Vous êtes sur la page 1sur 68

DATA SISWA

NO. NAMA NIS NISN

1 2 3 4
1 AHMAD RIVAL 1756 0073793305
2 AL-FARIZI 1746 0067999932
3 ANGGI 1747 0069317332
4 AZIZAH 1748 0064307235
5 BARA ANGGA PUTRA PRATAMA 1768 0066645657
6 EKA SARTIKA 1749 0065389180
7 FARISKA 1750 0061668927
8 FARIZ AL-ARIF 1767 0078108782
9 HADI AMRILLAH 1751 0074427884
10 IKBAL 1752 0061033652
11 ISRO 1753 0057434412
12 KIROMAL KATIBIN 1755 0066971012
13 KURTUBI 1754 0065948123
14 MULYADI 1757 0045858633
15 PARASWATI 1758 0068737229
16 RISMA AFRIYANTI 1759 0083202567
17 RISWAN 1760 0061356422
18 ROBY RIVALDI 1238 0062705353
19 SAKIR 1761 0078527791
20 SAUDIN 1803 0063242704
21 SOFA SOLEHAH 1762 0077720576
22 SUNARNO 1766 0075828709
23 UMU KULSUM 1764 0076339349
24 WUSTO 1765 0065617897
TIPS : Untuk menghindari kesalahan penulisan nama, tempat dan tanggal lahir, NIS dan NISN serta nama orang
tua, dapat dilakukan dengan mengambil data dari Donwload Daftar PD dari DAPODIK dengan cara COPY dan
PASTE VALUE.

NO. PESERTA TEMPAT LAHIR TANGGAL LAHIR

5 6 7
05-229-001-8 Serang 10 Juli 2007
05-229-002-7 Serang 27 Oktober 2006
05-229-003-6 Serang 27 Desember 2006
05-229-004-5 Serang 10 Juli 2006
05-229-005-4 Serang 13 Maret 2006
05-229-006-3 Serang 24 September 2006
05-229-007-2 Serang 28 November 2006
05-229-008-9 Serang 11 Maret 2007
05-229-009-8 Serang 8 Mei 2007
05-229-010-7 Serang 11 Januari 2006
05-229-011-6 Serang 12 November 2005
05-229-012-5 Serang 3 November 2006
05-229-013-4 Serang 10 Oktober 2006
05-229-014-3 Serang 25 Maret 2005
05-229-015-2 Serang 9 September 2006
05-229-016-9 Serang 21 Juni 2007
05-229-017-8 Serang 3 Desember 2006
05-229-018-7 Jakarta 5 April 2006
05-229-019-6 Serang 2 Agustus 2006
05-229-020-5 Serang 21 Juli 2006
05-229-021-4 Serang 16 Mei 2007
05-229-022-3 Serang 13 April 2007
05-229-023-2 Serang 14 Oktober 2007
05-229-024-9 Serang 7 Maret 2005
gal lahir, NIS dan NISN serta nama orang
D dari DAPODIK dengan cara COPY dan

NAMA AYAH

8
ABDUL BASIT
ARSIM
DARMAN
ALIMAN
NAFIS KURTUBI
SAYUBI
KAMARUDIN
SAID
HABUDIN
SAEBANI
MAMAT
HABUDIN
KURTUSI
MARTA
ASPURI
JUNED
SARNIMAN
MUNTIBI
SYARIPUDIN
KARIM
SULKHI(ALM)
JAJAT
SUMINTA
ASWADI
REKAP RAPORT SEMESTER 7
NO. NAMA PAI PKN BINA

