Vous êtes sur la page 1sur 4

"ΕΔΩ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ!

"

1. Ἐδῶ Πολυτεχνεῖο, τὸ παγκοσμίως γνωστὸ κέντρο τῶν ἐπιστημῶν,


κατὰ δὲ τὰ τελευταῖα ἔτη ὁ ἄξονας τῆς παραεξουσίας τῶν κατσαρίδων τοῦ
Λ. Τρότσκι, τοῦ Μαρκοῦζε, τοῦ Μαλατέστα, τοῦ Μάχνο, τοῦ Ἕρν.
Λακλάου, τῶν ἄκρως διεφθαρμένων ἰουδαίων προπαγανδιστῶν τοῦ
ἀναρχισμοῦ.

2. Δὲν ἔχουμε πρόθεση νὰ σχολιάσουμε τὴν προσκύνηση τῶν


πολυτεχνειομυθοπλαστῶν, οἱ ὁποῖοι, κατὰ τὴν ἡμέρα τῆς "ἐπετείου" (17
Νοεμβρίου 2018), παρουσιάστηκαν διεκδικῶντας τὸν τίτλο τοῦ ἥρωα. Νὰ
σημειώσουμε ἐδῶ παρεκβατικῶς ὅτι καὶ ἕνας Μητροπολίτης ποὺ μιλάει
θαρραλέα, ὅμως ἐγκωμιάζοντας τοὺς συνομιλητές του περισσῶς, ἐνῶ
εὐκαίρως-ἀκαίρως βάλλει κατὰ "Χρυσῆς Αὐγῆς", τοῦ μόνου πατριωτικοῦ
κόμματος, δήλωσε ὅτι ἔλαβε μέρος στὴν ἐξέγερση τοῦ Πολυτεχνείου, ἂν
καί, ὑπολογίζουμε, νὰ διῆγε τὸ 15ο ἔτος τῆς ἡλικίας του τὸ 1973-τὶ ντροπή!
‒. Δὲν ἀγνοοῦμε, ὅλοι, ὅσοι συμμετεῖχαν στὴν "Ἐξέγερση", ἦταν
κατευθυνόμενοι ἀπὸ τὴ Mossad καὶ τὸ ἔπραξαν γιὰ νὰ καθίσουν στὴν
ἐξουσία τὸν σατανικὸ ἰουδαῖο Ἰωαννίδη, ὥστε νὰ παραδώσει τὴν Κύπρο
στοὺς τούρκους! Γι' αὐτὸ νὰ προσέχουν ὅσοι δηλώνουν
πολυτεχνειοκιχῶτες, διότι θὰ τοὺς δικάσουμε ἀνεπιεικῶς. Ἀλλὰ ὅλοι
τοῦτοι οἱ "ἥρωες" (ἄκου, "ἥρωες", οἱ συμφεροντολόγοι!), ποὺ διὰ τοῦ
Πολυτεχνείου ὑποστασιώνονται, βγάζουν τὸ ψωμάκι τους ‒ ἂν δὲν τὸ
πιστεύετε δῆτε τὴ μοντεκάρλα χολέρα Δαμανάκη ποὺ ἡ περιουσία της
ἐγγίζει τὸ 1 δισσεκατομμύριο euros· δῆτε καὶ τοὺς ἄλλους
ἑκατομμυριούχους Παπουτσῆδες, Τζουμάκες, Λαλιῶτες, Κύρκους,
Σταματάκες, Ρεπάδες, Μπαλαοῦρες ‒ πουλῶντας παραμύθια.

3. Οἱ "προσκυνητὲς" προσέρχονται στὴν πηλόπηχτη κεφάλα τοῦ


καθηγητοῦ, ὁ ὁποῖος, σημειωτέον, δὲν ἔλαβε μέρος στὴν κατευθυνόμενη
Ἐξέγερση, καὶ καταθέτουν τὸ κόκκινο γαρύφαλλο. Χιλιάδες γαρύφαλλα
καὶ ἑκατοντάδες στεφάνια ἐπάνω καὶ πέριξ τῆς ἀπατηλῆς κάρας. Ἀρκετὰ
ἀπὸ τὰ γαρύφαλλα ἀνατίθενται στὴν παρακείμενη στήλη, ἡ ὁποία καὶ
φέρει τὴν ἐπιγραφή: "ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΤΟΥ Ε.Μ. ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΠΟΥ
ΕΔΩΣΑΝ ΤΗ ΖΩΗ ΤΟΥΣ ΓΙΑ ΤΑ ΙΔΑΝΙΚΑ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ
1941-44", ὅπου καὶ ἀναφέρονται ὀνόματα ἐθνομαρτύρων τῆς κατοχῆς, ὄχι
τῆς μυθικῆς "Ἐξέγερσης". Ἴσως κάποιοι εὐήθεις, λόγω συγχύσεως, νὰ

