Vous êtes sur la page 1sur 14

UNIVERSITATEA ALEXANDRU IOAN CUZA din IAŞI

Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor


Departamentul de Contabilitate, Informatică Economică și Statistică

Conf. Univ. Dr. Constantin TOMA

ACTIVITATEA ŞTIINŢIFICĂ

a) Stagii de pregătire:
1) 24 aprilie – 24 iulie 1995 bursă Tempus de documentare la Universitatea de Ştiinţe Sociale
Toulouse – Franţa;
2) 14 mai – 14 Iunie 2001 stagiu de documentare pentru doctorat la Universitatea din Metz – Franţa
la Centrul de Cercetări Economice şi Managementul Organizaţiilor (CEREMO).
b) Paricipări la congrese și conferințe:
1. Carp, M., TOMA, C., Empirical study on the timely recognition of the economic income components IXth
International Conference, Globalization and Higher Education in Economics and Business Administration
GEBA 2016, October 20-23, 2016, Iași, Section 7: Global Context of Financial and Accounting Reporting
2. Carp, M., TOMA, C., Empirical Study on the Timely Recognition of the Economic Income
Components, 11th edition of the International Conference Accounting and Management Information
Systems (AMIS 2016), 8-9 iunie, 2016, București, PS6 Capital market
3. TOMA, C., Carp, M., Robu, I.-B., Harnessing financial information in investors decisions: accrual
accounting versus cash accounting, 4th World Conference on Business, Economics and Management BEM
2015, 30.04-2.05.2015, İzmir, -Turcia
4. Robu, I.,-B., TOMA, C., The use of accounting conservatism in order to reflect the true and the fair view of
financial statements in the case of Romanian listed companies, 3rd World Congress of Administrative and
Political Sciences, (APDOL-2014) 28-29 November 2014,University of Barcelona, Barcelona, Spain.
5. TOMA, C., Evoluţia rolului contabilităţii şi reglementărilor cu specific contabil, Zilele Universitǎții
„Al. I. Cuza” Iaşi, 21-23 octombrie 2010, Secţiunea 3 “Informarea financiar-contabilă în condiţii de criză:
16 ani de la implementarea noului sistem contabil din România”, 21-23 octombrie 2010,
6. TOMA, C., 15 ani de reformă a sistemului contabil românesc, Universitatea „Al. I. Cuza”, Facultatea
de Economie şi Administrarea Afacerilor, Departamentul de Administrarea Afacerilor, Iaşi,
Sesiune ştiinţifică „Întreprinzătorul, piaţa şi firma în contextul dezvoltării durabile”, Secţiunea 3
“Informarea financiar-contabilă în condiţii de criză: 15 ani de la implementarea noului sistem contabil din
România” 22-23 octombrie, 2009
7. TOMA, C., Horomnea, E., Quality financial accounting information in the context of world
economic crisis, în volumul Management of technological changes, Vol. 1, Proceedings of the 6th
International Conference of Technological Changes Alexandroupolis, Greece, September 3rd-5th,
2009, Democritus University of Thrace, Greece, 2009
8. TOMA, C., Calitatea informării financiar-contabile în contextul dezvoltării durabile,
Universitatea „Al. I. Cuza”, Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor, Departamentul
de Administrarea Afacerilor, Iaşi, Sesiune ştiinţifică „Întreprinzătorul, piaţa şi firma în contextul
dezvoltării durabile”, Secţiunea „Validarea socială a informaţiei financiar-contabile în contextul
dezvoltării durabile” 24-25 octombrie, 2008
9. Congresului profesiei contabile din România „Profesia contabilă între reglementare şi interesul public”, 1-2
septembrie 2008
10. TOMA, C., Managementul informaţiilor contabile privind rezervele, provizioanele şi ajustările,
Universitatea „Al. I. Cuza”, Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor, Catedra de
Contabilitate, Iaşi, Sesiune ştiinţifică „Gestiunea informaţiei contabile în contextul globalizării”,
28 octombrie, 2007
1
11. TOMA, C., Licenţierea în activitatea de comerţ exterior, Universitatea „Al. I. Cuza”, Facultatea de
Economie şi Administrarea Afacerilor, Catedra de Contabilitate, Iaşi, Sesiune ştiinţifică
„Gestiunea informaţiei contabile în contextul globalizării”, 28 octombrie, 2007
12. TOMA, C., IAS 17 „Beneficiile angajaţilor” şi contabilitatea provizioanelor pentru pensii,
Universitatea „Al. I. Cuza”, Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor, Catedra de
Contabilitate, Iaşi, Sesiune ştiinţifică „Contabilitatea şi integrarea europeană”, 27 octombrie, 2006
13. TOMA, C., Regimul TVA al operaţiilor de comerţ intracomunitar, Universitatea „Al. I. Cuza”,
Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor, Catedra de Contabilitate, Iaşi, Sesiune
ştiinţifică „Contabilitatea şi integrarea europeană”, 27 octombrie, 2006
14. TOMA, C., Tratamentul contabil alternativ al imobilizărilor corporale prin reevaluare potrivit
IAS 16 „Imobilizări corporale”, Universitatea „Al. I. Cuza”, Facultatea de Economie şi
Administrarea Afacerilor, Catedra de Contabilitate, Iaşi, Sesiune ştiinţifică „Contabilitatea
românească în contextul globalizării”, 28-29 octombrie, 2005
15. TOMA, C., Regimul TVA al operaţiilor de comerţ exterior în perspectiva integrării României în
Uniunea Europeană, Universitatea „Al. I. Cuza”, Facultatea de Economie şi Administrarea
Afacerilor, Catedra de Contabilitate, Iaşi, Sesiune ştiinţifică „Contabilitatea românească în
contextul globalizării”, 28-29 octombrie, 2005
16. TOMA, C., Horomnea, E., Creative accounting during technological change, la Conferinţa
Internaţională Management of technological changes, Vol. 2, Proceedings of the 4th International
Conference of Technological Changes Chania, Greece, August 19-20, 2005
17. TOMA, C., Prezentarea în situaţiile financiare a informaţiilor pe segmente şi a evenimentelor
intervenite după închiderea exerciţiului, susţinută la Sesiunea de comunicări ştiinţifice
“Normalizare şi armonizare în contabilitatea românească”, Universitatea „Al.I.Cuza” IAŞI,
Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor, Secţiunea Contabilitate, 22octombrie 2004
18. Berheci, I., TOMA, C., Delimitări privind politicile şi opţiunile contabile în contextul normalizării
şi armonizării contabilităţii, susţinută la Sesiunea de comunicări ştiinţifice “Normalizare şi
armonizare în contabilitatea românească”, Universitatea „Al.I.Cuza” IAŞI, Facultatea de
Economie şi Administrarea Afacerilor, Secţiunea Contabilitate, 22octombrie 2004
19. TOMA, C., Consolidarea conturilor la grupurile de societăţi horticole pe baza metodei integrării
globale, la Simpozionul ştiinţific anual: “Horticultura – ştiinţă, calitate, diversitate şi armonie” –
Secţiunea I Discipline fundamentale, economice umaniste –, Universitatea de Ştiinţe Agricole şi
Medicină Veterinară “Ion Ionescu de la Brad” Facultatea de Horticultură Iaşi, 30-31 mai 2003
20. TOMA, C., Analiza informaţiilor din contul de profit şi pierdere pe baza soldurilor intermediare
de gestiune, la Simpozionul ştiinţific anual: “Horticultura – ştiinţă, calitate, diversitate şi armonie”
– Secţiunea I Discipline fundamentale, economice umaniste –, Universitatea de Ştiinţe Agricole şi
Medicină Veterinară “Ion Ionescu de la Brad” Facultatea de Horticultură Iaşi, 30-31 mai 2003
21. TOMA, C., Contabilitatea creativă şi calitatea informării, la Conferinţa internaţională:
“Globalizarea şi educaţia economică universitară -40 de ani de învăţământ superior economic” –
Secţiunea VII Sistemele informaţionale contabile în contextul transformărilor tehnologice şi
economice actuale –, Universitatea “Al. I. Cuza” Facultatea de Economie şi Administrarea
Afacerilor Iaşi 24-26 octombrie 2002
22. TOMA, C., Armonizarea contabilităţii româneşti în contextul armonizării contabile
internaţionale, la Conferinţa internaţională: “Globalizarea şi educaţia economică universitară -40
de ani de învăţământ superior economic” – Secţiunea VII Sistemele informaţionale contabile în
contextul transformărilor tehnologice şi economice actuale –, Universitatea “Al. I. Cuza”
Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor Iaşi 24-26 octombrie 2002
23. TOMA, C., Rolul anexei la conturile anuale în reflectarea imaginii fidele, la Simpozionul
aniversar: “90 ani de învăţământ agronomic universitar la Iaşi” – Secţiunea a IV-a Ştiinţe
economice şi umaniste –, Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară “Ion Ionescu de
la Brad” Facultatea de Agricultură Iaşi, 24-25 octombrie 2002