1 2 3 4 5
1 AHMAD RIVAL 75 70 70
2 AL-FARIZI 75 71 70

3 ANGGI 72 69 69
4 AZIZAH 78 71 70
5 BARA ANGGA PUTRA PRATAMA 79 73 73

6 EKA SARTIKA 76 70 70
7 FARISKA 79 70 70

8 FARIZ AL-ARIF 73 69 69
9 HADI AMRILLAH 76 70 70
10 IKBAL 74 69 69

11 ISRO 71 68 67
12 KIROMAL KATIBIN 80 74 74

13 KURTUBI 75 70 70
14 MULYADI 71 67 67
15 PARASWATI 74 69 69

16 RISMA AFRIYANTI 77 71 71
17 RISWAN 72 69 69

18 ROBY RIVALDI 70 65 68
19 SAKIR 72 69 69
20 SAUDIN 72 69 69

21 SOFA SOLEHAH 76 69 70
22 SUNARNO 72 69 69

23 UMU KULSUM 72 69 69
24 WUSTO 73 69 69
STER 7 7
7
8
8
9
9
10
10
11
11
12
12

MTK IPA IPS SBK PJOK B. JASENG B. SUNDA BTQ

6 7 8 9 10 11 12 13
69 69 69 76 80 69 68 75
69 70 69 76 77 69 68 75

67 68 68 72 76 68 66 72
69 69 69 78 76 69 68 76
70 69 70 81 83 70 69 80

69 69 69 78 78 69 67 75
70 70 69 81 79 69 68 78

66 67 68 72 76 68 65 75
69 69 69 79 78 69 67 76
67 68 68 75 77 68 66 75

66 65 67 70 75 66 63 72
72 72 71 83 80 71 70 81

68 68 69 78 78 68 67 75
64 65 66 71 75 66 64 71
69 68 69 77 77 68 67 75

70 70 69 80 77 70 70 78
67 67 69 74 77 68 67 72

68 65 68 70 70 68 68 70
68 67 68 74 77 68 67 74
68 67 68 72 76 68 66 72

69 68 69 80 76 68 67 77
67 66 68 72 80 68 65 73

69 67 69 74 76 69 67 74
67 67 69 73 76 68 65 75
SORT

1
1
1

1
1

1
1
1

1
1

1
1
1

1
1

1
1
1

1
1

1
1
1

1
REKAP RAPORT SEMESTER 8
NO. NAMA PAI PKN BINA

1 2 3 4 5
1 AHMAD RIVAL 75 72 73
2 AL-FARIZI 75 74 73

3 ANGGI 72 71 70
4 AZIZAH 76 75 72
5 BARA ANGGA PUTRA PRATAMA 79 77 74

6 EKA SARTIKA 75 72 71
7 FARISKA 78 74 73

8 FARIZ AL-ARIF 72 71 72
9 HADI AMRILLAH 75 73 70
10 IKBAL 74 70 70

11 ISRO 71 68 68
12 KIROMAL KATIBIN 81 78 75

13 KURTUBI 73 73 71
14 MULYADI 71 67 67
15 PARASWATI 74 74 73

16 RISMA AFRIYANTI 79 75 76
17 RISWAN 73 71 72

18 ROBY RIVALDI 70 68 68
19 SAKIR 74 71 73
20 SAUDIN 72 71 70

21 SOFA SOLEHAH 78 73 71
22 SUNARNO 72 69 71

23 UMU KULSUM 72 71 71
24 WUSTO 74 71 72
STER 8 7
7
8
8
9
9
10
10
11
11
12
12

MTK IPA IPS SBK PJOK B. JASENG B. SUNDA BTQ

6 7 8 9 10 11 12 13
72 72 71 76 78 69 66 74
72 71 71 78 79 69 68 75

69 68 69 74 75 68 64 72
71 70 69 78 77 69 67 76
74 74 73 84 83 70 69 80

72 71 69 79 77 70 65 75
72 72 72 82 82 72 66 80

70 69 69 72 76 68 64 74
72 70 69 83 77 70 64 76
70 70 69 79 76 69 64 75

68 64 67 70 74 66 63 74
76 75 73 86 83 73 69 82

72 71 69 79 80 68 65 76
67 64 67 71 73 66 63 72
71 72 70 77 78 68 65 76

73 72 70 81 80 69 69 78
70 68 69 73 77 68 65 73

68 68 69 70 76 75 65 70
70 69 69 74 79 68 64 73
70 69 69 72 74 67 64 73

72 71 70 80 79 68 66 76
70 67 69 74 77 67 64 73

70 68 69 73 76 68 64 74
70 69 69 74 76 68 65 74
SORT

1
1
1

1
1

1
1
1

1
1

1
1
1

1
1

1
1
1

1
1

1
1
1

1
REKAP RAPORT SEMESTER 9
NO. NAMA PAI PKN BINA

1 2 3 4 5
1 AHMAD RIVAL 77 77 78
2 AL-FARIZI 76 73 78

3 ANGGI 73 72 73
4 AZIZAH 77 82 83
5 BARA ANGGA PUTRA PRATAMA 78 83 86

6 EKA SARTIKA 76 78 80
7 FARISKA 78 79 81

8 FARIZ AL-ARIF 71 74 74
9 HADI AMRILLAH 78 77 84
10 IKBAL 76 74 78

11 ISRO 71 67 70
12 KIROMAL KATIBIN 83 84 86

13 KURTUBI 74 72 75
14 MULYADI 71 69 70
15 PARASWATI 74 79 74

16 RISMA AFRIYANTI 78 80 86
17 RISWAN 71 71 72

18 ROBY RIVALDI 70 70 70
19 SAKIR 74 73 78
20 SAUDIN 72 70 75

21 SOFA SOLEHAH 79 82 85
22 SUNARNO 72 70 72

23 UMU KULSUM 71 75 74
24 WUSTO 74 80 77
STER 9 7
7
8
8
9
9
10
10
11
11
12
12

MTK IPA IPS SBK PJOK B. JASENG B. SUNDA BTQ

6 7 8 9 10 11 12 13
74 82 74 76 78 83 80 74
70 80 78 78 80 84 79 73

69 76 71 71 76 75 67 70
73 85 81 78 78 84 79 74
79 84 83 81 82 88 76 78

73 80 73 76 80 86 66 73
76 80 82 82 81 88 71 75

67 78 73 72 76 77 69 71
71 81 77 81 79 86 67 73
74 78 75 76 78 80 65 72

66 76 68 71 75 76 65 72
78 90 81 84 82 90 69 81

69 76 77 74 80 81 78 74
67 72 70 72 73 73 65 71
77 86 76 75 79 81 69 72

79 87 79 81 80 78 69 74
68 77 72 72 77 79 67 70

68 70 70 71 70 70 68 71
72 74 73 75 79 80 71 74
71 71 70 73 76 79 70 71

79 89 80 79 78 83 67 75
67 74 71 72 77 78 63 72

67 78 73 73 76 73 69 71
73 79 73 75 76 78 68 73
SORT

1
1
1

1
1

1
1
1

1
1

1
1
1

1
1

1
1
1

1
1

1
1
1

1
REKAP RAPORT SEMESTER 10
NO. NAMA PAI PKN BINA

1 2 3 4 5
1 AHMAD RIVAL 80 70 75
2 AL-FARIZI 78 70 79

3 ANGGI 74 67 73
4 AZIZAH 78 73 77
5 BARA ANGGA PUTRA PRATAMA 79 80 78

6 EKA SARTIKA 79 68 75
7 FARISKA 82 70 78

8 FARIZ AL-ARIF 71 77 77
9 HADI AMRILLAH 78 68 77
10 IKBAL 78 68 72

11 ISRO 72 65 70
12 KIROMAL KATIBIN 86 77 81

13 KURTUBI 75 75 77
14 MULYADI 71 65 70
15 PARASWATI 77 73 71

16 RISMA AFRIYANTI 82 78 80
17 RISWAN 72 67 71

18 ROBY RIVALDI 70 70 71
19 SAKIR 77 70 71
20 SAUDIN 72 68 71

21 SOFA SOLEHAH 82 77 80
22 SUNARNO 72 72 71

23 UMU KULSUM 72 72 74
24 WUSTO 74 68 71
STER 10 7
7
8
8
9
9
10
10
11
11
12
