Vous êtes sur la page 1sur 3

C A M I N O

D E L

I

N

D I O

 

Atahualpa Yupanqui

2

3

4

5

Sopr. ===========================& l 3

ll

«

«

ˆ« «

« «

« «

ˆ « ˆ « «

ˆ« « « «

bˆ « « «

«

ˆ« ˆ« ˆ « ˆˆ

« « « «

«

«

«

« « «

« « «

« « « «

TO

ll

ˆ« « « «

IN

ˆ« « « « ˆ « « « «

ˆ« « « « ˆ « « « «

ll

ll

«

«

«

ˆ«

«

«

«

˙«

ll

ll

ll

ll

«

«

«

˙«

4

«

YA

.

«

«

«

˙«

.

.

_˙» »

»

»

«

«

«

˙« .

l
l

l

l

l

l
l

π

4

π

4

π

4

CA

-

MI - NI

«

«

«

ˆ«

« ˆ « « « ˆ « « « «

CA

-

MI - NI

_œ» » _œ » » » _œ » » »

»

»

»

CA

œ»

»

»

»

-

MI - NI

-

-

«

TO

DEL

«

« «

ˆ« « ˆ « «

ll

DEL

- DIO SEN - DE - RO

_ˆ« « « «

_ˆ « « «

«

ll

CO

«

«

ˆ« «

-

CO

SEM -BRAO DE

ll

PIE

«

«

«

ˆ«

PIE

-

DRAS

ˆ« « « «

- DRAS

ll

Alto ===========================& l 3

_ˆ« « « « _ˆ « « « _ˆ « « « «

«

IN

-

« ˆ « « ˆ « « « ˆˆ « « « « « « « «

« «

YA

SEM BRAO DE

œ» œ » »

»

»

»

» »

ll

ll

«

«

«

ˆ«

- DIO SEN - DE - RO

ll

IN

œ»

»

»

»

» œ

» »

œ » »

» » »

œ» » » » œ » » »

»

- DIO SEN - DE - RO

» » » œ »

œ » » » »

« ˆ « « « ˆ « « « «

ll

ll

» »

»

»

CO

-

YA

» » »

»

-

œ»

»

»

»

TO

» œ » » » bœ» » » » ll

DEL

_œ» » _œ» » _œ »

»

» »

_œ» » » » _œ» » » »

PIE

œ»

»

»

»

- DRAS

˙»

»

»

»

ll

Tenor ===========================? 3

œ»

»

»

»

SEM BRAO DE

» » »

» » »

» œ » » » œ » » » » bœ » » » » œ » » » »

ll

Bajo ===========================? l 3

œ» œ » œ » œœ » »

» » »

»

»

»

π

CA

-

MI - NI

-

TO

DEL

IN

- DIO SEN - DE - RO

CO

-

YA

SEM BRAO DE

PIE

-

DRAS

6

7

8

9

10

« « «

============================& l

l
l

============================& l ˆ« ˆ« « « « « « ˆ « « ˆ

l

« « «

«

« «

ˆ«

« « «

« ˆ

« « « «

ˆ

ˆ« « « «

- TO

ˆ« « « «

- TO

« « « ˆ

«

ll

« « «

ˆ«

« «

«

ˆ«

« « « « ˆ

ˆ« « « «

ˆ « « «

«

ll

ˆ« « « «

« « «

ˆ« « ˆ

« « «

ˆ« « « «

LAS

« « ˆ

«

LAS

ˆ « « « «

ES

ˆ « « «

ES

ll

« « «

ˆ«

« «

«

˙«

ll

« «

«

ˆ«

« « «

ˆ« ˆ «

« «

«

« = « ˆ ll

ˆ « « «

- TO QUE AN-

« «

«

= ll

- TO QUE AN-

CA

« « «

CA

-

-

MI - NI

« « «

« ˆ

« « «

ˆ

«

MI - NI

DEL

ˆ

« « « «

ll

DEL

IN

ˆ« « « «

IN

- DIO QUE JUN TA EL

-

« « «

« ˆ « ˆ

« « «

« « «

« «

_ˆ «

- DIO QUE JUN TA EL

-

ll

VA

« «

«

_ « ˆ

VA

-

LLE CON

ˆ

« « «

« « ˆ

«

-

LLE CON

-

ll

-

TRE

«

_ˆ« « «

TRE

-

LLAS,

« «

_˙« «

-

LLAS,

CA

ll

« «

«

ˆ«

CA

-

-

MI - NI

« « «

« ˆ ˆ «

« «

«

MI - NI

l

============================?

