Vous êtes sur la page 1sur 6

JADWAL JAGA PKM KEMBANGBAHU 19 Okt -

Hari Tanggal Poli Umum Poli KIA /KB IGD Pagi IGD Siang Turi Sugio
Jum'at, 19 okt 2018 A B C B
Sabtu, 20 okt 2018 A B C B
Minggu, 21 okt 2018 C
Senin, 22 okt 2018 B C D C
Selasa, 23 okt 2018 B C D C F
Rabu, 24 okt 2018 B C D C
Kamis, 25 okt 2018 B C D C F
Jum'at, 26 okt 2018 B C D C
Sabtu, 27 okt 2018 B C D C
Minggu, 28 okt 2018 D
Senin, 29 okt 2018 C D E D
Selasa, 30 okt 2018 C D E D G
Rabu, 31 okt 2018 C D E D
Kamis, 1 NOv 2018 C D E D G
Jum'at, 2 nov 2018 C D E D
Sabtu, 3 nov 2018 C D E D
Minggu, 4 nov 2018 E
Senin, 5 nov 2018 D E F E
Selasa, 6 nov 2018 D E F E A
Rabu, 7 nov 2018 D E F E
Kamis, 8 nov 2018 D E F E A
Jum'at, 9 nov 2018 D E F E
Sabtu, 10 nov 2018 D E F E
Minggu, 11 nov 2018 F
Senin, 12nov 2018 E F G F
Selasa, 13 nov 2018 E F G F B
Rabu, 14 nov 2018 E F G F
Kamis, 15 nov 2018 E F G F B
Jum'at, 16 nov 2018 E F G F
Sabtu, 17 nov 2018 E F G F
Minggu, 18 nov 2018 G
Senin, 19 nov 2018 F G A G
Selasa , 20 nov 2018 A
Rabu, 21 nov 2018 F G A G
Kamis, 22 nov 2018 F G A G C
Jum'at, 23 nov 2018 F G A G
Sabtu, 24 nov 2018 F G A G
Minggu, 25 nov 2018 B
Senin, 26 nov 2018 G A B A
Selasa , 27 nov 2018 G A B A D
Rabu, 28 nov 2018 G A B A
Kamis, 29 nov 2018 G A B A D
Jum'at, 30 nov 2018 G A B A
Sabtu, 1 Des 2018 G A B A
Minggu, 2 Des 2018 C
Senin, 3 des 2018 A B C B
Selasa , 4 des2018 A B C B E
Rabu, 5 des 2018 A B C B
Kamis, 6 des 2018 A B C B E
Jum'at, 7 des 2018 A B C B
Sabtu, 8 des 2018 A B C B
Minggu, 9 des 2018 D
Senin, 10 des 2018 B C D C
Selasa , 11 des 2018 B C D C F
Rabu, 12 des 2018 B C D C
Kamis, 13 des 2018 B C D C F
Jum'at, 14 des 2018 B C D C
Sabtu, 15 des 2018 B C D C
Minggu, 16 des 2018 E
Senin, 17 des 2018 C D E D
Selasa, 18 des 2018 C D E D G
Rabu, 19 des 2018 C D E D
Kamis, 20 des 2018 C D E D G
Jum'at, 21 des 2018 C D E D
Sabtu, 22 des 2018 C D E D
Minggu, 23 des 2018 F
Senin, 24 des 2018 D E F E
Selasa, 25 des 2018 G
Rabu, 26 des 2018 D E F E
Kamis, 27 des 2018 D E F E A
Jum'at, 28 des 2018 D E F E
Sabtu, 29 des 2018 D E F E
Minggu, 30 des 2018 A
Senin, 31 des 2018 E F G F
Selasa, 1 jan 2018 B
Rabu, 2 jan 2018 E F G F
Kamis, 3 jan 2018 E F G F B
Jum'at, 4 jan 2018 E F G F
Sabtu, 5 jan 2018 E F G F
Minggu, 6 jan 2018 C
Senin, 7 jan 2018 F G A G
Selasa, 8 jan 2018 F G A G C
Rabu, 9 jan 2018 F G A G
Kamis, 10 jan 2018 F G A G C
Jum'at, 11 jan 2018 F G A G
Sabtu, 12 jan 2018 F G A G
Minggu, 13 jan 2018 D
Senin, 14 jan2018 G A B A
Selasa, 15 jan 2018 G A B A D
Rabu, 16 jan 2018 G A B A
Kamis, 17 jan 2018 G A B A D
Jum'at, 18 jan 2018 G A B A
Sabtu, 19 jan 2018 G A B A
Minggu, 20 jan 2018 E
Senin, 4 Juni 2018 A B C D
Selasa, 5 Juni 2018 A B C D
Rabu, 6 Juni 2018 B C D A E
Kamis, 7 Juni 2018 B C D A E
Jum'at, 8 Juni 2018 C A E B
Sabtu, 9 Juni 2018 C A E B
Minggu, 10 Juni 2018 E A
Senin, 11 Juni 2018 D E F G C C
Selasa, 12 Juni 2018 D E F G C C
Rabu, 13 Juni 2018 G F G E B B
Kamis, 14 Juni 2018 E G A F B B
Jum'at, 15 Juni 2018 B C
Sabtu, 16 Juni 2018 D E
Minggu, 17 Juni 2018 F G
Senin, 18 Juni 2018 E D B C E E

Keterangan
A AYUN
B GEDHE
C AMY
D OVARIA
E SINDU
F INTAN
G DEVIAN
Cover LIBUR LIBUR
F D G
F D G

G E A
G E A
G E A
G E A
G E A
G E A

A F B
A F B
A F B
A F B
A F B
A F B

B G C
B G C
B G C
B G C
B G C
B G C
F
C A D
C A D
C A D
C A D
C A D
C A D

D B E

D B E
D B E
D B E
D B E

E C F
E C F
E C F
E C F
E C F
E C F

F D G
F D G
F D G
F D G
F D G
F D G

G E A
G E A
G E A
G E A
G E A
G E A

A F B
A F B
A F B
A F B
A F B
A F B

B G C

B G C
B G C
B G C
B G C

C A D

C A D
C A D
C A D
C A D

D B E
D B E
D B E
D B E
D B E
D B E

E C F
E C F
E C F
E C F
E C F
E C F
F G
F G
F G
F G
F G
F G
A
A B
A B
C D
C D
E F
E F
G A
G A