Vous êtes sur la page 1sur 3

MISA ZA DOŠAŠ E

NA NAPJEVE PU KIH POPIJEVKI

Gospodine Glazba:Rajko Radišić


Harm: Miroslav Martinjak

## 3 j àj j j j
Zbor
Puk & 4 œj œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ™ œ œ œ œ ˙
Go - spo - di - ne, smi - luj se, Go - spo - di - ne, smi - luj se.

## 3 j
& 4 œj œ œ œ œ œœ œ œ œœ œœ œ™ œ œ œœ œœ ˙
J œ œ œ œ ˙ ˙
œ
Org.
? ## 3 ‰ ˙œ ™ œ œ ˙œ ™ œ œ œ œ̇ œ œ ˙™ œ
œ
4 ˙

## j
5

& œ œ ˙ œ œ œ œ œ
J J œ œ ˙ œ œj œ ‰
œ
j
Kri - ste, smi - luj se, Kri - ste smi - luj se, Go -

#
& # œ̇ œ ˙ œ
œ œ œ œ œ
œ #œ œ œ œœ œœ ˙˙ œœ œ œ
œ œ

œJ
j

? ## œœ bœœ ˙œ œ œœ œ̇ œ œ œ̇ œ œ̇ œ œ ‰ œ
j
J

# j œ U
rall.
jàj
9

& # œj j œ
j j
œ œ œ œ œ œ œ œ 4
œ œ œ œ J ˙ 4
œ
spo - di - ne, smi - luj se, Go - spo - di - ne smi - luj se.

##
rall.

œ̇ œ œ œ œ œ 4
& œ œ œ œ œ˙™ œ œ œ œ œœ œ œ ˙˙ 4

? ## œ œ œ œœ œ
œ̇ œ œ œœ bœ œœ œ œ œ œœ œ œ œ ˙˙ 4
œ œ 4
u
2 Svet
## 4 j j j j
13
j j j j j
& 4 œ œ œ œ™ œ œ œ œ œ œj œj œ œ œ œ œ œ œ œ
Svet, svet, svet, Go - spo - din Bog Sa - ba - ot. Pu - na su ne - be - sa i
# j
& # 44 œœ œœ œ œ™
˙
j
œ œ œ œœ œ ˙ œ™ œ œ œ ˙˙
œ ˙ œ

? ## 4 œœ œœ œœ #œ œ œœ œ œ̇ œ œ ˙™ œ œ œ
4 œ œ œ œ

## j j j j j
16

& œ œj œj œj œ œj œj œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ jàj
à
œ œ
zem - lja tvo - je sla - ve. Ho - sa - na, ho - sa - na u vi - si - ni, ho -

##
& j j œ œ œ œ œœ œ œ œ
œœ œ œœ œ œ œ
œ œJ œ‰ w œ œ™ œ œ œœ

? ## œ̇ œœ ™ œj œ
‰ œ œ œœ œœ œœ œœ œ̇ œ™
œ œ œ œj
œ

## j jœ j j U j
19

& œ œ œ œœ œœœ œ œ œ™ œ œ œ j j
œœœœœ œœ
sa - na, ho sa - na u vi - si - ni. Bla - go slov - ljen ko - ji do - la - zi

# U j
&# œw œ œ œ œ œœ œ œ œ
œ™ œ œœ
œ™ œ œ̇ œ
œœ œ œ œ ˙
J ˙ œ™ œJ œ
? ## œœ œ ˙ œœ œ̇ œ œ œœ œœœœ œœœœ œ œ ˙
œ œ œ
u
# j ‰ j œ œj œj œ œ œ
23

& # œ™ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
u i - me Go - spod - nje. Ho - sa - na, ho - sa - na

## j ‰ j
& œ™ œ œ œœ œ œ
œ œ œ œ œ˙ œ
œœ œ œ
œ
œ œ
œœ b œ œ œJ œ œ œ

? ## œ œ œ œ b œ œ bœ ˙ œ œ œ ‰ ˙ œ œ œœ œœ
œ
3

## j j j j U
poco rall.
j j
26

& œ œ œ jà j œ œ œ œ œ œ œ œ œ 4
œ œ œ œ œ 2
u vi - si - ni, ho - sa - na, ho - sa - na u vi - si - ni.

##
poco rall.
U 4
& œ œ œœ œœ œœ œ œ œ œ œ œœ 2
œ œœ œœ ‰œ œ œ œ œœ œœ
J
j
? ## œ œ œ œ œœj ‰ ˙
œ œ œœ œœ œ œ™ œ
œ œ œœ 4
˙™ J œ 2
u
Jaganj e Božji
## 4
29

& 2 œ œ ˙ œ œ ˙ œ œ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙
œ œ ˙
Ja - ganj - e Bo - žji, ko - ji o - du - zi - maš grije - he svije - ta,
## 4
& 2 ˙ œ̇ œ ˙˙ œ œ ˙ œœ œ ˙˙ ˙ ˙ ˙˙
˙w w œ œ̇ ˙ #œ ˙
˙
? ## 4 w œ̇
2 œ œ œ bœ œ ˙ œ̇ œ œ̇ œ œœ œœ ˙˙ ˙ ˙
˙
˙
˙ ˙
˙
##
32

& œ œ ˙ Ó ™™ œ œ ˙ ˙ ˙
˙
smi - luj nam se. Ja - ganj - e Bo - žji,

##
& œ̇ œ ˙˙ Ó œ̇ œ ˙˙ ẇ
˙˙ œ nœ
™™

? ## œ˙ œ œ̇ #œ ˙ Ó ™™ œ̇ œ ˙™
œ bœ ˙ œ œ œ̇ #œ
˙

## U
34 rall.

& œ œ ˙ œ œ ˙ ˙ ˙ ˙ œ œ ˙ Ó
˙ ˙
ko - ji o - du - zi -maš grije - he svije - ta da - ruj nam mir.
## rall. U
& ˙ œœ #œœ ˙˙ ˙ œ ˙˙ œ̇ œ ˙˙ Ó
œ̇ # œ ˙ ˙ ˙˙ ™ ˙˙
œ ˙ ˙
? ## ˙˙ œ̇ œ œœ œ̇ œ ˙œ ˙ ˙
w
˙ ˙˙ Ó
œ ˙ œ ˙ ˙ u

Vous aimerez peut-être aussi