l

l

_œ» » _œ» » _œ » _ »

» »

» »

» »

»

»

» »

»

œ

_ œ » » »

ll

_œ» » _œ » _œ »

» »

» »

»

» »

»

œ»

» » »

œ »

» »

»

#œ» »

» »

œ»

»

» »

» » œ

» »

œ » » » »

œ » »

» »

œ»

» »

»

˙»

» » »

_œ» » _œ» » _œ »

» »

ll

ll

ll

» »

» »

»

» œ » œ

» » »

= ll

» » »

CA

-

MI - NI

- TO

DEL

IN

- DIO QUE JUN TA EL

-

VA

-

LLE CON

LAS

ES

-

TRE

-

LLAS,

CA

-

MI - NI

- TO QUE AN-

l

============================? l

_œ» » _œ » _œ » »

» »

»

» »

»

»

» » » » œ

œ » » »

»

» œ » œ

» »

»

#œ »

_œ» » _œ » _œ »

»

» »

ll

œ»

» » »

» œ » œ

» » »

»

» »

œ »

» » »

œ »

»

» »

ll

œ»

» »

»

» œ » » » œ » » » » » » » » »
»
œ
» » » œ
»
» »
»
»
»
»
»
»

» » œ

ll

« « «

ˆ«

« «

«

˙«

ll

» »

» »

»

= ll

» » »

 

CA

-

MI - NI

-

TO

DEL

IN

- DIO QUE JUN TA EL

-

VA

-

LLE CON

LAS

ES

-

TRE

-

LLAS,

CA

-

MI - NI

-

TO QUE AN-

11

12

13

14

15

============================& l ˆ«

l

l

============================& l

l
l

l

l

l

============================?

ll

« «

ˆ« «

« « «

TE

ˆ « « «

«

« « «

ˆ« « ˆ

« « «

« ˆ bˆ «

« « «

« « «

ˆ«

« «

«

ˆ« « « «

« « « ˆ

«

ˆ« « « «

« « « ˆ

«

ll

« «

«

ˆ«

˙« « « «

JA,

«

«

«

˙«

JA,

_˙» »

» »

JA,

«

« «

˙«

ll

«

« «

ˆ«

ˆ « « «

«

« «

ˆ #ˆ« «

« « « «

« «

ˆ

« «

ll

« « «

ˆ« ˆ «

« «

«

= « ll

« « «

ˆ« « ˆ

« «

PA - CHA

-

«

«

ˆ« «

= « ll

_ˆ «

«

«

PA - CHA

-

œ» » » »

» œ

»

»

»

= ll

PA - CHA

-

= ll

DU

«

«

-

VO

« «

DE

« «

SUR

« « «

A

« « «

NOR -

ll

«

«

ˆ« «

MI

ˆ

« « « «

RA - ZA

ˆ

« « « «

ˆ « « « «

ll

VIE

«

«

«

ˆ«

VIE

_œ» » » »

VIE

«

« «

ˆ«

-

-

-

AN - TES QUE EN LA

ll

«

«

«

ˆ«

ˆ« « « « « « « « ˆ

ˆ« « « «

AN - TES QUE EN LA

œ

MON -

ˆ « « « «

ll

TA

ˆ« « « «

-

ÑA

LA

ˆ « « « « ˆ « « « «

ÑA

ÑA

LA

»

»

LA

» œ œ »

» » »

_ˆ« « _ˆ« « « _ˆ_ˆ « «

_ˆ «

DU

-

VO

DE

SUR

œ»

» »

»

œ » »

» »

» » » œ

»

œ» » »

»

DU

œ»

