Vous êtes sur la page 1sur 2

Mòdul Professional: MP02 Elements de màquines

Unitat Formativa: UF1 Materials i tractaments. ACTIVITAT 1.


NOMS

1.-Busca empreses que subministren bobines d’acers DC 01.

2.-Quin tipus d’acer son els DC01,DC02,...,DC06.

3.-Equivalència en la Norma JIS de l’acer DC01

4.-Equivalència en la Norma AFNOR de l’acer DC01

5.-Equivalència en la Norma JIS de l’acer DC05

6.-Equivalència en la Norma AFNOR de l’acer DC05.

7.-Quin acer és més dur? El DC04 o el DC05?

8.-En quina escala de dureses es mesura?

9.-Quantes escales de dureses coneixes?

10.-Què significa Re N/mm2?

11.-Què significa Rm N/mm2?

12.-Quins components té aquest acer DX51D?

Pàgina 1 de 2
Pàgina 2 de 2