Vous êtes sur la page 1sur 2

1

Laat De Zon In Je Hart

### 4 œ»A œ» ˆ«««« ˆ««« ˆ««« ««« A œ


»
A
œ
» »
œ «« ˆ««« ˆ««« ˆ««« »œ œ» ««˙«
œ»» œ»» œ»»» œ»»» . Jœ»»» œ»»» œ»»» œ»» œ»» Jœ» ««ˆ« . ««˙« Œ «««ˆ ««ˆˆ
A D E A

& 4 » » » »
============================= ˆ«« l w » » »
l » » »» »» »» » l »» »» »» »» l »» l « « l »» »» ll

### «« «« «« « ««
Ó Œ. « « « « ««j
Bm A E A

« « . «
=============================
& «_j “ { ˆ
« « ˆ
« . «
« l «
ˆ
« «
« ˆ« ˆ
« . « l «
ˆ
« . «
« ˆ
« . ˆ« l
«ˆ _j
«ˆ _j
«ˆ _«ˆ _j
«ˆ _j
«ˆ
'N lach 'n groet 'n Blij ge - zicht 'n vo - gel zwe - vend
strand de zee de vol - le maan 'de he - mel waar de

### «« « « « « ««Bm « « « « « « « «
Œ «ˆ« ˆ«« «««ˆ ««ˆ ˆ«« ˆ««« ˆ««j
« « l « ««ˆ« . ««˙«
A E

ˆ
« ˆ
« «
ˆ
« « « « «
ˆ
« «
=============================
& ˆ« ˆ« l «ˆ « «
ˆ« _ˆ«« _««˙ l l
naar 't licht o dat lijkt zo ge - woon maar 't is toch een won - der
ster - ren staan oh 't lijkt zo ge - woon maar 't is toch een won - der

### Ó ‰ « «« «« « ««ˆ ««ˆ« «« «« « ««ˆ . ‰ « «« «« « ««ˆ


D E A A

«_j
ˆ« ˆ
« ˆ
« «
_ˆ« «
=============================
& l l «
_ˆ« ˆ
« «
_j
ˆ« « l ˆ« ˆ« ˆ« _«ˆ« « l
_«j 'N kind dat lacht en naar je zwaait de wind die door
En be, je soms niet goed ge - zind denk aan de glim

### « « «« « « « « « « « Œ «
« «
« «
« «« «« « ««
«
E

«
ˆ« ˆ«« ˆ
« «
ˆ« ˆ« l ««ˆ ˆ«« ˆ«« ˆ«« «j
=============================
& ˆ« _«««ˆ . l _«««ˆ ˆ
«ˆ ˆ« ˆ« « l j
ˆ« «ˆ« . ˙« l
de bo - men waait Oh dat lijkt zo ge woon maar het is toch bij - zon - der
- lach van ee kind Ja dat maakt je weer blij Ja dat maakt je weer vro - lijk

### « ‰ « œ»» œ»» »»œ œ»» œ»» œ»»» Jœ» « «« ‰ « œ»» œ»» œ»» œ»» œ»» œ»»»
Œ
Bm E Bm

& «˙« . l «j
=============================
ˆ« » » » » » l »» «ˆ« . ˙« l «j
ˆ« » » » » » l
't le - ven gaat zo snel voor - bij dat geldt voor jouw maar ook voor
't le - ven gaat zo snel voor - bij dat geldt voor jouw maar ook voor

### Jœ» œ»»E . ˙»» Œ «


« «« «« ˆ««« «« ‰ ««j «« «« «« ˆ«««
A

»
» » » ˆ
«
=============================
& ll ˆ
« «
ˆ ˆ
j
« « «
l _««ˆ . _««˙ l ˆ
« ˆ« ˆ« ˆ« l
mij Laat de zon in je hart ze schijnt toch voor ie -
mij

### «« œ» . œ» œ» œ» œ» « « « «
« «««
« «
« «« «« «« Œ «««ˆ ˆ««« ˆ««« ˆ«« Jœ»» œ»» Jœ» ««˙«
D E A

ˆ
j
« »
» » » » »
» » »» » l ˆ
j
« ˆ
«
=============================
& ˆ« ˙«
j l ˆ« l » » »» l
der - een ge - niet van het le - ven want het duurt toch maar e - ven

### Bm «ˆ« ««ˆ« ««ˆ« ˆ««« ««j


« ‰ «
« «
« «
« «
« ««
∑ Œ ˆ« ˆ« ˆ« ˆ« « l
ˆ
E A

=============================
& l l ˆ« _«««ˆ . _«««˙ l j
Laat de zon in je hart ze schijt toch voor ie -

### «« œ» . œ» œ» œ» œ» «« « « « «
« «« ««« ««« «
ˆ« «˙« l ««ˆ« Œ ««ˆ ««ˆ ˆ«« ˆ«« l Jœ»»» œ»»» Jœ»»» «˙«
œ» ‰
ˆ« «ˆ« «j l »» Œ Œ _««j
D 1. E A

ˆ« »» »» »» »»» »» l j
j
=============================
&
der - een ge - niet van het le - ven
«ˆ ”{ want het duurttoch maar e - ven Aan
2

### 2. « « «
« « «
« . Jœ» œ» ###
Œ ˙»»» œ»» œ
» « œ
»
» œ
» «
«
ˆ « «
«
ˆ ˆ
« ˙
» Œ œ
»
»
D Bm A D

& » l »» ˆ« » »»
============================= l ˆ« »» l » »» »» l l
Ben je niet ge - luk - kig heb je soms ver - driet denk dan aan

#
### «« B . ˙
» . ˙
» . œ» œ» œ» bœ»
ˆ« œ»»» Jœ»» œ»»» . l œ»» . »» » Œ l l Œ »» »» »» »»
7 E B

=============================
& » » l » l
Laat de zon in
de zon en zing dit lied;

#
### Jœ» « « ‰ « œ
» œ
» »
œ œ
J
» œ
»
bœ»» Jœ»» »» »» . œ
J
»
» »
œ
» bœ»» œ»» œ» Jœ» bˆ««« . ««˙«
E

& »
» «ˆ« . «˙« l «j » »
============================= »
ˆ« » » » » l » » » » l » »» »» l
je hart ze schijnt toch voor ie - der - een ge - niet van Het le - ven

B# # B#
### «« « « « « «
«« Jœ»» œ»» Jœ»» b˙«« Œ œ»»» œ»»» œ»»» bœ»»»
Œ « « « Ó
G E G

ˆ
« ˆ
« ˆ
« ˆ
« bˆ
=============================
& l » » » l l l
want het duurt toch maar ev - en Laat de zon in

#
### Jœ» ‰ œ
» œ
» »
œ œ» œ
bœ»» œ»» »» »»» . »»» »» bœ»» œ»» œ» Jœ» bˆ«« . ««˙
œ
J »
œ
« « «
E

»
» «ˆ« . «˙« l «j » » »
ˆ« » » »
=============================
& » l » » l » »» »» « « l
je hart Ze schijnt toch voor ie - der - een ge - niet van het le - ven

#
### Ó «« «« «« «
«« ««« . ««˙«
»»
œ »»œ Jœ»»
G B

ˆ« ˆ« «
ˆ bˆ
=============================
& l » » » bˆ ”
want het duurt toch maar e - ven

Vous aimerez peut-être aussi