2
24. TOMA, C., L’image fidèle dans la comptabilité, în “Comunications”, Le premier congres des IAE
Roumains, organisé par l’IAE Craiova sous l’égide de l’IAE-Roumanie, financé par le Programme
TEMPUS JEP 07801 et avec le soutien des sponsors roumains, Management & Culture, 27 et 28
juin 1997, Craiova, Roumanie
25. TOMA, C., Principiile contabile şi imaginea fidelă în contabilitate, Zilele Universităţii “Al. I.
Cuza”, Iaşi, 24-25 octombrie 1995
26. TOMA, C., Imaginea fidelă în contabilitate şi conturile ei anuale, Zilele Universităţii “George
Bacovia”, Bacău, Ediţia a V-a, 16-17 mai 1998
27. TOMA, C., Particularităţile conţinutului informaţional al bilanţului consolidat, Zilele
Universităţii “Al. I. Cuza”, Iaşi, 24-25 octombrie 1998
28. TOMA, C., De la monism la dualism…şi viceversa?, Conferinţa ştiinţifică internaţională
“Integrarea României în structurile euro-atlantice. Relansare şi progres economic”, Universitatea
“Lucian Blaga”, Facultatea de Ştiinţe, Sibiu, 21-24 aprilie 2000, Secţiunea a II-a “Probleme
teoretice-implicaţii practice”
29. TOMA, C., Normalizarea contabilităţii. necesitate, concept şi curente, Universitatea de Ştiinţe
Agricole şi Medicină Veterinară “Ion Ionescu de la Brad”, Facultatea de Agricultură, Iaşi,
Simpozionul ştiinţific de agronomie cu participare internaţională: “Agricultura- o provocare pentru
mileniul III”, Secţiunea a V-a Ştiinţe Economice şi Umaniste, 25- 26 octombrie 2000
30. TOMA, C., Sistemul continental sau anglo-saxon de contabilitate?, Universitatea de Ştiinţe
Agricole şi Medicină Veterinară “Ion Ionescu de la Brad”, Facultatea de Agricultură, Iaşi,
Simpozionul ştiinţific de agronomie cu participare internaţională: “Agricultura- o provocare pentru
mileniul III”, Secţiunea a V-a Ştiinţe Economice şi Umaniste, 25- 26 octombrie 2000
31. TOMA, C., Regularitate, sinceritate şi imagine fidelă în contabilitate, Universitatea de Agronomie
şi Medicină Veterinară “Ion Ionescu de la Brad”, Facultatea de Horticultură, Iaşi, 2000
32. TOMA, C., Evoluţia rolului contabilităţii şi a reglementărilor din dreptul contabil, Universitatea
de Agronomie şi Medicină Veterinară “Ion Ionescu de la Brad”, Facultatea de Horticultură, Iaşi,
2000
33. TOMA, C., Rolul informaţiilor bilanţiere în cotaţia bursieră şi deciziile investitorilor,
Universitatea „Al. I. Cuza”, Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor, Catedra de
Contabilitate şi Analiză Economică, Iaşi, Sesiune ştiinţifică „Economia românească la începutul
mileniului III”, 26-28 octombrie, 2000
34. TOMA, C., Relaţia regularitate – sinceritate - imagine fidelă în contabilitate, Universitatea „Al. I.
Cuza”, Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor, Catedra de Contabilitate şi Analiză
Economică, Iaşi, Sesiune ştiinţifică „Economia românească la începutul mileniului III”, 26-28
octombrie, 2000
35. TOMA, C., Monism sau dualism în contabilitate, Simpozionul internaţional “Ştiinţele economice
în pragul noului mileniu”, organizat de Universitatea “George Bacovia” Bacău, Universitatea
Cooperatist-Comercială din Moldova Chişinău şi Centrul Regional de Consultanţă, Informare şi
Formare a Managerilor şi Marketerilor Bacău, Bacău, 2-3 decembrie, 2000
36. TOMA, C., Impactul regulilor fiscale asupra realităţii informaţiilor prezentate de conturile
anuale, Sesiunea anuală de comunicări ştiinţifice a Facultăţii de Horticultură – Secţiunea a V-a
Ştiinţe economice şi umaniste –, Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară “Ion
Ionescu de la Brad” Facultatea de Zootehnie Iaşi, 25-26 mai 2001
37. TOMA, C., De la bilanţul contabil la bilanţul financiar, Sesiunea anuală de comunicări ştiinţifice
a Facultăţii de Horticultură – Secţiunea a V-a Ştiinţe economice şi umaniste –, Universitatea de
Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară “Ion Ionescu de la Brad” Facultatea de Zootehnie Iaşi, 25-
26 mai 2001
38. TOMA, C., Valenţe şi limite ale planului contabil introdus prin Ordinul 94/2001, Universitatea
„Al. I. Cuza”, Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor, Catedra de Contabilitate şi

3
Analiză Economică, Iaşi, Sesiune de comunicări ştiinţifice “Probleme actuale ale contabilităţii
româneşti în contextul armonizării internaţionale”, 25-26 octombrie, 2001
39. TOMA, C., Insuficienţa informaţiilor din conturile anuale în procesul de analiză, Universitatea
„Al. I. Cuza”, Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor, Catedra de Contabilitate şi
Analiză Economică, Iaşi, Sesiune de comunicări ştiinţifice “Probleme actuale ale contabilităţii
româneşti în contextul armonizării internaţionale”, 25-26 octombrie, 2001
40. TOMA, C., Aspecte particulare în contabilitatea grupurilor de societăţi, Sesiunea anuală de
comunicări ştiinţifice “Probleme actuale şi de perspectivă în zootehnie” – Secţiunea a V-a Ştiinţe
economice şi umaniste –, Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară “Ion Ionescu de
la Brad” Facultatea de Zootehnie Iaşi, 17-18 mai 2002
41. TOMA, C., Analiza informaţiilor bilanţiere pe baza fondului de rulment, necesarului în fond de
rulment şi trezoreriei, Sesiunea anuală de comunicări ştiinţifice “Probleme actuale şi de
perspectivă în zootehnie” – Secţiunea a V-a Ştiinţe economice şi umaniste –, Universitatea de
Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară “Ion Ionescu de la Brad” Facultatea de Zootehnie Iaşi, 17-
18 mai 2002
42. TOMA, C., Berheci, I., Prudenţa în evaluare. Rezultatul recunoscut în contabilitatea financiară şi
în contabilitatea de gestiune, Sesiunea anuală de comunicări ştiinţifice “Probleme actuale şi de
perspectivă în zootehnie” – Secţiunea a V-a Ştiinţe economice şi umaniste –, Universitatea de
Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară “Ion Ionescu de la Brad” Facultatea de Zootehnie Iaşi, 17-
18 mai 2002
43. TOMA, C., Regulile speciale de respectat şi particularităţile conţinutului informaţional al
bilanţului consolidat, la Simpozionul de comunicări ştiinţifice cu participare internaţională :
“Probleme actuale şi de perspectivă în horticultură” – Secţiunea I Disciplinele fundamentale,
economice şi umaniste –, Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară “Ion Ionescu de
la Brad” Facultatea de Horticultură Iaşi, 31 mai 2002
44. TOMA, C., Analiza informaţiilor bilanţiere pe baza ratelor de structură, la Simpozionul de
comunicări ştiinţifice cu participare internaţională: “Probleme actuale şi de perspectivă în
horticultură” – Secţiunea I Disciplinele fundamentale, economice şi umaniste –, Universitatea de
Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară “Ion Ionescu de la Brad” Facultatea de Horticultură Iaşi,
31 mai 2002
45. TOMA, C., Analiza comparativă a contabilităţii continentale şi anglo-saxone, Simpozionul
internaţional de ştiinţe economice SIMPEC 2002, Universitatea Transilvania din Braşov,
Facultatea de Ştiinţe economice, Braşov, 17-18 mai 2002
46. Andone, I., Berheci, I., TOMA, C., Păvăloaia, D., Building collaborative relationships at
economics and business administration school of „Alexandru Ioan Cuza” University of Iaşi,
Conferinţa internaţională Knowledge Management Projects, Systems and Technologies, Bucureşti,
9-10 noiembrie, 2006
47. Melnic, A., TOMA, C., Contabilitatea şi normalizarea contabilă, Simpozionul internaţional
“Ştiinţele economice în pragul noului mileniu”, organizat de Universitatea “George Bacovia”
Bacău, Universitatea Cooperatist-Comercială din Moldova Chişinău şi Centrul Regional de
Consultanţă, Informare şi Formare a Managerilor şi Marketerilor Bacău, Bacău, 2-3 decembrie,
2000
48. Tabără, N., TOMA, C., Sistemul contabil continental şi imaginea fidelă, Conferinţa ştiinţifică
internaţională “Integrarea României în structurile euro-atlantice. Relansare şi progres economic”,
Universitatea “Lucian Blaga”, Facultatea de Ştiinţe, Sibiu, 21-24 aprilie 2000, Secţiunea I
“Evaluări ale raportului cooperare internaţională-politici naţionale”
49. Tabără, N., Istrate, C., TOMA, C., Principes comptables et inflation en Roumanie, Zilele
Universităţii “George Bacovia”, Bacău, Ediţia a V-a, 16-17 mai 1998
c) Articole ştiinţifice publicate in extenso în reviste cotate Web of Science cu factor de impact:

