Vous êtes sur la page 1sur 1

MURID

BORANG SOAL SELIDIK BAHAN INOVASI “AnA”

1 2 3 4 5
Sangat lemah Lemah Memuaskan Baik Cemerlang

Ciri-ciri Bahan Inovasi 1 2 3 4 5


1 Menarik
2 Mudah dibawa

Perasaan Murid
1 Mengikut aktiviti pdpc dengan aktif
2 Melibatkan diri dengan bersungguh-sungguh
3 Ingin mencuba lagi
4 Menunjukkan ciri positif
5 Penglibatan secara berterusan

Cara Aplikasi/ Penggunaan Bahan Inovasi


1 Mudah digunakan
2 Faham cara penggunaan