Vous êtes sur la page 1sur 4

Denumirea Nr.

Adresa
Hotarele secțiilor de votare Telefon, fax ,
sectorului, secţiei sediului sectiei
(strada) e-mail
localităţii de votare de votare
str. Ceucari nr. 2, 2/3, 2/4, 2/6, 2/7,
Liceul Teoretic
2/8, 5/1, 5/2, 5/3, 5/4, 5/5, 5/6, 5/7,
"George
mun.Chișinău 28/1 5/8, 6, 8, 10, 10/1, 12; str. (022) 46-69-18
Călinescu",
Cucorilor; str. Doina nr. 150 (toate
str. Ceucari, 7
blocurile).
str. Iazului nr.1, 1/1, 1/1A, 1/2,
1/2B, 1/3, 3, 5, 7, 7/1, 7/2, 7/3, 9,
Liceul Teoretic
11, 13, 13/1, 13/2, 13/3, 15, 17, 38,
"George
mun.Chișinău 28/2 40, 42 51, 53, 55, 56A, 57, 59, 61, (022) 46-69-18
Călinescu",
63, 72, 72/1, 74/1, 82, 84;
str. Ceucari, 7
str-la Studenţilor nr.13/2, 16, 16/3,
16/3A, 17, 17/1, 17/2, 19/1.
str. Ceucari nr. 9/1, 9/3, 11/1; str-
Şcoala Primară
la Studenţilor nr. 2/1, 2/2, 2/3, 2/4,
a Liceului
4/1, 4/2, 6, 7/1, 7/2, 7/3, 8, 9/1, 9/2,
Teoretic
mun.Chișinău 28/3 10, 11/1, 11/2, 11/3, 12, 13/1. (022) 31-50-27
"George
Brigada 1 mobil-operativa a
Călinescu", str.
Departamentului Trupelor de
Ceucari, 4
Carabinieri al M. A.I.
str. Constantin Brâncoveanu; str.
Victor Crăsescu de la nr. 23 pînă la
nr.117; str-la Victor Crăsescu; str.
Institutul de
Criuleni nr. 28 - nr.82 şi nr. 29 –
Ştiinţe ale
nr.85; str-la Criuleni;
mun.Chișinău 28/4 Educaţiei, (022) 40-07-53
str. Liviu Damian nr. 23 - nr. 81 şi
str. Doina, 104
nr. 24 –nr. 82; str-la Liviu Damian;
str. Pitulicii;
str. Podgorenilor de la nr. 62 pînă la
nr. 126.
str. Doina nr. 86 - nr. 126, 148/2,
Institutul de
nr. 113 – nr. 185;
Ştiinţe ale
mun.Chișinău 28/5 str. Socoleni nr. 19/1, 19/2, 21, (022) 40-07-53
Educaţiei,
21/2, 21/3, 23.
str. Doina, 104
Centrul
str. Grătieşti; str. Iazului nr. 6, 8, comunitar
10, 12, 16, 18, 19, 20, 20A, 22; str. pentru copii şi
mun.Chișinău 28/6 Gh. Madan nr. 87/5, 89/3; str. tineri (022) 46-44-71
Socoleni nr. 4, 6, 8, 9, 10, 11, 11/1, "Andrieş",
12, 12/2, 13, 14, 15, 16, 16/2, 17. str. Socoleni,
15
str. Hotin nr. 39, 40, 40A, 41, 42,
Liceul Teoretic
43, 44, 45, 46, 47, 48, 50, 52, 54,
„Mihail
58, 60;
mun.Chișinău 28/7 Lomonosov”, (022) 46-69-31
str. Gh. Madan nr. 46/6, 48, 48/2,
str. Putnei, 93
48/3, 50, 50/2, 50/3, 52, 87, 87/1,
87/2, 87/3, 87/4;
str. Moldoviţa; str. Putnei nr. 65 -
nr. 91 şi nr. 68 – nr. 94; str.
Ecaterina Teodoroiu
nr. 22 - nr. 48 şi nr. 35 - nr. 59; str.
Timişoara nr. 17 – nr. 45 şi nr. 14 –
nr. 46.
str. Calea Orheiului nr. 97, 99, 103,
103/2, 105, 105/1, 105/2, 107; Grădiniţa nr.57
mun.Chișinău 28/8 str. Gh. Madan nr. 46/1, 46/2, 46/3, str. Vasile (022) 46-81-84
46/4, 46/5; str. V. Badiu nr. 8/3, Badiu, 8/2
10/2, 10/3.
Întreprinderea
str. Calea Orheiului nr. 109/2, Municipală
109/3, 111/1, 111/2, 111/3, 111/4, pentru
111/8, 113/2, 114/4, 115/1; str. Gestionarea
mun.Chișinău 28/9 (022) 46-09-57
Iazului nr. 2, 2/1, 2/2, 2/3, 2/4, 2/5, Fondului
4, 4/1, 4/2; str. Gh. Madan nr. 61 - Locativ nr. 21,
nr. 81. str. Gh.
