Vous êtes sur la page 1sur 84

RULMAN BRÜT FİYAT LİSTESİ

Br. Fiyat Br. Fiyat


Marka Rulman No (Euro) Marka Rulman No (Euro)
Timken Rulman 4A/6 30.78 € RHP Rulman LJT 5/8
Timken Rulman 5BC/6 15.02 € RHP Rulman LJT 7/8
Timken Rulman 5BC/6CE 24.15 € RHP Rulman LJT 1.3/8
Timken Rulman 11BC/13C 18.70 € RHP Rulman LJT 2.1/4
Timken Rulman 11BC/14C 19.89 € RHP Rulman MJT 7/8
Timken Rulman 35BC-36X 28.72 € RHP Rulman MJT 1.1/8
Timken Rulman T77 10.75 € RHP Rulman MJT 1.3/8
Timken Rulman T88 8.98 € RHP Rulman MJT 1.3/4
Timken Rulman T94 11.48 € RHP Rulman MJT 2
Timken Rulman T101 11.34 € RHP Rulman MJT 3.3/8
Timken Rulman T110 10.45 € RHP Rulman MJT 6 E
Timken Rulman T113 7.66 € RHP Rulman LRJA 1.1/8
Timken Rulman T113 X 12.23 € RHP Rulman LRJA 1.1/4
Timken Rulman T119 12.45 € RHP Rulman LRJA 1.3/4
Timken Rulman T126 8.84 € RHP Rulman LRJA 2
Timken Rulman T127 24.74 € RHP Rulman LRJA 2.1/4
Timken Rulman T138 30.34 € RHP Rulman LRJA 3.1/4
Timken Rulman T139 11.64 € RHP Rulman LRJA 7
Timken Rulman T144 34.61 € RHP Rulman MRJA 3/4
Timken Rulman T149 14.26 € RHP Rulman MRJA 1
Timken Rulman T151 34.46 € RHP Rulman MRJA 1.3/8
Timken Rulman T158 27.98 € RHP Rulman MRJA 3.1/2
Timken Rulman T163 25.04 € RHP Rulman MRJA 4.1/4
Timken Rulman T163 X 47.12 € RHP Rulman LRJ 1.1/4
Timken Rulman T176 49.19 € RHP Rulman LRJ 1.3/8
Timken Rulman T177 38.88 € RHP Rulman LRJ 1.1/2
Timken Rulman T188 47.87 € RHP Rulman LRJ 1.5/8
Timken Rulman T199 16.20 € RHP Rulman LRJ 1.7/8
Timken Rulman T201 73.05 € RHP Rulman LRJ 2
Timken Rulman T208 60.38 € RHP Rulman LRJ 2.3/4
Timken Rulman T350 340.21 € RHP Rulman LRJ 3.3/4
Timken Rulman T611 RHP Rulman LRJ 4.1/2
Timken Rulman T70126 10.01 € RHP Rulman LRJ 6
Timken Rulman 337X/332 US 192.93 € RHP Rulman LRJ 7
Timken Rulman 337X/332 US 192.93 € RHP Rulman LRJ 10
Timken Rulman 342/332 40.94 € RHP Rulman MRJ 7/8
Timken Rulman 342/332B 72.75 € RHP Rulman MRJ 1
Timken Rulman 342X/332B 350.52 € RHP Rulman MRJ 1.1/4
Timken Rulman 342S/332B 71.58 € RHP Rulman MRJ 1.3/8
Timken Rulman 344/332 28.20 € RHP Rulman MRJ 1
Timken Rulman 355 X/352 49.63 € RHP Rulman MRJ 2
Timken Rulman 359S/3525 30.78 € RHP Rulman MRJ 2.1/2
Timken Rulman 359S/354A 28.87 € RHP Rulman MRJ 3.1/2
Timken Rulman 359S/354X 38.73 € RHP Rulman MRJ 3.3/4
Timken Rulman 366/362 45.66 € RHP Rulman MRJ 4.1/2
Timken Rulman 366/362A 39.32 € RHP Rulman MRJ 4.3/4
Timken Rulman TDO A366/363D 156.11 € RHP Rulman MRJ 6
Timken Rulman 368/362A 36.23 € RHP Rulman NLJ 1/2
Timken Rulman 368A/362 RHP Rulman NLJ 5/8
Timken Rulman 368A/362A 20.32 € RHP Rulman NLJ 1.1/8
Timken Rulman 368A/362B RHP Rulman NLJ 1.1/4
Timken Rulman 368A/362AX 61.27 € RHP Rulman NLJ 1.3/8
Timken Rulman 368S/362A 40.21 € RHP Rulman NLJ 1.3/8
Timken Rulman 369A/362A 42.12 € RHP Rulman NLJ 1.1/2
Timken Rulman 369S/362A 39.78 € RHP Rulman ANLE 1.1/4
Timken Rulman 370A/362A 38.73 € RHP Rulman NLJ 1.7/8
Timken Rulman 385/382 49.93 € RHP Rulman NLJ 2
Timken Rulman 385/383 51.40 € RHP Rulman NLJ 2.1/4
Timken Rulman 385/382A 44.33 € RHP Rulman NLJ 2.1/2
Timken Rulman 385A/383 51.55 € RHP Rulman ANLE 2.1/2
Timken Rulman 385A/382A 44.47 € RHP Rulman NLJ 3.1/2
Timken Rulman 385AX/384DRB 223.86 € RHP Rulman NLJ 4.1/2
Timken Rulman 385X/382A 29.75 € RHP Rulman LJ 5/8
Timken Rulman 385X/383A RHP Rulman LJ 1
DPE price list 1 / 84
RULMAN BRÜT FİYAT LİSTESİ
Br. Fiyat Br. Fiyat
Marka Rulman No (Euro) Marka Rulman No (Euro)
Timken Rulman 387/382 30.93 € RHP Rulman LJ 1.1/4
Timken Rulman 387/382A 27.84 € RHP Rulman LJ 1.3/8
Timken Rulman 387/384ED RHP Rulman LJ 1.1/2
Timken Rulman 387/384D RHP Rulman LJ 1.5/8
Timken Rulman 387A/382 29.45 € RHP Rulman LJ 1.7/8
Timken Rulman 387A/382A 21.95 € RHP Rulman LJ 2.1/2
Timken Rulman 387A/382S 24.44 € RHP Rulman LJ 4.1/4
Timken Rulman 387A/383 46.25 € RHP Rulman LJ 4.3/4
Timken Rulman 387AS/382 RHP Rulman LJ 5.1/2
Timken Rulman 388DE/382A RHP Rulman LJ 6.1/2
Timken Rulman 389A/382 50.96 € RHP Rulman LJ 8
Timken Rulman 389A/382A 64.51 € RHP Rulman NMJ 5/8
Timken Rulman 389AS/382 80.56 € RHP Rulman NMJ 1
Timken Rulman 390/394A 47.57 € RHP Rulman NMJ 1.3/8
Timken Rulman 390A/394A 41.24 € RHP Rulman TNMJ 1.1/2
Timken Rulman 390A/394AB 64.06 € RHP Rulman NMJ 1.5/8
Timken Rulman 392/3920 RHP Rulman TNMJ 1.5/8
Timken Rulman 395/394 61.86 € RHP Rulman NMJ 1.3/4
Timken Rulman 395S/394D 160.53 € RHP Rulman NMJ 1.7/8
Timken Rulman 395/394A 32.40 € RHP Rulman NMJ 2.1/2
Timken Rulman 395A/394A 33.29 € RHP Rulman TNMJ 2.1/2
Timken Rulman 395A/394AB 75.11 € RHP Rulman ANME 2.3/4
Timken Rulman 395AX/384DRB RHP Rulman NMJ 3.3/4
Timken Rulman 395CS/394CS 61.12 € RHP Rulman NMJ 4.1/2
Timken Rulman 396/394A 67.74 € RHP Rulman MJ 1/2
Timken Rulman 397/394A 49.49 € RHP Rulman MJ 5/8
Timken Rulman 399A/394A 31.26 € RHP Rulman MJ 3/4
Timken Rulman 399AS/394A RHP Rulman MJ 7/8
Timken Rulman U298/U261L 19.14 € RHP Rulman MJ 7/8
Timken Rulman U399/U360L 21.06 € RHP Rulman MJ 1
Timken Rulman 418/414 62.74 € RHP Rulman MJ 1 N
Timken Rulman 455/453A 59.35 € RHP Rulman MJ 1.3/8
Timken Rulman 458S/453X 105.30 € RHP Rulman MJ 1.1/2
Timken Rulman 462/453X 41.68 € RHP Rulman MJ 1.3/4
Timken Rulman 462/454 55.81 € RHP Rulman MJ 1.7/8
Timken Rulman 462A/452 67.15 € RHP Rulman MJ 4.1/4
Timken Rulman 462A/453X 45.66 € RHP Rulman MJ 4.3/4
Timken Rulman 467/453X 55.67 € RHP Rulman MJ 5.1/2
Timken Rulman 475/472 95.29 € RHP Rulman XLJ 1.3/4
Timken Rulman 476/472 98.97 € RHP Rulman XLJ 1.5/8
Timken Rulman 480/472 99.56 € RHP Rulman XLJ 2.1/4
Timken Rulman 480/472X 106.04 € RHP Rulman XLJ 3.1/4
Timken Rulman 482/472 69.96 € RHP Rulman XLJ 3.1/8
Timken Rulman 482/472A 100.59 € RHP Rulman XLRJ 4 E
Timken Rulman 482/472X 113.70 € RHP Rulman XLS 4.1/2
Timken Rulman 482A/472X RHP Rulman XLS 4.1/8
Timken Rulman 482E/472 RHP Rulman XLS 5.1/4
Timken Rulman 495/492A 54.20 € RHP Rulman XLS 12
Timken Rulman 495/493 57.39 € RHP Rulman XLS 5
Timken Rulman 495/493D 220.92 € RHP Rulman N5914 CV3
Timken Rulman 495A/493 48.15 € RHP Rulman LRJA 1.1/8
Timken Rulman 495A/493D 225.33 € RHP Rulman LRJA 1.1/2
Timken Rulman 495S/493 118.41 € RHP Rulman LRJA 2.1/4
Timken Rulman 496/492A 65.25 € RHP Rulman LRJA 3
Timken Rulman 496/493 63.77 € RHP Rulman LRJ 3.1/2
Timken Rulman 497/493 37.41 € RHP Rulman MRJ 2.1/2
Timken Rulman 497/492A 69.96 € RHP Rulman SMJS 1.3/4
Timken Rulman 497A/492A 75.11 € RHP Rulman QJ 413
Timken Rulman 497A/493 74.53 € RHP Rulman QJM 3
Timken Rulman U497/U460L 51.55 € RHP Rulman QJM 4
Timken Rulman 498/492A 77.32 € RHP Rulman DLJT 2.1/2-QJ2.1/4
Timken Rulman 498/493 76.59 € RHP Rulman LLRJB 2.1/4
Timken Rulman 498/493A 559.65 € RHP Rulman LSN 14
Timken Rulman 4367 148.04 € RHP Rulman LSN 20
DPE price list 2 / 84
RULMAN BRÜT FİYAT LİSTESİ
Br. Fiyat Br. Fiyat
Marka Rulman No (Euro) Marka Rulman No (Euro)
Timken Rulman 4375 96.91 € RHP Rulman LT/LB 15
Timken Rulman 4375H 91.31 € RHP Rulman QJM 3.1/4
Timken Rulman 526/522 53.02 € RHP Rulman M 19.3/4 CD
Timken Rulman 527/522 47.82 € RHP Rulman MMRJ 4.1/4
Timken Rulman 528/520X 106.19 € RHP Rulman QJ 316
Timken Rulman 528/522 62.86 € RHP Rulman SMRJA 4.1/4
Timken Rulman 529/522 60.53 € RHP Rulman NMJ-1 1/4
Timken Rulman 529/522X RHP Rulman CRM48
Timken Rulman 529A/520X 198.82 € RHP Rulman MJT4E
Timken Rulman 529A/522 154.64 € RHP Rulman LRJA7E
Timken Rulman 529X/522 68.77 € RHP Rulman LJT8E
Timken Rulman 535/532A 138.29 € Ina Rulman 61800-2Z-HLU 29.23 €
Timken Rulman 537/532X 61.86 € Ina Rulman 61800-HLU 25.63 €
Timken Rulman 539/532A 81.74 € Ina Rulman 61801-2Z-HLU 30.49 €
Timken Rulman 539/532X 50.22 € Ina Rulman 61801-HLU 25.00 €
Timken Rulman 555/552 131.66 € Ina Rulman 61802-2RS-HLU 31.43 €
Timken Rulman 555/552A 131.07 € Ina Rulman 61802-2Z-HLU 31.43 €
Timken Rulman 555S/552A 85.71 € Ina Rulman 61802-HLU 26.65 €
Timken Rulman 558/552A 94.11 € Ina Rulman 61803-2RS-HLU 35.82 €
Timken Rulman 559/552A 73.20 € Ina Rulman 61803-2Z-HLU 35.82 €
Timken Rulman 560/552A 83.95 € Ina Rulman 61803-HLU 27.04 €
Timken Rulman 565/562 189.99 € Ina Rulman 61804-2RS-HLU 40.68 €
Timken Rulman 565/563A 587.63 € Ina Rulman 61804-2Z-HLU 40.68 €
Timken Rulman 565S/562X 646.54 € Ina Rulman 61804-HLU 32.36 €
Timken Rulman 566/563 56.56 € Ina Rulman 61805-2RS-HLU 46.48 €
Timken Rulman 567/563 85.42 € Ina Rulman 61805-2Z-HLU 46.48 €
Timken Rulman 567A/563 88.36 € Ina Rulman 61805-HLU 35.19 €
Timken Rulman 567X/563 260.68 € Ina Rulman 61806-2RS-HLU 66.93 €
Timken Rulman 575/572 64.80 € Ina Rulman 61806-HLU 53.22 €
Timken Rulman 576/572 92.93 € Ina Rulman 61807-2RS-HLU 76.96 €
Timken Rulman 578/572 115.02 € Ina Rulman 61807-HLU 62.86 €
Timken Rulman 579TD/572 329.90 € Ina Rulman 61808-2RS-HLU 84.10 €
Timken Rulman 580/572 40.72 € Ina Rulman 61808-2Z-HLU 84.10 €
Timken Rulman TDO NA580/572DC Ina Rulman 61808-HLU 67.09 €
Timken Rulman 580/572X 51.25 € Ina Rulman 61809 Y 85.66 €
Timken Rulman 582/572 62.59 € Ina Rulman 61809-2RS-HLU 93.74 €
Timken Rulman 590/592A 888.07 € Ina Rulman 61810 2RS Y 113.57 €
Timken Rulman 590A/592A 170.84 € Ina Rulman 61810 2Z Y 126.18 €
Timken Rulman 593/592 87.19 € Ina Rulman 61810 Y 97.42 €
Timken Rulman 593/592A 69.52 € Ina Rulman 61811 2RS Y A 138.10 €
Timken Rulman 593A/592A 92.64 € Ina Rulman 61811 2Z Y A 153.15 €
Timken Rulman 594/592 87.93 € Ina Rulman 61811 Y A 114.43 €
Timken Rulman 594/592A 48.33 € Ina Rulman 61812 2RS Y 158.55 €
Timken Rulman 594A/592 83.80 € Ina Rulman 61812 2Z Y 166.94 €
Timken Rulman 594A/592A 60.38 € Ina Rulman 61812 Y 134.26 €
Timken Rulman 595/592A 123.57 € Ina Rulman 61813 2RS Y 179.87 €
Timken Rulman 596/592A 111.20 € Ina Rulman 61813 2Z Y 219.53 €
Timken Rulman 598/592A 73.34 € Ina Rulman 61813 Y 150.72 €
Timken Rulman 598A/592A 57.11 € Ina Rulman 61814 2RS Y 192.88 €
Timken Rulman 615/612 139.76 € Ina Rulman 61814 2Z Y 192.88 €
Timken Rulman 621/612 76.43 € Ina Rulman 61814 Y 162.39 €
Timken Rulman 623/612 92.34 € Ina Rulman 61815 2RS Y 220.23 €
Timken Rulman 635/632 226.80 € Ina Rulman 61815 Y 185.20 €
Timken Rulman 636/632 126.36 € Ina Rulman 61816 2RS Y 243.12 €
Timken Rulman 641/632 69.84 € Ina Rulman 61816 Y 203.46 €
Timken Rulman 641/633 72.16 € Ina Rulman 61817 2RS Y 298.77 €
Timken Rulman 642/632 Ina Rulman 61817 Y 248.45 €
Timken Rulman 643/632 114.13 € Ina Rulman 61818 2RS Y 344.46 €
Timken Rulman 643/633 103.68 € Ina Rulman 61818 Y 280.51 €
Timken Rulman 644/632 117.97 € Ina Rulman 61818-Y-C3 325.57 €
Timken Rulman 645/632 118.26 € Ina Rulman 61819 2RS Y 358.96 €
Timken Rulman 645/633 110.75 € Ina Rulman 61819 2Z Y 358.96 €
Timken Rulman 655/653 135.49 € Ina Rulman 61819 Y 294.14 €
Timken Rulman 659/652 159.06 € Ina Rulman 61820 2RS Y 390.15 €
DPE price list 3 / 84
RULMAN BRÜT FİYAT LİSTESİ
Br. Fiyat Br. Fiyat
Marka Rulman No (Euro) Marka Rulman No (Euro)
Timken Rulman 659/653 144.33 € Ina Rulman 61820 Y 318.52 €
Timken Rulman TDO NA659/654D Ina Rulman 61821 2RS Y 415.39 €
Timken Rulman 661/652 156.11 € Ina Rulman 61821 Y 342.19 €
Timken Rulman 663/652 125.19 € Ina Rulman 61822 2RS Y 451.99 €
Timken Rulman 663/653 73.20 € Ina Rulman 61822 Y 381.77 €
Timken Rulman 665/653 88.36 € Ina Rulman 61824 2RS Y 541.18 €
Timken Rulman 677/672 187.04 € Ina Rulman 61824 Y 447.37 €
Timken Rulman 681A/672 138.44 € Ina Rulman LR 204 2RS 64.25 €
Timken Rulman 683/672 106.04 € Ina Rulman LR 204-2RSR 62.97 €
Timken Rulman 685/672 146.98 € Ina Rulman LR 204-2RSR-X 64.26 €
Timken Rulman 687/672 93.23 € Ina Rulman LR 205-2RSR 92.61 €
Timken Rulman TDI 688TD/672 Ina Rulman LR 205-2RSR-X 92.61 €
Timken Rulman 740/742 151.69 € Ina Rulman LR 206-2RS-FA125.7 142.57 €
Timken Rulman 744/742 154.64 € Ina Rulman LR 206-NPPU 111.16 €
Timken Rulman 745A/742 175.26 € Ina Rulman LR 206-X-2RS 113.49 €
Timken Rulman 748/742 212.07 € Ina Rulman LR 5000-2RS 96.95 €
Timken Rulman 748S/742 172.31 € Ina Rulman LR 5001-NPPU 101.12 €
Timken Rulman 749/742 93.52 € Ina Rulman LR 5002-2RS 109.40 €
Timken Rulman 749A/742 139.76 € Ina Rulman LR 5004-2RS 130.04 €
Timken Rulman 750A/742 167.90 € Ina Rulman LR 5006-NPPU 171.00 €
Timken Rulman 755/752 169.37 € Ina Rulman LR 50/6-2RS-HLW 94.88 €
Timken Rulman 757/752 169.37 € Ina Rulman LR 50/7-2RS-HLW 93.89 €
Timken Rulman 759/752 145.22 € Ina Rulman LR 50/8-2RSR 93.09 €
Timken Rulman TDO 759/752D Ina Rulman LR 5200-X-2Z 126.91 €
Timken Rulman 760/752 163.47 € Ina Rulman LR 5201-2Z 116.06 €
Timken Rulman 766/752 169.37 € Ina Rulman LR 5202-X-2Z 117.67 €
Timken Rulman 776/772 Ina Rulman LR 5208-KDD 229.23 €
Timken Rulman 778/772 279.82 € Ina Rulman LR 5208-KDDU 229.23 €
Timken Rulman 779/772 247.42 € Ina Rulman LR 5206-X-2Z 190.68 €
Timken Rulman 780/772 225.33 € Ina Rulman LR 5203-2RS 139.36 €
Timken Rulman 782/772 220.91 € Ina Rulman LR 5203-2Z 127.15 €
Timken Rulman 782/774D Ina Rulman LR 5307-2RS 320.80 €
Timken Rulman 786/772 244.47 € Ina Rulman LR 604-2RSR-HLW 53.33 €
Timken Rulman 787/772 235.34 € Ina Rulman LR606-2RSR-AHLW 47.71 €
Timken Rulman 795/792 207.66 € Ina Rulman LR 607-2RSR-HLW 48.03 €
Timken Rulman 797/792 377.02 € Ina Rulman LR 608-2RSR-HLW 47.63 €
Timken Rulman 799/792 346.09 € Ina Rulman LR 6000-2RSR-HLW 49.56 €
Timken Rulman 835/832 Ina Rulman LR 6001-2RSR-HLW 54.14 €
Timken Rulman 841/832 275.40 € Ina Rulman SD 19X27X4-B 4.58 €
Timken Rulman 842/832 287.19 € Ina Rulman SD 20X28X4-A 4.42 €
Timken Rulman 842/832B 552.28 € Ina Rulman SD 22X30X4-A 5.54 €
Timken Rulman 850/832 275.40 € Ina Rulman SKR 1252-204-KRR 511.64 €
Timken Rulman 855/854 316.64 € Ina Rulman SD 25X32X4-A 4.58 €
Timken Rulman 855/854B 480.11 € Ina Rulman SD 26X34X4-A 5.70 €
Timken Rulman 861/854 287.19 € Ina Rulman SD 32X42X4 5.22 €
Timken Rulman 864/854 315.16 € Ina Rulman SD 42X52X4 11.97 €
Timken Rulman 866/854 465.39 € Ina Rulman SD 45X52X4-A 5.94 €
Timken Rulman 869/854 493.37 € Ina Rulman SD 45X55X4-A 9.00 €
Timken Rulman 896/892 936.67 € Ina Rulman SCH 1212 22.25 €
Timken Rulman 898/892 552.28 € Ina Rulman SGNL 3042-2RS 1,811.22 €
Timken Rulman 936/932 531.40 € Ina Rulman G 5205-2RS-N 180.56 €
Timken Rulman 936/932D Ina Rulman G 5206-2RS-N 209.88 €
Timken Rulman 938/932 471.28 € Ina Rulman G 5208-2RS-N 280.16 €
Timken Rulman 941/932 592.13 € Ina Rulman 3000-2RS 95.10 €
Timken Rulman 941/932D Ina Rulman 3000-2Z 86.59 €
Timken Rulman 1280/1220 38.14 € Ina Rulman 3001 2RS 97.16 €
Timken Rulman 1380/1328 21.95 € Ina Rulman 3002-2RS 97.19 €
Timken Rulman 1755/1729 33.58 € Ina Rulman 3003-2RS 100.80 €
Timken Rulman 1779/1729 27.25 € Ina Rulman SL02 4924 A 1,082.71 €
Timken Rulman 1779/1729X 31.96 € Ina Rulman SL02 4930 A 1,859.82 €
Timken Rulman XC1970CF/XC1970DC Ina Rulman SL02 4936 4,437.00 €
Timken Rulman 1985/1922 22.68 € Ina Rulman SL02 4940-A 4,546.29 €
Timken Rulman 1985/1930 37.26 € Ina Rulman SL04 160 PP 2,727.28 €
Timken Rulman 1985/1931 36.23 € Ina Rulman SL04 200-PP 4,055.46 €
DPE price list 4 / 84
RULMAN BRÜT FİYAT LİSTESİ
Br. Fiyat Br. Fiyat
Marka Rulman No (Euro) Marka Rulman No (Euro)
Timken Rulman 1986/1930 59.06 € Ina Rulman SL04 5005 PP 201.44 €
Timken Rulman 1986/1931 58.03 € Ina Rulman SL04 5005-PP-2NR 207.95 €
Timken Rulman 1988/1922 24.15 € Ina Rulman SL04 5006 PP 241.12 €
Timken Rulman 1994X/1922 34.16 € Ina Rulman SL04 5007 PP 280.88 €
Timken Rulman A2047/A2126 42.12 € Ina Rulman SL04 5007-PP-2NR 290.60 €
Timken Rulman XC2465CC/XC2465DD 24.15 € Ina Rulman SL04 5008 PP 309.95 €
Timken Rulman 2560X/2526X 324.01 € Ina Rulman SL045008-S3-C4 281.12 €
Timken Rulman 2580/2520 29.45 € Ina Rulman SL04 5009 301.36 €
Timken Rulman 2580/2523S 138.29 € Ina Rulman SL04 5009 PP 335.82 €
Timken Rulman 2585/2520 49.34 € Ina Rulman SL04 5009 PP 2NR 348.75 €
Timken Rulman 2585/2523 40.06 € Ina Rulman SL04 5010 PP 380.99 €
Timken Rulman 2585/2523S 136.08 € Ina Rulman SL04 5010 PP 2NR 391.79 €
Timken Rulman 2780/2720 18.70 € Ina Rulman SL04 5010 PP C3 357.92 €
Timken Rulman 2780/2729 26.36 € Ina Rulman SL04 5011 PP 444.45 €
Timken Rulman 2780/2735X 39.03 € Ina Rulman SL04 5011 PP 2NR 461.75 €
Timken Rulman 2785/2720 26.66 € Ina Rulman SL04 5012 PP 489.69 €
Timken Rulman 2785/2729 29.75 € Ina Rulman SL04 5012 PP 2NR 510.23 €
Timken Rulman 2788/2720 20.62 € Ina Rulman SL04 5013 PP 528.45 €
Timken Rulman 2788/2729 24.01 € Ina Rulman SL04 5013 PP 2NR 552.11 €
Timken Rulman 2788/2735X 35.35 € Ina Rulman SL04 5014 PP 668.31 €
Timken Rulman 2789/2720 22.09 € Ina Rulman SL04 5014 PP 2NR 694.17 €
Timken Rulman 2789/2729 24.15 € Ina Rulman SL04 5015 PP 716.78 €
Timken Rulman 2789/2735X 37.11 € Ina Rulman SL04 5016 PP 834.14 €
Timken Rulman 2790/2720 30.20 € Ina Rulman SL04 5016 PP 2NR 875.00 €
Timken Rulman 2790/2735X 34.16 € Ina Rulman SL04 5017 PP 922.38 €
Timken Rulman 2793/2720 29.01 € Ina Rulman SL04 5018 1,075.25 €
Timken Rulman 2877/2820 94.99 € Ina Rulman SL04 5018 PP 1,127.95 €
Timken Rulman 2878/2820 54.49 € Ina Rulman SL04 5018 PP 2NR 1,175.35 €
Timken Rulman 2984/2924 48.15 € Ina Rulman SL04 5019-PP 1,267.86 €
Timken Rulman 3188/3120 52.58 € Ina Rulman SL04 5020 PP 1,453.04 €
Timken Rulman 3188/3126 Ina Rulman SL04 5022 PP 2,068.66 €
Timken Rulman 3193/3120 53.46 € Ina Rulman SL04 5022-PP-C3 2,585.83 €
Timken Rulman 3196/3120 50.07 € Ina Rulman SL04 5024 PP 2NR 2,324.71 €
Timken Rulman 3379/3320 49.34 € Ina Rulman SL04 5024-PP 2,227.93 €
Timken Rulman 3381/3320 49.34 € Ina Rulman SL04 5026 PP C3 3,235.30 €
Timken Rulman 3382/3320 46.54 € Ina Rulman SL04 5028 PP 2,865.17 €
Timken Rulman 3386/3320 48.90 € Ina Rulman SL04 5030 PP 3,323.48 €
Timken Rulman 3476/3420 53.17 € Ina Rulman SL04 5030-PP-2NR 3,532.41 €
Timken Rulman 3478/3420 46.54 € Ina Rulman SL04 5032 PP 3,853.20 €
Timken Rulman 3479/3420 55.23 € Ina Rulman SL04 5032-PP-2NR 4,070.56 €
Timken Rulman 3490/3420 36.38 € Ina Rulman SL04 5034-PP 4,761.45 €
Timken Rulman JRM3535A/JRM3565XD Ina Rulman SL04 5038-PP 8,666.33 €
Timken Rulman JS3549A/JS3510 136.08 € Ina Rulman SL05 020-E 3,779.07 €
Timken Rulman 3578/3520 50.37 € Ina Rulman SL05 026 E 7,729.15 €
Timken Rulman 3578/3525 47.57 € Ina Rulman SL11 918-A 3,124.46 €
Timken Rulman 3581/3525 87.04 € Ina Rulman SL06 026-E 6,650.53 €
Timken Rulman 3585/3525 25.77 € Ina Rulman SL06 032-E 10,152.49 €
Timken Rulman 3586/3520 57.14 € Ina Rulman RSL18 2307-A 473.76 €
Timken Rulman 3775/3720 44.77 € Ina Rulman RSL18 3004-A-XL 70.84 €
Timken Rulman 3776/3720 47.72 € Ina Rulman RSL18 3017-A 914.85 €
Timken Rulman 3776/3720B 88.80 € Ina Rulman SL18 3003-A-XL 402.24 €
Timken Rulman 3779/3720 47.72 € Ina Rulman SL18 3004 A 117.51 €
Timken Rulman 3780/3720 25.04 € Ina Rulman SL18 3005 A XL 129.40 €
Timken Rulman 3781/3720 49.78 € Ina Rulman SL18 3007 A XL 181.04 €
Timken Rulman 3782/3720 28.85 € Ina Rulman SL18 3008 A XL 196.95 €
Timken Rulman 3795/3720 50.07 € Ina Rulman SL18 3010 A 245.38 €
Timken Rulman 3872/3820 47.72 € Ina Rulman SL18 3011 A 301.36 €
Timken Rulman 3875/3820 48.31 € Ina Rulman SL18 3011 A C3 301.36 €
Timken Rulman 3876/3820 44.33 € Ina Rulman SL18 3012 A 332.71 €
Timken Rulman 3877/3820 30.34 € Ina Rulman SL18 3013 A 361.51 €
Timken Rulman 3878/3820 59.35 € Ina Rulman SL18 3013-A-XL-C3 361.60 €
Timken Rulman 3880/3820 43.00 € Ina Rulman SL18 3014-A-XL 439.11 €
Timken Rulman JRM3939C/JRM3968XD 44.77 € Ina Rulman SL18 3016-A 552.12 €
Timken Rulman 3975/3920 58.03 € Ina Rulman SL18 3020 A 971.81 €
DPE price list 5 / 84
RULMAN BRÜT FİYAT LİSTESİ
Br. Fiyat Br. Fiyat
Marka Rulman No (Euro) Marka Rulman No (Euro)
Timken Rulman 3977/3920 71.28 € Ina Rulman SL18 3020.C3 A 971.85 €
Timken Rulman 3979/3920 46.98 € Ina Rulman SL18 3024-A 1,883.39 €
Timken Rulman 3980/3920 57.43 € Ina Rulman SL18 3026-A 1,750.02 €
Timken Rulman 3982/3920 34.91 € Ina Rulman SL18 3028.C3 A 1,920.10 €
Timken Rulman 3984/3920 31.66 € Ina Rulman SL18 3036-A 3,825.18 €
Timken Rulman 3994/3920 37.80 € Ina Rulman SL18 3038 A 4,468.69 €
Timken Rulman JF4049/JF4010 36.67 € Ina Rulman SL18 3048-A-C3 7,949.47 €
Timken Rulman A4049/A4138 34.75 € Ina Rulman SL18 3056 A 12,550.62 €
Timken Rulman A4059/A4138 26.51 € Ina Rulman SL18 5004-A 309.96 €
Timken Rulman 4395/4335 94.55 € Ina Rulman SL18 5006 A 272.28 €
Timken Rulman JF4549/JF4510 Ina Rulman SL18 5008 A 347.63 €
Timken Rulman JRM4249 47.12 € Ina Rulman SL18 5008 C4.S3 622.48 €
Timken Rulman JW4549/JW4510 Ina Rulman SL18 5009 A 379.92 €
Timken Rulman 4559/4535 179.68 € Ina Rulman SL18 5010 A 429.47 €
Timken Rulman 4559/4536 209.13 € Ina Rulman SL18 5011 A C3 523.04 €
Timken Rulman 4580/4520 216.49 € Ina Rulman SL18 5014 A 766.34 €
Timken Rulman 4580/4535 68.34 € Ina Rulman SL18 5014 PP 714.93 €
Timken Rulman 4595/4535 98.24 € Ina Rulman SL18 5016-A 965.45 €
Timken Rulman 4595/4536 128.28 € Ina Rulman SL18 5017 A 1,060.12 €
Timken Rulman JW5049/JW5010 56.01 € Ina Rulman SL18 5018 A 1,319.50 €
Timken Rulman 5395/5320 500.73 € Ina Rulman SL18 5024 A C3 3,285.29 €
Timken Rulman 5395/5335 107.52 € Ina Rulman SL18 5030.C3 2S 4,160.68 €
Timken Rulman JW5549/JW5510 64.80 € Ina Rulman SL18 5030.C3 A 3,721.54 €
Timken Rulman 5578/5520 169.37 € Ina Rulman SL18 5036-A-C3 6,905.46 €
Timken Rulman 5578/5535 154.64 € Ina Rulman SL18 18/530 E 40,726.62 €
Timken Rulman 5583/5520 132.40 € Ina Rulman ZSL19 2305-C4 437.26 €
Timken Rulman 5583/5535 83.51 € Ina Rulman ZSL19 2306-C4 516.62 €
Timken Rulman 5584/5520 135.94 € Ina Rulman SL19 2307 293.81 €
Timken Rulman 5584/5535 122.24 € Ina Rulman ZSL19 2308-C4 586.58 €
Timken Rulman 5760/5735 102.95 € Ina Rulman SL19 2310 520.96 €
Timken Rulman 5795/5735 129.60 € Ina Rulman SL19 2311 639.35 €
Timken Rulman JF6049/JF6010 164.95 € Ina Rulman ZSL19 2311-C4 1,010.35 €
Timken Rulman JW6049/JW6010 73.20 € Ina Rulman SL19 2314 1,060.15 €
Timken Rulman JP6049/JP6010 477.18 € Ina Rulman ZSL19 2314-C4 1,676.37 €
Timken Rulman A6062/6157 35.35 € Ina Rulman ZSL19 2317-C4 2,747.28 €
Timken Rulman A6067/A6157 32.26 € Ina Rulman SL19 2318 2,090.18 €
Timken Rulman A6075/A6157 28.42 € Ina Rulman SL19 2320 C3 4,041.01 €
Timken Rulman 6280/6220 169.37 € Ina Rulman SL19 2328 C3 9,681.83 €
Timken Rulman 6376/6320 203.24 € Ina Rulman SL19 2332-TB-BR-C3 11,507.74 €
Timken Rulman 6376/6535 207.66 € Ina Rulman SX01 1818-A 2,156.60 €
Timken Rulman 6379/6320 113.40 € Ina Rulman SX01 1820-A 2,168.65 €
Timken Rulman 6386/6320 110.45 € Ina Rulman VLA 200414-N 10,200.69 €
Timken Rulman 6386/6321 146.25 € Ina Rulman GE 8 DO 18.32 €
Timken Rulman 6455/6420 270.99 € Ina Rulman GE 8-UK 9.80 €
Timken Rulman 6460/6420 226.80 € Ina Rulman GE 10 DO 18.63 €
Timken Rulman 6461/6420 176.73 € Ina Rulman GE 10 FW 74.53 €
Timken Rulman 6464/6420 219.44 € Ina Rulman GE 10 PB 65.85 €
Timken Rulman JD6549/JD6510 77.76 € Ina Rulman GE 10 UK 26.43 €
Timken Rulman JW6549/JW6510 739.32 € Ina Rulman GE 10-PW 41.69 €
Timken Rulman 6553/6520 Ina Rulman GE 12 DO 19.20 €
Timken Rulman 6576/6535 Ina Rulman GE 12 FW 35.00 €
Timken Rulman 6576C/6535 172.31 € Ina Rulman GE 12 UK 27.69 €
Timken Rulman 6580/6535 119.29 € Ina Rulman GE 12-AW-A 330.52 €
Timken Rulman 6581X/6535 309.28 € Ina Rulman GE 15 DO 27.39 €
Timken Rulman JF7049/JF7010 93.23 € Ina Rulman GE 15 FW 38.47 €
Timken Rulman JF7049A/JF7010 85.57 € Ina Rulman GE 15 UK 28.86 €
Timken Rulman JP7049/JP7010 443.30 € Ina Rulman GE 15-FO-2RS 204.01 €
Timken Rulman JW7049/JW7010 97.21 € Ina Rulman GE 16 LO 65.28 €
Timken Rulman JW7549/JW7510 189.99 € Ina Rulman GE 17 DO 27.79 €
Timken Rulman JW8049/JW8010 160.53 € Ina Rulman GE 17 DO-2RS 38.55 €
Timken Rulman 8573/8520 1,198.82 € Ina Rulman GE 17 FW 47.97 €
Timken Rulman 8578/8520 Ina Rulman GE 17 UK 31.95 €
Timken Rulman 8578/8520CD Ina Rulman GE 17 UK-2RS-A 63.63 €
Timken Rulman 9180/9121 428.57 € Ina Rulman GE 17-AW-A 156.95 €
DPE price list 6 / 84
RULMAN BRÜT FİYAT LİSTESİ
Br. Fiyat Br. Fiyat
Marka Rulman No (Euro) Marka Rulman No (Euro)
Timken Rulman 9185/9121 278.35 € Ina Rulman GE 17-FO-2RS 210.84 €
Timken Rulman 9275/9220 488.96 € Ina Rulman GE 20 DO 27.39 €
Timken Rulman 9278/9220 182.03 € Ina Rulman GE 20 DO-2RS 37.83 €
Timken Rulman 9285/9220 136.97 € Ina Rulman GE 20 FO-2RS 46.15 €
Timken Rulman 9285/9220D 891.02 € Ina Rulman GE 20 FW 62.19 €
Timken Rulman 9378/9320 487.48 € Ina Rulman GE 20 HO-2RS-A 66.03 €
Timken Rulman 9386H/9321 406.48 € Ina Rulman GE 20 UK 37.11 €
Timken Rulman JF9549/JF9510 Ina Rulman GE 20 UK-2RS-A 69.25 €
Timken Rulman JW9549/JW9510 Ina Rulman GE 20-AX 161.52 €
Timken Rulman 02474/02420 Ina Rulman GE 25 DO 32.93 €
Timken Rulman 02872/02820 Ina Rulman GE 25 FW 75.68 €
Timken Rulman 02877/02820 Ina Rulman GE 25 SW A 119.35 €
Timken Rulman 03062/03162 Ina Rulman GE 25 UK 49.17 €
Timken Rulman 05062/05185 30.51 € Ina Rulman GE 28-SW-A 397.99 €
Timken Rulman 05075/05185 Ina Rulman GE 30 AW A 283.24 €
Timken Rulman XC06536CD/JXC06536DC 11.48 € Ina Rulman GE 30 DO 37.34 €
Timken Rulman 07087X/07210X Ina Rulman GE 30 UK 59.06 €
Timken Rulman 07097/07204 Ina Rulman GK 30 DO 125.87 €
Timken Rulman 07100S/07210X Ina Rulman GE 32 LO 80.80 €
Timken Rulman 07100SA/07210X Ina Rulman GE 35 AW A 396.09 €
Timken Rulman 08231/08118 Ina Rulman GE 35 DO 48.04 €
Timken Rulman 09067/09195 Ina Rulman GE 320 DW 50,216.29 €
Timken Rulman 09074/09194 Ina Rulman GE 40 AW A 422.30 €
Timken Rulman 09074/09195 Ina Rulman GE 40 DO 57.10 €
Timken Rulman 09074/09196 Ina Rulman GE 40 DO-2RS 70.04 €
Timken Rulman 09078/09195 Ina Rulman GE 40 FO-2RS 108.56 €
Timken Rulman 09081/09196 Ina Rulman GE 40 FW-2RS 228.90 €
Timken Rulman 09195/09067 Ina Rulman GE 40 LO 102.03 €
Timken Rulman JF10049/JF10010 Ina Rulman GE 40 SW A 174.48 €
Timken Rulman JP10049/JP10010 Ina Rulman GE 40 UK-2RS-A 139.43 €
Timken Rulman XC10240CJ/XC10240DH Ina Rulman GF 40-DO-A 201.07 €
Timken Rulman 11162/11300 47.42 € Ina Rulman GE 45 AW A 591.48 €
Timken Rulman 11590/11520 18.41 € Ina Rulman GE 45 DO 68.60 €
Timken Rulman LM11749/LM11710 3.98 € Ina Rulman GE 50 AW A 722.43 €
Timken Rulman LM11949/LM11910 4.27 € Ina Rulman GE 50 DO 88.96 €
Timken Rulman JP12049/JP12010 120.03 € Ina Rulman GE 50 DO-2RS 102.09 €
Timken Rulman JP12049A/JP12010 150.22 € Ina Rulman GE 50 FO-2RS 208.81 €
Timken Rulman 12580/12520 24.01 € Ina Rulman GE 50 LO 155.02 €
Timken Rulman M12649/M12610 7.66 € Ina Rulman GE 220 UK-2RS-B 8,099.53 €
Timken Rulman LM12749/LM12710 6.70 € Ina Rulman GG 51340 62,601.69 €
Timken Rulman LM12749/LM12711 10.16 € Ina Rulman GE 25 DO-2RS 41.93 €
Timken Rulman JP13049/JP13010 281.30 € Ina Rulman GE 25 FO-2RS 54.25 €
Timken Rulman JP13049A/JP13010 Ina Rulman GE 25 UK-2RS-A 90.82 €
Timken Rulman 13685/13621 Ina Rulman GE 25-HO-2RS 67.95 €
Timken Rulman 13686/13621 Ina Rulman GE 25-KRR-B 61.61 €
Timken Rulman 13687/13620 Ina Rulman GE 30 DO-2RS 48.03 €
Timken Rulman 13889/13830 Ina Rulman GE 30 FO-2RS 73.47 €
Timken Rulman 13890/13836 Ina Rulman GE 30 HO-2RS 71.49 €
Timken Rulman JP14049/JP14010 Ina Rulman GE 30 UK-2RS-A 114.10 €
Timken Rulman 14116/14274 Ina Rulman GE 30-KRR-B 75.42 €
Timken Rulman 14116/14276 Ina Rulman GE 35 DO-2RS 58.54 €
Timken Rulman 14117A/14274 Ina Rulman GE 35 FO-2RS 115.26 €
Timken Rulman 14118/14276 Ina Rulman GE 35 UK-2RS A 121.44 €
Timken Rulman 14118/14283 Ina Rulman GE 35-KLL-B 114.94 €
Timken Rulman 14118A/14276 Ina Rulman GE 35-SW-A 164.09 €
Timken Rulman 14118A/14283 Ina Rulman GE 45 DO-2RS 81.05 €
Timken Rulman 14118AS/14276 Ina Rulman GE 45 FO-2RS 124.47 €
Timken Rulman 14125A/14276 Ina Rulman GE 45 UK-2RS-A 171.25 €
Timken Rulman 14132T/14276 Ina Rulman GE 45-KRR-B 128.35 €
Timken Rulman 14132T/14283 Ina Rulman GE 110 DO 590.18 €
Timken Rulman 14131/14276 Ina Rulman GE 110 DO-2RS-A 692.69 €
Timken Rulman 14136A/14276 Ina Rulman GE 110 UK-2RS-B 1,042.96 €
Timken Rulman 14137A/14274 Ina Rulman GE 240 DO-2RS A 7,522.31 €
Timken Rulman 14137A/14276 Ina Rulman GAL 6-DO 47.23 €
DPE price list 7 / 84
RULMAN BRÜT FİYAT LİSTESİ
Br. Fiyat Br. Fiyat
Marka Rulman No (Euro) Marka Rulman No (Euro)
Timken Rulman 14138A/14276 Ina Rulman GAR 6 UK 47.11 €
Timken Rulman 15100/15245 Ina Rulman GAR 6-DO 39.44 €
Timken Rulman 15100/15250X Ina Rulman GAR 6-UK 47.15 €
Timken Rulman 15100S/15245 Ina Rulman GAR 8 UK 49.08 €
Timken Rulman 15100S/15250 Ina Rulman GAR 8-UK 49.08 €
Timken Rulman 15100S/15250X Ina Rulman GAR 10 DO 44.10 €
Timken Rulman 15101/15245 Ina Rulman GAL 30-DO 231.24 €
Timken Rulman 15101/15250X Ina Rulman GAR 30 DO 164.12 €
Timken Rulman 15102/15245 Ina Rulman GAR 30 DO-2RS 178.40 €
Timken Rulman 15103S/15245 Ina Rulman GAR 30 UK 184.20 €
Timken Rulman 15106/15245 Ina Rulman GAL 40 DO 403.37 €
Timken Rulman 15106/15250X Ina Rulman GAL 40 DO-2RS 403.45 €
Timken Rulman 15112/15245 Ina Rulman GAL 40-UK-2RS-A 472.36 €
Timken Rulman 15112/15250X Ina Rulman GAR 40 DO 403.37 €
Timken Rulman 15115/15245 Ina Rulman GAR 40 DO-2RS 344.45 €
Timken Rulman NA15117SW 63.48 € Ina Rulman GAR 40-UK-2RS-A 401.44 €
Timken Rulman 15118/15245 Ina Rulman GAR 45 DO-2RS 468.25 €
Timken Rulman 15118/15250 Ina Rulman GAR 45-UK-2RS-A 530.52 €
Timken Rulman 15118/15250X Ina Rulman GAL 50-DO-2RS 677.58 €
Timken Rulman 15123/15245 Ina Rulman GAL 50-UK-2RS-A 763.04 €
Timken Rulman 15125/15245 Ina Rulman GAR 50 DO-2RS 575.99 €
Timken Rulman 15578/15520 26.36 € Ina Rulman GAR 50-UK-2RS-A 648.59 €
Timken Rulman 15579X/15520 212.07 € Ina Rulman GAR 60-DO-2RS 992.36 €
Timken Rulman J15585/J15520 11.78 € Ina Rulman GAR 70-DO-2RS 1,542.31 €
Timken Rulman 15590/15520 25.92 € Ina Rulman GAR 10 UK 51.67 €
Timken Rulman 16150/16282 40.94 € Ina Rulman GAL 12-DO 69.80 €
Timken Rulman 16150/16283 33.88 € Ina Rulman GAR 12 DO 50.12 €
Timken Rulman 16150/16284 17.23 € Ina Rulman GAR 12 UK 59.47 €
Timken Rulman 16150/16284B 135.94 € Ina Rulman GAL 10-DO 62.65 €
Timken Rulman J16154/J16285 137.85 € Ina Rulman GAL 15-DO 85.78 €
Timken Rulman JP17049/JP17010 1,250.37 € Ina Rulman GAR 15 DO 64.10 €
Timken Rulman 17098/17244 43.15 € Ina Rulman GAR 15 UK 72.52 €
Timken Rulman 17118/17244 31.23 € Ina Rulman GAL 17-DO 99.84 €
Timken Rulman 17118/17244B 54.20 € Ina Rulman GIL 60 DO 2RS 1,267.38 €
Timken Rulman 17119/17244 44.77 € Ina Rulman GIR 60 DO-2RS 1,101.26 €
Timken Rulman 17580/17520 34.32 € Ina Rulman GIR 70-DO-2RS 1,561.83 €
Timken Rulman 17881/17831 Ina Rulman NKI 5/12 TN 26.10 €
Timken Rulman 17887/17831 56.11 € Ina Rulman NKI 5/16 TN 34.30 €
Timken Rulman 18590/18520 25.63 € Ina Rulman NKI 6/12 TN 26.67 €
Timken Rulman 18685/18620 33.13 € Ina Rulman NKI 6/16 TN 28.11 €
Timken Rulman 18690/18620 22.09 € Ina Rulman NKI 7/12 TN 26.50 €
Timken Rulman 18780/18720 77.32 € Ina Rulman NKI 7/16 TN 35.63 €
Timken Rulman 18790/18720 16.05 € Ina Rulman NKI 9/12 27.79 €
Timken Rulman 19150/19268 39.47 € Ina Rulman NKI 9/16 28.84 €
Timken Rulman 19150/NP353933 69.96 € Ina Rulman NKI 10/16 31.63 €
Timken Rulman 21075/21212 24.15 € Ina Rulman NKI 10/20 36.06 €
Timken Rulman L21549/L21511 32.55 € Ina Rulman NKI 12/16 33.71 €
Timken Rulman JL22349F/JL22310 6.92 € Ina Rulman NKI 12/20 38.39 €
Timken Rulman 23092/23256 38.73 € Ina Rulman NKI 15/16 35.34 €
Timken Rulman 23100/23256 33.88 € Ina Rulman NKI 15/20 39.14 €
Timken Rulman 23690/23620 62.74 € Ina Rulman NKI 17/16 39.12 €
Timken Rulman 24780/24720 28.13 € Ina Rulman NKI 17/20 42.41 €
Timken Rulman 24780/24720D Ina Rulman NKI 20/16 41.77 €
Timken Rulman 24780/24721 45.66 € Ina Rulman NKI 20/20 47.49 €
Timken Rulman JXC18437CA/Y32008XZ 24.24 € Ina Rulman NKI 22/16 45.37 €
Timken Rulman JXC25381CC/25381DA 132.55 € Ina Rulman NKI 22/20 49.92 €
Timken Rulman JXC25469C 50.81 € Ina Rulman NKI 25/20 51.36 €
Timken Rulman JXC25469/90UA7 Ina Rulman NKI 25/30 58.74 €
Timken Rulman JXC25678CA/Y32011 35.94 € Ina Rulman NKI 28/20 52.92 €
Timken Rulman JXC25716C/25716D 44.40 € Ina Rulman NKI 28/30 64.28 €
Timken Rulman JXC25723CH/25723DD 87.77 € Ina Rulman NKI 30/20 56.50 €
Timken Rulman JXC6839CD 139.91 € Ina Rulman NKI 30/30 70.25 €
Timken Rulman 25572/25519 47.57 € Ina Rulman NKI 32/20 58.81 €
Timken Rulman 25577/25520 23.41 € Ina Rulman NKI 32/30 75.55 €
DPE price list 8 / 84
RULMAN BRÜT FİYAT LİSTESİ
Br. Fiyat Br. Fiyat
Marka Rulman No (Euro) Marka Rulman No (Euro)
Timken Rulman 25577/25521 26.36 € Ina Rulman NKI 35/20 63.91 €
Timken Rulman 25577/25523 24.30 € Ina Rulman NKI 35/30 81.72 €
Timken Rulman 25578/25520 34.61 € Ina Rulman NKI 38/20 69.32 €
Timken Rulman 25578/25521 33.29 € Ina Rulman NKI 38/30 86.89 €
Timken Rulman 25578/25526 41.68 € Ina Rulman NKI 40/20 74.30 €
Timken Rulman 25580/25520 22.82 € Ina Rulman NKI 40/30 92.17 €
Timken Rulman 25580/25521 25.77 € Ina Rulman NKI 42/20 79.39 €
Timken Rulman 25580/25522 24.01 € Ina Rulman NKI 42/30 97.69 €
Timken Rulman 25581/25520 33.13 € Ina Rulman NKI 45/25 85.40 €
Timken Rulman 25584/25520 30.93 € Ina Rulman NKI 45/35 105.68 €
Timken Rulman 25584/25521 35.35 € Ina Rulman NKI 50/25 102.90 €
Timken Rulman 25584/25523 28.28 € Ina Rulman NKI 50/35 127.93 €
Timken Rulman 25584A/25520 41.09 € Ina Rulman NKI 55/25 118.18 €
Timken Rulman 25590/25520 19.14 € Ina Rulman NKI 55/35 143.59 €
Timken Rulman 25590/25521 25.77 € Ina Rulman NKI 60/25 142.14 €
Timken Rulman 25590/25523 20.47 € Ina Rulman NKI 60/35 171.53 €
Timken Rulman 25590/25527 Ina Rulman NKI 65/25 167.66 €
Timken Rulman JXC25690/JXC25690DA 40.21 € Ina Rulman NKI 65/35 207.41 €
Timken Rulman JXC25715C Ina Rulman NKI 70/25 195.42 €
Timken Rulman JXC25723C 87.78 € Ina Rulman NKI 70/35 236.41 €
Timken Rulman 25877/25820 20.18 € Ina Rulman NKI 75/35 270.47 €
Timken Rulman 25877/25821 16.05 € Ina Rulman NKI 80/25 254.24 €
Timken Rulman 25878/25820 20.18 € Ina Rulman NKI 80/35 313.14 €
Timken Rulman 25880/25820 24.30 € Ina Rulman NKI 85/26 301.11 €
Timken Rulman 25880/25821 23.71 € Ina Rulman NKI 85/36 355.20 €
Timken Rulman 26100/26283 Ina Rulman NKI 90/26 353.36 €
Timken Rulman 26881/26822 34.61 € Ina Rulman NKI 90/36 418.19 €
Timken Rulman 26881/26823 39.67 € Ina Rulman NKI 95/26 396.86 €
Timken Rulman 26882/26822 32.26 € Ina Rulman NK 45/20 52.86 €
Timken Rulman 26882T/26822 58.32 € Ina Rulman NK 45/30 63.91 €