12

MTK IPA IPS SBK PJOK B. JASENG B. SUNDA BTQ

6 7 8 9 10 11 12 13
75 75 72 76 76 83 65 75
72 77 72 77 79 83 67 76

70 72 68 71 76 77 63 72
70 77 75 79 76 87 68 76
73 82 73 80 82 85 72 77

67 73 70 78 78 85 68 74
67 78 70 83 79 87 65 75

60 73 70 73 75 82 62 71
70 78 70 82 77 87 65 75
73 72 68 76 78 82 65 74

75 75 65 72 74 80 65 71
72 83 75 84 82 88 68 85

68 82 73 75 79 87 68 74
60 70 65 71 74 75 60 71
65 73 73 75 78 87 67 75

67 75 70 82 79 88 68 75
75 72 70 73 77 78 63 72

68 70 70 73 75 75 65 70
63 78 73 75 79 85 62 75
75 73 72 74 77 78 65 71

72 80 70 78 78 88 70 76
68 73 72 73 78 80 68 72

75 80 70 72 76 85 70 72
73 78 68 75 75 83 70 73
SORT

1
1
1

1
1

1
1
1

1
1

1
1
1

1
1

1
1
1

1
1

1
1
1

1
REKAP RAPORT SEMESTER 11
NO. NAMA PAI PKN BINA

1 2 3 4 5
1 AHMAD RIVAL 74 72 74
2 AL-FARIZI 73 71 77

3 ANGGI 72 70 72
4 AZIZAH 74 77 75
5 BARA ANGGA PUTRA PRATAMA 70 76 76

6 EKA SARTIKA 73 74 74
7 FARISKA 74 75 77

8 FARIZ AL-ARIF 78 71 73
9 HADI AMRILLAH 73 74 76
10 IKBAL 73 71 74

11 ISRO 71 70 71
12 KIROMAL KATIBIN 82 79 83

13 KURTUBI 74 74 74
14 MULYADI 74 71 72
15 PARASWATI 76 75 74

16 RISMA AFRIYANTI 72 73 73
17 RISWAN 74 73 73

18 ROBY RIVALDI 73 71 74
19 SAKIR 77 75 74
20 SAUDIN 72 70 72

21 SOFA SOLEHAH 74 76 74
22 SUNARNO 72 73 74

23 UMU KULSUM 73 72 73
24 WUSTO 72 74 72
STER 11 7
7
8
8
9
9
10
10
11
11
12
12

MTK IPA IPS SBK PJOK B. JASENG B. SUNDA BTQ

6 7 8 9 10 11 12 13
72 72 72 74 78 78 69 75
70 71 72 75 75 74 69 75

67 73 69 71 73 70 66 72
70 77 73 75 73 77 70 75
73 77 75 79 75 79 68 71

69 72 71 74 80 80 69 75
70 75 71 75 74 77 69 76

66 69 68 72 81 73 69 80
70 75 71 75 73 77 69 75
70 72 70 74 73 76 68 73

70 67 67 71 74 71 66 71
77 82 78 82 77 86 75 83

69 75 72 75 77 77 69 76
67 67 65 70 73 71 66 75
69 73 70 75 78 73 70 76

74 76 72 77 75 77 71 71
66 71 71 72 73 73 67 74

70 74 70 75 73 75 69 75
71 73 70 74 76 75 70 75
70 72 67 72 72 74 67 73

72 77 71 74 81 77 71 74
65 71 69 72 76 74 65 72

70 75 70 74 73 77 70 73
68 72 70 72 77 74 68 72
SORT

1
1
1

1
1

1
1
1

1
1

1
1
1

1
1

1
1
1

1
1

1
1
1

1
REKAP RAPORT SEMESTER 1
NO. NAMA PAI PKN

1 2 3 4
1 AHMAD RIVAL 74 72
2 AL-FARIZI 73 71

3 ANGGI 72 70
4 AZIZAH 74 77
5 BARA ANGGA PUTRA PRATAMA 70 76

6 EKA SARTIKA 73 73
7 FARISKA 74 75

8 FARIZ AL-ARIF 78 71
9 HADI AMRILLAH 73 74
10 IKBAL 73 71

11 ISRO 71 70
12 KIROMAL KATIBIN 81 79

13 KURTUBI 74 74
14 MULYADI 74 71
15 PARASWATI 76 76

16 RISMA AFRIYANTI 72 73
17 RISWAN 74 74

18 ROBY RIVALDI 73 71
19 SAKIR 77 75
20 SAUDIN 72 70

21 SOFA SOLEHAH 74 76
22 SUNARNO 72 73

23 UMU KULSUM 73 72
24 WUSTO 72 74
EMESTER 12 7
7
8
8
9
9
10
10
11
11
12
12

BINA MTK IPA IPS SBK PJOK B. JASENG B. SUNDA

5 6 7 8 9 10 11 12
74 72 73 72 74 77 68 77
76 70 72 72 75 74 69 73

72 67 72 69 71 73 66 70
75 71 78 73 75 73 69 77
76 74 77 74 79 76 68 79

73 69 73 71 74 80 69 80
77 70 75 71 75 75 69 77

73 66 69 68 72 81 69 72
76 70 75 72 75 73 69 78
74 71 71 69 74 74 68 75

72 70 68 67 71 74 66 70
83 77 82 79 82 77 75 86

74 69 75 72 75 77 69 76
72 67 68 65 70 72 65 70
74 68 73 71 75 78 69 73

74 74 76 72 77 75 72 77
73 66 71 71 73 73 67 73

74 71 75 70 75 73 69 75
74 70 73 70 74 75 69 75
72 69 72 67 71 72 67 74

74 72 77 71 74 80 70 78
74 65 72 70 72 76 66 75

73 70 75 70 74 73 69 77
72 68 72 69 72 77 68 74
12
12
BTQ SORT

13
75 1
75 1
72 1
75 1
71 1
75 1
76 1
80 1
75 1
74 1
71 1
83 1
76 1
75 1
76 1
71 1
75 1
74 1
76 1
73 1
74 1
72 1
73 1
72 1
PEMERINTAH KABUPATEN SERANG
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
SD NEGERI CERUKCUK 1
Jl KH. Adung Lempuyang Ds. Cerukcuk Kec, Tanara
Kode Pos 42194 E-mail : sdn_cerukcuk1@yahoo.com

REKAP NILAI UJIAN SEKOLAH


TAHUN PELAJARAN 2017/2018

B. B.
NO. NAMA PAI PKN BINA MTK IPA IPS SBK PJOK JASEN SUNDA BTQ JML RANK
G
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 AHMAD RIVAL 76 72 79 77 69 70 81 80 78 71 79 832 9
2 AL-FARIZI 76 70 79 60 78 72 75 80 73 71 74 808 17

3 ANGGI 72 70 70 60 65 73 72 70 74 70 75 771 24
4 AZIZAH 75 75 77 77 73 72 74 77 78 73 78 829 11
5 BARA ANGGA PUTRA PRATAMA 82 75 83 77 75 78 81 85 85 77 83 881 2

6 EKA SARTIKA 76 72 79 77 74 75 78 81 82 74 77 845 3


7 FARISKA 78 73 79 60 75 75 75 78 80 74 80 827 13

8 FARIZ AL-ARIF 73 73 76 77 67 72 77 76 75 70 72 808 17


9 HADI AMRILLAH 76 73 79 77 69 75 78 79 78 72 78 834 8
10 IKBAL 74 70 77 77 68 72 77 74 76 71 78 814 16

11 ISRO 72 72 76 77 69 70 73 75 76 71 75 806 19
12 KIROMAL KATIBIN 86 82 81 77 78 85 86 87 85 79 87 913 1
B. B.
NO. NAMA PAI PKN BINA MTK IPA IPS SBK PJOK JASEN SUNDA BTQ JML RANK
G
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
13 KURTUBI 78 73 78 77 73 75 77 81 79 73 80 844 4

