Vous êtes sur la page 1sur 6

Vjenčanje

Procijenjeno Stvarno Više/manje


Ukupni troškovi 10.00 kn 10.00 kn

Procijenjeno Stvarno Više/manje


Odjeća
Zaručnički prsten 1.00 kn 1.00 kn
Vjenčani prsteni 0.00 kn 0.00 kn
Vjenčanica 0.00 kn 0.00 kn
Veo 0.00 kn 0.00 kn
Cipele 0.00 kn 0.00 kn
Nakit 0.00 kn 0.00 kn
Podvezica 0.00 kn 0.00 kn
Čarape 0.00 kn 0.00 kn
Odijelo za mladoženju 0.00 kn 0.00 kn
Cipele za mladoženju 0.00 kn 0.00 kn
Ostalo_______________________ 0.00 kn 0.00 kn
Ukupno za odjeću 1.00 kn 1.00 kn

Procijenjeno Stvarno Više/manje


Darovi
Uzvanici 1.00 kn 1.00 kn
Mladenka i mladoženja 0.00 kn 0.00 kn
Roditelji 0.00 kn 0.00 kn
Osobe koje čitaju tekstove/ostali sudionici 0.00 kn 0.00 kn
Ostalo________________ 0.00 kn 0.00 kn
Ukupno za darove 1.00 kn 1.00 kn

Procijenjeno Stvarno Više/manje


Glazba
Glazbenici za vjenčanje 1.00 kn 1.00 kn
Grupa/DJ za prijem 0.00 kn 0.00 kn
Ostalo________________ 0.00 kn 0.00 kn
Ukupno za glazbu 1.00 kn 1.00 kn
Procijenjeno Stvarno Više/manje
Prijem (bez glazbe i ukrasa)
Naknade za prostorije/dvoranu 1.00 kn 1.00 kn
Stolovi i sjedala 0.00 kn 0.00 kn
Hrana 0.00 kn 0.00 kn
Pića 0.00 kn 0.00 kn
Stolnjaci 0.00 kn 0.00 kn
Torta 0.00 kn 0.00 kn
Usluge 0.00 kn 0.00 kn
Osoblje i honorari 0.00 kn 0.00 kn
Ostalo_________________ 0.00 kn 0.00 kn
Ukupno za prijem 1.00 kn 1.00 kn

Procijenjeno Stvarno Više/manje


Ostali troškovi
Matičar 1.00 kn 1.00 kn
Naknada u vijećnici/crkvi 0.00 kn 0.00 kn
Koordinator vjenčanja 0.00 kn 0.00 kn
Probna večera 0.00 kn 0.00 kn
Zabava za zaruke 0.00 kn 0.00 kn
Zabava za darivanje 0.00 kn 0.00 kn
Sastanci u salonu 0.00 kn 0.00 kn
Djevojačka i momačka zabava 0.00 kn 0.00 kn
Doručak 0.00 kn 0.00 kn
Sobe u hotelu 0.00 kn 0.00 kn
Ostalo________________ 0.00 kn 0.00 kn
Ukupno ostalih troškova 1.00 kn 1.00 kn
e Proračun
Prijevoz;
1.00 kn;
10.00%
Ukrasi; 1.00
1.00 kn; 10.00%
Odjeća; Tiskanice; Ostalo; 1.00
1.00
kn; 10.00% kn; kn;Darovi;
10.00%1.00
10.00% kn; 10.00%
Prijem; 1.00 Cvijeće; 1.00
kn; 10.00% kn; 10.00%
Fotografija;
Glazba; 1.00
1.00 kn;
10.00% kn; 10.00%

Odjeća Ukrasi Darovi Cvijeće Glazba Fotografija Prijem Tiskanice Prijevoz


Ostalo

Procijenjeno Stvarno
Ukrasi
Mašne za crkvene klupe/druga sjedala 1.00 kn 1.00 kn
Aranžmani za stolove (bez cvijeća) 0.00 kn 0.00 kn
Svjećice 0.00 kn 0.00 kn
Rasvjeta 0.00 kn 0.00 kn
Baloni 0.00 kn 0.00 kn
Ostalo________________ 0.00 kn 0.00 kn
Ukupno za ukrase 1.00 kn 1.00 kn

Procijenjeno Stvarno
Cvijeće
Buketi 1.00 kn 1.00 kn
Ukrasi za rever 0.00 kn 0.00 kn
Ukrasi za zapešće 0.00 kn 0.00 kn
Obred 0.00 kn 0.00 kn
Prijem 0.00 kn 0.00 kn
Ostalo________________ 0.00 kn 0.00 kn
Ukupno za cvijeće 1.00 kn 1.00 kn
Procijenjeno Stvarno
Fotografija
Službene fotografije 1.00 kn 1.00 kn
Ostale fotografije 0.00 kn 0.00 kn
Dodatne fizičke fotografije 0.00 kn 0.00 kn
Fotoalbumi 0.00 kn 0.00 kn
Videosnimke 0.00 kn 0.00 kn
Ostalo_________________ 0.00 kn 0.00 kn
Ukupno za fotografa 1.00 kn 1.00 kn

Procijenjeno Stvarno
Tiskanice/ispis
Pozivnice 1.00 kn 1.00 kn
Objave 0.00 kn 0.00 kn
Zahvalnice 0.00 kn 0.00 kn
Osobne tiskanice 0.00 kn 0.00 kn
Knjiga gostiju 0.00 kn 0.00 kn
Programi 0.00 kn 0.00 kn
Ubrusi za prijem 0.00 kn 0.00 kn
Šibice 0.00 kn 0.00 kn
Kaligrafija 0.00 kn 0.00 kn
Ostalo_________________ 0.00 kn 0.00 kn
Ukupno za tiskanice/ispis 1.00 kn 1.00 kn

Procijenjeno Stvarno
Prijevoz
Limuzine 1.00 kn 1.00 kn
Parkiranje 0.00 kn 0.00 kn
Taxiji 0.00 kn 0.00 kn
Ostalo_________________ 0.00 kn 0.00 kn
Ukupno za prijevoz 1.00 kn 1.00 kn
Tiskanice Prijevoz

Više/manje

Više/manje
Više/manje

Više/manje

Više/manje