Vous êtes sur la page 1sur 1

PERSATUAN AKTUARIS INDONESIA

(THE SOCIETY OF ACTUARIES OF INDONESIA)

KOMISI UJIAN DAN KURIKULUM

Kunci Jawaban Metode Statistika (A50) Sesi Ujian Mei 2018

No. Jawaban
1 A
2 A
3 B
4 E
5 A
6 D
7 D
8 B
9 Anulir
10 B
11 E
12 D
13 C
14 B
15 E
16 B
17 C
18 D
19 C
20 C
21 D
22 A
23 E
24 Anulir
25 Anulir
26 A
27 B
28 D
29 A
30 D