Vous êtes sur la page 1sur 32

Departamentul de Informatică și Cibernetică

Economică

Bazele tehnologiei informaţiei

Prof. univ. dr. Floarea NĂSTASE


Obiective
• Înțelegerea conceptelor generale și a mecanismelor
arhitecturii calculatoarelor moderne, precum și a modului în
care acestea interacționează. Cunoașterea și înțelegerea noțiunilor
fundamentale ale arhitecturii calculatoarelor constituie un element-cheie
și pentru studenții interesați de compilatoare, sisteme de operare și, nu

în ultimul rând, de programarea în limbaje de înaltă performanță.

• Înțelegerea modului de execuție a unui program

2
Bibliografie
1. Năstase Fl., Zota R., Timofte C., Constantinescu R., Bazele tehnologiei
informaţiei, Editura ASE, Bucureşti, 2013
2. Dodescu Gh., Năstase Fl., Sisteme de calcul şi operare, Ed. Economică,
Bucureşti, 2002
3. Andrew S. Tanenbaum, Organizarea structurată a calculatoarelor, Ed.
Byblos, 2004
4. Andrew S. Tanenbaum, Structured Computer Organization, Prentice-Hall,
2006
5. Suport de curs: http://online.ase.ro/ (sau http://nastasef.ase.ro). Pentru accesarea
platformei http://online.ase.ro/ este nevoie de cont – la adresa:
http://www.net.ase.ro/ se găsesc informațiile pentru activare si utilizare cont.
3
Modul de evaluare

• Examen : 70% (proba scrisă);


• Evaluarea pe parcurs : 30% (activitatea de seminar).
Cele două probe sunt obligatorii – acceptarea la examen este condiționată de
participarea și îndeplinirea sarcinilor de la seminar.

• Bonus (pentru teste și rezolvarea temelor date la curs): 1,5 puncte

Nota finală = punctaj seminar + punctaj examen [+bonus]


Observație. Bonusul se acordă numai dacă:
punctaj seminar + punctaj examen  5

4
Cuprins
• Noțiuni generale
• Teoria transmisiei informaţiei
• Bazele numerice ale calculatoarelor
• Bazele logice, circuite logice
• Unitatea centrală de prelucrare
• Memoria principală
• Echipmente periferice
• Elementele fundamentale ale reţelelor de calculatoare

5
Bazele tehnologiei
informaţiei

Noțiuni generale

Prof. univ. dr. Fl. NĂSTASE


Cuprins

1. Arhitectura unui sistem de calcul

2. Clasificarea sistemelor de calcul

7
Arhitectura unui sistem de calcul

Modelul topologic de bază al unui calculator de tip secvenţial include:


• componentele fizice (hardware):
– resurse de calcul (C)
– resurse de memorare (M)
– ansamblul echipamentelor de intrare/ieşire (I/E)
– circuitele care asigură transmisia informaţiei între componentele
precedente (T);
• componentele logice (software):
– sistem de operare
– programe utilitare.
• Legătura între componentele hardware şi cele software se realizează prin
componentele firmware: rutine software stocate în memorie ROM (Read
Only Memory). 8
Arhitectura unui sistem de calcul

Modelul unui sistem de calcul


9
Arhitectura unui sistem de calcul

Nivelurile funcţionale ale unui sistem de calcul

10
Arhitectura unui sistem de calcul
• Software-ul se divide în două mari categorii:
– software de sistem
– software de aplicaţie
• Software de sistem (programele de sistem):
– sistemul de operare
– compilatoare
– interpretoarele de comenzi și instrucțiuni
– editoare de texte şi legături
– programele de comunicaţie etc.

11
Arhitectura unui sistem de calcul

• Software de aplicaţie (programele de aplicaţie):


– procesoare de texte
– programe pentru bazele de date
– navigatoare web
– instrumente pentru dezvoltare de aplicaţii
– produsele pentru editarea de imagini
– sisteme bancare şi financiar-contabile
– aplicaţii pentru evidenţa bibliotecilor etc.

12
Arhitectura unui sistem de calcul
Componentele de bază ale unui sistem de operare:
• kernel: include funcţiile de nivel jos care vor fi
încărcate după procesul de boot (de exemplu, modulul
care realizează controlul fluxului de date între memorie
şi unităţile de I (input)/E (output)).
• shell: interfaţa utilizator
• sistemul de fişiere: standard pentru formatarea
discurilor

13
Arhitectura unui sistem de calcul
Din punct de vedere hardware, orice calculator deţine cele trei
unităţi de bază:
• procesorul sau unitatea centrală de prelucrare (UCP):
controlează activităţile calculatorului şi execută operaţiile de
prelucrare a datelor;
• memoria principală: stochează instrucţiunile şi datele
programelor;
• unitatea de intrare /ieşire: asigură comunicarea între utilizator
şi sistemul de calcul.

14
Arhitectura unui sistem de calcul

Schema bloc a unui calculator


15
Arhitectura unui sistem de calcul

Componentele hardware ale unui PC


16
Arhitectura unui sistem de calcul
• Magistrala conectează UCP la memoria principală, la modulele de I/E sau
la adaptoarele care fac posibilă ataşarea altor dispozitive.
• Magistrala este partajată de toate unităţile sistemului.
• Primele PC-uri aveau o singură magistrală.