Timken Rulman 26883/26823 36.08 € Ina Rulman NK 47/20 56.27 €
Timken Rulman 26884/26823 30.04 € Ina Rulman NK 47/30 67.65 €
Timken Rulman 27680/27620 110.75 € Ina Rulman NK 50/25 60.52 €
Timken Rulman 27687/27620 62.74 € Ina Rulman NK 50/35 72.82 €
Timken Rulman 27687/27620B 137.41 € Ina Rulman NK 55/25 74.31 €
Timken Rulman 27689/27620 92.48 € Ina Rulman NK 55/35 88.75 €
Timken Rulman 27690/27620 71.58 € Ina Rulman NK 60/25 84.81 €
Timken Rulman 27690/27620B 115.32 € Ina Rulman NK 65/25 93.87 €
Timken Rulman 28150/28300 38.59 € Ina Rulman NK 60/35 101.19 €
Timken Rulman 28158/28300 53.91 € Ina Rulman NK 68/25 102.55 €
Timken Rulman 28579/28520 59.21 € Ina Rulman NK 68/35 124.50 €
Timken Rulman 28580/28520 54.78 € Ina Rulman NK 70/25 109.93 €
Timken Rulman 28580/28521 54.78 € Ina Rulman NK 70/35 135.21 €
Timken Rulman 28580 A/28527RB 106.04 € Ina Rulman NK 73/25 126.83 €
Timken Rulman 28584/28520 54.94 € Ina Rulman NK 75/35 203.14 €
Timken Rulman 28584/28521 47.12 € Ina Rulman NK 80/25 141.24 €
Timken Rulman 28584/28521B 114.19 € Ina Rulman NK 80/35 176.16 €
Timken Rulman 28680/28622 49.63 € Ina Rulman NK 85/25-XL 165.97 €
Timken Rulman 28682/28620 Ina Rulman NK 65/35 116.38 €
Timken Rulman 28682/28621 54.20 € Ina Rulman NK 90/25 189.46 €
Timken Rulman 28682/28622 40.65 € Ina Rulman NK 90/35 230.89 €
Timken Rulman 28980/28920 74.96 € Ina Rulman NK 95/26 216.78 €
Timken Rulman 28985/28920 55.97 € Ina Rulman NK 95/36-XL 251.72 €
Timken Rulman 28985/28921 58.03 € Ina Rulman NK 100/26 244.89 €
Timken Rulman TDO 28985/28921D 179.68 € Ina Rulman NK 105/26 279.03 €
Timken Rulman 28990/28919 Ina Rulman NKIS 15 157.21 €
Timken Rulman 29585/29520 51.55 € Ina Rulman NKIS 17 73.73 €
Timken Rulman 29585/29522 55.97 € Ina Rulman NKS 20 46.91 €
Timken Rulman 29585/29526DRB 234.16 € Ina Rulman NKS 24 58.94 €
Timken Rulman 29586/29520 50.07 € Ina Rulman NKIS 20 66.42 €
Timken Rulman 29590/29520 61.41 € Ina Rulman NKIS 25 83.62 €
Timken Rulman 29665/29620 97.05 € Ina Rulman NKS 25 48.68 €
Timken Rulman 29675/29620 39.47 € Ina Rulman NKIS 30 101.04 €
Timken Rulman 29675/29620B 104.57 € Ina Rulman NKS 30 57.92 €
DPE price list 9 / 84
RULMAN BRÜT FİYAT LİSTESİ
Br. Fiyat Br. Fiyat
Marka Rulman No (Euro) Marka Rulman No (Euro)
Timken Rulman 29685/29620 41.24 € Ina Rulman NKIS 35 114.22 €
Timken Rulman LM29748/LM29710 8.84 € Ina Rulman NKS 35 68.20 €
Timken Rulman LM29749/LM29710 11.20 € Ina Rulman NKS 40 78.95 €
Timken Rulman LM29749/LM29711 16.49 € Ina Rulman NKIS 40 125.29 €
Timken Rulman LM29749/LM29711C 7.80 € Ina Rulman NKIS 45 133.80 €
Timken Rulman 31593/31520 28.42 € Ina Rulman NKS 45 87.06 €
Timken Rulman 31594/31520 28.87 € Ina Rulman NKIS 50 150.08 €
Timken Rulman 31597/31520 29.45 € Ina Rulman NKS 50 93.52 €
Timken Rulman 33262/33462 123.71 € Ina Rulman NKS 60 111.32 €
Timken Rulman 33262/33472 122.24 € Ina Rulman NKIS 55 174.12 €
Timken Rulman 33275/33462 66.87 € Ina Rulman NKS 28 52.78 €
Timken Rulman 33275/33472 69.08 € Ina Rulman NKIS 60 196.37 €
Timken Rulman 33281/33462 54.05 € Ina Rulman NKIS 65 A 225.24 €
Timken Rulman 33281/33472 78.05 € Ina Rulman NAO 6X17X10 TN 43.14 €
Timken Rulman 33287/33462 44.77 € Ina Rulman NAO 9X22X12 TN 33.88 €
Timken Rulman TDO 33287/33462D Ina Rulman NAO 15X28X13 57.35 €
Timken Rulman 33287/33472 67.74 € Ina Rulman NAO 15X32X12 69.08 €
Timken Rulman 33885/33821 59.06 € Ina Rulman NAO 17X30X13 82.65 €
Timken Rulman 33885/33822 54.66 € Ina Rulman NAO 17X35X16 75.18 €
Timken Rulman 33889/33821 54.49 € Ina Rulman NAO 20X35X17 73.97 €
Timken Rulman 33889/33822 55.58 € Ina Rulman NAO 25X40X17 65.62 €
Timken Rulman 33890/33821 56.70 € Ina Rulman NAO 25X42X16 92.53 €
Timken Rulman 33891/33821 56.67 € Ina Rulman RNA 4902 32.77 €
Timken Rulman 33895/33821 40.51 € Ina Rulman RNA 4902-2RSR 50.36 €
Timken Rulman 33895/33822 39.62 € Ina Rulman RNA 4903-XL 35.66 €
Timken Rulman 34300/34478 61.41 € Ina Rulman NA 4903 48.04 €
Timken Rulman 34300/34500 75.56 € Ina Rulman NA 4903.2RS 66.93 €
Timken Rulman 34301/34478 75.70 € Ina Rulman NA 4904 52.29 €
Timken Rulman 34301/34500 75.56 € Ina Rulman NA 4904.2RS 70.99 €
Timken Rulman 34304/34478 1,855.67 € Ina Rulman NA 4905 58.29 €
Timken Rulman 33306/34478 Ina Rulman NA 4905.2RS 78.41 €
Timken Rulman 34306/34478 58.91 € Ina Rulman RNA 4905 43.37 €
Timken Rulman 36690/36620 103.09 € Ina Rulman NA 4906 66.92 €
Timken Rulman 36691/36620 294.55 € Ina Rulman NA 4906.2RS 89.09 €
Timken Rulman 36990/36920 103.09 € Ina Rulman NA 4907 75.63 €
Timken Rulman 37425/37625 87.46 € Ina Rulman NA 4907.2RS 99.03 €
Timken Rulman 37431/37625 120.76 € Ina Rulman NA 4908 86.88 €
Timken Rulman 37431A/37625 70.69 € Ina Rulman NA 4908.2RS 111.32 €
Timken Rulman 38880/38820 1,166.42 € Ina Rulman NA 4909 97.83 €
Timken Rulman 38885/38820 1,200.30 € Ina Rulman NA 4909.2RS 123.01 €
Timken Rulman 39250/39412 61.86 € Ina Rulman NA 4910 109.20 €
Timken Rulman 39580/39520 33.13 € Ina Rulman NA 4910.2RS 135.22 €
Timken Rulman 39580/39528 69.22 € Ina Rulman RNA 4910 78.16 €
Timken Rulman 39581/39520 31.81 € Ina Rulman NA 4911 126.79 €
Timken Rulman 39585/39520 46.39 € Ina Rulman NA 4912 158.03 €
Timken Rulman 39590/39520 33.13 € Ina Rulman NA 4913 195.36 €
Timken Rulman 39590/39521 67.74 € Ina Rulman NA 4914 244.95 €
Timken Rulman 39591/39520 119.29 € Ina Rulman RNA 4914 179.19 €
Timken Rulman 41125/41286 49.63 € Ina Rulman NA 4915 268.79 €
Timken Rulman 42346/42584 71.13 € Ina Rulman RNA 4915 195.43 €
Timken Rulman 42350/42584 99.27 € Ina Rulman NA 4916 303.77 €
Timken Rulman 42362/42584 124.89 € Ina Rulman NA 4917 368.60 €
Timken Rulman 42362/42587 129.60 € Ina Rulman NA 4918 411.28 €
Timken Rulman 42362/42587B 220.92 € Ina Rulman NA 4919 478.86 €
Timken Rulman 42368/42584 114.43 € Ina Rulman NA 4920 557.19 €
Timken Rulman 42368/42587 117.23 € Ina Rulman NA 4922 632.37 €
Timken Rulman 42368/32587B Ina Rulman NA 4924 716.00 €
Timken Rulman 42375/42584 115.16 € Ina Rulman NA 4928 943.77 €
Timken Rulman 42375/42587 119.89 € Ina Rulman NA 6901 49.48 €
Timken Rulman 42376/42584 116.91 € Ina Rulman NA 6902 54.22 €
Timken Rulman 42381/42584 54.20 € Ina Rulman RNA 6902 38.46 €
Timken Rulman 42381/42587 119.14 € Ina Rulman NA 6903 58.40 €
Timken Rulman 42687/42620 67.74 € Ina Rulman NA 6904 88.27 €
Timken Rulman 42688/42620 86.90 € Ina Rulman NA 69/22 92.86 €
DPE price list 10 / 84
RULMAN BRÜT FİYAT LİSTESİ
Br. Fiyat Br. Fiyat
Marka Rulman No (Euro) Marka Rulman No (Euro)
Timken Rulman 42690/42620 102.36 € Ina Rulman NA 6905 96.77 €
Timken Rulman 43112/43312 51.25 € Ina Rulman RNA 6905 72.23 €
Timken Rulman 43125/43312 46.98 € Ina Rulman RNA 6906-XL 91.48 €
Timken Rulman 43131/43312 46.84 € Ina Rulman NA 69/28 111.49 €
Timken Rulman 43132/43312 48.31 € Ina Rulman NA 6906 117.63 €
Timken Rulman 44143/44348 49.78 € Ina Rulman NA 69/32 126.82 €
Timken Rulman 44150/44348 51.99 € Ina Rulman RNA 69/32 96.06 €
Timken Rulman 44162/44348 50.66 € Ina Rulman NA 6907 140.15 €
Timken Rulman L44643/L44610 10.31 € Ina Rulman NA 6908 160.57 €
Timken Rulman L44649/L44610 6.33 € Ina Rulman NA 6909 183.45 €
Timken Rulman 45280/45220 63.92 € Ina Rulman NA 6910 212.51 €
Timken Rulman 45284/45220 46.69 € Ina Rulman NA 6911 247.48 €
Timken Rulman 45285A/45221 Ina Rulman NA 6912 289.27 €
Timken Rulman 45287/45220 61.86 € Ina Rulman NA 6913 333.75 €
Timken Rulman 45290/45220 51.25 € Ina Rulman NA 6914 411.37 €
Timken Rulman 45291/45220 44.19 € Ina Rulman NA 6915 463.39 €
Timken Rulman L45449/L45410 5.01 € Ina Rulman NA 6916 516.22 €
Timken Rulman 46176/46368 64.65 € Ina Rulman K 8X11X10 TN 6.35 €
Timken Rulman 46780/46720 379.97 € Ina Rulman K 8X12X10 TN 6.99 €
Timken Rulman 46790/46720 207.66 € Ina Rulman K 9X12X10 TN 7.96 €
Timken Rulman TDO 46790/46720CD Ina Rulman K 10X13X10 TN 6.36 €
Timken Rulman 47487/47420 78.94 € Ina Rulman K 10X13X13 TN 6.75 €
Timken Rulman 47490/47420 77.32 € Ina Rulman K 10X14X10 TN 7.55 €
Timken Rulman 47678/47620 88.36 € Ina Rulman K 10X14X13-TV 7.55 €
Timken Rulman 47678/47620B 253.31 € Ina Rulman K 10X16X12 TN 11.32 €
Timken Rulman 47678/47623A 228.28 € Ina Rulman K 12X15X10 TN 6.99 €
Timken Rulman 47679/47620 81.89 € Ina Rulman K 12X15X13 TN 8.06 €
Timken Rulman 47681/47620 113.40 € Ina Rulman K 12X16X13 TN 8.04 €
Timken Rulman 47686/47620 45.66 € Ina Rulman K 12X17X13 TN 10.26 €
Timken Rulman 47687/47620 68.63 € Ina Rulman K 14X18X10 B 7.52 €
Timken Rulman 47890/47820 100.14 € Ina Rulman K 14X18X13 A 8.05 €
Timken Rulman 47896/47820 139.91 € Ina Rulman K 14X18X15 TN 10.87 €
Timken Rulman 47898/47820 262.15 € Ina Rulman K 14X20X12 B 12.86 €
Timken Rulman 48190/48120 170.84 € Ina Rulman KZK 12X17X10 11.48 €
Timken Rulman 48286/48220 228.28 € Ina Rulman KBK 12X15X17,5 14.63 €
Timken Rulman 48290/48220 170.84 € Ina Rulman K 15X21X21 A 15.94 €
Timken Rulman TDO 48290/48220D Ina Rulman K 15X19X10 A 8.03 €
Timken Rulman 48290D/48220 Ina Rulman K 15X19X13 A 8.67 €
Timken Rulman TDO 48385/48320D Ina Rulman K 15X19X17 A 10.03 €
Timken Rulman 48385/48320 235.64 € Ina Rulman K 15X20X13-A 23.29 €
Timken Rulman 48393/48320 173.78 € Ina Rulman K 16X20X10 A 8.03 €
Timken Rulman 48393A/48320 432.99 € Ina Rulman K 16X20X13 A 8.65 €
Timken Rulman LM48548/LM48510 8.10 € Ina Rulman K 16X20X17 A 10.01 €
Timken Rulman LM48548/LM48510B Ina Rulman KZK 16X21X10 11.49 €
Timken Rulman LM48548/LM48514 48.01 € Ina Rulman K 16X22X12 A 13.73 €
Timken Rulman LM545849/LM545810 Ina Rulman K 16X22X13 B 34.28 €
Timken Rulman 48685/48620 270.99 € Ina Rulman K 16X22X16 A 14.78 €
Timken Rulman TDO 48685/48620D Ina Rulman K 16X22X20 A 15.91 €
Timken Rulman TDO 48686/48620D Ina Rulman K 17X21X10 A 17.35 €
Timken Rulman TDO NA48686/48620D Ina Rulman K 17X21X17-A 15.82 €
Timken Rulman 49175/49368 114.73 € Ina Rulman K 18X22X10 A 10.81 €
Timken Rulman 49585/49520 63.48 € Ina Rulman K 18X22X13 A 13.73 €
Timken Rulman 52387/52618 153.16 € Ina Rulman K 18X24X12 A 14.63 €
Timken Rulman 52387/52637 144.77 € Ina Rulman K 18X24X20 B 18.39 €
Timken Rulman TDO 52387/52637D Ina Rulman K 18X25X22 B 16.92 €
Timken Rulman 52393/52618 153.16 € Ina Rulman K 19X23X13-A 10.04 €
Timken Rulman 52400/52618 126.66 € Ina Rulman K 20X24X10 A 9.16 €
Timken Rulman 52400/52637 143.02 € Ina Rulman K 20X24X13 A 10.06 €
Timken Rulman 52401/52618 140.35 € Ina Rulman K 20X24X17 A 10.97 €
Timken Rulman 53177/53375 79.53 € Ina Rulman K 20X26X12 B 15.35 €
Timken Rulman 53178/53377 70.55 € Ina Rulman K 20X26X13 A 15.32 €
Timken Rulman 55175C/55443 86.01 € Ina Rulman K 20X26X17 A 16.29 €
Timken Rulman 55176/55437 130.04 € Ina Rulman K 20X26X20 A 16.83 €
Timken Rulman 55176/55443 197.94 € Ina Rulman K 20X28X16 19.59 €
DPE price list 11 / 84
RULMAN BRÜT FİYAT LİSTESİ
Br. Fiyat Br. Fiyat
Marka Rulman No (Euro) Marka Rulman No (Euro)
Timken Rulman 55176C/55437 63.62 € Ina Rulman K 20X28X20 C 19.76 €
Timken Rulman 55176C/55443 141.09 € Ina Rulman K 20X28X25-A 20.96 €
Timken Rulman 55187/55437 247.42 € Ina Rulman K 20X30X30-A 21.61 €
Timken Rulman 55187/55443 312.23 € Ina Rulman K 21X25X13-A 12.53 €
Timken Rulman 55187C/55437 68.63 € Ina Rulman K 22X26X10 A 10.01 €
Timken Rulman 55187C/55443 128.13 € Ina Rulman K 22X26X13 A 10.46 €
Timken Rulman 55197/55437 121.21 € Ina Rulman K 22X26X17 A 18.27 €
Timken Rulman 55200/55437 92.78 € Ina Rulman K 22X32X24 24.58 €
Timken Rulman 55200C/55437 40.21 € Ina Rulman K 24X28X10 A 10.44 €
Timken Rulman 55200C/55443 67.74 € Ina Rulman K 24X28X13 A 21.33 €
Timken Rulman 56418/56650 101.92 € Ina Rulman K 24X30X17 A 21.55 €
Timken Rulman 56425/56650 72.75 € Ina Rulman K 25X29X10-A 10.44 €
Timken Rulman TDO 56425/56650CD Ina Rulman K 25X29X13 A 11.01 €
Timken Rulman 56425/56662 156.85 € Ina Rulman K 64X70X16 74.14 €
Timken Rulman 56426/56650 197.35 € Ina Rulman K 65X70X20-A 39.92 €
Timken Rulman 59162/59412 98.67 € Ina Rulman K 65X73X30-B 60.08 €
Timken Rulman 59175/59412 81.14 € Ina Rulman K 68X74X30 B 51.55 €
Timken Rulman 59200/59412 82.47 € Ina Rulman K 68X74X35-ZW-B 89.96 €
Timken Rulman 64450/64700 97.94 € Ina Rulman K 70X78X30-A 66.42 €
Timken Rulman 64450/64701X 424.15 € Ina Rulman K 73X79X20-B 51.57 €
Timken Rulman 65200/65500 128.13 € Ina Rulman K 75X81X30-A 70.84 €
Timken Rulman 65212/65500 130.58 € Ina Rulman K 75X83X40-ZW 120.88 €
Timken Rulman 65225/65500 119.89 € Ina Rulman K 80X86X20 A 65.46 €
Timken Rulman 65237/65500 106.48 € Ina Rulman K 80X88X30 B 94.50 €
Timken Rulman 65390/65320 101.03 € Ina Rulman K 90X97X20-A 88.27 €
Timken Rulman 66200/66462 89.69 € Ina Rulman K 90X98X30-A 131.40 €
Timken Rulman 66212/66462 84.09 € Ina Rulman K 100X108X27-A 172.37 €
Timken Rulman 66225/66462 76.29 € Ina Rulman LS 1226 7.15 €
Timken Rulman 66225/66462D Ina Rulman LS 1730 7.63 €
Timken Rulman 66584/66520 124.74 € Ina Rulman LS 2035 8.18 €
Timken Rulman LM67048/LM67010 6.33 € Ina Rulman LS 2542 10.20 €
Timken Rulman LM67048/LM67010B 50.60 € Ina Rulman LS 3047 12.05 €
Timken Rulman LM67048/LM67014 19.44 € Ina Rulman LS 7095 44.50 €
Timken Rulman 67388/67322 235.64 € Ina Rulman LS 85110 68.80 €
Timken Rulman 67388/67322D Ina Rulman BK 0408 B 7.49 €
Timken Rulman 67389/67320 484.54 € Ina Rulman BK 0509 B 7.26 €
Timken Rulman 67389/67322 353.46 € Ina Rulman BK 0609 B 7.26 €
Timken Rulman 67390/67320 276.88 € Ina Rulman BK 0709 B 7.26 €
Timken Rulman 67390/67322 159.06 € Ina Rulman BK 0808 B 7.49 €
Timken Rulman 67390/67322D Ina Rulman BK 0810 B 7.49 €
Timken Rulman 67391/67322 197.35 € Ina Rulman BK 1010 B 7.49 €
Timken Rulman 67391DW/67320 Ina Rulman BK 1012 B 9.96 €
Timken Rulman 67780/67720 499.27 € Ina Rulman BK 1015 B 12.59 €
Timken Rulman 67782/67720 620.03 € Ina Rulman BK 0910 B 7.49 €
Timken Rulman 67786/67720 449.19 € Ina Rulman BK 1210 B 7.95 €
Timken Rulman 67787/67720 450.66 € Ina Rulman BK 1212 A 8.42 €
Timken Rulman 67790/67720 444.77 € Ina Rulman BK 1412 A 8.96 €
Timken Rulman 67885/67820 637.70 € Ina Rulman BK 1414-RS 12.61 €
Timken Rulman 67887/67820 1,007.36 € Ina Rulman BK 1512 11.20 €
Timken Rulman 67983/67920 724.60 € Ina Rulman BK 1514 RS 30.12 €
Timken Rulman 67985/67920 731.96 € Ina Rulman BK 1516 A 9.50 €
Timken Rulman TDO 67883/67820CD Ina Rulman BK 1612 A 11.51 €
Timken Rulman TDO 67885/67820CD Ina Rulman BK 1614-RS 16.31 €
Timken Rulman 67885/67820D Ina Rulman BK 1616 A 9.73 €
Timken Rulman L68149/L68110 7.11 € Ina Rulman BK 1622 A 31.97 €
Timken Rulman L68149/L68111 10.61 € Ina Rulman BK 1816 A 15.83 €
Timken Rulman L68149/L68116 72.31 € Ina Rulman BK 2016 13.52 €
Timken Rulman 68450/68712 188.52 € Ina Rulman BK 2020 A 18.07 €
Timken Rulman 68462/68709 117.82 € Ina Rulman BK 2216 A 17.22 €
Timken Rulman 68462/68712 103.09 € Ina Rulman BK 2516-A 44.02 €
Timken Rulman JL69349/JL69310 7.95 € Ina Rulman BK 2518-RS 16.95 €
Timken Rulman JL69349A/JL69310 13.40 € Ina Rulman BK 2520 16.06 €
Timken Rulman 71425/71750 263.62 € Ina Rulman BK 2538 A 20.47 €
Timken Rulman 71450/71750 216.49 € Ina Rulman BK 3020 17.99 €
DPE price list 12 / 84
RULMAN BRÜT FİYAT LİSTESİ
Br. Fiyat Br. Fiyat
Marka Rulman No (Euro) Marka Rulman No (Euro)
Timken Rulman TDO 71450/71751D Ina Rulman BK 3026 18.15 €
Timken Rulman 74525/74850 Ina Rulman HK 2216 AS1 C 12.29 €
Timken Rulman 74537/74850B Ina Rulman HK 2216 C 10.46 €
Timken Rulman 71453/71750 313.70 € Ina Rulman HK 2216.2RS 14.59 €
Timken Rulman 72188/72487 2,577.32 € Ina Rulman HK 2218-RS 14.22 €
Timken Rulman 72188C/72487 92.05 € Ina Rulman HK 2220 B 11.21 €
Timken Rulman 72200/72487 Ina Rulman HK 2220-2RS 15.66 €
Timken Rulman 72200C/72487 53.02 € Ina Rulman HK 2512 B 10.11 €
Timken Rulman 72212/72487 Ina Rulman HK 2516 B 10.94 €
Timken Rulman 72212C/72487 58.32 € Ina Rulman HK 2516.2RS 15.47 €
Timken Rulman 72218/72487 Ina Rulman HK 2516-AS1-B 25.30 €
Timken Rulman 72225 C/72487 57.43 € Ina Rulman HK 2518 RS 14.77 €
Timken Rulman 74500/74850 407.95 € Ina Rulman HK 2520 AS1 B 13.47 €
Timken Rulman 74525/74850 403.54 € Ina Rulman HK 2520 B 11.71 €
Timken Rulman 74550/74850 250.37 € Ina Rulman HK 2524.2RS 21.75 €
Timken Rulman 74550/74850B Ina Rulman HK 2526 13.41 €
Timken Rulman 74550 A/74850 430.04 € Ina Rulman HK 2526 AS1 15.21 €
Timken Rulman 74550/74851D Ina Rulman HK 2530.2RS 19.47 €
Timken Rulman 77362/77675 244.47 € Ina Rulman HK 2538 18.60 €
Timken Rulman 77375/77675 203.24 € Ina Rulman HK 2816 B 11.58 €
Timken Rulman 77375/77676X 693.67 € Ina Rulman HK 2820 B 12.30 €
Timken Rulman 78214/78551 219.44 € Ina Rulman HK 3012 B 11.01 €
Timken Rulman 78215C/78551 88.36 € Ina Rulman HK 3016 B 12.31 €
Timken Rulman 78215C/78537 Ina Rulman HK 3018 RS 16.58 €
Timken Rulman 78225/78551 175.26 € Ina Rulman HK 3020 AS1 B 14.88 €
Timken Rulman 78225 C/78551 189.99 € Ina Rulman HK 3020 B 13.00 €
Timken Rulman 78238/78551 192.93 € Ina Rulman HK 3020.2RS 18.26 €
Timken Rulman 78250/78551 148.75 € Ina Rulman HK 3026 15.01 €
Timken Rulman LM78349/LM78310A 17.67 € Ina Rulman HK 3038 21.13 €
Timken Rulman LM78349/LM78310C 16.94 € Ina Rulman HK 3224 17.35 €
Timken Rulman HM81649/HM81610 73.78 € Ina Rulman HK 3512 B 13.40 €
Timken Rulman TDO NA81600/81963CD Ina Rulman HK 3516 B 14.52 €
Timken Rulman 81600/81963D Ina Rulman HK 3518 RS 19.32 €
Timken Rulman 82562/82950 Ina Rulman HK 3520 AS1 B 18.90 €
Timken Rulman 82576/82950 Ina Rulman HK 3520 B 15.42 €
Timken Rulman 82576/82931 786.45 € Ina Rulman HK 3520-2RS-AS1 22.89 €
Timken Rulman M84249/M84210 45.51 € Ina Rulman HV 3520 23.45 €
Timken Rulman M84548/M84510 11.20 € Ina Rulman HK 4012 B 16.26 €
Timken Rulman M86643/M86610 43.60 € Ina Rulman HK 4016 17.30 €
Timken Rulman M86647/M86610 14.13 € Ina Rulman HK 4018 RS A 22.77 €
Timken Rulman M86648/M86610 Ina Rulman HK 4020 18.53 €
Timken Rulman M86649/M86610 12.96 € Ina Rulman HK 4512 B 23.33 €
Timken Rulman 86669/86100 Ina Rulman HK 4516A 19.40 €
Timken Rulman 86650/86100 Ina Rulman HK 4520 AS1 B 23.17 €
Timken Rulman M88040/M88010 29.31 € Ina Rulman HK 4520 B 21.27 €
Timken Rulman M88043/M88010 11.34 € Ina Rulman HK 4520.2RS A 27.04 €
Timken Rulman M88046/M88010 25.77 € Ina Rulman HK 5020 24.23 €
Timken Rulman M88048/M88010 14.50 € Ina Rulman HK 5022 RS A 31.13 €
Timken Rulman JHM88540/JHM88513 72.31 € Ina Rulman HK 5024.2RS A 32.81 €
Timken Rulman HM88542/HM88510 13.10 € Ina Rulman HK 5025 26.54 €
Timken Rulman HM88547/HM88510 36.38 € Ina Rulman HK 5520 25.34 €
Timken Rulman HM88648/HM88610 21.06 € Ina Rulman HK 5528 42.95 €
Timken Rulman M86648A/M86610 Ina Rulman HK 6012 24.23 €
Timken Rulman HM88649/HM88610 12.37 € Ina Rulman HK 6020 35.25 €
Timken Rulman 88925/88125 Ina Rulman HK 6032 47.95 €
Timken Rulman 88925/88126 Ina Rulman 811 02 TN 76.00 €
Timken Rulman HM89249/HM89210 36.38 € Ina Rulman 89307-TV 332.61 €
Timken Rulman HM89440/HM89410 46.39 € Ina Rulman 89308-TV 372.37 €
Timken Rulman HM89443/HM89410 18.26 € Ina Rulman 89310-TV 498.31 €
Timken Rulman HM89446/HM89410 17.53 € Ina Rulman 89314-TV 922.40 €
Timken Rulman HM89449/HM89410 16.05 € Ina Rulman 893 15 TN 1,394.87 €
Timken Rulman J90354/J90748 730.48 € Ina Rulman RSTO 5 TN 22.09 €
Timken Rulman 90381/90744 437.41 € Ina Rulman RSTO 6-TV 26.18 €
Timken Rulman 93750/93127D Ina Rulman STO 6 TN 39.43 €
DPE price list 13 / 84
RULMAN BRÜT FİYAT LİSTESİ
Br. Fiyat Br. Fiyat
Marka Rulman No (Euro) Marka Rulman No (Euro)
Timken Rulman 93775/93125B Ina Rulman RSTO 8 TN 28.68 €
Timken Rulman 93800/93125 946.98 € Ina Rulman RSTO 8-X-TV 31.41 €
Timken Rulman 93800/93126 1,982.33 € Ina Rulman STO 8 TN 42.49 €
Timken Rulman 93806/93125 Ina Rulman STO 8 X TN 46.92 €
Timken Rulman 93825/93125 1,098.67 € Ina Rulman RSTO 12 54.46 €
Timken Rulman 93825/93126 1,944.03 € Ina Rulman STO 10 67.63 €
Timken Rulman 94649/94113 1,098.67 € Ina Rulman STO 12 71.08 €
Timken Rulman TDO 94649/94114 CD Ina Rulman STO 15 74.54 €
Timken Rulman 94713TD Ina Rulman STO 17 79.36 €
Timken Rulman 95475/95925 544.92 € Ina Rulman STO 20 86.91 €
Timken Rulman 95491/95925 2,445.51 € Ina Rulman STO 25 94.54 €
Timken Rulman 95500/95925 494.85 € Ina Rulman STO 30 107.55 €
Timken Rulman 95525/95925 515.46 € Ina Rulman STO 35 185.29 €
Timken Rulman 95528/95925 561.12 € Ina Rulman STO 40 219.26 €
Timken Rulman 97450/97900 Ina Rulman STO 45 330.24 €
Timken Rulman 98350/98788B 1,016.21 € Ina Rulman STO 50 393.59 €
Timken Rulman 98400/98788 424.15 € Ina Rulman NATR 5 PP A 46.59 €
Timken Rulman 99550/99100 664.22 € Ina Rulman NATR 6 41.35 €
Timken Rulman TDO 99550/99102CD Ina Rulman NATR 6 PP A 47.00 €
Timken Rulman 99600/99102D Ina Rulman NATR 6-PP-X-A 52.05 €
Timken Rulman 99575/99100 673.05 € Ina Rulman NATR 8 48.19 €
Timken Rulman 99600/99100 559.65 € Ina Rulman NATR 8 PP 54.45 €
Timken Rulman 99600/99100B 966.12 € Ina Rulman NATR 8 X 52.85 €
Timken Rulman L102849/L102810 122.98 € Ina Rulman NATR 10 70.34 €
Timken Rulman LM102949/LM102910 12.96 € Ina Rulman NATR 10 PP A 77.63 €
Timken Rulman LM102949/LM102911 25.92 € Ina Rulman NATR 12 77.37 €
Timken Rulman LL103049/LL103010 123.57 € Ina Rulman NATR 12 PP A 85.66 €
Timken Rulman JLM104945/JLM104910Z 51.25 € Ina Rulman NATR 12-X-PP-A 93.73 €
Timken Rulman LM104947A/JLM104910 49.93 € Ina Rulman NATR 15 A 89.33 €
Timken Rulman JLM104948/JLM104910 19.14 € Ina Rulman NATR 15 PP A 93.25 €
Timken Rulman LM104949/JLM104910 Ina Rulman NATR 15 PP X A 102.76 €
Timken Rulman LM104949/LM104910 16.26 € Ina Rulman NATR 17 90.28 €
Timken Rulman LM104949/LM104911 15.32 € Ina Rulman NATR 17 PP A 101.24 €
Timken Rulman LM104949/LM104912 28.57 € Ina Rulman NATR 20 PP 113.23 €
Timken Rulman EE107057/107105V Ina Rulman NATR 25 PP A 123.81 €
Timken Rulman EE107060/107105 Ina Rulman NATR 30 PP 150.62 €
Timken Rulman EE113089/113170 Ina Rulman NATR 30-X-PP-A 163.85 €
Timken Rulman EE117063/117148 Ina Rulman NATR 35 PP A 215.01 €
Timken Rulman LM124449/LM124410 407.95 € Ina Rulman NATR 40 PP A 267.11 €
Timken Rulman HM125948/HM125910 Ina Rulman NATR 50 PP A 357.48 €
Timken Rulman EE130902/131400 Ina Rulman NATV 5 PP A 46.57 €
Timken Rulman EE134102/134143 Ina Rulman NATV 6 PP A 46.98 €
Timken Rulman M201047/M201011 45.08 € Ina Rulman NATV 8 PP A 54.47 €
Timken Rulman M201047S/M201011 42.71 € Ina Rulman NATV 10 70.34 €
Timken Rulman HM204043/HM204010 77.02 € Ina Rulman NATV 10 PP A 77.67 €
Timken Rulman HM204049/HM204010 57.00 € Ina Rulman NATV 12 77.41 €
Timken Rulman JM205149/JM205110 30.04 € Ina Rulman NATV 12 PP A 85.65 €
Timken Rulman JM207049/JM207010 41.38 € Ina Rulman NATV 15 PP A 93.33 €
Timken Rulman JH211749/JH211710 79.53 € Ina Rulman KRVE 35-PP-A 150.68 €
Timken Rulman HM212044/HM212010 73.34 € Ina Rulman KRV 40 PP A 141.98 €
Timken Rulman HM212046/HM212010 Ina Rulman KRVE 40-PP-A 171.56 €
Timken Rulman HM212046/HM212011 69.37 € Ina Rulman KRV 47 PP A 185.18 €
Timken Rulman HM212047/HM212010 44.77 € Ina Rulman KUG 6-G20 174.21 €
Timken Rulman HM212047/HM212011 53.90 € Ina Rulman KRV 52 PP A 190.22 €
Timken Rulman HM212049/HM212010 59.21 € Ina Rulman KRV 52-X-PP-A 208.27 €
Timken Rulman HM212049/HM212011 46.39 € Ina Rulman KRV 62 PP A 239.91 €
Timken Rulman H212749/H212710 134.91 € Ina Rulman KRV 62 PP X A 264.62 €
Timken Rulman HM215249/HM215210 55.28 € Ina Rulman KRV 72 PP A 267.23 €
Timken Rulman JH217249/JH217210 217.97 € Ina Rulman KRV 80 PP A 349.88 €
Timken Rulman L217849/L217810 Ina Rulman KRV 90-X-PP-A 456.54 €
Timken Rulman HM218238/HM218215 229.75 € Ina Rulman KR 16 68.86 €
Timken Rulman HM218248/HM218210 42.89 € Ina Rulman KR 16 PP A 73.53 €
Timken Rulman HM220149/HM220110 81.53 € Ina Rulman KR 16 PP X A 80.80 €
Timken Rulman HH221430/HH221410 477.18 € Ina Rulman KR 16-SK 79.28 €
DPE price list 14 / 84
RULMAN BRÜT FİYAT LİSTESİ
Br. Fiyat Br. Fiyat
Marka Rulman No (Euro) Marka Rulman No (Euro)
Timken Rulman HH221431/HH221410 558.18 € Ina Rulman KR 19 72.07 €
Timken Rulman HH221432/HH221410 502.21 € Ina Rulman KR 19 PP A 76.22 €
Timken Rulman HH221434/HH221410 397.64 € Ina Rulman KR 19-PP-X-A 84.26 €
Timken Rulman HH221440/HH221410 525.77 € Ina Rulman KR 19-SK 83.21 €
Timken Rulman HH221447/HH221410 525.77 € Ina Rulman KR 22 B 75.45 €
Timken Rulman HH221449/HH221410 257.73 € Ina Rulman KR 22 PP A 80.68 €
Timken Rulman HH224335/HH224310 615.61 € Ina Rulman KR 22 PP X A 89.04 €
Timken Rulman HH224340/HH224310 820.32 € Ina Rulman KR 26 B 78.83 €
Timken Rulman HH224346/HH224310 559.65 € Ina Rulman KR 26 PP A 85.68 €
Timken Rulman M 224749 / M 224710 Ina Rulman KR 26-PP-X-A 93.73 €
Timken Rulman TDO M 224749 / M 224710D Ina Rulman KR 30 B 95.42 €
Timken Rulman L 225849 / L 225810 142.12 € Ina Rulman KR 30 PP A 101.91 €
Timken Rulman HH228340/HH228310 Ina Rulman KR 30 PP X A 112.02 €
Timken Rulman HH228349/HH228310 Ina Rulman KRE 30 PP A 129.70 €
Timken Rulman HH228649D/HH228610 Ina Rulman KRE 32-PP-A-NMT 149.32 €
Timken Rulman M229349/M229310 824.74 € Ina Rulman KR 32 B 100.14 €
Timken Rulman HM231148/HM231110 879.24 € Ina Rulman KR 32 PP A 107.52 €
Timken Rulman M231649/M231610 419.73 € Ina Rulman KRE 32-PP-A 135.90 €
Timken Rulman TDO M231649/M231610CD 695.14 € Ina Rulman KR 35 B 111.06 €
Timken Rulman TDO M231649/M231610CD Ina Rulman KR 35 PP A 120.52 €
Timken Rulman HH231649/HH231615 Ina Rulman KR 35-X-B 122.25 €
Timken Rulman TDO HH234048/HH234011D Ina Rulman KR35-X-PP-A 155.65 €
Timken Rulman LM236749/LM236710 939.62 € Ina Rulman KRE 35 PP A 150.69 €
Timken Rulman M 236845/M 236810 1,008.84 € Ina Rulman KRE 35-B 209.96 €
Timken Rulman M 236848/M 236810 796.76 € Ina Rulman KR 40 B 132.34 €
Timken Rulman M 236849/M 236810 Ina Rulman KR 40 PP A 142.03 €
Timken Rulman HM 237532/HM 237510 1,462.44 € Ina Rulman KR 40-PP-X-A 156.87 €
Timken Rulman HM 237535/HM 237510 1,156.11 € Ina Rulman KRE 40 PP A 171.58 €
Timken Rulman TDO HM237535/HM237510CD Ina Rulman KRE 40 -PP-A-NMT 171.56 €
Timken Rulman HM 237542/HM 237510 1,402.06 € Ina Rulman KR 47 B 171.59 €
Timken Rulman HM 237545/HM 237510 1,104.57 € Ina Rulman KR 47 PP A 185.24 €
Timken Rulman TDO HM237545/HM237510CD Ina Rulman KR 47 PP X A 201.51 €
Timken Rulman H238140/H238110 Ina Rulman KR 52 B 178.35 €
Timken Rulman H239640/H239612 Ina Rulman KR 52 -B-NMT 178.39 €
Timken Rulman M 241547/M 241510 1,172.31 € Ina Rulman KR 52 PP A 190.28 €
Timken Rulman H 242649/H 242610 1,192.64 € Ina Rulman KR 5204-2RS 264.66 €
Timken Rulman M 244249/M 244210 1,531.66 € Ina Rulman KR 62 B 224.43 €
Timken Rulman TDO M 244249/M 244210CD Ina Rulman KR 62 PP A 239.87 €
Timken Rulman M 246942/M 246910 2,072.16 € Ina Rulman KR 62-B-NMT 224.42 €
Timken Rulman M 246949/M 246910 1,808.55 € Ina Rulman KR 62-PP-X-B 311.24 €
Timken Rulman M 249736/M 249710 2,131.07 € Ina Rulman KRE 62-PP-A 298.71 €
Timken Rulman M 249749/M 249710 1,455.08 € Ina Rulman KR 72 PP A 267.09 €
Timken Rulman HM 252348/HM 252310 2,818.86 € Ina Rulman KR 90-PP-A 413.89 €
Timken Rulman EE 275105/275155 2,334.32 € Ina Rulman NX 35 Z 153.80 €
Timken Rulman L 281148/L 281110 Ina Rulman NKX 40 183.49 €
Timken Rulman LM 300849/LM 300811 9.87 € Ina Rulman NKX 40 Z 195.48 €
Timken Rulman LM 300849/LM 300816 27.98 € Ina Rulman NKX 45 213.35 €
Timken Rulman L 305649/L 305610 92.64 € Ina Rulman NKX 45 Z 226.17 €
Timken Rulman JH 307749/JH 307710 115.39 € Ina Rulman NKX 50 233.86 €
Timken Rulman JHM 318448/JHM 318410 162.00 € Ina Rulman NKX 50 Z A 245.79 €
Timken Rulman L 319249/L 319210 189.99 € Ina Rulman NKX 60 331.13 €
Timken Rulman L 327249/L 327210 418.26 € Ina Rulman NKX 60 Z 348.14 €
Timken Rulman M 348449/M 348410 1,455.08 € Ina Rulman NKX 70 407.01 €
Timken Rulman M 349549/M 349510 717.23 € Ina Rulman NKX 70 Z A 430.08 €
Timken Rulman L357049/L357010 1,982.33 € Ina Rulman NKXR 15 111.50 €
Timken Rulman H 414236/H 414210 263.62 € Ina Rulman NKXR 15 Z 117.73 €
Timken Rulman H 414242/H 414210 115.39 € Ina Rulman NKXR 17 117.57 €
Timken Rulman H 414245/H 414210 185.57 € Ina Rulman NKXR 17 Z 125.30 €
Timken Rulman H 414249/H 414210 87.33 € Ina Rulman NKXR 20 147.46 €
Timken Rulman JH 415647/JH 415610 132.55 € Ina Rulman NKXR 20 Z 157.20 €
Timken Rulman L 420449/L 420410 229.75 € Ina Rulman NKXR 25 A 161.12 €
Timken Rulman EE420801/421437 Ina Rulman NKXR 25 Z 169.69 €
Timken Rulman HH 421246C/HH 421210 615.61 € Ina Rulman NKXR 30 A 181.00 €
Timken Rulman L 432349/L 432310 500.73 € Ina Rulman NKXR 30 Z A 192.10 €
DPE price list 15 / 84
RULMAN BRÜT FİYAT LİSTESİ
Br. Fiyat Br. Fiyat
Marka Rulman No (Euro) Marka Rulman No (Euro)
Timken Rulman L433749/L433710 Ina Rulman NKXR 35 222.67 €
Timken Rulman HH437549/HH437510 Ina Rulman NKXR 35 Z 232.96 €
Timken Rulman LM 451349/LM 451310 1,122.24 € Ina Rulman NKXR 40 255.14 €
Timken Rulman L476548/L476510 Ina Rulman NKXR 40 Z 268.80 €
Timken Rulman L 476549/L476510 Ina Rulman NKXR 45 301.22 €
Timken Rulman LM 501349/LM 501310 8.55 € Ina Rulman NKXR 45 Z 307.21 €
Timken Rulman LM 501349/LM 501311 30.34 € Ina Rulman NKXR 50 336.27 €
Timken Rulman LM 501349/LM 501314 14.88 € Ina Rulman NKXR 50 Z 348.20 €
Timken Rulman LM 503349/LM 503310 16.49 € Ina Rulman AXK 0414-TV 6.59 €
Timken Rulman LM 503349 A/LM 503310 10.90 € Ina Rulman AXK 0515 TN 6.49 €
Timken Rulman LM 503349 A/JLM 503319 27.84 € Ina Rulman AXK 0619 TN 5.87 €
Timken Rulman HH 506348/HH 506310 112.52 € Ina Rulman AXK 0821 TN 5.57 €
Timken Rulman HH 506349/HH 506310 159.06 € Ina Rulman AXK 1024 A 5.10 €
Timken Rulman JLM 506849/JLM 506810 29.61 € Ina Rulman AXK 100135 A 64.64 €
Timken Rulman L 507949/L 507910 106.19 € Ina Rulman AXK 110145 A 90.98 €
Timken Rulman JLM 508748/JLM 508710 206.19 € Ina Rulman AXK 130170-A 147.47 €
Timken Rulman LL 510749/LL 510710 128.28 € Ina Rulman AXK 140180 A 178.40 €
Timken Rulman JM 511946/JM 511910 39.76 € Ina Rulman AXK 150190-A 211.64 €
Timken Rulman JM 515649/JM 515610 79.53 € Ina Rulman AXK 120155 A 109.59 €
Timken Rulman HM 515745/HM 515716 173.78 € Ina Rulman AXK 1226 A 5.17 €
Timken Rulman HM 515749/HM 515716 185.57 € Ina Rulman AXK 1528 A 5.25 €
Timken Rulman HM 516449 C/HM 516410 103.98 € Ina Rulman AXK 160200 A 255.17 €
Timken Rulman JHM 516849/JHM 516810 136.67 € Ina Rulman AXK 1730 A 5.25 €
Timken Rulman HM 518445/HM 518410 75.11 € Ina Rulman AXK 2035 A 5.72 €
Timken Rulman L 521945/L 521910 178.21 € Ina Rulman AXK 2542 A 6.10 €
Timken Rulman L 521949/L 521910 178.21 € Ina Rulman AXK 3047 A 6.72 €
Timken Rulman LM 522546/LM 522510 200.30 € Ina Rulman AXK 3552 A 7.88 €
Timken Rulman LM 522549/LM 522510 170.83 € Ina Rulman AXK 4060 A 8.65 €
Timken Rulman JHM 522649/JHM 522610 144.33 € Ina Rulman AXK 4565 A 10.12 €
Timken Rulman EE 526 130 / 526190 Ina Rulman AXK 5070 A 11.74 €
Timken Rulman LL529749/LL529710 Ina Rulman AXK 5578 A 13.52 €
Timken Rulman M 533349 S/M 533310 633.29 € Ina Rulman AXK 6085 A 16.22 €
Timken Rulman JHM 534149/JHM 534110 350.52 € Ina Rulman AXK 6590 A 20.85 €
Timken Rulman L 540049/L 540010 602.36 € Ina Rulman AXK 7095 A 29.04 €
Timken Rulman 543085/543114 904.27 € Ina Rulman AXK 75100 A 35.68 €
Timken Rulman 544091/544118 1,073.64 € Ina Rulman AXK 80105 A 42.25 €
Timken Rulman LM 545849/LM 545810 1,069.22 € Ina Rulman AXK 85110 A 48.96 €
Timken Rulman LM 545849 A/LM 545810 1,458.03 € Ina Rulman NKIB 5911 304.57 €
Timken Rulman LM 603049/LM 603011 8.55 € Ina Rulman NKIB 5912 369.48 €
Timken Rulman LM 603049/LM 603012 15.16 € Ina Rulman NKIB 5913 443.66 €
Timken Rulman LM 603049/LM 603014 30.63 € Ina Rulman NKIB 5914 507.00 €
Timken Rulman L 610549/L 610510 91.31 € Ina Rulman AXW 20 10.36 €
Timken Rulman JM 612949/JM 612910 56.40 € Ina Rulman AXW 25 12.05 €
Timken Rulman LM 613449/LM 613410 67.74 € Ina Rulman AXW 30 13.25 €
Timken Rulman HM 617049/HM 617010 125.19 € Ina Rulman AXW 35 15.74 €
Timken Rulman L 624510/L 624510 Ina Rulman AXW 40 17.91 €
Timken Rulman L 624549/L 624510 297.49 € Ina Rulman AXW 50 50.52 €
Timken Rulman L624549/L624510D Ina Rulman PAF 08075-P10 4.34 €
Timken Rulman JM624649/JM624610 Ina Rulman PAF 10070-P10 5.62 €
Timken Rulman JM624649/JM624610B Ina Rulman PAF 10090-P10 5.78 €
Timken Rulman HM 624749/HM 624710 415.32 € Ina Rulman PAF 10120-P10 6.10 €
Timken Rulman LM 654649/LM 654610 1,929.31 € Ina Rulman PAF 10170-P10 8.43 €
Timken Rulman LM654649/LM654610B Ina Rulman PAF 12070-P10 7.07 €
Timken Rulman M667935/M667910 Ina Rulman PAF 12120-P10 8.03 €
Timken Rulman JLM 704649/JLM 704610 28.70 € Ina Rulman PAF 15120-P10 9.56 €
Timken Rulman JLM 710949C/JLM 710910 41.82 € Ina Rulman PAF 16120-P10 9.72 €
Timken Rulman L 713049/L 713010 134.02 € Ina Rulman PAF 16170-P10 10.44 €
Timken Rulman JLM 714149/JLM 714110 45.51 € Ina Rulman PAF 18170-P10 12.37 €
Timken Rulman JM 714249/JM 714210 68.04 € Ina Rulman PAF 20115 P10 14.38 €
Timken Rulman H 715334/H 715310 150.22 € Ina Rulman PAF 20115-P11 19.84 €
Timken Rulman H 715334/H 715311 121.95 € Ina Rulman PAF 25165-P10 20.24 €
Timken Rulman H 715334/H 715311W 712.81 € Ina Rulman PAF 25165-P14 20.24 €
Timken Rulman H 715334/H 715313W 167.90 € Ina Rulman PAF 30160-P10 24.02 €
Timken Rulman H 715340/H 715311 198.82 € Ina Rulman PAF 30160-P11 34.46 €
DPE price list 16 / 84
RULMAN BRÜT FİYAT LİSTESİ
Br. Fiyat Br. Fiyat
Marka Rulman No (Euro) Marka Rulman No (Euro)
Timken Rulman H 715341/H 715311 137.11 € Ina Rulman PAF 30260-P10 25.78 €
Timken Rulman H 715343/H 715310 144.03 € Ina Rulman PAF 30260-P11 37.75 €
Timken Rulman H 715343/H 715310B Ina Rulman PAF 35260-P10 28.03 €
Timken Rulman H 715343/H 715311 131.48 € Ina Rulman PAF 40260-P10 30.44 €
Timken Rulman H 715343/H 715311W 162.00 € Ina Rulman PAF 40260-P11 39.60 €
Timken Rulman H 715343/H 715313W 706.92 € Ina Rulman ZL 5205 DRS 288.19 €
Timken Rulman H 715345/H 715310 140.94 € Ina Rulman ZL 5206-DRS 339.35 €
Timken Rulman H 715345/H 715311 86.30 € Ina Rulman ZL 5207 KDDU 414.10 €
Timken Rulman H 715345/H 715311W 703.98 € Ina Rulman ZL 5207 KRDU 360.37 €
Timken Rulman H 715348/H 715311 178.21 € Ina Rulman ZM 06 191.85 €
Timken Rulman JM 716649/JM 716610 45.36 € Ina Rulman ZM 10 204.03 €
Timken Rulman JM 718149/JM 718110 81.74 € Ina Rulman ZM 15 217.67 €