4
d) Articole ştiinţifice publicate in extenso în reviste sau volume de conferinţe cotate Web of
Science fără factor de impact:
1. TOMA, C., Carp, M., Robu, I.-B., Harnessing financial information in investors decisions: accrual accounting
versus cash accounting, 4th World Conference on Business, Economics and Management BEM 2015, 30.04-
2.05.2015, İzmir, -Turcia (p. 1.044-1.051) SCOPUS, EBSCO, THOMSON REUTERS CONFERENCE PROCEEDINGS
CITATION INDEX (ISI WEB OF SCIENCE) http://ac.els-cdn.com/S2212567115009284/1-s2.0-S2212567115009284-
main.pdf?_tid=a6d23b02-7655-11e5-8bcc-00000aacb360&acdnat=1445254774_ddbf0ca5c2141740609b2b13c9905737
2. Robu, I.,-B., TOMA, C., The use of accounting conservatism in order to reflect the true and the fair view of
financial statements in the case of Romanian listed companies, ȋn Global Journal on Humanites & Social
Sciences, University of Barcelona, Barcelona, 2014, Spain p 99-109 (228)
http://sproc.org/archives/index.php/pntsbs/article/viewArticle/3740
3. TOMA, C., Horomnea, E., Quality financial accounting information in the context of world economic crisis , în
volumul Management of technological changes, Vol. 1, Proceedings of the 6th International Conference of
Technological Changes Alexandroupolis, Greece, September 3rd-5th, 2009, Ed. Democritus University of
Thrace, Greece, 2009, ISBN: 978-960-89832-7-4, p. 749-752
4. TOMA, C., Horomnea, E., Creative accounting during technological change, în volumul Management of
technological changes, Vol. 2, Proceedings of the 4th International Conference of Technological Changes
Chania, Greece, August 19-20, 2005, Ed. Technical University of Crete, Greece, 2005, ISBN: 960-8475-05-8,
p. 115-120.
e) Articole ştiinţifice publicate in extenso în reviste clasificate CNCSIS B+ şi BDI:
1) TOMA, C., Robu, I.-B., Studiu privind rolul auditului financiar ȋn asigurarea utilizǎrii prudenței ȋn
raportarea financiarǎ, ȋn Revista „Audit financiar”, nr. 9/2014, p. 3-16
2) TOMA, C., Considerații privind rolul auditului financiar ȋn creșterea calitǎții informațiilor financiare, ȋn
Revista „Audit financiar”, nr. 11/2012, p. 5-13
f) Articole ştiinţifice publicate in extenso în reviste clasificate CNCSIS B:
1) Andone, I., Berheci, I., TOMA, C., Păvăloaia, D., Building collaborative relationships at
economics and business administration school of „Alexandru Ioan Cuza” University of Iaşi, în
The 2nd supplement of the review Informatica Economică, International Conference Knowledge
Management Projects, Systems and Technologies Bucharest, November 9-10, 2006, Vol. II
Reinforcement and Extension of Universities & Business Community Partnerships in the
Knowledge Era, Review published by Economic Informatics Department and INFOREC
Association with the support of Romanian Ministry of Education and Research, Review accredited
by CNCSIS with B level, ISSN 1453-1305, p. 43-52
g) Articole ştiinţifice publicate in extenso în volumele conferinţelor, în dicţionare şi
enciclopedii:
1. TOMA, C., Provizioanele și rolul acestora ȋn perioadele de crizǎ, în volumul Ȋntreprinderea și piețele ȋn
contextul integrǎrii europene, Ed. Junimea, Iaşi, 2012, ISBN 978-973-37-1.609-9, p. 43-56 (14/270)
2. TOMA, C., Evoluţia rolului contabilităţii şi reglementărilor cu specific contabil, ȋn volumul Informația
contabilă și guvernanța corporativǎ în context europeam și global, Ed. Junimea, Iaşi, 2011, ISBN 978-973-37-
1.530-6, p. 25-40 (16/280)
3. TOMA, C., Principiile de organizare a contabilităţii explicate de Ion Ionescu de la Brad în lecţia ţinută la
Academia Mihăileană, în volumul Ȋnvǎțǎmȃntul superior economic de ieri și de azi la Alma Mater Iassiensis,
Ed. Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi, Iaşi, 2010, ISBN 978-973-703-587-5, p. 54-61
4. TOMA, C., Schimburile comerciale în comision - o soluţie alternativă pentru întreprinderile mici şi mijlocii
autohtone în perioadele de criză, în volumul Informarea financiar-contabilă în condiţii de criză: 15 ani de la
implementarea noului sistem contabil din România, Ed. Universităţii „Al. I. Cuza” Iaşi, Iaşi, 2009, ISBN 978-
973-703-514-1, p. 239-251
5. TOMA, C., 15 ani de reformă a sistemului contabil românesc, în volumul Informarea financiar-contabilă în
condiţii de criză: 15 ani de la implementarea noului sistem contabil din România, Ed. Universităţii „Al. I. Cuza”
Iaşi, Iaşi, 2009, ISBN 978-973-703-514-1, p. 213-224
6. TOMA, C., Calitatea informării financiar-contabile în contextul dezvoltării durabile, în volumul Validarea
socială a informaţiei financiar-contabile în contextul dezvoltării durabile. Economic. Social. Ambiental, Ed.
Universităţii „Al. I. Cuza” Iaşi, Iaşi, 2009, ISBN: 978-973-703-418-2, p. 121-133