14 MULYADI 71 70 76 77 69 72 74 75 74 71 72 801 21
15 PARASWATI 77 73 79 77 73 75 78 76 77 73 78 836 7

16 RISMA AFRIYANTI 76 72 79 77 69 75 76 77 75 73 79 828 12


17 RISWAN 72 70 70 77 68 72 74 78 73 73 76 803 20
18 ROBY RIVALDI 76 75 78 77 73 73 79 80 75 73 78 837 6

19 SAKIR 77 75 78 77 69 73 77 75 78 75 76 830 10
20 SAUDIN 74 70 77 77 67 72 73 72 72 70 73 797 22

21 SOFA SOLEHAH 77 73 78 77 76 75 78 77 78 77 76 842 5


22 SUNARNO 73 70 79 77 68 72 77 78 75 73 74 816 15
23 UMU KULSUM 77 72 77 77 69 73 77 76 77 74 76 825 14

24 WUSTO 75 70 77 60 67 72 76 74 73 70 76 790 23
TERINGGI 86 82 83 77 78 85 86 87 85 79 87 913

TERENDAH 71 70 70 60 65 70 72 70 72 70 72 771
RATA-RATA 75.79 72.50 77.54 74.17 70.88 73.67 76.79 77.54 76.92 72.83 77.08 825.71

Serang, 04 Juni 2018


Kepala Sekolah

H. MA'MUN ENTAH, M.Pd


B. B.
NO. NAMA PAI PKN BINA MTK IPA IPS SBK PJOK JASEN SUNDA BTQ JML RANK
G
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
NIP. 196602061988031011
REKAP RAPORT
NO. NAMA PAI

SMT 7 SMT 8 SMT 9

1 2 3 4 5
1 AHMAD RIVAL 75 75 77
2 AL-FARIZI 75 75 76
3 ANGGI 72 72 73

4 AZIZAH 78 76 77
5 BARA ANGGA PUTRA PRATAMA 79 79 78

6 EKA SARTIKA 76 75 76
7 FARISKA 79 78 78
8 FARIZ AL-ARIF 73 72 71

9 HADI AMRILLAH 76 75 78
10 IKBAL 74 74 76

11 ISRO 71 71 71
12 KIROMAL KATIBIN 80 81 83

13 KURTUBI 75 73 74
14 MULYADI 71 71 71
15 PARASWATI 74 74 74

16 RISMA AFRIYANTI 77 79 78
17 RISWAN 72 73 71

18 ROBY RIVALDI 70 70 70
19 SAKIR 72 74 74
20 SAUDIN 72 72 72

21 SOFA SOLEHAH 76 78 79
22 SUNARNO 72 72 72

23 UMU KULSUM 72 72 71
24 WUSTO 73 74 74

TINGGI
RENDAH
RATA-RATA
PAI PKN
RATA2
SMT 10 SMT 11 SMT 12 SMT 7 SMT 8 SMT 9 SMT 10 SMT 11 SMT 12

6 7 8 8 9 10 11 12 13 14
80 74 74 76 70 72 77 70 72 72
78 73 73 75 71 74 73 70 71 71
74 72 72 73 69 71 72 67 70 70

78 74 74 76 71 75 82 73 77 77
79 70 70 76 73 77 83 80 76 76

79 73 73 75 70 72 78 68 74 73
82 74 74 78 70 74 79 70 75 75
71 78 78 74 69 71 74 77 71 71

78 73 73 76 70 73 77 68 74 74
78 73 73 75 69 70 74 68 71 71

72 71 71 71 68 68 67 65 70 70
86 82 81 82 74 78 84 77 79 79

75 74 74 74 70 73 72 75 74 74
71 74 74 72 67 67 69 65 71 71
77 76 76 75 69 74 79 73 75 76

82 72 72 77 71 75 80 78 73 73
72 74 74 73 69 71 71 67 73 74

70 73 73 71 65 68 70 70 71 71
77 77 77 75 69 71 73 70 75 75
72 72 72 72 69 71 70 68 70 70

82 74 74 77 69 73 82 77 76 76
72 72 72 72 69 69 70 72 73 73

72 73 73 72 69 71 75 72 72 72
74 72 72 73 69 71 80 68 74 74

82
71
75
BAHASA INDONESIA MATEMATIK
RATA2 RATA2
SMT 7 SMT 8 SMT 9 SMT 10 SMT 11 SMT 12 SMT 7 SMT 8

15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
72 70 73 78 75 74 74 74 69 72
72 70 73 78 79 77 76 76 69 72
70 69 70 73 73 72 72 72 67 69

76 70 72 83 77 75 75 75 69 71
78 73 74 86 78 76 76 77 70 74

73 70 71 80 75 74 73 74 69 72
74 70 73 81 78 77 77 76 70 72
72 69 72 74 77 73 73 73 66 70

73 70 70 84 77 76 76 76 69 72
71 69 70 78 72 74 74 73 67 70

68 67 68 70 70 71 72 70 66 68
79 74 75 86 81 83 83 80 72 76

73 70 71 75 77 74 74 74 68 72
68 67 67 70 70 72 72 70 64 67
74 69 73 74 71 74 74 73 69 71

75 71 76 86 80 73 74 77 70 73
71 69 72 72 71 73 73 72 67 70

69 68 68 70 71 74 74 71 68 68
72 69 73 78 71 74 74 73 68 70
70 69 70 75 71 72 72 72 68 70

76 70 71 85 80 74 74 76 69 72
71 69 71 72 71 74 74 72 67 70

72 69 71 74 74 73 73 72 69 70
73 69 72 77 71 72 72 72 67 70

79 80
68 70
72 74
MATEMATIKA ILMU PENGETAHUAN ALAM
RATA2
SMT 9 SMT 10 SMT 11 SMT 12 SMT 7 SMT 8 SMT 9 SMT 10 SMT 11

25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
74 75 72 72 72 69 72 82 75 72
70 72 70 70 71 70 71 80 77 71
69 70 67 67 68 68 68 76 72 73

73 70 70 71 71 69 70 85 77 77
79 73 73 74 74 69 74 84 82 77

73 67 69 69 70 69 71 80 73 72
76 67 70 70 71 70 72 80 78 75
67 60 66 66 66 67 69 78 73 69

71 70 70 70 70 69 70 81 78 75
74 73 70 71 71 68 70 78 72 72

66 75 70 70 69 65 64 76 75 67
78 72 77 77 75 72 75 90 83 82

69 68 69 69 69 68 71 76 82 75
67 60 67 67 65 65 64 72 70 67
77 65 69 68 70 68 72 86 73 73

79 67 74 74 73 70 72 87 75 76
68 75 66 66 69 67 68 77 72 71

68 68 70 71 69 65 68 70 70 74
72 63 71 70 69 67 69 74 78 73
71 75 70 69 71 67 69 71 73 72

