Vous êtes sur la page 1sur 2

ÖDEV # 2

1- A = i +5j – 4k , B = 3i – 2j +k ise aşağıdaki işlemleri yapınız.

a) 4A + 3B
b) 4A – 3B
c) 2A

2-A vektörü 6, B vektörü 8 birim büyüklüğe sahiptir. İki vektör arası açı 30° dir. A.B hesaplayınız.

3- Kutupsal koordinatlarda, A vektörü başlangıç noktasından (6, 45°) koordinatlı bir noktaya ve B
vektörü başlangıç noktasından (3,110°) koordinatlı bir noktaya uzanmışlardır. A.B hesaplayınız.

4- A = 2i + 4j + 2k ve B = -2i +3 j + 3k ise AxB hesaplayınız.

5- A = 3i + 4j ve B = -5i + 3j vektörler arası açıyı hesaplayınız.

6- A = 3i + 3j ve B = -2i + 2j vektörleri için A x B = -B x A olduğunu ispatlayınız.

7- A =4i + 4j + 5k, B = -5i - 3k, C = 8i + 8j + 8k, D = i -3j + 4k ise aşağıda verilen ifadeyi hesaplayınız.

[Ax(B+C)].(CxD)

8- B = ax2 - ay6 + az3 vektörü veriliyor.


a) B vektörünün büyüklüğünü bulunuz.
b) aB ifadesini bulunuz.
c) B vektörünün eksenlerle yaptığı açıyı bulunuz.

9- Kartezyen koordinatlarda O orijini ile P1 (1,2,0) ve P2 (-3,4,0) noktaları veriliyor.


d) OP2 vektörünün OP1 vektörü üzerine izdüşümünün uzunluğunu bulunuz.
e) O P1 P2 üçgeninin alanını bulunuz.

 
10- F kuvveti uygulanarak bir cisme r yer değiştirmesi yaptırılmıştır. Yapılan işi
hesaplayınız.
       
F  3a x  a y  az r  4ax  3a y  5az

11- |a|=5, |b|= 3/7, vektörler arası açı pi/12 ise nedir.

12- , bu iki vektörün birbirine dik veya paralel olup olmadığını


tartışınız.

13- bu iki vektörün birbirine dik veya paralel olup olmadığını tartışınız.
14- bu iki vektörün birbirine dik veya paralel olup
olmadığını tartışınız.

15- (a vektörünün b vektörü üzerine izdüşümü)


hesaplayınız.

16- a (2, 1, -1) ve b (-3, 4, 1) vektörleri için aşağıdaki işlemleri yapınız.


(a)
(b)

17- Verilen 3 vektörün aynı düzlemde olup olmadığını belirleyiniz.


a (1, 4, -7), b (2, -1, 4), c (0, -9, 18).

18- w (3, -1, 5) ve v (0, 4, -2) vektörleri için v x w işlemini yapınız.

Not: Ödev 4 Ekim 2017 çarşamba ders saatinde teslim edilecektir. Ödevlerinizi bireysel yapınız