Vous êtes sur la page 1sur 2

COMUNICAT DE PRESĂ

Bucureşti, 13 Mai 2011

SR EN 1991-1-7:2007/NB:2011, Eurocod 1: Acţiuni asupra structurilor.


Partea 1-7: Acţiuni generale. Acţiuni accidentale. Anexă naţională
Acest standard SR EN 1991-1-7:2007/NB:2011 reprezintă anexa naţională NB, care defineşte
condiţiile de aplicare pe teritoriul României a standardului SR EN 1991-1-7:2007, Eurocod 1:
Acţiuni asupra structurilor. Partea 1-7: Acţiuni generale. Acţiuni accidentale, împreună
cu erata SR EN 1991-1-7:2007/AC:2010.

Această anexă naţională furnizează parametrii determinaţi la nivel naţional pentru următoarele
articole ale standardului european EN 1991-1-7:2006, care autorizează alegerea naţională şi
anume:

• Clasificarea acţiunilor accidentale


• Strategii pentru situaţii de proiectare accidentală
• Nivel de risc
• Acţiune accidentală ipotetică
• Limitarea cedării locale
• Alegerea strategiilor
• Clase de consecinţe
• Abordări pentru proiectare
• Definiţia structurilor uşoare
• Transmiterea forţelor de impact la fundaţii
• Valori ale forţelor de impact pentru autovehicule
• Forţa de impact ca o funcţie de distanţa de la benzile de circulaţie
• Tipuri sau elemente structurale supuse la coliziunea cu autovehiculele
• Reguli alternative pentru impact
• Condiţii pentru impactul cu autovehicule
• Înălţimi libere de siguranţă, măsuri de protecţie şi valori de proiectare
• Factor de reducere
• Acţiuni produse de impactul la intradosul tablierului podurilor
• Utilizarea forţei
• Mărimea şi poziţia suprafeţelor de impact
• Valoarea forţelor de impact produse de elevatoarele cu furcă
• Tipuri de trafic feroviar
• Structuri care se includ în fiecare clasă de expunere
• Clasificarea structurilor temporare şi a lucrărilor de construcţii auxiliare
• Forţe de impact pentru deraierea pe calea ferată
• Reducerea forţelor de impact
• Punctul de aplicare a forţelor de impact
• Forţele statice echivalente
• Forţele de impact pentru viteze mai mari de 120 km/h
• Cerinţe pentru clasa B de structuri
• Zone aflate după capătul liniilor de cale ferată
• Forţe de impact pe pereţii de capăt
• Clasificarea tipurilor de impact pentru nave
• Valori ale forţelor frontale şi laterale produse de nave
• Coeficienţi de frecare
• Suprafaţa de aplicare pentru impact
• Forţe de impact asupra tablierelor podurilor produse de nave
• Forţe dinamice de impact produse de navele maritime
• Coeficienţi de frecare
• Mărimea şi poziţia suprafeţelor de impact
• Forţe asupra suprastructurii
• Procedee pentru explozii interioare
• Detalii de ancorare efectivă

De asemenea, standardul stabileşte condiţiile de utilizare a anexelor informative A, B, C şi D ale


standardului SR EN 1991-1-7:2007 şi ale eratei SR EN 1991-1-7: 2007/AC:2010.

SR EN 1991-1-7:2007/NB:2011 şi SR EN 1991-1-7:2007 se utilizează împreună cu prevederile


Eurocodurilor EN 1990 până la EN 1999, pe măsura adoptării şi implementării în România a
acestor standarde cu anexele lor naţionale.

Această anexă naţională aparţine patrimoniului ASRO CT 343, Bazele proiectării şi


eurocoduri pentru structuri.

Standardele pot fi achiziţionate pe hârtie sau în format electronic (CD).

Pentru comenzi, vă rugăm să ne contactaţi la: Serviciul Vânzări-Abonamente, Tel : 021-


316.77.25, Fax :021- 317.25.14/ 021- 312.94.88, e-mail : vanzari@asro.ro.

Birou Imagine şi Relaţii Publice ASRO


Tel/Fax: 021 312 94 89