Vous êtes sur la page 1sur 1

Jemputan

Aturcara
Majlis Majlis
Perpisahan
1045 pagi -26Ucapan
April 2013Pengerusi
(Jumaat) Majlis
1050 Pn Norizan
pagi bt Mohammad
- Ucapan Guru Besar
10-55 pagiPn Nor Aneszah
- Ucapan bt guru
wakil Abas praktikal
11.00 pagi – Penyampaian hadiah
………………………………………………
11.05 pagi- Jamuan
………….
Dijemput untuk bersama-sama
memeriahkan suasana dan
meraikan perpisahan yang dirai…
ததேசசிய வகக தேமசிழ்ப்பள்ளள மசிடல்டன
ததேதோட்டம
கல்வவிச் சதோதேகனை வவிழதோ
தேசிகதேசி : 22/11/2018 (வவியதோழன)
இடம : மதோகலை மணவி 4.00

தேசிருமதேசி. சதரதோஜதோ

தேங்களளன வருககதய எங்களளன உள்ளக்களளப்ப

தேசிறப்பகர/ Perasmian:-
YB TUAN TEO KOK SEONG
Pengerusi Jawatankuasa Bertindak Kesejahteraan Bandar, Perumahan Kerajaan Tempatan Dan
Kampung Baru
EXCO & ADUN Bahau, Tingkat 1, Blok C, Wisma Negeri,
70503 Seremban, Negeri Sembilan