Vous êtes sur la page 1sur 4

ΠΕΡΙ ΑΧΥΡΑΝΘΡΩΠΩΝ ΚΑΙ ΠΑΛΙ

Κάτι ποὺ πολλοὺς ἀφήνει ἀσυγκίνητους, ὅμως σὲ μᾶς κεντρίζει


ἐνδιαφέρον μέγα, εἶναι τὸ θέμα "Ἀχυράνθρωποι". Καὶ ὄχι τυχαῖα. Διότι
ἐδῶ, σὲ τοῦτον τὸν λαβύρινθο, βρίσκεται ὁ μυστικοπαθὴς καὶ ἐπίβουλος
κρίκος ποὺ συνδέει τὶς ἐξουσιαστικές, σκοτεινές δυνάμεις μὲ τὸ ζαλισμένο
κοπάδι. Κρίκος δὲ εἶναι ὁ διατεταγμένος ἀχυράνθρωπος, εὑρισκόμενος
στὸ μεθόριο μεταξὺ ἰουδαίου ἀφέντη και "goim". Εἶναι αὐτὸς ὅστις
ἑκουσίως καὶ ἐν γνώσει του πλέκει τὸν ἱστὸ τῆς ἀράχνης μὲ τὴ
θρησκευτικὴ προσήλωσή του πρὸς τὸν ἀφέντη του.

Οἱ ἀχυράνθρωποι, σχεδὸν ἐν τῷ συνόλῳ τους, εἶναι ἄτομα ἐλαστικῆς


ἠθικῆς, ὄχι σπάνια ποινικοί, καὶ ἕτοιμοι νὰ διαπράξουν τὴν ὅποια ἀτιμία
ὑπὲρ τῶν κυρίων τους. Δροῦν σὲ κάθε χώρα, κατὰ δεκάδες ἢ καὶ
ἑκατοντάδες, ἐντεταλμένοι νὰ ἀναλαμβάνουν, βάσει τῆς συμφωνίας τους,
τὴν ὅποια διεκπεραίωση, ποὺ ἤθελε τοὺς ἀνατεθεῖ.

Ἂν ἀνατρέξουμε στὰ πεπραγμένα τοῦ βίου τῶν ἐν Ἑλλάδι


ἀχυρανθρώπων, θὰ ἐκπλαγοῦμε ἀπὸ τὴν ἀσημότητα καὶ εὐτέλεια, πρὶν
γίνουν τσιράκια τοῦ ἰουδαίου. Φαίνεται πὼς ὁ ἀφέντης Μάτσας καὶ οἱ
λοιποὶ τῆς ροτσιλδικῆς σχολῆς τῶν ἀξιωματούχων ἔχουν διδαχθεῖ νὰ
ψαρεύουν τοὺς ἀχυρανθρώπους ἀπὸ βουρκῶδες τέναγος.

Ἕνα δεῖγμα, μὲ τὴν παρουσίαση κάποιων ἐπιφανῶν ἀχυρανθρώπων,


βεβαιώνει τοῦ λόγου τὸ ἀληθές. Ὁρῖστε ἡ πινακοθήκη τινῶν ἀχυρένιων:
Στουρνάρας: κομμουνιστὴς ἀπὸ τὸν πατέρα του, στενὸ συνοδὸ τοῦ Ἄρη
Βελουχιώτη καὶ ὠμὸ φονιά· Ὁ δὲ υἱός, οἰκείᾳ βουλήσει ἀχυράνθρωπος ἀπὸ
τὰ νειάτα του, προσεκολλήθη στὸν ἰουδαϊσμό, ὑπὲρ τοῦ ὁποίου καὶ
ἐργάζεται μετὰ πάθους. Σωκρ. Κόκκαλης: κομμουνιστὴς ἀπὸ τὸν πατέρα
του, ὅστις χρημάτισε ὑπουργὸς τοῦ Παιδομαζώματος. Ὁ ἴδιος, ἀπὸ μικρὸς
ἕνα κομμουνιστοχαμῆνι, ζοῦσε, πάντοτε, στὸ μεθόριο τῆς παρανομίας.
Αὐτὲς τὶς "ἀρετές" του διέκρινε ὁ ἀφέντης Μάτσας καὶ τὸν προσέλαβε
ἀσμένως, κατατάσσοντάς τον στὸ πάνθεο τῶν ἐκλεκτῶν ἀχυρανθρώπων.
Κοτομηνᾶς: ἕνας ταπεινὸς πλασιὲ ἀσφαλειῶν ποὺ σήμερα διευθύνει τὴ
μαφιόζικη Interamerican, ναυτιλιακὲς ἑταιρεῖες, λαχειακὰ δελτία, κλινικὲς
καὶ ὅ,τι ἄλλο. Μπόμπολας: ἀπὸ ἀπεκλεισμένος ὑποεργολάβος ὑψώθηκε