» » »

-

VO

DE

» œ » œ

» » »

SUR

ll

» »

A NOR -

» œ » »

»

A NOR -

TE

» »

»

TE

MI RA - ZA

»

»

» »

»

ll

MI RA - ZA

ll

MON -

_ œ » » »

ll

MON -

œ » œ »

» » »

ll

TA

» »

TA

œ»

» » »

-

-

_œ» » _œ » _œ » » _œ» » _œ »

»

»

ll

_œ» » _œ » _œ » _ »

» »

» »

»

» »

»

» »

»

»

AN - TES QUE EN LA

ll

_œ» » _œ » _œ » »

_œ» » _œ » _œ » »

» » »

============================? l

» »

»

» » » » œ

œ » » »

»

ll

œ»

» » »

» œ » œ

» » » » » » » » » » » »
» »
»
» »
»
»
»
»
» »
»

» œ œ »

» »

» »

»

»

»

» »

»

» »

»

œ »

» » »

» œ

»

» »

DU

-

VO

DE

SUR

A

NOR -

TE

MI

RA - ZA

VIE

-

JA,

AN - TES QUE EN LA

MON -

TA

-

ÑA

LA

PA - CHA

-

Transcribió: J.A.S.

Camino del indio

pág. 2

16

« « «

ll

-

ll

-

17 18

U

«

«

«

ˆ«

«

«

«

ll

2

4

CIE

«

_ˆ« « «

CIE

œ»

»

»

»

-

-

RA,

U

«

«

_˙« «

RA.

U

˙»

»

»

»

ll

ll

2

4

19 20

ll

ll

ll

«

«

«

˙«

DUM

«

«

_˙« «

DUM

˙»

»

»

»

ll

ll

ll

«

«

«

DA

«

«

«

«

_

_ « ˙

«« « «

_

ˆ «

BA

DUM

«

============================& l ˆ« ˆ« « ˆ ˆ « ˆ « ˙« ˆ « « ˆ « ˆ « « ˆ «

l

l

============================& l

l
l

l

l

l

============================? l ˆ«

«

«

«

« «

« «

« «

« « «

«

«

«« « «

_

ˆ «

DA

BA

«

«

«

«

_

_ « ˙

DUM

«

«

« «

« «

«

« ˆ

«

«

« «

« «

«

ˆ «

3

= ll 4

MA - MA SE EN -SOM BRE

-

«

«

«

_ « ˆ

ˆ « « « « « « « ˆ

«

« « ˆ «

«

ˆ « « « «

MA - MA SE EN -SOM BRE

-

#œ» »

»

»

œ» » »

»

BA

BA

BA

BA

3

= ll

4

============================?

œ

»

»

»

»

œ

»

»

»

»

œ » »

»

»

ll

2

4

˙»

»

»

»

˙»

»

»

»

MA - MA SE EN -SOM BRE

-

œ»

» » »

#œ »

» œ » œ » » » » » » » » » » »
»
œ
»
œ
»
»
»
»
»
»
»
»
» »
»
»
»

œ

-

ll

CIE

« « «

-

RA.

U

« «

«

˙«

ll

2

4

DUM

˙»

» »

»

ll

DUM

«

« «

˙«

DUM

ll

˙»

» » »

3

= ll

4

3

= ll

4

MA - MA SE EN -SOM BRE

-

3

4

3

4

«

«

«

˙«

DUM

«

«

_˙« «

DUM

˙» »

»

»

F

F

«

«

«

ˆ«

CAN

«

«

«

ˆ«

CAN

_œ» »

-

-

-

ll

ll

CIE

22

«

«

«

ˆ«

.

-

TAN

«

«

«

ˆ«

.

TAN

.

_œ» »

RA.

«

«

«

-

-

DO_EN

«

«

«

DO_EN

ll

ll

ll

23

«

«

«

ˆ«

CE

«

«

«

ˆ«

CE

bœ» »

»

»

DUM

-

-

U

ˆ« « « «

RRO,

U

ˆ« « « «

RRO,

U

œ»

»

» »

DUM

ll

24

«

«

«

ˆ« .