5
7. TOMA, C., Berheci, I., Profesia contabilă şi credibilizarea informaţiilor furnizate de entităţi, în volumul
Congresului profesiei contabile din România „Profesia contabilă între reglementare şi interesul public”, Ed
CECCAR, Bucureşti, 2008, ISSN: 1844-7767, p. 500-506
8. TOMA, C., Recunoaşterea şi evaluarea activelor biologice şi produselor agricole, în Analele Ştiinţifice ale
Universităţii “Al. I. Cuza” din Iaşi, Ştiinţe economice, Tomul L/LI, Ed. Universităţii “Al. I. Cuza” din Iaşi,
2004/2005, ISSN 1244-516X, p. 133-139
9. TOMA, C., Prezentarea în situaţiile financiare a informaţiilor pe segmente şi a evenimentelor intervenite după
închiderea exerciţiului, în volumul “Normalizare şi armonizare în contabilitatea românească”, Ed. Sedcom
Libris, Iaşi, 2004, ISBN: 973-670-104-2, p. 174-184
10. Berheci, I., TOMA, C., Delimitări privind politicile şi opţiunile contabile în contextul normalizării şi
armonizării contabilităţii, în volumul “Normalizare şi armonizare în contabilitatea românească”, Ed. Sedcom
Libris, Iaşi, 2004, ISBN: 973-670-104-2, p. 129-136
11. TOMA, C., Politicile contabile de ajustare a rezultatelor, în Revista “Contabilitatea, expertiza şi auditul
afacerilor” nr. 2/2004, p. 16-19
12. TOMA, C., Regulile fiscale şi imaginea fidelă, în Revista “Contabilitatea, expertiza şi auditul afacerilor” nr.
11/2003, p. 13-17
13. TOMA, C., Analiza informaţiilor din contul de profit şi pierdere pe baza soldurilor intermediare de gestiune, în
volumul “Lucrări ştiinţifice”, Vol 1 (46), Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară “Ion Ionescu
de la Brad”, Seria Horticultură, Ed. “Ion Ionescu de la Brad”, Iaşi, 2003, p. 371-376
14. TOMA, C., Consolidarea conturilor la grupurile de societăţi horticole pe baza metodei integrării globale, în
volumul “Lucrări ştiinţifice”, Vol 1 (46), Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară “Ion Ionescu
de la Brad”, Seria Horticultură, Ed. “Ion Ionescu de la Brad”, Iaşi, 2003, p. 365-370
15. TOMA, C., Contabilitatea creativă şi calitatea informării, în volumul “Globalizarea şi educaţia economică
universitară”, vol III, Conferinţă internaţională 24-27 octombrie 2002, Iaşi, Ed. Sedcom Libris, Iaşi, 2002, p.
400-410, ISBN: 973-8353-61-0
16. TOMA, C., Relaţiile dintre principiile contabile şi imaginea fidelă –partea I, în Revista “Contabilitatea,
expertiza şi auditul afacerilor” nr. 7/2003, p. 16-19
17. TOMA, C., Relaţiile dintre principiile contabile şi imaginea fidelă –partea II-a, în Revista “Contabilitatea,
expertiza şi auditul afacerilor” nr. 8/2003, p. 13-16
18. TOMA, C., Evaluarea la costul istoric şi imaginea fidelă în Revista “Contabilitatea, expertiza şi auditul
afacerilor” nr. 9/2003, p. 20-23
19. TOMA, C., Principiul primordialităţii realităţii economice asupra aparenţei juridice şi imaginea fidelă în
Analele Ştiinţifice ale Universităţii “Al. I. Cuza” din Iaşi (serie nouă), Ştiinţe economice, Tomul XLVII, Ed.
Universităţii “Al. I. Cuza” din Iaşi, 2001, p. 111-115, ISSN: 1244-516X
20. TOMA, C., Armonizarea contabilităţii româneşti în contextul armonizării contabile internaţionale, în volumul
“Globalizarea şi educaţia economică universitară, vol II, Conferinţă internaţională 24-27 octombrie 2002, Iaşi,
Ed. Sedcom Libris, Iaşi, 2002, p. 430-441, ISBN: 973-8353-33-5
21. TOMA, C., Modalităţi de asigurare a imaginii fidele. Principii şi convenţii contabile –partea I, în Revista
“Contabilitatea, expertiza şi auditul afacerilor” nr. 10/2002, p. 28-33
22. TOMA, C., Rolul informaţiilor contabile în fundamentarea deciziilor şi elaborarea previziunilor, în Analele
Ştiinţifice ale Universităţii “Al. I. Cuza” din Iaşi (serie nouă), Ştiinţe economice, Tomul XLVIII – XLIX, Ed.
Universităţii “Al. I. Cuza” din Iaşi, 2002 - 2003, p. 147-152 (6/497), ISSN 1244-516X
23. TOMA, C., Modalităţi de asigurare a imaginii fidele. Principii şi convenţii contabile –partea a II-a, în Revista
“Contabilitatea, expertiza şi auditul afacerilor” nr. 11/2002, p. 29-31
24. TOMA, C., Modalităţi de asigurare a imaginii fidele. Metode de evaluare –partea a II-a, în Revista
“Contabilitatea, expertiza şi auditul afacerilor” nr. 9/2002, p. 18-21
25. TOMA, C., Modalităţi de asigurare a imaginii fidele. Metode de evaluare –partea I în Revista “Contabilitatea,
expertiza şi auditul afacerilor” nr. 8/2002, p. 22-26
26. TOMA, C., Imaginea fidelă în contabilitate –partea a II-a, în Revista “Contabilitatea, expertiza şi auditul
afacerilor” nr. 5/2002, p. 11-14
27. TOMA, C., Rolul anexei la conturile anuale în reflectarea imaginii fidele, în Lucrările simpozionului aniversar:
“90 ani de învăţământ agronomic universitar la Iaşi” – Secţiunea a IV-a Ştiinţe economice şi umaniste –,
Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară “Ion Ionescu de la Brad” Facultatea de Agricultură
Iaşi, 24-25 octombrie 2002 ISSN 1454-7414

6
28. TOMA, C., Aspecte particulare în contabilitatea grupurilor de societăţi, , în “Lucrări ştiinţifice”, Vol. 1 (45),
Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară “Ion Ionescu de la Brad”, Seria Zootehnie, Ed. “Ion
Ionescu de la Brad”, Iaşi, 2002, p. 996-1001 (6/1187)
29. TOMA, C., Analiza informaţiilor bilanţiere pe baza fondului de rulment, necesarului în fond de rulment şi
trezoreriei, în “Lucrări ştiinţifice”, Vol. 1 (45), Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară “Ion
Ionescu de la Brad”, Seria Zootehnie, Ed. “Ion Ionescu de la Brad”, Iaşi, 2002, p. 982-988 (7/1187)
30. TOMA, C., Regulile speciale de respectat şi particularităţile conţinutului informaţional al bilanţului
consolidat, în “Lucrări ştiinţifice”, Vol. 1 (45), Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară “Ion
Ionescu de la Brad”, Seria Horticultură, Ed. “Ion Ionescu de la Brad”, Iaşi, 2002, p. 557-562
31. TOMA, C., Analiza informaţiilor bilanţiere pe baza ratelor de structură, în “Lucrări ştiinţifice”, Vol. 1 (45),
Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară “Ion Ionescu de la Brad”, Seria Horticultură, Ed. “Ion
Ionescu de la Brad”, Iaşi, 2002, p. 563-568
32. TOMA, C., Berheci, I., Prudenţa în evaluare. Rezultatul recunoscut în contabilitatea financiară şi în
contabilitatea de gestiune, în “Lucrări ştiinţifice”, Vol. 1 (45), Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină
Veterinară “Ion Ionescu de la Brad”, Seria Zootehnie, Ed. “Ion Ionescu de la Brad”, Iaşi, 2002, p. 989-995
33. Tabără, N., TOMA, C., Capacitatea de autofinanţare şi trezoreria întreprinderii –partea I-în Revista
“Contabilitatea, expertiza şi auditul afacerilor” nr. 6/2002, p. 21-26
34. Tabără, N., TOMA, C., Capacitatea de autofinanţare şi trezoreria întreprinderii –partea a II-a – în Revista
“Contabilitatea, expertiza şi auditul afacerilor” nr. 7/2002, p. 15-20
35. TOMA, C., Principiile contabile şi imaginea fidelă în contabilitate, în vol. “Mecanismele şi instituţiile
economiei de piaţă”, sub redacţia prof. univ. dr. Vasile Turliuc, Ed. Universităţii “Al. I. Cuza”, Iaşi,
1997, pag. 377-385
36. TOMA, C., L’image fidèle dans la comptabilité, în “Comunications”, Le premier congres des IAE
Roumains, organisé par l’IAE Craiova sous l’égide de l’IAE-Roumanie, financé par le Programme
TEMPUS JEP 07801 et avec le soutien des sponsors roumains, Management & Culture, 27 et 28 juin
1997, Craiova, Roumanie, p. 472-475
37. TOMA, C., Normalizarea contabilităţii, Necesitate, concept şi curente, în “Agricultura – o provocare
pentru mileniul III” vol. 43, Seria Agronomie, 2000, ISSN: 1454 – 7414
38. TOMA, C., Sistemul continental sau anglo-saxon de contabilitate? în “Agricultura – o provocare
pentru mileniul III” vol. 43, Seria Agronomie, 2000, ISSN: 1454 - 7414
39. TOMA, C., Monism sau dualism contabil?, în “Buletin ştiinţific” Universitatea “George Bacovia”
Bacău, anul III, nr1/2000, p. 97-101, ISSN: 1454-5675
40. TOMA, C., Relaţia dintre principiul prudenţei şi imaginea fidelă, în Analele Ştiinţifice ale
Universităţii “Al. I. Cuza” din Iaşi (serie nouă) tomul XLVI, Ed. Universităţii “Al. I. Cuza” din Iaşi,
2000, p. 115-118, ISSN: 1244-516X
41. TOMA, C., Regularitate, sinceritate şi imagine fidelă în contabilitate, în “Lucrări ştiinţifice”, Vol 2
(43), Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară “Ion Ionescu de la Brad”, Seria
Horticultură, Ed. “Ion Ionescu de la Brad”, Iaşi, 2000, p. 331-338, ISSN 1454-7376
42. TOMA, C., Evoluţia rolului contabilităţii şi a reglementărilor din dreptul contabil, în “Lucrări
ştiinţifice”, Vol 2 (43), Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară “Ion Ionescu de la
Brad”, Seria Horticultură, Ed. “Ion Ionescu de la Brad”, Iaşi, 2000, p. 339-345, ISSN 1454-7376
43. TOMA, C., Impactul regulilor fiscale asupra realităţii informaţiilor prezentate de conturile anuale, în
“Lucrări ştiinţifice”, Vol 2 (44), Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară “Ion Ionescu
de la Brad”, Seria Horticultură, Ed. “Ion Ionescu de la Brad”, Iaşi, 2001, p. 453-458, ISSN: 1454 –
7376
44. TOMA, C., De la bilanţul contabil la bilanţul financiar, în “Lucrări ştiinţifice”, Vol 2 (44),
Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară “Ion Ionescu de la Brad”, Seria Horticultură,
Ed. “Ion Ionescu de la Brad”, Iaşi, 2001, p. 459-464, ISSN: 1454 – 7376
45. TOMA, C., Imaginea fidelă în contabilitate –partea I, în Revista “Contabilitatea, expertiza şi auditul
afacerilor” nr4/2002, p. 11-16

