Vous êtes sur la page 1sur 1

Kant dzieli sądy na analityczne apriori, syntetyczne aposteriori i syntetyczne apriori

Naoczność – poznawanie zmysłowe, bezpośrednie odnoszenie poznania do przedmiotu


Zmysłowość – zdolność uzyskiwania wyobrażeń, odbierania bodźców
Wrażenie – skutek oddziaływania bodźca na zmysłowość
Zjawisko – przedmiot naoczności, przedmiot poznawany
Czysta naoczność – czysta forma zmyslowości

Umysł zewnętrzny – poznajemy to co poza nami


Relacja między przedmiotami zewnętrznymi określone są w ramach

Przestrzeń jest tym, o czym wiemy na podstawie empirii

Przestrzeń u Kanta – przestrzeńnie jest pojęciem dyskursywnym - pyt. Dlaczego