DUM

ll

ll

25

«

«

«

ˆ«

«

«

«

ˆ«

-

-

21

============================& l

l

l

============================& l

l

l

l

l

l

============================? l

U

ˆ« « « «

O,

U

ˆ« « « «

O,

« « «

ˆ« j ˆ«

«

«

«

ˆ«

« «

j ˆ« bˆ« «

«

«

«

ˆ« = ll

«

« «

SE_A

-

«

_ˆ« « «

SE_A

= ll

-

= ll

EL

EL

LLO

«

«

«

ˆ«

LLO

_œ» »

-

-

RAN

ll

«

«

«

ˆ« .

RAN

ll

.

_œ» »

- DO_EN

-

«

«

«

DO_EN

_œ» J »

EL

EL

œ»

»

»

»

« « «

ˆ« j ˆ«

« « «

ˆ« j ˆ«

ll

_œ» » U _œ» »

============================?

3

4

»

»

ll

»

»

» » »

»

»

»

»

»

»

»

» »

»

œ» »

»

»

3

4

DUM

«

«

«

˙«

F

CAN

«

«

«

ˆ«

-

TAN

ll

«

«

«

ˆ« .

-

DO_EN

EL

œ» J œ»

»

»

»

» » »

ll

CE

«

«

«

ˆ«

-

RRO,

U

ˆ« « « «

LLO

œ»

»

»

»

-

ll

RAN

œ»

»

»

»

.

-

DO_EN

EL

œ» J œ»

»

»

»

»

»

»

ll

«

«

«

ˆ«

-

O,

U

ˆ« « « «

SE_A

ˆ« « « «

-

= ll

œ» J œ»

»

»

»

DUM

F

CAN

-

TAN

-

DO_EN

EL

CE

-

RRO,

LLO

-

RAN

-

DO_EN

EL

-

O,

SE_A

-

26

27

ll

«

«

«

ˆ«

============================& l ˆ«

l

l

============================& l

l

l

l

l

l

============================? l

U

ˆ« « « «

ll

28

«

«

«

ˆ«

PE

.

ll

«

«

«

_ ˆ « .

PE

ll

#œ» » .

29

ll

«

«

«

ˆ«

U

ˆ« « « «

ll

30

œ» .

»

»

»

SOL

ll

«

«

«

ˆ« .

SOL

ll

.

«

«

«

«

j ˆ« ˆ«

«

«

«

«

«

ˆ« « « «

LA

«

«

«

_ « ˆ

LA

#œ» »

»

»

«

j ˆ« ˆ«

«

«

«

«

«

œ»

»

»

»

J œ»

»

»

»

œ»

»

»

»

LA

«

«

«

ˆ«

LA

œ »

»

»

»

= ll

= ll

= ll

= ll

.

ƒ

IN

-

DIO,

EL

U

« «

ll

«

«

«

ˆ«

«

«

_ˆ« « _ˆ« «

ll

IN

œ»

»

»

»

-

DIO,

ƒ

EL

U œ» _» _ » œ »

GRAN

«

«

_ˆ« «

.

GRAN

- DA_EN

_ˆ« j «

«

«

- DA_EN

LA

«

«

«

ˆ«

LA

ll

NO

-

CHE

U

«

«

« «

_ˆ« « _ˆ« «

NO

œ»

»

»

»

-

CHE

U

œ»

»

»

»

-

NA

_ˆ« j «

«

«

NA

J œ»

»

»

»

DEL

«

«

«

ˆ«

DEL

œ»

»

»

»

Y

«

j ˆ«

«

«

Y

J

»

»

-

_» œ » » œ

_

============================?

œ» .

»

»

»

» »

ll

»

»

»

»

»

»

»

»

GRAN

- DA_EN

LA

NO

-

CHE

LA

PE

-

NA

DEL

IN

-

DIO, ƒ EL

SOL

Y

LA

«

«

«

ˆ« .

«

«

j ˆ«

«

«

«

«

ˆ«

ll

«

«

«

ˆ«

U

ˆ« « « «

œ» » »

»

ll

œ» .