79 72 72 72 73 68 71 89 80 77
67 68 65 65 67 66 67 74 73 71

67 75 70 70 70 67 68 78 80 75
73 73 68 68 70 67 69 79 78 72

75
65
70
ALAM ILMU PENGETAHUAN SOSIAL S
RATA2 RATA2
SMT 12 SMT 7 SMT 8 SMT 9 SMT 10 SMT 11 SMT 12 SMT 7

35 36 37 38 39 40 41 42 43 44
73 74 69 71 74 72 72 72 72 76
72 74 69 71 78 72 72 72 72 76
72 72 68 69 71 68 69 69 69 72

78 76 69 69 81 75 73 73 73 78
77 77 70 73 83 73 75 74 75 81

73 73 69 69 73 70 71 71 71 78
75 75 69 72 82 70 71 71 73 81
69 71 68 69 73 70 68 68 69 72

75 75 69 69 77 70 71 72 71 79
71 72 68 69 75 68 70 69 70 75

68 69 67 67 68 65 67 67 67 70
82 81 71 73 81 75 78 79 76 83

75 75 69 69 77 73 72 72 72 78
68 68 66 67 70 65 65 65 66 71
73 74 69 70 76 73 70 71 72 77

76 76 69 70 79 70 72 72 72 80
71 71 69 69 72 70 71 71 70 74

75 70 68 69 70 70 70 70 70 70
73 72 68 69 73 73 70 70 71 74
72 71 68 69 70 72 67 67 69 72

77 77 69 70 80 70 71 71 72 80
72 71 68 69 71 72 69 70 70 72

75 74 69 69 73 70 70 70 70 74
72 73 69 69 73 68 70 69 70 73

81 76
68 66
73 71
SBK /SBDP PJOK
RATA2
SMT 8 SMT 9 SMT 10 SMT 11 SMT 12 SMT 7 SMT 8 SMT 9 SMT 10

45 46 47 48 49 50 51 52 53 54
76 76 76 74 74 75 80 78 78 76
78 78 77 75 75 77 77 79 80 79
74 71 71 71 71 72 76 75 76 76

78 78 79 75 75 77 76 77 78 76
84 81 80 79 79 81 83 83 82 82

79 76 78 74 74 77 78 77 80 78
82 82 83 75 75 80 79 82 81 79
72 72 73 72 72 72 76 76 76 75

83 81 82 75 75 79 78 77 79 77
79 76 76 74 74 76 77 76 78 78

70 71 72 71 71 71 75 74 75 74
86 84 84 82 82 84 80 83 82 82

79 74 75 75 75 76 78 80 80 79
71 72 71 70 70 71 75 73 73 74
77 75 75 75 75 76 77 78 79 78

81 81 82 77 77 80 77 80 80 79
73 72 73 72 73 73 77 77 77 77

70 71 73 75 75 72 70 76 70 75
74 75 75 74 74 74 77 79 79 79
72 73 74 72 71 72 76 74 76 77

80 79 78 74 74 78 76 79 78 78
74 72 73 72 72 73 80 77 77 78

73 73 72 74 74 73 76 76 76 76
74 75 75 72 72 74 76 76 76 75

84
71
75
JOK B. JASENG
RATA2 RATA2
SMT 11 SMT 12 SMT 7 SMT 8 SMT 9 SMT 10 SMT 11 SMT 12

55 56 57 58 59 60 61 62 63 64
78 77 78 69 69 83 83 78 68 75
75 74 77 69 69 84 83 74 69 75
73 73 75 68 68 75 77 70 66 71

73 73 76 69 69 84 87 77 69 76
75 76 80 70 70 88 85 79 68 77

80 80 79 69 70 86 85 80 69 77
74 75 78 69 72 88 87 77 69 77
81 81 78 68 68 77 82 73 69 73

73 73 76 69 70 86 87 77 69 76
73 74 76 68 69 80 82 76 68 74

74 74 74 66 66 76 80 71 66 71
77 77 80 71 73 90 88 86 75 81

77 77 79 68 68 81 87 77 69 75
73 72 73 66 66 73 75 71 65 69
78 78 78 68 68 81 87 73 69 74

75 75 78 70 69 78 88 77 72 76
73 73 76 68 68 79 78 73 67 72

73 73 73 68 75 70 75 75 69 72
76 75 78 68 68 80 85 75 69 74
72 72 75 68 67 79 78 74 67 72

81 80 79 68 68 83 88 77 70 76
76 76 77 68 67 78 80 74 66 72

73 73 75 69 68 73 85 77 69 74
77 77 76 68 68 78 83 74 68 73

80 81
73 69
77 74
B. SUNDA BTQ
RATA2
SMT 7 SMT 8 SMT 9 SMT 10 SMT 11 SMT 12 SMT 7 SMT 8 SMT 9

65 66 67 68 69 70 71 72 73 74
68 66 80 65 69 77 71 75 74 74
68 68 79 67 69 73 71 75 75 73
66 64 67 63 66 70 66 72 72 70

68 67 79 68 70 77 72 76 76 74
69 69 76 72 68 79 72 80 80 78

67 65 66 68 69 80 69 75 75 73
68 66 71 65 69 77 69 78 80 75
65 64 69 62 69 72 67 75 74 71

67 64 67 65 69 78 68 76 76 73
66 64 65 65 68 75 67 75 75 72

63 63 65 65 66 70 65 72 74 72
70 69 69 68 75 86 73 81 82 81

67 65 78 68 69 76 71 75 76 74
64 63 65 60 66 70 65 71 72 71
67 65 69 67 70 73 69 75 76 72

70 69 69 68 71 77 71 78 78 74
67 65 67 63 67 73 67 72 73 70

68 65 68 65 69 75 68 70 70 71
67 64 71 62 70 75 68 74 73 74
66 64 70 65 67 74 68 72 73 71

67 66 67 70 71 78 70 77 76 75
65 64 63 68 65 75 67 73 73 72

67 64 69 70 70 77 70 74 74 71
65 65 68 70 68 74 68 75 74 73

73
65
69
BTQ SORT
RATA2
SMT 10 SMT 11 SMT 12 No. PAI PKN BINA

75 76 77 78 1 2 3 4
75 75 75 74.66667 1 1 76 72 74
76 75 75 74.83333 1 2 75 72 76
72 72 72 71.66667 1 3 73 70 72

76 75 75 75.33333 1 4 76 76 75
77 71 71 76.16667 1 5 76 78 77

74 75 75 74.5 1 6 75 73 74
75 76 76 76.66667 1 7 78 74 76
71 80 80 75.16667 1 8 74 72 73

