Vous êtes sur la page 1sur 1

24 november 2018, pag.

54

De Friese top-30
van 2018
Het einde van het jaar is bijna in zicht,
om die reden schrijft Sport Fryslân de
verkiezing ‘Beste Friese Sportmoment 2018’ uit.

RENZE LOLKEMA Courant en vertegenwoordigers van 13. Sherida Spitse speelt 150ste
Sport Fryslân) onder leiding van Elf- interland in Heerenveen en haalt het

T
ijdens een live tv-uitzending stedentocht-voorzitter Wiebe Wie- WK.
op vrijdag 14 december bij ling kwam tot de volgende top-30: 14. Marit Bouwmeester wordt Euro-
Omrop Fryslân zal de uitslag pees kampioen.
bekend worden gemaakt. Er 1. Suzanne Schulting stunt met goud 15. Opvallende comeback Pieter Jan
kan vanaf vandaag tot en met 3 de- op 1000 meter. Postma: brons op WK zeilen.
cember gekozen worden uit dertig 2. Sjinkie Knegt wint zilver in Pyeong- 16. Marten Walinga eerste wereld-
sportmomenten en wie wil stemmen chang. kampioen Fries dammen.
kan op de site www.sportfrys- 3. Sven Kramer wint alweer goud op 5 17. Grou wint SKS skûtsjesilen na
lan.nl/sportmomenten zijn of haar kilometer. bizarre ontknoping.
gang gaan. 4. Jorrit Bergsma pakt zilver op 10 18. IFKS-wedstrijd bij Echtenerbrug:
Wordt het het onverwachte goud kilometer, Kramer zakt in elkaar en Eastermar-schipper slaat van boord.
van shorttrackster Suzanne Schul- wordt zesde. 19. Oane Galama, net terug uit
ting in olympisch Pyeongchang? De 5. Brons voor Marrit Leenstra op 1500 Nieuw-Zeeland en wint NK fierljep-
wereldtitel van turner Epke Zonder- meter pen.
land in Qatar? De bizarre ontknoping 6. Ireen Wüst wint die 1500 meter. 20. Trio Van Zuiden wint PC.
van het SKS-skûtsjesilen? De promo- 7. Verrassend brons voor shorttrack- 21. Alyda Norbruis wint 3 keer WK-
tie van De Graafschap naar de eredi- vrouwen in Pyeongchang. goud.
visie, onder de bezielende leiding van 8. Remmelt Eldering (Noardburgum) 22. Nyck de Vries wint GP Hongarije.
de Friese voetbaltrainers Henk de wint met Esmee Visser olympisch 23. Sanne Wevers op balk EK goud.
Jong en Sandor van der Heide en hun goud op de 5000 meter. 24. Liesette Bruinsma zwemt drie
Leeuwarder middenvelder Sander 9. Sjinkie Knegt wordt Europees kam- wereldrecords.
Diemers? De eerste wereldtitel Fries pioen, hij wint alle afstanden. 25. Danny Noppert wint PDC-titel.
dammen voor Marten Walinga? Of 10. Manon Kamminga wint eerste 26. Flyers wint Ron Bertelingschaal.
toch de Winterspelen vol uitersten marathon op natuurijs. 27. Clubman Martijn Barto neemt
voor Sven Kramer (goud op de e 11. Cambuur wordt pijnlijk uitgescha- afscheid van Cambuur.
5000m, gefaald op de 10km)? Of de keld door Dordrecht in de nacompeti- 28. Rixt van der Horst wordt twee
afgang van Cambuur in de nacompe- tie. keer wereldkampioen dressuur.
titie? 12. De Friezen Henk de Jong, Sandor 29. Erwin Zwart wint EK korfbal.
De jury (met daarin verslaggevers van der Heide en Mark Diemers pro- 30. Epke Zonderlands derde wereldti-
van Omrop Fryslân en de Leeuwarder moveren met De Graafschap. tel aan de rekstok op WK in Qatar.