Vous êtes sur la page 1sur 1

Job Schouten

3ga
ICT/aardrijkskunde

natuurlijke bevolkingsgroei Oekraine


0.00%
2000 2005 2010 2015 2020 2025 2030 2035
-0.10%
natuurlijke bevolkingsgroei (%)

-0.20%

-0.30%

-0.40%

-0.50%

-0.60%

-0.70%

-0.80%

Op de x-as staan de jaartallen.


Op de y-as staat de bevolkingsgroei in procenten.
De bevolkingsgroei is negatief en de afname blijft redelijk stabiel.

Demografische druk Oekraine


60%

50%
Demografische druk (%)

40%

30%

20%

10%

0%
2000 2005 2010 2015 2020 2025 2030 2035

Demografische druk is de verhouding tussen het aantal werkende en het aantal niet werkende
mensen. Je ziet dat de demografische druk in de loop der jaren toeneemt. Dit betekent dat er steeds
meer mensen moeten werken voor het aantal niet werkenden (onderhouden).
de demografische druk is minder dan 100% dus je hebt meer dan 1 werkenden om 1 niet-werkende
te onderhouden.