1
σὲ ἐθνικὸ ὑπερεργολάβο, μεγαλοεκδότη καὶ ὅ,τι ἀλλο. Λιακουνάκος: ἀπὸ
πλασιὲ ἐφοδίων πλοίων, σήμερα προμηθευτὴς ὁπλικῶν συστημάτων,
κλινικάρχης καὶ ἄλλα τινά. Μελισσανίδης: ἀπὸ ἐκπαιδευτὴς σχολῆς
ὁδηγῶν, ἰδιοκτήτης τάνκερ καὶ μὲ πολλὰ ἀκίνητα. Σάλλας: ἰουδαῖος ἐξ
ἀγχιστείας, καθηγητής, μὲ ἀκροατήριο τόσο ὅσο καὶ τοῦ Σημίτη, σήμερα
πρῶτος μεταξὺ τῶν μεγαλοτραπεζιτῶν. Μυτιληναῖος: πλασιὲ εἰδῶν
ἀλουμινίου, σήμερα διαχειριστὴς τῆς ἀλουμίνας, τῆς ἐνέργειας καὶ τῶν
ἐπενδύσεων. Κοπελοῦζος: ἀπὸ μικροπωλητὴς μολυβιῶν καὶ
στυλογράφων, σήμερα μέγας χειριστὴς τῶν πηγῶν ἐνέργειας. Ψωμιάδης:
ἀπὸ δικαστικὸς κλητήρας, σήμερα ἀσφαλιστής, τραπεζίτης,
ποδοσφαιρικὸς παράγων. Περασμένα μεγαλεῖα... Λιβάνης: ἐλεγκτὴς στὸ
Κ.Τ.Ε.Λ. Ἀχαΐας, νῦν δὲ μεγαλοεκδότης, κάτοχος ἀκινήτων καὶ πολὺ
ἔμπιστος τῶν ἰουδαίων, ἀφοῦ μέσῳ τοῦ οἴκου του κυκλοφοροῦν μυστικῶς
οἱ ἰουδαῖοι τὰ συγράμματά τους. Μαρινάκης: ἀπὸ ἄεργος, νῦν
μεγαλοεφοπλιστὴς καὶ κύριος μεγάλης ποδοσφαιρικῆς ὁμάδος. Γερμανός:
ἀπὸ κομμουνιστὴς ἄεργος τῆς ἰδεολογίας "ἀγωνιστής", σήμερα
ὑπολογίσιμος τῆς οἰκονομίας ρυθμιστής.

