Vous êtes sur la page 1sur 2

NAZIV POKAZATELJA

FORMULA ZA IZRAČUNAVANJE
LIKVIDNOSTI

Koeficijent trenutne novac


likvidnosti kratkoročne obaveze

Koeficijent ubrzane novac + potražnja


likvidnosti kratkoročne obaveze

Koeficijent tekuće kratkotrajna imovina


likvidnosti kratkoročne obaveze

Koeficijent finansijske dugotrajna imovina


stabilnosti kapital + dugoročne obaveze

NAZIV POKAZATELJA FORMULA ZA


SOLVENTNOSTI IZRAČUNAVANJE
ukupne obaveze
Koeficijent zaduženosti
ukupna imovina
Koeficijent vlastitog kapital
finansiranja ukupna imovina
ukupne obaveze
Koeficijent finansiranja
kapital
kapital
Stupanj pokrića I
dugotrajna imovina

kapital + dugoročne obaveze


Stupanj pokrića II
dugotrajna imovina
FORMULA ZA
Pokazatelji ekonomičnosti
IZRAČUNAVANJE

𝑢𝑘𝑢𝑝𝑛𝑖 𝑝𝑟𝑖ℎ𝑜𝑑𝑖
Ekonomičnost ukupnog poslovanja
𝑢𝑘𝑢𝑝𝑛𝑖 𝑟𝑎𝑠ℎ𝑜𝑑𝑖

𝑝𝑟𝑖ℎ𝑜𝑑𝑖 𝑜𝑑 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑎𝑗𝑒
Ekonomičnosti prodaje
𝑡𝑟𝑜š𝑘𝑜𝑣𝑖 𝑧𝑎 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑎𝑡𝑜

𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛𝑠𝑖𝑗𝑠𝑘𝑖 𝑝𝑟𝑖ℎ𝑜𝑑𝑖
Ekonomičnost finansiranja
𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛𝑠𝑖𝑗𝑠𝑘𝑖 𝑟𝑎𝑠ℎ𝑜𝑑𝑖

𝑜𝑠𝑡𝑎𝑙𝑖 𝑝𝑟𝑖ℎ𝑜𝑑𝑖
Ekonomičnost ostalih aktivnosti
𝑜𝑠𝑡𝑎𝑙𝑖 𝑟𝑎𝑠ℎ𝑜𝑑𝑖

Pokazatelji
FORMULA ZA IZRAČUNAVANJE
rentabilnosti

𝑛𝑒𝑡𝑜 𝑑𝑜𝑏𝑖𝑡 + 𝑘𝑎𝑚𝑎𝑡𝑒


Neto rentabilnost imovine × 100
𝑢𝑘𝑢𝑝𝑛𝑎 𝑖𝑚𝑜𝑣𝑖𝑛𝑎
𝑑𝑜𝑏𝑖𝑡 𝑝𝑟𝑖𝑗𝑒 𝑜𝑝𝑜𝑟𝑒𝑧. +𝑘𝑎𝑚𝑎𝑡𝑒
Bruto rentabilnost imovine 𝑥 100
𝑢𝑘𝑢𝑝𝑛𝑎 𝑖𝑚𝑜𝑣𝑖𝑛𝑎
Rentabilnost vlastitog 𝑛𝑒𝑡𝑜 𝑑𝑜𝑏𝑖𝑡
× 100
kapitala 𝑣𝑙𝑎𝑠𝑡𝑖𝑡𝑖 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙

𝑛𝑒𝑡𝑜 𝑑𝑜𝑏𝑖𝑡 + 𝑘𝑎𝑚𝑎𝑡𝑒


Neto marža profita × 100
𝑢𝑘𝑢𝑝𝑎𝑛 𝑝𝑟𝑖ℎ𝑜𝑑
𝑑𝑜𝑏𝑖𝑡 𝑝𝑟𝑖𝑗𝑒 𝑜𝑝𝑜𝑟𝑒𝑧. +𝑘𝑎𝑚𝑎𝑡𝑒
Bruto marža profita 𝑥 100
𝑢𝑘𝑢𝑝𝑎𝑛 𝑝𝑟𝑖ℎ𝑜𝑑

Pokazatelji FORMULA ZA
produktivnosti IZRAČUNAVANJE

𝑢𝑘𝑢𝑝𝑛𝑖 𝑝𝑟𝑖ℎ𝑜𝑑𝑖
Produktivnost 4
𝑝𝑟𝑜𝑠𝑗𝑒č𝑎𝑛 𝑏𝑟𝑜𝑗 𝑟𝑎𝑑𝑛𝑖𝑘𝑎

𝑛𝑒𝑡𝑜 𝑑𝑜𝑏𝑖𝑡
Produktivnost 5
𝑝𝑟𝑜𝑠𝑗𝑒č𝑎𝑛 𝑏𝑟𝑜𝑗 𝑟𝑎𝑑𝑛𝑖𝑘𝑎