17
Arhitectura unui sistem de calcul

• În 1987, pentru prima dată, cei de Compaq au folosit arhitectura multi-


magistrală. Tipurile de magistralele sunt:
– magistrala de sistem sau magistrala locală sau FSB (Front Side Bus) -
conectează UCP cu memoria RAM (Random Access Memory);
– magistralele de I/E - conectează UCP cu celelalte componente.

18
Arhitectura unui sistem de calcul

• Fizic, o magistrală este reprezentată printr-un ansamblu de trasee de pe placa


de bază (circuit imprimat).
• Traseele sunt utilizate pentru transmisia datelor, adreselor sau a semnalelor
de control.

19
Clasificarea sistemelor de calcul

• Sistemele de calcul pot fi clasificate după:


– tipul și numărul unităţilor centrale de prelucrare (UCP);
– cantitatea de memorie principală pe care UCP o poate utiliza;
– capacitatea de stocare a memoriei auxiliare;
– viteza perifericelor de ieşire;
– viteza de prelucrare exprimată în milioane de instrucţiuni pe secundă
(mips) ;
– numărul utilizatorilor care pot avea acces la calculator în acelaşi timp;
– costul.

20
Clasificarea sistemelor de calcul

• Categoriile de bază pentru sistemele de calcul:


– microcalculatoare sau PC (Personal Computers), staţii de
lucru (workstations)
– minicalculatoare;
– mainframe;
– supercalculatoare;
– calculatoare încorporate (embedded).

21
Clasificarea sistemelor de calcul

• Microcalculatorul poate fi folosit de o singură persoană la un moment dat


• Microcalculatoarele se regăsesc în diverse variante:
– Tablete (Apple iPad, Samsung Galaxy, Motorola Xoom)
– PDA (Personal Digital Assistant)
– laptop/notebook
– desktop [computer]
– workstations - utilizate ca servere în reţea

22
Clasificarea sistemelor de calcul
• Minicalculatoare deţin multiple terminale;
• Minicalculatoare pot fi utilizate ca servere de reţea şi ca servere în Internet.

PDP 7 23
Clasificarea sistemelor de calcul
• Calculatoarele mainframe suportă sute sau mii de utilizatori;
• Calculatoarele mainframe sunt folosite în organizaţiile de mari dimensiuni,
unde datele şi programele partajate sunt accesate de un mare număr de
utilizatori;
• Mainframe-urile sunt folosite ca servere pentru afaceri electronice/tranzacţii.

24
Clasificarea sistemelor de calcul
• Supercalculatoarele sunt cele mai puternice calculatoare; sunt utilizate în
rezolvarea unor probleme care necesită calcule complexe
• Supercalculatoarele sunt utilizate prin agenţii guvernamentale, universităţi şi
în domeniul afacerilor.

Supercalculatorul
Cray T90

25
Clasificarea sistemelor de calcul

An Supercomputer Viteza maxima Localizare


1985 Cray-2/8 3.9 GFLOPS California, USA
1996 Hitachi SR2201/1024 220.4 GFLOPS Universitatea din Tokyo, Japan
1999 Intel ASCI Red/9632 2.3796 TFLOPS New Mexico, USA
2004 IBM Blue Gene/L 70.72 TFLOPS U.S. Department of Energy/IBM,
USA
2009 Cray Jaguar DoE-Oak Ridge National
1.759 PFLOPS
Laboratory, Tennessee, USA
National Supercomputing Center,
2010 Tianhe-IA 2.507 PFLOPS
Tianjin, China

FLOPS (FLoating Point Operations Per Second) – operaţii în virgulă mobila pe secundă
(Informaţii suplimentare: https://ro.wikipedia.org/wiki/Supercomputer;
http://www.theverge.com/2016/6/20/11975356/chinese-supercomputer-worlds-fastes-
taihulight) 26
Clasificarea sistemelor de calcul

27
Clasificarea sistemelor de calcul

În octombrie 2010 China a anunțat crearea celui mai rapid calculator din lume -
denumit Tianhe-1A, acesta depășeste cu 50% performanțele calculatorului Cray
XT5-HE Jaguar.

28
Clasificarea sistemelor de calcul

• Calculatorul încorporat reprezintă un sistem informatic realizat dintr-o


combinaţie hardware şi software, având capabilitatea să realizeze funcţii
specifice (dedicate unor aplicaţii), fiind:

− o componentă a unui sistem complex;

− programat pentru realizarea unui set de funcții particulare bine stabilite;

− de obicei, interacționează cu utilizatorul printr-un set de comenzi


repetabile;

− operează în timp real, sunt impuse restricții de timp.

29
Clasificarea sistemelor de calcul

Pilotul automat cu alertă de


Bancomat (sau ATM -
proximitate frontală la autoturism
Automated Teller Machine)

Pilot automat în aviație Mașina de cusut 30


Clasificarea sistemelor de calcul

Cameră digitală Electrocardiograf digital

Pian digital
31
Bibliografie

1. Năstase Fl., Zota R., TimofteC., Constantinescu R., Bazele


tehnologiei informaţiei, Editura ASE, Bucureşti, 2013
2. Resurse Internet
• http://en.wikipedia.org/wiki/computer
• http://en.wikipedia.org/wiki/Microcomputer
• http://en.wikipedia.org/wiki/Minicomputer
• http://en.wikipedia.org/wiki/Supercomputer
• http://en.wikipedia.org/wiki/Computer_bus

32