Timken Rulman JM 719149/JM 719113 111.34 € Ina Rulman ZM 17 224.90 €
Timken Rulman JHM 720249/JHM 720210 120.03 € Ina Rulman ZM 20 234.13 €
Timken Rulman JM 720249/JM 720210 147.28 € Ina Rulman ZM 25 237.75 €
Timken Rulman JL724348/JL724314 Ina Rulman ZM 30 244.20 €
Timken Rulman JM 734449/JM 734410 618.56 € Ina Rulman ZMA 20/38 282.73 €
Timken Rulman JM 736149/JM 736110 518.41 € Ina Rulman ZMA 65/105 746.18 €
Timken Rulman JM 738249/JM 738210 412.37 € Ina Rulman ZKLF 2068-2RS 1,562.23 €
Timken Rulman LM 739749/LM 739710 662.74 € Ina Rulman ZKLF 2068-2Z-2AP 3,445.74 €
Timken Rulman LM 742745/LM 742710 817.38 € Ina Rulman ZKLF 30100-2RS 3,252.97 €
Timken Rulman LM 742749/LM 742710 729.01 € Ina Rulman ZKLF 30100-2Z-PE 2,269.05 €
Timken Rulman LM 742749 AA/LM 742710 Ina Rulman LR 207 NPPU 135.19 €
Timken Rulman LM 757049/LM 757010 1,683.36 € Ina Rulman ZKLF 50115-2Z-2AP 6,891.49 €
Timken Rulman HM 801346/HM 801310 47.12 € Ina Rulman ZKLN 0624-2RS-PE 659.43 €
Timken Rulman HM 801346X/HM 801310 17.53 € Ina Rulman ZKLN 1034-2RS-PE 859.43 €
Timken Rulman HM 801349/HM 801310 60.38 € Ina Rulman IR 160X175X40 301.09 €
Timken Rulman M 802048/M 802011 22.68 € Ina Rulman LR 25X30X12,5 12.37 €
Timken Rulman HM 803145/HM 803110 51.25 € Ina Rulman LR 25X30X26,5 16.95 €
Timken Rulman HM 803146/HM 803110 22.09 € Ina Rulman LR 30X35X20,5 16.30 €
Timken Rulman HM 803149/HM 803110 33.88 € Ina Rulman LR 35X40X12,5 16.55 €
Timken Rulman HM 803149/HM 803112 83.51 € Ina Rulman LR 35X40X20,5 18.35 €
Timken Rulman M 804048/M 804010 57.29 € Ina Rulman HF 0406-KF-A 29.88 €
Timken Rulman M 804049/M 804010 37.11 € Ina Rulman HFL 0408-KF 56.79 €
Timken Rulman HM 804840/HM 804810 59.98 € Ina Rulman HF1216 33.41 €
Timken Rulman HM 804842/HM 804810 67.74 € Ina Rulman HF1416 33.65 €
Timken Rulman HM 804843/HM 804810 56.85 € Ina Rulman HF1616 34.22 €
Timken Rulman HM 804846/HM 804810 59.78 € Ina Rulman HF1816 37.35 €
Timken Rulman HM 804848/HM 804810 55.23 € Ina Rulman HF2016L564 38.55 €
Timken Rulman HM 804849/HM 804810 52.13 € Ina Rulman HF2520 47.47 €
Timken Rulman LM 806649/LM 806610 22.42 € Ina Rulman HF 3020 55.34 €
Timken Rulman HM 807035/HM 807010 112.81 € Ina Rulman HFL0615 56.79 €
Timken Rulman HM 807040/HM 807010 48.60 € Ina Rulman HFL0822 62.65 €
Timken Rulman HM 807044/HM 807010 75.11 € Ina Rulman HFL1022 64.02 €
Timken Rulman JHM 807045/JHM 807012 81.74 € Ina Rulman HFL1226L564 65.95 €
Timken Rulman HM 807046/HM 807010 54.49 € Ina Rulman HFL1826 72.53 €
Timken Rulman HM 807048/HM 807010 54.34 € Ina Rulman HFL2026 73.73 €
Timken Rulman HM 807049/HM 807010 58.46 € Ina Rulman HFL2530 70.36 €
Timken Rulman L 812148/L 812111 62.15 € Ina Rulman HFL 3030 105.78 €
Timken Rulman JLM 813049/JLM 813010 70.69 € Ina Rulman HFL3030 105.78 €
Timken Rulman HM 813836/HM 813810 219.44 € Ina Rulman HFZ 101410 53.09 €
Timken Rulman HM 813840/HM 813810 84.84 € Ina Rulman HFZ 081208 42.57 €
Timken Rulman HM 813841/HM 813810 76.14 € Ina Rulman PAF 20165 P10 14.94 €
Timken Rulman HM 813842/HM 813810 106.48 € Ina Rulman PAF 20215-P10 15.50 €
Timken Rulman HM 813843/HM 813810 156.11 € Ina Rulman PAF 25215-P10 21.04 €
Timken Rulman HM 813844/HM 813810 89.39 € Ina Rulman PAF 25215-P14 21.04 €
Timken Rulman HM 813844/HM 813811 89.40 € Ina Rulman PAP 0303-P10 1.45 €
Timken Rulman HM 813849/HM 813810 83.95 € Ina Rulman PAP 0304-P10 1.53 €
Timken Rulman L 814749/L 814710 125.63 € Ina Rulman PAP 0606-P10 1.85 €
Timken Rulman LM 814849/LM 814810 68.04 € Ina Rulman PAP 0710-P10 2.25 €
Timken Rulman H 816249/H 816210 1,409.42 € Ina Rulman PAP 0808-P10 1.93 €
Timken Rulman JL 819349/JL 819310 53.02 € Ina Rulman PAP 0808-P14 1.93 €
Timken Rulman JM 822049/JM 822010 92.78 € Ina Rulman PAP 0810-P11 2.89 €
Timken Rulman HH 840249/HH 840210 3,268.04 € Ina Rulman PAP 0810-P20 2.25 €
DPE price list 17 / 84
RULMAN BRÜT FİYAT LİSTESİ
Br. Fiyat Br. Fiyat
Marka Rulman No (Euro) Marka Rulman No (Euro)
Timken Rulman JHM840449/JHM840410 1,234.16 € Ina Rulman PAP 0812-P10 2.49 €
Timken Rulman L 860049/L 860010 1,558.18 € Ina Rulman PAP 0812-P11 3.13 €
Timken Rulman LM 869448/LM 868410 Ina Rulman PAP 0812-P20 2.33 €
Timken Rulman HM 903245/HM 903210 86.74 € Ina Rulman PAP 1008-P10 2.57 €
Timken Rulman HM 903247/HM 903210 72.61 € Ina Rulman PAP 1010-P20 2.81 €
Timken Rulman HM 903249/HM 903210 27.98 € Ina Rulman PAP 1015-P10 4.02 €
Timken Rulman M 903345/M 903310 82.47 € Ina Rulman PAP 1212-P10 4.58 €
Timken Rulman HM 905843/HM 905810 109.87 € Ina Rulman PAP 1212-P20 4.10 €
Timken Rulman HM 907643/HM 907614 68.48 € Ina Rulman PAP 1215 P20 4.66 €
Timken Rulman HM907643/HM907616 Ina Rulman PAP 1220 P20 5.14 €
Timken Rulman L910349/L910310 60.82 € Ina Rulman PAP 1225-P10 6.35 €
Timken Rulman HM 911242/HM 911210 156.11 € Ina Rulman PAP 1412-P10 4.98 €
Timken Rulman HM 911244/HM 911210 147.28 € Ina Rulman PAP 1415-P10 5.14 €
Timken Rulman HM 911244/HM 911216 229.47 € Ina Rulman PAP 1510-P10 5.30 €
Timken Rulman HM 911245/HM 911210 90.42 € Ina Rulman PAP 1515-P20 5.38 €
Timken Rulman HM 911245/HM 911216 278.35 € Ina Rulman PAP 1525-P14 7.15 €
Timken Rulman H 913842/H 913810 139.91 € Ina Rulman PAP 1610-P10 5.30 €
Timken Rulman H 913843/H 913810 138.44 € Ina Rulman PAP 1612-P10 5.78 €
Timken Rulman JH 913848/JH 913811 326.95 € Ina Rulman PAP 1615-P20 5.46 €
Timken Rulman H 913849/H 913810 191.45 € Ina Rulman PAP 1620-P10 7.07 €
Timken Rulman HH 914447/HH 914412 1,044.19 € Ina Rulman PAP 9060-P10 123.29 €
Timken Rulman HH 914449/HH 914412 677.46 € Ina Rulman PAP 9560-P10 139.28 €
Timken Rulman HM 914545/HM 914510 936.67 € Ina Rulman PAP 10060-P10 151.81 €
Timken Rulman H 916642/H 916610 689.25 € Ina Rulman PAP 12060-P10 455.42 €
Timken Rulman H 917840/H 917810 686.30 € Ina Rulman PAP 140100-P10 586.18 €
Timken Rulman H 919942 H/H 919911 6,995.58 € Ina Rulman PAP 16080-P10 619.91 €
Timken Rulman LM921845/LM921810 Ina Rulman PAW 18-P10 7.79 €
Timken Rulman TDO HM921343/HM921310D Ina Rulman PAW 20-P10 9.40 €
Timken Rulman HH 923649/HH 923610 1,148.75 € Ina Rulman PAW 20-P20 8.43 €
Timken Rulman HH924349/HH924310D Ina Rulman PAW 22-P10 9.72 €
Timken Rulman HM 926740/HM 926710 883.65 € Ina Rulman PAW 28-P10 14.38 €
Timken Rulman HM926740/HM926710D Ina Rulman PAW 28-P14 14.38 €
Timken Rulman HH926744/HH926710 1,432.99 € Ina Rulman PAW 28-P20 12.93 €
Timken Rulman HM 926745/HM 926710 974.96 € Ina Rulman PAW 32-P10 17.43 €
Timken Rulman TDO HM926745/HM926710D Ina Rulman PAW 42-P14 22.89 €
Timken Rulman HM 926747/HM 926710 824.74 € Ina Rulman PAW 42-P20 20.56 €
Timken Rulman TDO HM926747/HM926710D Ina Rulman PAW 48-P10 32.29 €
Timken Rulman HH 926749/HH 926710 1,413.85 € Ina Rulman PAW 52-P10 35.50 €
Timken Rulman HM926749/HM926710 935.20 € Ina Rulman ZARF 2068-TV-A 2,072.27 €
Timken Rulman TDO HM926749/HM926710D Ina Rulman ZARF 2080-TV-A 2,847.36 €
Timken Rulman HH932132/HH932110 2,445.51 € Ina Rulman ZARF 2590-L-TV-A 3,441.73 €
Timken Rulman HH932145/HH932110 2,814.43 € Ina Rulman ZARF 35110-L-TV-A 4,385.49 €
Timken Rulman JLM722948/K426883 Ina Rulman ZARF 3590-TV-A 2,815.23 €
Timken Rulman 30203 5.70 € Ina Rulman ZARF 40100-TV-A 3,180.69 €
Timken Rulman 30204 6.63 € Ina Rulman ZARF 55145-TV-A 6,313.18 €
Timken Rulman 30205 6.63 € Ina Rulman ZARF 1560-TV-A 1,839.34 €
Timken Rulman 30206 5.66 € Ina Rulman ZARN 2052-TV-A 1,803.19 €
Timken Rulman 30207 7.36 € Ina Rulman ZARN 3080-L-TV-A 3,465.82 €
Timken Rulman 30208 10.68 € Ina Rulman ZARN 3062 TV 2,188.73 €
Timken Rulman 30209 11.78 € Ina Rulman ZARN 2557 TV 2,036.12 €
Timken Rulman 30210 12.15 € Ina Rulman ZARN 3585-TV-A 3,602.37 €
Timken Rulman 30211 11.91 € Ina Rulman ZARN 4075 L 2,939.40 €
Timken Rulman 30212 14.57 € Ina Rulman ZARN 50110-TV-A 5,148.54 €
Timken Rulman 30213 25.47 € Ina Rulman 61826-2RS-HLU 649.34 €
Timken Rulman 30214 23.60 € Ina Rulman 61826-HLU 503.72 €
Timken Rulman 30215 26.51 € Ina Rulman 61828-2RS-HLU 772.78 €
Timken Rulman 30216 43.15 € Ina Rulman 61828-2Z-HLU 772.80 €
Timken Rulman 30217 61.86 € Ina Rulman 61828-HLU 596.28 €
Timken Rulman 30218 69.84 € Ina Rulman 61830-HLU 671.68 €
Timken Rulman 30219 56.07 € Ina Rulman 61834-HLU 943.72 €
Timken Rulman 30220 64.06 € Ina Rulman 61836-HLU 1,106.97 €
Timken Rulman 30221 138.44 € Ina Rulman 61838-HLU 1,167.64 €
Timken Rulman 30222 200.00 € Ina Rulman 61840-HLU 1,242.25 €
Timken Rulman 30224 225.33 € Ina Rulman 61844-HLU 1,646.43 €
DPE price list 18 / 84
RULMAN BRÜT FİYAT LİSTESİ
Br. Fiyat Br. Fiyat
Marka Rulman No (Euro) Marka Rulman No (Euro)
Timken Rulman 30226 301.92 € Ina Rulman 61848-HLU 2,190.59 €
Timken Rulman 30228 413.85 € Ina Rulman 61852-HLU 2,660.14 €
Timken Rulman 30230 540.51 € Ina Rulman 61860-M-HLU 4,423.32 €
Timken Rulman 30302 12.44 € Ina Rulman 61864-M-HLU 5,203.78 €
Timken Rulman 30303 6.36 € Ina Rulman 61900-2RS-HLU 30.02 €
Timken Rulman 30304 7.80 € Ina Rulman 61900-2Z-HLU 30.02 €
Timken Rulman 30305 5.00 € Ina Rulman 61900-HLU 24.77 €
Timken Rulman 30306 6.02 € Ina Rulman 61901-2RS-HLU 29.91 €
Timken Rulman 30307 10.75 € Ina Rulman 61901-2Z-HLU 29.94 €
Timken Rulman 30308 10.28 € Ina Rulman 61901-HLU 24.45 €
Timken Rulman 30309 16.94 € Ina Rulman 61902-2Z-HLU 33.07 €
Timken Rulman 30310 22.38 € Ina Rulman 61902-HLU 27.27 €
Timken Rulman 30310 B Ina Rulman 61903-2RS-HLU 33.86 €
Timken Rulman 30311 27.61 € Ina Rulman 61903-HLU 28.37 €
Timken Rulman 30312 34.61 € Ina Rulman 61904-2RS-HLU 40.44 €
Timken Rulman 30313 51.40 € Ina Rulman 61904-2Z-HLU 40.44 €
Timken Rulman 30314 64.76 € Ina Rulman 61904-HLU 33.39 €
Timken Rulman 30315 72.35 € Ina Rulman 61905-2RS-HLU 52.59 €
Timken Rulman 30316 87.58 € Ina Rulman 61905-2Z-HLU 52.59 €
Timken Rulman 30317 89.84 € Ina Rulman 61905-HLU 39.89 €
Timken Rulman 31307 15.23 € Ina Rulman 61906-2RS-HLU 67.64 €
Timken Rulman 31308 30.78 € Ina Rulman 61906-HLU 59.02 €
Timken Rulman 31309 26.80 € Ina Rulman 61907 78.14 €
Timken Rulman 31310 32.36 € Ina Rulman 61907 2Z 92.17 €
Timken Rulman 31311 36.18 € Ina Rulman 61907-2RS-HLC 92.17 €
Timken Rulman 31312 43.78 € Ina Rulman 61908 83.86 €
Timken Rulman 31313 49.63 € Ina Rulman 61908 2RS 97.73 €
Timken Rulman 31314 68.54 € Ina Rulman 61908 2Z 97.73 €
Timken Rulman 31315 54.61 € Ina Rulman 61909 97.42 €
Timken Rulman 31318 Ina Rulman 61909 2RS 114.04 €
Timken Rulman 32004 X 7.07 € Ina Rulman 61909 2Z 117.56 €
Timken Rulman 32005 X 7.07 € Ina Rulman 61910 105.02 €
Timken Rulman 32006 X 6.63 € Ina Rulman 61910 2RS 134.41 €
Timken Rulman 32007 XM 7.36 € Ina Rulman 61911 117.88 €
Timken Rulman 32008 XM 7.95 € Ina Rulman 61911 2RS 172.97 €
Timken Rulman 32009 XM 10.31 € Ina Rulman 61912 137.94 €
Timken Rulman 32010 X 10.75 € Ina Rulman 61912 2RS 189.04 €
Timken Rulman 32011 XM 14.43 € Ina Rulman 61913 148.76 €
Timken Rulman 32012 X 15.46 € Ina Rulman 61914 169.14 €
Timken Rulman 32013 X 17.38 € Ina Rulman LR 201-2RSR 53.81 €
Timken Rulman 32014 X 20.92 € Ina Rulman LR 201-2Z 116.06 €
Timken Rulman 32015 X 26.51 € Ina Rulman LR 201-X-2RSR 53.81 €
Timken Rulman 32016 X 29.45 € Ina Rulman LR 202-2RSR 49.40 €
Timken Rulman 32017 X 48.60 € Ina Rulman LR 202-2RSR-X 49.40 €
Timken Rulman 32018 X 38.29 € Ina Rulman LR 202-NPP 51.65 €
Timken Rulman 32019 X 49.78 € Ina Rulman LR 203-2RSR-X 63.37 €
Timken Rulman 32020 X 42.82 € Ina Rulman LR 203-NPP 66.67 €
Timken Rulman 32021 X 74.25 € Ina Rulman 3004 2RS 103.18 €
Timken Rulman 32022 X 63.33 € Ina Rulman 3006 2RS 140.02 €
Timken Rulman 32024 XM 129.60 € Ina Rulman 3008 2RS 207.87 €
Timken Rulman 32026 XM 194.85 € Ina Rulman 3005 2RS 119.55 €
Timken Rulman 32028 XM 256.26 € Ina Rulman 3800 2RS 86.96 €
Timken Rulman 32030 XM 332.85 € Ina Rulman 3800 2Z 81.63 €
Timken Rulman 32032 XM 399.11 € Ina Rulman 3801 2RS 78.54 €
Timken Rulman 32034 XM 536.08 € Ina Rulman 3802-2RS-HLC 83.61 €
Timken Rulman 32036 XM 668.63 € Ina Rulman 3803-2RS-HLC 87.47 €
Timken Rulman 32038 XM 817.38 € Ina Rulman 3804-2RS-HLC 95.66 €
Timken Rulman 32204 7.80 € Ina Rulman 3805 2RS 109.67 €
Timken Rulman 32205 8.19 € Ina Rulman 3808 2RS 189.53 €
Timken Rulman 32205 B 8.19 € Ina Rulman 3808 2Z 180.57 €
Timken Rulman 32206 B 27.54 € Ina Rulman 3809 2RS 216.86 €
Timken Rulman 32206 M 8.55 € Ina Rulman 3811-2RS 271.08 €
Timken Rulman 32207 M 8.69 € Ina Rulman 3818-2RS 725.94 €
Timken Rulman 32208 M 10.16 € Ina Rulman 3904-2RS 130.76 €
DPE price list 19 / 84
RULMAN BRÜT FİYAT LİSTESİ
Br. Fiyat Br. Fiyat
Marka Rulman No (Euro) Marka Rulman No (Euro)
Timken Rulman 32209 M 9.60 € Ina Rulman 3908-2RS 405.62 €
Timken Rulman 32210 M Ina Rulman 30/5.2RS 84.88 €
Timken Rulman 32211 M 24.30 € Ina Rulman 30/6-2RSR-HLW 85.96 €
Timken Rulman 32212 M 17.39 € Ina Rulman PWTR 2052.2RS A 168.91 €
Timken Rulman 32213 27.25 € Ina Rulman PWTR 35-2RS-A 197.99 €
Timken Rulman 32214 29.45 € Ina Rulman PWTR 3580.2RS A 221.03 €
Timken Rulman 32215 33.13 € Ina Rulman PWTR 4090-2RS-A 281.60 €
Timken Rulman 32216 33.88 € Ina Rulman PWTR 15-2RS-A 109.56 €
Timken Rulman 32217 46.39 € Ina Rulman PWTR 17-2RS-A 140.00 €
Timken Rulman 32218 M 66.80 € Ina Rulman PWTR 20-2RS-A 129.72 €
Timken Rulman 32219 69.84 € Ina Rulman PWKR 35-2RS-A 144.74 €
Timken Rulman 32220 M 116.35 € Ina Rulman PWKR 40-2RS 224.96 €
Timken Rulman 32221 111.93 € Ina Rulman PWKRE 40-2RS 305.20 €
Timken Rulman 32222 M 168.33 € Ina Rulman PWTR 50-2RS-A 331.96 €
Timken Rulman 32224 M 463.62 € Ina Rulman PWKR 52 2RS 230.45 €
Timken Rulman 32226 M 599.35 € Ina Rulman PWKRE 52-2RS-A 276.54 €
Timken Rulman 32304 13.70 € Ina Rulman PWKRE 62-2RS-A 360.96 €
Timken Rulman 32305 8.89 € Ina Rulman PWKR 80 2RS 422.46 €
Timken Rulman 32306 18.41 € Ina Rulman SL01 4830-A-C3 1,794.92 €
Timken Rulman 32307 14.40 € Ina Rulman SL01 4832 A 1,717.69 €
Timken Rulman 32308 14.35 € Ina Rulman SL01 4834 A 2,099.27 €
Timken Rulman 32308 B 39.76 € Ina Rulman SL01 4836 2,464.71 €
Timken Rulman 32309 M 23.57 € Ina Rulman SL01 4844-A 4,229.83 €
Timken Rulman 32309 BM 73.64 € Ina Rulman SL01 4844-A-C3 5,287.33 €
Timken Rulman 32310 29.45 € Ina Rulman SL01 4848-A 5,344.84 €
Timken Rulman 32310 B 52.35 € Ina Rulman SL01 4852 A 6,602.84 €
Timken Rulman 32311 M 38.29 € Ina Rulman SL01 4912-A 397.18 €
Timken Rulman 32311 BM 54.96 € Ina Rulman SL01 4914 A 496.16 €
Timken Rulman 32312 35.26 € Ina Rulman SL01 4918 A 678.06 €
Timken Rulman 32312 BM 58.88 € Ina Rulman SL01 4920 A 922.45 €
Timken Rulman 32313 M 52.58 € Ina Rulman SL01 4926-A 1,384.08 €
Timken Rulman 32314 M 78.56 € Ina Rulman SL01 4934-A 2,441.02 €
Timken Rulman 32315 M 91.31 € Ina Rulman SL02 4834-A 1,939.50 €
Timken Rulman 32316 M 133.46 € Ina Rulman SL02 4844 C3 4,864.36 €
Timken Rulman 32317 186.46 € Ina Rulman SL02 4852 C3 7,223.95 €
Timken Rulman 32924 M 59.73 € Ina Rulman SL02 4918-A 624.25 €
Timken Rulman 32928 M 217.97 € Ina Rulman SL024920-A 1,062.92 €
Timken Rulman 32930 M 266.57 € Ina Rulman RSL18 5016-A 630.68 €
Timken Rulman 32934 M 334.32 € Ina Rulman RSL18 5017-A 688.83 €
Timken Rulman 32936 M 427.10 € Ina Rulman SL18 1836 A 1,939.75 €
Timken Rulman 32938 M Ina Rulman SL18 1852 E 3,355.88 €
Timken Rulman 32940 M 636.23 € Ina Rulman SL18 1856 5,316.89 €
Timken Rulman 33010 27.99 € Ina Rulman SL18 1864 E C3 7,703.58 €
Timken Rulman 33011 28.99 € Ina Rulman SL18 1872 11,866.13 €
Timken Rulman 33012 36.18 € Ina Rulman SL18 1876 E 11,890.90 €
Timken Rulman 33013 33.13 € Ina Rulman SL18 1876 E C3 14,863.61 €
Timken Rulman 33014 M 41.89 € Ina Rulman SL18 1880 12,546.04 €
Timken Rulman 33015 41.89 € Ina Rulman SL18 1884 E 16,308.01 €
Timken Rulman 33018 66.50 € Ina Rulman SL18 1888 E 17,999.95 €
Timken Rulman 33019 48.60 € Ina Rulman SL18 2207 A 265.86 €
Timken Rulman 33020 54.49 € Ina Rulman SL18 2208-A-XL 295.98 €
Timken Rulman 33021 M Ina Rulman SL18 2209 A XL 320.72 €
Timken Rulman 33022 66.33 € Ina Rulman SL18 2210 A 357.35 €
Timken Rulman 33024P 98.72 € Ina Rulman SL18 2210 A C3 357.35 €
Timken Rulman 33108 13.99 € Ina Rulman SL18 2210-A-XL-C3 357.35 €
Timken Rulman 33109 27.25 € Ina Rulman SL18 2211 A 446.66 €
Timken Rulman X 33109/Y 33109 R Ina Rulman SL18 2211 A C3 446.66 €
Timken Rulman 33110 22.44 € Ina Rulman SL18 2212 A XL 519.83 €
Timken Rulman 33111 26.51 € Ina Rulman SL18 2214 A 644.66 €
Timken Rulman 33112 29.89 € Ina Rulman SL18 2215 A C3 716.83 €
Timken Rulman 33113 25.77 € Ina Rulman SL18 2218 A 1,428.83 €
Timken Rulman 33114 45.69 € Ina Rulman SL18 2222 A 1,915.82 €
Timken Rulman 33115 31.81 € Ina Rulman SL18 2224-A 2,404.47 €
Timken Rulman 33116 47.50 € Ina Rulman SL18 2912-B-XL 238.95 €
DPE price list 20 / 84
RULMAN BRÜT FİYAT LİSTESİ
Br. Fiyat Br. Fiyat
Marka Rulman No (Euro) Marka Rulman No (Euro)
Timken Rulman 33117 51.16 € Ina Rulman SL18 2913-B 270.12 €
Timken Rulman 33118 M 54.49 € Ina Rulman SL18 2914-B-XL 293.81 €
Timken Rulman 33205 14.43 € Ina Rulman SL18 2915-B-XL 336.86 €
Timken Rulman 33206 12.34 € Ina Rulman SL18 2916 B C3 355.15 €
Timken Rulman 33207 15.61 € Ina Rulman SL18 2917-B-XL 457.42 €
Timken Rulman 33208 19.44 € Ina Rulman SL18 2920 B 650.06 €
Timken Rulman 33209 18.86 € Ina Rulman SL18 2920 B C3 650.12 €
Timken Rulman 33210 22.77 € Ina Rulman SL18 2924 B 827.69 €
Timken Rulman 33211 33.43 € Ina Rulman SL18 2926 B 953.57 €
Timken Rulman XLA 33211 39.76 € Ina Rulman SL18 2926 B C3 953.56 €
Timken Rulman XLA 33211-9TKA 1 50.10 € Ina Rulman SL18 2928 B C3 1,084.88 €
Timken Rulman 33212 46.25 € Ina Rulman SL18 2928-B-XL 1,356.16 €
Timken Rulman 33213 M 39.08 € Ina Rulman SL18 2930 B XL C3 1,379.86 €
Timken Rulman 33214 41.24 € Ina Rulman SL18 2932 B 1,571.43 €
Timken Rulman 33215 52.08 € Ina Rulman SL18 2932 B C3 1,571.36 €
Timken Rulman 33216 74.25 € Ina Rulman SL18 2934-B-XL 1,760.80 €
Timken Rulman 33217 65.54 € Ina Rulman SL18 2936 B 2,079.43 €
FAG Rulman 11204TV 89.69 € Ina Rulman SL18 2936 B C3 2,079.37 €
FAG Rulman 11205TV 97.74 € Ina Rulman SL18 2938 B 2,240.86 €
FAG Rulman 11206TV 112.21 € Ina Rulman SL18 2938 B C3 2,240.84 €
FAG Rulman 11207TV 140.90 € Ina Rulman SL18 2940 B C3 2,656.33 €
FAG Rulman 11208TV 164.62 € Ina Rulman SL182940-B-XL 3,320.48 €
FAG Rulman 11209TV 184.84 € Ina Rulman SL18 2944 B 3,213.85 €
FAG Rulman 11210TV 200.94 € Ina Rulman SL18 2944 B C3 3,213.80 €
FAG Rulman 11211TV 270.00 € Ina Rulman SL18 2948 B C3 3,883.31 €
FAG Rulman 11212TV 301.56 € Ina Rulman SL18 2952 B 5,319.14 €
FAG Rulman 1200TV 42.37 € Ina Rulman SL18 2952 B C3 6,648.85 €
FAG Rulman 1201TV 42.54 € Ina Rulman SL18 2956 B 6,233.91 €
FAG Rulman 1202TV 41.78 € Ina Rulman SL18 2956 B C3 6,233.93 €
FAG Rulman 1203TV 41.36 € Ina Rulman SL18 2960 B 8,961.08 €
FAG Rulman 1204K.TV.C3 42.34 € Ina Rulman SL18 2964 B C3 11,802.46 €
FAG Rulman 1204TV 43.89 € Ina Rulman SL18 2972 B C3 14,923.88 €
FAG Rulman 1205K.TV.C3 48.32 € Ina Rulman VSU 200844 15,509.86 €
FAG Rulman 1205TV 46.95 € Ina Rulman VLU 200944 10,995.86 €
FAG Rulman 1205TV.C3 48.24 € Ina Rulman NIP A2 524.49 €
FAG Rulman 1206K.TV.C3 57.35 € Ina Rulman GIKL 10-PB-A 47.07 €
FAG Rulman 1206TV 53.95 € Ina Rulman GIKL 10-PW-A 58.15 €
FAG Rulman 1206TV.C3 56.49 € Ina Rulman GIKL 12-PB-A 67.71 €
FAG Rulman 1207K.TV.C3 62.30 € Ina Rulman GIKL 12-PW-A 65.38 €
FAG Rulman 1207TV 66.25 € Ina Rulman GIKL 14 PB-A 101.29 €
FAG Rulman 1207TV.C3 64.64 € Ina Rulman GIKL 16-PB 135.98 €
FAG Rulman 1208K.TV.C3 73.78 € Ina Rulman GIHRK 20-DO-B 144.66 €
FAG Rulman 1208TV 73.78 € Ina Rulman GIKL 20-PB 180.88 €
FAG Rulman 1208TV.C3 73.78 € Ina Rulman GIHNRK 25-LO-B 175.74 €
FAG Rulman 1209K.TV.C3 77.97 € Ina Rulman GIHR-K 25 DO B 160.88 €
FAG Rulman 1209TV 80.31 € Ina Rulman GIHRK 25-DO-B 160.88 €
FAG Rulman 1209TV.C3 80.31 € Ina Rulman GIHRK 30-DO-B 171.89 €
FAG Rulman 1210K.TV.C3 92.17 € Ina Rulman GIHR-K 35 DO B 230.28 €
FAG Rulman 1210TV 92.17 € Ina Rulman GIHNRK 40-LO-B 330.10 €
FAG Rulman 1210-TVH-C3 92.17 € Ina Rulman GIHR-K 40 DO B 286.66 €
FAG Rulman 1211K.TV.C3 109.56 € Ina Rulman GIHNRK 50 LO-B 498.19 €
FAG Rulman 1211TV 112.81 € Ina Rulman GIHRK 50 DO-B 424.17 €
FAG Rulman 1212K.TV.C3 133.91 € Ina Rulman GIHR 60-DO 766.11 €
FAG Rulman 1212TV 133.91 € Ina Rulman GIHR-K 60 DO A 651.16 €
FAG Rulman 1213K.TV.C3 156.88 € Ina Rulman GIHR 70-DO-A 1,016.36 €
FAG Rulman 1213TV 161.31 € Ina Rulman GIHR-K 70 DO A 863.93 €
FAG Rulman 1214TV 179.76 € Ina Rulman GIHR 80-DO-A 1,390.19 €
FAG Rulman 1215K.TV.C3 215.20 € Ina Rulman GIHR-K 80 DO A 1,181.75 €
FAG Rulman 1215TV 223.06 € Ina Rulman GIHRK 100-DO-A 2,547.68 €
FAG Rulman 1216K.TV.C3 254.20 € Ina Rulman GIKL 6-PB-A 42.17 €
FAG Rulman 1216TV 263.48 € Ina Rulman GIKL 8 PW-A 46.35 €
FAG Rulman 1217K.TV.C3 301.81 € Ina Rulman GIKL 8-PB-A 43.94 €
FAG Rulman 1217TV 301.81 € Ina Rulman GIKR 8 PB-A 41.93 €
FAG Rulman 1218K.TV.C3 362.55 € Ina Rulman GIKR 12-PB-A 64.26 €
DPE price list 21 / 84
RULMAN BRÜT FİYAT LİSTESİ
Br. Fiyat Br. Fiyat
Marka Rulman No (Euro) Marka Rulman No (Euro)
FAG Rulman 1218TV 362.55 € Ina Rulman GIKR 16 PB 109.63 €
FAG Rulman 1218TV.C3 362.55 € Ina Rulman GIKR 20-PW 144.66 €
FAG Rulman 1219K.M.C3 846.30 € Ina Rulman GIKR 25 PB 219.19 €
FAG Rulman 1219M 846.30 € Ina Rulman GAKL 6-PB-A 42.17 €
FAG Rulman 1220K.M.C3 911.39 € Ina Rulman GAKL 6-PW-A 39.52 €
FAG Rulman 1220M 911.39 € Ina Rulman GAKR 6-PW-A 39.52 €
FAG Rulman 1222K.M.C3 1,012.02 € Ina Rulman GAKL 8 PB-A 46.03 €
FAG Rulman 1222M 1,012.02 € Ina Rulman GAKL 8-PW-A 45.14 €
FAG Rulman 1224M 1,923.49 € Ina Rulman GAKR 8 PB-A 43.94 €
FAG Rulman 126TV 35.69 € Ina Rulman GAKL 10-PW-A 55.74 €
FAG Rulman 127TV 37.39 € Ina Rulman GAKL 14-PB-A 93.81 €
FAG Rulman 129TV 39.49 € Ina Rulman GAKR 14-PB-A 87.95 €
FAG Rulman 1301TV 63.29 € Ina Rulman GAKR 16 PB 95.30 €
FAG Rulman 1302 53.17 € Ina Rulman GAKR 16-PB 95.34 €
FAG Rulman 1303 56.25 € Ina Rulman GAKR 16-PW 96.63 €
FAG Rulman 1304TV 59.21 € Ina Rulman GAKL 18-PW 176.30 €
FAG Rulman 1305K.TV.C3 75.03 € Ina Rulman GAKL 20-PB 155.66 €
FAG Rulman 1305TV 67.79 € Ina Rulman GAKL 20-PW 149.40 €
FAG Rulman 1306K.TV.C3 82.16 € Ina Rulman GAKR 20-PB 123.45 €
FAG Rulman 1306TV 82.16 € Ina Rulman GAKL 22-PW 200.72 €
FAG Rulman 1307K.TV.C3 95.27 € Ina Rulman GAKR 25-PB 190.68 €
FAG Rulman 1307TV 95.27 € Ina Rulman GAKR 25-PW 192.61 €
FAG Rulman 1308K.TV.C3 116.14 € Ina Rulman GE 6 DO 18.64 €
FAG Rulman 1308TV 116.14 € Ina Rulman GE 50 UK-2RS-A 195.85 €
FAG Rulman 1308TV.C3 116.07 € Ina Rulman GE 50-HO-2RS 134.30 €
FAG Rulman 1309K.TV.C3 143.77 € Ina Rulman GE 50-KLL-B 179.36 €
FAG Rulman 1309TV 143.77 € Ina Rulman GE 50-SW-A 198.47 €
FAG Rulman 1310K.TV.C3 175.34 € Ina Rulman GE 55-SX 1,076.29 €
FAG Rulman 1310TV 175.34 € Ina Rulman GE 60 AW A 1,064.97 €
FAG Rulman 1311K.TV.C3 208.62 € Ina Rulman GE 60 DO 140.06 €
FAG Rulman 1311TV 208.62 € Ina Rulman GE 60 DO-2RS 156.97 €
FAG Rulman 1311TV.C3 229.34 € Ina Rulman GE 60 FO-2RS 301.89 €
FAG Rulman 1312K.TV.C3 258.90 € Ina Rulman GE 60 SW-A 280.15 €
FAG Rulman 1312TV 258.90 € Ina Rulman GE 60 UK 2RS 275.05 €
FAG Rulman 1312TV.C3 258.90 € Ina Rulman GE 60-AX 2,088.33 €
FAG Rulman 1313K.TV.C3 322.59 € Ina Rulman GE 60-HO-2RS 204.34 €
FAG Rulman 1313TV 354.41 € Ina Rulman GE 63 LO 260.70 €
FAG Rulman 1314M 779.73 € Ina Rulman GE 70 DO 195.93 €
FAG Rulman 1315K.M.C3 810.84 € Ina Rulman GE 70 DO 2RS 230.31 €
FAG Rulman 1315M 810.84 € Ina Rulman GE 70 FO-2RS 401.45 €
FAG Rulman 1316K.M.C3 874.47 € Ina Rulman GE 70 HO-2RS 299.05 €
FAG Rulman 1316M 874.47 € Ina Rulman GE 70 LO 1,224.89 €
FAG Rulman 1317K.M.C3 975.01 € Ina Rulman GE 70 UK-2RS-A 389.79 €
FAG Rulman 1317M 975.01 € Ina Rulman GE 80 DO 263.32 €
FAG Rulman 1318K.M.C3 1,062.29 € Ina Rulman GE 80 DO-2RS 308.11 €
FAG Rulman 1318M 1,062.29 € Ina Rulman GE 80 FO-2RS 520.81 €
FAG Rulman 1319K.M.C3 1,254.70 € Ina Rulman GE 80 FW-2RS A 965.11 €
FAG Rulman 1319M 1,254.70 € Ina Rulman GE 80 HO 2RS 438.25 €
FAG Rulman 1320K.M.C3 1,528.43 € Ina Rulman GE 80 LO 430.02 €
FAG Rulman 1320M 1,528.43 € Ina Rulman GE 80 SW A 559.69 €
FAG Rulman 1322M 2,225.30 € Ina Rulman GE 80 UK-2RS-A 500.05 €
FAG Rulman 135TV 36.30 € Ina Rulman GE 80-AX 3,156.59 €
FAG Rulman 16002 13.54 € Ina Rulman GE 90 DO 341.85 €
FAG Rulman 16002.2ZR 15.14 € Ina Rulman GE 90 DO-2RS 403.42 €
FAG Rulman 16003 13.29 € Ina Rulman GE 90 FO-2RS 830.17 €
FAG Rulman 16003.2ZR 16.18 € Ina Rulman GE 90-FW-2RS-A 1,620.14 €
FAG Rulman 16004 14.55 € Ina Rulman GE 90-UK-2RS-A 661.60 €
FAG Rulman 16004.2ZR 16.30 € Ina Rulman GE 100 DO 464.84 €
FAG Rulman 16005 16.13 € Ina Rulman GE 100 DO-2RS 542.28 €
FAG Rulman 16005.2ZR 18.06 € Ina Rulman GE 100 LO 928.74 €
FAG Rulman 16006 18.81 € Ina Rulman GE 100 SW-A 1,106.46 €
FAG Rulman 16006.2ZR 21.32 € Ina Rulman GE 100 UK-2RS-A 859.99 €
FAG Rulman 16007 22.57 € Ina Rulman GE 100-FO-2RS-A 818.54 €
FAG Rulman 16008 24.71 € Ina Rulman GE 120 DO 861.84 €
DPE price list 22 / 84
RULMAN BRÜT FİYAT LİSTESİ
Br. Fiyat Br. Fiyat
Marka Rulman No (Euro) Marka Rulman No (Euro)
FAG Rulman 16008.C3 24.71 € Ina Rulman GE 120 DO-2RS-A 940.47 €
FAG Rulman 16009 33.76 € Ina Rulman GE 120 SW A 1,664.19 €
FAG Rulman 16009.C3 33.76 € Ina Rulman GE 120 UK-2RS-B 1,521.60 €
FAG Rulman 16010 38.14 € Ina Rulman GE 120-DO-C3 1,013.32 €
FAG Rulman 16011 51.64 € Ina Rulman GE 125 LO 1,969.13 €
FAG Rulman 16012 57.68 € Ina Rulman GE 140 DO 1,271.25 €
FAG Rulman 16012.C3 57.68 € Ina Rulman GE 140 DO-2RS-A 1,538.48 €
FAG Rulman 16013 64.85 € Ina Rulman GE 140 SW A 4,817.83 €
FAG Rulman 16014 79.40 € Ina Rulman GE 140 UK-2RS-C 2,005.42 €
FAG Rulman 16015 88.47 € Ina Rulman GE 160 DO 2,121.46 €
FAG Rulman 16015.C3 88.47 € Ina Rulman GE 160 DO-2RS-A 2,334.91 €
FAG Rulman 16016 115.65 € Ina Rulman GE 160 UK-2RS-B 2,825.32 €
FAG Rulman 16017 125.97 € Ina Rulman GE 160-LO 8,481.83 €
FAG Rulman 16017.C3 125.97 € Ina Rulman GE 180 DO 2,565.04 €
FAG Rulman 16018 144.54 € Ina Rulman GE 180 DO-2RS-A 3,235.11 €
FAG Rulman 16018.C3 144.54 € Ina Rulman GE 200 DO 4,260.83 €
FAG Rulman 16019 158.13 € Ina Rulman GE 200 DO-2RS A 4,771.04 €
FAG Rulman 16020 179.14 € Ina Rulman GE 200 UK-2RS-B 5,308.05 €
FAG Rulman 16020.C3 179.14 € Ina Rulman GE 220 DO-2RS A 6,642.79 €
FAG Rulman 16021 355.30 € Ina Rulman GAL 17-UK 108.35 €
FAG Rulman 16022 250.78 € Ina Rulman GAR 17 DO 70.28 €
FAG Rulman 16024 292.80 € Ina Rulman GAR 17 UK 77.69 €
FAG Rulman 16024.C3 292.80 € Ina Rulman GAR 17-DO 70.28 €
FAG Rulman 16026 388.63 € Ina Rulman GAR 17-UK-2RS-A 127.87 €
FAG Rulman 16028 448.58 € Ina Rulman GAL 20-UK 134.46 €
FAG Rulman 16030 543.67 € Ina Rulman GAR 20 DO 85.19 €
FAG Rulman 16030.C3 543.67 € Ina Rulman GAR 20 UK 94.53 €
FAG Rulman 16032 625.18 € Ina Rulman GAL 25-DO 113.89 €
FAG Rulman 16032.C3 625.18 € Ina Rulman GAL 25-DO-2RS 147.39 €
FAG Rulman 16034 773.44 € Ina Rulman GAL25-UK 155.02 €
FAG Rulman 16034.C3 773.44 € Ina Rulman GAR 25 DO 113.92 €
FAG Rulman 16036 934.10 € Ina Rulman GAR 25 DO 2RS 125.27 €
FAG Rulman 16038 1,093.50 € Ina Rulman GAR 25 UK 130.98 €
FAG Rulman 16038-C3 1,093.50 € Ina Rulman GAR 25-UK-2RS-A 202.25 €
FAG Rulman 16040 1,256.61 € Ina Rulman GAR 80 DO-2RS 1,778.51 €
FAG Rulman 16040.C3 1,256.61 € Ina Rulman GAR 80 UK-2RS-A 1,926.30 €
FAG Rulman 16044 1,670.59 € Ina Rulman GIL 6-DO 61.85 €
FAG Rulman 16044.C3 1,670.59 € Ina Rulman GIR 6 DO 43.61 €
FAG Rulman 16048 2,063.47 € Ina Rulman GIR 6 UK 52.05 €
FAG Rulman 16048.C3 2,063.47 € Ina Rulman GIL 8-DO 62.33 €
FAG Rulman 16052M 4,483.96 € Ina Rulman GIR 8 DO 44.66 €
FAG Rulman 16100 14.30 € Ina Rulman GIR 8-UK 52.93 €
FAG Rulman 16100.2ZR 17.87 € Ina Rulman GIR 10 DO 48.02 €
FAG Rulman 16101 14.39 € Ina Rulman GIR 10 UK 55.49 €
FAG Rulman 20204T 445.90 € Ina Rulman GIL 12-UK 90.68 €
FAG Rulman 20205T 412.70 € Ina Rulman GIR 12 DO 55.52 €
FAG Rulman 20206K.T.C3 494.36 € Ina Rulman GIR 12 UK 65.14 €
FAG Rulman 20206T 494.36 € Ina Rulman GIL 15-DO 99.84 €
FAG Rulman 20207K.T.C3 549.93 € Ina Rulman GIR 15 DO 70.62 €
FAG Rulman 20207T 549.93 € Ina Rulman GIR 15 UK 77.43 €
FAG Rulman 20207T.C3 549.93 € Ina Rulman GIR 17 DO 76.15 €
FAG Rulman 20208K.T.C3 583.04 € Ina Rulman GIR 17 UK 82.05 €
FAG Rulman 20208T 583.04 € Ina Rulman GIR 17-DO-2RS 499.59 €
FAG Rulman 20209K.T.C3 617.37 € Ina Rulman GIL 20-DO 126.99 €
FAG Rulman 20209T 617.37 € Ina Rulman GIL 20-UK 140.08 €
FAG Rulman 20210K.T.C3 664.61 € Ina Rulman GIR 20 DO 89.28 €
FAG Rulman 20210T 664.61 € Ina Rulman GIR 20 UK 98.50 €
FAG Rulman 20211K.T.C3 768.72 € Ina Rulman GIR 20-DO-2RS 119.52 €
FAG Rulman 20211T 768.72 € Ina Rulman GIR 25 DO 121.42 €
FAG Rulman 20212K.T.C3 777.04 € Ina Rulman GIR 25 UK 144.72 €
FAG Rulman 20212T 777.04 € Ina Rulman GIR 30 UK 218.58 €
FAG Rulman 20212T.C3 777.04 € Ina Rulman GIR 30-DO-2RS 220.56 €
FAG Rulman 20213K.T.C3 1,000.51 € Ina Rulman GIR 30 DO 177.04 €
FAG Rulman 20213T 1,000.51 € Ina Rulman GAL 35-DO-2RS 279.27 €
DPE price list 23 / 84
RULMAN BRÜT FİYAT LİSTESİ
Br. Fiyat Br. Fiyat
Marka Rulman No (Euro) Marka Rulman No (Euro)
FAG Rulman 20214T 976.86 € Ina Rulman GAL 35-UK-2RS-A 344.90 €
FAG Rulman 20215T 1,104.63 € Ina Rulman GAR 35 DO-2RS 237.33 €
FAG Rulman 20216K.T.C3 1,258.40 € Ina Rulman GAR 35 UK-2RS A 293.17 €
FAG Rulman 20216T 1,258.40 € Ina Rulman GIL 35-DO-2RS 316.70 €
FAG Rulman 20217K.MB.C3 1,388.35 € Ina Rulman GIR 35 DO-2RS 269.05 €
FAG Rulman 20217MB 1,388.35 € Ina Rulman GIL 40-DO-2RS 464.73 €
FAG Rulman 20218K.MB.C3 1,615.46 € Ina Rulman GIR 40 DO 462.86 €
FAG Rulman 20218MB 1,615.46 € Ina Rulman GIR 40 DO-2RS 394.89 €
FAG Rulman 20219MB 1,828.35 € Ina Rulman GIR 45-DO-2RS 537.66 €
FAG Rulman 20220K.MB.C3 2,147.61 € Ina Rulman GIL 50 DO 625.86 €
FAG Rulman 20220MB 2,147.61 € Ina Rulman GIL 50 DO-2RS 736.32 €
FAG Rulman 20222K.MB.C3 2,708.30 € Ina Rulman GIR 50 DO 625.86 €
FAG Rulman 20222MB 2,802.87 € Ina Rulman GIR 50 UK-2RS-A 706.96 €
FAG Rulman 20224MB 3,181.24 € Ina Rulman GIR 50-DO-2RS 625.86 €
FAG Rulman 20226MB 3,741.75 € Ina Rulman NKI 95/36 482.17 €
FAG Rulman 20228K.MB.C3 4,300.00 € Ina Rulman NKI 100/30 463.46 €
FAG Rulman 20228MB 4,300.00 € Ina Rulman NKI 100/40 548.04 €
FAG Rulman 20230MB 5,205.94 € Ina Rulman NK 5/10 TN 18.55 €
FAG Rulman 20232MB 6,249.02 € Ina Rulman NK 5/12 TN 18.56 €
FAG Rulman 20304T 494.36 € Ina Rulman NK 6/10 TN 19.12 €
FAG Rulman 20305T 506.24 € Ina Rulman NK 6/12 TN 19.10 €
FAG Rulman 20306T 583.04 € Ina Rulman NK 7/10 TN 19.15 €
FAG Rulman 20307T 639.82 € Ina Rulman NK 7/12 TN 19.11 €
FAG Rulman 20308T 702.49 € Ina Rulman NK 8/12 TN 19.12 €
FAG Rulman 20309T 797.06 € Ina Rulman NK 8/16 TN 20.40 €
FAG Rulman 20310T 894.07 € Ina Rulman NK 9/12 TN 19.92 €
FAG Rulman 20310T.C3 894.07 € Ina Rulman NK 9/16 TN 20.40 €
FAG Rulman 20311T 1,018.20 € Ina Rulman NK 10/12 TN 19.92 €
FAG Rulman 20312T 1,145.97 € Ina Rulman NK 10/16 TN 20.88 €
FAG Rulman 20313MB 1,348.21 € Ina Rulman NK 12/12 20.64 €
FAG Rulman 20314MB 1,343.53 € Ina Rulman NK 12/16 21.20 €
FAG Rulman 20315MB 1,733.70 € Ina Rulman NK 14/16 21.75 €
FAG Rulman 20316MB 2,027.04 € Ina Rulman NK 14/20 25.70 €
FAG Rulman 20317MB 2,348.72 € Ina Rulman NK 15/16 22.50 €
FAG Rulman 20318MB 2,649.09 € Ina Rulman NK 15/20 26.15 €
FAG Rulman 20319MB 3,150.56 € Ina Rulman NK 16/16 23.78 €
FAG Rulman 20320MB 3,878.97 € Ina Rulman NK 16/20 27.60 €
FAG Rulman 21304E1TVPB 150.71 € Ina Rulman NK 17/16 24.46 €
FAG Rulman 21304E1TVPB.C3 150.71 € Ina Rulman NK 17/20 28.13 €
FAG Rulman 21305E1TVPB 152.03 € Ina Rulman NK 18/16 25.08 €
FAG Rulman 21305E1TVPB.C3 154.87 € Ina Rulman NK 18/20 28.09 €
FAG Rulman 21306E1TVPB 170.42 € Ina Rulman NK 19/16 25.70 €
FAG Rulman 21306E1TVPB.C3 173.73 € Ina Rulman NK 19/20 28.61 €
FAG Rulman 21307E1K.TVPB 201.02 € Ina Rulman NK 20/16 26.20 €
FAG Rulman 21307E1TVPB 183.58 € Ina Rulman NK 20/20 30.02 €
FAG Rulman 21307E1TVPB.C3 188.76 € Ina Rulman NK 21/16 28.11 €
FAG Rulman 21308E1 193.44 € Ina Rulman NK 21/20 31.52 €
FAG Rulman 21308E1K.TVPB 204.27 € Ina Rulman NK 22/16 30.28 €
FAG Rulman 21308E1TVPB 197.80 € Ina Rulman NK 22/20 32.79 €
FAG Rulman 21308E1TVPB.C3 204.27 € Ina Rulman NK 24/16 31.22 €
FAG Rulman 21309E1.C3 221.72 € Ina Rulman NK 24/20 34.69 €
FAG Rulman 21309E1K.TVPB 217.22 € Ina Rulman NK 25/16 31.25 €
FAG Rulman 21309E1TVPB 222.99 € Ina Rulman NK 25/20 35.34 €
FAG Rulman 21309E1TVPB.C3 222.99 € Ina Rulman NK 26/16 32.71 €
FAG Rulman 21310E1 254.06 € Ina Rulman NK 26/20 35.33 €
FAG Rulman 21310E1.C3 254.06 € Ina Rulman NK 28/20 35.31 €
FAG Rulman 21310E1K.TVPB 255.75 € Ina Rulman NK 28/30 41.73 €
FAG Rulman 21310E1TVPB 255.01 € Ina Rulman NK 29/20 37.17 €
FAG Rulman 21310E1TVPB.C3 255.01 € Ina Rulman NK 29/30 43.42 €
FAG Rulman 21311-E1-C3 299.85 € Ina Rulman NK 30/20 37.22 €
FAG Rulman 21311E1K 295.29 € Ina Rulman NK 30/30 44.47 €
FAG Rulman 21311E1K.TVPB 300.43 € Ina Rulman NK 32/20 38.35 €
FAG Rulman 21311E1K.TVPB.C3 300.43 € Ina Rulman NK 32/30 45.66 €
FAG Rulman 21311E1TVPB 299.85 € Ina Rulman NK 35/20 40.18 €
DPE price list 24 / 84
RULMAN BRÜT FİYAT LİSTESİ
Br. Fiyat Br. Fiyat
Marka Rulman No (Euro) Marka Rulman No (Euro)
FAG Rulman 21311E1TVPB.C3 299.85 € Ina Rulman NK 35/30 47.36 €
FAG Rulman 21312E1 308.82 € Ina Rulman NK 37/20 42.60 €
FAG Rulman 21312E1.C3 313.50 € Ina Rulman NK 38/20 43.09 €
FAG Rulman 21312E1K.TVPB 331.60 € Ina Rulman NK 38/30 66.09 €
FAG Rulman 21312E1K.TVPB.C3 331.60 € Ina Rulman NK 40/20 44.57 €
FAG Rulman 21312E1TVPB 331.62 € Ina Rulman NK 40/30 55.05 €
FAG Rulman 21312E1TVPB.C3 331.62 € Ina Rulman NK 42/20 47.79 €
FAG Rulman 21313E1 386.23 € Ina Rulman NK 42/30 58.84 €
FAG Rulman 21313E1.C3 402.33 € Ina Rulman NK 43/20 49.54 €
FAG Rulman 21313E1K 377.02 € Ina Rulman NK 43/30 61.24 €
FAG Rulman 21313E1K.TVPB 403.90 € Ina Rulman NAO 25X42X32 203.25 €
FAG Rulman 21313E1K.TVPB.C3 403.90 € Ina Rulman NAO 30X45X17 148.61 €
FAG Rulman 21313E1TVPB 386.23 € Ina Rulman NAO 30X45X26 116.21 €
FAG Rulman 21313E1TVPB.C3 402.33 € Ina Rulman RNAO 12X22X12-TV 27.79 €
FAG Rulman 21314-E1 445.40 € Ina Rulman RNAO 22X30X13 58.96 €
FAG Rulman 21314E1K.TVPB 466.06 € Ina Rulman NAO 30X47X16 105.25 €
