Vous êtes sur la page 1sur 1

Lektura dyfrakcyjna – pojęcie Donny Haraway, opisuje sposób lektury, który nie jest:

negatywnie krytyczny (lekceważący, odrzucający) – polityka negacji – powtarza w negatywny sposób


refleksyjne analizy

ani refleksyjny (tożsamy)

polityka refleksji – przesuwa/przerzuca to samo w inne miejsce (lustro)