Vous êtes sur la page 1sur 1

Šifra delatnosti: 71.

12
’’PANPRO TEAM’’ d.o.o.
Matični broj: 20695170
Ul. Generala Rajevskog 1, 11000 Beograd PDV broj: 600 562 607
tel./fax: +381 11 7839 105, PIB: 106863969 APR BD: 137100/2010
Tekući rn.: 160-346345-08 Banka Intesa Beograd Uplaćen kapital: 250 €

6. LITERATURA

Glavni projekat poboljšanja tri ukrsna mesta magistralnog puta M5 i lokalnog puta za
Boljevac, kao i priključka AMSS na magistralni put M5, deonica Boljevac – Selište