FAG Rulman 21314E1TVPB 445.40 € Ina Rulman NAO 30X47X18 141.55 €
FAG Rulman 21314E1TVPB.C3 458.57 € Ina Rulman RNAO 25X35X17 55.38 €
FAG Rulman 21315-E1 496.27 € Ina Rulman RNAO 25X35X26 57.35 €
FAG Rulman 21315-E1-K 519.58 € Ina Rulman RNAO 35X47X16 77.82 €
FAG Rulman 21315E1K.TVPB 519.58 € Ina Rulman RNAO 35X47X32 167.31 €
FAG Rulman 21315E1TVPB 496.27 € Ina Rulman NAO 35X50X17 67.25 €
FAG Rulman 21315E1TVPB.C3 516.95 € Ina Rulman NAO 35X55X20 83.61 €
FAG Rulman 21316E1 558.71 € Ina Rulman NAO 40X55X17 77.18 €
FAG Rulman 21316-E1-K 571.79 € Ina Rulman RNAO 40X50X34 267.95 €
FAG Rulman 21316E1K.TVPB 571.79 € Ina Rulman RNAO 40X55X40 99.02 €
FAG Rulman 21316-E1-K-C3 571.79 € Ina Rulman NAO 50X68X20 150.04 €
FAG Rulman 21316E1TVPB 558.71 € Ina Rulman RNAO 50X65X20 75.42 €
FAG Rulman 21316E1TVPB.C3 575.42 € Ina Rulman RNAO 50X65X40 130.44 €
FAG Rulman 21317E1K.TVPB 644.58 € Ina Rulman RNAO 60X78X40 165.96 €
FAG Rulman 21317E1K.TVPB.C3 644.58 € Ina Rulman NA 22/6.2RS 44.53 €
FAG Rulman 21317E1TVPB 634.22 € Ina Rulman NA 22/8.2RS 48.57 €
FAG Rulman 21317E1TVPB.C3 634.22 € Ina Rulman NA 2200.2RS 74.53 €
FAG Rulman 21318E1 711.94 € Ina Rulman NA 2201.2RS 80.10 €
FAG Rulman 21318E1K.TVPB 734.80 € Ina Rulman NA 2202.2RS 82.24 €
FAG Rulman 21318E1K.TVPB.C3 734.80 € Ina Rulman RNA 2202-X-2RSR 72.05 €
FAG Rulman 21318E1TVPB 711.94 € Ina Rulman NA 2203.2RS 88.21 €
FAG Rulman 21318E1TVPB.C3 711.94 € Ina Rulman NA 2204.2RS A 95.87 €
FAG Rulman 21319E1K.TVPB 846.47 € Ina Rulman NA 2205.2RS A 107.99 €
FAG Rulman 21319E1TVPB 848.83 € Ina Rulman NA 2206.2RS 121.00 €
FAG Rulman 21319E1TVPB.C3 864.41 € Ina Rulman NA 2206.2RS X 163.35 €
FAG Rulman 21320E1K.TVPB 1,001.90 € Ina Rulman RNA 2206-2RSR 100.16 €
FAG Rulman 21320E1TVPB 1,005.49 € Ina Rulman NA 2207.2RS 175.84 €
FAG Rulman 21320E1TVPB.C3 1,005.49 € Ina Rulman NA 2208.2RS 203.18 €
FAG Rulman 21322E1K.TVPB 1,303.57 € Ina Rulman NA 2210-2RSR 503.53 €
FAG Rulman 21322E1TVPB 1,227.60 € Ina Rulman NA 49/22 56.87 €
FAG Rulman 21322E1TVPB.C3 1,306.72 € Ina Rulman NA 49/28 63.53 €
FAG Rulman 2200.2RS.TV 57.17 € Ina Rulman NA 49/32 71.89 €
FAG Rulman 2200TV 48.07 € Ina Rulman RNA 49/32 54.86 €
FAG Rulman 2201.2RS.TV 57.98 € Ina Rulman NA 4822 492.46 €
FAG Rulman 2201TV 53.80 € Ina Rulman NA 4824 568.46 €
FAG Rulman 2202.2RS.TV 58.57 € Ina Rulman NA 4826 681.13 €
FAG Rulman 2202TV 48.89 € Ina Rulman NA 4830 1,013.70 €
FAG Rulman 2203.2RS.TV 61.22 € Ina Rulman NA 4832 1,146.97 €
FAG Rulman 2203TV 54.86 € Ina Rulman NA 4834 1,414.68 €
FAG Rulman 2204.2RS.TV 66.02 € Ina Rulman NA 4836 1,662.79 €
FAG Rulman 2204TV 56.90 € Ina Rulman NA 4836.C4 2,678.92 €
FAG Rulman 2205.2RS.TV 69.83 € Ina Rulman NA 4838 1,930.42 €
FAG Rulman 2205K.2RS.TV.C3 79.60 € Ina Rulman NA 4844 3,038.00 €
FAG Rulman 2205K.TV.C3 61.52 € Ina Rulman NA 4848 3,594.56 €
FAG Rulman 2205TV 61.52 € Ina Rulman NA 4852 4,727.90 €
FAG Rulman 2206.2RS.TV 80.61 € Ina Rulman NA 4900 39.76 €
FAG Rulman 2206K.2RS.TV.C3 89.07 € Ina Rulman NA 4900.2RS 56.30 €
FAG Rulman 2206K.TV.C3 69.15 € Ina Rulman NA 4901 41.20 €
DPE price list 25 / 84
RULMAN BRÜT FİYAT LİSTESİ
Br. Fiyat Br. Fiyat
Marka Rulman No (Euro) Marka Rulman No (Euro)
FAG Rulman 2206TV 67.79 € Ina Rulman NA 4901.2RS 58.71 €
FAG Rulman 2207.2RS.TV 96.76 € Ina Rulman RNA 4901-XL 31.24 €
FAG Rulman 2207K.2RS.TV.C3 102.95 € Ina Rulman NA 4902 43.84 €
FAG Rulman 2207K.TV.C3 79.76 € Ina Rulman NA 4902.2RS 62.03 €
FAG Rulman 2207TV 81.36 € Ina Rulman NA 6917 593.12 €
FAG Rulman 2208.2RS.TV 114.74 € Ina Rulman NA 6918 818.32 €
FAG Rulman 2208K.2RS.TV.C3 118.24 € Ina Rulman NA 6919 818.37 €
FAG Rulman 2208K.TV.C3 91.01 € Ina Rulman RPNA 18/32 63.35 €
FAG Rulman 2208TV 91.01 € Ina Rulman RPNA 20/35 69.56 €
FAG Rulman 2208TV.C3 91.01 € Ina Rulman RPNA 45/62 111.81 €
FAG Rulman 2209.2RS.TV 138.49 € Ina Rulman PNA 12/28 67.65 €
FAG Rulman 2209K.2RS.TV.C3 138.49 € Ina Rulman PNA 15/32 74.00 €
FAG Rulman 2209K.TV.C3 100.01 € Ina Rulman PNA 17/35 81.39 €
FAG Rulman 2209TV 106.53 € Ina Rulman PNA 20/42 94.06 €
FAG Rulman 2210.2RS.TV 145.86 € Ina Rulman PNA 22/44 199.70 €
FAG Rulman 2210K.2RS.TV.C3 155.32 € Ina Rulman PNA 25/47 104.65 €
FAG Rulman 2210K.TV.C3 119.40 € Ina Rulman PNA 30/52 110.27 €
FAG Rulman 2210TV 119.40 € Ina Rulman PNA 35/55 125.35 €
FAG Rulman 2211.2RS.TV 186.44 € Ina Rulman PNA 40/62 135.20 €
FAG Rulman 2211K.2RS.TV.C3 193.07 € Ina Rulman G 8X12X3 5.56 €
FAG Rulman 2211K.TV.C3 134.62 € Ina Rulman G 8X15X3-B 5.70 €
FAG Rulman 2211TV 143.23 € Ina Rulman G 9X13X3-B 567.54 €
FAG Rulman 2211TV.C3 143.23 € Ina Rulman G 10X14X3 5.72 €
FAG Rulman 2212.2RS.TV 213.05 € Ina Rulman G 10X17X3 B 5.78 €
FAG Rulman 2212K.TV.C3 174.57 € Ina Rulman G 12X16X3 B 5.80 €
FAG Rulman 2212TV 174.57 € Ina Rulman G 12X18X3-B 5.78 €
FAG Rulman 2213.2RS.TV 274.50 € Ina Rulman G 12X19X3-B 5.78 €
FAG Rulman 2213K.TV.C3 198.23 € Ina Rulman G 14X20X3 B 6.02 €
FAG Rulman 2213TV 210.81 € Ina Rulman G 15X21X3 A 5.64 €
FAG Rulman 2214.2RS.TV 341.76 € Ina Rulman G 16X24X3 B 6.18 €
FAG Rulman 2214M 644.35 € Ina Rulman G 18X26X4-B 6.35 €
FAG Rulman 2215K.TV.C3 319.58 € Ina Rulman G 20X26X4 B 6.33 €
FAG Rulman 2215TV 319.58 € Ina Rulman G 20X28X4-B 6.51 €
FAG Rulman 2216K.TV.C3 386.22 € Ina Rulman G 22X30X4 B 6.49 €
FAG Rulman 2216TV 399.51 € Ina Rulman G 24X32X4 B 6.87 €
FAG Rulman 2217K.M.C3 745.74 € Ina Rulman G 25X33X4 A 6.87 €
FAG Rulman 2217M 745.74 € Ina Rulman G 25X35X4 B 7.11 €
FAG Rulman 2218K.TV.C3 570.40 € Ina Rulman G 26X34X4-B 10.28 €
FAG Rulman 2218TV 570.40 € Ina Rulman G 30X37X4 B 7.11 €
FAG Rulman 2219K.M.C3 1,168.82 € Ina Rulman G 30X40X4 B 7.80 €
FAG Rulman 2219M 1,168.82 € Ina Rulman G 35X42X4 B 7.80 €
FAG Rulman 22205E1 134.16 € Ina Rulman G 35X45X4-B 7.79 €
FAG Rulman 22205E1.C3 134.16 € Ina Rulman G 40X47X4 B 8.73 €
FAG Rulman 22206E1 132.62 € Ina Rulman G 40X50X4 B 8.73 €
FAG Rulman 22206E1.C3 132.62 € Ina Rulman G 40X52X5-B 9.96 €
FAG Rulman 22206E1K 142.97 € Ina Rulman G 42X52X4 B 9.65 €
FAG Rulman 22206E1K.C3 142.97 € Ina Rulman G 50X58X4-B 10.44 €
FAG Rulman 22207E1 137.62 € Ina Rulman G 55X63X5-B 13.09 €
FAG Rulman 22207E1.C3 137.62 € Ina Rulman GR5X9X2-B 6.67 €
FAG Rulman 22207E1K 141.65 € Ina Rulman GR 6X10X2 B 6.67 €
FAG Rulman 22207E1K.C3 141.65 € Ina Rulman K 3X5X7-TV 5.30 €
FAG Rulman 22208E1 148.85 € Ina Rulman K 3X5X9-TV 5.46 €
FAG Rulman 22208E1.C3 148.85 € Ina Rulman K 3X6X7-TV 5.38 €
FAG Rulman 22208E1K 153.22 € Ina Rulman GR 7X11X2-B 6.91 €
FAG Rulman 22208E1K.C3 153.22 € Ina Rulman G 1107-KRR-B-AS2/V 92.05 €
FAG Rulman 22209E1 157.01 € Ina Rulman K 4X7X7 TN 5.22 €
FAG Rulman 22209E1.C3 157.01 € Ina Rulman K 6X9X8-TV 6.91 €
FAG Rulman 22209E1K 158.99 € Ina Rulman K 7X10X10 TN 6.34 €
FAG Rulman 22209E1K.C3 158.99 € Ina Rulman K 25X29X17 A 12.53 €
FAG Rulman 2220K.M.C3 1,108.22 € Ina Rulman K 25X30X13 A 21.25 €
FAG Rulman 2220M 1,108.22 € Ina Rulman K 25X30X17 A 15.34 €
FAG Rulman 2220M.C3 1,108.22 € Ina Rulman K 25X30X20 B 15.88 €
FAG Rulman 22210E1 166.25 € Ina Rulman K 25X31X21 B 18.02 €
FAG Rulman 22210E1.C3 166.25 € Ina Rulman K 25X32X16 B 17.61 €
DPE price list 26 / 84
RULMAN BRÜT FİYAT LİSTESİ
Br. Fiyat Br. Fiyat
Marka Rulman No (Euro) Marka Rulman No (Euro)
FAG Rulman 22210E1K 164.17 € Ina Rulman K 25X33X24 B 22.01 €
FAG Rulman 22210E1K.C3 164.17 € Ina Rulman K 26X30X13 A 14.44 €
FAG Rulman 22211E1 184.32 € Ina Rulman K 28X33X13-B 12.07 €
FAG Rulman 22211E1.C3 184.32 € Ina Rulman K 28X35X16 A 19.12 €
FAG Rulman 22211E1K 182.01 € Ina Rulman K 28X40X25 42.25 €
FAG Rulman 22211E1K.C3 182.01 € Ina Rulman K 30X34X13 29.64 €
FAG Rulman 22212E1 208.05 € Ina Rulman K 30X35X13 B 12.07 €
FAG Rulman 22212E1.C3 208.05 € Ina Rulman K 30X35X17 B 13.50 €
FAG Rulman 22212E1K 205.44 € Ina Rulman K 30X35X20 TN 26.03 €
FAG Rulman 22212E1K.C3 205.44 € Ina Rulman K 30X35X27 A 16.89 €
FAG Rulman 22213E1 244.84 € Ina Rulman K 30X37X16 B 19.76 €
FAG Rulman 22213E1.C3 244.84 € Ina Rulman K 30X40X30 A 26.16 €
FAG Rulman 22213E1K 241.77 € Ina Rulman K 32X38X20 A 20.52 €
FAG Rulman 22213E1K.C3 241.77 € Ina Rulman K 32X38X26 A 69.80 €
FAG Rulman 22214E1 267.13 € Ina Rulman K 32X40X25-A 25.30 €
FAG Rulman 22214E1.C3 267.13 € Ina Rulman K 35X40X13 A 13.43 €
FAG Rulman 22214E1K 269.35 € Ina Rulman K 35X40X27-TV 19.04 €
FAG Rulman 22214E1K.C3 269.35 € Ina Rulman K 35X42X16 A 30.93 €
FAG Rulman 22215E1 293.19 € Ina Rulman K 35X42X18 B 20.68 €
FAG Rulman 22215E1.C3 293.19 € Ina Rulman K 35X42X20 A 26.04 €
FAG Rulman 22215E1K 290.76 € Ina Rulman K 35X42X30 B 22.65 €
FAG Rulman 22215E1K.C3 290.76 € Ina Rulman K 35X45X20 A 32.18 €
FAG Rulman 22216E1 332.97 € Ina Rulman K 38X43X17 B 30.61 €
FAG Rulman 22216E1.C3 332.97 € Ina Rulman K 38X46X20 B 24.62 €
FAG Rulman 22216E1K 330.22 € Ina Rulman K 38X46X32 A 35.39 €
FAG Rulman 22216E1K.C3 330.22 € Ina Rulman K 40X45X17 B 15.80 €
FAG Rulman 22217E1 382.79 € Ina Rulman K 40X45X27 B 21.69 €
FAG Rulman 22217E1.C3 382.79 € Ina Rulman K 40X48X20 A 26.16 €
FAG Rulman 22217E1K 389.12 € Ina Rulman K 42X47X17 B 17.67 €
FAG Rulman 22217E1K.C3 389.12 € Ina Rulman K 43X48X17-B 18.06 €
FAG Rulman 22218E1 445.25 € Ina Rulman K 43X48X27 C 24.02 €
FAG Rulman 22218E1.C3 445.25 € Ina Rulman K 45X49X19-A 47.15 €
FAG Rulman 22218E1K 452.61 € Ina Rulman K 45X50X13-D 22.17 €
FAG Rulman 22218E1K.C3 452.61 € Ina Rulman K 45X50X17 B 18.70 €
FAG Rulman 22219E1 530.57 € Ina Rulman K 45X50X27-B 25.22 €
FAG Rulman 22219E1.C3 546.08 € Ina Rulman K 45X53X20-B 31.32 €
FAG Rulman 22219E1K 541.30 € Ina Rulman K 45X53X28-A 35.42 €
FAG Rulman 22219E1K.C3 555.10 € Ina Rulman K 45X59X32 65.51 €
FAG Rulman 22220E1 597.07 € Ina Rulman K 47X52X17 B 20.49 €
FAG Rulman 22220E1.C3 597.07 € Ina Rulman K 50X55X13,5 B 38.47 €
FAG Rulman 22220E1K 606.95 € Ina Rulman K 50X55X20-B 22.41 €
FAG Rulman 22220E1K.C3 606.95 € Ina Rulman K 50X57X18-A 30.12 €
FAG Rulman 22222E1 733.72 € Ina Rulman K 50X58X20 B 35.45 €
FAG Rulman 22222E1.C3 772.83 € Ina Rulman K 50X58X25 B 40.73 €
FAG Rulman 22222E1K 805.05 € Ina Rulman K 52X57X12 A 46.60 €
FAG Rulman 22222E1K.C3 817.19 € Ina Rulman K 55X60X20 B 28.29 €
FAG Rulman 22224E1 971.10 € Ina Rulman K 55X63X20 B 40.13 €
FAG Rulman 22224E1.C3 971.10 € Ina Rulman K 55X63X25 B 42.82 €
FAG Rulman 22224E1K 1,065.21 € Ina Rulman K 58X63X17 37.58 €
FAG Rulman 22224E1K.C3 1,065.21 € Ina Rulman K 58X65X18-A 50.04 €
FAG Rulman 22226E1 1,168.12 € Ina Rulman K 60X66X33-ZW-A 66.02 €
FAG Rulman 22226E1.C3 1,201.97 € Ina Rulman K 60X68X23 A 51.45 €
FAG Rulman 22226E1K 1,196.62 € Ina Rulman K 60X68X25 A 51.38 €
FAG Rulman 22226E1K.C3 1,269.68 € Ina Rulman K 62X70X40-ZW 98.63 €
FAG Rulman 22228E1 1,473.44 € Ina Rulman HK 0306 TN A 6.75 €
FAG Rulman 22228E1.C3 1,516.88 € Ina Rulman HK 0408 B 6.75 €
FAG Rulman 22228E1K 1,551.17 € Ina Rulman HK 0509 B 6.59 €
FAG Rulman 22228E1K.C3 1,551.17 € Ina Rulman HK 0608 B 6.59 €
FAG Rulman 2222K.M.C3 1,390.87 € Ina Rulman HK 0609 B 6.59 €
FAG Rulman 2222M 1,390.87 € Ina Rulman HK 0609-AS1-B 10.44 €
FAG Rulman 22230E1 1,939.71 € Ina Rulman HK 0709 B 6.59 €
FAG Rulman 22230E1.C3 1,886.39 € Ina Rulman HK 0808 B 6.72 €
FAG Rulman 22230E1K 1,886.39 € Ina Rulman HK 0810 B 6.72 €
FAG Rulman 22230E1K.C3 1,939.71 € Ina Rulman HK 0810 RS 8.81 €
DPE price list 27 / 84
RULMAN BRÜT FİYAT LİSTESİ
Br. Fiyat Br. Fiyat
Marka Rulman No (Euro) Marka Rulman No (Euro)
FAG Rulman 22232E1 2,412.89 € Ina Rulman HK 0812.2RS 9.93 €
FAG Rulman 22232E1.C3 2,412.82 € Ina Rulman HK 0908 B 6.72 €
FAG Rulman 22232E1K 2,347.50 € Ina Rulman HK 0910 B 6.72 €
FAG Rulman 22232E1K.C3 2,458.74 € Ina Rulman HK 0912 B 6.80 €
FAG Rulman 22234E1 2,987.77 € Ina Rulman HK 1010 B 6.80 €
FAG Rulman 22234E1.C3 2,987.77 € Ina Rulman HK 1012 AS1 B 9.04 €
FAG Rulman 22234E1K 2,987.77 € Ina Rulman HK 1012 B 7.23 €
FAG Rulman 22234E1K.C3 2,987.77 € Ina Rulman HK 1012-RS-FPM-B 9.48 €
FAG Rulman 22236E1 3,429.96 € Ina Rulman HK 1014-2RS-FPM-B 10.52 €
FAG Rulman 22236E1.C3 3,495.48 € Ina Rulman HK 1015 B 7.60 €
FAG Rulman 22236E1K 3,495.48 € Ina Rulman HK 1210 AS1 B 9.04 €
FAG Rulman 22238K.MB 4,229.79 € Ina Rulman HK 1210 B 7.20 €
FAG Rulman 22238K.MB.C3 4,386.04 € Ina Rulman HK 1212 B 7.60 €
FAG Rulman 22238MB 4,149.95 € Ina Rulman HK 1212-AS1-B 9.48 €
FAG Rulman 22238MB.C3 4,386.04 € Ina Rulman HK 1214 RS 10.48 €
FAG Rulman 22240B.MB 4,976.21 € Ina Rulman HK 1216.2RS 11.70 €
FAG Rulman 22240B.MB.C3 5,020.14 € Ina Rulman HK 1312 B 7.81 €
FAG Rulman 22240BK.MB 5,258.80 € Ina Rulman HK 1412 B 8.06 €
FAG Rulman 22240BK.MB.C3 5,258.80 € Ina Rulman HK 1414 RS 11.13 €
FAG Rulman 22244B.MB 6,456.38 € Ina Rulman HK 1416.2RS 12.31 €
FAG Rulman 22244B.MB.C3 7,333.01 € Ina Rulman HK 1512 AS1 B 9.94 €
FAG Rulman 22244BK.MB 7,310.32 € Ina Rulman HK 1512 B 8.20 €
FAG Rulman 22244BK.MB.C3 7,310.32 € Ina Rulman HK 1514 RS 11.10 €
FAG Rulman 22248B.MB 9,090.01 € Ina Rulman HK 1516 AS1 B 10.44 €
FAG Rulman 22248B.MB.C3 9,742.43 € Ina Rulman HK 1516 B 8.62 €
FAG Rulman 22248BK.MB 10,219.44 € Ina Rulman HK 1522 10.59 €
FAG Rulman 22248BK.MB.C3 10,952.62 € Ina Rulman HK 1518 RS 14.53 €
FAG Rulman 22252B.MB 15,322.84 € Ina Rulman HK 1520.2RS 16.23 €
FAG Rulman 22256B.MB 18,450.46 € Ina Rulman HK 1612 B 8.30 €
FAG Rulman 22256BK.MB 18,450.46 € Ina Rulman HK 1614 RS 11.39 €
FAG Rulman 22260MB 22,392.76 € Ina Rulman HK 1616 B 8.89 €
FAG Rulman 22308E1 215.88 € Ina Rulman HK 1616-2RS 12.77 €
FAG Rulman 22308E1.C3 215.88 € Ina Rulman HK 1616-AS1-B 10.68 €
FAG Rulman 22308E1K 221.22 € Ina Rulman HK 1620.2RS 13.41 €
FAG Rulman 22309E1 243.59 € Ina Rulman HK 1622 11.63 €
FAG Rulman 22309E1.C3 243.59 € Ina Rulman HK 1712 B 8.59 €
FAG Rulman 22309E1K 252.89 € Ina Rulman HK 1812 B 8.82 €
FAG Rulman 22309E1K.C3 252.89 € Ina Rulman HK 1814 RS 12.03 €
FAG Rulman 22310E1 285.49 € Ina Rulman HK 1816 B 9.58 €
FAG Rulman 22310E1.C3 285.49 € Ina Rulman HK 2010 9.04 €
FAG Rulman 22310E1.T41A 356.13 € Ina Rulman HK 2012 B 9.09 €
FAG Rulman 22310E1K 291.85 € Ina Rulman HK 2016 AS1 B 11.74 €
FAG Rulman 22310E1K.C3 291.85 € Ina Rulman HK 2016 B 9.85 €
FAG Rulman 22311E1 335.13 € Ina Rulman HK 2016.2RS 13.93 €
FAG Rulman 22311E1.C3 335.13 € Ina Rulman HK 2018 RS 13.41 €
FAG Rulman 22311E1K 340.62 € Ina Rulman HK 2020 AS1 B 12.80 €
FAG Rulman 22311E1K.C3 340.62 € Ina Rulman HK 2020 B 11.05 €
FAG Rulman 22312E1 366.32 € Ina Rulman HK 2020-2RS 14.94 €
FAG Rulman 22312E1.C3 366.32 € Ina Rulman HK 2020-2RS-AS1 16.71 €
FAG Rulman 22312E1.T41A 456.07 € Ina Rulman HK 2210 B 14.44 €
FAG Rulman 22312E1K 399.19 € Ina Rulman GS 81102 19.84 €
FAG Rulman 22312E1K.C3 399.19 € Ina Rulman 811 03 TN 76.00 €
FAG Rulman 22313E1 426.07 € Ina Rulman 811 04 TN 83.49 €
FAG Rulman 22313E1.C3 438.65 € Ina Rulman GS 81104 21.77 €
FAG Rulman 22313E1.T41A 532.56 € Ina Rulman K 81104-TV-A 39.52 €
FAG Rulman 22313E1K 440.04 € Ina Rulman WS 81104 21.77 €
FAG Rulman 22313E1K.C3 463.56 € Ina Rulman 811 05 TN 91.06 €
FAG Rulman 22314E1 488.97 € Ina Rulman K 81105-TV-A 42.73 €
FAG Rulman 22314E1.C3 488.97 € Ina Rulman 811 06 TN 95.84 €
FAG Rulman 22314E1.C4 593.16 € Ina Rulman GS811 06 25.14 €
FAG Rulman 22314E1.T41A 644.89 € Ina Rulman K 81106-TV-A 45.54 €
FAG Rulman 22314E1K 531.99 € Ina Rulman 811 07 TN 109.28 €
FAG Rulman 22314E1K.C3 520.69 € Ina Rulman GS 81107 29.56 €
FAG Rulman 22315E1 620.45 € Ina Rulman K 81107-M 62.73 €
DPE price list 28 / 84
RULMAN BRÜT FİYAT LİSTESİ
Br. Fiyat Br. Fiyat
Marka Rulman No (Euro) Marka Rulman No (Euro)
FAG Rulman 22315E1.C3 606.38 € Ina Rulman 811 08 TN 119.71 €
FAG Rulman 22315E1.T41A 718.94 € Ina Rulman GS 811 08 30.03 €
FAG Rulman 22315E1K 620.45 € Ina Rulman WS 811 08 30.04 €
FAG Rulman 22315E1K.C3 620.45 € Ina Rulman 811 09 TN 131.76 €
FAG Rulman 22315E1K.T41A 777.35 € Ina Rulman 811 10 TN 144.89 €
FAG Rulman 22316E1 667.57 € Ina Rulman 811 11 TN 188.37 €
FAG Rulman 22316E1.C3 667.57 € Ina Rulman GS 81111 42.17 €
FAG Rulman 22316E1.T41A 832.84 € Ina Rulman 811 12 TN 204.12 €
FAG Rulman 22316E1K 703.60 € Ina Rulman WS 81112 46.43 €
FAG Rulman 22316E1K.C3 667.57 € Ina Rulman 811 13 TN 228.22 €
FAG Rulman 22316E1K.T41A 855.42 € Ina Rulman 811 14 TN 242.20 €
FAG Rulman 22317E1 755.43 € Ina Rulman 811 15 TN 278.80 €
FAG Rulman 22317E1.C3 777.55 € Ina Rulman 811 17 TN 357.35 €
FAG Rulman 22317E1.T41D 999.02 € Ina Rulman 811 18 TN 404.69 €
FAG Rulman 22317E1K 777.55 € Ina Rulman 811 20 TN 471.42 €
FAG Rulman 22317E1K.C3 777.55 € Ina Rulman GS 81124 212.45 €
FAG Rulman 22317E1K.T41A 965.79 € Ina Rulman 81124-TV 908.42 €
FAG Rulman 22318E1 848.04 € Ina Rulman 811 28 TN 1,291.54 €
FAG Rulman 22318E1.C3 893.06 € Ina Rulman GS 811 28 365.86 €
FAG Rulman 22318E1.T41D 1,123.69 € Ina Rulman 81130-TV 1,472.35 €
FAG Rulman 22318E1K 893.43 € Ina Rulman 81134-TV 2,214.99 €
FAG Rulman 22318E1K.C3 893.43 € Ina Rulman 811 32 TN 1,864.13 €
FAG Rulman 22318E1K.T41A 1,077.59 € Ina Rulman GS 81132 453.09 €
FAG Rulman 22319E1 1,069.99 € Ina Rulman WS 81132 453.09 €
FAG Rulman 22319E1.C3 1,097.25 € Ina Rulman 811 44-M 4,902.79 €
FAG Rulman 22319E1.T41D 1,390.70 € Ina Rulman 81184-M 31,812.57 €
FAG Rulman 22319E1K 1,070.54 € Ina Rulman 812 06 TN 135.85 €
FAG Rulman 22319E1K.C3 1,070.54 € Ina Rulman WS 81206 34.62 €
FAG Rulman 22319E1K.T41A 1,763.06 € Ina Rulman 812 07 TN 160.56 €
FAG Rulman 22320E1 1,220.23 € Ina Rulman 812 08 TN 171.30 €
FAG Rulman 22320E1.C3 1,220.23 € Ina Rulman GS 81208 43.37 €
FAG Rulman 22320E1.T41D 1,614.54 € Ina Rulman K 81208-TV 84.42 €
FAG Rulman 22320E1K 1,272.70 € Ina Rulman 812 09 TN 197.87 €
FAG Rulman 22320E1K.C3 1,272.70 € Ina Rulman 812 10 TN 228.22 €
FAG Rulman 22320E1K.T41A 1,519.29 € Ina Rulman 812 11 TN 299.19 €
FAG Rulman 22322E1 1,678.79 € Ina Rulman 812 12 TN 318.58 €
FAG Rulman 22322E1.C3 1,678.79 € Ina Rulman 812 13 TN 347.62 €
FAG Rulman 22322E1.T41D 2,222.34 € Ina Rulman 812 14 TN 381.06 €
FAG Rulman 22322E1K 1,750.57 € Ina Rulman 812 15 TN 414.34 €
FAG Rulman 22322E1K.C3 1,750.57 € Ina Rulman 81217-TV 532.76 €
FAG Rulman 22322E1K.T41A 2,130.42 € Ina Rulman 812 18 TN 603.79 €
FAG Rulman 22324E1 2,182.61 € Ina Rulman 81220-TV 863.20 €
FAG Rulman 22324E1.C3 2,102.77 € Ina Rulman 812 22 TN 1,263.58 €
FAG Rulman 22324E1.T41D 2,796.32 € Ina Rulman WS 812 24 431.52 €
FAG Rulman 22324E1K 2,102.77 € Ina Rulman 81236-M 4,018.91 €
FAG Rulman 22324E1K.C3 2,102.77 € Ina Rulman 812 56 M 15,210.21 €
FAG Rulman 22324E1K.T41A 2,705.29 € Ina Rulman NATV 15-PP-X-A 102.73 €
FAG Rulman 22326E1 2,573.71 € Ina Rulman NATV 17 PP A 101.19 €
FAG Rulman 22326E1.C3 2,671.25 € Ina Rulman NATV 17-PP-X-A 111.97 €
FAG Rulman 22326E1.T41D 3,311.76 € Ina Rulman NATV 20 PP A 113.12 €
FAG Rulman 22326E1K 2,556.22 € Ina Rulman NATV 20-PP-X-A 124.98 €
FAG Rulman 22326E1K.C3 2,462.88 € Ina Rulman NATV 25 PP A 123.77 €
FAG Rulman 22326E1K.T41A 3,133.48 € Ina Rulman NATV 30 PP A 150.73 €
FAG Rulman 22328E1 3,188.82 € Ina Rulman NATV 35 PP A 215.20 €
FAG Rulman 22328E1.C3 3,072.13 € Ina Rulman NATV 40 PP A 267.22 €
FAG Rulman 22328E1.T41D 4,300.00 € Ina Rulman NATV 40-PP-X-A 295.26 €
FAG Rulman 22328E1K 3,072.13 € Ina Rulman NATV 50 PP A 357.48 €
FAG Rulman 22328E1K.C3 3,249.88 € Ina Rulman NUTR 15 A 97.66 €
FAG Rulman 22328E1K.T41A 3,971.68 € Ina Rulman NUTR 15 X A 107.71 €
FAG Rulman 22330E1 3,946.91 € Ina Rulman NUTR 1542 A 117.43 €
FAG Rulman 22330E1.C3 3,946.91 € Ina Rulman NUTR 17 A 106.01 €
FAG Rulman 22330E1.T41D 4,856.83 € Ina Rulman NUTR 17 X A 116.94 €
FAG Rulman 22330E1K 3,802.09 € Ina Rulman NUTR 20 A 115.59 €
FAG Rulman 22330E1K.C3 3,946.91 € Ina Rulman NUTR 20 X A 127.34 €
DPE price list 29 / 84
RULMAN BRÜT FİYAT LİSTESİ
Br. Fiyat Br. Fiyat
Marka Rulman No (Euro) Marka Rulman No (Euro)
FAG Rulman 22332A.MA.T41A 6,456.33 € Ina Rulman NUTR 25 A 127.27 €
FAG Rulman 22332E1 4,724.75 € Ina Rulman NUTR 25 X A 139.62 €
FAG Rulman 22332E1.C3 4,950.58 € Ina Rulman NUTR 2052 A 127.34 €
FAG Rulman 22332E1K 4,724.75 € Ina Rulman NUTR 2562 A 153.07 €
FAG Rulman 22332K.MB 5,249.72 € Ina Rulman NUTR 2562 X A 167.83 €
FAG Rulman 22332K.MB.C3 5,249.72 € Ina Rulman NUTR 30 A 153.14 €
FAG Rulman 22332MB 4,724.75 € Ina Rulman NUTR 30 X A 167.75 €
FAG Rulman 22332MB.C3 5,249.72 € Ina Rulman NUTR 3072 A 177.46 €
FAG Rulman 22334A.MA.T41A 7,831.23 € Ina Rulman NUTR3072-X-A 228.93 €
FAG Rulman 22334-E1 5,770.15 € Ina Rulman NUTR 35 A 175.78 €
FAG Rulman 22334K.MB 6,139.56 € Ina Rulman NUTR 35 X A 194.67 €
FAG Rulman 22334MB 5,770.15 € Ina Rulman NUTR 3580 X A 215.88 €
FAG Rulman 22334MB.C3 6,139.56 € Ina Rulman NUTR 3580-A 195.42 €
FAG Rulman 22336A.MA.T41A 7,500.00 € Ina Rulman NUTR 40 A 222.77 €
FAG Rulman 22336K.MB 6,643.12 € Ina Rulman NUTR 4090 A 252.58 €
FAG Rulman 22336K.MB.C3 6,643.12 € Ina Rulman NUTR 45 A 239.89 €
FAG Rulman 22336MB 6,643.12 € Ina Rulman NUTR 45-X-A 264.58 €
FAG Rulman 22336MB.C3 6,643.12 € Ina Rulman NUTR 45100 A 292.64 €
FAG Rulman 22338K.MB 8,587.04 € Ina Rulman NUTR 45100 X A 321.83 €
FAG Rulman 22338K.MB.C3 8,587.04 € Ina Rulman NUTR 50 A 295.27 €
FAG Rulman 22338MB 8,586.95 € Ina Rulman NUTR 50 X A 326.08 €
FAG Rulman 22338MB.C3 8,586.95 € Ina Rulman NUTR 50110 A 376.39 €
FAG Rulman 22340K.MB 9,985.55 € Ina Rulman NUTR 50110-X-A 412.20 €
FAG Rulman 22340K.MB.C3 9,985.55 € Ina Rulman NUTR 1747 A 123.76 €
FAG Rulman 22340MB 9,985.55 € Ina Rulman KRV 16 PP A 73.50 €
FAG Rulman 22340MB.C3 9,985.55 € Ina Rulman KRV 16-X-PP-A 80.80 €
FAG Rulman 22344K.MB 13,639.10 € Ina Rulman KRVE 16-PP-A 96.63 €
FAG Rulman 22344K.MB.C3 13,639.10 € Ina Rulman KRV 19 PP A 76.61 €
FAG Rulman 22344MB 13,639.10 € Ina Rulman KRV 19-X-PP-A 84.26 €
FAG Rulman 22344MB.C3 13,639.10 € Ina Rulman KRV 22 PP A 80.80 €
FAG Rulman 22348K.MB 17,576.51 € Ina Rulman KRV 22 PP X A 89.08 €
FAG Rulman 22348K.MB.C3 17,576.51 € Ina Rulman KRV 22-PP-A-NMT 89.08 €
FAG Rulman 22348MB 17,576.51 € Ina Rulman KRVE 22 PP A 106.04 €
FAG Rulman 22348MB.C3 17,576.51 € Ina Rulman KRV 26 PP A 85.72 €
FAG Rulman 22352K.MB 22,812.94 € Ina Rulman KRV 26-X-PP-A 93.73 €
FAG Rulman 22352MB 22,812.94 € Ina Rulman KRV 30 PP A 101.92 €
FAG Rulman 22352MB.C3 22,812.94 € Ina Rulman KRVE 30-PP-A 129.72 €
FAG Rulman 23022E1A.M 645.00 € Ina Rulman KRV 32 PP A 107.53 €
FAG Rulman 23022E1A.M.C3 645.00 € Ina Rulman KRV 35 PP A 120.53 €
FAG Rulman 23024E1A.M 763.56 € Ina Rulman KRV 35-B 111.08 €
FAG Rulman 23024E1A.M.C3 763.56 € Ina Rulman KR 90-PP-A-NMT 413.89 €
FAG Rulman 23024E1AK.M 785.32 € Ina Rulman NUKR 35 A 128.67 €
FAG Rulman 23024E1AK.M.C3 785.32 € Ina Rulman NUKR 35 X A 142.00 €
FAG Rulman 23026E1A.M 890.08 € Ina Rulman NUKRE 35 A 159.28 €
FAG Rulman 23026E1A.M.C3 890.08 € Ina Rulman NUKR 40 A 153.10 €
FAG Rulman 23026E1AK.M 937.30 € Ina Rulman NUKR 47 A 197.99 €
FAG Rulman 23026E1AK.M.C3 937.30 € Ina Rulman NUKR 47-A-NMT 197.99 €
FAG Rulman 23028E1A.M 1,035.33 € Ina Rulman NUKRE 47 A 239.87 €
FAG Rulman 23028E1A.M.C3 1,035.33 € Ina Rulman NUKR 52 A 205.70 €
FAG Rulman 23028E1AK.M 1,090.05 € Ina Rulman NUKR 52-X-A 226.18 €
FAG Rulman 23028E1AK.M.C3 1,090.05 € Ina Rulman NUKRE 52 A 248.31 €
FAG Rulman 2302TV 75.42 € Ina Rulman NUKR 62 A 263.67 €
FAG Rulman 2303 80.12 € Ina Rulman NUKR 62-X-A 289.31 €
FAG Rulman 2303.2RS.TV 86.34 € Ina Rulman NUKR 62-X-A-NMT 289.31 €
FAG Rulman 23030E1A.M 1,233.07 € Ina Rulman NUKR 72 A 295.23 €
FAG Rulman 23030E1A.M.C3 1,233.07 € Ina Rulman NUKR 80 A 377.17 €
FAG Rulman 23030E1AK.M 1,267.97 € Ina Rulman NUKR 90 A 444.72 €
FAG Rulman 23030E1AK.M.C3 1,267.97 € Ina Rulman NUKR 90 X A 490.62 €
FAG Rulman 23032E1A.M 1,437.08 € Ina Rulman NUKRE 90-A 506.10 €
FAG Rulman 23032E1A.M.C3 1,437.08 € Ina Rulman AKL 4-HLC 54.86 €
FAG Rulman 23032E1AK.M 1,513.30 € Ina Rulman AKL 5-HLC 54.78 €
FAG Rulman 23032E1AK.M.C3 1,513.30 € Ina Rulman AKL 6-HLC 44.50 €
FAG Rulman 23034E1A.M 1,747.00 € Ina Rulman AKL 7-HLC 48.67 €
FAG Rulman 23034E1A.M.C3 1,747.00 € Ina Rulman AM 15 217.67 €
DPE price list 30 / 84
RULMAN BRÜT FİYAT LİSTESİ
Br. Fiyat Br. Fiyat
Marka Rulman No (Euro) Marka Rulman No (Euro)
FAG Rulman 23034E1AK.M 1,787.31 € Ina Rulman AM 17 224.90 €
FAG Rulman 23034E1AK.M.C3 1,787.31 € Ina Rulman AM 20 234.13 €
FAG Rulman 23036E1A.M 2,044.98 € Ina Rulman AM 25 237.75 €
FAG Rulman 23036E1A.M.C3 2,044.98 € Ina Rulman AM 50 372.69 €
FAG Rulman 23036E1AK.M 2,092.42 € Ina Rulman NX 7 TN 64.87 €
FAG Rulman 23036E1AK.M.C3 2,092.42 € Ina Rulman NKX 10 TN 74.18 €
FAG Rulman 23038E1A.M 2,319.09 € Ina Rulman NKX 10 Z TN 80.61 €
FAG Rulman 23038E1A.M.C3 2,319.09 € Ina Rulman NX 10 88.27 €
FAG Rulman 23038E1AK.M 2,373.62 € Ina Rulman NX 10 Z 66.66 €
FAG Rulman 23038E1AK.M.C3 2,373.62 € Ina Rulman NKX 12 71.54 €
FAG Rulman 2304 73.24 € Ina Rulman NKX 12 Z 84.11 €
FAG Rulman 2304.2RS.TV 86.94 € Ina Rulman NX 12 72.45 €
FAG Rulman 23040E1A.M 2,613.76 € Ina Rulman NX 12 Z 69.07 €
FAG Rulman 23040E1A.M.C3 2,613.76 € Ina Rulman NKX 15 A 78.96 €
FAG Rulman 23040E1AK.M 2,674.60 € Ina Rulman NKX 15 Z 86.00 €
FAG Rulman 23044E1.C3 3,294.79 € Ina Rulman NX 15 Z 78.63 €
FAG Rulman 23044E1K 3,294.79 € Ina Rulman NKX 17 82.92 €
FAG Rulman 23044K.MB 3,795.96 € Ina Rulman NKX 17 Z 91.01 €
FAG Rulman 23044K.MB.C3 3,936.61 € Ina Rulman NX 17 118.15 €
FAG Rulman 23044MB 3,568.60 € Ina Rulman NX 17 Z 112.28 €
FAG Rulman 23044MB.C3 3,795.96 € Ina Rulman NKX 20 96.77 €
FAG Rulman 23048E1 3,996.22 € Ina Rulman NKX 20 Z A 105.90 €
FAG Rulman 23048E1.C3 4,252.90 € Ina Rulman NX 20 91.97 €
FAG Rulman 23048K.MB 4,510.99 € Ina Rulman NX 20 Z 87.70 €
FAG Rulman 23048K.MB.C3 4,510.99 € Ina Rulman NKX 25 111.50 €
FAG Rulman 23048MB 4,109.77 € Ina Rulman NKX 25 Z 120.12 €
FAG Rulman 23048MB.C3 4,373.56 € Ina Rulman NX 25 Z 102.41 €
FAG Rulman 2305.2RS.TV 106.47 € Ina Rulman NKX 30 142.75 €
FAG Rulman 23052E1.C3 6,081.02 € Ina Rulman NKX 30 Z A 153.77 €
FAG Rulman 23052MB 5,553.43 € Ina Rulman NKX 35 168.39 €
FAG Rulman 23052MB.C3 6,127.71 € Ina Rulman NKX 35 Z 179.17 €
FAG Rulman 23056B.MB 6,408.92 € Ina Rulman NX 35 157.15 €
FAG Rulman 23056B.MB.C3 7,071.59 € Ina Rulman AXK 90120 A 56.15 €
FAG Rulman 2305K.TV.C3 87.76 € Ina Rulman AS 0515 0.96 €
FAG Rulman 2305TV 87.76 € Ina Rulman AS 0619 1.04 €
FAG Rulman 2305TV.C3 87.76 € Ina Rulman AS 0821 1.16 €
FAG Rulman 2306.2RS.TV 134.68 € Ina Rulman AS 100135 20.47 €
FAG Rulman 2306K.TV.C3 110.95 € Ina Rulman AS 110145 26.88 €
FAG Rulman 2306M 300.84 € Ina Rulman AS 1024 1.39 €
FAG Rulman 2306TV 107.95 € Ina Rulman AS 140180 50.05 €
FAG Rulman 2307.2RS.TV 159.32 € Ina Rulman AS 120155 33.05 €
FAG Rulman 2307K.TV.C3 127.55 € Ina Rulman AS 150190 60.80 €
FAG Rulman 2307TV 127.55 € Ina Rulman AS 1226 1.39 €
FAG Rulman 2308.2RS.TV 197.56 € Ina Rulman AS 1528 1.39 €
FAG Rulman 2308K.TV.C3 151.46 € Ina Rulman AS 160200 73.99 €
FAG Rulman 2308M 393.57 € Ina Rulman AS 1730 1.39 €
FAG Rulman 2308TV 151.46 € Ina Rulman AS 2035 1.39 €
FAG Rulman 2308TV.C3 151.46 € Ina Rulman AS 2542 1.70 €
FAG Rulman 2309.2RS.TV 245.68 € Ina Rulman AS 3047 2.01 €
FAG Rulman 2309K.TV.C3 189.03 € Ina Rulman AS 3552 2.24 €
FAG Rulman 2309TV 189.03 € Ina Rulman AS 4060 3.24 €
FAG Rulman 2309TV.C3 189.03 € Ina Rulman AS 4565 3.56 €
FAG Rulman 2310K.TV.C3 239.21 € Ina Rulman AS 5070 4.02 €
FAG Rulman 2310TV 247.75 € Ina Rulman AS 5578 4.56 €
FAG Rulman 2311K.TV.C3 314.35 € Ina Rulman AS 6085 5.48 €
FAG Rulman 2311TV 314.35 € Ina Rulman AS 6590 5.95 €
FAG Rulman 2311TV.C3 314.35 € Ina Rulman AS 7095 7.57 €
FAG Rulman 23120E1A.M 670.92 € Ina Rulman AS 75100 9.42 €
FAG Rulman 23120E1A.M.C3 670.92 € Ina Rulman AS 80105 11.20 €
FAG Rulman 23120E1AK.M 687.02 € Ina Rulman AS 85110 13.52 €
FAG Rulman 23120E1AK.M.C3 687.02 € Ina Rulman AS 90120 16.06 €
FAG Rulman 23122E1A.M 809.64 € Ina Rulman NKIA 59/22 170.68 €
FAG Rulman 23122E1A.M.C3 809.64 € Ina Rulman NKIA 5901 60.56 €
FAG Rulman 23122E1AK.M 809.64 € Ina Rulman NKIA 5902 64.69 €
DPE price list 31 / 84
RULMAN BRÜT FİYAT LİSTESİ
Br. Fiyat Br. Fiyat
Marka Rulman No (Euro) Marka Rulman No (Euro)
FAG Rulman 23122E1AK.M.C3 809.64 € Ina Rulman NKIA 5903 69.97 €
FAG Rulman 23124E1A.M 1,000.17 € Ina Rulman NKIA 5904 77.83 €
FAG Rulman 23124E1A.M.C3 1,000.17 € Ina Rulman NKIA 5905 93.17 €
FAG Rulman 23124E1AK.M 1,053.18 € Ina Rulman NKIA 5906 104.98 €
FAG Rulman 23124E1AK.M.C3 1,053.18 € Ina Rulman NKIA 5907 121.20 €
FAG Rulman 23126E1A.M 1,143.33 € Ina Rulman NKIA 5908 143.66 €
FAG Rulman 23126E1A.M.C3 1,143.33 € Ina Rulman NKIA 5909 186.86 €
FAG Rulman 23126E1AK.M.C3 1,203.88 € Ina Rulman NKIA 5910 211.67 €
FAG Rulman 23128E1A.M 1,367.55 € Ina Rulman NKIA 5911 362.81 €
FAG Rulman 23128E1A.M.C3 1,367.55 € Ina Rulman NKIA 5912 296.04 €
FAG Rulman 23128E1AK.M 1,406.21 € Ina Rulman NKIA 5913 362.65 €
FAG Rulman 23128E1AK.M.C3 1,406.21 € Ina Rulman NKIA 5914 438.53 €
FAG Rulman 2312K.TV.C3 387.25 € Ina Rulman NKIB 59/22 106.53 €
FAG Rulman 2312TV 387.25 € Ina Rulman NKIB 5901 75.42 €
FAG Rulman 23130E1A.M 1,836.74 € Ina Rulman NKIB 5902 80.63 €
FAG Rulman 23130E1A.M.C3 1,836.74 € Ina Rulman NKIB 5903 87.07 €
FAG Rulman 23130E1AK.M 1,836.80 € Ina Rulman NKIB 5904 97.10 €
FAG Rulman 23130E1AK.M.C3 1,836.80 € Ina Rulman NKIB 5905 115.03 €
FAG Rulman 23132E1A.M 2,168.78 € Ina Rulman NKIB 5906 131.39 €
FAG Rulman 23132E1A.M.C3 2,168.78 € Ina Rulman NKIB 5907 153.81 €
FAG Rulman 23132E1AK.M 2,168.78 € Ina Rulman NKIB 5908 174.21 €
FAG Rulman 23132E1AK.M.C3 2,168.78 € Ina Rulman NKIB 5909 226.95 €
FAG Rulman 23134E1A.M 2,455.68 € Ina Rulman NKIB 5910 255.10 €
FAG Rulman 23134E1A.M.C3 2,455.68 € Ina Rulman ZKLF 3590-2RS-PE 1,614.44 €
FAG Rulman 23134E1AK.M 2,455.68 € Ina Rulman ZKLF 3590-2Z 2,305.19 €
FAG Rulman 23134E1AK.M.C3 2,455.68 € Ina Rulman ZKLN 2557-2RS 1,405.61 €
FAG Rulman 23136E1A.M 2,889.46 € Ina Rulman ZKLN 3572-2RS-PE 1,570.26 €
FAG Rulman 23136E1A.M.C2 3,594.41 € Ina Rulman ZL 202-DRS 115.90 €
FAG Rulman 23136E1A.M.C3 2,889.46 € Ina Rulman ZL 205-DRS 161.44 €
FAG Rulman 23136E1AK.M 2,889.46 € Ina Rulman ZL 5201-DRS 190.12 €
FAG Rulman 23136E1AK.M.C3 2,889.46 € Ina Rulman ZL 5204-DRS 252.05 €
FAG Rulman 23138E1A.M 3,660.80 € Ina Rulman IR 6X10X10 13.31 €
FAG Rulman 23138E1A.M.C3 3,660.80 € Ina Rulman IR 9X12X12 9.15 €
FAG Rulman 23138E1AK.M 3,660.80 € Ina Rulman IR 9X12X16 11.57 €
FAG Rulman 23138E1AK.M.C3 3,660.80 € Ina Rulman IR 15X18X16,5 12.20 €
FAG Rulman 2313K.TV.C3 468.70 € Ina Rulman IR 15X20X13 13.25 €
FAG Rulman 2313TV 468.70 € Ina Rulman IR 15X20X14 14.56 €
FAG Rulman 23140B.MB 4,192.91 € Ina Rulman IR 17X20X16,5 12.53 €
FAG Rulman 23140B.MB.C3 4,461.05 € Ina Rulman IR 17X20X20 13.91 €
FAG Rulman 23140BK.MB 4,192.91 € Ina Rulman IR 17X20X20,5 13.90 €
FAG Rulman 23140BK.MB.C3 4,192.91 € Ina Rulman IR 17X20X30,5 18.39 €
FAG Rulman 23140E1 3,953.29 € Ina Rulman IR 17X22X13 13.90 €
FAG Rulman 23140E1.C3 4,206.18 € Ina Rulman IR 17X22X16 15.85 €
FAG Rulman 2314M 1,223.32 € Ina Rulman IR 17X22X23 19.35 €
FAG Rulman 2315K.M.C3 1,405.96 € Ina Rulman IR 17X24X20 22.17 €
FAG Rulman 2315M 1,278.56 € Ina Rulman IR 20X24X16 13.09 €
FAG Rulman 2316K.M.C3 1,209.14 € Ina Rulman IR 20X24X20 13.88 €
FAG Rulman 2316M 1,209.14 € Ina Rulman IR 20X25X16 15.58 €
FAG Rulman 2317K.M.C3 1,336.55 € Ina Rulman IR 20X25X26,5 19.33 €
FAG Rulman 2317M 1,382.18 € Ina Rulman IR 20X25X30 24.83 €
FAG Rulman 2317M.C3 1,382.18 € Ina Rulman LR 20X25X12,5 11.08 €
FAG Rulman 2318K.M.C3 1,686.30 € Ina Rulman IR 22X28X17 15.50 €
FAG Rulman 2318M 1,744.99 € Ina Rulman IR 25X30X20 16.22 €
FAG Rulman 2320K.M.C3 2,709.99 € Ina Rulman IR 25X30X20,5 16.23 €
FAG Rulman 2320M 2,803.32 € Ina Rulman IR 25X30X26,5 20.73 €
FAG Rulman 23218E1A.M 684.97 € Ina Rulman IR 25X30X30 25.54 €
FAG Rulman 23218E1A.M.C3 684.97 € Ina Rulman IR 10X13X12,5 9.88 €
FAG Rulman 23218E1AK.M 684.97 € Ina Rulman IR 10X14X20 12.21 €
FAG Rulman 23218E1AK.M.C3 684.97 € Ina Rulman IR 12X15X16,5 11.56 €
FAG Rulman 23220E1A.M 855.72 € Ina Rulman IR 12X15X22,5 16.71 €
FAG Rulman 23220E1A.M.C3 855.72 € Ina Rulman LR 12X15X16,5 12.53 €
FAG Rulman 23220E1AK.M 855.72 € Ina Rulman IR12X16X20 12.21 €
FAG Rulman 23220E1AK.M.C3 855.72 € Ina Rulman IR 35X40X17 20.00 €
FAG Rulman 23222E1A.M 1,091.84 € Ina Rulman IR 35X40X20 20.99 €
DPE price list 32 / 84
RULMAN BRÜT FİYAT LİSTESİ
Br. Fiyat Br. Fiyat
Marka Rulman No (Euro) Marka Rulman No (Euro)
FAG Rulman 23222E1A.M.C3 1,091.84 € Ina Rulman IR 35X40X30 30.62 €
FAG Rulman 23222E1AK.M 1,091.84 € Ina Rulman IR 35X42X20 23.00 €
FAG Rulman 23222E1AK.M.C3 1,091.84 € Ina Rulman IR 40X45X20 23.13 €
FAG Rulman 23224E1A.M 1,311.74 € Ina Rulman IR 40X45X30 32.93 €
FAG Rulman 23224E1A.M.C3 1,311.74 € Ina Rulman IR 45X55X20 46.26 €
FAG Rulman 23224E1AK.M 1,311.74 € Ina Rulman IR 50X55X35 40.22 €
FAG Rulman 23224E1AK.M.C3 1,311.74 € Ina Rulman IR 55X60X25 36.55 €
FAG Rulman 23226E1A.M 1,514.62 € Ina Rulman IR 60X68X35 50.71 €
FAG Rulman 23226E1A.M.C3 1,514.62 € Ina Rulman IR 60X70X28 54.76 €
FAG Rulman 23226E1AK.M 1,607.77 € Ina Rulman IR 65X73X35 71.96 €
FAG Rulman 23226E1AK.M.C3 1,607.77 € Ina Rulman IR 65X73X35-EGS 148.99 €
FAG Rulman 23228E1A.M 2,047.26 € Ina Rulman IR 70X80X35 72.24 €
FAG Rulman 23228E1A.M.C3 2,047.26 € Ina Rulman IR 80X90X54 132.77 €
FAG Rulman 23228E1AK.M 2,047.28 € Ina Rulman IR 75X85X54 147.17 €
FAG Rulman 23228E1AK.M.C3 2,047.28 € Ina Rulman IR 90X100X36 121.15 €
FAG Rulman 23230E1A.M 2,568.66 € Ina Rulman IR 100X110X40 174.34 €
FAG Rulman 23230E1A.M.C3 2,568.66 € Ina Rulman IR 100X115X40 180.96 €
FAG Rulman 23230E1AK.M 2,568.66 € Ina Rulman PAP 1620-P20 6.51 €
FAG Rulman 23230E1AK.M.C3 2,568.66 € Ina Rulman PAP 2020-P14 7.87 €
FAG Rulman 23232E1A.M 3,150.86 € Ina Rulman PAP 2020-P20 7.15 €
FAG Rulman 23232E1A.M.C3 3,150.86 € Ina Rulman PAP 2025-P14 9.40 €
FAG Rulman 23232E1AK.M 3,150.86 € Ina Rulman PAP 2025-P20 8.51 €
FAG Rulman 23232E1AK.M.C3 3,150.86 € Ina Rulman PAP2025-P10 9.41 €
FAG Rulman 23234E1A.M 3,809.24 € Ina Rulman PAP 1210 P20 3.78 €
FAG Rulman 23234E1A.M.C3 3,809.24 € Ina Rulman PAP 1210-P20 3.78 €
FAG Rulman 23234E1AK.M 3,809.24 € Ina Rulman PAP 2220-P10 8.67 €
