Vous êtes sur la page 1sur 6

PUSAT PEMBANGUNAN KEMAHIRAN SARAWAK,

WILAYAH MIRI,
BLOK 1, MCLD,JALAN SHELL,
LUTONG,98000 MIRI,SARAWAK

KERTAS TUGASAN
( ASSIGNMENT SHEET )
KOD DAN NAMA
PROGRAM / EE-021-2-2012-ELECTRONIC EQUIPMENT AND
PROGRAM’S CODE & APPLIANCE INSTALLATION & TROUBLESHOOTING
NAME
TAHAP / LEVEL L2

NO. DAN TAJUK UNIT


KOMPETENSI / C03 INDUSTRIAL ELECTRONIC EQUIPMENT
COMPETENCY UNIT NO. INSTALLATION
AND TITLE
1. IDENTIFY ELECTRONIC EQUIPMENT INSTALLATION
NO. DAN PENYATAAN REQUIREMENTS
AKTIVITI KERJA / WORK 2. INSTALL INDUSTRIAL ELECTRONIC EQUIPMENT
ACTIVITIES NO. AND 3. CONFIRM CUSTOMER ACCEPTANCE
STATEMENT 4. REPORT INDUSTRIAL ELECTRONIC EQUIPMENT
INSTALLATION ACTIVITIES

Muka Surat / Page : 1


Drpd / of : 6
NO. KOD / CODE NO. EE-021-2:2012-C03/T(2/3)

TAJUK/TITLE : ALATAN PEMASANGAN ELEKTRONIK INDUSTRI

TUJUAN/PURPOSE :
Kertas Tugas ini adalah untuk mengenalpasti kefahaman mengenai penggunaan
peralatan pengukuran bagi menghasilkan kerja-kerja pengujian dan pemasangan dapat
dilakukan dengan betul, tepat dan selamat mengikut piawaian
Muka Surat / Page : 2
NO. KOD / CODE NO. EE-021-2:2012-C03/T(2/3)
Drpd/of : 6

ARAHAN/INSTRUCTION :
Jawab semua soalan di bawah merujuk Kertas Penerangan EE-021-2:2012-
C03/P(2/3)

SOALAN
1. Padankan peralatan dibawah dengan fungsinya (8 markah)
PERALATAN FUNGSI
FLEXIBLE STEEL TAPE Digunakan untuk menggengam
objek,melucut atau memotong
wayar.

PLIERS ( PLAYAR ) Perkakas tangan (hand


tools) yang digunakan untuk
mengetat atau
melonggarkan nat

SPANNER ( SEPANA ) Digunakan untuk mengukur


panjang dan lebar

GERGAJI Alat yang digunakan untuk


memotong kepingan logam
(metal sheet), Angle Iron,PVC
ataupun kayu.
Muka Surat / Page : 3
NO. KOD / CODE NO. EE-021-2:2012-C03/T(2/3)
Drpd/of : 6

2. Nyatakan jenis-jenis playar yang biasa digunakan dalam kerja pemasangan


berserta fungsinya ?
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
(10 markah)
3. Nyatakan fungsi peralatan dibawah
a) Soldering Iron (Pemateri)
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
. (4 markah)

b) Soldering Sucker (Penyedut timah)


.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
(4 markah)
c) Test Pen (Pena Penguji)
.........................................................................................................................
........................................................................................................................
(4 markah)
d) Crimping Tool
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
(4 markah)
Muka Surat / Page : 4
NO. KOD / CODE NO. EE-021-2:2012-C03/T(2/3)
Drpd/of : 6

4. Berikan 3 cara penjagaan peralatan tangan


..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
...................................................................................................................
(6 markah)

SKEMA JAWAPAN

1. Padankan peralatan dibawah dengan fungsinya


PERALATAN FUNGSI
FLEXIBLE STEEL TAPE Digunakan untuk
menggengam
objek,melucut atau
memotong wayar.

PLIERS ( PLAYAR ) Perkakas tangan


(hand tools) yang
digunakan untuk
mengetat atau
melonggarkan nat

SPANNER ( SEPANA ) Digunakan untuk


mengukur panjang dan
lebar

GERGAJI Alat yang digunakan


untuk memotong
Muka Surat / Page : 5
NO. KOD / CODE NO. EE-021-2:2012-C03/T(2/3)
Drpd/of : 6

kepingan logam (metal


sheet), Angle Iron,PVC
ataupun kayu.

2. Nyatakan jenis-jenis playar yang biasa digunakan dalam kerja


pemasangan
i. Diagonal pliers(Playar pepenjuru)
ii. Long-nose pliers(Playar muncung tirus)
iii. Playar Gabung
iv. Playar penyambungan gelinciran

3. Nyatakan fungsi peralatan dibawah


i. SOLDERING IRON(PEMATRI TIMAH)
Memanaskan atau mematri timah supaya melekat pada PCB / Mencabut
atau mencantumkan sesuatu komponen pada PCB
ii. SOLDERING SUCKER (PENYEDUT TIMAH)
Digunakan untuk menyedut timah dan membersihkan permukaan litar
bercetak (PCB) kembali kepada keadaan asal
iii. TEST PEN (PENA PENGUJI)
Mengesan kehadiran arus elektrik.
Melakukan kerja-kerja ringan, mengetat dan
Melonggarkan skru
iv. CRIMPING TOOL
Memotong wire dan membuang penebat pada wire mengikut saiz wire yang
tertulis pada badan wire stripper

4. Berikan 3 cara penjagaan peralatan tangan (6markah)


Muka Surat / Page : 6
NO. KOD / CODE NO. EE-021-2:2012-C03/T(2/3)
Drpd/of : 6

i. 1.Pastikan alatan tangan berkeadaan baik dan selamat sebelum


digunakan .
ii. 2. Pastikan alatan tangan yang hendak digunakan adalah
bersesuaian dengan kerja-kerja yang akan dilakukan .
iii. 3. Jangan gunakan alatan tangan sekiranya anda tidak
berpengetahuan mengenai teknik-teknik pengunaannya.
iv. Pastikan alatan tangan dikendalikan mengikut tatacara yang
ditentukan dan selamat.
v. Letakan alatan tangan ditempat yang sesuai dan selamat
disepanjang penggunaanya.
vi. Bersihkan alatan tangan daripada sebarang kotoran serta habuk
selepas digunakan.
vii. Simpan alatan tangan yang telah digunakan di tempat yang telah
disediakan dengan teratur dan kemas.
viii. Sapukan minyak (lubricant oil/grease) di bahagian yang mudah
berkarat dan bergear pada alatan tangan sekiranya ianya disimpan
untuk jangka masa yang lama.
ix. Lakukan kerja-kerja pemeriksaan (servicing), pengujian dan baik-pulih
mengikut had masa yang telah ditetapkan ataupun dari masa ke
semasa.