1
τοὺς ταυτίζουν μὲ τοὺς "ἥρωες τοῦ Πολυτεχνείου". Ἀλλὰ νὰ λέμε τὴν
πικρὴ ἀλήθεια, στήλη, μὲ ὀνόματα "ἡρώων τοῦ Πολυτεχνείου", δὲν εἴδαμε
πουθενά, ἐκτὸς τῶν ὁδοσημάνσεων: "Ὁδὸς Ἡρώων τοῦ Πολυτεχνείου". Ἂν
θέλετε νὰ δῆτε τὸ μέγεθος τοῦ ψεύδους ποὺ ἐμφυτεύουν στὶς ψυχὲς τῶν
ἑλληνοπαίδων οἱ "ἥρωες", ρωτῆστε ἕνα μαθητή. Ἕνας μαθητής, ἀπὸ
ἐκείνους ποὺ κουβάλησαν καταναγκαστικῶς στὴ φιέστα, νὰ ἐναποθέσουν
στὴ σβορώνειο κεφάλα τὸ γαρύφαλό τους, εἶπε: "Ἐδῶ μπῆκαν τὰ τάνκς
τῶν στρατιωτικῶν καὶ πάτησαν μὲ τὶς ἑρπύστριές τους ἑκατοντάδες
φοιτητές".

4. Ἀλλὰ ἐμεῖς ἐδῶ δὲν ἔχουμε πρόθεση νὰ μιλήσουμε γιὰ τοὺς


"ἥρωες", παρὰ μόνο γιὰ τὴν ἑπόμενη τῆς φιέστας. Γιὰ τὶς ἐντυπώσεις ποὺ
ἀπεκομίσαμε ἀπὸ τὴν ἐπίσκεψή μας στὸ Πολυτεχνεῖο μετὰ ἀπὸ τὸ
καταστροφικὸ ὄργιο τῆς ἡμέρας τῆς "Ἐπετείου". Ὄντως τὴν ἑπόμενη
ἡμέρα, ἀπὸ τὸ πρωί, βρεθήκαμε στὸ Πολυτεχνεῖο, καταγράφοντας τὶς
ἐντυπώσεις μας. Τὰ κατορθώματα τῶν βαρβάρων, ποὺ μελετήσαμε ἐκ τοῦ
σύνεγγυς, τὰ ὁποῖα καὶ ἀδυνατεῖ κάλαμος νὰ περιγράψει κατὰ πλάτος.
Δράστες εἶναι οἱ τελχίνες τοῦ κακοῦ, οἱ τῆς συμφορᾶς ἐργάτες,
ἀδιευκρίνιστης ἐθνικότητος καὶ συγκαλυμμένου θρησκεύματος. Ὅλοι
τους αὐτοὶ δηλώνουν ἄθεοι, ὅμως εἶναι θρῆσκοι καὶ δὴ φανατικοὶ
ταλμουδιστές (βλ. Τσίπρας, Καμίνης, Μπουτάρης, Θεοδωράκης, Λοβέρδος,
Κοτζιάς καὶ ἄλλοι πολλοί...). Τὸ πρῶτο ποὺ παρατηρήσαμε πρωί-πρωί στὸ
Πολυτεχεῖο ἦταν τὰ συνεργεῖα καθαρισμοῦ ποὺ δούλευαν ἐντατικά. Μᾶς
εἶπαν καθαρίστριες ὅτι προσελήφθησαν γιὰ τὴν καθαριότητα τοῦ
Πολυτεχνείου μὲ ὡρομίσθιο 3 euros τὴν ὥρα καὶ ἐπὶ πεντάωρον
(3x5=15euros τὴν ἡμέρα). Προσελήφθησαν γιὰ νὰ ἑτοιμάσουν τὰ τῆς
"Ἑορτῆς": "Ἐργασθήκαμε ἐντατικά, νὰ τὰ παρουσιάσουμε ὅλα στὴν
ἐντέλεια, γιὰ τοὺς 'ἐπισήμους' ", εἶπε ἡ καθαρίστρια. Τώρα ὅμως
ἐργάζονται νὰ καθαρίσουν τὸν ρῦπο των καταραμένων κουκκούλων.