FAG Rulman 23234E1AK.M.C3 3,809.24 € Ina Rulman PAP 2225-P10 10.12 €
FAG Rulman 23236E1A.M 4,231.74 € Ina Rulman PAP 2430-P10 13.49 €
FAG Rulman 23236E1A.M.C3 4,231.74 € Ina Rulman PAP 2515-P10 9.80 €
FAG Rulman 23236E1AK.M 4,189.83 € Ina Rulman PAP 2520-P20 9.80 €
FAG Rulman 23236E1AK.M.C3 4,189.83 € Ina Rulman PAP 2525-P20 11.16 €
FAG Rulman 23238B.MB.C3 5,333.39 € Ina Rulman PAP 2530-P10 13.90 €
FAG Rulman 23238BK.MB 5,143.06 € Ina Rulman PAP 2530-P14 13.90 €
FAG Rulman 23238BK.MB.C3 5,333.39 € Ina Rulman PAP 2530-P20 12.53 €
FAG Rulman 23240B.MB 6,127.47 € Ina Rulman PAP 2820-P10 11.33 €
FAG Rulman 23240B.MB.C3 5,757.92 € Ina Rulman PAP 2830-P10 15.34 €
FAG Rulman 23240BK.MB 5,757.92 € Ina Rulman PAP 2420-P10 11.00 €
FAG Rulman 23244K.MB 8,167.38 € Ina Rulman PAP 3015-P10 11.16 €
FAG Rulman 23244K.MB.C3 8,323.68 € Ina Rulman PAP 3020-P10 11.73 €
FAG Rulman 23244MB 8,323.68 € Ina Rulman PAP 3020-P14 11.73 €
FAG Rulman 23244MB.C3 8,631.56 € Ina Rulman PAP 3020-P20 10.44 €
FAG Rulman 23248B.MB 11,530.61 € Ina Rulman PAP 3025-P10 14.38 €
FAG Rulman 23248B.MB.C3 12,120.48 € Ina Rulman PAP 3025-P20 12.93 €
FAG Rulman 23248BK.MB 11,872.55 € Ina Rulman PAP 3030-P10 15.98 €
FAG Rulman 234408M.SP 1,747.84 € Ina Rulman PAP 3030-P20 14.54 €
FAG Rulman 234410M.SP 1,843.28 € Ina Rulman PAP 3040-P10 19.12 €
FAG Rulman 234411M.SP 1,988.72 € Ina Rulman PAP 3230-P10 17.51 €
FAG Rulman 234412M.SP 2,071.76 € Ina Rulman PAP 3230-P20 15.66 €
FAG Rulman 234413M.SP 2,150.00 € Ina Rulman PAP 3520-P20 12.85 €
FAG Rulman 234414M.SP 2,203.20 € Ina Rulman PAP 3530-P10 18.79 €
FAG Rulman 234415M.SP 2,251.76 € Ina Rulman PAP 3530-P20 17.03 €
FAG Rulman 234416M.SP 2,303.36 € Ina Rulman PAP 3540-P10 21.85 €
FAG Rulman 234418M.SP 2,503.68 € Ina Rulman PAP 4020-P10 15.10 €
FAG Rulman 234420M.SP 2,805.60 € Ina Rulman PAP 4030-P20 17.75 €
FAG Rulman 234422M.SP 3,771.04 € Ina Rulman PAP 4040-P20 21.85 €
FAG Rulman 23872MB 11,729.89 € Ina Rulman PAP 4050-P10 26.75 €
FAG Rulman 23936S.MB 2,282.89 € Ina Rulman PAP 4050-P20 24.58 €
FAG Rulman 23936S.MB.C3 2,566.85 € Ina Rulman PAP 2015-P10 7.31 €
FAG Rulman 23938S.MB 2,657.01 € Ina Rulman PAP 2015-P20 6.59 €
FAG Rulman 23940S.MB 2,546.37 € Ina Rulman PAP 4530-P10 28.59 €
FAG Rulman 23940S.MB.C3 2,805.53 € Ina Rulman PAP 4540-P10 33.57 €
FAG Rulman 23940SK.MB 2,679.31 € Ina Rulman PAP 4550-P20 34.22 €
FAG Rulman 23944S.MB 2,952.40 € Ina Rulman PAP 5020-P10 28.59 €
FAG Rulman 23944S.MB.C3 3,009.90 € Ina Rulman PAP 5030-P10 33.17 €
DPE price list 33 / 84
RULMAN BRÜT FİYAT LİSTESİ
Br. Fiyat Br. Fiyat
Marka Rulman No (Euro) Marka Rulman No (Euro)
FAG Rulman 23944SK.MB 2,770.21 € Ina Rulman PAP 5040-P10 35.18 €
FAG Rulman 23948K.MB 3,986.36 € Ina Rulman PAP 5040-P14 35.18 €
FAG Rulman 23948MB.C3 3,181.59 € Ina Rulman PAP 5040-P20 32.13 €
FAG Rulman 23952K.MB 5,906.88 € Ina Rulman PAP 5060-P14 47.95 €
FAG Rulman 23952MB 4,496.10 € Ina Rulman PAP 6030-P10 41.53 €
FAG Rulman 23952MB.C3 4,751.71 € Ina Rulman PAP 6030-P20 37.83 €
FAG Rulman 24024E1 1,050.71 € Ina Rulman PAP 6040-P10 45.78 €
FAG Rulman 24024-E1-C3 1,107.20 € Ina Rulman PAP 6060-P10 64.26 €
FAG Rulman 24024S.MB 1,043.88 € Ina Rulman PAP 6070-P10 68.59 €
FAG Rulman 24024S.MB.C3 1,043.88 € Ina Rulman PAP 7040-P10 67.79 €
FAG Rulman 24026E1 1,195.86 € Ina Rulman PAP 7050-P20 64.66 €
FAG Rulman 24026-E1-C3 1,269.77 € Ina Rulman PAP 7070-P10 92.37 €
FAG Rulman 24026S.MB 1,195.86 € Ina Rulman PAP 8060-P20 87.71 €
FAG Rulman 24026S.MB.C3 1,195.86 € NSK Rulman 7000A5SN24TRDULP3
FAG Rulman 24028-E1 1,463.84 € NSK Rulman 7000A5SN24TRSULP3
FAG Rulman 24028-E1-C3 1,463.84 € NSK Rulman 7000A5TRDULP3
FAG Rulman 24028S.MB 1,417.56 € NSK Rulman 7000A5TRDULP3
FAG Rulman 24028S.MB.C3 1,417.56 € NSK Rulman 7000A5TRDUMP3
FAG Rulman 24030-E1 1,666.47 € NSK Rulman 7000A5TRDUMP3
FAG Rulman 24030-E1-C3 1,666.47 € NSK Rulman 7000A5TRSULP3
FAG Rulman 24030S.MB 1,613.40 € NSK Rulman 7000A5TRSULP3
FAG Rulman 24030S.MB.C3 1,613.40 € NSK Rulman 7000A5TRSUMP3
FAG Rulman 24032S.MB 1,797.72 € NSK Rulman 7000CSN24TRDULP3
FAG Rulman 24032S.MB.C3 1,797.72 € NSK Rulman 7000CSN24TRSULP3
FAG Rulman 24034BS.MB 2,141.87 € NSK Rulman 7000CTRDULP3
FAG Rulman 24034BS.MB.C3 2,141.87 € NSK Rulman 7000CTRDULP3
FAG Rulman 24036BS.MB 2,237.27 € NSK Rulman 7000CTRDULP3
FAG Rulman 24036BS.MB.C3 2,237.27 € NSK Rulman 7000CTRDULP3
FAG Rulman 24036-E1-C3 2,237.27 € NSK Rulman 7000CTRDUMP3
FAG Rulman 24038BS.MB 3,104.29 € NSK Rulman 7000CTRSULP3
FAG Rulman 24038BS.MB.C3 3,219.46 € NSK Rulman 7000CTRSULP3
FAG Rulman 24040BS.MB 2,854.66 € NSK Rulman 7000CTRSULP3
FAG Rulman 24040BS.MB.C3 2,854.66 € NSK Rulman 7000CTRSUMP3
FAG Rulman 24044B.MB 3,848.11 € NSK Rulman 7000CTYP5
FAG Rulman 24044B.MB.C3 3,848.11 € NSK Rulman 7001A5SN24TRDULP3
FAG Rulman 24048B.MB 5,523.96 € NSK Rulman 7001A5SN24TRSULP3
FAG Rulman 24048B.MB.C3 6,212.99 € NSK Rulman 7001A5TRDULP3
FAG Rulman 24052B.MB 7,647.39 € NSK Rulman 7001A5TRDULP3
FAG Rulman 24052B.MB.C3 7,647.39 € NSK Rulman 7001A5TRDULP3
FAG Rulman 24122-E1 1,202.86 € NSK Rulman 7001A5TRDULP3
FAG Rulman 24122S 1,182.55 € NSK Rulman 7001A5TRDULP3
FAG Rulman 24122S.C3 1,231.93 € NSK Rulman 7001A5TRDULP3
FAG Rulman 24124S 1,423.53 € NSK Rulman 7001A5TRDUMP3
FAG Rulman 24124S.C3 1,423.53 € NSK Rulman 7001A5TRDUMP3
FAG Rulman 24126BS 1,678.51 € NSK Rulman 7001A5TRSULP3
FAG Rulman 24126BS.C3 1,678.51 € NSK Rulman 7001A5TRSULP3
FAG Rulman 24128-E1-C3 1,700.35 € NSK Rulman 7001A5TRSULP3
FAG Rulman 24128S 1,700.35 € NSK Rulman 7001A5TRSUMP3
FAG Rulman 24128S.C3 1,700.35 € NSK Rulman 7001A5TYNSULP4
FAG Rulman 24130BS 2,548.67 € NSK Rulman 7001A5TYNSUMP4
FAG Rulman 24130BS.C3 2,441.35 € NSK Rulman 7001CSN24TRDULP3
FAG Rulman 24130-E1-C3 2,441.35 € NSK Rulman 7001CSN24TRSULP3
FAG Rulman 24132BS 3,265.04 € NSK Rulman 7001CTRDULP3
FAG Rulman 24132BS.C3 3,265.04 € NSK Rulman 7001CTRDULP3
FAG Rulman 24134BS 3,529.73 € NSK Rulman 7001CTRDULP3
FAG Rulman 24134BS.C3 3,325.00 € NSK Rulman 7001CTRDULP3
FAG Rulman 24136BS 4,235.87 € NSK Rulman 7001CTRDULP3
FAG Rulman 24136BS.C3 4,316.74 € NSK Rulman 7001CTRDULP3
FAG Rulman 24138B 5,281.54 € NSK Rulman 7001CTRDUMP3
FAG Rulman 24138B.C3 5,281.54 € NSK Rulman 7001CTRDUMP3
FAG Rulman 24140B 5,875.30 € NSK Rulman 7001CTRSULP3
FAG Rulman 24140B.C3 6,371.58 € NSK Rulman 7001CTRSULP3
FAG Rulman 24144B 8,271.11 € NSK Rulman 7001CTRSULP3
FAG Rulman 24144B.C3 8,576.93 € NSK Rulman 7001CTRSULP3
DPE price list 34 / 84
RULMAN BRÜT FİYAT LİSTESİ
Br. Fiyat Br. Fiyat
Marka Rulman No (Euro) Marka Rulman No (Euro)
FAG Rulman 24148B 9,804.48 € NSK Rulman 7001CTRSULP3
FAG Rulman 24152B 15,162.36 € NSK Rulman 7001CTRSUMP3
FAG Rulman 24152B.C3 15,162.36 € NSK Rulman 7001CTRSUMP3
FAG Rulman 24156B 17,026.38 € NSK Rulman 7002A5SN24TRDULP3
FAG Rulman 24156BK30.C3 16,901.48 € NSK Rulman 7002A5SN24TRSULP3
FAG Rulman 29236E.MB 5,824.65 € NSK Rulman 7002A5TRDULP3
FAG Rulman 29244E.MB 6,334.91 € NSK Rulman 7002A5TRDULP3
FAG Rulman 29248E.MB 6,389.47 € NSK Rulman 7002A5TRDULP3
FAG Rulman 29252E.MB 7,101.51 € NSK Rulman 7002A5TRDULP3
FAG Rulman 29256E.MB 6,927.09 € NSK Rulman 7002A5TRDUMP3
FAG Rulman 29260E.MB 11,195.02 € NSK Rulman 7002A5TRDUMP3
FAG Rulman 29317E 1,413.57 € NSK Rulman 7002A5TRSULP3
FAG Rulman 29318E 1,278.19 € NSK Rulman 7002A5TRSULP3
FAG Rulman 29320E 1,427.92 € NSK Rulman 7002A5TRSULP3
FAG Rulman 29322E 1,641.31 € NSK Rulman 7002A5TRSUMP3
FAG Rulman 29324E 1,797.54 € NSK Rulman 7002A5TYSULP4
FAG Rulman 29326E 2,039.62 € NSK Rulman 7002CSN24TRDULP3
FAG Rulman 29328E 2,599.27 € NSK Rulman 7002CSN24TRSULP3
FAG Rulman 29330E 2,724.15 € NSK Rulman 7002CTRDULP3
FAG Rulman 29332E 3,143.39 € NSK Rulman 7002CTRDULP3
FAG Rulman 29334E 3,455.71 € NSK Rulman 7002CTRDULP3
FAG Rulman 29336E 3,984.22 € NSK Rulman 7002CTRDULP3
FAG Rulman 29338E 4,638.88 € NSK Rulman 7002CTRDULP3
FAG Rulman 29340E 5,378.20 € NSK Rulman 7002CTRDULP3
FAG Rulman 29340E.MB 6,668.08 € NSK Rulman 7002CTRDULP3
FAG Rulman 29344E.MB 9,413.15 € NSK Rulman 7002CTRDUMP3
FAG Rulman 29348-E1 7,767.32 € NSK Rulman 7002CTRDUMP3
FAG Rulman 29352E 10,830.81 € NSK Rulman 7002CTRSULP3
FAG Rulman 29352E.MB 13,954.51 € NSK Rulman 7002CTRSULP3
FAG Rulman 29356E 14,102.83 € NSK Rulman 7002CTRSULP3
FAG Rulman 29364E.MB 26,451.08 € NSK Rulman 7002CTRSULP3
FAG Rulman 29412E 1,043.95 € NSK Rulman 7002CTRSULP3
FAG Rulman 29413E 1,134.97 € NSK Rulman 7002CTRSULP3
FAG Rulman 29414E 1,261.26 € NSK Rulman 7002CTRSUMP3
FAG Rulman 29415E 1,343.26 € NSK Rulman 7002CTRSUMP3
FAG Rulman 29416E 1,499.49 € NSK Rulman 7003A5SN24TRDULP3
FAG Rulman 29417E 1,783.20 € NSK Rulman 7003A5SN24TRSULP3
FAG Rulman 29418E 1,712.88 € NSK Rulman 7003A5TRDULP3
FAG Rulman 29420E 2,120.29 € NSK Rulman 7003A5TRDULP3
FAG Rulman 29422E 2,432.68 € NSK Rulman 7003A5TRDULP3
FAG Rulman 29424E 2,896.06 € NSK Rulman 7003A5TRDUMP3
FAG Rulman 29424E.MB 4,465.72 € NSK Rulman 7003A5TRDUMP3
FAG Rulman 29426E 3,324.32 € NSK Rulman 7003A5TRSULP3
FAG Rulman 29428E 4,089.66 € NSK Rulman 7003A5TRSULP3
FAG Rulman 29430E 4,379.80 € NSK Rulman 7003A5TRSULP3
FAG Rulman 29432E 5,002.00 € NSK Rulman 7003A5TRSULP3
FAG Rulman 29434E 5,975.71 € NSK Rulman 7003A5TRSUMP3
FAG Rulman 29438E 8,348.42 € NSK Rulman 7003A5TYNSULP4
FAG Rulman 29440E 9,959.86 € NSK Rulman 7003A5TYNSUMP4
FAG Rulman 29440E.MB 15,337.99 € NSK Rulman 7003CSN24TRDULP3
FAG Rulman 29444E.MB 19,935.32 € NSK Rulman 7003CSN24TRSULP3
FAG Rulman 29452E.MB 33,540.76 € NSK Rulman 7003CTRDULP3
FAG Rulman 29456E.MB 41,175.42 € NSK Rulman 7003CTRDULP3
FAG Rulman 30202A 29.22 € NSK Rulman 7003CTRDULP3
FAG Rulman 30203A 20.92 € NSK Rulman 7003CTRDULP3
FAG Rulman 30204A 18.12 € NSK Rulman 7003CTRDULP3
FAG Rulman 30205A 21.64 € NSK Rulman 7003CTRDULP3
FAG Rulman 30206A 23.40 € NSK Rulman 7003CTRDUMP3
FAG Rulman 30207A 26.79 € NSK Rulman 7003CTRDUMP3
FAG Rulman 30208A 31.73 € NSK Rulman 7003CTRSULP3
FAG Rulman 30209A 41.52 € NSK Rulman 7003CTRSULP3
FAG Rulman 30210A 46.16 € NSK Rulman 7003CTRSULP3
FAG Rulman 30211A 57.95 € NSK Rulman 7003CTRSUMP3
FAG Rulman 30212A 67.03 € NSK Rulman 7003CTRSUMP3
DPE price list 35 / 84
RULMAN BRÜT FİYAT LİSTESİ
Br. Fiyat Br. Fiyat
Marka Rulman No (Euro) Marka Rulman No (Euro)
FAG Rulman 30213A 83.67 € NSK Rulman 7003CTYNDULP4
FAG Rulman 30214A 92.42 € NSK Rulman 7004A5SN24TRDULP3
FAG Rulman 30215A 99.79 € NSK Rulman 7004A5SN24TRSULP3
FAG Rulman 30216A 139.93 € NSK Rulman 7004A5TRDULP3
FAG Rulman 30217A 194.81 € NSK Rulman 7004A5TRDULP3
FAG Rulman 30218A 211.01 € NSK Rulman 7004A5TRDULP3
FAG Rulman 30219A 308.98 € NSK Rulman 7004A5TRDULP3
FAG Rulman 30220A 334.95 € NSK Rulman 7004A5TRDULP3
FAG Rulman 30221A 415.00 € NSK Rulman 7004A5TRDUMP3
FAG Rulman 30222A 534.72 € NSK Rulman 7004A5TRDUMP3
FAG Rulman 30224A 667.06 € NSK Rulman 7004A5TRSULP3
FAG Rulman 30226A 889.72 € NSK Rulman 7004A5TRSULP3
FAG Rulman 30228A 1,395.09 € NSK Rulman 7004A5TRSULP3
FAG Rulman 30230A 1,817.00 € NSK Rulman 7004A5TRSULP3
FAG Rulman 30232 2,268.90 € NSK Rulman 7004A5TRSULP3
FAG Rulman 30234A 3,162.52 € NSK Rulman 7004A5TRSUMP3
FAG Rulman 30302A 27.83 € NSK Rulman 7004A5TYNSULP4
FAG Rulman 30303A 32.63 € NSK Rulman 7004A5TYSUMP4
FAG Rulman 30304A 27.51 € NSK Rulman 7004CSN24TRDULP3
FAG Rulman 30305A 26.64 € NSK Rulman 7004CSN24TRSULP3
FAG Rulman 30306A 32.50 € NSK Rulman 7004CTRDULP3
FAG Rulman 30307A 45.99 € NSK Rulman 7004CTRDULP3
FAG Rulman 30308A 43.57 € NSK Rulman 7004CTRDULP3
FAG Rulman 30309A 54.05 € NSK Rulman 7004CTRDULP3
FAG Rulman 30310A 74.52 € NSK Rulman 7004CTRDULP3
FAG Rulman 30311A 142.53 € NSK Rulman 7004CTRDULP3
FAG Rulman 30312A 141.52 € NSK Rulman 7004CTRDUMP3
FAG Rulman 30313A 194.73 € NSK Rulman 7004CTRDUMP3
FAG Rulman 30314A 226.64 € NSK Rulman 7004CTRSULP3
FAG Rulman 30315A 260.91 € NSK Rulman 7004CTRSULP3
FAG Rulman 30316A 385.69 € NSK Rulman 7004CTRSULP3
FAG Rulman 30317A 488.00 € NSK Rulman 7004CTRSULP3
FAG Rulman 30318A 592.02 € NSK Rulman 7004CTRSULP3
FAG Rulman 30319A 696.35 € NSK Rulman 7004CTRSUMP3
FAG Rulman 30320A 881.13 € NSK Rulman 7004CTRSUMP3
FAG Rulman 30322A 1,441.33 € NSK Rulman 7005A5SN24TRDULP3
FAG Rulman 30324A 2,361.45 € NSK Rulman 7005A5SN24TRSULP3
FAG Rulman 31305A 58.42 € NSK Rulman 7005A5TRDULP3
FAG Rulman 31306A 68.89 € NSK Rulman 7005A5TRDULP3
FAG Rulman 31307A 57.70 € NSK Rulman 7005A5TRDULP3
FAG Rulman 31308A 93.93 € NSK Rulman 7005A5TRDULP3
FAG Rulman 31309A 80.36 € NSK Rulman 7005A5TRDULP3
FAG Rulman 31310A 106.03 € NSK Rulman 7005A5TRDULP3
FAG Rulman 31311A 134.59 € NSK Rulman 7005A5TRDUMP3
FAG Rulman 31312A 152.47 € NSK Rulman 7005A5TRDUMP3
FAG Rulman 31313A 181.29 € NSK Rulman 7005A5TRSULP3
FAG Rulman 31314A 253.62 € NSK Rulman 7005A5TRSULP3
FAG Rulman 31315 435.89 € NSK Rulman 7005A5TRSULP3
FAG Rulman 31316 508.46 € NSK Rulman 7005A5TRSULP3
FAG Rulman 31317 711.62 € NSK Rulman 7005A5TRSUMP3
FAG Rulman 31318 721.57 € NSK Rulman 7005A5TYNSUMP4
FAG Rulman 31319A 946.23 € NSK Rulman 7005ATYDBC7P4
FAG Rulman 31320X 1,831.68 € NSK Rulman 7005CSN24TRDULP3
FAG Rulman 31322X 2,525.76 € NSK Rulman 7005CSN24TRSULP3
FAG Rulman 31324X 3,072.54 € NSK Rulman 7005CTRDULP3
FAG Rulman 31328X 5,241.89 € NSK Rulman 7005CTRDULP3
FAG Rulman 320/32X 48.87 € NSK Rulman 7005CTRDULP3
FAG Rulman 32004X 24.10 € NSK Rulman 7005CTRDULP3
FAG Rulman 32005X 21.43 € NSK Rulman 7005CTRDULP3
FAG Rulman 32006X 24.11 € NSK Rulman 7005CTRDULP3
FAG Rulman 32007X 30.17 € NSK Rulman 7005CTRDULP3
FAG Rulman 32008XA 29.61 € NSK Rulman 7005CTRDUMP3
FAG Rulman 32009XA 36.82 € NSK Rulman 7005CTRDUMP3
FAG Rulman 3200BB.2ZR.TVH 63.80 € NSK Rulman 7005CTRSULP3
DPE price list 36 / 84
RULMAN BRÜT FİYAT LİSTESİ
Br. Fiyat Br. Fiyat
Marka Rulman No (Euro) Marka Rulman No (Euro)
FAG Rulman 3200BB.TVH 57.91 € NSK Rulman 7005CTRSULP3
FAG Rulman 32010X 44.94 € NSK Rulman 7005CTRSULP3
FAG Rulman 32011X 71.61 € NSK Rulman 7005CTRSUMP3
FAG Rulman 32012X 65.71 € NSK Rulman 7005CTRSUMP3
FAG Rulman 32013X 66.55 € NSK Rulman 7005CTYDUMPA7
FAG Rulman 32014X 71.25 € NSK Rulman 7005CTYNDULP4
FAG Rulman 32015X 92.34 € NSK Rulman 7005CTYSUMP4
FAG Rulman 32016X 116.45 € NSK Rulman 7006A5SN24TRDULP3
FAG Rulman 32017X 143.75 € NSK Rulman 7006A5SN24TRSULP3
FAG Rulman 32018XA 137.24 € NSK Rulman 7006A5TRDULP3
FAG Rulman 32019XA 160.02 € NSK Rulman 7006A5TRDULP3
FAG Rulman 3201BB.2ZR.TVH 62.04 € NSK Rulman 7006A5TRDULP3
FAG Rulman 3201BB.TVH 59.16 € NSK Rulman 7006A5TRDULP3
FAG Rulman 3201BB.TVH.C3 59.16 € NSK Rulman 7006A5TRDULP3
FAG Rulman 32020X 176.42 € NSK Rulman 7006A5TRDULP3
FAG Rulman 32021X 283.87 € NSK Rulman 7006A5TRDUMP3
FAG Rulman 32022X 280.38 € NSK Rulman 7006A5TRDUMP3
FAG Rulman 32024X 319.01 € NSK Rulman 7006A5TRSULP3
FAG Rulman 32026X 576.69 € NSK Rulman 7006A5TRSULP3
FAG Rulman 32028X 757.09 € NSK Rulman 7006A5TRSULP3
FAG Rulman 3202B.2RSR.TVH 68.58 € NSK Rulman 7006A5TRSULP3
FAG Rulman 3202B.2ZR.TVH 64.76 € NSK Rulman 7006A5TRSUMP3
FAG Rulman 3202B.TVH 57.17 € NSK Rulman 7006A5TYNSUMP4
FAG Rulman 3202B.TVH.C3 58.94 € NSK Rulman 7006CSN24TRDULP3
FAG Rulman 32030X 986.72 € NSK Rulman 7006CSN24TRSULP3
FAG Rulman 32032X 1,182.42 € NSK Rulman 7006CTRDULP3
FAG Rulman 32034X 1,808.33 € NSK Rulman 7006CTRDULP3
FAG Rulman 32036X 2,256.41 € NSK Rulman 7006CTRDULP3
FAG Rulman 32038X 2,750.46 € NSK Rulman 7006CTRDULP3
FAG Rulman 3203B.2RSR.TVH 66.68 € NSK Rulman 7006CTRDULP3
FAG Rulman 3203B.2ZR.TVH 63.00 € NSK Rulman 7006CTRDULP3
FAG Rulman 3203B.TVH 59.75 € NSK Rulman 7006CTRDULP3
FAG Rulman 3203B.TVH.C3 59.75 € NSK Rulman 7006CTRDUMP3
FAG Rulman 32040X 3,252.14 € NSK Rulman 7006CTRDUMP3
FAG Rulman 3204B.2RSR.TVH 70.06 € NSK Rulman 7006CTRSULP3
FAG Rulman 3204B.2ZR.TVH 66.89 € NSK Rulman 7006CTRSULP3
FAG Rulman 3204B.TVH 58.34 € NSK Rulman 7006CTRSULP3
FAG Rulman 3204B.TVH.C3 63.87 € NSK Rulman 7006CTRSULP3
FAG Rulman 3205B.2RSR.TVH 73.82 € NSK Rulman 7006CTRSULP3
FAG Rulman 3205B.2ZR.TVH 70.73 € NSK Rulman 7006CTRSUMP3
FAG Rulman 3205B.TVH 64.24 € NSK Rulman 7006CTRSUMP3
FAG Rulman 3205B.TVH.C3 65.42 € NSK Rulman 7006CTYNSULP4
FAG Rulman 3206B.2RSR.TVH 88.04 € NSK Rulman 7006CTYSUMP4
FAG Rulman 3206B.2ZR.TVH 84.21 € NSK Rulman 7007A5SN24TRDULP3
FAG Rulman 3206B.TVH 76.62 € NSK Rulman 7007A5TRDULP3
FAG Rulman 3206B.TVH.C3 78.09 € NSK Rulman 7007A5TRDULP3
FAG Rulman 3207B.2RSR.TVH 109.04 € NSK Rulman 7007A5TRDULP3
FAG Rulman 3207B.2ZR.TVH 104.24 € NSK Rulman 7007A5TRDULP3
FAG Rulman 3207B.TVH 90.77 € NSK Rulman 7007A5TRDULP3
FAG Rulman 3207B.TVH.C3 90.77 € NSK Rulman 7007A5TRDULP3
FAG Rulman 3208B.2RSR.TVH 133.64 € NSK Rulman 7007A5TRDUMP3
FAG Rulman 3208B.2ZR.TVH 127.67 € NSK Rulman 7007A5TRDUMP3
FAG Rulman 3208B.TVH 115.96 € NSK Rulman 7007A5TRSULP3
FAG Rulman 3208B.TVH.C3 118.17 € NSK Rulman 7007A5TRSULP3
FAG Rulman 3209B.2RSR.TVH 160.16 € NSK Rulman 7007A5TRSULP3
FAG Rulman 3209B.2ZR.TVH 146.60 € NSK Rulman 7007A5TRSULP3
FAG Rulman 3209B.TVH 133.64 € NSK Rulman 7007A5TRSULP3
FAG Rulman 3209B.TVH.C3 135.56 € NSK Rulman 7007A5TRSUMP3
FAG Rulman 3210B.2RSR.TVH 154.68 € NSK Rulman 7007A5TYNSULP4
FAG Rulman 3210B.2ZR.TVH 165.98 € NSK Rulman 7007A5TYNSUMP4
FAG Rulman 3210B.TVH 144.54 € NSK Rulman 7007A5TYSUMP4
FAG Rulman 3210B.TVH.C3 153.68 € NSK Rulman 7007CSN24TRDULP3
FAG Rulman 3211B.2RSR.TVH 210.12 € NSK Rulman 7007CSN24TRSULP3
FAG Rulman 3211B.TVH 177.03 € NSK Rulman 7007CTRDULP3
DPE price list 37 / 84
RULMAN BRÜT FİYAT LİSTESİ
Br. Fiyat Br. Fiyat
Marka Rulman No (Euro) Marka Rulman No (Euro)
FAG Rulman 3211B.TVH.C3 177.03 € NSK Rulman 7007CTRDULP3
FAG Rulman 3212B.2RSR.TVH 300.22 € NSK Rulman 7007CTRDULP3
FAG Rulman 3212B.TVH 243.12 € NSK Rulman 7007CTRDULP3
FAG Rulman 3212B.TVH.C3 258.74 € NSK Rulman 7007CTRDUMP3
FAG Rulman 3213B.TVH 279.51 € NSK Rulman 7007CTRDUMP3
FAG Rulman 3213B.TVH.C3 279.51 € NSK Rulman 7007CTRSULP3
FAG Rulman 3214B.TVH 321.66 € NSK Rulman 7007CTRSULP3
FAG Rulman 3214B.TVH.C3 321.66 € NSK Rulman 7007CTRSULP3
FAG Rulman 3215B.TVH 357.32 € NSK Rulman 7007CTRSUMP3
FAG Rulman 3215B.TVH.C3 357.32 € NSK Rulman 7007CTRSUMP3
FAG Rulman 3216B.TVH 413.08 € NSK Rulman 7007CTYDULPA7
FAG Rulman 3216B.TVH.C3 425.39 € NSK Rulman 7007CTYNSULP4
FAG Rulman 3217 509.01 € NSK Rulman 7008A5SN24TRDULP3
FAG Rulman 3218 606.26 € NSK Rulman 7008A5SN24TRSULP3
FAG Rulman 3218.C3 606.26 € NSK Rulman 7008A5TRDULP3
FAG Rulman 3219M 954.51 € NSK Rulman 7008A5TRDULP3
FAG Rulman 3219M.C3 954.51 € NSK Rulman 7008A5TRDULP3
FAG Rulman 3220 897.49 € NSK Rulman 7008A5TRDULP3
FAG Rulman 32205A 37.08 € NSK Rulman 7008A5TRDULP3
FAG Rulman 32206A 27.41 € NSK Rulman 7008A5TRDULP3
FAG Rulman 32207A 30.97 € NSK Rulman 7008A5TRDUMP3
FAG Rulman 32208A 34.62 € NSK Rulman 7008A5TRDUMP3
FAG Rulman 32209A 40.81 € NSK Rulman 7008A5TRSULP3
FAG Rulman 32210A 50.19 € NSK Rulman 7008A5TRSULP3
FAG Rulman 32211A 57.70 € NSK Rulman 7008A5TRSULP3
FAG Rulman 32212A 80.78 € NSK Rulman 7008A5TRSULP3
FAG Rulman 32213A 111.80 € NSK Rulman 7008A5TRSUMP3
FAG Rulman 32214A 149.23 € NSK Rulman 7008CSN24TRDULP3
FAG Rulman 32215A 129.82 € NSK Rulman 7008CSN24TRSULP3
FAG Rulman 32216A 127.56 € NSK Rulman 7008CTRDULP3
FAG Rulman 32217A 176.80 € NSK Rulman 7008CTRDULP3
FAG Rulman 32218A 202.02 € NSK Rulman 7008CTRDULP3
FAG Rulman 32219A 281.49 € NSK Rulman 7008CTRDULP3
FAG Rulman 32220A 364.22 € NSK Rulman 7008CTRDULP3
FAG Rulman 32221A 393.87 € NSK Rulman 7008CTRDULP3
FAG Rulman 32222A 514.92 € NSK Rulman 7008CTRDUMP3
FAG Rulman 32224A 1,198.48 € NSK Rulman 7008CTRDUMP3
FAG Rulman 32226A 1,545.82 € NSK Rulman 7008CTRSULP3
FAG Rulman 32228A 2,196.80 € NSK Rulman 7008CTRSULP3
FAG Rulman 3222M 1,273.58 € NSK Rulman 7008CTRSULP3
FAG Rulman 3222M.C3 1,311.16 € NSK Rulman 7008CTRSULP3
FAG Rulman 32230A 2,860.34 € NSK Rulman 7008CTRSUMP3
FAG Rulman 32232A 3,782.41 € NSK Rulman 7008CTRSUMP3
FAG Rulman 32236A 5,360.74 € NSK Rulman 7009A5SN24TRDULP3
FAG Rulman 32238A 7,062.96 € NSK Rulman 7009A5SN24TRSULP3
FAG Rulman 32240A 7,870.58 € NSK Rulman 7009A5TRDULP3
FAG Rulman 32303A 32.70 € NSK Rulman 7009A5TRDULP3
FAG Rulman 32304A 42.59 € NSK Rulman 7009A5TRDULP3
FAG Rulman 32305A 44.91 € NSK Rulman 7009A5TRDULP3
FAG Rulman 32306A 46.92 € NSK Rulman 7009A5TRDULP3
FAG Rulman 32307A 61.43 € NSK Rulman 7009A5TRDUMP3
FAG Rulman 32308A 68.33 € NSK Rulman 7009A5TRDUMP3
FAG Rulman 32309A 88.88 € NSK Rulman 7009A5TRSULP3
FAG Rulman 32310A 100.66 € NSK Rulman 7009A5TRSULP3
FAG Rulman 32311A 139.06 € NSK Rulman 7009A5TRSULP3
FAG Rulman 32311B 267.01 € NSK Rulman 7009A5TRSULP3
FAG Rulman 32312A 165.96 € NSK Rulman 7009A5TRSUMP3
FAG Rulman 32312BA 338.45 € NSK Rulman 7009CSN24TRDULP3
FAG Rulman 32313A 196.97 € NSK Rulman 7009CSN24TRSULP3
FAG Rulman 32313BA 417.65 € NSK Rulman 7009CTRDULP3
FAG Rulman 32314A 263.09 € NSK Rulman 7009CTRDULP3
FAG Rulman 32314BA 378.64 € NSK Rulman 7009CTRDULP3
FAG Rulman 32315A 335.02 € NSK Rulman 7009CTRDULP3
FAG Rulman 32315B 643.01 € NSK Rulman 7009CTRDULP3
DPE price list 38 / 84
RULMAN BRÜT FİYAT LİSTESİ
Br. Fiyat Br. Fiyat
Marka Rulman No (Euro) Marka Rulman No (Euro)
FAG Rulman 32316A 411.44 € NSK Rulman 7009CTRDULP3
FAG Rulman 32316B 769.73 € NSK Rulman 7009CTRDUMP3
FAG Rulman 32317A 690.24 € NSK Rulman 7009CTRDUMP3
FAG Rulman 32318A 751.37 € NSK Rulman 7009CTRSULP3
FAG Rulman 32319A 1,248.12 € NSK Rulman 7009CTRSULP3
FAG Rulman 32320A 1,588.33 € NSK Rulman 7009CTRSULP3
FAG Rulman 32322A 2,237.59 € NSK Rulman 7009CTRSULP3
FAG Rulman 32324 3,376.09 € NSK Rulman 7009CTRSUMP3
FAG Rulman 32326 5,621.34 € NSK Rulman 7009CTRSUMP3
FAG Rulman 32922 818.88 € NSK Rulman 7009CTYNSULP4
FAG Rulman 32924 330.51 € NSK Rulman 7010A5SN24TRDULP3
FAG Rulman 32926 575.77 € NSK Rulman 7010A5TRDULP3
FAG Rulman 32928 646.04 € NSK Rulman 7010A5TRDULP3
FAG Rulman 32932 963.45 € NSK Rulman 7010A5TRDULP3
FAG Rulman 32934 988.52 € NSK Rulman 7010A5TRDULP3
FAG Rulman 32936 1,440.77 € NSK Rulman 7010A5TRDULP3
FAG Rulman 32938 1,700.35 € NSK Rulman 7010A5TRDULP3
FAG Rulman 32940A 2,148.98 € NSK Rulman 7010A5TRDUMP3
FAG Rulman 32944 3,935.36 € NSK Rulman 7010A5TRDUMP3
FAG Rulman 32948 3,957.89 € NSK Rulman 7010A5TRSULP3
FAG Rulman 32952 5,791.51 € NSK Rulman 7010A5TRSULP3
FAG Rulman 32960 9,505.79 € NSK Rulman 7010A5TRSULP3
FAG Rulman 33010 94.01 € NSK Rulman 7010A5TRSULP3
FAG Rulman 33011 109.59 € NSK Rulman 7010A5TRSUMP3
FAG Rulman 33012 136.91 € NSK Rulman 7010A5TYNSULP4
FAG Rulman 33013 121.42 € NSK Rulman 7010A5TYNSUMP4
FAG Rulman 33014 151.06 € NSK Rulman 7010CSN24TRSULP3
FAG Rulman 33015 115.42 € NSK Rulman 7010CTRDULP3
FAG Rulman 33016 175.83 € NSK Rulman 7010CTRDULP3
FAG Rulman 33017 206.49 € NSK Rulman 7010CTRDULP3
FAG Rulman 33018 256.66 € NSK Rulman 7010CTRDULP3
FAG Rulman 33019 197.96 € NSK Rulman 7010CTRDULP3
FAG Rulman 33020 206.69 € NSK Rulman 7010CTRDULP3
FAG Rulman 33021 275.75 € NSK Rulman 7010CTRDUMP3
FAG Rulman 33022 321.08 € NSK Rulman 7010CTRDUMP3
FAG Rulman 33024 379.99 € NSK Rulman 7010CTRSULP3
FAG Rulman 3302B.TVH 73.01 € NSK Rulman 7010CTRSULP3
FAG Rulman 3302B.TVH.C3 73.01 € NSK Rulman 7010CTRSULP3
FAG Rulman 33030 1,847.18 € NSK Rulman 7010CTRSULP3
FAG Rulman 3303B.TVH 76.26 € NSK Rulman 7010CTRSUMP3
FAG Rulman 3303B.TVH.C3 76.26 € NSK Rulman 7010CTRSUMP3
FAG Rulman 3304B.2RSR.TVH 98.80 € NSK Rulman 7010CTYNDUMP3
FAG Rulman 3304B.2ZR.TVH 90.55 € NSK Rulman 7010CTYNSULP4
FAG Rulman 3304B.TVH 82.37 € NSK Rulman 7011A5SN24TRDULP3
FAG Rulman 3304B.TVH.C3 83.92 € NSK Rulman 7011A5TRDULP3
FAG Rulman 3305B.2RSR.TVH 112.94 € NSK Rulman 7011A5TRDULP3
FAG Rulman 3305B.2ZR.TVH 108.15 € NSK Rulman 7011A5TRDULP3
FAG Rulman 3305B.TVH 98.28 € NSK Rulman 7011A5TRDULP3
FAG Rulman 3305B.TVH.C3 100.12 € NSK Rulman 7011A5TRDULP3
FAG Rulman 3306B.2RSR.TVH 141.38 € NSK Rulman 7011A5TRDUMP3
FAG Rulman 3306B.2ZR.TVH 129.52 € NSK Rulman 7011A5TRDUMP3
FAG Rulman 3306B.TVH 117.73 € NSK Rulman 7011A5TRSULP3
FAG Rulman 3306B.TVH.C3 117.73 € NSK Rulman 7011A5TRSULP3
FAG Rulman 3307B.2RSR.TVH 165.39 € NSK Rulman 7011A5TRSULP3
FAG Rulman 3307B.2ZR.TVH 151.10 € NSK Rulman 7011A5TRSULP3
FAG Rulman 3307B.TVH 137.48 € NSK Rulman 7011A5TRSUMP3
FAG Rulman 3307B.TVH.C3 140.06 € NSK Rulman 7011A5TYNSULP4
FAG Rulman 3308B.2RSR.TVH 207.54 € NSK Rulman 7011A5TYNSUMP4
FAG Rulman 3308B.2ZR.TVH 190.08 € NSK Rulman 7011CSN24TRSULP3
FAG Rulman 3308B.TVH 173.13 € NSK Rulman 7011CTRDULP3
FAG Rulman 3308B.TVH.C3 176.37 € NSK Rulman 7011CTRDULP3
FAG Rulman 3309B.2RSR.TVH 249.01 € NSK Rulman 7011CTRDULP3
FAG Rulman 3309B.TVH 215.93 € NSK Rulman 7011CTRDULP3
FAG Rulman 3309B.TVH.C3 215.93 € NSK Rulman 7011CTRDULP3
DPE price list 39 / 84
RULMAN BRÜT FİYAT LİSTESİ
Br. Fiyat Br. Fiyat
Marka Rulman No (Euro) Marka Rulman No (Euro)
FAG Rulman 33108 56.96 € NSK Rulman 7011CTRDULP3
FAG Rulman 33109 61.53 € NSK Rulman 7011CTRDUMP3
FAG Rulman 3310B.TVH 271.03 € NSK Rulman 7011CTRDUMP3
FAG Rulman 3310B.TVH.C3 271.03 € NSK Rulman 7011CTRSULP3
FAG Rulman 33110 90.16 € NSK Rulman 7011CTRSULP3
FAG Rulman 33111 120.91 € NSK Rulman 7011CTRSULP3
FAG Rulman 33112 145.05 € NSK Rulman 7011CTRSULP3
FAG Rulman 33113 117.44 € NSK Rulman 7011CTRSUMP3
FAG Rulman 33114 159.09 € NSK Rulman 7011CTRSUMP3
FAG Rulman 33115 172.61 € NSK Rulman 7011CTYNSULP4
FAG Rulman 33116 186.78 € NSK Rulman 7012A5SN24TRDULP3
FAG Rulman 33117 250.31 € NSK Rulman 7012A5SN24TRSULP3
FAG Rulman 33118 240.67 € NSK Rulman 7012A5TRDULP3
FAG Rulman 3311B.TVH 327.48 € NSK Rulman 7012A5TRDULP3
FAG Rulman 3311B.TVH.C3 348.25 € NSK Rulman 7012A5TRDULP3
FAG Rulman 33122 594.18 € NSK Rulman 7012A5TRDULP3
FAG Rulman 3312B.TVH 400.78 € NSK Rulman 7012A5TRDULP3
FAG Rulman 3312B.TVH.C3 425.97 € NSK Rulman 7012A5TRDULP3
FAG Rulman 3313B.TVH 511.00 € NSK Rulman 7012A5TRDUMP3
FAG Rulman 3313B.TVH.C3 520.79 € NSK Rulman 7012A5TRDUMP3
FAG Rulman 3314 606.92 € NSK Rulman 7012A5TRSULP3
FAG Rulman 3314.C3 625.12 € NSK Rulman 7012A5TRSULP3
FAG Rulman 3315 784.70 € NSK Rulman 7012A5TRSULP3
FAG Rulman 3315.C3 798.92 € NSK Rulman 7012A5TRSULP3
FAG Rulman 3316 885.84 € NSK Rulman 7012A5TRSUMP3
FAG Rulman 3316.C3 911.78 € NSK Rulman 7012A5TYNSULP4
FAG Rulman 3317M 1,088.15 € NSK Rulman 7012A5TYNSUMP4
FAG Rulman 3318 1,291.78 € NSK Rulman 7012CSN24TRSULP3
FAG Rulman 3318.C3 1,255.39 € NSK Rulman 7012CTRDULP3
FAG Rulman 3319M 2,863.60 € NSK Rulman 7012CTRDULP3
FAG Rulman 33205 38.23 € NSK Rulman 7012CTRDULP3
FAG Rulman 33206 47.09 € NSK Rulman 7012CTRDULP3
FAG Rulman 33207 50.30 € NSK Rulman 7012CTRDULP3
FAG Rulman 33208 67.03 € NSK Rulman 7012CTRDULP3
FAG Rulman 33209 87.50 € NSK Rulman 7012CTRDUMP3
FAG Rulman 3320M 2,864.85 € NSK Rulman 7012CTRDUMP3
FAG Rulman 3320M.C3 3,008.81 € NSK Rulman 7012CTRSULP3
FAG Rulman 33210 73.90 € NSK Rulman 7012CTRSULP3
FAG Rulman 33211 112.68 € NSK Rulman 7012CTRSULP3
FAG Rulman 33212 141.87 € NSK Rulman 7012CTRSULP3
FAG Rulman 33213 153.05 € NSK Rulman 7012CTRSUMP3
FAG Rulman 33214 166.16 € NSK Rulman 7012CTRSUMP3
FAG Rulman 33215 182.66 € NSK Rulman 7012CTYNSULP4
FAG Rulman 33216 208.14 € NSK Rulman 7013A5SN24TRSULP3
FAG Rulman 33217 236.83 € NSK Rulman 7013A5TRDULP3
FAG Rulman 33220 724.16 € NSK Rulman 7013A5TRDULP3
FAG Rulman 3322M 2,976.39 € NSK Rulman 7013A5TRDULP3
FAG Rulman 4200BB.TVH 57.76 € NSK Rulman 7013A5TRDULP3
FAG Rulman 4201BB.TVH 57.91 € NSK Rulman 7013A5TRDULP3
FAG Rulman 4202BB.TVH 60.07 € NSK Rulman 7013A5TRDULP3
FAG Rulman 4203BB.TVH 65.41 € NSK Rulman 7013A5TRDUMP3
FAG Rulman 4204BB.TVH 68.23 € NSK Rulman 7013A5TRDUMP3
FAG Rulman 4205BB.TVH 72.46 € NSK Rulman 7013A5TRSULP3
FAG Rulman 4206BB.TVH 83.82 € NSK Rulman 7013A5TRSULP3
FAG Rulman 4207BB.TVH 103.35 € NSK Rulman 7013A5TRSULP3
FAG Rulman 4208BB.TVH 119.31 € NSK Rulman 7013A5TRSULP3
FAG Rulman 4209BB.TVH 84.29 € NSK Rulman 7013A5TRSUMP3
FAG Rulman 4210BB.TVH 152.28 € NSK Rulman 7013A5TYNSULP4
FAG Rulman 4211B.TVH 213.23 € NSK Rulman 7013A5TYNSUMP4
FAG Rulman 4212B.TVH 257.18 € NSK Rulman 7013CSN24TRSULP3
FAG Rulman 4213B.TVH 332.32 € NSK Rulman 7013CTRDULP3
FAG Rulman 4214B.TVH 359.42 € NSK Rulman 7013CTRDULP3
FAG Rulman 4215B.TVH 432.10 € NSK Rulman 7013CTRDULP3
FAG Rulman 4216B.TVH 516.66 € NSK Rulman 7013CTRDULP3
DPE price list 40 / 84
RULMAN BRÜT FİYAT LİSTESİ
Br. Fiyat Br. Fiyat
Marka Rulman No (Euro) Marka Rulman No (Euro)
FAG Rulman 4217B.TVH 889.75 € NSK Rulman 7013CTRDULP3
FAG Rulman 4218B.TVH 923.30 € NSK Rulman 7013CTRDULP3
FAG Rulman 4302BB.TVH 81.81 € NSK Rulman 7013CTRDUMP3
FAG Rulman 4303BB.TVH 86.57 € NSK Rulman 7013CTRDUMP3
FAG Rulman 4304BB.TVH 87.98 € NSK Rulman 7013CTRSULP3
FAG Rulman 4305BB.TVH 102.68 € NSK Rulman 7013CTRSULP3
FAG Rulman 4306BB.TVH 123.32 € NSK Rulman 7013CTRSULP3
FAG Rulman 4307BB.TVH 146.78 € NSK Rulman 7013CTRSULP3
FAG Rulman 4308BB.TVH 186.06 € NSK Rulman 7013CTRSUMP3
FAG Rulman 4309B.TVH 356.97 € NSK Rulman 7013CTRSUMP3
FAG Rulman 4310B.TVH 363.43 € NSK Rulman 7013CTYNSULP4
FAG Rulman 4311B.TVH 464.10 € NSK Rulman 7014A5SN24TRDULP3
FAG Rulman 4312B.TVH 570.27 € NSK Rulman 7014A5SN24TRSULP3
FAG Rulman 51100 26.67 € NSK Rulman 7014A5TRDULP3
FAG Rulman 51101 26.82 € NSK Rulman 7014A5TRDULP3
FAG Rulman 51102 26.52 € NSK Rulman 7014A5TRDULP3
FAG Rulman 51103 26.82 € NSK Rulman 7014A5TRDULP3
FAG Rulman 51104 26.89 € NSK Rulman 7014A5TRDULP3
FAG Rulman 51105 29.70 € NSK Rulman 7014A5TRDULP3
FAG Rulman 51106 32.05 € NSK Rulman 7014A5TRDUMP3
FAG Rulman 51107 34.09 € NSK Rulman 7014A5TRDUMP3
FAG Rulman 51108 41.14 € NSK Rulman 7014A5TRSULP3
FAG Rulman 51109 46.89 € NSK Rulman 7014A5TRSULP3
FAG Rulman 51110 50.98 € NSK Rulman 7014A5TRSULP3
FAG Rulman 51111 63.26 € NSK Rulman 7014A5TRSULP3
FAG Rulman 51112 70.30 € NSK Rulman 7014A5TRSUMP3
FAG Rulman 51113 76.21 € NSK Rulman 7014A5TYNSULP4
FAG Rulman 51114 84.77 € NSK Rulman 7014CSN24TRSULP3
FAG Rulman 51115 96.21 € NSK Rulman 7014CTRDULP3
FAG Rulman 51116 109.03 € NSK Rulman 7014CTRDULP3
FAG Rulman 51117 120.93 € NSK Rulman 7014CTRDULP3
FAG Rulman 51118 146.35 € NSK Rulman 7014CTRDULP3
FAG Rulman 51120 251.03 € NSK Rulman 7014CTRDULP3
FAG Rulman 51122 272.83 € NSK Rulman 7014CTRDULP3
FAG Rulman 51124 327.89 € NSK Rulman 7014CTRDUMP3
FAG Rulman 51126 401.53 € NSK Rulman 7014CTRDUMP3
FAG Rulman 51128 480.13 € NSK Rulman 7014CTRSULP3
FAG Rulman 51130MP 781.62 € NSK Rulman 7014CTRSULP3
FAG Rulman 51132MP 1,008.14 € NSK Rulman 7014CTRSULP3
FAG Rulman 51134MP 1,110.55 € NSK Rulman 7014CTRSULP3
FAG Rulman 51136MP 1,205.55 € NSK Rulman 7014CTRSUMP3
FAG Rulman 51138MP 1,301.19 € NSK Rulman 7014CTRSUMP3
FAG Rulman 51140MP 1,384.02 € NSK Rulman 7014CTYNSULP4
FAG Rulman 51144MP 1,698.11 € NSK Rulman 7015A5SN24TRDULP3
FAG Rulman 51148MP 2,136.74 € NSK Rulman 7015A5SN24TRSULP3
FAG Rulman 51152MP 2,585.68 € NSK Rulman 7015A5TRDULP3
FAG Rulman 51156MP 3,322.20 € NSK Rulman 7015A5TRDULP3
FAG Rulman 51160MP 4,320.83 € NSK Rulman 7015A5TRDULP3
FAG Rulman 51164MP 5,836.82 € NSK Rulman 7015A5TRDULP3
FAG Rulman 51176MP 9,439.47 € NSK Rulman 7015A5TRDULP3
FAG Rulman 51180MP 10,275.08 € NSK Rulman 7015A5TRDUMP3
FAG Rulman 51200 32.58 € NSK Rulman 7015A5TRDUMP3
FAG Rulman 51201 33.33 € NSK Rulman 7015A5TRSULP3
FAG Rulman 51202 32.42 € NSK Rulman 7015A5TRSULP3
FAG Rulman 51203 34.09 € NSK Rulman 7015A5TRSULP3
FAG Rulman 51204 31.28 € NSK Rulman 7015A5TRSULP3
FAG Rulman 51205 39.77 € NSK Rulman 7015A5TRSUMP3
FAG Rulman 51206 44.92 € NSK Rulman 7015A5TYNSULP4
FAG Rulman 51207 55.38 € NSK Rulman 7015CSN24TRSULP3
FAG Rulman 51208 62.27 € NSK Rulman 7015CTRDULP3
FAG Rulman 51209 68.18 € NSK Rulman 7015CTRDULP3
FAG Rulman 51210 76.06 € NSK Rulman 7015CTRDULP3
FAG Rulman 51211 104.47 € NSK Rulman 7015CTRDULP3
FAG Rulman 51212 114.32 € NSK Rulman 7015CTRDULP3
DPE price list 41 / 84
RULMAN BRÜT FİYAT LİSTESİ
Br. Fiyat Br. Fiyat
Marka Rulman No (Euro) Marka Rulman No (Euro)
FAG Rulman 51213 130.98 € NSK Rulman 7015CTRDULP3
FAG Rulman 51214 142.27 € NSK Rulman 7015CTRDUMP3
FAG Rulman 51215 157.05 € NSK Rulman 7015CTRDUMP3
FAG Rulman 51216 176.36 € NSK Rulman 7015CTRSULP3
FAG Rulman 51217 228.18 € NSK Rulman 7015CTRSULP3
FAG Rulman 51218 271.14 € NSK Rulman 7015CTRSULP3
FAG Rulman 51220 360.76 € NSK Rulman 7015CTRSULP3
FAG Rulman 51222 449.70 € NSK Rulman 7015CTRSUMP3
FAG Rulman 51224 557.88 € NSK Rulman 7015CTRSUMP3
FAG Rulman 51226 705.30 € NSK Rulman 7015CTYNSULP4
FAG Rulman 51228 1,234.24 € NSK Rulman 7015CTYNSUMP4
FAG Rulman 51230MP 1,380.98 € NSK Rulman 7016A5SN24TRDULP3
FAG Rulman 51232MP 1,601.82 € NSK Rulman 7016A5SN24TRSULP3
FAG Rulman 51234MP 1,825.61 € NSK Rulman 7016A5TRDULP3
FAG Rulman 51236MP 1,945.61 € NSK Rulman 7016A5TRDULP3
FAG Rulman 51238MP 2,353.03 € NSK Rulman 7016A5TRDULP3
FAG Rulman 51240MP 2,603.48 € NSK Rulman 7016A5TRDULP3
FAG Rulman 51244MP 2,999.17 € NSK Rulman 7016A5TRDULP3
FAG Rulman 51248MP 5,174.39 € NSK Rulman 7016A5TRDUMP3
FAG Rulman 51252MP 6,300.61 € NSK Rulman 7016A5TRDUMP3
FAG Rulman 51256MP 7,254.77 € NSK Rulman 7016A5TRSULP3
FAG Rulman 51305 54.92 € NSK Rulman 7016A5TRSULP3
FAG Rulman 51306 62.65 € NSK Rulman 7016A5TRSULP3
FAG Rulman 51307 76.06 € NSK Rulman 7016A5TRSULP3
FAG Rulman 51308 92.88 € NSK Rulman 7016A5TRSUMP3
FAG Rulman 51309 109.02 € NSK Rulman 7016A5TYNSULP4
FAG Rulman 51310 138.34 € NSK Rulman 7016A5TYNSUMP4
FAG Rulman 51311 185.23 € NSK Rulman 7016CSN24TRSULP3
FAG Rulman 51312 222.27 € NSK Rulman 7016CTRDULP3
FAG Rulman 51313 303.03 € NSK Rulman 7016CTRDULP3
FAG Rulman 51314 357.05 € NSK Rulman 7016CTRDULP3
FAG Rulman 51315 434.09 € NSK Rulman 7016CTRDULP3
FAG Rulman 51316 479.32 € NSK Rulman 7016CTRDULP3
FAG Rulman 51317 574.24 € NSK Rulman 7016CTRDUMP3
FAG Rulman 51318 643.86 € NSK Rulman 7016CTRDUMP3
FAG Rulman 51320 776.52 € NSK Rulman 7016CTRSULP3
FAG Rulman 51322MP 1,452.12 € NSK Rulman 7016CTRSULP3
FAG Rulman 51324MP 1,773.71 € NSK Rulman 7016CTRSULP3
FAG Rulman 51326MP 2,514.62 € NSK Rulman 7016CTRSULP3
FAG Rulman 51328MP 2,967.95 € NSK Rulman 7016CTRSUMP3
FAG Rulman 51330MP 3,892.73 € NSK Rulman 7016CTRSUMP3
FAG Rulman 51405 116.14 € NSK Rulman 7016CTYNSULP4
FAG Rulman 51406 117.88 € NSK Rulman 7017A5SN24TRDULP3