7
46. TOMA, C., Analiza comparativă a contabilităţii continentale şi anglo-saxone în volumul SIMPEC
2002 Lucrările simpozionului internaţional de ştiinţe economice, Volumul 2 p. 116-124 Ed.
Infomarket, Braşov, 2002
47. TOMA, C., Tabără, N., Sistemul contabil continental şi imaginea fidelă, în volumul “Integrarea
României în structurile euro-atlantice. Relansare şi progres economic”, Universitatea “Lucian Blaga”,
Facultatea de Ştiinţe, Sibiu, 21-24 aprilie 2000, Secţiunea I “Evaluări ale raportului cooperare
internaţională-politici naţionale”, ISBN 973-651-308-4, p. 221-225
48. Melnic, A., TOMA, C., Contabilitatea şi normalizarea contabilă, în “Buletin ştiinţific” Universitatea
“George Bacovia” Bacău, anul III, nr1/2000, p. 55-60
49. Tabără, N., TOMA, C., Extinderea domeniului contabilităţii de gestiune, în Tribuna economică nr.
11/1994, pag. 7 şi 22
50. Tabără, N., TOMA, C., Reevaluarea patrimoniului. Posibilităţi de adaptare a contabilităţii la inflaţie,
în Revista Finanţe, Credit, Contabilitate, nr. 7/1995, pag. 39-49
51. Tabără, N., Horomnea, E., TOMA, C., Sisteme de cotare pe piaţa bursieră, în Tribuna economică, nr.
44/1996, pag.30-31
52. Tabără, N., Horomnea, E., TOMA, C., Fondul de rulment în analiza contabil-financiară, în Revista
Finanţe, Credit, Contabilitate, nr. 9/1997, pag. 27-31
53. Tabără, N., Horomnea, E., TOMA, C., Rentabilitatea, lichiditatea şi riscul întreprinderii -posibilităţi
de analiză-, în Revista Finanţe, Credit, Contabilitate, nr. 10/1997, pag. 44-47
h) Cărţi ştiinţifice de autor publicate în edituri:
1) TOMA, C., Contabilitate financiară, Ediția a II-a revizuitǎ și adǎugitǎ-2016, Ed. TipoMoldova, Iaşi, 2016,
ISBN 978-973-168-488-8, 590 pag.
2) TOMA, C., Contabilitatea exportului și importului de mǎrfuri, Ed. TipoMoldova, Iași, 2013, ISBN 978-
606-676-331-8, 296 pag.
3) TOMA, C., Managementul contabilitǎții financiare, Ed. TipoMoldova, Iaşi, 2012, ISBN 978-973-168-736-
0, 548 pag.
4) TOMA, C., Contabilitate financiară, Ed. TipoMoldova, Iaşi, 2011, ISBN 978-973-168-488-8, 462 pag.
5) TOMA, C., Contabilitatea în comerţul exterior, Ed. Sedcom Libris, Iaşi, 2005, ISBN 973-670-149-2, 245
pag.
6) TOMA, C., Conturile anuale şi imaginea fidelă în contabilitatea românească – probleme
contabile actuale, concepte, analiză şi audit, Ed. Junimea, Iaşi, 2001, ISBN 973-670-175-1, 396
pag.
i) Capitole în cărţi ştiinţifice de autor publicate în edituri:
1. Grosu, M., (coordonator), Apostol, C., Chersan, C.-I., Dicu, R.-M., Dumitrean, E., Dumitrean, I., Haliga, I.,
Huian, M.-C., Mardiros, D.-N., Toma C., Contabilitate financiară intermediarǎ. Teorie, aplicații și teste
grilǎ, Ed. Sedcom Libris, Iaşi, 2013, ISBN 978-973-670-526-7, 280 pag.
2. Dumitrean, E., TOMA, C. (coordonatori), Apostol, C., Chersan, C.-I., Dicu, R.-M., Grosu, M., Mardiros,
D.-N., Huian, M.-C., Haliga, I., Dumitrean, I., Contabilitate financiară. Teste grilă rezolvate. Aplicații
practice, Ed. Sedcom Libris, Iaşi, 2013, ISBN 978-973-670-517-5, 206 pag.
3. Andone, I., Georgescu, I., TOMA, C., Solomon, D.-C., Metodologia și etica cercetǎrii științifice ȋn
contabilitate și sisteme informaționale, Ed. Tehnopress, Iași, 2013, ISBN 978-973-702-994-2, 364 pag.
[cap. IV pp. 92-138 (Andone, I., TOMA, C.,Georgescu, I.) cap. VI pp. 161-181 (Andone, I., TOMA, C.,)]
4. Matiș, D., Istrate, C. (coordonatori), Mustațǎ, R. V., Toma, C., Georgescu, I., Nistor, C. S., Groșanu, A.,
Ienciu, A. I., Filip, C., I., Cuzdriorean-Vladu, A, B., Contabilitate și raportǎri financiare, Ed. Risoprint,
Cluj-Napoca, 2013, ISBN 978-973-53-0946-6, 164 pag. (cap. 4 pp 71-85, Toma, C., Georgescu, I.,)
5. Andone, I., Georgescu, I. TOMA, C., Cercetare avansată în contabilitate, Ed. Wolters Kluwer România,
Bucureşti, 2010, ISBN 978-606-8201-18-4, 360 pag. [cap. IV pp. 83-132 (Andone, I., TOMA, C.,) cap. VI
pp. 165-194 (Andone, I., TOMA, C.,)]
6. Dumitrean, E., TOMA, C., Chersan, C.-I., Mardiros, D.-N., Berheci, M., Haliga, I., Huian, C.-M., Apostol,
C., Dicu, R.-M., Contabilitate financiară – teste grilă, Ed. Sedcom Libris, Iaşi, 2010, ISBN 978-973-670-
374-4, 208 pag. (905 grile)

8
7. Dumitrean, E., Scorţescu, Gh., TOMA, C., Berheci, I., Mardiros, D. N., Haliga, I., Contabilitate
financiară (teste grilă), Ediţia a II-a, Ed. Sedcom Libris, Iaşi, 2008, ISBN 978-973-670-271-6, 145
pag.
8. Dumitrean, E., Scorţescu, Gh., TOMA, C., Berheci, I., Mardiros, D. N., Haliga, I., Contabilitate
financiară I (teste grilă), Ed. Sedcom Libris, Iaşi, 2006, ISBN 973-670-175-1, 145 pag.
9. Dumitrean, E., TOMA, C., Berheci, I., Macovei, C.I., Berheci, M., Ghid pentru înţelegerea şi aplicarea
Standardelor Internaţionale de Contabilitate, IAS 40 “Investiţii imobiliare”, Ed. CECCAR, Bucureşti,
2004, ISBN 973-8478-34-0, 336 pag.
10.Scorţescu, Gh., TOMA, C., Mardiros, D. N., Haliga, I., Ghid pentru înţelegerea şi aplicarea Standardelor
Internaţionale de Contabilitate, IAS 41 “Agricultura”, Ed. CECCAR, Bucureşti, 2004, ISBN 973-8478-49-
9, 344 pag.
11.Dumitrean, E., TOMA, C., Scorţescu, Gh., Berheci, I., Mardiros, D. N., Contabilitate financiară I, Vol. II.,
Ed. Sedcom Libris, Iaşi, 2002, ISBN 973-8028-87-6, 314 pag.
12.Dumitrean, E., Scorţescu, Gh., TOMA, C., Berheci, I., Mardiros, D. N., Contabilitate financiară I, Vol. I.,
Ed. Sedcom Libris, Iaşi, 2002, ISBN 973-8353-42-4, 480 pag.
13.Dumitrean, E., Scorţescu, Gh., TOMA, C., Berheci, I., Mardiros, D. N., Haliga, I., Contabilitate financiară
I (teste grilă), Ed. Sedcom Libris, Iaşi, 2002, ISBN 973-8353-40-8, 196 pag.
14.Tabără, N., Horomnea, E., TOMA, C., Analiza contabil – financiară – Teorii, concepte, metode şi
tehnici de valorificare a informaţiei contabil – financiare în procesul decizional – Ed. TIPO
MOLDOVA, Iaşi, 2001, ISBN 973-85495-1-5, 351 pag.
15.Dumitrean, E., Scorţescu, Gh., TOMA, C., Berheci, I., Mardiros, D. N., Contabilitate financiară I
(teste grilă), Ed. Sedcom Libris, Iaşi, 2001, 196 pag., ISBN 973-8028-86-8
16.Tabără, N., Horomnea, E., TOMA, C., Conturile anuale în procesul decizional –Elemente de
contabilitate, analiză financiară şi evaluarea performanţelor întreprinderii – Ed. TIPO
MOLDOVA, Iaşi, 2001, ISBN 973-85186-4-4, 387 pag.
17.Paraschivescu, M.D., Păvăloaia, W., TOMA, C., Contabilitate şi modele de analiză economică,
Ed. Fundaţia Academică “Gh. Zane”, Iaşi, 1993, 507 pag.
18.Paraschivescu, M.D., Păvăloaia, W., TOMA, C., Ţugui, Al., Istrate, C., Contabilitate şi elemente
de analiză financiară, Ed. Neuron, Focşani, 1994, 492 pag., ISBN 973-95788-6-1
19.Paraschivescu, M.D., Păvăloaia, W., şi colaboratorii: Cojocaru, C., TOMA, C., Ţugui, Al., Istrate,
C., Modele de contabilitate şi analiză financiară, Ed. Neuron, Focşani, 1994, 561 pag. ISBN 973-
95788-8-8 (reeditată la Ed. Vrantop, Focşani, 1997, ISBN 973-98116-2-0)
20.Paraschivescu, M.D., Scorţescu, Gh., Budugan, D., Dumitrean, E., Tabără, N., TOMA, C.,
Contabilitate, în Contabilitate şi sisteme informaţionale, Ed. Sedcom Libris, Iaşi, 1999, ISBN:
973-98499-2-X 9 112/432 pag.
21.Paraschivescu, M.D., Scorţescu, Gh., Budugan, D., Dumitrean, E., Tabără, N., TOMA, C.,
Mardiros, D.-N., Contabilitate, în Contabilitate şi sisteme informaţionale, Teste grilă, Ed, Sedcom
Libris, Iaşi, 1999, ISBN: 973-98499-2-X, 204 pag.
j) Coordonarea şi editarea de volume, traduceri şi antologii:
1) Dumitrean, E., TOMA, C., Contabilitate financiarǎ. Teste grilǎ rezolvate. Aplicații practice, Ed.
Sedcom Libris, Iași, 2013, ISBN 978-973-670-517-5, 206 pag.
2) Toma, C., Istrate C., Informarea financiar-contabilă ȋn condiții de crizǎ: 15 ani de la
implementarea noului sistem contabil din Romȃnia, Ed. Universităţii „Al. I. Cuza” Iaşi, Iaşi, 2009,
ISBN 978-973-703-514-1, 260 pag.
3) Toma, C., Chirleșan, D, Informația contabilă și guvernanța corporativǎ în context european și global, Ed.
Junimea, Iaşi, 2011, ISBN 978-973-37-1.530-6, 280 pag
k) Contracte de cercetare ştiinţifică derulate doar prin Universitate:
1) POSDRU /86/1.2/S/53849 Aplicarea unui sistem de competenţe coerent cu cel european la nivelul
masteratelor în domeniul analizei economice şi evaluării de active şi afaceri, coordonat de cǎtre
Universitatea Babes-Bolyai Cluj-Napoca, ȋn parteneriat cu Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”
Iași (responsabil partener), contract /86/1.2/S/53849 (1.02.2011-1.02.2013), 409.386 lei

