Vous êtes sur la page 1sur 2

Mạch mở máy động cơ

Đảo chiều trực tiếp, gián tiếp


Đổi nối sao tam giác bằng tay, dùng timer
Động cơ điện 1 chiều
Công tắc và nút nhấn khác nhau ở điểm nào????
Công tắc có nhớ
Nút nhấn không nhớ
1. Relay
- Dùng để đóng cắt mạch điện, điều khiển mạch điện
- Bảo vệ ngắn mạch
- Relay có 8 chân, với chân 13 nguồn, chân 14 gnd điều khiển cuộn hút
- Các chân còn lại là các tiếp điểm thường đóng vào thường mở
Relay timer
- Chân 2-7 nối nguồn
- Chân 1-3 thường mở, 6-8 thường mở
- Chân 5- 8 thường đóng mở chậm
- Chân 4-1 thường mở đóng chậm
Động cơ gồm 2 phần: phần tĩnh Stator, phần động rotor,
Động cơ không đồng bộ 3 pha là trường quay của stator luôn quay nhanh hơn
rotor nên được gọi là động cơ không đồng bộ
Trên động cơ ghi cả 2 điện áp VD 400/230. Điện áp nhỏ hơn là điện áp pha ở
nguồn cung cấp hay tải
Khởi động sao tam giác: động cơ được nối với mạch sao khi khởi động, nhờ đó
điện áp pha được giảm xuống 0.58 lần so với mạch tam giác, momen khởi động
giảm 1/3 lần. mạch sao chỉ được chuyển mạch tam giác khi động cơ đạt tốc độ
quay thiết kế, trong giai đoạn khởi động động cơ không được chạy toàn tảis
Đảo chiều động cơ: đảo 2 trong 3 pha
Sao- tam giác: Với mạch sao dòng bằng nhau điện áp dây bằng căn 3 điện áp
pha. Với mạch tam giác điện áp dây bằng điện áp pha, dòng dây bằng căn 3
dòng pha. Cùng một điện áp lưới điện, công suất của tải tiêu thụ trong
mạch tam giác lớn gấp 3 lần mạch sao
Hiện tượng ngắn mạch xảy ra khi các dây điện chạm vào nhau làm ngắn mạch dòng
điện gây cháy nổ hệ thống