FAG Rulman 51407 159.24 € NSK Rulman 7017A5SN24TRSULP3
FAG Rulman 51408 178.56 € NSK Rulman 7017A5TRDULP3
FAG Rulman 51409 241.59 € NSK Rulman 7017A5TRDULP3
FAG Rulman 51410 284.55 € NSK Rulman 7017A5TRDULP3
FAG Rulman 51411 455.20 € NSK Rulman 7017A5TRDULP3
FAG Rulman 51412MP 852.98 € NSK Rulman 7017A5TRDULP3
FAG Rulman 51413MP 1,098.87 € NSK Rulman 7017A5TRDUMP3
FAG Rulman 51414MP 1,339.13 € NSK Rulman 7017A5TRSULP3
FAG Rulman 51415MP 1,738.23 € NSK Rulman 7017A5TRSULP3
FAG Rulman 51416FP 2,064.03 € NSK Rulman 7017A5TRSULP3
FAG Rulman 51417FP 2,487.73 € NSK Rulman 7017A5TRSULP3
FAG Rulman 51418FP 3,396.92 € NSK Rulman 7017A5TRSUMP3
FAG Rulman 51420MP 4,087.58 € NSK Rulman 7017A5TYNSULP4
FAG Rulman 51422FP 4,666.05 € NSK Rulman 7017CSN24TRSULP3
FAG Rulman 52204 102.72 € NSK Rulman 7017CTRDULP3
FAG Rulman 52205 107.69 € NSK Rulman 7017CTRDULP3
FAG Rulman 52206 108.80 € NSK Rulman 7017CTRDULP3
FAG Rulman 52207 140.54 € NSK Rulman 7017CTRDULP3
FAG Rulman 52208 161.39 € NSK Rulman 7017CTRDULP3
FAG Rulman 52209 183.52 € NSK Rulman 7017CTRDULP3
FAG Rulman 52210 191.69 € NSK Rulman 7017CTRDUMP3
DPE price list 42 / 84
RULMAN BRÜT FİYAT LİSTESİ
Br. Fiyat Br. Fiyat
Marka Rulman No (Euro) Marka Rulman No (Euro)
FAG Rulman 52211 254.78 € NSK Rulman 7017CTRDUMP3
FAG Rulman 52212 288.11 € NSK Rulman 7017CTRSULP3
FAG Rulman 52213 331.73 € NSK Rulman 7017CTRSULP3
FAG Rulman 52214 386.86 € NSK Rulman 7017CTRSULP3
FAG Rulman 52215 436.62 € NSK Rulman 7017CTRSULP3
FAG Rulman 52216 473.45 € NSK Rulman 7017CTRSUMP3
FAG Rulman 52217 590.39 € NSK Rulman 7017CTRSUMP3
FAG Rulman 52218 703.53 € NSK Rulman 7017CTYNSULP4
FAG Rulman 52220 1,066.47 € NSK Rulman 7018A5SN24TRDULP3
FAG Rulman 52222 1,343.61 € NSK Rulman 7018A5SN24TRSULP3
FAG Rulman 52224 1,496.60 € NSK Rulman 7018A5TRDULP3
FAG Rulman 52226 2,092.67 € NSK Rulman 7018A5TRDULP3
FAG Rulman 52228 2,998.10 € NSK Rulman 7018A5TRDULP3
FAG Rulman 52230MP 3,987.29 € NSK Rulman 7018A5TRDULP3
FAG Rulman 52305 174.42 € NSK Rulman 7018A5TRDULP3
FAG Rulman 52306 188.20 € NSK Rulman 7018A5TRDUMP3
FAG Rulman 52307 206.02 € NSK Rulman 7018A5TRDUMP3
FAG Rulman 52308 250.17 € NSK Rulman 7018A5TRSULP3
FAG Rulman 52309 311.80 € NSK Rulman 7018A5TRSULP3
FAG Rulman 52310 408.10 € NSK Rulman 7018A5TRSULP3
FAG Rulman 52311 553.35 € NSK Rulman 7018A5TRSULP3
FAG Rulman 52312 625.94 € NSK Rulman 7018A5TRSUMP3
FAG Rulman 52313 834.21 € NSK Rulman 7018A5TYNSULP4
FAG Rulman 52314 1,029.79 € NSK Rulman 7018CSN24TRSULP3
FAG Rulman 52315 1,138.08 € NSK Rulman 7018CTRDULP3
FAG Rulman 52316 1,228.63 € NSK Rulman 7018CTRDULP3
FAG Rulman 52409 732.64 € NSK Rulman 7018CTRDULP3
FAG Rulman 52410 1,086.36 € NSK Rulman 7018CTRDULP3
FAG Rulman 53203 58.94 € NSK Rulman 7018CTRDULP3
FAG Rulman 53204 62.35 € NSK Rulman 7018CTRDULP3
FAG Rulman 53205 67.95 € NSK Rulman 7018CTRDUMP3
FAG Rulman 53206 83.26 € NSK Rulman 7018CTRDUMP3
FAG Rulman 53207 98.86 € NSK Rulman 7018CTRSULP3
FAG Rulman 53208 101.59 € NSK Rulman 7018CTRSULP3
FAG Rulman 53209 122.27 € NSK Rulman 7018CTRSULP3
FAG Rulman 53210 129.32 € NSK Rulman 7018CTRSULP3
FAG Rulman 53211 165.30 € NSK Rulman 7018CTRSUMP3
FAG Rulman 53212 194.09 € NSK Rulman 7018CTRSUMP3
FAG Rulman 53213 218.56 € NSK Rulman 7018CTYNSULP4
FAG Rulman 53214 248.18 € NSK Rulman 7019A5TRDULP3
FAG Rulman 53215 285.23 € NSK Rulman 7019A5TRDULP3
FAG Rulman 53216 320.08 € NSK Rulman 7019A5TRDUMP3
FAG Rulman 53217 369.02 € NSK Rulman 7019A5TRDUMP3
FAG Rulman 53218 432.73 € NSK Rulman 7019A5TRSULP3
FAG Rulman 53220 555.68 € NSK Rulman 7019A5TRSULP3
FAG Rulman 53222 665.30 € NSK Rulman 7019A5TRSULP3
FAG Rulman 53224 974.03 € NSK Rulman 7019A5TRSULP3
FAG Rulman 53226 1,410.87 € NSK Rulman 7019CTRDULP3
FAG Rulman 53228 1,927.80 € NSK Rulman 7019CTRDULP3
FAG Rulman 53306 103.71 € NSK Rulman 7019CTRDULP3
FAG Rulman 53307 121.74 € NSK Rulman 7019CTRDUMP3
FAG Rulman 53308 146.59 € NSK Rulman 7019CTRDUMP3
FAG Rulman 53309 179.24 € NSK Rulman 7019CTRSULP3
FAG Rulman 53310 231.14 € NSK Rulman 7019CTRSULP3
FAG Rulman 53311 333.41 € NSK Rulman 7019CTRSULP3
FAG Rulman 53312 348.94 € NSK Rulman 7020A5TRDULP3
FAG Rulman 53313 420.83 € NSK Rulman 7020A5TRDULP3
FAG Rulman 53314 527.50 € NSK Rulman 7020A5TRDULP3
FAG Rulman 53316 677.20 € NSK Rulman 7020A5TRDULP3
FAG Rulman 53317 822.42 € NSK Rulman 7020A5TRDULP3
FAG Rulman 53318 884.62 € NSK Rulman 7020A5TRDUMP3
FAG Rulman 53320 1,161.74 € NSK Rulman 7020A5TRDUMP3
FAG Rulman 6000 6.61 € NSK Rulman 7020A5TRSULP3
FAG Rulman 6000.2RSR 8.25 € NSK Rulman 7020A5TRSULP3
DPE price list 43 / 84
RULMAN BRÜT FİYAT LİSTESİ
Br. Fiyat Br. Fiyat
Marka Rulman No (Euro) Marka Rulman No (Euro)
FAG Rulman 6000.2RSR.C3 8.25 € NSK Rulman 7020A5TRSULP3
FAG Rulman 6000.2ZR 7.24 € NSK Rulman 7020A5TRSULP3
FAG Rulman 6000.2ZR.C3 7.24 € NSK Rulman 7020A5TRSUMP3
FAG Rulman 6000RSR 8.93 € NSK Rulman 7020A5TYNSULP4
FAG Rulman 6000ZR 7.94 € NSK Rulman 7020A5TYNSUMP4
FAG Rulman 6000ZR.C3 7.94 € NSK Rulman 7020CTRDULP3
FAG Rulman 6001 7.19 € NSK Rulman 7020CTRDULP3
FAG Rulman 6001.2RSR 8.78 € NSK Rulman 7020CTRDULP3
FAG Rulman 6001.2RSR.C3 8.78 € NSK Rulman 7020CTRDULP3
FAG Rulman 6001.2ZR 7.82 € NSK Rulman 7020CTRDULP3
FAG Rulman 6001.2ZR.C3 7.82 € NSK Rulman 7020CTRDULP3
FAG Rulman 6001RSR 9.59 € NSK Rulman 7020CTRDUMP3
FAG Rulman 6001ZR 8.51 € NSK Rulman 7020CTRDUMP3
FAG Rulman 6001ZR.C3 8.51 € NSK Rulman 7020CTRSULP3
FAG Rulman 6002 7.63 € NSK Rulman 7020CTRSULP3
FAG Rulman 6002.2RSR 9.80 € NSK Rulman 7020CTRSULP3
FAG Rulman 6002.2RSR.C3 9.80 € NSK Rulman 7020CTRSULP3
FAG Rulman 6002.2ZR 8.40 € NSK Rulman 7020CTRSUMP3
FAG Rulman 6002.2ZR.C3 8.40 € NSK Rulman 7020CTYNSULP4
FAG Rulman 6002.C3 7.63 € NSK Rulman 7020CTYNSUMP4
FAG Rulman 6002RSR 11.52 € NSK Rulman 7021A5TRDULP3
FAG Rulman 6002ZR 9.01 € NSK Rulman 7021A5TRDULP3
FAG Rulman 6003 8.06 € NSK Rulman 7021A5TRDULP3
FAG Rulman 6003.2RSR 9.75 € NSK Rulman 7021A5TRDUMP3
FAG Rulman 6003.2RSR.C3 9.75 € NSK Rulman 7021A5TRSULP3
FAG Rulman 6003.2ZR 8.70 € NSK Rulman 7021A5TRSULP3
FAG Rulman 6003.2ZR.C3 8.70 € NSK Rulman 7021A5TRSULP3
FAG Rulman 6003.C3 8.06 € NSK Rulman 7021A5TRSULP3
FAG Rulman 6003ZR 10.00 € NSK Rulman 7021CTRDULP3
FAG Rulman 6003ZR.C3 10.00 € NSK Rulman 7021CTRDULP3
FAG Rulman 6004 8.93 € NSK Rulman 7021CTRDULP3
FAG Rulman 6004.2RSR 11.00 € NSK Rulman 7021CTRDULP3
FAG Rulman 6004.2RSR.C3 11.00 € NSK Rulman 7021CTRDULP3
FAG Rulman 6004.2ZR 9.60 € NSK Rulman 7021CTRDUMP3
FAG Rulman 6004.2ZR.C3 9.60 € NSK Rulman 7021CTRDUMP3
FAG Rulman 6004.C3 8.93 € NSK Rulman 7021CTRSULP3
FAG Rulman 6004RSR 12.32 € NSK Rulman 7021CTRSULP3
FAG Rulman 6004TB.P63 41.17 € NSK Rulman 7021CTRSULP3
FAG Rulman 6004ZR 10.66 € NSK Rulman 7021CTRSUMP3
FAG Rulman 6004ZR.C3 10.66 € NSK Rulman 7021CTRSUMP3
FAG Rulman 6005 10.23 € NSK Rulman 7022A5TRDULP3
FAG Rulman 6005.2RSR 12.60 € NSK Rulman 7022A5TRDULP3
FAG Rulman 6005.2RSR.C3 12.60 € NSK Rulman 7022A5TRDULP3
FAG Rulman 6005.2ZR 11.10 € NSK Rulman 7022A5TRDULP3
FAG Rulman 6005.2ZR.C3 11.10 € NSK Rulman 7022A5TRDULP3
FAG Rulman 6005.C3 10.23 € NSK Rulman 7022A5TRDUMP3
FAG Rulman 6005RSR 14.05 € NSK Rulman 7022A5TRDUMP3
FAG Rulman 6005TB.P63 50.92 € NSK Rulman 7022A5TRSULP3
FAG Rulman 6005ZR 12.22 € NSK Rulman 7022A5TRSULP3
FAG Rulman 6005ZR.C3 12.22 € NSK Rulman 7022A5TRSULP3
FAG Rulman 6006 12.57 € NSK Rulman 7022A5TRSUMP3
FAG Rulman 6006.2RSR 15.52 € NSK Rulman 7022A5TSULP4
FAG Rulman 6006.2RSR.C3 15.52 € NSK Rulman 7022A5TYNSULP4
FAG Rulman 6006.2ZR 13.40 € NSK Rulman 7022CTRDULP3
FAG Rulman 6006.2ZR.C3 13.40 € NSK Rulman 7022CTRDULP3
FAG Rulman 6006.C3 12.57 € NSK Rulman 7022CTRDULP3
FAG Rulman 6006MA.C3 61.17 € NSK Rulman 7022CTRDULP3
FAG Rulman 6006ZR 14.91 € NSK Rulman 7022CTRDULP3
FAG Rulman 6006ZR.C3 14.91 € NSK Rulman 7022CTRDULP3
FAG Rulman 6007 15.60 € NSK Rulman 7022CTRDUMP3
FAG Rulman 6007.2RSR 19.00 € NSK Rulman 7022CTRDUMP3
FAG Rulman 6007.2RSR.C3 19.00 € NSK Rulman 7022CTRSULP3
FAG Rulman 6007.2ZR 16.50 € NSK Rulman 7022CTRSULP3
FAG Rulman 6007.2ZR.C3 16.50 € NSK Rulman 7022CTRSULP3
DPE price list 44 / 84
RULMAN BRÜT FİYAT LİSTESİ
Br. Fiyat Br. Fiyat
Marka Rulman No (Euro) Marka Rulman No (Euro)
FAG Rulman 6007.C3 15.60 € NSK Rulman 7022CTRSULP3
FAG Rulman 6007RSR 21.33 € NSK Rulman 7022CTRSUMP3
FAG Rulman 6007ZR 18.37 € NSK Rulman 7024A5TRDULP3
FAG Rulman 6007ZR.C3 18.37 € NSK Rulman 7024A5TRDULP3
FAG Rulman 6008 19.00 € NSK Rulman 7024A5TRDULP3
FAG Rulman 6008.2RSR 24.00 € NSK Rulman 7024A5TRDUMP3
FAG Rulman 6008.2RSR.C3 24.00 € NSK Rulman 7024A5TRDUMP3
FAG Rulman 6008.2ZR 21.00 € NSK Rulman 7024A5TRSULP3
FAG Rulman 6008.2ZR.C3 21.00 € NSK Rulman 7024A5TRSULP3
FAG Rulman 6008.C3 19.00 € NSK Rulman 7024A5TRSULP3
FAG Rulman 6008RSR 26.78 € NSK Rulman 7024A5TRSULP3
FAG Rulman 6008ZR 23.23 € NSK Rulman 7024A5TYNSULP4
FAG Rulman 6008ZR.C3 23.23 € NSK Rulman 7024CTRDULP3
FAG Rulman 6009 25.00 € NSK Rulman 7024CTRDULP3
FAG Rulman 6009.2RSR 31.00 € NSK Rulman 7024CTRDULP3
FAG Rulman 6009.2RSR.C3 31.00 € NSK Rulman 7024CTRDULP3
FAG Rulman 6009.2ZR 27.00 € NSK Rulman 7024CTRDULP3
FAG Rulman 6009.2ZR.C3 27.00 € NSK Rulman 7024CTRDULP3
FAG Rulman 6009.C3 25.00 € NSK Rulman 7024CTRDUMP3
FAG Rulman 6009RSR 37.37 € NSK Rulman 7024CTRSULP3
FAG Rulman 6009ZR 30.00 € NSK Rulman 7024CTRSULP3
FAG Rulman 6009ZR.C3 30.00 € NSK Rulman 7024CTRSULP3
FAG Rulman 6010 29.47 € NSK Rulman 7024CTRSUMP4
FAG Rulman 6010.2RSR 34.30 € NSK Rulman 7024CTYNSULP4
FAG Rulman 6010.2RSR.C3 34.30 € NSK Rulman 7026A5TRDULP3
FAG Rulman 6010.2ZR 32.00 € NSK Rulman 7026A5TRDULP3
FAG Rulman 6010.2ZR.C3 32.00 € NSK Rulman 7026A5TRDULP3
FAG Rulman 6010.C3 29.47 € NSK Rulman 7026A5TRDULP3
FAG Rulman 6010RSR 40.34 € NSK Rulman 7026A5TRDUMP3
FAG Rulman 6010ZR 34.84 € NSK Rulman 7026A5TRSULP4
FAG Rulman 6011 37.61 € NSK Rulman 7026A5TRSULP4
FAG Rulman 6011.2RSR 47.04 € NSK Rulman 7026A5TRSULP4
FAG Rulman 6011.2RSR.C3 47.04 € NSK Rulman 7026A5TYNSULP4
FAG Rulman 6011.2ZR 40.50 € NSK Rulman 7026CTRDULP3
FAG Rulman 6011.2ZR.C3 40.50 € NSK Rulman 7026CTRDULP3
FAG Rulman 6011.C3 37.61 € NSK Rulman 7026CTRDULP3
FAG Rulman 6011ZR 44.55 € NSK Rulman 7026CTRDULP3
FAG Rulman 6011ZR.C3 44.55 € NSK Rulman 7026CTRDUMP3
FAG Rulman 6012 43.07 € NSK Rulman 7026CTRSULP4
FAG Rulman 6012.2RSR 55.90 € NSK Rulman 7026CTRSULP4
FAG Rulman 6012.2RSR.C3 55.90 € NSK Rulman 7026CTRSUMP3
FAG Rulman 6012.2ZR 46.50 € NSK Rulman 7026CTSULP4
FAG Rulman 6012.2ZR.C3 46.50 € NSK Rulman 7028A5TRDULP3
FAG Rulman 6012.C3 43.07 € NSK Rulman 7028A5TRDULP3
FAG Rulman 6012ZR 51.05 € NSK Rulman 7028A5TRDULP3
FAG Rulman 6013 53.30 € NSK Rulman 7028A5TRDULP3
FAG Rulman 6013.2RSR 68.50 € NSK Rulman 7028A5TRDULP3
FAG Rulman 6013.2RSR.C3 68.50 € NSK Rulman 7028A5TRDUMP3
FAG Rulman 6013.2ZR 61.00 € NSK Rulman 7028A5TRSULP3
FAG Rulman 6013.2ZR.C3 61.00 € NSK Rulman 7028A5TRSULP3
FAG Rulman 6013.C3 53.30 € NSK Rulman 7028A5TSULP4
FAG Rulman 6013ZR 63.09 € NSK Rulman 7028CTRDULP3
FAG Rulman 6013ZR.C3 63.09 € NSK Rulman 7028CTRDULP3
FAG Rulman 6014 66.30 € NSK Rulman 7028CTRDULP3
FAG Rulman 6014.2RSR 86.00 € NSK Rulman 7028CTRDULP3
FAG Rulman 6014.2RSR.C3 86.00 € NSK Rulman 7028CTRDUMP3
FAG Rulman 6014.2ZR 74.00 € NSK Rulman 7028CTRSUMP3
FAG Rulman 6014.2ZR.C3 74.00 € NSK Rulman 7030A5TRDULP3
FAG Rulman 6014.C3 66.30 € NSK Rulman 7030A5TRDULP3
FAG Rulman 6014M 257.50 € NSK Rulman 7030A5TRDULP3
FAG Rulman 6014M.C3 257.50 € NSK Rulman 7030A5TRDUMP3
FAG Rulman 6014ZR 78.61 € NSK Rulman 7030A5TRSUMP3
FAG Rulman 6014ZR.C3 78.61 € NSK Rulman 7030CTRDULP3
FAG Rulman 6015 79.67 € NSK Rulman 7030CTRDULP3
DPE price list 45 / 84
RULMAN BRÜT FİYAT LİSTESİ
Br. Fiyat Br. Fiyat
Marka Rulman No (Euro) Marka Rulman No (Euro)
FAG Rulman 6015.2RSR 100.94 € NSK Rulman 7030CTRDULP3
FAG Rulman 6015.2RSR.C3 100.94 € NSK Rulman 7030CTRDUMP3
FAG Rulman 6015.2ZR 87.98 € NSK Rulman 7030CTRSULP4
FAG Rulman 6015.2ZR.C3 87.98 € NSK Rulman 7030CTRSULP4
FAG Rulman 6015.C3 79.67 € NSK Rulman 7032A5TRDULP3
FAG Rulman 6015M 290.30 € NSK Rulman 7032A5TRDULP3
FAG Rulman 6015M.C3 290.30 € NSK Rulman 7032A5TRDULP3
FAG Rulman 6015ZR 94.23 € NSK Rulman 7032A5TRDULP3
FAG Rulman 6016 108.04 € NSK Rulman 7032A5TRDULP3
FAG Rulman 6016.2RSR 135.00 € NSK Rulman 7032A5TRDUMP3
FAG Rulman 6016.2RSR.C3 135.00 € NSK Rulman 7032A5TRSULP3
FAG Rulman 6016.2ZR 115.55 € NSK Rulman 7032A5TRSULP3
FAG Rulman 6016.2ZR.C3 115.55 € NSK Rulman 7032A5TRSULP3
FAG Rulman 6016.C3 108.04 € NSK Rulman 7032CTRDULP3
FAG Rulman 6016ZR 120.08 € NSK Rulman 7032CTRDULP3
FAG Rulman 6016ZR.C3 120.08 € NSK Rulman 7032CTRDULP3
FAG Rulman 6017 117.43 € NSK Rulman 7032CTRDULP3
FAG Rulman 6017.2RSR 152.85 € NSK Rulman 7032CTRDUMP3
FAG Rulman 6017.2RSR.C3 152.85 € NSK Rulman 7032CTRSULP4
FAG Rulman 6017.2ZR 129.27 € NSK Rulman 7032CTRSULP4
FAG Rulman 6017.2ZR.C3 129.27 € NSK Rulman 7034A5TRDUMP3
FAG Rulman 6017.C3 117.43 € NSK Rulman 7034A5TRSULP3
FAG Rulman 6017ZR 146.19 € NSK Rulman 7034A5TRSULP3
FAG Rulman 6017ZR.C3 146.19 € NSK Rulman 7034A5TRSULP3
FAG Rulman 6018 139.05 € NSK Rulman 7034CTRDULP3
FAG Rulman 6018.2RSR 181.85 € NSK Rulman 7034CTRDULP3
FAG Rulman 6018.2ZR 153.71 € NSK Rulman 7034CTRDUMP3
FAG Rulman 6018.2ZR.C3 153.71 € NSK Rulman 7034CTSULP4
FAG Rulman 6018.C3 139.05 € NSK Rulman 7036A5TRDULP3
FAG Rulman 6018ZR 162.05 € NSK Rulman 7036A5TRDULP3
FAG Rulman 6019 161.96 € NSK Rulman 7036A5TRDULP3
FAG Rulman 6019.C3 161.96 € NSK Rulman 7036A5TRDULP3
FAG Rulman 6019-2ZR 173.25 € NSK Rulman 7036A5TRDUMP3
FAG Rulman 6019ZR 209.21 € NSK Rulman 7036A5TRSULP4
FAG Rulman 6020 178.12 € NSK Rulman 7036A5TRSULP4
FAG Rulman 6020.2RSR 225.05 € NSK Rulman 7036A5TRSULP4
FAG Rulman 6020.2RSR.C3 225.05 € NSK Rulman 7036CTRDULP3
FAG Rulman 6020.2ZR 198.08 € NSK Rulman 7038A5TRDUMP3
FAG Rulman 6020.2ZR.C3 198.08 € NSK Rulman 7038CTRDULP3
FAG Rulman 6020.C3 178.12 € NSK Rulman 7038CTRDUMP3
FAG Rulman 6020ZR 206.77 € NSK Rulman 7040A5TRDULP4
FAG Rulman 6021 217.15 € NSK Rulman 7040A5TRDUMP3
FAG Rulman 6021.2ZR 260.00 € NSK Rulman 7040A5TRSULP3
FAG Rulman 6021.2ZR.C3 260.00 € NSK Rulman 7040CTRDULP4
FAG Rulman 6021.C3 217.15 € NSK Rulman 7200A5SN24TRDULP3
FAG Rulman 6022 260.90 € NSK Rulman 7200A5SN24TRSULP3
FAG Rulman 6022.2ZR 308.29 € NSK Rulman 7200A5TRDULP3
FAG Rulman 6022.2ZR.C3 308.29 € NSK Rulman 7200A5TRDULP3
FAG Rulman 6022.C3 260.90 € NSK Rulman 7200A5TRDUMP3
FAG Rulman 6022ZR 323.44 € NSK Rulman 7200A5TRDUMP3
FAG Rulman 6024 302.25 € NSK Rulman 7200A5TRSULP3
FAG Rulman 6024.2ZR 363.82 € NSK Rulman 7200A5TRSULP3
FAG Rulman 6024.2ZR.C3 363.82 € NSK Rulman 7200A5TRSUMP3
FAG Rulman 6024.C3 302.25 € NSK Rulman 7200CSN24TRDULP3
FAG Rulman 6024M.C3 543.82 € NSK Rulman 7200CSN24TRSULP3
FAG Rulman 6024ZR 356.32 € NSK Rulman 7200CTRDULP3
FAG Rulman 6026 395.00 € NSK Rulman 7200CTRDULP3
FAG Rulman 6026.2ZR 497.46 € NSK Rulman 7200CTRDUMP3
FAG Rulman 6026.2ZR.C3 497.46 € NSK Rulman 7200CTRSULP3
FAG Rulman 6026.C3 395.00 € NSK Rulman 7200CTRSULP3
FAG Rulman 6026M.C3 672.71 € NSK Rulman 7200CTRSULP3
FAG Rulman 6028 464.88 € NSK Rulman 7200CTRSULP3
FAG Rulman 6028.2ZR 578.40 € NSK Rulman 7200CTRSUMP3
FAG Rulman 6028.2ZR.C3 578.40 € NSK Rulman 7200CTYNDULP4
DPE price list 46 / 84
RULMAN BRÜT FİYAT LİSTESİ
Br. Fiyat Br. Fiyat
Marka Rulman No (Euro) Marka Rulman No (Euro)
FAG Rulman 6028.C3 464.88 € NSK Rulman 7201A5SN24TRDULP3
FAG Rulman 6028M.C3 752.01 € NSK Rulman 7201A5SN24TRSULP3
FAG Rulman 6028ZR 599.27 € NSK Rulman 7201A5TRDULP3
FAG Rulman 6030 572.44 € NSK Rulman 7201A5TRDULP3
FAG Rulman 6030.C3 572.44 € NSK Rulman 7201A5TRDULP3
FAG Rulman 6030M.C3 908.01 € NSK Rulman 7201A5TRDULP3
FAG Rulman 6032M 965.71 € NSK Rulman 7201A5TRDULP3
FAG Rulman 6032M.C3 965.71 € NSK Rulman 7201A5TRDUMP3
FAG Rulman 6034 1,023.97 € NSK Rulman 7201A5TRDUMP3
FAG Rulman 6034.C3 1,023.97 € NSK Rulman 7201A5TRSULP3
FAG Rulman 6034M 1,249.73 € NSK Rulman 7201A5TRSULP3
FAG Rulman 6034M.C3 1,249.73 € NSK Rulman 7201A5TRSULP3
FAG Rulman 6036M 1,335.02 € NSK Rulman 7201A5TRSULP3
FAG Rulman 6036M.C3 1,335.02 € NSK Rulman 7201A5TRSUMP3
FAG Rulman 6038M 1,506.76 € NSK Rulman 7201CSN24TRDULP3
FAG Rulman 6038M.C3 1,506.76 € NSK Rulman 7201CSN24TRSULP3
FAG Rulman 6040M 1,780.94 € NSK Rulman 7201CTRDULP3
FAG Rulman 6040M.C3 1,780.94 € NSK Rulman 7201CTRDULP3
FAG Rulman 6044M 2,442.26 € NSK Rulman 7201CTRDULP3
FAG Rulman 6044M.C3 2,442.26 € NSK Rulman 7201CTRDULP3
FAG Rulman 6048M 2,917.54 € NSK Rulman 7201CTRDULP3
FAG Rulman 6048M.C3 2,917.54 € NSK Rulman 7201CTRDULP3
FAG Rulman 6052M 4,473.91 € NSK Rulman 7201CTRDULP3
FAG Rulman 607 6.96 € NSK Rulman 7201CTRDUMP3
FAG Rulman 607.2RS 8.54 € NSK Rulman 7201CTRDUMP3
FAG Rulman 607.2Z 7.56 € NSK Rulman 7201CTRSULP3
FAG Rulman 607.2Z.C3 7.56 € NSK Rulman 7201CTRSULP3
FAG Rulman 607Z 8.21 € NSK Rulman 7201CTRSULP3
FAG Rulman 608 6.59 € NSK Rulman 7201CTRSUMP3
FAG Rulman 608.2RS 8.46 € NSK Rulman 7201CTYNSULP4
FAG Rulman 608.2Z 7.48 € NSK Rulman 7202A5SN24TRDULP3
FAG Rulman 608.2Z.C3 7.48 € NSK Rulman 7202A5SN24TRSULP3
FAG Rulman 608Z 7.97 € NSK Rulman 7202A5TRDULP3
FAG Rulman 609 7.02 € NSK Rulman 7202A5TRDULP3
FAG Rulman 609.2RSR 8.72 € NSK Rulman 7202A5TRDULP3
FAG Rulman 609.2ZR 7.76 € NSK Rulman 7202A5TRDULP3
FAG Rulman 609.2ZR.C3 7.76 € NSK Rulman 7202A5TRDULP3
FAG Rulman 609ZR 8.09 € NSK Rulman 7202A5TRDUMP3
FAG Rulman 6200 6.61 € NSK Rulman 7202A5TRDUMP3
FAG Rulman 6200.2RSR 8.62 € NSK Rulman 7202A5TRSULP3
FAG Rulman 6200.2RSR.C3 8.62 € NSK Rulman 7202A5TRSULP3
FAG Rulman 6200.2ZR 7.20 € NSK Rulman 7202A5TRSULP3
FAG Rulman 6200.2ZR.C3 7.20 € NSK Rulman 7202A5TRSUMP3
FAG Rulman 6200ZR 7.94 € NSK Rulman 7202CSN24TRSULP3
FAG Rulman 6201 6.80 € NSK Rulman 7202CTRDULP3
FAG Rulman 6201.2RSR 8.40 € NSK Rulman 7202CTRDULP3
FAG Rulman 6201.2RSR.C3 8.40 € NSK Rulman 7202CTRDULP3
FAG Rulman 6201.2ZR 6.85 € NSK Rulman 7202CTRDULP3
FAG Rulman 6201.2ZR.C3 6.85 € NSK Rulman 7202CTRDULP3
FAG Rulman 6201.C3 6.80 € NSK Rulman 7202CTRDUMP3
FAG Rulman 6201ZR 8.06 € NSK Rulman 7202CTRDUMP3
FAG Rulman 6202 7.37 € NSK Rulman 7202CTRSULP3
FAG Rulman 6202.2RSR 9.00 € NSK Rulman 7202CTRSULP3
FAG Rulman 6202.2RSR.C3 9.00 € NSK Rulman 7202CTRSULP3
FAG Rulman 6202.2ZR 7.50 € NSK Rulman 7202CTRSULP3
FAG Rulman 6202.2ZR.C3 7.50 € NSK Rulman 7202CTRSULP3
FAG Rulman 6202.C3 7.37 € NSK Rulman 7202CTRSUMP3
FAG Rulman 6202RSR 10.09 € NSK Rulman 7202CTYNSULP4
FAG Rulman 6202ZR 8.75 € NSK Rulman 7203A5SN24TRDULP3
FAG Rulman 6202ZR.C3 8.75 € NSK Rulman 7203A5SN24TRSULP3
FAG Rulman 6203 8.17 € NSK Rulman 7203A5TRDULP3
FAG Rulman 6203.2RSR 9.60 € NSK Rulman 7203A5TRDULP3
FAG Rulman 6203.2RSR.C3 9.60 € NSK Rulman 7203A5TRDULP3
FAG Rulman 6203.2ZR 7.70 € NSK Rulman 7203A5TRDULP3
DPE price list 47 / 84
RULMAN BRÜT FİYAT LİSTESİ
Br. Fiyat Br. Fiyat
Marka Rulman No (Euro) Marka Rulman No (Euro)
FAG Rulman 6203.2ZR.C3 7.70 € NSK Rulman 7203A5TRDULP3
FAG Rulman 6203.C3 8.17 € NSK Rulman 7203A5TRDULP3
FAG Rulman 6203RSR 11.33 € NSK Rulman 7203A5TRDUMP3
FAG Rulman 6203ZR 9.79 € NSK Rulman 7203A5TRDUMP3
FAG Rulman 6203ZR.C3 9.79 € NSK Rulman 7203A5TRSULP3
FAG Rulman 6204 9.71 € NSK Rulman 7203A5TRSULP3
FAG Rulman 6204.2RSR 11.50 € NSK Rulman 7203A5TRSULP3
FAG Rulman 6204.2RSR.C3 11.50 € NSK Rulman 7203A5TRSULP3
FAG Rulman 6204.2ZR 10.00 € NSK Rulman 7203A5TRSULP3
FAG Rulman 6204.2ZR.C3 10.00 € NSK Rulman 7203A5TRSUMP3
FAG Rulman 6204.C3 9.71 € NSK Rulman 7203CSN24TRDULP3
FAG Rulman 6204RSR 13.31 € NSK Rulman 7203CTRDULP3
FAG Rulman 6204TB 67.87 € NSK Rulman 7203CTRDULP3
FAG Rulman 6204TB.P63 77.29 € NSK Rulman 7203CTRDULP3
FAG Rulman 6204ZR 11.44 € NSK Rulman 7203CTRDULP3
FAG Rulman 6204ZR.C3 11.44 € NSK Rulman 7203CTRDULP3
FAG Rulman 6205 11.35 € NSK Rulman 7203CTRDUMP3
FAG Rulman 6205.2RSR 13.75 € NSK Rulman 7203CTRDUMP3
FAG Rulman 6205.2RSR.C3 13.75 € NSK Rulman 7203CTRSULP3
FAG Rulman 6205.2ZR 11.80 € NSK Rulman 7203CTRSULP3
FAG Rulman 6205.2ZR.C3 11.80 € NSK Rulman 7203CTRSUMP3
FAG Rulman 6205.C3 11.35 € NSK Rulman 7203CTYNSULP4
FAG Rulman 6205MA.C3 111.52 € NSK Rulman 7203CTYSUMP4
FAG Rulman 6205TB.P63 108.95 € NSK Rulman 7204A5SN24TRDULP3
FAG Rulman 6205ZR 13.43 € NSK Rulman 7204A5SN24TRSULP3
FAG Rulman 6205ZR.C3 13.43 € NSK Rulman 7204A5TRDULP3
FAG Rulman 6206 14.60 € NSK Rulman 7204A5TRDULP3
FAG Rulman 6206.2RSR 18.50 € NSK Rulman 7204A5TRDULP3
FAG Rulman 6206.2RSR.C3 18.50 € NSK Rulman 7204A5TRDULP3
FAG Rulman 6206.2ZR 16.30 € NSK Rulman 7204A5TRDUMP3
FAG Rulman 6206.2ZR.C3 16.30 € NSK Rulman 7204A5TRDUMP3
FAG Rulman 6206.C3 14.60 € NSK Rulman 7204A5TRSULP3
FAG Rulman 6206MA.C3 129.46 € NSK Rulman 7204A5TRSULP3
FAG Rulman 6206TB.P63 113.45 € NSK Rulman 7204A5TRSULP3
FAG Rulman 6206TVH.C3 21.39 € NSK Rulman 7204A5TRSUMP3
FAG Rulman 6206ZR 17.77 € NSK Rulman 7204CSN24TRDULP3
FAG Rulman 6206ZR.C3 17.77 € NSK Rulman 7204CSN24TRSULP3
FAG Rulman 6207 20.00 € NSK Rulman 7204CTRDULP3
FAG Rulman 6207.2RSR 24.47 € NSK Rulman 7204CTRDULP3
FAG Rulman 6207.2RSR.C3 24.47 € NSK Rulman 7204CTRDULP3
FAG Rulman 6207.2ZR 21.00 € NSK Rulman 7204CTRDULP3
FAG Rulman 6207.2ZR.C3 21.00 € NSK Rulman 7204CTRDUMP3
FAG Rulman 6207.C3 20.00 € NSK Rulman 7204CTRDUMP3
FAG Rulman 6207M 83.82 € NSK Rulman 7204CTRSULP3
FAG Rulman 6207RSR 27.18 € NSK Rulman 7204CTRSULP3
FAG Rulman 6207ZR 23.57 € NSK Rulman 7204CTRSULP3
FAG Rulman 6207ZR.C3 23.57 € NSK Rulman 7204CTRSULP3
FAG Rulman 6208 25.60 € NSK Rulman 7204CTRSUMP3
FAG Rulman 6208.2RSR 32.65 € NSK Rulman 7205A5SN24TRDULP3
FAG Rulman 6208.2RSR.C3 32.65 € NSK Rulman 7205A5SN24TRSULP3
FAG Rulman 6208.2ZR 29.00 € NSK Rulman 7205A5TRDULP3
FAG Rulman 6208.2ZR.C3 29.00 € NSK Rulman 7205A5TRDULP3
FAG Rulman 6208.C3 25.60 € NSK Rulman 7205A5TRDULP3
FAG Rulman 6208MA.C3 98.37 € NSK Rulman 7205A5TRDULP3
FAG Rulman 6208TB.P63 158.47 € NSK Rulman 7205A5TRDULP3
FAG Rulman 6208ZR 31.20 € NSK Rulman 7205A5TRDUMP3
FAG Rulman 6208ZR.C3 31.20 € NSK Rulman 7205A5TRDUMP3
FAG Rulman 6209 31.16 € NSK Rulman 7205A5TRSULP3
FAG Rulman 6209.2RSR 39.50 € NSK Rulman 7205A5TRSULP3
FAG Rulman 6209.2RSR.C3 39.50 € NSK Rulman 7205A5TRSULP3
FAG Rulman 6209.2ZR 34.50 € NSK Rulman 7205A5TRSUMP3
FAG Rulman 6209.2ZR.C3 34.50 € NSK Rulman 7205A5TYNSULP4
FAG Rulman 6209.C3 31.16 € NSK Rulman 7205CSN24TRDULP3
FAG Rulman 6209ZR 37.96 € NSK Rulman 7205CSN24TRSULP3
DPE price list 48 / 84
RULMAN BRÜT FİYAT LİSTESİ
Br. Fiyat Br. Fiyat
Marka Rulman No (Euro) Marka Rulman No (Euro)
FAG Rulman 6209ZR.C3 37.96 € NSK Rulman 7205CTRDULP3
FAG Rulman 6210 36.79 € NSK Rulman 7205CTRDULP3
FAG Rulman 6210.2RSR 46.75 € NSK Rulman 7205CTRDULP3
FAG Rulman 6210.2RSR.C3 46.75 € NSK Rulman 7205CTRDULP3
FAG Rulman 6210.2ZR 41.00 € NSK Rulman 7205CTRDULP3
FAG Rulman 6210.2ZR.C3 41.00 € NSK Rulman 7205CTRDULP3
FAG Rulman 6210.C3 36.79 € NSK Rulman 7205CTRDULP3
FAG Rulman 6210M.C3 190.88 € NSK Rulman 7205CTRDUMP3
FAG Rulman 6210TB.P63 202.70 € NSK Rulman 7205CTRDUMP3
FAG Rulman 6210ZR 45.00 € NSK Rulman 7205CTRSULP3
FAG Rulman 6210ZR.C3 45.00 € NSK Rulman 7205CTRSULP3
FAG Rulman 6211 43.51 € NSK Rulman 7205CTRSUMP3
FAG Rulman 6211.2RSR 54.00 € NSK Rulman 7205CTYNSULP4
FAG Rulman 6211.2RSR.C3 54.00 € NSK Rulman 7206A5SN24TRDULP3
FAG Rulman 6211.2ZR 48.00 € NSK Rulman 7206A5SN24TRSULP3
FAG Rulman 6211.2ZR.C3 48.00 € NSK Rulman 7206A5TRDULP3
FAG Rulman 6211.C3 43.51 € NSK Rulman 7206A5TRDULP3
FAG Rulman 6211ZR 53.30 € NSK Rulman 7206A5TRDULP3
FAG Rulman 6211ZR.C3 53.30 € NSK Rulman 7206A5TRDULP3
FAG Rulman 6212 54.00 € NSK Rulman 7206A5TRDULP3
FAG Rulman 6212.2RSR 66.00 € NSK Rulman 7206A5TRDULP3
FAG Rulman 6212.2RSR.C3 66.00 € NSK Rulman 7206A5TRDUMP3
FAG Rulman 6212.2ZR 60.00 € NSK Rulman 7206A5TRDUMP3
FAG Rulman 6212.2ZR.C3 60.00 € NSK Rulman 7206A5TRSULP3
FAG Rulman 6212.C3 54.00 € NSK Rulman 7206A5TRSULP3
FAG Rulman 6212M 349.10 € NSK Rulman 7206A5TRSULP3
FAG Rulman 6212TB 215.00 € NSK Rulman 7206A5TRSULP3
FAG Rulman 6212ZR 65.00 € NSK Rulman 7206A5TRSULP3
FAG Rulman 6212ZR.C3 65.00 € NSK Rulman 7206A5TRSUMP3
FAG Rulman 6213 79.85 € NSK Rulman 7206A5TYNSULP4
FAG Rulman 6213.2RSR 100.00 € NSK Rulman 7206CSN24TRDULP3
FAG Rulman 6213.2RSR.C3 100.00 € NSK Rulman 7206CSN24TRSULP3
FAG Rulman 6213.2ZR 89.73 € NSK Rulman 7206CTRDULP3
FAG Rulman 6213.2ZR.C3 89.73 € NSK Rulman 7206CTRDULP3
FAG Rulman 6213.C3 79.85 € NSK Rulman 7206CTRDULP3
FAG Rulman 6213M 236.84 € NSK Rulman 7206CTRDULP3
FAG Rulman 6213M.C3 236.84 € NSK Rulman 7206CTRDULP3
FAG Rulman 6213ZR 99.59 € NSK Rulman 7206CTRDULP3
FAG Rulman 6213ZR.C3 99.59 € NSK Rulman 7206CTRDULP3
FAG Rulman 6214 96.69 € NSK Rulman 7206CTRDUMP3
FAG Rulman 6214.2RSR 125.00 € NSK Rulman 7206CTRDUMP3
FAG Rulman 6214.2RSR.C3 125.00 € NSK Rulman 7206CTRSULP3
FAG Rulman 6214.2ZR 111.45 € NSK Rulman 7206CTRSULP3
FAG Rulman 6214.2ZR.C3 111.45 € NSK Rulman 7206CTRSULP3
FAG Rulman 6214.C3 96.69 € NSK Rulman 7206CTRSULP3
FAG Rulman 6214M.C3 358.80 € NSK Rulman 7206CTRSUMP3
FAG Rulman 6214ZR 113.86 € NSK Rulman 7207A5SN24TRDULP3
FAG Rulman 6214ZR.C3 113.86 € NSK Rulman 7207A5SN24TRSULP3
FAG Rulman 6215 114.37 € NSK Rulman 7207A5TRDULP3
FAG Rulman 6215.2RSR 140.00 € NSK Rulman 7207A5TRDULP3
FAG Rulman 6215.2RSR.C3 140.00 € NSK Rulman 7207A5TRDULP3
FAG Rulman 6215.2ZR 131.99 € NSK Rulman 7207A5TRDULP3
FAG Rulman 6215.2ZR.C3 131.99 € NSK Rulman 7207A5TRDULP3
FAG Rulman 6215.C3 114.37 € NSK Rulman 7207A5TRDUMP3
FAG Rulman 6215ZR 143.97 € NSK Rulman 7207A5TRSULP3
FAG Rulman 6215ZR.C3 143.97 € NSK Rulman 7207A5TRSULP3
FAG Rulman 6216 133.84 € NSK Rulman 7207A5TRSULP3
FAG Rulman 6216.2RSR 165.00 € NSK Rulman 7207A5TRSUMP3
FAG Rulman 6216.2RSR.C3 165.00 € NSK Rulman 7207A5TYNSULP4
FAG Rulman 6216.2ZR 154.46 € NSK Rulman 7207CSN24TRDULP3
FAG Rulman 6216.2ZR.C3 154.46 € NSK Rulman 7207CSN24TRSULP3
FAG Rulman 6216.C3 133.84 € NSK Rulman 7207CTRDULP3
FAG Rulman 6216ZR 157.80 € NSK Rulman 7207CTRDULP3
FAG Rulman 6216ZR.C3 157.80 € NSK Rulman 7207CTRDULP3
DPE price list 49 / 84
RULMAN BRÜT FİYAT LİSTESİ
Br. Fiyat Br. Fiyat
Marka Rulman No (Euro) Marka Rulman No (Euro)
FAG Rulman 6217 167.86 € NSK Rulman 7207CTRDULP3
FAG Rulman 6217.2RSR 213.81 € NSK Rulman 7207CTRDULP3
FAG Rulman 6217.2RSR.C3 213.81 € NSK Rulman 7207CTRDUMP3
FAG Rulman 6217.2ZR 188.52 € NSK Rulman 7207CTRDUMP3
FAG Rulman 6217.2ZR.C3 188.52 € NSK Rulman 7207CTRSULP3
FAG Rulman 6217.C3 167.86 € NSK Rulman 7207CTRSULP3
FAG Rulman 6217ZR 192.65 € NSK Rulman 7207CTRSULP3
FAG Rulman 6217ZR.C3 192.65 € NSK Rulman 7207CTRSUMP3
FAG Rulman 6218 207.36 € NSK Rulman 7207CTYNDULP4
FAG Rulman 6218.2RSR 284.87 € NSK Rulman 7207CTYNSULP4
FAG Rulman 6218.2ZR 232.34 € NSK Rulman 7207CTYNSULP5
FAG Rulman 6218.2ZR.C3 232.34 € NSK Rulman 7208A5SN24TRDULP3
FAG Rulman 6218.C3 207.36 € NSK Rulman 7208A5SN24TRSULP3
FAG Rulman 6218ZR 254.44 € NSK Rulman 7208A5TRDULP3
FAG Rulman 6218ZR.C3 254.44 € NSK Rulman 7208A5TRDULP3
FAG Rulman 6219 249.81 € NSK Rulman 7208A5TRDULP3
FAG Rulman 6219.2ZR 280.44 € NSK Rulman 7208A5TRDULP3
FAG Rulman 6219.2ZR.C3 280.44 € NSK Rulman 7208A5TRDULP3
FAG Rulman 6219.C3 249.81 € NSK Rulman 7208A5TRDULP3
FAG Rulman 6219M.C3 601.81 € NSK Rulman 7208A5TRDUMP3
FAG Rulman 6219ZR 306.94 € NSK Rulman 7208A5TRDUMP3
FAG Rulman 6220 287.93 € NSK Rulman 7208A5TRSULP3
FAG Rulman 6220.2RSR 381.67 € NSK Rulman 7208A5TRSULP3
FAG Rulman 6220.2ZR 328.65 € NSK Rulman 7208A5TRSULP3
FAG Rulman 6220.2ZR.C3 328.65 € NSK Rulman 7208A5TRSUMP3
FAG Rulman 6220.C3 287.93 € NSK Rulman 7208A5TYNSULP4
FAG Rulman 62200.2RSR 21.38 € NSK Rulman 7208CSN24TRSULP3
FAG Rulman 62201.2RSR 20.88 € NSK Rulman 7208CTRDULP3
FAG Rulman 62201.2RSR.C3 20.88 € NSK Rulman 7208CTRDULP3
FAG Rulman 62202.2RSR 21.28 € NSK Rulman 7208CTRDULP3
FAG Rulman 62202.2RSR.C3 21.28 € NSK Rulman 7208CTRDULP3
FAG Rulman 62203.2RSR 24.00 € NSK Rulman 7208CTRDULP3
FAG Rulman 62204.2RSR 28.00 € NSK Rulman 7208CTRDULP3
FAG Rulman 62205.2RSR 29.25 € NSK Rulman 7208CTRDUMP3
FAG Rulman 62206.2RSR 41.54 € NSK Rulman 7208CTRDUMP3
FAG Rulman 62207.2RSR 52.13 € NSK Rulman 7208CTRSULP3
FAG Rulman 62208.2RSR 54.80 € NSK Rulman 7208CTRSULP3
FAG Rulman 62209.2RSR 81.90 € NSK Rulman 7208CTRSULP3
FAG Rulman 6220M.C3 616.03 € NSK Rulman 7208CTRSUMP3
FAG Rulman 6220ZR 328.91 € NSK Rulman 7208CTYNSULP4
FAG Rulman 6221 456.00 € NSK Rulman 7209A5SN24TRDULP3
FAG Rulman 6221.2ZR 479.13 € NSK Rulman 7209A5SN24TRSULP3
FAG Rulman 6221.2ZR.C3 460.20 € NSK Rulman 7209A5TRDULP3
FAG Rulman 6221.C3 456.00 € NSK Rulman 7209A5TRDULP3
FAG Rulman 62210.2RSR 96.66 € NSK Rulman 7209A5TRDULP3
FAG Rulman 62211.2RSR 118.52 € NSK Rulman 7209A5TRDULP3
FAG Rulman 62212.2RSR 148.75 € NSK Rulman 7209A5TRDULP3
FAG Rulman 6222 417.21 € NSK Rulman 7209A5TRDULP3
FAG Rulman 6222.2ZR 510.00 € NSK Rulman 7209A5TRDUMP3
FAG Rulman 6222.2ZR.C3 510.00 € NSK Rulman 7209A5TRDUMP3
FAG Rulman 6222.C3 417.21 € NSK Rulman 7209A5TRSULP3
FAG Rulman 6222M.C3 835.90 € NSK Rulman 7209A5TRSULP3
FAG Rulman 6222ZR 529.36 € NSK Rulman 7209A5TRSULP3
FAG Rulman 6224 534.71 € NSK Rulman 7209A5TRSUMP3
FAG Rulman 6224.C3 534.71 € NSK Rulman 7209CSN24TRDULP3
FAG Rulman 6224M.C3 973.19 € NSK Rulman 7209CSN24TRSULP3
FAG Rulman 6226 626.00 € NSK Rulman 7209CTRDULP3
FAG Rulman 6226.C3 626.00 € NSK Rulman 7209CTRDULP3
FAG Rulman 6226M.C3 1,164.71 € NSK Rulman 7209CTRDULP3
FAG Rulman 6228 850.40 € NSK Rulman 7209CTRDULP3
FAG Rulman 6228.C3 850.40 € NSK Rulman 7209CTRDULP3
FAG Rulman 6228M.C3 1,441.00 € NSK Rulman 7209CTRDULP3
FAG Rulman 6228MA.C3 1,441.00 € NSK Rulman 7209CTRDUMP3
FAG Rulman 623 8.82 € NSK Rulman 7209CTRDUMP3
DPE price list 50 / 84
RULMAN BRÜT FİYAT LİSTESİ
Br. Fiyat Br. Fiyat
Marka Rulman No (Euro) Marka Rulman No (Euro)
FAG Rulman 623.2Z 9.76 € NSK Rulman 7209CTRSULP3
FAG Rulman 6230 1,003.02 € NSK Rulman 7209CTRSULP3
FAG Rulman 6230.C3 1,003.02 € NSK Rulman 7209CTRSULP3
FAG Rulman 62302.2RSR 28.64 € NSK Rulman 7209CTRSUMP3
FAG Rulman 62302.2RSR.C3 28.64 € NSK Rulman 7209CTYNSULP4
FAG Rulman 62303.2RSR 28.41 € NSK Rulman 7210A5SN24TRDULP3
FAG Rulman 62304.2RSR 35.00 € NSK Rulman 7210A5SN24TRSULP3
FAG Rulman 62305.2RSR 44.50 € NSK Rulman 7210A5TRDULP3
FAG Rulman 62306.2RSR 60.00 € NSK Rulman 7210A5TRDULP3
FAG Rulman 62307.2RSR 80.82 € NSK Rulman 7210A5TRDULP3
FAG Rulman 62308.2RSR 105.93 € NSK Rulman 7210A5TRDULP3
FAG Rulman 62309.2RSR 137.61 € NSK Rulman 7210A5TRDULP3
FAG Rulman 6230M.C3 1,459.36 € NSK Rulman 7210A5TRDULP3
FAG Rulman 62310.2RSR 168.66 € NSK Rulman 7210A5TRDUMP3
FAG Rulman 6232M 1,587.50 € NSK Rulman 7210A5TRDUMP3
FAG Rulman 6232M.C3 1,587.50 € NSK Rulman 7210A5TRSULP3
FAG Rulman 6234M 1,890.43 € NSK Rulman 7210A5TRSULP3
FAG Rulman 6234M.C3 1,890.43 € NSK Rulman 7210A5TRSULP3
FAG Rulman 6236M 2,236.50 € NSK Rulman 7210A5TRSUMP3
FAG Rulman 6238M 2,586.42 € NSK Rulman 7210A5TYNSULP4
FAG Rulman 6238M.C3 2,586.42 € NSK Rulman 7210CSN24TRDULP3
FAG Rulman 624 7.64 € NSK Rulman 7210CSN24TRSULP3
FAG Rulman 624.2Z 8.46 € NSK Rulman 7210CTRDULP3
FAG Rulman 6240M 3,319.97 € NSK Rulman 7210CTRDULP3
FAG Rulman 6240M.C3 3,319.97 € NSK Rulman 7210CTRDULP3
FAG Rulman 6244M 4,981.93 € NSK Rulman 7210CTRDULP3
FAG Rulman 6244M.C3 4,981.93 € NSK Rulman 7210CTRDULP3
FAG Rulman 6248M.C3 8,346.35 € NSK Rulman 7210CTRDULP3
FAG Rulman 624Z 8.70 € NSK Rulman 7210CTRDULP3
FAG Rulman 625 7.01 € NSK Rulman 7210CTRDUMP3
FAG Rulman 625.2Z 7.68 € NSK Rulman 7210CTRDUMP3
FAG Rulman 625.2Z.C3 7.68 € NSK Rulman 7210CTRSULP3
FAG Rulman 625Z 8.09 € NSK Rulman 7210CTRSULP3
FAG Rulman 626 6.90 € NSK Rulman 7210CTRSULP3
FAG Rulman 626.2RS 8.39 € NSK Rulman 7210CTRSUMP3
FAG Rulman 626.2Z 7.71 € NSK Rulman 7210CTYNSULP4
FAG Rulman 626.2Z.C3 7.71 € NSK Rulman 7211A5SN24TRDULP3
FAG Rulman 626Z 8.28 € NSK Rulman 7211A5SN24TRSULP3
FAG Rulman 627 6.84 € NSK Rulman 7211A5TRDULP3
FAG Rulman 627.2RS 8.30 € NSK Rulman 7211A5TRDULP3
FAG Rulman 627.2Z 7.40 € NSK Rulman 7211A5TRDULP3
FAG Rulman 627Z 7.80 € NSK Rulman 7211A5TRDULP3
FAG Rulman 629 7.08 € NSK Rulman 7211A5TRDULP3
FAG Rulman 629.2RSR 8.53 € NSK Rulman 7211A5TRDUMP3
FAG Rulman 629.2ZR 7.70 € NSK Rulman 7211A5TRDUMP3
FAG Rulman 629.2ZR.C3 7.70 € NSK Rulman 7211A5TRSULP3
FAG Rulman 629ZR 8.27 € NSK Rulman 7211A5TRSULP3
FAG Rulman 6300 8.99 € NSK Rulman 7211A5TRSULP3
FAG Rulman 6300.2RSR 11.49 € NSK Rulman 7211A5TRSUMP3
FAG Rulman 6300.2RSR.C3 11.49 € NSK Rulman 7211CSN24TRDULP3
FAG Rulman 6300.2ZR 9.60 € NSK Rulman 7211CSN24TRSULP3
FAG Rulman 6300.2ZR.C3 9.60 € NSK Rulman 7211CTRDULP3
FAG Rulman 63000.2RSR 22.82 € NSK Rulman 7211CTRDULP3
FAG Rulman 63001.2RSR 23.47 € NSK Rulman 7211CTRDULP3
FAG Rulman 63002.2RSR 23.73 € NSK Rulman 7211CTRDULP3
FAG Rulman 63003.2RSR 27.01 € NSK Rulman 7211CTRDULP3
FAG Rulman 63004.2RSR 28.53 € NSK Rulman 7211CTRDULP3
FAG Rulman 63005.2RSR 30.19 € NSK Rulman 7211CTRDUMP3
FAG Rulman 63006.2RSR 40.71 € NSK Rulman 7211CTRDUMP3
FAG Rulman 63007.2RSR 43.20 € NSK Rulman 7211CTRSULP3
FAG Rulman 63008.2RSR 45.92 € NSK Rulman 7211CTRSULP3
FAG Rulman 6300ZR 11.24 € NSK Rulman 7211CTRSULP3
FAG Rulman 6301 8.84 € NSK Rulman 7211CTRSUMP3
FAG Rulman 6301.2RSR 11.40 € NSK Rulman 7211CTYNDULP4
DPE price list 51 / 84
RULMAN BRÜT FİYAT LİSTESİ
Br. Fiyat Br. Fiyat
Marka Rulman No (Euro) Marka Rulman No (Euro)
FAG Rulman 6301.2RSR.C3 11.40 € NSK Rulman 7211CTYNSULP4
FAG Rulman 6301.2ZR 10.00 € NSK Rulman 7212A5SN24TRDULP3
FAG Rulman 6301.2ZR.C3 10.00 € NSK Rulman 7212A5SN24TRSULP3
FAG Rulman 6301.C3 8.84 € NSK Rulman 7212A5TRDULP3
FAG Rulman 6301ZR 10.49 € NSK Rulman 7212A5TRDULP3
FAG Rulman 6302 9.62 € NSK Rulman 7212A5TRDULP3
FAG Rulman 6302.2RSR 12.18 € NSK Rulman 7212A5TRDULP3
FAG Rulman 6302.2RSR.C3 12.18 € NSK Rulman 7212A5TRDULP3
FAG Rulman 6302.2ZR 9.75 € NSK Rulman 7212A5TRDUMP3
FAG Rulman 6302.2ZR.C3 9.75 € NSK Rulman 7212A5TRDUMP3
FAG Rulman 6302.C3 9.62 € NSK Rulman 7212A5TRSULP3
FAG Rulman 6302ZR 11.53 € NSK Rulman 7212A5TRSULP3
FAG Rulman 6302ZR.C3 11.53 € NSK Rulman 7212A5TRSULP3
FAG Rulman 6303 10.83 € NSK Rulman 7212A5TRSUMP3
FAG Rulman 6303.2RSR 13.00 € NSK Rulman 7212A5TYNSULP4
FAG Rulman 6303.2RSR.C3 13.00 € NSK Rulman 7212CSN24TRDULP3