5. Τὰ δύο ταῦτα, τὴν ἐθνικότητα καὶ τὸ θρήσκευμα, φυλάσσουν


ἐπιμελῶς συγκαλυμμένα οἱ μεσανατολίτες χαλαστῆδες. Ἀπὸ τὰ
συνθήματα, ποὺ εἶναι γραμμένα ἐντὸς τοῦ περιβόλου τοῦ Πολυτεχνείου,
ἐξάγεται ὅτι ἡ συμμορία εἶναι "πολυπολιτισμικῆς" συνθέσεως. Εἴδαμε
ἐπιγραφὲς στὴν ἀγγλική: "Eat the rich" ("Φάτε τὸν πλούσιο, ὄχι καὶ τὰ
ἀφεντικά!), "kill caps", "FREE THE BRIANCON", "FREAK POWER
ATTACK", "RATKING" (ὅτι αὐτὲς οἱ ποντικίνες τῶν ὑπονόμων

2
φαντάζονται!). Μεταξὺ τῶν ἀγγλοφώνων καὶ ἕνα ἀμερικάνικο, βεβαίως
ἀναρχοαναρχικὸ ἀρχηγικὸ ἐπιτελεῖο, τοῦ ἰουδαιοκρατήτου Τέξας: "FROM
DALLAS TO GREECE"! Στὴ γαλλική: "LE SAVOIR EST UNE: ARME" (="ἡ
οὖσία εἶναι μία: πόλεμος!" Δὲν τὸ ἀποκρύβουν οἱ ζοχαριστὲς τῆς
κουκκούλας. Ἂρα νὰ ξέρουμε, ὅτι πρόλειται γιὰ στρατόπεδο ἐχθρικό!) "LA
"QUE CREVE LA TAULE ACAB" "À L' OMBRE DES JEUNES BLICS EN
PLUNNS"(;). Στὴν ἰταλική: "NAVATO ANTIFA", "ANTIFA FANO ITALIA",
"CARLO GIULIANI VIVE". "Antifa", βεβαίως, γι' αὐτὰ τὰ λυσσάρικα
παλιόσκυλα σημαίνει "ἀντιφασισμός", ὅπου φασισμὸς εἶναι ὁ
πατριωτισμός! Στὴ γερμανικὴ "WER VERRÄT UNS NIEZ DIE ANARHIE".
Στὴν ἰσπανική: "POLICIA HIJOS DE PUTA" Ἔξεστι ἀναρχικοῖς
ἀσχημονεῖν! Στὴν πορτογαλική: "MONTER ? EL DIA BLO", "FATIMA &
ECREM". Στὴν ἀλβανική: "TAMA GOTSI". Στὴν ἑβραϊκή: "TANO". Στὴν
βουλγαρική: "СОФНЯ". Δὲν λείπουν συνθήματα καὶ στὴν ἀραβική. Στὴν
τουρκική: "YASASIN DEVRIM", "RYTHM KURVE BENISL". Περὶ αὐτοῦ
ἀναφέρεται σὲ ἄλλη ἐπιγραφή "Ο DEVRIM ΕΙΝΑΙ ΑΘΑΝΑΤΟΣ".
Ἀθάνατος, ὅπως ἡ μυθολογικὴ Ἡλένια καὶ ὁ Γρηγορόπουλος, τὸ θῦμα τοῦ
"kidush ha shem", τοῦ ὁποίου ἡ οἰκογένεια ἀποζημιώθηκε μὲ 800.000 euros,
ἐνῶ ἄλλα θύματα δὲν ἔλαβαν ούτε δεκάλεπτο! Ἀθάνατος καὶ ὁ Ζάκ, "ἡ
τσούλα", κατὰ δική της ὁμολογία. Γράφουν συνθήματα καὶ στὴν ἑλληνικὴ
τὰ μισελληνικὰ μιάσματα: "ΔΕΝ ΓΟΥΣΤΑΡΩ ΝΑ ΔΟΥΛΕΥΩ. Η ΔΟΥΛΕΙΑ
ΜΕ ΑΓΧΩΝΕΙ!" (Τὶ λέμε τώρα...).

6. Ἐκτὸς ἀπὸ τὶς συνθηματικὲς ἐπιγραφὲς εἶναι καὶ οἱ ἀφίσες, μὲ


σαφῶς μισελληνικὸ περιεχόμενο. Σὲ μία ἀπὸ αὐτὲς ἀναγράφεται
εὐγλώττως: "Σ' ΕΛΛΑΔΑ, ΤΟΥΡΚΙΑ, ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ Ο ΕΧΘΡΟΣ ΕΙΝΑΙ ΣΤΙΣ
ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΚΑΙ ΣΤΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ". Ἡ λέξη "ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ" εἶναι
γραμμένη μὲ γράμματα χτυπητά (μπόλτ)!

