Vous êtes sur la page 1sur 5
THESE These, a. na pron. pl. ya This, (Aawa, haya, hit, &c.). Thesis, n. [jambo la kuandikiwa habari, jambo la kubishaniwa maneno). Thows, n. ano, maungo. They, pron. wao, [wale, ile, zile, &c.]3 (in verbs) wa-, [2-, s¢-, ya-, &c.]. Thick, a. -nenc, "sito; (crowded) Fes era Rusongana, -in; ofa; (clot nent, maradu oon sé wast. Through thick and thin, Awa hert wa shari, kwa vyo vyote, kwa 4illa hali, Thick with, (abound- ing in) -enyt.. . -ingé, -enyi kujaa; (friendly with) cenyt urafiki na. Tn the thickof it, Aatinakatt. ‘Thicken, v. fanya (4ufanyika] Thick, gandamiza, songanisha, 2i- disha, (neut.) sidt, The plot thickens, mambo pangs lea [yaiva, ‘yasitawi). Thicket, n.Zichaka[vi-], koko [ma-). Thick-headed, a. -stfo wa akilt, -pumbafu, Thickness, n. unene, kuwa Thick, maki, Through thick and thin, Awa vyo vyote, kwa killa hati. ‘Thick-set, a. -nene, -enyi maungo. Thief, n. (pl. Thieves) mwivi, mist, ‘muwibaji (wa-]. Thieve, v. ida. Thievish, a. (person) £jivi, -ibaji. Thigh, n. upaja | paja), paja (ma-]. Thimble, n. subana. Thin, a.-embamba, s