Εἶναι πολλὲς οἱ ἀτιμίες ποὺ διέπραξαν οἱ ἀχυράνθρωποι, ὁρισμένες,


μάλιστα, προκλητικότατες, οἱ ὁποῖες καὶ ἀφοροῦν θέματα πρωτίστως
οἰκονομικῆς φύσεως. Κομίζουμε τὸ τελευταῖο σκάνδαλο τῶν τριῶν
ἀχυρανθρώπων, "ἰδιοκτητῶν" τοῦ καναλιοῦ "Mega", τῶν Βαρδινογιάννη,
Μπόμπολα, Ψυχάρη, ποὺ θυμίζει τὸ οἰκονομικὸ σκάνδαλο τοῦ ἰουδαίου
Μέρντοχ ποὺ φέσωσε τὸ ἀγγλικὸ κράτος μὲ 12 δισεκατομμύρια ἀγγλικὲς
λίρες. Μάλιστα ὁ βασιλιάς του Rothschild, γιὰ νὰ ἀποφύγει τὴν καταβολὴ
τῶν ὀφειλῶν τοῦ ἀξιωματούχου μεγαλοεκδότου Μέρντοχ, διέταξε τοὺς
ἀσσασσίνους του νὰ τὸν δολοφονήσουν, τὴν ὥρα ποὺ διασκέδαζε στὸ
κότερό του. Ὁμοίως καὶ οἱ τρεῖς ἀχυράνρθωποι, κατὰ τὴν τελευταία
διιετία, ποὺ ἔλαβαν διαταγὴ ἀπὸ τὸν ἀφέντη τους νὰ χρεωκοπήσουν τὸ
"Mega". Οὕτω διεύρυναν τὶς φορολογικὲς ἀπαλλαγέ,ς πολλαπλασίασαν
τὰ κέρη τῶν διαφημίσεων, προέβησαν στὴν παρακράτηση τοῦ μισθοῦ τῶν
3.000 ἐργαζομένων στὸ κανάλι τῆς μεγάλης διαπλοκῆς, ὥστε νὰ
ἀποφέρουν κέρδη πολλῶν ἑκατομμυρίων πρὸς τὸ ἀφεντικό τους.

Τὰ κέρδη, ποὺ οἱ ἀχυράνθρωποι ἐξασφαλίζουν στὰ ἀφεντικά τους,


εἶναι ὑπέρογκα, κατὰ κανόνα δὲ παράνομα. Πρέπει νὰ ὑπερβαίνουν τὰ 20
ἑκατομμύρια € ἡμερησίως, ἄρα τὰ 7-8 δισ. ἐτησίως. Λογαριάστε· 2-3 δισ.

2
ἀπὸ τὶς 19 τράπεζες· 1-2 δισ. κέρδη ἀπὸ τὸ ἀνεγνωρισμένο καὶ "νόμιμο"
λαθρεμπόριο καυσίμων· 1-1,5 δισ. ἀπὸ τὰ ἀεροδρόμια· 1,5-2,5 δισ. ἀπὸ τὰ
τυχερὰ παιχνίδια (δελτία μὲ προκαθορισμένο τὸ "τσίπ") καὶ τὰ καζίνο·
ἀπὸ τηλεπικοινωνίες· ἀπὸ super markets, ἀπὸ ὑπηρεσίες, ἀπὸ ναυτιλία....

Ναυτιλία! Ἴσως δὲν γνωρίζουν οἱ πολλοί, ὅτι ἡ ἀρχαιόθεν


ποντοπόρος ναυτιλία μας ἔχει ὑποσκελισθεῖ ἀπὸ τοὺς ἀχυρανθρώπους.
Οἱ περίδοξοι Ἕλληνες ἐφοπλιστές (Ὠνάσης, Νιάρχος, Ποταμιάνος,
Νομικός, Γουλανδρῆς, Λαιμός, Πατέρας, Παναγόπουλος), τῶν ὁποίων τὰ
πλοῖα ὄργωναν τὶς θάλασσες, εἶναι παρελθόν. Περιερχόμενος τὶς ἀκτὲς
τοῦ Πειραιῶς, θαυμάζεις τὰ πολυτελῆ, πολυώροφα κτίρια τῶν
ἀχυρανθρώπων. Ὅπως τοῦ Ἀγγελικούση τὰ ὑπερσύγχρονα κτίρια, στὴν
ὁδὸ Δοϊράνης 216-222, ἀξίας πολλῶν ἑκατομμυρίων ἔκαστον, ἡ "Attica", μὲ
τὶς νηογραμμὲς Blue Horizon ποὺ ἀνήκουν στὴν MIG τῆς ἑταιρείας τοῦ
πάλαι ποτὲ γαβαωνίτη ἀχυρανθρώπου Βγενόπουλου, τοῦ Μελισσανίδη,
τὸ ὑπερπολυτελὲς πολυώροφο ἀνάκτορο.... τοῦ Ἀρκουδέλη, τοῦ Danaos,
τοῦ Dibomar καὶ ἄλλων πολλῶν.