9
2) POSDRU „ACADEMIA DE ANTREPRENORIAT BAZAT PE CUNOAŞTERE”, coordonat
de cǎtre Academia de Studii Economice Bucureşti, ȋn parteneriat cu Universitatea „Alexandru Ioan
Cuza” Iași (responsabil partener: prof.univ.dr. Dinu AIRINEI), contract POSDRU/92/3.1/S/56330,
valoarea totalǎ a proiectului (UAIC) 1.474.000 lei, expert pe termen scurt Management financiar
3) Programe pentru cercetarea doctorală de excelenţă în economie prin parteneriate, Proiect
cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea
Resurselor Umane 2007-2013, Axa prioritară: 1 „Educaţia şi formarea profesională în sprijinul
creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere”; Domeniul major de intervenţie:
1.5. „Programe doctorale şi postdoctorale în sprijinul cercetării; Cod contract:
POSDRU/21/1.5/G/22682, Activitatea A4.4. Diseminarea rezultatelor proiectului prin elaborarea
şi tipărirea de materiale didactice şi suporturi de curs
4) TOMA, C., Informarea financiar-contabilă în condiţii de criză: 15 ani de la implementarea noului
sistem contabil din România, Contract ANCS nr. 174M/20.08.2009, 4.000 lei;
5) Horomnea, E, Ciudin, I., Tabără, N., TOMA, C., Stancu, P., Eşanu, D., Prahoveanu, A., Toma, G.,
Optimizarea sistemului informaţional-contabil în vederea implementării sistemului informatic
integrat SYNCHRON la SC ArcelorMittal Tubular Products Iaşi SA, nr. 111/15.04.2009, 25.585
lei (6130,199348284455 EUR- curs valutar 4,1736);
6) Bodea, Constanţa-Nicoleta., director de grant, Andone, Ioan, director de proiect, TOMA,
Constantin, UNIVBUS-Reţea de cercetare de excelenţă pentru consolidarea şi extinderea
parteneriatelor universităţi - mediu de afaceri, CEEX-M3-C3-12976/2006, 50.000 lei
7) Tabără, N., Horomnea, E., TOMA, C., Implementarea reglementărilor contabile româneşti
armonizate cu normele europene în societăţile comerciale din industria siderurgică, nr.
4055/30.03.2006 (S.C. MITTAL STEEL S.A. Iaşi), 2000 RON
8) Tabără, N., Horomnea, E., TOMA, C., Asistenţă de specialitate în fundamentarea politicilor
fiscale de întreprindere, nr. 4446/23.03.2006 (S.C. MOPAN S.A. Suceava), 4000 lei
(1138,69278068777 EUR- curs valutar 3,5128)
9) Roşca, Ion (director de program) Pintilescu Carmen (director de proiect) TOMA, C., Proiectul din
Programul CEEX D-05-pe tema „Eficienţa învăţământului universitar în România în perspectiva
dinamicii cerinţelor educaţional formative”, finanţat de Ministerul Educaţiei şi Cercetării.
Perioada de derulare a proiectului este 2005-2008, iar suma alocată pentru Universitatea „Al. I.
Cuza” este de 55.000 lei.
10) TOMA, C., Tabără, N., Horomnea, E., Asistenţă de specialiate în evaluarea şi contabilizarea
imobilizǎrilor necorporale în contextul implementǎrii Standardelor Internaţionale de
Contabilitate, nr. 13971/23.09.2005 ( S.C. ROMEXPERT SRL Galaţi) 600 RON
11) TOMA, C., Berheci, I., Georgescu, M., Istrate, C., Asistenţă de specialitate în optimizarea
gestiunii stocurilor de materii prime şi materiale în activitatea de construcţii, nr. 142/25.03.2002
(S.C. ANTRECONS I.D. S.R.L. Vaslui), 210 RON
12) Istrate, C., TOMA, C., Evaluarea impactului introducerii standardelor internaţionale de
contabilitate în gestiunea imobilizărilor, nr. 2.734/22.04.2002 (S.C. ENERGO CONSTRUCT S.A.
Focşani), 100 RON
13) Tabără, N., Horomnea, E., TOMA, C., Consultanţă de specialiate privind contabilitatea activelor
cedate în contextul implementǎrii IAS 1 „Prezentarea situaţiilor financiare” şi IFRS 5 „Active
necurente destinate cedǎrii şi abandonul de activitǎţi”, nr. 13972/23.09.2005 (S.C. ELVA CONT
SRL Piatra Neamţ) 2000 RON
14) Horomnea, E., Tabără, N., TOMA, C., Asistenţă de specialitate în proiectarea, realizarea
implementarea unui sistem propriu de contabilitate de gestiune, nr. 9.420/7.XII. 2001 (Staţiunea
de Cecetare şi Producţie Viti-Vinicolă Iaşi), 200 RON
15) Horomea, E., Tabără, N., TOMA, C., Pahone, C., Mircea, C., Asistenţă de specialitate privind
optimizarea sistemului informaţional-contabil, nr. 9486/10.XII. 2001 (Staţiunea de Cecetare şi
Producţie Pomicolă Iaşi), 250 RON