75 75 75 75 1 9 76 73 76
74 73 74 73.83333 1 10 75 71 73

71 71 71 71.83333 1 11 71 68 70
85 83 83 82.5 1 12 82 79 80

74 76 76 75.16667 1 13 74 73 74
71 75 75 72.5 1 14 72 68 70
75 76 76 75 1 15 75 74 73

75 71 71 74.5 1 16 77 75 77
72 74 75 72.66667 1 17 73 71 72

70 75 74 71.66667 1 18 71 69 71
75 75 76 74.5 1 19 75 72 73
71 73 73 72.16667 1 20 72 70 72

76 74 74 75.33333 1 21 77 76 76
72 72 72 72.33333 1 22 72 71 72

72 73 73 72.83333 1 23 72 72 72
73 72 72 73.16667 1 24 73 73 72

83
72
74
MTK IPA IPS SBK PJOK B. JAWA B. INGG B. ARAB

5 6 7 8 9 10 11 12
72 74 72 75 78 75 71 75
71 74 72 77 77 75 71 75
68 72 69 72 75 71 66 72

71 76 73 77 76 76 72 75
74 77 75 81 80 77 72 76

70 73 71 77 79 77 69 75
71 75 73 80 78 77 69 77
66 71 69 72 78 73 67 75

70 75 71 79 76 76 68 75
71 72 70 76 76 74 67 74

69 69 67 71 74 71 65 72
75 81 76 84 80 81 73 83

69 75 72 76 79 75 71 75
65 68 66 71 73 69 65 73
70 74 72 76 78 74 69 75

73 76 72 80 78 76 71 75
69 71 70 73 76 72 67 73

69 70 70 72 73 72 68 72
69 72 71 74 78 74 68 75
71 71 69 72 75 72 68 72

73 77 72 78 79 76 70 75
67 71 70 73 77 72 67 72

70 74 70 73 75 74 70 73
70 73 70 74 76 73 68 73
REKAP NILAI PRAKTEK
NO. NAMA PAI BINA

1 2 3 4
1 AHMAD RIVAL 78 78
2 AL-FARIZI 78 77

3 ANGGI 72 74
4 AZIZAH 75 74
5 BARA ANGGA PUTRA PRATAMA 85 86

6 EKA SARTIKA 78 77
7 FARISKA 80 78

8 FARIZ AL-ARIF 75 72
9 HADI AMRILLAH 76 78
10 IKBAL 75 74

11 ISRO 74 71
12 KIROMAL KATIBIN 88 81

13 KURTUBI 81 75
14 MULYADI 71 72
15 PARASWATI 78 77

16 RISMA AFRIYANTI 79 77
17 RISWAN 73 74

18 ROBY RIVALDI 79 75
19 SAKIR 78 75
20 SAUDIN 75 74

21 SOFA SOLEHAH 79 76
22 SUNARNO 75 77

23 UMU KULSUM 78 74
24 WUSTO 77 74

TERTINGGI 88 86
TERENDAH 71 71
RATA-RATA 77 76
TEK
IPA SBK PJOK B. JASENG B. SUNDA BTQ SORT

5 6 7 8 9 10
77 81 80 81 72 79 1
79 75 80 74 70 74 1
70 72 70 73 70 75 1
78 74 77 78 72 78 1
82 81 85 87 78 83 1
80 78 81 82 78 77 1
81 75 78 80 75 80 1
73 77 76 74 70 72 1
77 78 79 78 71 78 1
75 77 74 76 72 78 1
72 73 75 77 71 75 1
85 86 87 85 79 87 1
78 77 81 79 73 80 1
73 74 75 74 72 72 1
75 78 76 78 73 78 1
78 76 77 75 73 79 1
73 74 78 73 74 76 1
78 79 80 75 73 78 1
76 77 75 78 77 76 1
71 73 72 71 70 73 1
81 78 77 77 78 76 1
75 77 78 76 74 74 1
75 77 76 78 75 76 1
72 76 74 72 70 76 1

85 86 87 87 79 87
70 72 70 71 70 72
76 77 78 77 73 77
PEMERINTAH KABUPATEN SERANG
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
SD NEGERI CERUKCUK 1
Jl KH. Adung Lempuyang Ds. Cerukcuk Kec, Tanara
Kode Pos 42194 E-mail : sdn_cerukcuk1@yahoo.com

SURAT KETERANGAN BERKELAKUAN BAIK


No : 421.2/200/2018-SD.006

Yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Sekolah SD NEGERI CERUKCUK 1, Nomor Pokok
Sekolah Nasional : 20606071, Kabupaten Serang, Provinsi Banten, menerangkan bahwa :

Nama : KURTUBI
Tempat dan tanggal lahir : Serang, 10 Oktober 2006
Nama orang tua/wali : Kurtusi
Nomor Induk Siswa : 1754
Nomor Induk Siswa Nasional : 0065948123

Bahwa siswa yang tersebut di atas adalah benar-benar siswa SD NEGERI CERUKCUK 1 pada
tahun pelajaran 2017/2018 dan berkelakuan baik, tidak terlibat pada Miras, Narkoba dan tidak
pernah terlibat dalam tindakan kriminal, tawuran dan kenakalan remaja lainnya yang
melanggar hukum.

Demikian surat keterangan ini kami buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Serang, 04 Juni 2018


Kepala Sekolah

H. MA'MUN ENTAH, M.Pd


NIP. 196602061988031011
PEMERINTAH KABUPATEN SERANG
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
SD NEGERI CERUKCUK 1
Jl KH. Adung Lempuyang Ds. Cerukcuk Kec, Tanara
Kode Pos 42194 E-mail : sdn_cerukcuk1@yahoo.com

PENGUMUMAN KELULUSAN
No : 421.2/200/2018-SD.006

Yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Sekolah SD NEGERI CERUKCUK 1, Nomor Pokok
Sekolah Nasional : 20606071, Kabupaten Serang, Provinsi Banten, menerangkan bahwa :

Nama : AHMAD RIVAL


Tempat dan tanggal lahir : Serang, 10 Juli 2007
Nama orang tua/wali : Abdul Basit
Nomor Induk Siswa : 1756
Nomor Induk Siswa Nasional : 0073793305
Nomor Peserta Ujian Sekolah : 05-229-001-8
Sekolah penyelenggara Ujian Sekolah : SD NEGERI CERUKCUK 1

Berdasarkan hasil Ujian Sekolah Tahun Pelajaran 2017/2018 (rekap nilai terlampir), maka siswa
yang tersebut di atas dinyatakan :

"LULUS"

Demikian pengumuman ini disampaikan untuk menjadikan maklum adanya.