»

»

»

J œ» œ» »

»

»

»

» »

ll

«

«

«

ˆ«

U

ˆ« « « «

ƒ

œ» »

»

»

ll

œ» .

»

»

»

#œ» J »

»

»

œ»

»

»

»

J œ» #œ» »

»

»

»

GRAN

- DA_EN

LA

NO

-

CHE

LA

PE

-

NA

DEL

IN

-

DIO,

EL

SOL

Y

LA

Camino del indio

pág. 3

31

32

ll

«

«

« ˆ« .

-

ll

TE

«

« ˆ« .

«

-

TE

-

ll

ll

_œ» »

»

»

TE

.

ll

ll

33

«

«

«

ˆ«

«

«

«

ˆ«

ll

35

«

«

«

ˆ«

============================& l

l

l

============================& l

l
l

l

l

l

============================?

-

-

U

ˆ« « « «

O,

p

U

ˆ« « « «

O,

34

ll

«

«

«

ˆ«

.

-

SA

ll

«

«

-

-

ll

ll

_ˆ« «

.

SA

œ» .

»

»

»

SA

«

«

ˆ« « .

bœ» »

»

»

«

«

«

ˆ«

« «

ˆ« j bˆ« «

«

«

«

U

ˆ« « « «

«

ˆ« « «

« «

ˆ« j ˆ«

«

«

«

«

ˆ« = ll

« « «

CA

-

«

«

«

_ « ˆ

CA

#œ» » »

»

CA

ll

=

-

ll

=

-

œ» » »

» = ll

œ»

»

» »

LU

«

«

«

ˆ«

LU

-

NA,

ˆ« « « «

-

NA,

Y_ÉS

«

«

«

ˆ«

Y_ÉS

_œ» » »

»

Y_ÉS

CAN

«

«

«

-

CAN -

_œ» J »

»

»

CAN -

TO

TO

œ»

»

»

»

TO

BE

«

-

RON

«

j

«

_ˆ« «

RON

RON

«

j «

«

TUS

«

«

«

ˆ«

TUS

» »

TUS

«

«

«

ˆ«

ll

ll

ll

PIE

«

«

_ˆ« «

PIE

œ»

»

»

»

PIE

-

DRAS,

U

_ˆ« « « «

-

-

DRAS,

U

œ»

» » »

DRAS,

U

« «

ˆ« j ˆ« «

p _ˆ« « «

p

BE

œ» »

»

»

BE

ˆ« « « «

-

_» _ œ » _» _ » œ

»

»

» »

LU

_œ» »

-

NA,

_œ» » » »

ll

ll

_œ» » » U _œ» » »

» »

«

«

«

ˆ«

-

O,

U

ˆ« « « «

J œ» #œ» »

»

»

»

-

============================? l

»

»

œ»

»

»

»

œ»

»

»

»

.

œ» J œ» »

»

»

»

»

»

p

ˆ«

«

«

«

ˆ«

ˆ« « « «

 

LU

-

NA,

Y_ÉS

-

TE

CAN -

TO

-

O,

BE

-

SA

-

RON

TUS

PIE

-

DRAS,

CA

-

36

37

38

============================& l «ˆ

l

l

============================& l

l

l

l

l

l

============================? l ll ll = ””

= ””

«

«

«

«

«

j ˆ«

«

«

«

«

ˆ«

ll

4

4

ll

4

4

ll

.

w

IN

«

«

«

˙«

IN

w

π

ll

π

ll

w

DIO.

_w

DIO.

w

MI

«

«

«

_ ˆ « .

MI

#œ» » .

-

NO

_ˆ« j «

«

«

NO

œ»

»

»

»

J

DEL

«

«

«

ˆ«

DEL

œ»

»

»

»

«

«

«

_ « ˙

-

= ””

= ””

-

-

============================?

»

»

ll

4

4

π

MI

-

NO

DEL

IN

-

DIO.

œ» .

»

»

»

œ»

»

»

»

J

œ» »

»

»

4

4

w

π

w

MI -

NO

DEL

IN

-

DIO.