10
16) Tabără, N., Horomnea, E., TOMA, C., Haliga, I., Berheci, M., Asistenţă de specialitate în
domeniul modernizării contabilităţii întreprinderilor mici şi mijlocii, nr. 158/1.04.2002 (S.C.
BALNEC Huşi), 250 RON
l) Citări şi recenzii ale creaţiei de autor (exclus autocitări):
1) TOMA, C., Contabilitate financiară, Ediția a II-a revizuitǎ și adǎugitǎ-2016, Ed.
TipoMoldova, Iaşi, 2016, citat ȋn Afrǎsinei, M.-B., (2016), “Contabilitatea și fiscalitatea
societǎților offshore”, Ed. C. H. Beck, București p. 50
2) TOMA, C., Conturile anuale şi imaginea fidelă în contabilitatea românească – probleme
contabile actuale, concepte, analiză şi audit, Ed. Junimea, Iaşi, 2001, ISBN 973-670-175-1,
396 pag. citat ȋn Afrǎsinei, M.-B., (2016), “Contabilitatea și fiscalitatea societǎților offshore”,
Ed. C. H. Beck, București p. 202
3) TOMA, C., Managementul contabilității financiare, Ed. TipoMoldova, Iaşi, 2012, ISBN 978-
973-168-736-0, citat ȋn Horomnea, E., Budugan, D., Georgescu, I., Istrate, C., Păvăloaia, L.,
Rusu, A., Introducere ȋn contabilitate. Concepte și aplicații, Ediția a IV-a, revăzută și
completată, Ed. TipoMoldova, Iași, 2015, p. 208, 234, 278, 286
4) Toma, C., (2012), Rolul auditului financiar în creşterea calităţii informaţiilor financiare,
Revista „Audit financiar”, Vol. 11, pp. 5–13, citat ȋn Carp, M. (2016), “Empirical Study
regarding the Influence of the Quality of Financial Information on the Value of Listed
Companies”, Audit Financiar, Nr. 1(133), pp. 78-87
5) TOMA, C., Contabilitate financiară, Ed. TipoMoldova, Iaşi, 2011, ISBN 978-973-168-488-8,
citat ȋn Horomnea, E., Budugan, D., Georgescu, I., Istrate, C., Păvăloaia, L., Rusu, A.,
Introducere ȋn contabilitate. Concepte și aplicații, Ediția a IV-a, revăzută și completată, Ed.
TipoMoldova, Iași, 2015, p. 369
6) TOMA, C., „Evoluția rolului contabilității și reglementărilor cu specific contabil”, în
„Întreprinderea şi pieţele în contextul integrării europene”, coord. Toma, C., Chirleșan, D.,
Editura Junimea, Iași, 2011, pp. 25-40, citat ȋn: Carp, M. (2014), Impactul politicii de finanțare
asupra dezvoltării durabile a întreprinderii. O abordare financiar-contabilă, Editura
Universitații „Alexandru Ioan Cuza”, Iași, ISBN 978-973-703-936-1
7) TOMA, C., Managementul contabilității financiare, Ed. TipoMoldova, Iaşi, 2012, ISBN 978-
973-168-736-0, citat ȋn Carp, M. (2015), “The impact of transition to IFRS on the quality of
earnings reported by Romanian listed companies”, Audit Financiar, Nr. 8(128), pp. 79-93
8) TOMA, C. (2012). Rolul auditului financiar în creşterea calităţii informaţiilor financiare,
Audit financiar, 11, 5-13. citat ȋn: Carp, M. (2015), “Exploratory Study on the Influence of
Non Financial Factors on the Stock Performance of Quoted Romanian Companies”
http://filcom.uvt.ro/index.php/AAP/2014/paper/view/85
9) TOMA, C., Contabilitate financiară, Ed. TipoMoldova, Iaşi, 2011, ISBN 978-973-168-488-8,
citat ȋn Breahnă-Pravăţ, Ionela-Cristina. "Considerations On The Treatment Of Qualitative
Characteristics Of Accounting Information At The International Level And In Various National
Accounting Systems." http://sceco.ub.ro/index.php/SCECO/article/view/257 (2014).
10) TOMA, C., „Rolul auditului financiar în creșterea calității informațiilor financiare”, Audit
financiar, No. 11/2012, pp. 5-13, citat ȋn: Carp, M. (2014), Impactul politicii de finanțare
asupra dezvoltării durabile a întreprinderii. O abordare financiar-contabilă, Editura
Universitații „Alexandru Ioan Cuza”, Iași, ISBN 978-973-703-936-1
11) TOMA, C., Contabilitatea în comerţul exterior, Ed. Sedcom Libris, Iaşi, 2005, ISBN 973670-
149-2, pag., citat ȋn: Iurie, Sajin. "Contabilitatea şi auditul decontărilor comerciale."
12) TOMA, C., Contabilitatea în comerţul exterior, Ed. Sedcom Libris, Iaşi, 2005, ISBN 973670-
149-2, pag., citat ȋn: Stancu, F. Features on Intra-Community Acquisitions Management. na,
2007.
13) TOMA, C., Contabilitatea în comerţul exterior, Ed. Sedcom Libris, Iaşi, 2005, ISBN 973670-
149-2, pag., citat ȋn: Fulga Viorica "Problemele contabilităţii operaţiilor de comerţ exterior."
11
(2010).
14) TOMA, C., Dumitrean, E., Berheci, I., Haliga, I., Contabilitate financiară I, Ed. Universităţii
“Alexandru Ioan Cuza” Iaşi, Iaşi, 2005, 170 pag., citat ȋn: Coman, Florin. Contabilitatea
financiara a societatilor comerciale, ed. a III-a. 2007.
15) TOMA, C., Dumitrean, E., Berheci, I., Haliga, I., Contabilitate financiară I, Ed. Universităţii
“Alexandru Ioan Cuza” Iaşi, Iaşi, 2005, 170 pag., citat ȋn: Breahnă-Pravăţ, Ionela-Cristina.
"Considerations On The Treatment Of Qualitative Characteristics Of Accounting Information
At The International Level And In Various National Accounting Systems." (2014).
http://sceco.ub.ro/index.php/SCECO/article/view/257
16) TOMA, C., Dumitrean, E., Berheci, I., Haliga, I., Contabilitate financiară I, Ed. Universităţii
“Alexandru Ioan Cuza” Iaşi, Iaşi, 2005, 170 pag., citat ȋn: Onica, Cristina Mihaela, et al.
"Balance Sheet-Basic Information Sources in Analyzing Financials-Case Study Example of an
Entity on Naval Construction."
17) TOMA, C., Dumitrean, E., Berheci, I., Haliga, I., Contabilitate financiară I, Ed. Universităţii
“Alexandru Ioan Cuza” Iaşi, Iaşi, 2005, 170 pag., citat ȋn: Bogdănoiu, Cristina, Floarea
Georgescu, and Ioan Scheau. "Contabilitate informatizată pentru afaceri." (2011).
18) TOMA, C., Dumitrean, E., Berheci, I., Haliga, I., Contabilitate financiară I, Ed. Universităţii
“Alexandru Ioan Cuza” Iaşi, Iaşi, 2005, 170 pag., citat ȋn: Rada, Doina. "Aspecte metodologice
privind definirea, clasificarea şi evaluarea creanţelor şi datoriilor agenţilor economici." Studia
Universitatis" Vasile Goldiş" Arad-Seria Ştiinţe Economice 1-3 (2008): 563-568.
19) Andone, I., Georgescu, I. TOMA, C., Cercetare avansată în contabilitate, Ed. Wolters Kluwer
România, Bucureşti, 2010, ISBN 978-606-8201-18-4, 360 pag., citat ȋn: ArsenieSamoil,
Mihalache D. "The Audit of Accounting Information System Infrastructure." Ovidius
University Annals, Economic Sciences Series 11.1 (2011): 1333-1338.
20) Andone, I., Georgescu, I. TOMA, C., Cercetare avansată în contabilitate, Ed. Wolters Kluwer
România, Bucureşti, 2010, ISBN 978-606-8201-18-4, 360 pag., citat ȋn: Fădur, Cristina-Ionela,
and Marilena Mironiuc. "Study on the perception of accounting professionals concerning
intangible assets and intangible capital." Theoretical and Applied Economics 18.6 (583)
(2013): 77-98.
21) Andone, I., Georgescu, I. TOMA, C., Cercetare avansată în contabilitate, Ed. Wolters Kluwer
România, Bucureşti, 2010, ISBN 978-606-8201-18-4, 360 pag., citat ȋn: Mihalache, Arsenie
Samoil. "Risk Analysis of Accounting Information System Infrastructure." Available at SSRN
1761465 (2011).
22) Andone, I., Georgescu, I. TOMA, C., Cercetare avansată în contabilitate, Ed. Wolters Kluwer
România, Bucureşti, 2010, ISBN 978-606-8201-18-4, 360 pag., citat ȋn: Constan, A. "The
international conference “present issues of global economy”." (2012)
23) Andone, I., Georgescu, I. TOMA, C., Cercetare avansată în contabilitate, Ed. Wolters Kluwer
România, Bucureşti, 2010, ISBN 978-606-8201-18-4, 360 pag., citat ȋn: ArsenieSamoil,
Mihalache D. "Outsourcing Company Accounting." Ovidius University Annals, Economic
Sciences Series 11.2 (2011): 788-793.
24) Andone, I., Georgescu, I. TOMA, C., Cercetare avansată în contabilitate, Ed. Wolters Kluwer
România, Bucureşti, 2010, ISBN 978-606-8201-18-4, 360 pag., citat ȋn: ArsenieSamoil,
Mihalache D. "Security of the Accounting Information System Infrastructure." Ovidius
University Annals, Economic Sciences Series 11.1 (2011): 1339-1345.
25) Andone, I., Georgescu, I. TOMA, C., Cercetare avansată în contabilitate, Ed. Wolters Kluwer
România, Bucureşti, 2010, ISBN 978-606-8201-18-4, 360 pag., citat ȋn: Fădur, Cristina, and
Rusu Alina. "Financial reporting of intangible assets. comparative study Romania–France
concerning the application of IAS/IFRS." AMIS 2012 (2012): 1289.
26) Andone, I., Georgescu, I. TOMA, C., Cercetare avansată în contabilitate, Ed. Wolters Kluwer
România, Bucureşti, 2010, ISBN 978-606-8201-18-4, 360 pag., citat ȋn: Fădur, Cristina-Ionela,