Serang, 04 Juni 2018


Kepala Sekolah

H. MA'MUN ENTAH, M.Pd


NIP. 196602061988031011
PEMERINTAH KABUPATEN SERANG
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
SD NEGERI CERUKCUK 1
Jl KH. Adung Lempuyang Ds. Cerukcuk Kec, Tanara
Kode Pos 42194 E-mail : sdn_cerukcuk1@yahoo.com

SURAT KETERANGAN HASIL UJIAN SEKOLAH SEMENTARA


No : 421.2/200/2018-SD.006

Yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Sekolah SD NEGERI CERUKCUK 1, Nomor Pokok
Sekolah Nasional : 20606071, Kabupaten Serang, Provinsi Banten, menerangkan bahwa :

Nama : AL-FARIZI
Tempat dan tanggal lahir : Serang, 27 Oktober 2006
Nama orang tua/wali : Arsim
Nomor Induk Siswa : 1746
Nomor Induk Siswa Nasional : 0067999932
Nomor Peserta Ujian Sekolah : 05-229-002-7
Sekolah penyelenggara Ujian Sekolah : SD NEGERI CERUKCUK 1

Telah mengikuti dan LULUS Ujian Sekolah Tahun Pelajaran 2017/2018 dengan hasil sebagai
berikut :
Mata Pelajaran
No. Nilai USBN Dengan Huruf
(Kurikulum 2006)
3 Bahasa Indonesia 80.0 Delapan Nol Koma Nol
4 Matematika 60.0 Enam Nol Koma Nol
5 Ilmu Pengetahuan Alam 77.1 Tujuh Tujuh Koma Satu
Jumlah 217.1 Dua Satu Tujuh Koma Satu

SKHUS ini dapat digunakan untuk keperluan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) atau
keperluan lain sesuai dengan kebutuhan dan hanya berlaku sampai dengan diterbitkannya
Surat Keterangan Hasil Ujian Sekolah (SKHUS) yang asli tahun pelajaran 2017/2018

Serang, 04 Juni 2018


Kepala Sekolah

H. MA'MUN ENTAH, M.Pd


NIP. 196602061988031011
PEMERINTAH KABUPATEN SERANG
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
SD NEGERI CERUKCUK 1
Jl KH. Adung Lempuyang Ds. Cerukcuk Kec, Tanara
Kode Pos 42194 E-mail : sdn_cerukcuk1@yahoo.com

SURAT KETERANGAN HASIL UJIAN SEKOLAH SEMENTARA


No : 421.2/200/2018-SD.006

Yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Sekolah SD NEGERI CERUKCUK 1, Nomor Pokok
Sekolah Nasional : 20606071, Kabupaten Serang, Provinsi Banten, menerangkan bahwa :
Nama : AL-FARIZI
Tempat dan tanggal lahir : Serang, 27 Oktober 2006
Nama orang tua/wali : Arsim
Nomor Induk Siswa : 1746
Nomor Induk Siswa Nasional : 0067999932
Nomor Peserta Ujian Sekolah : 05-229-002-7
Sekolah penyelenggara Ujian Sekolah : SD NEGERI CERUKCUK 1
Telah mengikuti dan LULUS Ujian Sekolah Tahun Pelajaran 2017/2018 dengan hasil sebagai
berikut :
Mata Pelajaran Nilai Rata-rata Nilai Ujian
No.
(Kurikulum 2006) Rapor Sekolah
Kelompok A
1 Pendidikan Agama 75 76
2 Pendidikan Kewarganegaraan 72 70
3 Bahasa Indonesia 76 79
4 Matematika 71 60
5 Ilmu Pengetahuan Alam 74 78
6 Ilmu Pengetahuan Sosial 72 72
Kelompok B
1 Seni Budaya dan Prakarya 77 75
2 Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan 77 80
3 Muatan Lokal
a. B. Jawa Serang 75 73
b. B. Sunda 71 71
c. BTQ 75 37
Rata-Rata 74 70

SKHUS ini dapat digunakan untuk keperluan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) atau
keperluan lain sesuai dengan kebutuhan dan hanya berlaku sampai dengan diterbitkannya
Surat Keterangan Hasil Ujian Sekolah (SKHUS) yang asli tahun pelajaran 2017/2018
Serang, 04 Juni 2018
Kepala Sekolah
H. MA'MUN ENTAH, M.Pd
NIP. 196602061988031011
PEMERINTAH KABUPATEN SERANG
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
SD NEGERI CERUKCUK 1
Jl KH. Adung Lempuyang Ds. Cerukcuk Kec, Tanara
Kode Pos 42194 E-mail : sdn_cerukcuk1@yahoo.com

SURAT KETERANGAN HASIL UJIAN SEKOLAH SEMENTARA


No : 421.2/200/2018-SD.006

Yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Sekolah SD NEGERI CERUKCUK 1, Nomor Pokok
Sekolah Nasional : 20606071, Kabupaten Serang, Provinsi Banten, menerangkan bahwa :
Nama : AL-FARIZI
Tempat dan tanggal lahir : Serang, 27 Oktober 2006
Nama orang tua/wali : Arsim
Nomor Induk Siswa : 1746
Nomor Induk Siswa Nasional : 0067999932
Nomor Peserta Ujian Sekolah : 05-229-002-7
Sekolah penyelenggara Ujian Sekolah : SD NEGERI CERUKCUK 1

Telah mengikuti dan LULUS Ujian Sekolah Tahun Pelajaran 2017/2018 dengan hasil sebagai
berikut :
Mata Pelajaran Nilai Rata-rata Nilai Ujian
No.
(Kurikulum 2006) Rapor Sekolah
1 Pendidikan Agama 75 76
2 Pendidikan Kewarganegaraan 72 70
3 Bahasa Indonesia 76 79
4 Matematika 71 60
5 Ilmu Pengetahuan Alam 74 78
6 Ilmu Pengetahuan Sosial 72 72
7 Seni Budaya dan Ketrampilan 77 75
8 Pendidikan Jasmani, Olahraga, Kesehatan 77 80
9 Muatan Lokal
a. B. Jawa Serang 75 73
b. B. Sunda 71 71
c. BTQ 75 37
Rata-Rata 74 70

SKHUS ini dapat digunakan untuk keperluan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) atau
keperluan lain sesuai dengan kebutuhan dan hanya berlaku sampai dengan diterbitkannya
Surat Keterangan Hasil Ujian Sekolah (SKHUS) yang asli tahun pelajaran 2017/2018

Serang, 04 Juni 2018


Kepala Sekolah
H. MA'MUN ENTAH, M.Pd
NIP. 196602061988031011
REKAP NILAI US
NO. NAMA PAI PKN