Madan, 81
Colegiul
str. Bogdan Voievod nr. 1/1, 2, 2/1, Tehnologic din
mun.Chișinău 28/10 2/2, 2A, 2B, 2C, 2D, 4, 6/1, 6/2, Chișinău, (022) 49-30-73
6/3, 6/4, 8/2, 8/3, 8/6, 10, 10/1, 12. str. Bogdan
Voievod, 8/1
Liceul Teoretic
"Ştefan cel
mun.Chișinău 28/11 str. Florilor nr. 2, 2/2, 4/1, 4/2. (022) 44-32-19
Mare",
str. Florilor, 4
str. Florilor nr. 4A , 4B, 4/3, 6/2, Liceul Teoretic
8/1, 8/2, 8/3, 8/4, 10; „Natalia
mun.Chișinău 28/12 (022) 44-63-67
bd. Moscova nr. 3/3, 7/3. Gheorghiu”,
str. Florilor, 6
Liceul Teoretic
str. Miron Costin nr. 1/1, 1/2, 1/3, "Mihail
2, 3/1, 4/1, 5/1, 6/1, 6/2, 8, 10, 11/2, Kogălniceanu"
mun.Chișinău 28/13 (022) 49-82-85
11/3, 11/3A, 11/4; bd. Moscova ,
nr.7/1, 7/2. str. Miron
Costin, 3
Liceul Teoretic
"Nicolae
str. Florilor nr. 12/1, 12/2, 12/3,
Milescu
mun.Chișinău 28/14 12/4, 14/2, 16/1, 16/2; bd. Moscova (022) 32-59-11
Spătarul",
nr. 13/2, 13/3, 13/3A, 13/4, 13/5.
str. Florilor,
14/3
Liceul Teoretic
"Nicolae
bd. Moscova nr. 9, 9/1, 9/2, 11,
Milescu
mun.Chișinău 28/15 11/3, 13, 15/1, 15/2, 15/3, 15/6. (022) 32-59-11
Spătarul",
str. Florilor,
14/3
str. Florilor nr. 16/3, 18/1, 18/2, 26, Universitatea
mun.Chișinău 28/16 (022) 31-09-98
26/1, 26/2, 26/3, 28/2, 28/3, 30, Slavonă
30/1, 30/1A, 30/2, 32, 32/1, 34/1; str. Florilor,
str. Matei Basarab nr. 2, 2/1, 6; bd. 28/1
Moscova nr. 17/1.
str-la 1 Olga Vrabie; str-la II Olga
Vrabie; str. Academician Eugen
Coşeriu;
str. Academician Silviu Berejan;
str. Constantinov Constantin; str.
Blocul de
Dumitru Gheorghiță; str. Eugen
Studii nr. 5 al
Russev; str. Lidia Istrati; str. Olga
Universităţii
Vrabie; str. Operațiunea Iași-
mun.Chișinău 28/17 Tehnice din (022) 31-90-47
Chișinău; Pavel Barbălat; str. Petru
Moldova,
Leşcenco; str-la Petru Leşcenco;
str. Studenţilor,
str. Primar Gherman Pîntea; str-la
9/7
Primar Gherman Pîntea; str.
Studenţilor nr. 3/2, 3/6, 3/10, 5,
5/1, 7/1;
str. Valentin Roşca; str. Vasile
Ţepordei;.
str. Academician N. Corlăteanu;
Liceul Teoretic
bd. Moscova nr. 20/2, 20/3, 20/4,
"Ion Creangă",
mun.Chișinău 28/18 22, 24, 26, 26/2, 28; str. Studenţilor (022) 32-06-32
str. Studenţilor,
nr.1, 1/1, 2, 3, 3/1, 7/2, 7/3, 7/7, 7/8,
10/3
7/9, 7/10, 7/11, 9/18, 9/19, 9/20.
str. Academician Sergiu
Liceul Teoretic
Rădăuţanu; str. Nicolai Dimo nr.
"Ion Creangă",
mun.Chișinău 28/19 29/1, 29/2, 29/3, 29/4, 31/1, 31/2; (022) 32-16-55
str. Studenţilor,
str. Studenţilor nr. 9/21, 9/22, 10,
10/3
10/1, 10/2, 12/1, 12/3.
str. Nicolai Dimo nr. 23/2, 23/3, 25;
Liceul Teoretic
str. Matei Basarab nr. 8, 8/2, 9/1,
"Matei
9/2, 10, 10/2, 10/3, 16/1; str. Miron
mun.Chișinău 28/20 Basarab", (022) 32-34-33
Costin nr. 15/2; bd. Moscova nr.
str. Matei
14, 16.
Basarab, 14
Gimnaziul
str. Nicolai Dimo nr. 21/1, 21/2, 23;
teatral
str. Miron Costin nr. 13/1, 19/1,
″I. L.
mun.Chișinău 28/21 19/3, 19/4, 19/6, 21, 23; bd. (022) 31-02-61
Caragiale″
Moscova nr. 12.
str. Miron
Costin, 19/7
Institutul de
Stat de
str. Miron Costin nr. 13/2, 13/3,
Proiectări
15/1, 17/2, 17/3, 17/7, 19/2, 19/5;
mun.Chișinău 28/22 "Chişinăuproie (022) 44-32-91
bd. Moscova nr. 12/1, 12/2, 12/3,
ct",
14/1.
str. Miron
Costin, 17/2
str. Nicolai Dimo nr. 27/1; str.
Liceul Teoretic
Matei Basarab nr. 5/1, 5/3, 5/4, 5/5,
mun.Chișinău 28/23 „Matei (022) 32-10-14
7/1, 7/2, 7/3, 7/4, 7/5, 7/6, 7/7; bd.
Basarab”,
Moscova nr. 18, 20.
str. M.
Basarab, 14
Gimnaziul
str. Dimo nr.21; str. Miron Costin
"Taras
nr. 12, 14, 16, 18, 18/1, 18/2, 20,
mun.Chișinău 28/24 Șevceno", (022) 44-50-66
22;
str. Miron
bd. Moscova nr. 8, 10, 10/1, 10/2.
Costin, 24
Centrul de
str. Alecu Russo nr. 3/2, 5/2, 7/2,
Excelență în
13/2, 13/3, 13/4; str. Miron Costin
Economie și
mun.Chișinău 28/25 nr. 26/1, 26/2, 26/3. (022) 43-50-55
Finanțe
str. Miron
Costin, 26/1