Vous êtes sur la page 1sur 9
winmFina UDRUGA ZA PODREKU ZRTVAMA | ‘SVJEDOGMA LJUDEVITA GAJA 12 32000 VUKOVAR POTVRDA O PREUZETOM IZVJESTAJU Obvezikov O18: "79097411038 ‘Obvezrikov matiéni bro}. 02139634 Obveznikov nazv: UDRUGA ZA PODRSKU ZRTVAMA I SVJEDOCIMA \Vrotaiayjedtaja prouzetog od obveznika: lavjettajo bilanet i prihodima jrashodima nepraitalh Diayestaja: 6498377 = organizacija za razdoblje 01.01. do 31.12.20 Potrda se izdae u sv potvrde primita ivjeStaja u FINAG. ‘Ako se logitkom | ragurskom kontrolom uivigi da je u FINA-u dostaviien nepotpun il netotan lavedial, FINA 0 tome obavjestava obveznika radi dopune izvjeaja il ispravianja njegovin redostataka, Obveznik je u tom siuéaju duzan dopunitl2vesta,ispravil ga olKoniutvidene redostatee Na vasnikov zahtjev FINA izdaje Ips toénog i potpunog iajeétaja Datum predale FINA: 29.01.2019. Datum izdavanja: 29, 18 a agri 29 WO 208— eee / Ananciskaagenclia | Us gra Vutovara 70| 1000 Zaye elon: (01) 612 8375 elas: (016128983. iess eosle rlgiinae Cc certe- bea fon 600008) | ress pote: oa Referentna stranica FINANCSKI IZVJESTAJI NEPROFITNIH ORGANIZACIJA arazdobijeod _ ovo do _suanote Ry BRTVAMA SVIEDOCMIA Patani |_ 800 ats UROVAR row |_ 1am an sie CIDCEVITA GAIA 12 sen [aa] atu zens e073361 ov [rosrerione—] ee genesis E : nwa neo [a] tmoprainine| 18 foninrne Sie sursne|___ 16 Srpopetoea_— ‘obec vote crore algvatveOANE)|___BA Noh ranctsh poate brases ono wor[ __99,072,175.05 joven aopconare) uP RasH00 (OP ous or a Pep ata th OP 8 808018 no os pet u stdin AO 5S 815) [Prec URN (AGP GO% a O04 +11 do 14) tons tp MEN BPE atm 098. ‘obs saat MREN SPER ‘aon oorari7 Been FT IZVJESTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA 2 razdol 01.01.2018 do 31.12.2018 Foie oo 260 eos VOROWAR Stages se ty anes fa gatsopne 518 rere ‘sepa SOEESEEEE ES EGECERSORSE ©