FAG Rulman 6303.2ZR 11.50 € NSK Rulman 7212CSN24TRSULP3
FAG Rulman 6303.2ZR.C3 11.50 € NSK Rulman 7212CTRDULP3
FAG Rulman 6303.C3 10.83 € NSK Rulman 7212CTRDULP3
FAG Rulman 6303ZR 13.00 € NSK Rulman 7212CTRDULP3
FAG Rulman 6303ZR.C3 13.00 € NSK Rulman 7212CTRDULP3
FAG Rulman 6304 12.57 € NSK Rulman 7212CTRDULP3
FAG Rulman 6304.2RSR 15.00 € NSK Rulman 7212CTRDULP3
FAG Rulman 6304.2RSR.C3 15.00 € NSK Rulman 7212CTRDUMP3
FAG Rulman 6304.2ZR 13.00 € NSK Rulman 7212CTRDUMP3
FAG Rulman 6304.2ZR.C3 13.00 € NSK Rulman 7212CTRSULP3
FAG Rulman 6304.C3 12.57 € NSK Rulman 7212CTRSULP3
FAG Rulman 6304RSR 17.19 € NSK Rulman 7212CTRSULP3
FAG Rulman 6304TB.P63 58.63 € NSK Rulman 7212CTRSUMP3
FAG Rulman 6304ZR 15.00 € NSK Rulman 7212CTYNSULP4
FAG Rulman 6304ZR.C3 15.00 € NSK Rulman 7213A5SN24TRDULP3
FAG Rulman 6305 15.72 € NSK Rulman 7213A5SN24TRSULP3
FAG Rulman 6305.2RSR 18.50 € NSK Rulman 7213A5TRDULP3
FAG Rulman 6305.2RSR.C3 18.50 € NSK Rulman 7213A5TRDULP3
FAG Rulman 6305.2ZR 17.00 € NSK Rulman 7213A5TRDULP3
FAG Rulman 6305.2ZR.C3 17.00 € NSK Rulman 7213A5TRDULP3
FAG Rulman 6305.C3 15.72 € NSK Rulman 7213A5TRDUMP3
FAG Rulman 6305MA.C3 67.51 € NSK Rulman 7213A5TRDUMP3
FAG Rulman 6305RSR 21.66 € NSK Rulman 7213A5TRSULP3
FAG Rulman 6305TB.P63 65.44 € NSK Rulman 7213A5TRSULP3
FAG Rulman 6305ZR 19.00 € NSK Rulman 7213A5TRSULP3
FAG Rulman 6305ZR.C3 19.00 € NSK Rulman 7213A5TRSUMP3
FAG Rulman 6306 21.23 € NSK Rulman 7213CSN24TRDULP3
FAG Rulman 6306.2RSR 25.00 € NSK Rulman 7213CSN24TRSULP3
FAG Rulman 6306.2RSR.C3 25.00 € NSK Rulman 7213CTRDULP3
FAG Rulman 6306.2ZR 23.00 € NSK Rulman 7213CTRDULP3
FAG Rulman 6306.2ZR.C3 23.00 € NSK Rulman 7213CTRDULP3
FAG Rulman 6306.C3 21.23 € NSK Rulman 7213CTRDULP3
FAG Rulman 6306M 138.05 € NSK Rulman 7213CTRDULP3
FAG Rulman 6306MA.C3 138.05 € NSK Rulman 7213CTRDULP3
FAG Rulman 6306ZR 25.13 € NSK Rulman 7213CTRDUMP3
FAG Rulman 6306ZR.C3 25.13 € NSK Rulman 7213CTRDUMP3
FAG Rulman 6307 28.00 € NSK Rulman 7213CTRSULP3
FAG Rulman 6307.2RSR 35.00 € NSK Rulman 7213CTRSULP3
FAG Rulman 6307.2RSR.C3 35.00 € NSK Rulman 7213CTRSULP3
FAG Rulman 6307.2ZR 30.00 € NSK Rulman 7213CTRSUMP3
FAG Rulman 6307.2ZR.C3 30.00 € NSK Rulman 7213CTYNSULP4
FAG Rulman 6307.C3 28.00 € NSK Rulman 7214A5SN24TRDULP3
FAG Rulman 6307M 106.88 € NSK Rulman 7214A5SN24TRSULP3
FAG Rulman 6307M.C3 106.88 € NSK Rulman 7214A5TRDULP3
FAG Rulman 6307RSR 39.10 € NSK Rulman 7214A5TRDULP3
FAG Rulman 6307ZR 33.80 € NSK Rulman 7214A5TRDULP3
FAG Rulman 6307ZR.C3 33.80 € NSK Rulman 7214A5TRDULP3
FAG Rulman 6308 40.00 € NSK Rulman 7214A5TRDULP3
DPE price list 52 / 84
RULMAN BRÜT FİYAT LİSTESİ
Br. Fiyat Br. Fiyat
Marka Rulman No (Euro) Marka Rulman No (Euro)
FAG Rulman 6308.2RSR 52.43 € NSK Rulman 7214A5TRDULP3
FAG Rulman 6308.2RSR.C3 52.43 € NSK Rulman 7214A5TRDUMP3
FAG Rulman 6308.2ZR 42.50 € NSK Rulman 7214A5TRDUMP3
FAG Rulman 6308.2ZR.C3 42.50 € NSK Rulman 7214A5TRSULP3
FAG Rulman 6308.C3 40.00 € NSK Rulman 7214A5TRSULP3
FAG Rulman 6308M 159.88 € NSK Rulman 7214A5TRSULP3
FAG Rulman 6308RSR 55.22 € NSK Rulman 7214A5TRSUMP3
FAG Rulman 6308ZR 48.00 € NSK Rulman 7214CSN24TRDULP3
FAG Rulman 6308ZR.C3 48.00 € NSK Rulman 7214CSN24TRSULP3
FAG Rulman 6309 50.00 € NSK Rulman 7214CTRDULP3
FAG Rulman 6309.2RSR 63.00 € NSK Rulman 7214CTRDULP3
FAG Rulman 6309.2RSR.C3 63.00 € NSK Rulman 7214CTRDULP3
FAG Rulman 6309.2ZR 54.50 € NSK Rulman 7214CTRDULP3
FAG Rulman 6309.2ZR.C3 54.50 € NSK Rulman 7214CTRDULP3
FAG Rulman 6309.C3 50.00 € NSK Rulman 7214CTRDULP3
FAG Rulman 6309M 273.54 € NSK Rulman 7214CTRDUMP3
FAG Rulman 6309TB.P63 160.68 € NSK Rulman 7214CTRDUMP3
FAG Rulman 6309ZR 60.32 € NSK Rulman 7214CTRSULP3
FAG Rulman 6309ZR.C3 60.32 € NSK Rulman 7214CTRSULP3
FAG Rulman 6310 66.00 € NSK Rulman 7214CTRSULP3
FAG Rulman 6310.2RSR 82.00 € NSK Rulman 7214CTRSUMP3
FAG Rulman 6310.2RSR.C3 82.00 € NSK Rulman 7214CTYNSULP4
FAG Rulman 6310.2ZR 71.00 € NSK Rulman 7215A5SN24TRDULP3
FAG Rulman 6310.2ZR.C3 71.00 € NSK Rulman 7215A5SN24TRSULP3
FAG Rulman 6310.C3 66.00 € NSK Rulman 7215A5TRDULP3
FAG Rulman 6310M 170.13 € NSK Rulman 7215A5TRDULP3
FAG Rulman 6310M.C3 170.13 € NSK Rulman 7215A5TRDULP3
FAG Rulman 6310ZR 79.00 € NSK Rulman 7215A5TRDULP3
FAG Rulman 6310ZR.C3 79.00 € NSK Rulman 7215A5TRDULP3
FAG Rulman 6311 82.00 € NSK Rulman 7215A5TRDUMP3
FAG Rulman 6311.2RSR 105.00 € NSK Rulman 7215A5TRDUMP3
FAG Rulman 6311.2RSR.C3 105.00 € NSK Rulman 7215A5TRSULP3
FAG Rulman 6311.2ZR 92.15 € NSK Rulman 7215A5TRSULP3
FAG Rulman 6311.2ZR.C3 92.15 € NSK Rulman 7215A5TRSULP3
FAG Rulman 6311.C3 82.00 € NSK Rulman 7215A5TRSUMP3
FAG Rulman 6311M 229.65 € NSK Rulman 7215CSN24TRDULP3
FAG Rulman 6311M.P63 243.45 € NSK Rulman 7215CSN24TRSULP3
FAG Rulman 6311ZR 101.92 € NSK Rulman 7215CTRDULP3
FAG Rulman 6311ZR.C3 101.92 € NSK Rulman 7215CTRDULP3
FAG Rulman 6312 110.00 € NSK Rulman 7215CTRDULP3
FAG Rulman 6312.2RSR 140.00 € NSK Rulman 7215CTRDULP3
FAG Rulman 6312.2RSR.C3 140.00 € NSK Rulman 7215CTRDUMP3
FAG Rulman 6312.2ZR 125.40 € NSK Rulman 7215CTRDUMP3
FAG Rulman 6312.2ZR.C3 125.40 € NSK Rulman 7215CTRSULP3
FAG Rulman 6312.C3 110.00 € NSK Rulman 7215CTRSULP3
FAG Rulman 6312M 273.70 € NSK Rulman 7215CTRSULP3
FAG Rulman 6312ZR 138.12 € NSK Rulman 7215CTRSUMP3
FAG Rulman 6312ZR.C3 138.12 € NSK Rulman 7215CTYNSULP4
FAG Rulman 6313 155.00 € NSK Rulman 7216A5SN24TRDULP3
FAG Rulman 6313.2RSR 190.00 € NSK Rulman 7216A5SN24TRSULP3
FAG Rulman 6313.2RSR.C3 190.00 € NSK Rulman 7216A5TRDULP3
FAG Rulman 6313.2ZR 171.00 € NSK Rulman 7216A5TRDULP3
FAG Rulman 6313.2ZR.C3 171.00 € NSK Rulman 7216A5TRDULP3
FAG Rulman 6313.C3 155.00 € NSK Rulman 7216A5TRDULP3
FAG Rulman 6313M.C3 380.64 € NSK Rulman 7216A5TRDULP3
FAG Rulman 6313ZR 184.91 € NSK Rulman 7216A5TRDULP3
FAG Rulman 6313ZR.C3 184.91 € NSK Rulman 7216A5TRDUMP3
FAG Rulman 6314 180.00 € NSK Rulman 7216A5TRDUMP3
FAG Rulman 6314.2RSR 241.20 € NSK Rulman 7216A5TRSULP3
FAG Rulman 6314.2RSR.C3 241.20 € NSK Rulman 7216A5TRSULP3
FAG Rulman 6314.2ZR 207.10 € NSK Rulman 7216A5TRSULP3
FAG Rulman 6314.2ZR.C3 207.10 € NSK Rulman 7216A5TRSUMP3
FAG Rulman 6314.C3 180.00 € NSK Rulman 7216CSN24TRDULP3
FAG Rulman 6314M.C3 440.44 € NSK Rulman 7216CTRDULP3
DPE price list 53 / 84
RULMAN BRÜT FİYAT LİSTESİ
Br. Fiyat Br. Fiyat
Marka Rulman No (Euro) Marka Rulman No (Euro)
FAG Rulman 6314ZR 222.63 € NSK Rulman 7216CTRDULP3
FAG Rulman 6314ZR.C3 222.63 € NSK Rulman 7216CTRDULP3
FAG Rulman 6315 220.00 € NSK Rulman 7216CTRDULP3
FAG Rulman 6315.2RSR 309.75 € NSK Rulman 7216CTRDULP3
FAG Rulman 6315.2RSR.C3 309.75 € NSK Rulman 7216CTRDULP3
FAG Rulman 6315.2ZR 256.50 € NSK Rulman 7216CTRDUMP3
FAG Rulman 6315.2ZR.C3 256.50 € NSK Rulman 7216CTRDUMP3
FAG Rulman 6315.C3 220.00 € NSK Rulman 7216CTRSULP3
FAG Rulman 6315M 520.78 € NSK Rulman 7216CTRSULP3
FAG Rulman 6315M.C3 520.78 € NSK Rulman 7216CTRSULP3
FAG Rulman 6315ZR 263.74 € NSK Rulman 7216CTRSUMP3
FAG Rulman 6315ZR.C3 263.74 € NSK Rulman 7216CTYNSULP4
FAG Rulman 6316 266.32 € NSK Rulman 7217A5TRDULP3
FAG Rulman 6316.2RSR 355.00 € NSK Rulman 7217A5TRDULP3
FAG Rulman 6316.2RSR.C3 355.00 € NSK Rulman 7217A5TRDULP3
FAG Rulman 6316.2ZR 299.35 € NSK Rulman 7217A5TRDULP3
FAG Rulman 6316.2ZR.C3 299.35 € NSK Rulman 7217A5TRDUMP3
FAG Rulman 6316.C3 266.32 € NSK Rulman 7217CTRDULP3
FAG Rulman 6316M 552.15 € NSK Rulman 7217CTRDULP3
FAG Rulman 6316M.C3 552.15 € NSK Rulman 7217CTRDULP3
FAG Rulman 6316ZR 341.93 € NSK Rulman 7217CTRDULP3
FAG Rulman 6316ZR.C3 341.93 € NSK Rulman 7217CTRDULP3
FAG Rulman 6317 318.00 € NSK Rulman 7217CTRDUMP3
FAG Rulman 6317.2RSR 476.38 € NSK Rulman 7217CTYNSULP4
FAG Rulman 6317.2RSR.C3 476.38 € NSK Rulman 7218A5TRDULP3
FAG Rulman 6317.2ZR 362.01 € NSK Rulman 7218A5TRDULP3
FAG Rulman 6317.2ZR.C3 362.01 € NSK Rulman 7218A5TRDULP3
FAG Rulman 6317.C3 318.00 € NSK Rulman 7218A5TRDULP3
FAG Rulman 6317M.C3 649.60 € NSK Rulman 7218A5TRDUMP3
FAG Rulman 6317ZR 429.93 € NSK Rulman 7218A5TRDUMP3
FAG Rulman 6317ZR.C3 429.93 € NSK Rulman 7218A5TRSUMP4
FAG Rulman 6318 380.88 € NSK Rulman 7218CTRDULP3
FAG Rulman 6318.2ZR 439.54 € NSK Rulman 7218CTRDULP3
FAG Rulman 6318.2ZR.C3 439.54 € NSK Rulman 7218CTRDULP3
FAG Rulman 6318.C3 380.88 € NSK Rulman 7218CTRDULP3
FAG Rulman 6318M 964.77 € NSK Rulman 7218CTRDUMP3
FAG Rulman 6318ZR 521.38 € NSK Rulman 7218CTRSULP3
FAG Rulman 6319 475.00 € NSK Rulman 7218CTYNSULP4
FAG Rulman 6319.2ZR 605.00 € NSK Rulman 7219A5TRDULP4
FAG Rulman 6319.2ZR.C3 605.00 € NSK Rulman 7219A5TRDULP4
FAG Rulman 6319.C3 475.00 € NSK Rulman 7219A5TRDUMP3
FAG Rulman 6319M.C3 971.88 € NSK Rulman 7219A5TRSULP3
FAG Rulman 6320 566.48 € NSK Rulman 7219A5TRSULP3
FAG Rulman 6320.2ZR 728.21 € NSK Rulman 7219CTRDULP3
FAG Rulman 6320.2ZR.C3 728.21 € NSK Rulman 7219CTRDULP3
FAG Rulman 6320.C3 566.48 € NSK Rulman 7219CTRDULP3
FAG Rulman 6320M.C3 1,126.84 € NSK Rulman 7219CTRDULP3
FAG Rulman 6320ZR 775.58 € NSK Rulman 7219CTRDULP3
FAG Rulman 6322 833.84 € NSK Rulman 7219CTRDUMP3
FAG Rulman 6322.2ZR 1,105.18 € NSK Rulman 7219CTRSULP3
FAG Rulman 6322.C3 833.84 € NSK Rulman 7219CTYNSULP4
FAG Rulman 6322M.C3 1,395.25 € NSK Rulman 7220A5TRDULP3
FAG Rulman 6324 1,011.76 € NSK Rulman 7220A5TRDULP3
FAG Rulman 6324.C3 1,011.76 € NSK Rulman 7220A5TRDULP3
FAG Rulman 6324M.C3 1,594.17 € NSK Rulman 7220A5TRDULP3
FAG Rulman 6326M 1,899.16 € NSK Rulman 7220A5TRDUMP3
FAG Rulman 6326M.C3 1,899.16 € NSK Rulman 7220CTRDULP3
FAG Rulman 6328M 2,218.47 € NSK Rulman 7220CTRDULP3
FAG Rulman 6328M.C3 2,218.47 € NSK Rulman 7220CTRDULP3
FAG Rulman 6330M 2,751.14 € NSK Rulman 7220CTRDULP3
FAG Rulman 6330M.C3 2,751.14 € NSK Rulman 7220CTRDULP3
FAG Rulman 6332M 3,840.66 € NSK Rulman 7220CTRDULP3
FAG Rulman 6332M.C3 3,840.66 € NSK Rulman 7220CTRDUMP3
FAG Rulman 6334M.C3 4,768.87 € NSK Rulman 7220CTRSULP3
DPE price list 54 / 84
RULMAN BRÜT FİYAT LİSTESİ
Br. Fiyat Br. Fiyat
Marka Rulman No (Euro) Marka Rulman No (Euro)
FAG Rulman 6336M.C3 5,955.42 € NSK Rulman 7220CTRSULP3
FAG Rulman 634 7.89 € NSK Rulman 7221A5TRDULP4
FAG Rulman 634.2Z 9.74 € NSK Rulman 7221A5TRDULP4
FAG Rulman 635 7.61 € NSK Rulman 7221A5TRDUMP4
FAG Rulman 635.2Z 8.54 € NSK Rulman 7221CTRDULP4
FAG Rulman 6403 43.20 € NSK Rulman 7221CTRDULP4
FAG Rulman 6404 55.89 € NSK Rulman 7221CTRSULP3
FAG Rulman 6404.C3 55.89 € NSK Rulman 7222A5TRDULP3
FAG Rulman 6405 67.00 € NSK Rulman 7222A5TRDULP3
FAG Rulman 6405.C3 67.00 € NSK Rulman 7222A5TRDULP3
FAG Rulman 6406 84.00 € NSK Rulman 7222A5TRDULP3
FAG Rulman 6406.C3 84.00 € NSK Rulman 7222A5TRDULP3
FAG Rulman 6407 101.88 € NSK Rulman 7222A5TRDULP3
FAG Rulman 6407.C3 101.88 € NSK Rulman 7222A5TRDUMP3
FAG Rulman 6408 123.57 € NSK Rulman 7222CTRDULP3
FAG Rulman 6408.C3 123.57 € NSK Rulman 7222CTRDULP3
FAG Rulman 6409 151.38 € NSK Rulman 7222CTRDULP3
FAG Rulman 6409.C3 151.38 € NSK Rulman 7222CTRDULP3
FAG Rulman 6410 175.36 € NSK Rulman 7222CTRDUMP4
FAG Rulman 6410.C3 175.36 € NSK Rulman 7224A5TRDULP3
FAG Rulman 6411 208.88 € NSK Rulman 7224A5TRDULP3
FAG Rulman 6411.C3 208.88 € NSK Rulman 7224A5TRDULP3
FAG Rulman 6412 250.40 € NSK Rulman 7224A5TRDUMP4
FAG Rulman 6412.C3 250.40 € NSK Rulman 7224CTRDULP3
FAG Rulman 6413 307.89 € NSK Rulman 7224CTRDULP3
FAG Rulman 6413.C3 307.89 € NSK Rulman 7226A5TRDULP4
FAG Rulman 6414 445.78 € NSK Rulman 7226A5TRDUMP3
FAG Rulman 6415M 702.67 € NSK Rulman 7226A5TRDUMP3
FAG Rulman 6416M 798.10 € NSK Rulman 7226CTRDULP4
FAG Rulman 6416M.C3 798.10 € NSK Rulman 7226CTRDUMP4
FAG Rulman 6417M 943.12 € NSK Rulman 7228A5TRDULP3
FAG Rulman 6418M 1,193.95 € NSK Rulman 7228A5TRDULP3
FAG Rulman 7200B.JP 39.63 € NSK Rulman 7228A5TRDUMP4
FAG Rulman 7200B.TVP 34.41 € NSK Rulman 7228CTRDUMP3
FAG Rulman 7201B.2RS.TVP 176.48 € NSK Rulman 7228CTRDUMP3
FAG Rulman 7201B.JP 39.80 € NSK Rulman 7900A5TYSULP4
FAG Rulman 7201B.TVP 33.78 € NSK Rulman 7900A5TYSULP4
FAG Rulman 7201B.TVP.UO 63.40 € NSK Rulman 7900CTYNSULP4
FAG Rulman 7202B.JP 39.09 € NSK Rulman 7900CTYNSUMP3
FAG Rulman 7202B.TVP 33.97 € NSK Rulman 7900CTYSUMP3
FAG Rulman 7202B.TVP.UO 62.88 € NSK Rulman 7901A5TYNDULP4
FAG Rulman 7203B.JP 40.19 € NSK Rulman 7901A5TYNDULP4
FAG Rulman 7203B.TVP 36.02 € NSK Rulman 7901A5TYNDULP4
FAG Rulman 7203B.TVP.UO 64.81 € NSK Rulman 7901A5TYNDULP4
FAG Rulman 7204B.JP 44.14 € NSK Rulman 7901A5TYNSULP4
FAG Rulman 7204B.TVP 38.46 € NSK Rulman 7901A5TYSULP4
FAG Rulman 7204B.TVP.P5.UL 132.37 € NSK Rulman 7901A5TYSULP4
FAG Rulman 7204B.TVP.UA 71.09 € NSK Rulman 7901A5TYSULP4
FAG Rulman 7204B.TVP.UO 71.09 € NSK Rulman 7901A5TYSULP4
FAG Rulman 7205B.2RS.TVP 222.51 € NSK Rulman 7901A5TYSULP4
FAG Rulman 7205B.JP 48.00 € NSK Rulman 7901A5TYSUMP4
FAG Rulman 7205B.TVP 41.71 € NSK Rulman 7901CTYDULP4
FAG Rulman 7205B.TVP.P5.UL 143.04 € NSK Rulman 7901CTYDULP4
FAG Rulman 7205B.TVP.P5.UO 145.01 € NSK Rulman 7901CTYDULP4
FAG Rulman 7205B.TVP.UA 74.56 € NSK Rulman 7901CTYDULP4
FAG Rulman 7205B.TVP.UO 74.56 € NSK Rulman 7901CTYNSULP4
FAG Rulman 7206B.JP 64.72 € NSK Rulman 7901CTYNSUMP3
FAG Rulman 7206B.MP.UA 124.36 € NSK Rulman 7901CTYSULP4
FAG Rulman 7206B.TVP 46.92 € NSK Rulman 7901CTYSULP4
FAG Rulman 7206B.TVP.UA 82.52 € NSK Rulman 7901CTYSULP4
FAG Rulman 7206B.TVP.UO 82.52 € NSK Rulman 7901CTYSUMP4
FAG Rulman 7207B.JP 72.24 € NSK Rulman 7902A5TYNDULP4
FAG Rulman 7207B.TVP 57.54 € NSK Rulman 7902A5TYNDULP4
FAG Rulman 7207B.TVP.P5.UL 169.28 € NSK Rulman 7902A5TYNDULP4
DPE price list 55 / 84
RULMAN BRÜT FİYAT LİSTESİ
Br. Fiyat Br. Fiyat
Marka Rulman No (Euro) Marka Rulman No (Euro)
FAG Rulman 7207B.TVP.UA 90.18 € NSK Rulman 7902A5TYNDULP4
FAG Rulman 7207B.TVP.UO 90.18 € NSK Rulman 7902A5TYNSULP4
FAG Rulman 7208B.JP 87.68 € NSK Rulman 7902A5TYNSUMP3
FAG Rulman 7208B.JP.UA 114.71 € NSK Rulman 7902A5TYSULP4
FAG Rulman 7208B.MP 128.15 € NSK Rulman 7902A5TYSULP4
FAG Rulman 7208B.MP.UA 151.60 € NSK Rulman 7902A5TYSULP4
FAG Rulman 7208B.MP.UO 151.60 € NSK Rulman 7902CTSULP4
FAG Rulman 7208B.TVP 66.60 € NSK Rulman 7902CTYNSULP4
FAG Rulman 7208B.TVP.UA 103.41 € NSK Rulman 7902CTYNSUMP3
FAG Rulman 7208B.TVP.UO 103.41 € NSK Rulman 7902CTYSULP4
FAG Rulman 7209B.JP 97.41 € NSK Rulman 7902CTYSULP4
FAG Rulman 7209B.MP.UA 175.74 € NSK Rulman 7902CTYSUMP4
FAG Rulman 7209B.TVP 76.03 € NSK Rulman 7903A5SN24TRDULP3
FAG Rulman 7209B.TVP.UA 121.29 € NSK Rulman 7903A5SN24TRSULP3
FAG Rulman 7210B.JP 113.88 € NSK Rulman 7903A5TRDULP3
FAG Rulman 7210B.MP.UA 192.15 € NSK Rulman 7903A5TRDULP3
FAG Rulman 7210B.TVP 86.12 € NSK Rulman 7903A5TRDULP3
FAG Rulman 7210B.TVP.UA 131.94 € NSK Rulman 7903A5TRDULP3
FAG Rulman 7211B.JP 127.21 € NSK Rulman 7903A5TRDULP3
FAG Rulman 7211B.JP.UA 166.13 € NSK Rulman 7903A5TRDULP3
FAG Rulman 7211B.MP.UA 228.67 € NSK Rulman 7903A5TRDUMP3
FAG Rulman 7211B.TVP 107.95 € NSK Rulman 7903A5TRDUMP3
FAG Rulman 7211B.TVP.UA 154.04 € NSK Rulman 7903A5TRSULP3
FAG Rulman 7212B.JP 154.33 € NSK Rulman 7903A5TRSULP3
FAG Rulman 7212B.MP 251.15 € NSK Rulman 7903A5TRSULP3
FAG Rulman 7212B.MP.UA 294.76 € NSK Rulman 7903A5TRSULP3
FAG Rulman 7212B.TVP 128.96 € NSK Rulman 7903A5TRSULP3
FAG Rulman 7212B.TVP.UA 171.65 € NSK Rulman 7903A5TRSULP3
FAG Rulman 7212B.TVP.UO 171.65 € NSK Rulman 7903A5TRSULP3
FAG Rulman 7213B.JP 185.20 € NSK Rulman 7903A5TRSUMP3
FAG Rulman 7213B.MP 290.81 € NSK Rulman 7903CSN24TRDULP3
FAG Rulman 7213B.MP.UA 333.29 € NSK Rulman 7903CSN24TRSULP3
FAG Rulman 7213B.TVP 156.13 € NSK Rulman 7903CTRDULP3
FAG Rulman 7213B.TVP.UA 210.91 € NSK Rulman 7903CTRDULP3
FAG Rulman 7213B.TVP.UO 210.91 € NSK Rulman 7903CTRDULP3
FAG Rulman 7214B.JP 214.09 € NSK Rulman 7903CTRDULP3
FAG Rulman 7214B.MP 339.21 € NSK Rulman 7903CTRDULP3
FAG Rulman 7214B.MP.UA 422.08 € NSK Rulman 7903CTRDULP3
FAG Rulman 7214B.TVP 181.67 € NSK Rulman 7903CTRDULP3
FAG Rulman 7214B.TVP.UA 284.20 € NSK Rulman 7903CTRDULP3
FAG Rulman 7215B.JP 250.48 € NSK Rulman 7903CTRDUMP3
FAG Rulman 7215B.MP 366.37 € NSK Rulman 7903CTRDUMP3
FAG Rulman 7215B.TVP 204.54 € NSK Rulman 7903CTRSULP3
FAG Rulman 7215B.TVP.UA 307.15 € NSK Rulman 7903CTRSULP3
FAG Rulman 7215B.TVP.UO 307.15 € NSK Rulman 7903CTRSULP3
FAG Rulman 7216B.JP 294.08 € NSK Rulman 7903CTRSUMP3
FAG Rulman 7216B.MP 395.31 € NSK Rulman 7903CTYNSULP4
FAG Rulman 7216B.MP.UA 480.29 € NSK Rulman 7904A5TRDULP3
FAG Rulman 7216B.TVP 248.35 € NSK Rulman 7904A5TRDULP3
FAG Rulman 7216B.TVP.UA 350.95 € NSK Rulman 7904A5TRDULP3
FAG Rulman 7216B.TVP.UO 350.95 € NSK Rulman 7904A5TRDULP3
FAG Rulman 7217B.JP 345.02 € NSK Rulman 7904A5TRDULP3
FAG Rulman 7217B.JP.UA 502.90 € NSK Rulman 7904A5TRDUMP3
FAG Rulman 7217B.MP 498.73 € NSK Rulman 7904A5TRDUMP3
FAG Rulman 7217B.MP.UA 597.96 € NSK Rulman 7904A5TRSULP3
FAG Rulman 7217B.TVP 300.61 € NSK Rulman 7904A5TRSULP3
FAG Rulman 7217B.TVP.UA 428.69 € NSK Rulman 7904A5TRSULP3
FAG Rulman 7218B.JP 428.89 € NSK Rulman 7904A5TRSUMP3
FAG Rulman 7218B.MP 555.56 € NSK Rulman 7904A5TYSULP3
FAG Rulman 7218B.MP.UA 680.96 € NSK Rulman 7904A5TYSULP3
FAG Rulman 7218B.TVP 363.35 € NSK Rulman 7904CSN24TRDULP3
FAG Rulman 7218B.TVP.UA 492.09 € NSK Rulman 7904CSN24TRSULP3
FAG Rulman 7219B.MP 672.90 € NSK Rulman 7904CTRDULP3
FAG Rulman 7219B.MP.UA 795.90 € NSK Rulman 7904CTRDULP3
DPE price list 56 / 84
RULMAN BRÜT FİYAT LİSTESİ
Br. Fiyat Br. Fiyat
Marka Rulman No (Euro) Marka Rulman No (Euro)
FAG Rulman 7219B.TVP 427.42 € NSK Rulman 7904CTRDULP3
FAG Rulman 7220B.JP 583.89 € NSK Rulman 7904CTRDULP3
FAG Rulman 7220B.MP.UA 904.44 € NSK Rulman 7904CTRDULP3
FAG Rulman 7220B.TVP 495.35 € NSK Rulman 7904CTRDULP3
FAG Rulman 7220B.TVP.UA 656.09 € NSK Rulman 7904CTRDUMP3
FAG Rulman 7222B.JP 752.83 € NSK Rulman 7904CTRDUMP3
FAG Rulman 7222B.MP 995.91 € NSK Rulman 7904CTRSULP3
FAG Rulman 7222B.MP.UA 1,157.99 € NSK Rulman 7904CTRSULP3
FAG Rulman 7222B.TVP 653.49 € NSK Rulman 7904CTRSULP3
FAG Rulman 7222B.TVP.UA 815.57 € NSK Rulman 7904CTRSULP3
FAG Rulman 7224B.MP 1,222.06 € NSK Rulman 7904CTRSULP3
FAG Rulman 7224B.MP.UA 1,434.99 € NSK Rulman 7904CTRSUMP3
FAG Rulman 7224B.TVP 893.97 € NSK Rulman 7905A5SN24TRDULP3
FAG Rulman 7224B.TVP.UA 1,106.98 € NSK Rulman 7905A5SN24TRSULP3
FAG Rulman 7226B.MP 1,544.87 € NSK Rulman 7905A5TRDULP3
FAG Rulman 7226B.MP.UA 1,757.81 € NSK Rulman 7905A5TRDULP3
FAG Rulman 7226B.TVP 1,134.45 € NSK Rulman 7905A5TRDULP3
FAG Rulman 7226B.TVP.UA 1,347.46 € NSK Rulman 7905A5TRDULP3
FAG Rulman 7228B.MP 1,974.82 € NSK Rulman 7905A5TRDULP3
FAG Rulman 7228B.MP.UA 2,208.69 € NSK Rulman 7905A5TRDULP3
FAG Rulman 7230B.MP 2,323.88 € NSK Rulman 7905A5TRDULP3
FAG Rulman 7236B.MP 3,374.62 € NSK Rulman 7905A5TRDULP3
FAG Rulman 7236B.MP.UA 3,761.27 € NSK Rulman 7905A5TRDUMP3
FAG Rulman 7244B.MP.UA 8,612.92 € NSK Rulman 7905A5TRDUMP3
FAG Rulman 7301B.JP 75.18 € NSK Rulman 7905A5TRSULP3
FAG Rulman 7301B.TVP 65.07 € NSK Rulman 7905A5TRSULP3
FAG Rulman 7302B.JP 48.38 € NSK Rulman 7905A5TRSULP3
FAG Rulman 7302B.TVP 42.14 € NSK Rulman 7905A5TRSULP3
FAG Rulman 7302B.TVP.UA 72.39 € NSK Rulman 7905A5TRSULP3
FAG Rulman 7303B.JP 49.00 € NSK Rulman 7905A5TRSULP3
FAG Rulman 7303B.TVP 41.73 € NSK Rulman 7905A5TRSUMP3
FAG Rulman 7303B.TVP.UA 77.00 € NSK Rulman 7905A5TRSUMP3
FAG Rulman 7304B.JP 49.97 € NSK Rulman 7905A5TYNSULP4
FAG Rulman 7304B.TVP 43.43 € NSK Rulman 7905CSN24TRSULP3
FAG Rulman 7304B.TVP.UA 78.82 € NSK Rulman 7905CTRDULP3
FAG Rulman 7305B.2RS.TVP 282.43 € NSK Rulman 7905CTRDULP3
FAG Rulman 7305B.JP 59.39 € NSK Rulman 7905CTRDULP3
FAG Rulman 7305B.MP 110.58 € NSK Rulman 7905CTRDULP3
FAG Rulman 7305B.TVP 51.67 € NSK Rulman 7905CTRDULP3
FAG Rulman 7305B.TVP.UA 87.56 € NSK Rulman 7905CTRDUMP3
FAG Rulman 7306B.JP 75.95 € NSK Rulman 7905CTRDUMP3
FAG Rulman 7306B.JP.UA 110.61 € NSK Rulman 7905CTRSULP3
FAG Rulman 7306B.MP 140.13 € NSK Rulman 7905CTRSULP3
FAG Rulman 7306B.MP.UA 171.09 € NSK Rulman 7905CTRSULP3
FAG Rulman 7306B.TVP 62.22 € NSK Rulman 7905CTRSUMP3
FAG Rulman 7306B.TVP.UA 98.83 € NSK Rulman 7905CTRSUMP3
FAG Rulman 7307B.JP 88.92 € NSK Rulman 7906A5SN24TRDULP3
FAG Rulman 7307B.JP.UA 119.61 € NSK Rulman 7906A5SN24TRSULP3
FAG Rulman 7307B.MP 136.61 € NSK Rulman 7906A5TRDULP3
FAG Rulman 7307B.MP.UA 177.56 € NSK Rulman 7906A5TRDULP3
FAG Rulman 7307B.TVP 75.65 € NSK Rulman 7906A5TRDULP3
FAG Rulman 7307B.TVP.UA 113.02 € NSK Rulman 7906A5TRDULP3
FAG Rulman 7308B.JP 113.96 € NSK Rulman 7906A5TRDULP3
FAG Rulman 7308B.JP.UA 158.65 € NSK Rulman 7906A5TRDUMP3
FAG Rulman 7308B.MP 182.94 € NSK Rulman 7906A5TRDUMP3
FAG Rulman 7308B.MP.UA 220.88 € NSK Rulman 7906A5TRSULP3
FAG Rulman 7308B.TVP 97.26 € NSK Rulman 7906A5TRSULP3
FAG Rulman 7308B.TVP.UA 136.57 € NSK Rulman 7906A5TRSULP3
FAG Rulman 7309B.JP 139.87 € NSK Rulman 7906A5TRSULP3
FAG Rulman 7309B.JP.UA 188.68 € NSK Rulman 7906A5TRSULP3
FAG Rulman 7309B.MP 248.34 € NSK Rulman 7906A5TRSULP3
FAG Rulman 7309B.MP.UA 273.58 € NSK Rulman 7906A5TRSUMP3
FAG Rulman 7309B.TVP 119.17 € NSK Rulman 7906A5TRSUMP3
FAG Rulman 7309B.TVP.UA 167.16 € NSK Rulman 7906A5TYNSULP4
DPE price list 57 / 84
RULMAN BRÜT FİYAT LİSTESİ
Br. Fiyat Br. Fiyat
Marka Rulman No (Euro) Marka Rulman No (Euro)
FAG Rulman 7309B.TVP.UO 167.16 € NSK Rulman 7906CSN24TRDULP3
FAG Rulman 7310B.JP 172.07 € NSK Rulman 7906CSN24TRSULP3
FAG Rulman 7310B.MP 294.49 € NSK Rulman 7906CTRDULP3
FAG Rulman 7310B.MP.UA 329.07 € NSK Rulman 7906CTRDULP3
FAG Rulman 7310B.TVP 146.41 € NSK Rulman 7906CTRDULP3
FAG Rulman 7310B.TVP.UA 195.70 € NSK Rulman 7906CTRDULP3
FAG Rulman 7311B.JP 223.38 € NSK Rulman 7906CTRDULP3
FAG Rulman 7311B.JP.UA 265.23 € NSK Rulman 7906CTRDUMP3
FAG Rulman 7311B.MP 362.77 € NSK Rulman 7906CTRDUMP3
FAG Rulman 7311B.MP.UA 384.21 € NSK Rulman 7906CTRSULP3
FAG Rulman 7311B.TVP 185.61 € NSK Rulman 7906CTRSULP3
FAG Rulman 7311B.TVP.UA 230.80 € NSK Rulman 7906CTRSULP3
FAG Rulman 7312B.JP 271.64 € NSK Rulman 7906CTRSULP3
FAG Rulman 7312B.JP.UA 367.88 € NSK Rulman 7906CTRSULP3
FAG Rulman 7312B.MP 454.36 € NSK Rulman 7906CTRSULP3
FAG Rulman 7312B.MP.UO 530.62 € NSK Rulman 7906CTRSUMP3
FAG Rulman 7312B.TVP 226.07 € NSK Rulman 7907A5SN24TRDULP3
FAG Rulman 7312B.TVP.UA 328.76 € NSK Rulman 7907A5SN24TRSULP3
FAG Rulman 7313B.JP 354.27 € NSK Rulman 7907A5TRDULP3
FAG Rulman 7313B.JP.UA 448.21 € NSK Rulman 7907A5TRDULP3
FAG Rulman 7313B.MP 498.73 € NSK Rulman 7907A5TRDULP3
FAG Rulman 7313B.MP.UA 572.42 € NSK Rulman 7907A5TRDULP3
FAG Rulman 7313B.MP.UO 572.42 € NSK Rulman 7907A5TRDULP3
FAG Rulman 7313B.TVP 300.61 € NSK Rulman 7907A5TRDULP3
FAG Rulman 7313B.TVP.UA 403.14 € NSK Rulman 7907A5TRDUMP3
FAG Rulman 7314B.JP 416.96 € NSK Rulman 7907A5TRDUMP3
FAG Rulman 7314B.MP 570.92 € NSK Rulman 7907A5TRSULP3
FAG Rulman 7314B.MP.UA 666.56 € NSK Rulman 7907A5TRSULP3
FAG Rulman 7314B.TVP 362.68 € NSK Rulman 7907A5TRSULP3
FAG Rulman 7314B.TVP.UA 491.43 € NSK Rulman 7907A5TRSULP3
FAG Rulman 7314B.TVP.UO 491.43 € NSK Rulman 7907A5TRSULP3
FAG Rulman 7315B.JP 538.19 € NSK Rulman 7907A5TRSUMP3
FAG Rulman 7315B.MP 703.40 € NSK Rulman 7907CSN24TRDULP3
FAG Rulman 7315B.MP.UA 790.78 € NSK Rulman 7907CSN24TRSULP3
FAG Rulman 7315B.TVP 456.15 € NSK Rulman 7907CTRDULP3
FAG Rulman 7315B.TVP.UA 584.82 € NSK Rulman 7907CTRDULP3
FAG Rulman 7315B.TVP.UO 584.82 € NSK Rulman 7907CTRDULP3
FAG Rulman 7316B.JP 630.76 € NSK Rulman 7907CTRDULP3
FAG Rulman 7316B.MP 785.66 € NSK Rulman 7907CTRDULP3
FAG Rulman 7316B.MP.UA 910.97 € NSK Rulman 7907CTRDULP3
FAG Rulman 7316B.MP.UO 910.97 € NSK Rulman 7907CTRDULP3
FAG Rulman 7316B.TVP 535.90 € NSK Rulman 7907CTRDULP3
FAG Rulman 7316B.TVP.UA 697.89 € NSK Rulman 7907CTRDUMP3
FAG Rulman 7316B.TVP.UO 697.89 € NSK Rulman 7907CTRDUMP3
FAG Rulman 7317B.JP 742.29 € NSK Rulman 7907CTRSULP3
FAG Rulman 7317B.MP 914.91 € NSK Rulman 7907CTRSULP3
FAG Rulman 7317B.MP.UA 1,075.57 € NSK Rulman 7907CTRSULP3
FAG Rulman 7317B.TVP 643.03 € NSK Rulman 7907CTRSUMP3
FAG Rulman 7318B.JP 875.13 € NSK Rulman 7908A5SN24TRDULP3
FAG Rulman 7318B.MP 1,100.50 € NSK Rulman 7908A5SN24TRSULP3
FAG Rulman 7318B.MP.UA 1,212.85 € NSK Rulman 7908A5TRDULP3
FAG Rulman 7318B.MP.UO 1,212.85 € NSK Rulman 7908A5TRDULP3
FAG Rulman 7318B.TVP 746.30 € NSK Rulman 7908A5TRDULP3
FAG Rulman 7318B.TVP.UA 908.30 € NSK Rulman 7908A5TRDULP3
FAG Rulman 7319B.MP 1,341.00 € NSK Rulman 7908A5TRDULP3
FAG Rulman 7319B.MP.UA 1,441.60 € NSK Rulman 7908A5TRDULP3
FAG Rulman 7319B.TVP 878.31 € NSK Rulman 7908A5TRDULP3
FAG Rulman 7319B.TVP.UA 1,040.38 € NSK Rulman 7908A5TRDUMP3
FAG Rulman 7319B.TVP.UO 1,040.38 € NSK Rulman 7908A5TRDUMP3
FAG Rulman 7320B.JP 1,207.66 € NSK Rulman 7908A5TRSULP3
FAG Rulman 7320B.MP 1,559.99 € NSK Rulman 7908A5TRSULP3
FAG Rulman 7320B.MP.UA 1,704.28 € NSK Rulman 7908A5TRSULP3
FAG Rulman 7320B.TVP 1,052.11 € NSK Rulman 7908A5TRSULP3
FAG Rulman 7320B.TVP.UA 1,265.12 € NSK Rulman 7908A5TRSULP3
DPE price list 58 / 84
RULMAN BRÜT FİYAT LİSTESİ
Br. Fiyat Br. Fiyat
Marka Rulman No (Euro) Marka Rulman No (Euro)
FAG Rulman 7322B.JP 1,724.63 € NSK Rulman 7908A5TRSUMP3
FAG Rulman 7322B.MP 2,136.74 € NSK Rulman 7908A5TYDULP4
FAG Rulman 7322B.MP.UA 2,356.43 € NSK Rulman 7908CSN24TRDULP3
FAG Rulman 7322B.TVP 1,501.74 € NSK Rulman 7908CSN24TRSULP3
FAG Rulman 7322B.TVP.UA 1,736.94 € NSK Rulman 7908CTRDULP3
FAG Rulman 7324B.MP 2,417.29 € NSK Rulman 7908CTRDULP3
FAG Rulman 7324B.MP.UA 2,998.84 € NSK Rulman 7908CTRDULP3
FAG Rulman 7324B.TVP 2,078.04 € NSK Rulman 7908CTRDULP3
FAG Rulman 7326B.MP 3,219.08 € NSK Rulman 7908CTRDULP3
FAG Rulman 7326B.MP.UA 3,606.73 € NSK Rulman 7908CTRDUMP3
FAG Rulman 7328B.MP 3,768.12 € NSK Rulman 7908CTRDUMP3
FAG Rulman 7328B.MP.UA 3,980.48 € NSK Rulman 7908CTRSULP3
FAG Rulman 7330B.MP 4,337.72 € NSK Rulman 7908CTRSULP3
FAG Rulman 7330B.MP.UA 4,422.72 € NSK Rulman 7908CTRSULP3
FAG Rulman 7332B.MP 5,522.05 € NSK Rulman 7908CTRSULP3
FAG Rulman 7334B.MP.UA 6,601.42 € NSK Rulman 7908CTRSULP3
FAG Rulman 7407B.MP 338.48 € NSK Rulman 7908CTRSUMP3
FAG Rulman 7407B.MP.UO 376.42 € NSK Rulman 7909A5SN24TRDULP3
FAG Rulman 7408B.MP 437.15 € NSK Rulman 7909A5SN24TRSULP3
FAG Rulman 7408B.MP.UA 475.09 € NSK Rulman 7909A5TRDULP3
FAG Rulman 7409B.MP 695.05 € NSK Rulman 7909A5TRDULP3
FAG Rulman 7410B.MP 548.92 € NSK Rulman 7909A5TRDULP3
FAG Rulman 7410B.MP.UA 635.83 € NSK Rulman 7909A5TRDULP3
FAG Rulman 7410B.MP.UO 635.83 € NSK Rulman 7909A5TRDULP3
FAG Rulman 7411B.MP 704.75 € NSK Rulman 7909A5TRDULP3
FAG Rulman 7412B.MP 894.85 € NSK Rulman 7909A5TRDUMP3
FAG Rulman 7412B.MP.UA 1,032.21 € NSK Rulman 7909A5TRDUMP3
FAG Rulman 7413B.MP 993.36 € NSK Rulman 7909A5TRSUELP3
FAG Rulman 7414B.MP 1,487.91 € NSK Rulman 7909A5TRSULP3
FAG Rulman 7414B.MP.UA 1,616.13 € NSK Rulman 7909A5TRSULP3
FAG Rulman 7415B.MP 1,544.18 € NSK Rulman 7909A5TRSULP3
FAG Rulman 7602020TVP 493.65 € NSK Rulman 7909A5TRSUMP3
FAG Rulman 909002 122.36 € NSK Rulman 7909A5TYNSULP4
FAG Rulman AH2238 1,030.68 € NSK Rulman 7909CSN24TRDULP3
FAG Rulman AH2240 1,430.12 € NSK Rulman 7909CSN24TRSULP3
FAG Rulman AH2308 114.15 € NSK Rulman 7909CTRDULP3
FAG Rulman AH2309 118.08 € NSK Rulman 7909CTRDULP3
FAG Rulman AH2313 154.67 € NSK Rulman 7909CTRDULP3
FAG Rulman AH2334 1,171.70 € NSK Rulman 7909CTRDULP3
FAG Rulman AH2336 1,311.68 € NSK Rulman 7909CTRDULP3
FAG Rulman AH2338 1,666.72 € NSK Rulman 7909CTRDULP3
FAG Rulman AH2340 1,777.27 € NSK Rulman 7909CTRDUMP3
FAG Rulman AH2344H 3,259.49 € NSK Rulman 7909CTRDUMP3
FAG Rulman AH2348H 3,573.12 € NSK Rulman 7909CTRSULP3
FAG Rulman AH2352H 5,293.22 € NSK Rulman 7909CTRSULP3
FAG Rulman AH2356H 5,932.69 € NSK Rulman 7909CTRSULP3
FAG Rulman AH24024 434.82 € NSK Rulman 7909CTRSUMP3
FAG Rulman AH24028 605.07 € NSK Rulman 7909CTYNSULP4
FAG Rulman AH24030 681.80 € NSK Rulman 7910A5SN24TRDULP3
FAG Rulman AH24032 862.79 € NSK Rulman 7910A5SN24TRSULP3
FAG Rulman AH24034 1,008.49 € NSK Rulman 7910A5TRDULP3
FAG Rulman AH24038 1,582.72 € NSK Rulman 7910A5TRDULP3
FAG Rulman AH24040 1,654.82 € NSK Rulman 7910A5TRDULP3
FAG Rulman AH24052H 3,817.58 € NSK Rulman 7910A5TRDULP3
FAG Rulman AH24060H 4,742.61 € NSK Rulman 7910A5TRDULP3
FAG Rulman AH24124 482.69 € NSK Rulman 7910A5TRDULP3
FAG Rulman AH24132 887.78 € NSK Rulman 7910A5TRDUMP3
FAG Rulman AH24134 1,093.76 € NSK Rulman 7910A5TRDUMP3
FAG Rulman AH24136 1,357.78 € NSK Rulman 7910A5TRSULP3
FAG Rulman AH24138 1,613.18 € NSK Rulman 7910A5TRSULP3
FAG Rulman AH24140 1,788.05 € NSK Rulman 7910A5TRSULP3
FAG Rulman AH24144H 2,637.58 € NSK Rulman 7910A5TRSUMP3
FAG Rulman AH24148H 3,782.95 € NSK Rulman 7910A5TYNSULP4
FAG Rulman AH24152H 4,497.20 € NSK Rulman 7910CSN24TRSULP3
DPE price list 59 / 84
RULMAN BRÜT FİYAT LİSTESİ
Br. Fiyat Br. Fiyat
Marka Rulman No (Euro) Marka Rulman No (Euro)
FAG Rulman AH3032 497.92 € NSK Rulman 7910CTRDULP3
FAG Rulman AH3034 552.71 € NSK Rulman 7910CTRDULP3
FAG Rulman AH3036 631.81 € NSK Rulman 7910CTRDULP3
FAG Rulman AH3040 868.33 € NSK Rulman 7910CTRDULP3
FAG Rulman AH3044-H 2,003.41 € NSK Rulman 7910CTRDULP3
FAG Rulman AH3048 1,883.68 € NSK Rulman 7910CTRDUMP3
FAG Rulman AH3056 2,704.92 € NSK Rulman 7910CTRDUMP3
FAG Rulman AH3060 3,240.30 € NSK Rulman 7910CTRSULP3
FAG Rulman AH3064H 4,925.67 € NSK Rulman 7910CTRSULP3
FAG Rulman AH3068 5,748.48 € NSK Rulman 7910CTRSULP3
FAG Rulman AH3072H 6,605.54 € NSK Rulman 7910CTRSUMP3
FAG Rulman AH3076H 7,636.12 € NSK Rulman 7910CTYNSULP4
FAG Rulman AH3084H 13,683.97 € NSK Rulman 7911A5SN24TRDULP3
FAG Rulman AH309 110.30 € NSK Rulman 7911A5SN24TRSULP3
FAG Rulman AH313 135.60 € NSK Rulman 7911A5TRDULP3
FAG Rulman AH3132A 736.53 € NSK Rulman 7911A5TRDULP3
FAG Rulman AH3134A 768.51 € NSK Rulman 7911A5TRDULP3
FAG Rulman AH3136A 982.01 € NSK Rulman 7911A5TRDULP3
FAG Rulman AH3138 1,116.59 € NSK Rulman 7911A5TRDUMP3
FAG Rulman AH314 138.96 € NSK Rulman 7911A5TRDUMP3
FAG Rulman AH3140 1,191.51 € NSK Rulman 7911A5TRSULP3
FAG Rulman AH3144 1,806.08 € NSK Rulman 7911A5TRSULP3
FAG Rulman AH3144H 2,477.50 € NSK Rulman 7911A5TRSULP3
FAG Rulman AH3148 2,420.51 € NSK Rulman 7911A5TRSUMP3
FAG Rulman AH3148H 2,909.25 € NSK Rulman 7911A5TYNSULP4
FAG Rulman AH315 153.27 € NSK Rulman 7911CSN24TRSULP3
FAG Rulman AH3156 4,018.48 € NSK Rulman 7911CTRDULP3
FAG Rulman AH316 175.50 € NSK Rulman 7911CTRDULP3
FAG Rulman AH3164H 7,677.67 € NSK Rulman 7911CTRDULP3
FAG Rulman AH3172H 10,508.81 € NSK Rulman 7911CTRDULP3
FAG Rulman AH3176H 12,139.79 € NSK Rulman 7911CTRDULP3
FAG Rulman AH3232 971.05 € NSK Rulman 7911CTRDULP3
FAG Rulman AH3234 1,095.82 € NSK Rulman 7911CTRDUMP3
FAG Rulman AH3236 1,212.12 € NSK Rulman 7911CTRDUMP3
FAG Rulman AH3238 1,420.43 € NSK Rulman 7911CTRSULP3
FAG Rulman AH3240 1,656.56 € NSK Rulman 7911CTRSULP3
FAG Rulman AHX2310 123.39 € NSK Rulman 7911CTRSUMP3
FAG Rulman AHX2311 129.11 € NSK Rulman 7911CTYNSULP4
FAG Rulman AHX2312 132.98 € NSK Rulman 7912A5SN24TRDULP3
FAG Rulman AHX2314 156.06 € NSK Rulman 7912A5SN24TRSULP3
FAG Rulman AHX2315 160.25 € NSK Rulman 7912A5TRDULP3
FAG Rulman AHX2316 155.98 € NSK Rulman 7912A5TRDULP3
FAG Rulman AHX2317 195.50 € NSK Rulman 7912A5TRDULP3
FAG Rulman AHX2318 200.40 € NSK Rulman 7912A5TRDULP3
FAG Rulman AHX2319 246.25 € NSK Rulman 7912A5TRDULP3
FAG Rulman AHX2320 251.09 € NSK Rulman 7912A5TRDUMP3
FAG Rulman AHX2322 290.58 € NSK Rulman 7912A5TRDUMP3
FAG Rulman AHX2324 358.49 € NSK Rulman 7912A5TRSUELP3
FAG Rulman AHX2326 417.51 € NSK Rulman 7912A5TRSULP3
FAG Rulman AHX2330 768.51 € NSK Rulman 7912A5TRSULP3
FAG Rulman AHX3024 251.02 € NSK Rulman 7912A5TRSULP3
FAG Rulman AHX3028 373.79 € NSK Rulman 7912A5TRSUMP3
FAG Rulman AHX3030 403.62 € NSK Rulman 7912A5TYNSULP4
FAG Rulman AHX310 112.28 € NSK Rulman 7912CSN24TRSULP3
FAG Rulman AHX311 122.93 € NSK Rulman 7912CTRDULP3
FAG Rulman AHX312 124.95 € NSK Rulman 7912CTRDULP3
FAG Rulman AHX3120 263.50 € NSK Rulman 7912CTRDULP3
FAG Rulman AHX3122 298.23 € NSK Rulman 7912CTRDULP3
FAG Rulman AHX3124 338.53 € NSK Rulman 7912CTRDULP3
FAG Rulman AHX3126 371.76 € NSK Rulman 7912CTRDULP3
FAG Rulman AHX3128 482.72 € NSK Rulman 7912CTRDUMP3
FAG Rulman AHX3130 604.12 € NSK Rulman 7912CTRDUMP3
FAG Rulman AHX317 154.68 € NSK Rulman 7912CTRSULP3
FAG Rulman AHX318 160.88 € NSK Rulman 7912CTRSULP3
DPE price list 60 / 84
RULMAN BRÜT FİYAT LİSTESİ
Br. Fiyat Br. Fiyat
Marka Rulman No (Euro) Marka Rulman No (Euro)
FAG Rulman AHX319 181.75 € NSK Rulman 7912CTRSULP3
FAG Rulman AHX320 200.40 € NSK Rulman 7912CTRSUMP3
FAG Rulman AHX3218 192.89 € NSK Rulman 7912CTYNSULP4
FAG Rulman AHX3222A 290.58 € NSK Rulman 7913A5SN24TRDULP3
FAG Rulman AHX3224A 365.51 € NSK Rulman 7913A5SN24TRSULP3
FAG Rulman AHX3226 400.16 € NSK Rulman 7913A5TRDULP3
FAG Rulman AHX3228 538.89 € NSK Rulman 7913A5TRDULP3
FAG Rulman AHX3230 700.46 € NSK Rulman 7913A5TRDULP3
FAG Rulman B7000C.T.P4S.UL 255.62 € NSK Rulman 7913A5TRDULP3
FAG Rulman B7001C.T.P4S.UL 265.58 € NSK Rulman 7913A5TRDULP3
FAG Rulman B7001E.T.P4S.UL 265.58 € NSK Rulman 7913A5TRDUMP3
FAG Rulman B7002C.T.P4S.UL 271.29 € NSK Rulman 7913A5TRDUMP3
FAG Rulman B7002E.T.P4S.UL 271.29 € NSK Rulman 7913A5TRSULP3
FAG Rulman B7003C.2RSD.TP4SUM 623.62 € NSK Rulman 7913A5TRSULP3
FAG Rulman B7003C.T.P4S.UL 285.37 € NSK Rulman 7913A5TRSULP3
FAG Rulman B7003C.T.P4S.UM 300.00 € NSK Rulman 7913A5TRSUMP3
FAG Rulman B7003E.T.P4S.UL 285.37 € NSK Rulman 7913A5TYNSULP4
FAG Rulman B7004C.T.P4S.UL 293.83 € NSK Rulman 7913CSN24TRDULP3
FAG Rulman B7004E.T.P4S.UL 293.83 € NSK Rulman 7913CSN24TRSULP3
FAG Rulman B7005C.T.P4S.UL 293.83 € NSK Rulman 7913CTRDULP3
FAG Rulman B7005E.T.P4S.UL 293.83 € NSK Rulman 7913CTRDULP3
FAG Rulman B7005E.T.P4S.UM 301.63 € NSK Rulman 7913CTRDULP3
FAG Rulman B7006C.T.P4S.UL 304.44 € NSK Rulman 7913CTRDULP3
FAG Rulman B7006E.T.P4S.UL 304.44 € NSK Rulman 7913CTRDUMP3
FAG Rulman B7006-E-T-P4S-K5-UM 420.00 € NSK Rulman 7913CTRDUMP3
FAG Rulman B7007C.2RSD.T.P4SUL 800.00 € NSK Rulman 7913CTRSULP3
FAG Rulman B7007C.T.P4S.UL 346.12 € NSK Rulman 7913CTRSULP3
FAG Rulman B7007E.2RSD.TP4SUL 800.00 € NSK Rulman 7913CTRSULP3
FAG Rulman B7007E.T.P4S.UL 346.12 € NSK Rulman 7913CTRSUMP3
FAG Rulman B7008C.T.P4S.UL 431.56 € NSK Rulman 7913CTYNSULP4
FAG Rulman B7008E.T.P4S.UL 431.56 € NSK Rulman 7914A5SN24TRDULP3
FAG Rulman B7009C.T.P4S.UL 471.87 € NSK Rulman 7914A5SN24TRSULP3
FAG Rulman B7009E.T.P4S.UL 471.87 € NSK Rulman 7914A5TRDULP3