Ἂν καὶ εἶναι αὐτονόητο, πρέπει νὰ σημειωθεῖ καὶ δὴ ἐμφατικῶς, ὅτι


οἱ ναυτιλιακοὶ ἀχυράνθρωποι, ὅπως καὶ οἱ λοιπὶ τοῦ εἴδους, κινοῦνται στὰ
πλαίσια τῆς παρανομίας. Συνηθισμένα πράγματα! Αἴφνης ἡ μαφιόζικη
ἑταιρεία "Blue Star Feries" δὲν διαθέτει οὔτε κἂν πιστοποιητικὸ
ναυσιπλοΐας, γνωμάτευση τοῦ Ἑλληνικοῦ Νηογνώμονος.

Οἱ ἀχυράνθρωποι, αὐτὸ πόσο εἶναι γνωστό; διαχειρίζονται σχεδὸν


ὅλο τὸ χρῆμα τῆς Ἑλλάδος. Ἀπὸ τὰ χέρια τῶν ἀχυρανθρώπων περνᾶ πολὺ
χρῆμα, πλὴν σ' αὐτοὺς μένει σχετικῶς ἕνα μικρὸ ποσοστό, τὸ 5%, γνωστὸ
ὡς ποσοστὸ Γκουλμπεκιάν. Ἐπὶ ἑκατομμυρίων αὐτὸ εἶναι ὑπολογίσιμο.
Σκεφθῆτε ὅτι ὅλοι τους ἔχουν ‒ ἔχουν ὡς μὴ κατέχοντες, ἀφοῦ ὁ
ἰουδαιοαφέντης τὰ παίρνει πίσω ὅποτε θέλει· θυμηθεῖτε τὸν Κοσκωτᾶ, ἢ
τὸν τραγουδιστὴ Στ. Διονυσίου ποὺ τὰ ἄλογά του τοῦ Ἱπποδρόμου ἔκαναν
φτερά, σὰν τὸν Πήγασο! ‒ ἐπαύλεις, κότερα, ἑλικόπτερα καὶ ὅ,τι ἄλλο
ἐπιθυμοῦν. Τὸ πιὸ ἐντυπωσιακὸ ἀπὸ τὶς ἀχυράνθρωπες κτήσεις εἶναι τὸ
παλάτι τοῦ Κοντομηνᾶ, στὴν ὁδὸ Μιμνέρμου καὶ Μελεάγρου γωνία,
πλησίον τοῦ προεδρικοῦ μεγάρου!

Σὲ τούτη τὴν ἀριστοκρατικὴ συνοικία τῶν ὁδῶν Ἡρώδου τοῦ


Ἀττικοῦ, Στησιχόρου καὶ Βασιλέως Γεωργίου Β', ὅπου εἶναι

3
συγκεντρωμένοι καὶ προστατευόμενοι ἀπὸ ἰσχυρὴ ἀστυνομικὴ δύναμη, οἱ
οἰκονομικῶς καὶ πολιτικῶς ἐξουσιάζοντες τοὺς Ἕλληνες, παρατηροῦμε
ἴχνη τῆς καταδυναστευτικῆς μαφίας τοῦ Rothschild, ποὺ εἶναι καὶ ὁ
πρῶτος κτίτωρ τοῦ συγκροτήματος κατοικιῶν, γιὰ νὰ ἐλέγχουν τὰ
ἀνάκτορα. Ἴχνη ροτσιλδικῆς παρουσίας ἐξωτερικὰ εἶναι οἱ γλυπτὲς
διακοσμήσεις τῶν τοίχων καὶ τῶν περιφράξεων, θέματα ἀποσπασμένα
ἀπὸ τὸ ροτσιλδικὸ ἔμβλημα, τὴν rothschild (λύρα, κύκνοι, δελφίνια,
λέοντες). Μάλιστα τὸ γραμματοκιβώτιο τοῦ προεδρικοῦ μεγάρου, μὲ τὰ
ἑκατέρωθεν δύο λεοντάρια, εἶναι ἀπὸ τὸ ροτσιλδικὸ ἔμβλημα. Ὅλα αὐτὰ
τὰ κτίσματα, μαζὶ καὶ ἡ τούρκικη πρεσβεία ἐπικοινωνοῦν μεταξύ τους διὰ
ὑπογείων σηράγγων.