Vous êtes sur la page 1sur 6

P e r t a n d in g a n M e r e n t a s D e s a

SJK (T ) L A D A N G S E M B R O N G , L A Y A N G -L A Y A N G
2014

TARIKH : 08 MAC 2014


TEMPAT : SJK (T) LADANG SEMBRONG
MASA : 7.30am- 8.30am

”BADAN CERGAS, MINDA CERDAS”


KERTAS KERJA
PERTANDINGAN MERENTAS DESA 2014

1. Tajuk : Pertandingan Merentas Desa 2014

2. Tarikh : 08 Mac 2014

3. Anjuran : SJK (T) Ladang Sembrong, Layang-Layang

4. Tempat : Tapak Perhimpunan SJK (T) Ladang Sembrong

5. Objektif :

5.1 Membentuk disiplin diri di kalangan murid-murid.


5.2 Memupuk semangat cintakan alam sekitar melalui pemerhatian serta
menikmati suasana alam semulajadi.
5.3 Meningkatkan kecerdasan murid.
5.4 Menggalakkan murid menyertai aktiviti sukan dan kesihatan.

5.5 Mencari bakat-bakat terpendam di kalangan murid untuk mewakili

sekolah diperingkat yang lebih tinggi.

6. Tema : ”Badan Cergas, Minda Cerdas”

7. Konsep Pertandingan : Penglibatan semua pelajar tahap 1 dan 2

8. Jadual Pertandingan :

PERTANDINGAN TARIKH

Latihan Merentas Desa 05.03.2014 (Rabu)

Pertandingan Merentas Desa 2014 08.03.2014 (Sabtu)


9. Jawatankuasa Induk

Penasihat : Pn. P. Devi

Guru Besar SJK (T) Ladang Sembrong

Pengerusi : En S. Jaykumar (GPK Ko-Ku)

Naib Pengerusi : En. S. Mageeswaran (GPK 1)

: En. R. Vignes (GPK HEM)

Setiausaha / Penyelaras : Cik K. Ranjanie

Bendahari : Cik K. Selva Rani

10. Jawatankuasa Kerja

Penyelaras Laluan : En Jaykumar

Rondaan / Keselamatan : En Salleb Bin Ibrahim (Pengawal Sekolah)

En. Vignes

Hadiah / Cenderahati : Cik. Kavitha

Hakim Penamat : En. Batumalai (YDP PIBG)

Dokumentasi : Cik. Ranjanie

Jamuan : Cik. Selva Rani

En. Mageeswaran

Check Point : Pn. Devi

Pengurus Peserta : En. Viveg

Rawatan Kecemasan : Cik. Kavitha


Pengacara Majlis : Cik. Selvarani

Kebersihan : En. Govindan (Staf kontrak)

Pn. Thanaletchumi (Staf Kontrak)

11. Tentatif Program

7.20 am : Peserta Berkumpul di Tapak Perhimpunan

7.30 am : Taklimat Ringkas oleh:

En. Jaykumar

7.40 am : Ucapan Guru Besar

7.50 am : Senaman Asas

8.00 am : Acara Merentas Desa bermula

8.30 am : Tamat

8.35 am : Jamuan

12. Bidang Tugas Jawatankuasa

12.1 Penyelaras Program :

 Menyediakan anggaran perbelanjaan.


 Merancang dan melaksanakan program.
 Memastikan program dilaksanakan mengikut perancangan.
 Mengawal, menyelia dan memberi nasihat mengikut program.
 Menjadi tempat semua AJK merujuk mengenai program.

12.2 Penyediaan Tempat:


 Memastikan tempat yang akan digunakan telah tersedia sebelum pertandingan.
 Memastikan tempat yang digunakan bersih sebelum dan selepas program.

12.4 Dokumentasi:

 Memastikan kamera digital berada dalam keadaan baik.


 Merakamkan gambar-gambar sepanjang program berjalan.
 Menyediakan gambar untuk laporan.

12.5 Hakim Penamat

 Memastikan senarai peserta yang menyertai pertandingan.


 Mengadili pertandingan dengan adil dan bijaksana
 Menyerahkan keputusan pertandingan kepada bahagian teknikal

12.6 Hadiah
 Membuat anggaran perbelanjaan
 Membuat tempahan hadiah dan memastikan tempahan siap dalam jangka masa
yang ditetapkan.
 Mengumpulkan keputusan pertandingan daripada pengadil
 Menyerahkan keputusan pertandingan kepada penyelaras program
 Memastikan acara penyampaian hadiah berjalan dengan lancar.

12.7 Peralatan & Teknikal


 Memastikan giliran pasukan yang bertanding
 Menyediakan pasukan yang bertanding untuk memulakan pertandingan
 Memastikan peralatan tersedia dan berkeadaan baik sebelum dan selepas
pertandingan
 Merakam keputusan pertandingan
 Membantu pengadil
13. Anggaran Perbelanjaan :

BIL

ANGGARAN PERBELANJAAN JUMLAH

1 Makanan ( 10 x RM 3.50) RM 35.00

2 Hadiah (3 x RM 5.00) RM.15.00

JUMLAH RM50.00

14. Sumber Kewangan

Sumbangan PIBG

15. Penutup

Melalui program yang disediakan ini adalah diharapkan agar murid-murid dapat
membina semangat kesukanan dan menunjukkan bakat terpendam yang ada pada
mereka.

“ BADAN CERGAS, MINDA CERDAS “

Disediakan oleh, Disemak oleh,

Disahkan oleh,