1 2 3 4
1 AHMAD RIVAL 73 72
2 AL-FARIZI 73 70

3 ANGGI 72 70
4 AZIZAH 75 75
5 BARA ANGGA PUTRA PRATAMA 78 75

6 EKA SARTIKA 73 72
7 FARISKA 75 73

8 FARIZ AL-ARIF 70 73
9 HADI AMRILLAH 75 73
10 IKBAL 73 70

11 ISRO 70 72
12 KIROMAL KATIBIN 83 82

13 KURTUBI 75 73
14 MULYADI 70 70
15 PARASWATI 75 73

16 RISMA AFRIYANTI 73 72
17 RISWAN 70 70

18 ROBY RIVALDI 73 75
19 SAKIR 75 75
20 SAUDIN 72 70

21 SOFA SOLEHAH 75 73
22 SUNARNO 70 70

23 UMU KULSUM 75 72
24 WUSTO 72 70

TERTINGGI 83 82
TERENDAH 70 70
RATA-RATA 73.54 72.50
BINA MTK IPA IPS SBK B. JASENG B. SUNDA BTQ

5 6 7 8 9 10 11 12
80 76.7 60 70 75 70
80 60 77.1 72 72 72

65 60 60 73 75 70
80 76.7 68.6 72 78 73
80 76.7 68.6 78 83 75

80 76.7 68.6 75 82 70
80 60 68.6 75 80 72

80 76.7 60 72 75 70
80 76.7 60 75 78 72
80 76.7 60 72 75 70

80 76.7 65.7 70 75 70
80 76.7 71.4 85 85 78

80 76.7 68.4 75 78 72
80 76.7 65.7 72 73 70
80 76.7 71.4 75 75 73

80 76.7 60 75 75 72
65 76.7 62.9 72 73 72

80 76.7 68.6 73 75 73
80 76.7 62.9 73 78 72
80 76.7 62.9 72 73 70

80 76.7 71.4 75 78 75
80 76.7 60 72 73 72

80 76.7 62.9 73 75 73
80 60 62.9 72 73 70

80 76.7 77.1 85 0 85 78 0
65 60 60 70 0 72 70 0
78.75 73.92 65.36 73.67 #DIV/0! 76.33 71.92 #DIV/0!
SORT

1
1
1

1
1

1
1
1

1
1

1
1
1

1
1

1
1
1

1
1

1
1
1

1
APLIKASI PENGOLAHAN IJAZAH SD 2018
IDENTITAS SEKOLAH
Nama Sekolah : SD NEGERI CERUKCUK 1
NPSN : 20606071
Kelurahan : Cerukcu
Kecamatan : Tanara
Kabupaten : Serang
Provinsi : Banten

Kepala Sekolah : H. MA'MUN ENTAH, M.Pd


NIP : 196602061988031011

Tanggal penerbitan : 04 Juni 2018


SD NEGERI CERUKCUK 1
Sumber Inpirasi Maju Untuk Meraih Prestasi

No Surat : No : 421.2/200/2018-SD.006 Mulok : B. JASENG


a. B. Jawa

KOP SD
PEMERINTAH KABUPATEN SERANG
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
SD NEGERI CERUKCUK 1
Jl KH. Adung Lempuyang Ds. Cerukcuk Kec, Tanara
Kode Pos 42194 E-mail : sdn_cerukcuk1@yahoo.com
D 2018
MENU PENGISIAN MENU LANJUTAN
1 ENTRY DATA SISWA 1 REKAP NILAI RAPORT
1 ENTRY DATA SISWA 1 REKAP NILAI RAPORT
2 ENTRI NILAI SISWA 2 REKAP NILAI US
2 ENTRI NILAI SISWA 2 REKAP NILAI US
SKHUS
SMT 7 SMT 8 3 06 SKHUS 13
SMT 7 SMT 8 3 SKHUS SKHUS 13
SMT 9 06
SMT 10 4 CETAK SKHUS 2
SMT 9 SMT 10 4 CETAK SKHUS 2
SMT 11 SMT 12 5 CETAK SKKB
SMT 11 SMT 12 5 CETAK SKKB
3 NILAI UJIAN PRAKTEK 6 CETAK KELULUSAN
RUKCUK 1 3 NILAI UJIAN PRAKTEK 6 CETAK KELULUSAN
k Meraih Prestasi
4 NILAI UJIAN SEKOLAH 7 ABOUT
4 NILAI UJIAN SEKOLAH 7 ABOUT

B. SUNDA BTQ
b. B. Sund c. BTQ
TAN
RAPORT
APORT
US
KHUS 13
US 13
2

USAN
AN
Salam dari Pacitan…
Salam dari guru SD yang sedang belajar
Aplikasi Pengolahan Nilai Ijazah Sekolah Dasar ini dapat digunakan untuk Kurikulum 2006 dan Kurik
Demi kenyamanan teman-teman dalam memakainya aplikasi ini tidak berpassword untuk memud
Tak ada gading yang tak retak, tiada karya yang tiada cacat celanya.
Silakan sampaikan segala kekurangan aplikasi ini sebagai bahan perbaikan
sekaligus materi belajar bagi saya.

Catatan Kecil Tentang Aplikasi ini :


Aplikasi Pengolahan Nilai Ijazah ini dirancang sesuai dengan Lampiran III Peraturan Kepala Badan Penelitian dan Pen
No. 016/H/EP/2018 Tentang Bentuk, Spesifikasi dan Pengisian Pengisian Blanko Ijazah Pada Satuan Pendidikan Dasar
Setiap daerah bisa jadi memiliki perbedaan pelajaran mulok yang diajarkan di sekolah, sehingga pada aplikasi ini dise
Mapel Mulok yang tidak di ajarkan cukup di kosongkan, jangan menghapus kolom mapel tersebut, jika diperlukan cu
Begitu juga untuk pelajaran SBK (KTSP) ada yang diujikan secara tulis, ada yang cukup praktek saja, saat entry nilai cu
Demikian, semoga dapat membantu.

Nurhayati Mualif
@nurhayatimualif www.nurhayatimualif.com

nurhayatimualif@gmail.com http://arsip-operator.blogspot.com
nurhayati mualif http://sdnbungurpacitan.sch.id
Nurhayati Mualif
ntuk Kurikulum 2006 dan Kurikulum 2013.
ak berpassword untuk memudahkan teman-teman memodifikasi ulang.

pala Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan


Pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Tahun Pelajaran 2017/2018
, sehingga pada aplikasi ini disediakan dengan tiga mapel mulok.
pel tersebut, jika diperlukan cukup di HIDE saja.
praktek saja, saat entry nilai cukup kosongkan pada mata uji yang tidak dilakukan.