Vous êtes sur la page 1sur 2

12.

SCHIMBAREA FUNCȚIILOR SPECIALE PRIN UTILIZAREA


BUTOANELOR DE MEMORIE (p. 36 manual)

Funcțiile butoanelor din panoul de operare 1 pot fi schimbate pentru a îndeplini funcții
speciale.

* Toate butoanele de memorie sunt setate pe OFF în momentul expedierii.

1. Apasă butonul de pornire.

2. În timp ce apăsați butonul TEST 2, apasă butonul DISPLAY SET/ B. WIND 3.

"--" va apărea pe ecran

3. Învârte butonul rotativ 5 până când simbolul din partea stângă a ecranului 4 se
potrivește cu simbolul dorit (de la "0" la "F" dintre funcțiile din tabelul de mai jos pe care
ai vrea să o setezi).

4. Când butonul DISPLAY SET/ B. WIND 3 este apăsat, cele două spații din dreapta
ecranului se vor schimba de la "--" la "on".

5. Dacă acest buton este apăsat încă o dată, ecranul se va schimba de la "on" la "--".

* Dacă butonul RESET 6 este apăsat la acest moment, toate butoanele de memorie vor fi
resetate pe setarea "off".

Apasă butonul TEST 2. Ecranul va reveni la normal.

Buton - Mișcarea descrisă când este setat pe ON

memo-0 - La finalul coaserii, plăcuța de alimentare se va reîntoarce la punctul de pornire


al coaserii prin adoptarea poziției mecanice de început.

memo-1 - Piciorușul se va muta la punctul de start al coaserii și apoi se va ridica.

memo-2 - Când se vor folosi butoanele la îndemână (A, B, C) pentru a selecta un


program de utilizator înregistrat, alimentatorul se va mișca automat spre următorul punct
de pornire în timp ce se face schimbarea programului de utilizator.

(Normal, se mișcă spre punctul de pornire după ce începe coaserea).

memo-3 - Când se coase cu folosirea programelor de utilizator înregistrate, programele


setate se vor preceda în ordine alfabetică.

memo-4 - Fixează viteza de coasere la viteza minimă posibilă pentru respectiva


operație.
memo-5 - Schimbă viteza de alimentare (Referință la tabelul "Setarea timpului de
alimentare" de mai jos).

memo-6 - Schimbă viteza de alimentare (Referință la tabelul "Setarea timpului de


alimentare" de mai jos).

memo-7 - -

memo-8 - Face trecerea la modul de testare o-singură-cusătură.

memo-9 - Punctul de start al cusăturii devine punctul de referință pentru lărgiri și


reduceri.

memo-A, b, c, d - -

memo-E - Alimentarea test va fi efectuată la aceeași viteză ca cea pentru coaserea


efectivă.

(Această funcție este folosită pentru a verifica operația de hrănire).

memo-F - La finalul coaserii, piciorușul se va deschide și se va închide automat o dată.

(Această funcție este folosită pentru opreația de rodaj).

*Piciorușul se ridică la finalul cusăturii pentru a permite tragerea rapidă a piesei


prelucrate.