12
and Marilena Mironiuc. "Study on the perception of accounting professionals concerning
intangible assets and intangible capital." Theoretical and Applied Economics 18.6 (583)
(2013): 77-98.
27) Andone, I., Georgescu, I. TOMA, C., Cercetare avansată în contabilitate, Ed. Wolters Kluwer
România, Bucureşti, 2010, ISBN 978-606-8201-18-4, 360 pag., citat ȋn: Fădur, Cristina-Ionela,
and Marilena Mironiuc. "Studiu privind percepţia profesioniştilor contabili asupra activelor
necorporale şi a capitalului intangibil." http://store.ectap.ro/articole/872_ro.pdf
28) Andone, I., Georgescu, I. TOMA, C., Cercetare avansată în contabilitate, Ed. Wolters Kluwer
România, Bucureşti, 2010, ISBN 978-606-8201-18-4, 360 pag., citat ȋn: Irina Chiriţă,
Alexandra Socea, Marius Ciubotariu "The assets of the company–a theoretical and practical
aproach that relates in particular to the intellectual capital."
http://www.seap.usv.ro/annals/arhiva/USVAEPA_VOL.11,NR.2(14),2011
29) Andone, I., Georgescu, I. TOMA, C., Cercetare avansată în contabilitate, Ed. Wolters Kluwer
România, Bucureşti, 2010, ISBN 978-606-8201-18-4, 360 pag., citat ȋn: Chiriac, Irina.
"Analysis of the impact of the economic crisis on the number and value of mergers on regions,
countries and industries."
30) Andone, I., Georgescu, I. TOMA, C., Cercetare avansată în contabilitate, Ed. Wolters Kluwer
România, Bucureşti, 2010, ISBN 978-606-8201-18-4, 360 pag., citat ȋn: Mihai, Irina,
Alexandra-Daniela Socea, and Marius Ciubotariu. "The assets of the company–a theoretical
and practical aproach relating particularly to intellectual capital." The USV Annals of
Economics and Public Administration 11.2 (2012): 201-207.
31) Toma, C., 2009. Calitatea informarii contabile in contextul dezvoltarii durabile, in “Validarea
informatiei financiar-contabile in contextul dezvoltarii durabile”, coord. Georgescu, I.,
Mironiuc, M., Editura Universitatii “Alexandru Ioan Cuza”, Iasi,121-134. citat ȋn: Mironiuc,
M., Carp, M., Chersan, I. C. (2015), “The Relevance of Financial Reporting on the
Performance of Quoted Romanian Companies in the Context of Adopting the IFRS”.
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2212567115000908
32) Dumitrean, E., TOMA, C., Chersan, C.-I., Mardiros, D.-N., Berheci, M., Haliga, I., Huian, C.-
M., Apostol, C., Dicu, R.-M., Contabilitate financiară – teste grilă, Ed. Sedcom Libris, Iaşi,
2010, ISBN 978-973-670-374-4, 208 pag., citat ȋn: Tulvinschi, Mihaela. "Accountancy policies
and treatments for assessing stocks." Euro Economica 01 (2009): 69-79.
33) Dumitrean, E., TOMA, C., Chersan, C.-I., Mardiros, D.-N., Berheci, M., Haliga, I., Huian, C.-
M., Apostol, C., Dicu, R.-M., Contabilitate financiară – teste grilă, Ed. Sedcom Libris, Iaşi,
2010, ISBN 978-973-670-374-4, 208 pag., citat ȋn: Rotilă, Aristiţa. "Trade effects: regulatory,
accounting practices and reporting of information related."
http://www.utgjiu.ro/revista/ec/pdf/2014-04.Special/88_Aristita%20Rotila.pdf
34) Dumitrean, E., TOMA, C., Chersan, C.-I., Mardiros, D.-N., Berheci, M., Haliga, I., Huian, C.-
M., Apostol, C., Dicu, R.-M., Contabilitate financiară – teste grilă, Ed. Sedcom Libris, Iaşi,
2010, ISBN 978-973-670-374-4, 208 pag., citat ȋn: Onica, Mihaela-Cristina. "The Impact of the
Application of IFRS on Reporting the Financial Position." Risk in Contemporary Economy
(2012): 335-340.
35) Dumitrean, E., TOMA, C., Chersan, C.-I., Mardiros, D.-N., Berheci, M., Haliga, I., Huian, C.-
M., Apostol, C., Dicu, R.-M., Contabilitate financiară – teste grilă, Ed. Sedcom Libris, Iaşi,
2010, ISBN 978-973-670-374-4, 208 pag., citat ȋn: Gabriela, Sandu, and Lazar Gabriela.
"Accounting Information-A Fundamental Factor in Winning Battles." Ovidius University
Annals, Economic Sciences Series 12.1 (2012): 1656-1659.
36) Dumitrean, E., TOMA, C., Chersan, C.-I., Mardiros, D.-N., Berheci, M., Haliga, I., Huian, C.-
M., Apostol, C., Dicu, R.-M., Contabilitate financiară – teste grilă, Ed. Sedcom Libris, Iaşi,
2010, ISBN 978-973-670-374-4, 208 pag., citat ȋn: Rotila, Aristita. "Cash Advance
Accounting: Accounting Regulations and Practices." Studies and Scientific Researches.

13
Economics Edition 16-17 (2011).
m) Lucrări publicate în volumele conferințelor
n) Editor, Membru în Editorial Board la reviste şi edituri recunoscute
1) The Journal of Accounting and Management, Universitatea “Danubius” Galați
http://journals.univ-danubius.ro/index.php/jam/pages/view/ebjam
o) Materiale suport curs, seminar, lucrări practice şi programe analitice detaliate
p) Tratate şi manuale universitare
1) TOMA, C., Contabilitatea exportului și importului de mǎrfuri, Ed. Universităţii “Alexandru
Ioan Cuza” Iaşi, Iaşi, 2014, 148 pag.
2) Grosu, M., TOMA, C., Contabilitate financiară intermediarǎ, Ed. Universităţii “Alexandru
Ioan Cuza” Iaşi, Iaşi, 2014, 154 pag.
3) TOMA, C., Dumitrean, E., Haliga, I., Contabilitate financiară, Ed. Universităţii “Alexandru
Ioan Cuza” Iaşi, Iaşi, 2014, 150 pag.
4) TOMA, C., Contabilitatea operaţiilor de comerţ exterior, Ed. Universităţii “Alexandru Ioan
Cuza” Iaşi, Iaşi, 2014, 148 pag.
5) TOMA, C., Dumitrean, E., Berheci, I., Haliga, I., Contabilitate financiară, Ed. Universităţii
“Alexandru Ioan Cuza” Iaşi, Iaşi, 2008, 147 pag.
6) TOMA, C., Contabilitatea operaţiilor de comerţ exterior, Ed. Universităţii “Alexandru Ioan
Cuza” Iaşi, Iaşi, 2004, 214 pag.
7) Scorţescu, Gh., Dumitrean, E., TOMA, C., Berheci, I., Mardiros, D. N., Haliga, I.,
Contabilitate financiară I, Ed. Universităţii “Alexandru Ioan Cuza” Iaşi, Iaşi, 2004, 332 pag,
ISSN: 1221-9363
q) Alte activități
REFERENT CĂRŢI ŞI PUBLICAŢII ŞTIINŢIFICE
1. Budugan, D., Georgescu, I., Pǎvǎloaia, L., Bazele contabilitǎții. Cadrul conceptual și aplicații, Ed.
Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi, 2013, ISBN 978- 973-703-923-1, 324 pag.
2. Scorțescu, Gh, Scorțescu, F.I., Mardiros, D., Elemente de contabilitate publicǎ, Ed. Dosoftei, Iași,
2003, ISBN 973-8108-32-2, 312 pag.
3. Mardiros, D.-N., Previziuni economico-financiare realizate prin modelarea datelor din bilanț și
contul de profit și pierdere, Ed. Universităţii „Al. I. Cuza” Iaşi, Iaşi, 2008, ISBN 978-973-703-390-1,
430 pag.
4. Scorțescu, Fl.I., Consolidarea conturilor grupurilor financiare, Ed. “Ion Ionescu de la Brad”, Iași,
2008, ISBN 978-973-147-010-8, 448 pag.
5. Dumitrean, I., Influența timpului asupra evaluǎrii afacerilor. Analizǎ. Diagnostic. Evaluare, Ed.
Universităţii „Al. I. Cuza” Iaşi, Iaşi, 2012, ISBN 978-973-703-767-1, 360 pag.

10.02.2017

Conf. univ. dr.


Constantin TOMA

14