7. Καὶ ἄλλη τεκμηρίωση τοῦ βαρβαρικοῦ "πολυπολιτισμοῦ". Ἀπὸ τὶς


συλλήψεις ποὺ ἔγιναν, κατὰ τὴ νύχτα τῆς 17 πρὸς 18 Νοεμβρίου φέτος,
συνελήφθησαν 15 "Ἕλληνες", 1 ἀλβανός, 1 ἀφγανός, 1 ρουμάνος 17χρονος
καὶ 1 παλαιστίνιος 13χρονος! Τὰ τῆς κουκκούλας δαιμονισμένα συχάματα
κατατάσσονται στὴν τάξη τῶν λυσσακῶν μισελλήνων. Ὅμως
παραλλήλως κρίνονται καὶ ὡς ἀντίχριστοι καὶ ἐκκλησιομάχοι. Σὲ
"γκράφιτι" τοίχου τοῦ Πολυτεχνείου εἰκονίζονται δύο σταυροὶ σὲ πτώση,
ριγμένοι ἀνάποδα! Ἄλλωστε καὶ ἱεροὺς ναοὺς καὶ προσκυνητάρια ἔχουν

3
βεβηλώσει καὶ τὴν Πίστη μας ἐχουν ἀθετήσει τοῦτα τὰ σαπρογόνα
μιάσματα, ποὺ ὑπηρετοῦν μὲ προθυμία τὸν σατανᾶ.

8. Νὰ δοῦμε καὶ τὶς ζημιὲς ποὺ ἐπέφεραν στὰ πολύπλαγκτα τῆς


ἐπιστήμης σκηνώματα τὰ μεσανατολίτικα κτήνη. Ἐδῶ τὰ ἀναθήματα
ἐθνικῶν εὐεργετῶν, πρὸς τὸ Ἐθνος μας, ὑφίστανται συνεχῆ καταστροφή.
Στὴ συνέχεια τῆς καταστροφῆς τοῦ διακόσμου τοῦ Πολυτεχνείου, καὶ τὴν
παλαιότερη πυρπόληση κτισμάτων αὐτοῦ, οἱ μισητοὶ καὶ θεοκατάρατοι
ἐχθροί μας ἐπὶ ἔτη σπάζουν μάρμαρα τῶν διαδρόμων ‒ ἐσχάτως καὶ
κλιμακοστασίου ‒ ὥστε νὰ ἔχουν μείνει ἐλάχιστα. Φέτος τὰ φρικιὰ τοῦ
ἄδου προέβησαν στὴν ἀποξήλωση βαθμίδων ἑνὸς μαρμάρινου
κλιμακοστασίου, ἀναθέσαντες σὲ ἀλβανοὺς καὶ πακιστανοὺς
χαλαστῆδες, νὰ θραύουν μάρμαρα, ὅποια καὶ νὰ ἦταν ἡ θέση τους καὶ ὁ
προορισμός τους. Ἀκόμα καὶ τὶς λεπτὲς φέτες ἀπὸ τὰ περβάζια τῶν
παραθύρων ξήλωναν, γιὰ νὰ δώσουν βλήματα στοὺς "πολεμιστὲς" τῆς
πρώτης γραμμῆς. Ἐκτὸς ἀπὸ τὰ μάρμαρα, ποὺ τὸ μεσανατολίτικο
φασισταριὸ θρυμμάτισε, ὁμοίως ἀντιμετώπισε καὶ τὶς συμπαγεῖς ξύλινες
θύρες ποὺ τὶς κατακομμάτιασε ἀχρηστεύοντάς τες. Μία, μάλιστα, βαρειὰ
ἐξωτερικὴ θύρα προσπάθησαν νὰ κάψουν οἱ ψυχοπαθεῖς ἀνατολίτες
μισέλληνες. Μὲ τὶς φωτιὲς οἱ σταλινίσκοι καὶ χιτλερίσκοι τοῦ
Πολυτεχνείου ἔχουν πάθος. Φέτος τὸ β΄ραδυ τῆς ἐπετείου τοῦ
Ψευδοπολυτεχνείου, οἱ τὴν κουκκούλα φέροντες ἔριξαν 1.000 (!) μολότοφ
καὶ ἄναψαν ἀμέτρητες ἑστίες ἐντὸς καὶ ἐκτὸς τοῦ Πολυτεχνείου. Ἡ ὕλη
ποὺ ἔτρεφε τὸ πῦρ ἦταν τὰ θρανία, τὰ τραπέζια, τὰ καθίσματα καὶ ἄλλα
ἐποπτικὰ ὀργανα τῶν Σχολῶν. Ὅμως ὑπενθυμίζουμε στὰ τσακάλια αὐτὰ
ὅτι θὰ ὑποχρεωθοῦν νὰ ἀποζημιώσουν....