Vous êtes sur la page 1sur 2

Overzicht verleningen subsidieregeling monumenten Fryslân 2018

Bedrag in
Per categorie: december 2018 hele euro’s
P2.1 Restauratie met herbestemming Rijksmonumenten, niet zijnde een boerderij in
agrarisch gebruik
1 Kerktoren, Fiifgeawei 6 Offingawier € 57.244
2 Baarhuisje bij Vitusdijk 27 Blauwhuis € 32.743
3 Kop-hals-romp boerderij, Holpaed 18 Dronrijp € 157.494
4 Hobbemastate, Hobbemasingel 8 Dronrijp € 200.000
5 Pakhuis ’t Kalf, Noordijs 4 Harlingen € 117.060
6 Toren Martenskerk Scharnegoutum € 48.580
7 Uurwerk Johanneskerk, Lytse Buorren 3 Weidum € 14.756
8 Toren Terptsjerke, Om ‘e Toer 4 Akkrum € 63.855
9 Toren Meinardswei 3 Minnertsga € 71.935
10 Spiltrap en gewelven De Kanselarij, Turfmarkt Leeuwarden € 52.261
13
11 Kop-hals-romp boerderij Sinaeda State, Tzummarum € 110.709
Sinaedawei 23
12 Kop-hals-romp boerderrij, Tsjerkestrjitte 1 Jannum € 84.053
13 Vieringtoren R.K. Kerk H. Martinus, Singel 62 Sneek € 72.496
14 Toren Westermar Joure € 168.537
15 Boerderij Oppenbuorren-West 1 Oudega € 22.962
16 Schip Sint Martinuskerk, Buorren 13 Bitgum € 25.807
17 Toren Hervormde Kerk, Slachtedijk 1 Ryptsjerk € 55.582

P2.1 Restauratie en herbestemming rijksmonumenten instellingen bijzonder provinciaal


belang
18 Toren, De Wier 7 Koarnjum € 75.476
19 Tsjongermûne bij Schoterlandseweg Mildam € 48.965

P2.2 Restauratie herbestemming niet- Rijksmonumenten


1 Kantoren en opslag, Appelmarkt 10 Bolsward € 50.000
2 Koetshuis bij monumentale boerderij, Leeuwarden € 50.000
Overijsselseweg 16

P2.3 Onderhoud rijksmonumentale molens


1 Korenmolen, Bolwerk Zuidzijde 81 Sloten € 9.000
2 Cornwerdermole nabij Sotterumerdijk 19 Cornwerd € 9.000
3 Molen Windmotor Greate Wierum, De Oude Lytsewierum € 9.000
Ryd
4 Feanstermoune bij Koartwâld 6 Surhuisterveen € 9.000
5 Terpzicht, It Aldlân 4c Marssum € 6.203
6 Windmotor Weidumerpolder bij Dekemawei 2 Weidum € 9.000
7 Windmotor Baaijmer Polder bij Kleasterwei 7 Baaium € 7.348
8 Windmotor nabij Mokkebank Mirns € 4.434
9 Marssumermolen, R. Veemanstrjitte 1b Marssum € 9.000
10 Kingmatille, Keimptilsterdyk 12a Dronrijp € 8.890
11 De Rentmeester, Mieddyk 39b Menaldum € 8.968
12 De Puollen, Puoldyk 69a Dronrijp € 9.000
13 Huinsermole, nr. 39 Huins € 9.000
14 Oudkerkermolen, Rhaladyk 19 Aldtsjerk € 9.000
15 De Groene Molen, Groene Dijk 11 Joure € 6.341
16 De Reiger, Veendijk 4 Nijetrijne € 9.000
17 De Kievit, Sânwei 21a Menaldum € 8.420
18 Windmotor De Twee Provinciën bij Sarabos 13 Gerkesklooster € 9.000
19 Windmotor Tirnserpolder bij Thaborwei 8 Ysbrechtum € 9.000
20 De Hatsumermole, Keimptilsterdyk 2a Dronrijp € 9.000
21 Windmotor Kleiterpolder, Yndyk/Hegedyk Boazum € 9.000
22 Grevensmolen, Deelwal 4 Vegelinsoord € 8.382

43 Totaal € 1.765.501