Vous êtes sur la page 1sur 2

Jednak nie dla wszystkich było to jednakowo zrozumiałe.

Spora część Anglików sądziła, że jest to jedynie


jedna z wielu w tym czasie lokalnych wojen. Zwykli ludzie mieli prawo do takiej oceny, zwłaszcza że
utwierdzali ich w przekonaniu najważniejsi politycy brytyjscy. Premier Lloyd George prowadził
krótkowzroczną politykę nie mieszania się w ten konflikt, a swoje pośrednictwo uzależniał od zgody Polski
na upokarzające warunki. Nie pomógł Polsce nie tylko nie wysyłając jej wojsk, ale nawet blokując dostawy
broni. O tym, jak bardzo się mylił świadczyć może sam fakt, że Rosjanie nie chcieli pertraktować. Czuli się
na tyle silni, że widzieli powodów, dla których mieliby zrezygnować z podboju Europy.

Na drodze stanęło im jednak państwo polskie, które po ponad wieku zaborów odradzało się i było gotowe
walczyć w imię niepodległości. Polska armia rosła i mimo tego, że nie mogła liczyć na pomoc zachodnich
państw, w dniach 13-25 sierpnia 1920 roku zadała Rosjanom cios, który zmusił ich do odwrotu. Cały
pomysł Lenina o międzynarodowej rewolucji legł w gruzach.

"Cud nad Wisłą" uratował Europę, która nie zdawała sobie sprawy z konsekwencji, jakie poniosłaby gdyby
nie zwycięstwo Polaków w bitwie warszawskiej. Czy to oznacza, że Rosjanie wkroczyliby do Paryża?
Trudno dziś ocenić, ale na pewno ich siła wzrosłaby i doszłoby do kolejnej wielkiej światowej wojny. Jej
skutki trudno przewidzieć, oczywiście poza tym, że przyniosłaby kolejne wielkie zniszczenia i setki tysięcy,
jeśli nie miliony, ofiar. Anglicy pewnie w końcu zrozumieliby swój błąd i przystąpili do wojny, ale czy
zdołaliby ją wygrać? A jeśli tak, to jaką cenę musieliby zapłacić za zlekceważenie Lenina w roku 1920?
Czy byłoby to oddanie Niemiec Rosji? Niewykluczone. Wiadomo natomiast co spotkałoby Polskę.

Pokój między Polską a Rosją został podpisany w Rydze 18 marca 1921 roku. Głównymi założeniami
traktatu było ustalenie granic, zwrot zagrabionych skarbów przez carat, rekompensata dla Polski w
wysokości 30 milionów za dojenie Królestwa Polskiego przez tyle lat :), zrzeczenie się odszkodowań
wojennych i zobowiązanie do przestrzegania suwerenności. Ale, jak to z Rosjanami bywa, postanowienia
traktatu w większości nie były zrealizowane.

Bitwa warszawska zdecydowała o zachowaniu niepodległości przez Polskę oraz zatrzymała


rozprzestrzenienie się rewolucji bolszewickiej na Europę Zachodnią. Została uznana za 18. przełomową
bitwę w historii świata.

Narodowe więto Niepodległo ci to najważniejsze polskie więto narodowe, obchodzone co roku 11


listopada, na pamištkę odzyskania przez Polskę niepodległo ci w 1918 roku.

Historia

Dlaczego 11 listopada?
Dnia 11 listopada 1918 roku, po 123 latach zaborów Polska odzyskała wolno ć. Tego dnia Rada
Regencyjna przekazała władzę wojskowš Józefowi Piłsudskiemu. Rozpoczęto przygotowania do
powołania koalicyjnego rzšdu, w skład którego mieli wej ć przedstawiciele polskich stronnictw
politycznych.

więto Odzyskania Niepodległości - Najważniejsze polskie święto narodowe związane z odzyskaniem w


1918 roku , po 123 latach zaborów, niepodległości.

Tło historyczne
W XVIII w. silna niegdyś Rzeczpospolita zaczęła się chylić ku upadkowi co doprowadziło do trzech
rozbiorów Polski, ostatni trzeci rozbiór trwał od roku 1975, przez 123 lata, aż do 1918 roku kiedy to , 11
listopada, Rada Regencyjna (organ sprawujący władzę nad Królestwem Polskim) przekazała władzę nad
wojskiem, Józefowi Piłsudzkiemu, który dzień wcześniej powrócił z internowania w Magdeburgu, a w trzy
dni później rozwiązała się, przekazując mu pełną władzę ustanowiając go Naczelnikiem Państwa.
Powstała Druga Rzeczpospolita.
Dzień 11 listopada 1918 roku był przełomowym momentem w dziejach Europy, a przede wszystkim w
dziejach Polski. Po 123 latach niewoli narodowej i powstańczych zrywów wolnościowych Polska
odzyskała niepodległość. Nadeszła upragniona wolność. Dnia 10 listopada 1918 r. do kraju powrócił Józef
Piłsudski, który od lipca 1917 r. internowany był przez Niemców w Magdeburgu. 11 listopada Rada
Regencyjna przekazała mu naczelne dowództwo polskich sił zbrojnych i w Warszawie rozpoczęło się,
trwające już w innych miastach, rozbrajanie wojsk okupacyjnych. Spełnił się sen pokoleń: odrodziło się
państwo polskie.

Przyczyny klęski państw centralnych:


- przewaga militarna państw Ententy
- przystąpienie USA do wojny
- wojna pozycyjna
- blokada gospodarcza państw centralnych