Vous êtes sur la page 1sur 1

ΠΡΟΣ

ΤΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ

Δηλώνω ότι επιθυμώ να υπαχθώ στη διαδικασία των


άρθρων 38&39 του Ν.4485/17 και του άρθρου 3
του κανονισμού των διδακτορικών διατριβών για την
ΑΙΤΗΣΗ
απόκτηση διδακτορικού διπλώματος.

***********
Προτεινόμενος τίτλος Διδακτορικής Διατριβής:
ΕΠΩΝΥΜΟ ……………………………….……………
………………………………………………………………
ΟΝΟΜΑ ………………………………………………...
………………………………………………………………

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ………………………………….…… ………………………………………………………………

Προτεινόμενη γλώσσα εκπόνησης της Διδα-


ΙΔΙΟΤΗΤΑ ………..…………………………………… κτορικής Διατριβής:

…………………………………………………………………
ΗΜΕΡ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ …………………….……….…
Προτεινόμενος Επιβλέπων της Διατριβής:

ΤΗΛ. ……………………………………………………… …………………………………………………………………

…………………………………………………………………...
Ε-ΜΑΙL …………………………………………………
***********
Συνημμένα:
• Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα
• Τεκμηριωμένη επιστημονική πρόταση προσχέδιο δι-
αγράμματος διδακτορικής διατριβής και βιβλιογρα-
φική τεκμηρίωση.
• Αντίγραφο Πτυχίου
• Αναγνώριση ισοτιμίας του πτυχίου από το ΔΟΑ-
ΤΑΠ (για πτυχιούχους ΑΕΙ του εξωτερικού)
• Αντίγραφο Μεταπτυχιακού Διπλώματος
• Αναγνώριση ισοτιμίας του Μεταπτυχιακού Διπλώ-
ματος από το ΔΟΑΤΑΠ (για πτυχιούχους ΑΕΙ του
εξωτερικού)
• Αντίγραφο αναλυτικής βαθμολογίας των προπτυχι-
ακών και μεταπτυχιακών σπουδών
• Πιστοποιητικό γλωσσομάθειας αν η προτεινόμενη
γλώσσα εκπόνησης της διατριβής δεν είναι η ελληνι-
κή ή ελληνομάθειας αν ο αιτών είναι αλλοδαπός. Το
πιστοποιητικό δεν απαιτείται αν ο αιτών έχει απο-
κτήσει τίτλο σπουδών στην γλώσσα που επιθυμεί να
εκπονήσει την διατριβή.

Αθήνα, ………………….

Ο/Η Αιτ……..