FAG Rulman B7010C.T.P4S.UL 486.03 € NSK Rulman 7914A5TRDULP3
FAG Rulman B7010E.T.P4S.UL 486.03 € NSK Rulman 7914A5TRDULP3
FAG Rulman B7011C.T.P4S.UL 568.58 € NSK Rulman 7914A5TRDULP3
FAG Rulman B7011E.T.P4S.UL 568.58 € NSK Rulman 7914A5TRDULP3
FAG Rulman B7012C.T.P4S.UL 627.30 € NSK Rulman 7914A5TRDUMP3
FAG Rulman B7012E.T.P4S.UL 627.30 € NSK Rulman 7914A5TRDUMP3
FAG Rulman B7013C.T.P4S.UL 683.86 € NSK Rulman 7914A5TRSULP3
FAG Rulman B7013C.T.P4S.UM 706.39 € NSK Rulman 7914A5TRSULP3
FAG Rulman B7013E.2RSD.T.P4S 1,286.53 € NSK Rulman 7914A5TRSULP3
FAG Rulman B7013E.T.P4S.UL 683.86 € NSK Rulman 7914A5TRSUMP3
FAG Rulman B7013E.T.P4S.UM 706.39 € NSK Rulman 7914A5TYNSULP4
FAG Rulman B7014C.T.P4S.UL 806.65 € NSK Rulman 7914CSN24TRDULP3
FAG Rulman B7014E.2RSD.T.P4SUM 1,645.00 € NSK Rulman 7914CSN24TRSULP3
FAG Rulman B7014E.T.P4S.UL 806.65 € NSK Rulman 7914CTRDUELP3
FAG Rulman B7015C.T.P4S.UL 850.49 € NSK Rulman 7914CTRDULP3
FAG Rulman B7015E.T.P4S.UL 850.49 € NSK Rulman 7914CTRDULP3
FAG Rulman B7016C.T.P4S.UL 922.50 € NSK Rulman 7914CTRDULP3
FAG Rulman B7016E.T.P4S.UL 922.50 € NSK Rulman 7914CTRDULP3
FAG Rulman B7017C.T.P4S.UL 1,020.01 € NSK Rulman 7914CTRDUMP3
FAG Rulman B7017E.T.P4S.UL 1,020.01 € NSK Rulman 7914CTRDUMP3
FAG Rulman B7018C.T.P4S.UL 1,209.25 € NSK Rulman 7914CTRSUELP3
FAG Rulman B7018E.T.P4S.UL 1,209.25 € NSK Rulman 7914CTRSULP3
FAG Rulman B7019E.T.P4S.UL 1,361.94 € NSK Rulman 7914CTRSULP3
FAG Rulman B7020C.T.P4S.UL 1,359.12 € NSK Rulman 7914CTRSUMP3
FAG Rulman B7020E.T.P4S.UL 1,359.12 € NSK Rulman 7915A5SN24TRDULP3
FAG Rulman B7022C.T.P4S.UL 1,610.55 € NSK Rulman 7915A5SN24TRSULP3
FAG Rulman B7022E.T.P4S.UL 1,610.55 € NSK Rulman 7915A5TRDULP3
FAG Rulman B7024E.T.P4S.UL 1,806.94 € NSK Rulman 7915A5TRDULP3
FAG Rulman B7026C.T.P4S.UL 2,185.49 € NSK Rulman 7915A5TRDULP3
FAG Rulman B7026E.T.P4S.UL 2,185.49 € NSK Rulman 7915A5TRDUMP3
FAG Rulman B7028C.T.P4S.UL 2,463.86 € NSK Rulman 7915A5TRDUMP3
DPE price list 61 / 84
RULMAN BRÜT FİYAT LİSTESİ
Br. Fiyat Br. Fiyat
Marka Rulman No (Euro) Marka Rulman No (Euro)
FAG Rulman B7030C.T.P4S.UL 2,941.43 € NSK Rulman 7915A5TRSULP3
FAG Rulman B7032C.T.P4S.UL 3,745.19 € NSK Rulman 7915A5TRSULP3
FAG Rulman B7032-E-T-P4S-UM 4,150.00 € NSK Rulman 7915A5TRSULP3
FAG Rulman B71900C.T.P4S.UL 246.52 € NSK Rulman 7915A5TRSUMP3
FAG Rulman B71901C.T.P4S.UL 258.51 € NSK Rulman 7915A5TYNSULP4
FAG Rulman B71901E.T.P4S.UL 258.51 € NSK Rulman 7915CSN24TRDULP3
FAG Rulman B71902C.T.P4S.UL 265.58 € NSK Rulman 7915CSN24TRSULP3
FAG Rulman B71903C.T.P4S.UL 285.37 € NSK Rulman 7915CTRDULP3
FAG Rulman B71904C.T.P4S.UL 287.47 € NSK Rulman 7915CTRDULP3
FAG Rulman B71904E.T.P4S.UL 287.47 € NSK Rulman 7915CTRDULP3
FAG Rulman B71905C.T.P4S.UL 300.25 € NSK Rulman 7915CTRDULP3
FAG Rulman B71905E.T.P4S.UL 300.25 € NSK Rulman 7915CTRDULP3
FAG Rulman B71906C.T.P4S.UL 319.25 € NSK Rulman 7915CTRDUMP3
FAG Rulman B71906E.T.P4S.UL 319.25 € NSK Rulman 7915CTRDUMP3
FAG Rulman B71906E.T.P4S.UM 327.12 € NSK Rulman 7915CTRSULP3
FAG Rulman B71907C.T.P4S.UL 347.49 € NSK Rulman 7915CTRSULP3
FAG Rulman B71907E.T.P4S.UL 347.49 € NSK Rulman 7915CTRSULP3
FAG Rulman B71908C.T.P4S.UL 411.12 € NSK Rulman 7915CTRSUMP3
FAG Rulman B71908E.T.P4S.UL 411.12 € NSK Rulman 7916A5SN24TRSULP3
FAG Rulman B71909C.T.P4S.UL 440.09 € NSK Rulman 7916A5TRDULP3
FAG Rulman B71909E.T.P4S.UL 440.09 € NSK Rulman 7916A5TRDULP3
FAG Rulman B71910C.T.P4S.UL 456.99 € NSK Rulman 7916A5TRDULP3
FAG Rulman B71910E.T.P4S.UL 456.99 € NSK Rulman 7916A5TRDULP3
FAG Rulman B71911C.T.P4S.UL 536.87 € NSK Rulman 7916A5TRDULP3
FAG Rulman B71911E.T.P4S.UL 536.87 € NSK Rulman 7916A5TRDUMP3
FAG Rulman B71912C.T.P4S.UL 589.17 € NSK Rulman 7916A5TRDUMP3
FAG Rulman B71912E.T.P4S.UL 589.17 € NSK Rulman 7916A5TRSULP3
FAG Rulman B71913C.T.P4S.UL 643.48 € NSK Rulman 7916A5TRSULP3
FAG Rulman B71913E.T.P4S.UL 643.48 € NSK Rulman 7916A5TRSULP3
FAG Rulman B71914C.T.P4S.UL 762.88 € NSK Rulman 7916A5TRSUMP3
FAG Rulman B71914E.2RSD.T.P4SUL 1,440.00 € NSK Rulman 7916A5TYNSULP4
FAG Rulman B71914E.T.P4S.UL 762.88 € NSK Rulman 7916CSN24TRDULP3
FAG Rulman B71914E.T.P4S.UM 785.41 € NSK Rulman 7916CSN24TRSULP3
FAG Rulman B71915E.T.P4S.UL 801.01 € NSK Rulman 7916CTRDULP3
FAG Rulman B71916C.T.P4S.UL 863.13 € NSK Rulman 7916CTRDULP3
FAG Rulman B71916E.T.P4S.UL 863.13 € NSK Rulman 7916CTRDULP3
FAG Rulman B71917E.T.P4S.UL 906.97 € NSK Rulman 7916CTRDULP3
FAG Rulman B71918C.T.P4S.UL 1,082.13 € NSK Rulman 7916CTRDULP3
FAG Rulman B71918E.T.P4S.UL 1,082.13 € NSK Rulman 7916CTRDUMP3
FAG Rulman B71919C.T.P4S.UL 1,206.58 € NSK Rulman 7916CTRDUMP3
FAG Rulman B71920C.T.P4S.K5.DUM 3,500.00 € NSK Rulman 7916CTRSULP3
FAG Rulman B71920C.T.P4S.UL 1,291.30 € NSK Rulman 7916CTRSULP3
FAG Rulman B71920E.T.P4S.UL 1,291.30 € NSK Rulman 7916CTRSULP3
FAG Rulman B71921E.T.P4S.UL 1,751.83 € NSK Rulman 7916CTRSUMP3
FAG Rulman B71922C.T.P4S.UL 1,881.84 € NSK Rulman 7916CTYNSULP4
FAG Rulman B71922C.T.P4S.UM 1,941.14 € NSK Rulman 7917A5SN24TRDULP3
FAG Rulman B71922E.T.P4S.UL 1,881.84 € NSK Rulman 7917A5SN24TRSULP3
FAG Rulman B71924C.T.P4S.UL 2,179.85 € NSK Rulman 7917A5TRDULP3
FAG Rulman B71926C.T.P4S.UL 2,469.42 € NSK Rulman 7917A5TRDULP3
FAG Rulman B71926E.T.P4S.UL 2,469.42 € NSK Rulman 7917A5TRDULP3
FAG Rulman B71928C.T.P4S.UL 2,787.37 € NSK Rulman 7917A5TRDULP3
FAG Rulman B71928E.T.P4S.UL 2,787.37 € NSK Rulman 7917A5TRDULP3
FAG Rulman B71930C.T.P4S.UL 3,072.74 € NSK Rulman 7917A5TRDUMP3
FAG Rulman B71930E.T.P4S.UL 3,072.74 € NSK Rulman 7917A5TRDUMP3
FAG Rulman B71934C.T.P4S.UL 4,453.03 € NSK Rulman 7917A5TRSULP3
FAG Rulman B71938C.T.P4S.UL 6,949.39 € NSK Rulman 7917A5TRSULP3
FAG Rulman B71940E.T.P4S.UL 8,660.19 € NSK Rulman 7917A5TRSULP3
FAG Rulman B7200C.T.P4S.UL 272.66 € NSK Rulman 7917A5TRSUMP3
FAG Rulman B7201C.T.P4S.UL 278.37 € NSK Rulman 7917A5TYNSULP4
FAG Rulman B7201E.T.P4S.UL 278.37 € NSK Rulman 7917CSN24TRDULP3
FAG Rulman B7202C.T.P4S.UL 283.93 € NSK Rulman 7917CSN24TRSULP3
FAG Rulman B7203C.T.P4S.UL 322.07 € NSK Rulman 7917CTRDULP3
FAG Rulman B7203E.T.P4S.UL 322.07 € NSK Rulman 7917CTRDULP3
FAG Rulman B7204C.T.P4S.UL 322.07 € NSK Rulman 7917CTRDULP3
DPE price list 62 / 84
RULMAN BRÜT FİYAT LİSTESİ
Br. Fiyat Br. Fiyat
Marka Rulman No (Euro) Marka Rulman No (Euro)
FAG Rulman B7204E.T.P4S.UL 322.07 € NSK Rulman 7917CTRDULP3
FAG Rulman B7205C.T.P4S.UL 331.96 € NSK Rulman 7917CTRDUMP3
FAG Rulman B7205E.T.P4S.UL 331.96 € NSK Rulman 7917CTRDUMP3
FAG Rulman B7206C.T.P4S.UL 363.81 € NSK Rulman 7917CTRSULP3
FAG Rulman B7206E.T.P4S.UL 363.81 € NSK Rulman 7917CTRSULP3
FAG Rulman B7207C.T.P4S.UL 413.87 € NSK Rulman 7917CTRSULP3
FAG Rulman B7207E.T.P4S.UL 413.87 € NSK Rulman 7917CTRSUMP3
FAG Rulman B7208C.T.P4S.UL 531.89 € NSK Rulman 7918A5SN24TRDULP3
FAG Rulman B7208E.T.P4S.UL 531.89 € NSK Rulman 7918A5SN24TRSULP3
FAG Rulman B7209C.T.P4S.UL 585.63 € NSK Rulman 7918A5TRDULP3
FAG Rulman B7209E.T.P4S.UL 585.63 € NSK Rulman 7918A5TRDULP3
FAG Rulman B7210C.T.P4S.UL 627.30 € NSK Rulman 7918A5TRDULP3
FAG Rulman B7210E.T.P4S.UL 627.30 € NSK Rulman 7918A5TRDULP3
FAG Rulman B7211C.T.P4S.UL 695.13 € NSK Rulman 7918A5TRDUMP3
FAG Rulman B7211E.T.P4S.UL 695.13 € NSK Rulman 7918A5TRDUMP3
FAG Rulman B7211E.T.P4S.UM 716.22 € NSK Rulman 7918A5TRSULP3
FAG Rulman B7212C.T.P4S.UL 794.01 € NSK Rulman 7918A5TRSULP3
FAG Rulman B7212E.T.P4S.UL 794.01 € NSK Rulman 7918A5TRSULP3
FAG Rulman B7213C.T.P4S.UL 901.34 € NSK Rulman 7918A5TRSUMP3
FAG Rulman B7214C.T.P4S.UL 1,010.11 € NSK Rulman 7918A5TYNSULP4
FAG Rulman B7214E.T.P4S.UL 1,010.11 € NSK Rulman 7918CSN24TRDULP3
FAG Rulman B7215C.T.P4S.UL 1,068.04 € NSK Rulman 7918CSN24TRSULP3
FAG Rulman B7215E.T.P4S.UL 1,068.04 € NSK Rulman 7918CTRDULP3
FAG Rulman B7216C.T.P4S.UL 1,159.84 € NSK Rulman 7918CTRDULP3
FAG Rulman B7216E.T.P4S.UM 1,160.00 € NSK Rulman 7918CTRDULP3
FAG Rulman B7218C.T.P4S.UL 1,487.62 € NSK Rulman 7918CTRDULP3
FAG Rulman B7218E.T.P4S.UL 1,487.62 € NSK Rulman 7918CTRDUMP3
FAG Rulman B7220C.T.P4S.UL 1,943.96 € NSK Rulman 7918CTRDUMP3
FAG Rulman B7220E.T.P4S.UL 1,943.96 € NSK Rulman 7918CTRSULP3
FAG Rulman B7222C.T.P4S.UL 2,571.19 € NSK Rulman 7918CTRSULP3
FAG Rulman H204 29.18 € NSK Rulman 7918CTRSULP3
FAG Rulman H205 27.58 € NSK Rulman 7918CTRSUMP3
FAG Rulman H206 27.95 € NSK Rulman 7919A5SN24TRDULP3
FAG Rulman H207 29.47 € NSK Rulman 7919A5SN24TRSULP3
FAG Rulman H208 31.21 € NSK Rulman 7919A5TRDULP3
FAG Rulman H209 38.33 € NSK Rulman 7919A5TRDULP3
FAG Rulman H210 41.06 € NSK Rulman 7919A5TRDULP3
FAG Rulman H211 44.47 € NSK Rulman 7919A5TRDULP3
FAG Rulman H212 48.56 € NSK Rulman 7919A5TRDULP3
FAG Rulman H213 52.20 € NSK Rulman 7919A5TRDUMP3
FAG Rulman H215 91.74 € NSK Rulman 7919A5TRDUMP3
FAG Rulman H216 108.18 € NSK Rulman 7919A5TRSULP3
FAG Rulman H217 122.88 € NSK Rulman 7919A5TRSULP3
FAG Rulman H218 141.67 € NSK Rulman 7919A5TRSULP3
FAG Rulman H219 170.38 € NSK Rulman 7919A5TRSUMP3
FAG Rulman H220 178.56 € NSK Rulman 7919CSN24TRDULP3
FAG Rulman H221 219.37 € NSK Rulman 7919CSN24TRSULP3
FAG Rulman H222 211.21 € NSK Rulman 7919CTRDULP3
FAG Rulman H2305 43.26 € NSK Rulman 7919CTRDULP3
FAG Rulman H2306 42.58 € NSK Rulman 7919CTRDULP3
FAG Rulman H2307 43.26 € NSK Rulman 7919CTRDULP3
FAG Rulman H2308 43.64 € NSK Rulman 7919CTRDULP3
FAG Rulman H2309 50.61 € NSK Rulman 7919CTRDUMP3
FAG Rulman H2310 54.24 € NSK Rulman 7919CTRDUMP3
FAG Rulman H2311 59.32 € NSK Rulman 7919CTRSULP3
FAG Rulman H2312 79.09 € NSK Rulman 7919CTRSULP3
FAG Rulman H2313 90.61 € NSK Rulman 7919CTRSULP3
FAG Rulman H2314 113.79 € NSK Rulman 7919CTRSUMP3
FAG Rulman H2315 122.88 € NSK Rulman 7920A5SN24TRDULP3
FAG Rulman H2316 146.82 € NSK Rulman 7920A5SN24TRSULP3
FAG Rulman H2317 153.41 € NSK Rulman 7920A5TRDULP3
FAG Rulman H2318 190.38 € NSK Rulman 7920A5TRDULP3
FAG Rulman H2319 237.88 € NSK Rulman 7920A5TRDULP3
FAG Rulman H2320 259.32 € NSK Rulman 7920A5TRDULP3
DPE price list 63 / 84
RULMAN BRÜT FİYAT LİSTESİ
Br. Fiyat Br. Fiyat
Marka Rulman No (Euro) Marka Rulman No (Euro)
FAG Rulman H2322 302.27 € NSK Rulman 7920A5TRDULP3
FAG Rulman H2324 415.68 € NSK Rulman 7920A5TRDUMP3
FAG Rulman H2326 563.11 € NSK Rulman 7920A5TRDUMP3
FAG Rulman H2328 662.35 € NSK Rulman 7920A5TRSULP3
FAG Rulman H2330 857.95 € NSK Rulman 7920A5TRSULP3
FAG Rulman H2332 961.67 € NSK Rulman 7920A5TRSULP3
FAG Rulman H2334 1,229.85 € NSK Rulman 7920A5TRSULP3
FAG Rulman H2336 1,258.03 € NSK Rulman 7920A5TRSUMP3
FAG Rulman H2338 1,806.36 € NSK Rulman 7920A5TYNSULP4
FAG Rulman H2340 1,846.29 € NSK Rulman 7920CSN24TRDULP3
FAG Rulman H2344X 2,671.59 € NSK Rulman 7920CSN24TRSULP3
FAG Rulman H2348XHG 4,587.58 € NSK Rulman 7920CTRDULP3
FAG Rulman H2352X 5,482.58 € NSK Rulman 7920CTRDULP3
FAG Rulman H2356XHG 6,959.92 € NSK Rulman 7920CTRDULP3
FAG Rulman H3024 285.23 € NSK Rulman 7920CTRDULP3
FAG Rulman H3026 370.00 € NSK Rulman 7920CTRDULP3
FAG Rulman H3028 468.26 € NSK Rulman 7920CTRDUMP3
FAG Rulman H3030 638.64 € NSK Rulman 7920CTRSULP3
FAG Rulman H3032 689.77 € NSK Rulman 7920CTRSULP3
FAG Rulman H3034 742.35 € NSK Rulman 7920CTRSULP3
FAG Rulman H3036 921.67 € NSK Rulman 7920CTRSUMP3
FAG Rulman H3038 1,089.09 € NSK Rulman 7920CTYNDULP3
FAG Rulman H304 27.93 € NSK Rulman 7921A5TRDULP3
FAG Rulman H3040 1,369.17 € NSK Rulman 7921A5TRDUMP3
FAG Rulman H3044X 1,821.06 € NSK Rulman 7921A5TRDUMP3
FAG Rulman H3044XHG 2,333.79 € NSK Rulman 7921A5TRSULP3
FAG Rulman H3048 2,227.12 € NSK Rulman 7921A5TRSUMP4
FAG Rulman H3048HG 3,103.42 € NSK Rulman 7921CTRDULP3
FAG Rulman H305 27.58 € NSK Rulman 7921CTRDUMP3
FAG Rulman H3052X 2,679.02 € NSK Rulman 7921CTRSULP3
FAG Rulman H3056 3,116.21 € NSK Rulman 7921CTSULP4
FAG Rulman H306 28.56 € NSK Rulman 7922A5TRDULP3
FAG Rulman H3060 3,391.82 € NSK Rulman 7922A5TRDULP3
FAG Rulman H3064 7,758.56 € NSK Rulman 7922A5TRDULP3
FAG Rulman H3068 8,976.29 € NSK Rulman 7922A5TRDULP3
FAG Rulman H307 31.59 € NSK Rulman 7922A5TRDUMP3
FAG Rulman H3072HG 10,918.03 € NSK Rulman 7922A5TRDUMP3
FAG Rulman H3076HG 10,502.80 € NSK Rulman 7922A5TRSULP3
FAG Rulman H308 33.94 € NSK Rulman 7922A5TRSULP3
FAG Rulman H309 39.24 € NSK Rulman 7922A5TRSULP3
FAG Rulman H310 44.47 € NSK Rulman 7922A5TRSUMP4
FAG Rulman H311 46.44 € NSK Rulman 7922CTRDULP3
FAG Rulman H312 49.32 € NSK Rulman 7922CTRDULP3
FAG Rulman H3120 289.70 € NSK Rulman 7922CTRDULP3
FAG Rulman H3122 287.42 € NSK Rulman 7922CTRDUMP3
FAG Rulman H3124 286.74 € NSK Rulman 7922CTRDUMP3
FAG Rulman H3126 371.21 € NSK Rulman 7922CTRSULP3
FAG Rulman H3128 477.88 € NSK Rulman 7922CTRSULP3
FAG Rulman H313 54.92 € NSK Rulman 7922CTRSULP3
FAG Rulman H3130 660.15 € NSK Rulman 7922CTRSUMP3
FAG Rulman H3132 772.05 € NSK Rulman 7922CTYNSULP4
FAG Rulman H3134 831.29 € NSK Rulman 7924A5TRDULP3
FAG Rulman H3136 992.80 € NSK Rulman 7924A5TRDULP3
FAG Rulman H3138 1,140.98 € NSK Rulman 7924A5TRDULP3
FAG Rulman H314 88.33 € NSK Rulman 7924A5TRDULP3
FAG Rulman H3140 1,335.15 € NSK Rulman 7924A5TRDUMP3
FAG Rulman H3144X 2,167.80 € NSK Rulman 7924A5TRDUMP3
FAG Rulman H3144XHG 2,734.82 € NSK Rulman 7924A5TRSULP3
FAG Rulman H3148X 2,409.39 € NSK Rulman 7924A5TRSULP3
FAG Rulman H3148XHG 2,890.91 € NSK Rulman 7924CTRDULP3
FAG Rulman H315 95.15 € NSK Rulman 7924CTRDULP3
FAG Rulman H3152X 2,965.00 € NSK Rulman 7924CTRDULP3
FAG Rulman H3152XHG 4,271.09 € NSK Rulman 7924CTRDULP3
FAG Rulman H3156X 3,673.33 € NSK Rulman 7924CTRDUMP3
DPE price list 64 / 84
RULMAN BRÜT FİYAT LİSTESİ
Br. Fiyat Br. Fiyat
Marka Rulman No (Euro) Marka Rulman No (Euro)
FAG Rulman H3156XHG 4,988.42 € NSK Rulman 7924CTRDUMP3
FAG Rulman H316 114.02 € NSK Rulman 7924CTRSULP4
FAG Rulman H3160 4,251.21 € NSK Rulman 7924CTRSULP4
FAG Rulman H317 130.68 € NSK Rulman 7924CTRSULP4
FAG Rulman H318 147.27 € NSK Rulman 7924CTRSULP4
FAG Rulman H319 168.94 € NSK Rulman 7924CTRSUMP3
FAG Rulman H320 188.94 € NSK Rulman 7926A5TRDULP3
FAG Rulman H322 237.88 € NSK Rulman 7926A5TRDULP3
FAG Rulman H3264HG 9,564.64 € NSK Rulman 7926A5TRDULP3
FAG Rulman H3268HG 11,381.91 € NSK Rulman 7926A5TRDULP3
FAG Rulman HCS7005E.T.P4S.UL 1,034.77 € NSK Rulman 7926A5TRDUMP3
FAG Rulman HCS7008E.T.P4S.UL 1,425.82 € NSK Rulman 7926A5TRDUMP3
FAG Rulman HCS7009E.T.P4S.UL 1,624.50 € NSK Rulman 7926A5TRDUMP4
FAG Rulman HCS7011C.T.P4S.UL 1,676.44 € NSK Rulman 7926A5TRSULP3
FAG Rulman HCS7011E.T.P4S.UL 1,676.44 € NSK Rulman 7926A5TRSULP3
FAG Rulman HCS7012E.T.P4S.UL 1,773.94 € NSK Rulman 7926A5TRSULP3
FAG Rulman HCS7014C.T.P4S.UL 2,080.23 € NSK Rulman 7926A5TRSUMP3
FAG Rulman HCS7015C.T.P4S.UL 2,326.33 € NSK Rulman 7926CTRDULP3
FAG Rulman HCS7015E.T.P4S.UL 2,326.33 € NSK Rulman 7926CTRDULP3
FAG Rulman HCS71906C.T.P4S.UL 1,060.15 € NSK Rulman 7926CTRDULP3
FAG Rulman HCS71908E.T.P4S.UL 1,293.64 € NSK Rulman 7926CTRSULP3
FAG Rulman HCS71909E.T.P4S.UL 1,306.06 € NSK Rulman 7926CTRSULP3
FAG Rulman HS7001C.T.P4S.UL 302.27 € NSK Rulman 7926CTRSULP3
FAG Rulman HS7012C.T.P4S.UL 672.45 € NSK Rulman 7928A5TASUMP4
FAG Rulman HS7014C.T.P4S.UL 979.45 € NSK Rulman 7928A5TRDULP3
FAG Rulman HS7014E.T.P4S.UL 864.65 € NSK Rulman 7928A5TRDULP3
FAG Rulman HS7017E.T.P4S.UL 1,092.02 € NSK Rulman 7928A5TRDULP3
FAG Rulman HS7020E.T.P4S.UL 1,453.74 € NSK Rulman 7928A5TRDULP3
FAG Rulman HS71914C.T.P4S.UL 813.73 € NSK Rulman 7928A5TRDUMP3
FAG Rulman HS71922E.T.P4S.UL 1,900.00 € NSK Rulman 7928A5TRSULP4
FAG Rulman HS71926E.T.P4S.UL 2,640.46 € NSK Rulman 7928CTRDULP3
FAG Rulman HSS7007E.T.P4S.UL 681.74 € NSK Rulman 7928CTRDULP3
FAG Rulman HSS7010E.T.P4S.UL 711.52 € NSK Rulman 7928CTRDULP3
FAG Rulman LNU312 187.62 € NSK Rulman 7928CTRDUMP3
FAG Rulman N202E.TVP2 83.45 € NSK Rulman 7928CTRDUMP3
FAG Rulman N204E.TVP2 87.60 € NSK Rulman 7930A5TRDULP3
FAG Rulman N205E.TVP2 96.78 € NSK Rulman 7930A5TRDULP3
FAG Rulman N206E.TVP2 98.16 € NSK Rulman 7930A5TRDULP3
FAG Rulman N207E.TVP2 126.47 € NSK Rulman 7930A5TRDULP3
FAG Rulman N208E.TVP2 144.69 € NSK Rulman 7930A5TRSUELP4Y
FAG Rulman N209E.TVP2 148.59 € NSK Rulman 7930A5TRSULP3
FAG Rulman N210E.TVP2 160.41 € NSK Rulman 7930A5TRSULP3
FAG Rulman N211E.TVP2 249.11 € NSK Rulman 7930A5TRSUMP4
FAG Rulman N212E.TVP2 242.78 € NSK Rulman 7930CTRDULP3
FAG Rulman N213E.TVP2 288.86 € NSK Rulman 7930CTRDULP3
FAG Rulman N213E.TVP2.C3 288.86 € NSK Rulman 7930CTRDULP3
FAG Rulman N214E.TVP2 321.60 € NSK Rulman 7930CTRDUMP3
FAG Rulman N214E.TVP2.C3 321.60 € NSK Rulman 7930CTRSULP4
FAG Rulman N215E.M1 526.24 € NSK Rulman 7932A5TRDULP3
FAG Rulman N215E.TVP2 349.43 € NSK Rulman 7932A5TRDULP3
FAG Rulman N215E.TVP2.C3 504.49 € NSK Rulman 7932A5TRDULP3
FAG Rulman N216E.TVP2 413.08 € NSK Rulman 7932A5TRDUMP3
FAG Rulman N217E.M1.C3 742.78 € NSK Rulman 7932A5TRSULP3
FAG Rulman N217E.TVP2 477.50 € NSK Rulman 7932A5TRSUMP4
FAG Rulman N217E.TVP2.C3 523.68 € NSK Rulman 7932CTRDUELP3
FAG Rulman N218E.TVP2 683.69 € NSK Rulman 7932CTRDULP3
FAG Rulman N218E.TVP2.C3 683.69 € NSK Rulman 7932CTRDULP3
FAG Rulman N219E.M1 1,028.25 € NSK Rulman 7932CTRDUMP3
FAG Rulman N219E.TVP2 634.36 € NSK Rulman 7932CTRSULP4
FAG Rulman N219E.TVP2.C3 634.36 € NSK Rulman 7932CTRSULP4
FAG Rulman N220E.TVP2 744.72 € NSK Rulman 7932CTRSUMP4
FAG Rulman N222E.TVP2 877.33 € NSK Rulman 7934A5TRDULP3
FAG Rulman N224E.M1 1,849.71 € NSK Rulman 7934A5TRDULP3
FAG Rulman N224E.TVP2 1,061.22 € NSK Rulman 7934A5TRDULP3
DPE price list 65 / 84
RULMAN BRÜT FİYAT LİSTESİ
Br. Fiyat Br. Fiyat
Marka Rulman No (Euro) Marka Rulman No (Euro)
FAG Rulman N226E.M1 2,413.14 € NSK Rulman 7934A5TRDUMP3
FAG Rulman N226E.M1.C3 2,413.14 € NSK Rulman 7934A5TRDUMP3
FAG Rulman N226E.TVP2 1,754.79 € NSK Rulman 7934A5TRSULP4
FAG Rulman N226E.TVP2.C3 1,754.79 € NSK Rulman 7934A5TRSULP4
FAG Rulman N230E.M1 3,459.03 € NSK Rulman 7934CTRDUELP3
FAG Rulman N230E.M1.C3 3,459.03 € NSK Rulman 7934CTRDULP3
FAG Rulman N304E.TVP2 117.81 € NSK Rulman 7934CTRDULP3
FAG Rulman N305E.TVP2 121.17 € NSK Rulman 7934CTRDUMP3
FAG Rulman N306E.TVP2 135.10 € NSK Rulman 7934CTRDUMP3
FAG Rulman N306E.TVP2.C3 135.10 € NSK Rulman 7934CTRSULP4
FAG Rulman N307E.TVP2 138.82 € NSK Rulman 7934CTRSULP4
FAG Rulman N308E.TVP2 168.19 € NSK Rulman 7934CTRSULP4
FAG Rulman N309E.TVP2 200.03 € NSK Rulman 7936A5TRDULP3
FAG Rulman N310E.M1 428.69 € NSK Rulman 7936A5TRDULP3
FAG Rulman N310E.TVP2 264.23 € NSK Rulman 7936A5TRDULP3
FAG Rulman N311E.TVP2 290.69 € NSK Rulman 7936A5TRDUMP3
FAG Rulman N312E.TVP2 329.04 € NSK Rulman 7936A5TRDUMP3
FAG Rulman N312E.TVP2.C3 374.56 € NSK Rulman 7936A5TRSUELP3
FAG Rulman N313E.TVP2 380.30 € NSK Rulman 7936A5TRSUELP3
FAG Rulman N314E.M1 1,087.31 € NSK Rulman 7936A5TRSULP3
FAG Rulman N314E.TVP2 454.72 € NSK Rulman 7936A5TRSUMP3
FAG Rulman N314E.TVP2.C3 454.72 € NSK Rulman 7936CTRDUELP3
FAG Rulman N315E.M1 1,120.44 € NSK Rulman 7936CTRDULP3
FAG Rulman N315E.TVP2 607.21 € NSK Rulman 7936CTRDULP3
FAG Rulman N315E.TVP2.C3 707.75 € NSK Rulman 7936CTRDUMP3
FAG Rulman N316E.M1 1,087.28 € NSK Rulman 7936CTRDUMP3
FAG Rulman N316E.TVP2 662.25 € NSK Rulman 7938A5TRDUELP3
FAG Rulman N317E.M1 1,133.36 € NSK Rulman 7938A5TRDULP3
FAG Rulman N317E.M1.C3 1,133.36 € NSK Rulman 7938A5TRDULP3
FAG Rulman N318E.M1 1,527.21 € NSK Rulman 7938A5TRDUMP3
FAG Rulman N318E.M1.C3 1,527.21 € NSK Rulman 7938A5TRDUMP3
FAG Rulman N319E.M1 1,943.71 € NSK Rulman 7938CTRDUELP3
FAG Rulman N319E.M1.C3 1,943.71 € NSK Rulman 7938CTRDUELP3
FAG Rulman N320E.M1 1,875.15 € NSK Rulman 7938CTRDULP3
FAG Rulman N320E.M1.C3 1,875.15 € NSK Rulman 7938CTRDULP3
FAG Rulman N322E.M1 2,484.83 € NSK Rulman 7938CTRDULP3
FAG Rulman N322E.M1.C3 2,484.83 € NSK Rulman 7938CTRDUMP3
FAG Rulman N324E.M1 4,654.66 € NSK Rulman 7938CTRDUMP3
FAG Rulman N324E.M1.C3 4,654.66 € NSK Rulman 7940A5TRDULP3
FAG Rulman N326E.M1 3,930.41 € NSK Rulman 7940A5TRDULP3
FAG Rulman N326E.M1.C3 3,930.41 € NSK Rulman 7940A5TRDULP3
FAG Rulman N330E.M1 5,061.67 € NSK Rulman 7940A5TRDULP3
FAG Rulman NJ202E.TVP2 58.78 € NSK Rulman 7940A5TRDULP3
FAG Rulman NJ203E.TVP2 60.62 € NSK Rulman 7940A5TRDULP3
FAG Rulman NJ204E.TVP2 64.36 € NSK Rulman 7940A5TRDUMP3
FAG Rulman NJ205E.M1 143.51 € NSK Rulman 7940A5TRDUMP3
FAG Rulman NJ205E.M1.C3 143.51 € NSK Rulman 7940A5TRSUELP3
FAG Rulman NJ205E.TVP2 66.32 € NSK Rulman 7940A5TRSULP3
FAG Rulman NJ205E.TVP2.C3 66.32 € NSK Rulman 7940CTRDUELP3
FAG Rulman NJ206E.TVP2 79.62 € NSK Rulman 7940CTRDULP3
FAG Rulman NJ206E.TVP2.C3 79.62 € NSK Rulman 7940CTRDULP3
FAG Rulman NJ207E.M1 185.53 € NSK Rulman 7940CTRDUMP3
FAG Rulman NJ207E.TVP2 92.76 € NSK Rulman 7940CTRSULP3
FAG Rulman NJ207E.TVP2.C3 92.76 € NSK Rulman 7944A5TRDULP3
FAG Rulman NJ208E.TVP2 107.37 € NSK Rulman 7944A5TRDULP3
FAG Rulman NJ208E.TVP2.C3 107.37 € NSK Rulman 7944A5TRDULP3
FAG Rulman NJ209E.JP1 167.13 € NSK Rulman 7944A5TRDUMP3
FAG Rulman NJ209E.TVP2 118.37 € NSK Rulman 7944A5TRDUMP3
FAG Rulman NJ209E.TVP2.C3 118.37 € NSK Rulman 7944CTRDUELP3
FAG Rulman NJ210E.TVP2 126.59 € NSK Rulman 7944CTRDULP3
FAG Rulman NJ210E.TVP2.C3 135.62 € NSK Rulman 7944CTRDULP3
FAG Rulman NJ210E.TVP2.C4 168.24 € NSK Rulman 7944CTRDUMP3
FAG Rulman NJ211E.JP1 244.52 € NSK Rulman 7944CTRDUMP3
FAG Rulman NJ211E.JP1.C3 274.41 € NSK Rulman 7944CTRSULP3
DPE price list 66 / 84
RULMAN BRÜT FİYAT LİSTESİ
Br. Fiyat Br. Fiyat
Marka Rulman No (Euro) Marka Rulman No (Euro)
FAG Rulman NJ211E.TVP2 148.02 € NSK Rulman 7944CTRSULP3
FAG Rulman NJ211E.TVP2.C3 158.89 € NSK Rulman 7944CTRSUMP4
FAG Rulman NJ212E.M1.C3 328.71 € NSK Rulman 7948A5TRDULP3
FAG Rulman NJ212E.TVP2 175.25 € NSK Rulman 7948A5TRDULP4
FAG Rulman NJ212E.TVP2.C3 188.17 € NSK Rulman 7948A5TRDUMP3
FAG Rulman NJ213E.M1 373.62 € NSK Rulman 7948A5TRDUMP3
FAG Rulman NJ213E.TVP2 203.80 € NSK Rulman 7948CTRDUELP3
FAG Rulman NJ213E.TVP2.C3 218.77 € NSK Rulman 7948CTRDULP3
FAG Rulman NJ214E.TVP2 222.22 € NSK Rulman 7948CTRDULP3
FAG Rulman NJ214E.TVP2.C3 222.22 € NSK Rulman 7948CTRSULP3
FAG Rulman NJ215E.TVP2 252.24 € NSK Rulman 7952A5TRDULP3
FAG Rulman NJ215E.TVP2.C3 269.99 € NSK Rulman 7952A5TRDULP3
FAG Rulman NJ216E.M1 548.86 € NSK Rulman 7952CTRDUELP3
FAG Rulman NJ216E.TVP2 285.62 € NSK Rulman 7952CTRDULP3
FAG Rulman NJ216E.TVP2.C3 285.62 € NSK Rulman 7952CTRDULP3
FAG Rulman NJ217E.M1 555.94 € NSK Rulman 7956A5TRDULP4
FAG Rulman NJ217E.M1.C3 555.94 € NSK Rulman 7956A5TRDUMP4
FAG Rulman NJ217E.TVP2 330.02 € NSK Rulman 7956A5TRSULP4
FAG Rulman NJ217E.TVP2.C3 353.14 € NSK Rulman 7956A5TRSUMP4
FAG Rulman NJ218E.M1.C3 670.50 € NSK Rulman 7956CTRDUELP3
FAG Rulman NJ218E.TVP2 385.95 € NSK Rulman 7956CTRDULP3
FAG Rulman NJ218E.TVP2.C3 385.95 € NSK Rulman 7956CTRDULP3
FAG Rulman NJ219E.M1.C3 797.72 € NSK Rulman 7006A5TRV1VSULP3
FAG Rulman NJ219E.TVP2 475.26 € NSK Rulman 7006A5TRV1VSUMP3
FAG Rulman NJ219E.TVP2.C3 475.26 € NSK Rulman 7006CTRV1VDULP3
FAG Rulman NJ2203E.TVP2 80.25 € NSK Rulman 7006CTRV1VSULP3
FAG Rulman NJ2203E.TVP2.C3 80.25 € NSK Rulman 7006CTRV1VSUMP3
FAG Rulman NJ2204E.TVP2 77.96 € NSK Rulman 7007A5TRV1VDUMP3
FAG Rulman NJ2205E.M1.C3 176.47 € NSK Rulman 7007A5TRV1VSULP3
FAG Rulman NJ2205E.TVP2 83.96 € NSK Rulman 7007A5TRV1VSUMP3
FAG Rulman NJ2205E.TVP2.C3 89.97 € NSK Rulman 7007CTRV1VDULP3
FAG Rulman NJ2206E.M1 193.85 € NSK Rulman 7007CTRV1VSULP3
FAG Rulman NJ2206E.M1.C3 193.85 € NSK Rulman 7007CTRV1VSUMP3
FAG Rulman NJ2206E.TVP2 94.20 € NSK Rulman 7007CTRV1VDUCA24P3
FAG Rulman NJ2206E.TVP2.C3 94.20 € NSK Rulman 7008A5TRV1VSULP3
FAG Rulman NJ2207E.M1 222.03 € NSK Rulman 7008A5TRV1VSUMP3
FAG Rulman NJ2207E.M1A.C3 222.03 € NSK Rulman 7008CTRV1VDULP4Y
FAG Rulman NJ2207E.TVP2 106.40 € NSK Rulman 7008CTRV1VDUMP3
FAG Rulman NJ2207E.TVP2.C3 114.01 € NSK Rulman 7008CTRV1VSULP3
FAG Rulman NJ2208E.TVP2 128.21 € NSK Rulman 7008CTRV1VSUMP3
FAG Rulman NJ2208E.TVP2.C3 128.21 € NSK Rulman 7009A5TRV1VSUELP3
FAG Rulman NJ2209E.M1.C3 276.82 € NSK Rulman 7009A5TRV1VSULP3
FAG Rulman NJ2209E.TVP2 145.97 € NSK Rulman 7009A5TRV1VSUMP3
FAG Rulman NJ2209E.TVP2.C3 156.17 € NSK Rulman 7009CTRV1VDULP3
FAG Rulman NJ220E.M1 1,010.78 € NSK Rulman 7009CTRV1VSULP3
FAG Rulman NJ220E.M1.C3 1,010.78 € NSK Rulman 7009CTRV1VSUMP3
FAG Rulman NJ220E.TVP2 526.41 € NSK Rulman 7010A5TRV1VSULP3
FAG Rulman NJ220E.TVP2.C3 526.41 € NSK Rulman 7010A5TRV1VSUMP3
FAG Rulman NJ2210E.TVP2 157.49 € NSK Rulman 7010CTRV1VDULP3
FAG Rulman NJ2210E.TVP2.C3 157.49 € NSK Rulman 7010CTRV1VSULP3
FAG Rulman NJ2211E.M1.C3 399.46 € NSK Rulman 7010CTRV1VSUMP3
FAG Rulman NJ2211E.TVP2 186.84 € NSK Rulman 7011A5TRV1VDULP3
FAG Rulman NJ2211E.TVP2.C3 186.84 € NSK Rulman 7011A5TRV1VSULP3
FAG Rulman NJ2212E.TVP2 222.14 € NSK Rulman 7011A5TRV1VSUMP3
FAG Rulman NJ2212E.TVP2.C3 235.20 € NSK Rulman 7011CTRV1VDULP3
FAG Rulman NJ2213E.M1.C3 520.51 € NSK Rulman 7011CTRV1VDUMP3
FAG Rulman NJ2213E.TVP2 242.89 € NSK Rulman 7011CTRV1VSULP3
FAG Rulman NJ2213E.TVP2.C3 260.41 € NSK Rulman 7011CTRV1VSUMP3
FAG Rulman NJ2214E.TVP2 274.77 € NSK Rulman 7012A5TRV1VSULP3
FAG Rulman NJ2214E.TVP2.C3 274.77 € NSK Rulman 7012A5TRV1VSUMP3
FAG Rulman NJ2215E.TVP2 306.93 € NSK Rulman 7012CTRV1VDULP3
FAG Rulman NJ2215E.TVP2.C3 325.26 € NSK Rulman 7012CTRV1VSULP3
FAG Rulman NJ2216E.M1 677.05 € NSK Rulman 7012CTRV1VSUMP3
FAG Rulman NJ2216E.M1.C3 677.05 € NSK Rulman 7013A5TRV1VDUMP3
DPE price list 67 / 84
RULMAN BRÜT FİYAT LİSTESİ
Br. Fiyat Br. Fiyat
Marka Rulman No (Euro) Marka Rulman No (Euro)
FAG Rulman NJ2216E.TVP2 360.75 € NSK Rulman 7013A5TRV1VSULP3
FAG Rulman NJ2216E.TVP2.C3 382.50 € NSK Rulman 7013A5TRV1VSUMP3
FAG Rulman NJ2217E.TVP2 417.21 € NSK Rulman 7013CTRV1VSULP3
FAG Rulman NJ2218E.TVP2 503.15 € NSK Rulman 7013CTRV1VSUMP3
FAG Rulman NJ2219E.TVP2 659.97 € NSK Rulman 7014A5TRV1VDUMP3
FAG Rulman NJ221E.TVP2 762.20 € NSK Rulman 7014A5TRV1VSULP3
FAG Rulman NJ2220E.M1 1,333.91 € NSK Rulman 7014A5TRV1VSUMP3
FAG Rulman NJ2220E.TVP2 717.28 € NSK Rulman 7014CTRV1VSULP3
FAG Rulman NJ2220E.TVP2.C3 795.01 € NSK Rulman 7014CTRV1VSUMP3
FAG Rulman NJ2222E.M1 1,772.00 € NSK Rulman 7015A5TRV1VSULP3
FAG Rulman NJ2222E.TVP2 991.39 € NSK Rulman 7015A5TRV1VSUMP3
FAG Rulman NJ2222E.TVP2.C3 991.39 € NSK Rulman 7015CTRV1VSUELP3
FAG Rulman NJ2224E.M1 2,115.03 € NSK Rulman 7015CTRV1VSULP3
FAG Rulman NJ2224E.M1.C3 2,115.03 € NSK Rulman 7015CTRV1VSUMP3
FAG Rulman NJ2224E.TVP2 1,392.47 € NSK Rulman 7016A5TRV1VSULP3
FAG Rulman NJ2224E.TVP2.C3 1,392.47 € NSK Rulman 7016A5TRV1VSUMP3
FAG Rulman NJ2226E.M1 2,533.70 € NSK Rulman 7016CTRV1VSULP3
FAG Rulman NJ2226E.TVP2 1,802.37 € NSK Rulman 7016CTRV1VSUMP3
FAG Rulman NJ2226E.TVP2.C3 1,802.37 € NSK Rulman 7017A5TRV1VSUELP3
FAG Rulman NJ2228E.M1 3,114.56 € NSK Rulman 7017A5TRV1VSULP3
FAG Rulman NJ2228E.M1.C3 3,114.56 € NSK Rulman 7017A5TRV1VSUMP3
FAG Rulman NJ222E.M1 1,571.38 € NSK Rulman 7017CTRV1VSULP3
FAG Rulman NJ222E.M1.C3 1,571.38 € NSK Rulman 7017CTRV1VSUMP3
FAG Rulman NJ222E.TVP2 687.35 € NSK Rulman 7018A5TRV1VSULP3
FAG Rulman NJ222E.TVP2.C3 762.28 € NSK Rulman 7018CTRV1VSUELP3
FAG Rulman NJ2236E.M1 6,878.72 € NSK Rulman 7018CTRV1VSULP3
FAG Rulman NJ224E.M1.C3 1,360.97 € NSK Rulman 7020A5TRV1VDUHP3
FAG Rulman NJ224E.TVP2 849.61 € NSK Rulman 7020A5TRV1VSUELP3
FAG Rulman NJ224E.TVP2.C3 849.61 € NSK Rulman 7020A5TRV1VSULP3
FAG Rulman NJ226E.M1 1,840.93 € NSK Rulman 7020A5TRV1VSUMP3
FAG Rulman NJ226E.M1.C3 1,840.93 € NSK Rulman 7020CTRV1VDUMP3
FAG Rulman NJ226E.TVP2 1,060.89 € NSK Rulman 7020CTRV1VSULP3
FAG Rulman NJ228E.M1 2,019.62 € NSK Rulman 7020CTRV1VSUMP3
FAG Rulman NJ228E.M1.C3 2,019.62 € NSK Rulman 7021A5TRV1VSULP3
FAG Rulman NJ2304E.TVP2 99.68 € NSK Rulman 7021CTRV1VSULP3
FAG Rulman NJ2305E.TVP2 107.37 € NSK Rulman 7906A5TRV1VSULP3
FAG Rulman NJ2305E.TVP2.C3 115.15 € NSK Rulman 7906A5TRV1VSUMP3
FAG Rulman NJ2306E.M1.C3 265.90 € NSK Rulman 7906CTRV1VDULP3
FAG Rulman NJ2306E.TVP2 133.16 € NSK Rulman 7906CTRV1VSULP3
FAG Rulman NJ2306E.TVP2.C3 133.16 € NSK Rulman 7906CTRV1VSUMP3
FAG Rulman NJ2307E.M1.C3 280.78 € NSK Rulman 7907A5TRV1VSULP3
FAG Rulman NJ2307E.TVP2 139.67 € NSK Rulman 7907A5TRV1VSUMP3
FAG Rulman NJ2307E.TVP2.C3 139.67 € NSK Rulman 7907CTRV1VDULP3
FAG Rulman NJ2308E.M1 381.04 € NSK Rulman 7907CTRV1VSULP3
FAG Rulman NJ2308E.M1.C3 381.04 € NSK Rulman 7907CTRV1VSUMP3
FAG Rulman NJ2308E.TVP2 187.51 € NSK Rulman 7908A5TRV1VDBELP3
FAG Rulman NJ2308E.TVP2.C3 187.51 € NSK Rulman 7908A5TRV1VDUELP3
FAG Rulman NJ2308E.TVP2.C4 209.00 € NSK Rulman 7908A5TRV1VDULP3
FAG Rulman NJ2309E.M1 406.80 € NSK Rulman 7908A5TRV1VSULP3
FAG Rulman NJ2309E.M1.C3 406.80 € NSK Rulman 7908A5TRV1VSUMP3
FAG Rulman NJ2309E.TVP2 227.73 € NSK Rulman 7908CTRV1VSULP3
FAG Rulman NJ2309E.TVP2.C3 227.73 € NSK Rulman 7908CTRV1VSUMP3
FAG Rulman NJ2309E.TVP2.C4 253.17 € NSK Rulman 7909A5TRV1VSULP3
FAG Rulman NJ230E.M1 2,410.92 € NSK Rulman 7909A5TRV1VSUMP3
FAG Rulman NJ2310E.M1 508.48 € NSK Rulman 7909CTRV1VDULP3
FAG Rulman NJ2310E.M1.C3 508.48 € NSK Rulman 7909CTRV1VSULP3
FAG Rulman NJ2310E.TVP2 278.22 € NSK Rulman 7909CTRV1VSUMP3
FAG Rulman NJ2311E.M1.C3 598.26 € NSK Rulman 7910A5TRV1VDUMP3
FAG Rulman NJ2311E.M1A.C3 598.34 € NSK Rulman 7910A5TRV1VSULP3
FAG Rulman NJ2311E.TVP2 330.02 € NSK Rulman 7910A5TRV1VSUMP3
FAG Rulman NJ2311E.TVP2.C3 330.02 € NSK Rulman 7910CTRV1VSULP3
FAG Rulman NJ2312E.M1 616.76 € NSK Rulman 7910CTRV1VSUMP3
FAG Rulman NJ2312E.M1A.C3 640.80 € NSK Rulman 7911A5TRV1VSULP3
FAG Rulman NJ2312E.TVP2 398.93 € NSK Rulman 7911A5TRV1VSUMP3
DPE price list 68 / 84
RULMAN BRÜT FİYAT LİSTESİ
Br. Fiyat Br. Fiyat
Marka Rulman No (Euro) Marka Rulman No (Euro)
FAG Rulman NJ2313E.M1 825.33 € NSK Rulman 7911CTRV1VDULP3
FAG Rulman NJ2313E.TVP2 484.06 € NSK Rulman 7911CTRV1VSULP3
FAG Rulman NJ2313E.TVP2.C3 518.93 € NSK Rulman 7911CTRV1VSUMP3
FAG Rulman NJ2314E.M1 990.55 € NSK Rulman 7912A5TRV1VDULP3
FAG Rulman NJ2314E.M1.C3 990.55 € NSK Rulman 7912A5TRV1VSULP3
FAG Rulman NJ2314E.TVP2 574.04 € NSK Rulman 7912A5TRV1VSUMP3
FAG Rulman NJ2314E.TVP2.C3 574.04 € NSK Rulman 7912CTRV1VSULP3
FAG Rulman NJ2314E.TVP2.C4 638.80 € NSK Rulman 7912CTRV1VSUMP3
FAG Rulman NJ2315E.M1 1,160.78 € NSK Rulman 7913A5TRV1VDUMP3
FAG Rulman NJ2315E.M1.C3 1,160.78 € NSK Rulman 7913A5TRV1VSULP3
FAG Rulman NJ2315E.TVP2 749.94 € NSK Rulman 7913A5TRV1VSUMP3
FAG Rulman NJ2315E.TVP2.C3 709.03 € NSK Rulman 7913CTRV1VDULP3
FAG Rulman NJ2315E.TVP2.C4 881.06 € NSK Rulman 7913CTRV1VSULP3
FAG Rulman NJ2316E.M1 1,393.35 € NSK Rulman 7913CTRV1VSUMP3
FAG Rulman NJ2316E.TVP2 809.98 € NSK Rulman 7914A5TRV1VDUMP3
FAG Rulman NJ2316E.TVP2.C3 809.98 € NSK Rulman 7914A5TRV1VSULP3
FAG Rulman NJ2316E.TVP2.C4 965.70 € NSK Rulman 7914A5TRV1VSUMP3
FAG Rulman NJ2317E.M1.C3 1,618.97 € NSK Rulman 7914CTRV1VDULP3
FAG Rulman NJ2317E.TVP2 940.90 € NSK Rulman 7914CTRV1VSULP3
FAG Rulman NJ2317E.TVP2.C3 940.90 € NSK Rulman 7914CTRV1VSUMP3
FAG Rulman NJ2318E.M1 1,877.48 € NSK Rulman 7915A5TRV1VSULP3
FAG Rulman NJ2318E.M1.C3 1,877.48 € NSK Rulman 7915A5TRV1VSUMP3
FAG Rulman NJ2318E.TVP2 1,183.67 € NSK Rulman 7915CTRV1VSULP3
FAG Rulman NJ2318E.TVP2.C3 1,183.67 € NSK Rulman 7915CTRV1VSUMP3
FAG Rulman NJ2319E.M1 2,094.06 € NSK Rulman 7916A5TRV1VDUHP3
FAG Rulman NJ2319E.M1.C3 2,094.06 € NSK Rulman 7916A5TRV1VDULP3
FAG Rulman NJ2319E.TVP2 1,433.06 € NSK Rulman 7916A5TRV1VSULP3
FAG Rulman NJ2320E.M1 2,484.58 € NSK Rulman 7916A5TRV1VSUMP3
FAG Rulman NJ2320E.M1.C3 2,484.58 € NSK Rulman 7916CTRV1VSULP3
FAG Rulman NJ2320E.M1A.C4 2,646.06 € NSK Rulman 7916CTRV1VSUMP3
FAG Rulman NJ2320E.TVP2 1,713.06 € NSK Rulman 7917A5TRV1VSULP3
FAG Rulman NJ2320E.TVP2.C3 1,713.06 € NSK Rulman 7917A5TRV1VSUMP3
FAG Rulman NJ2322E.M1 3,676.59 € NSK Rulman 7917CTRV1VSULP3
FAG Rulman NJ2322E.M1.C3 3,676.59 € NSK Rulman 7917CTRV1VSUMP3
FAG Rulman NJ2322E.TVP2 2,548.06 € NSK Rulman 7918A5TRV1VSULP3
FAG Rulman NJ2322E.TVP2.C3 2,548.06 € NSK Rulman 7918A5TRV1VSUMP3
FAG Rulman NJ2324E.M1 4,871.31 € NSK Rulman 7918CTRV1VSULP3
FAG Rulman NJ2326E.M1 6,071.46 € NSK Rulman 7918CTRV1VSUMP3
FAG Rulman NJ232E.M1 2,562.32 € NSK Rulman 7919A5TRV1VSULP3
FAG Rulman NJ232E.M1.C3 2,562.32 € NSK Rulman 7919A5TRV1VSUMP3
FAG Rulman NJ234E.M1 2,962.58 € NSK Rulman 7919CTRV1VSULP3
FAG Rulman NJ234E.M1.C3 2,962.58 € NSK Rulman 7919CTRV1VSUMP3
FAG Rulman NJ236E.M1 3,222.71 € NSK Rulman 7920A5TRV1VSULP3
FAG Rulman NJ240E.M1 4,474.14 € NSK Rulman 7920A5TRV1VSUMP3
FAG Rulman NJ244E.M1 7,144.19 € NSK Rulman 7920CTRV1VSULP3
FAG Rulman NJ244E.M1.C3 7,144.19 € NSK Rulman 7920CTRV1VSUMP3
FAG Rulman NJ303E.TVP2 83.26 € Komatsu is makinası rulmanı 56B-15-19420
FAG Rulman NJ304E.TVP2 73.02 € Komatsu is makinası rulmanı 714-07-12280
FAG Rulman NJ304E.TVP2.C3 73.02 € Komatsu is makinası rulmanı 56B-15-19410
FAG Rulman NJ305E.TVP2 79.34 € Komatsu is makinası rulmanı 714-07-12270
FAG Rulman NJ305E.TVP2.C3 79.34 € Komatsu is makinası rulmanı 300060
FAG Rulman NJ306E.M1 201.49 € Komatsu is makinası rulmanı 300061
FAG Rulman NJ306E.TVP2 103.41 € Komatsu is makinası rulmanı 1620046
FAG Rulman NJ306E.TVP2.C3 103.41 € Komatsu is makinası rulmanı 1620074
FAG Rulman NJ307E.M1 224.01 € Komatsu is makinası rulmanı 2552987
FAG Rulman NJ307E.M1.C3 224.01 € Komatsu is makinası rulmanı 7451221
FAG Rulman NJ307E.TVP2 109.87 € Komatsu is makinası rulmanı 9428488
FAG Rulman NJ307E.TVP2.C3 118.01 € Komatsu is makinası rulmanı 9428488
FAG Rulman NJ308E.M1.C3 331.11 € Komatsu is makinası rulmanı 9440087
FAG Rulman NJ308E.TVP2 137.75 € Komatsu is makinası rulmanı 9440087
FAG Rulman NJ308E.TVP2.C3 137.75 € Komatsu is makinası rulmanı 9440395
FAG Rulman NJ309E.M1.C3 323.96 € Komatsu is makinası rulmanı 9440395
FAG Rulman NJ309E.TVP2 161.60 € Komatsu is makinası rulmanı 16270015
FAG Rulman NJ309E.TVP2.C3 161.60 € Komatsu is makinası rulmanı 16270016
DPE price list 69 / 84
RULMAN BRÜT FİYAT LİSTESİ
Br. Fiyat Br. Fiyat
Marka Rulman No (Euro) Marka Rulman No (Euro)
FAG Rulman NJ310E.M1.C3 387.63 € Komatsu is makinası rulmanı 16270023
FAG Rulman NJ310E.TVP2 166.96 € Komatsu is makinası rulmanı 16270026
FAG Rulman NJ310E.TVP2.C3 166.96 € Komatsu is makinası rulmanı 16270049
FAG Rulman NJ311E.M1.C3 494.78 € Komatsu is makinası rulmanı 16270068
FAG Rulman NJ311E.TVP2 227.73 € Komatsu is makinası rulmanı 16270075
FAG Rulman NJ311E.TVP2.C3 244.09 € Komatsu is makinası rulmanı 26270355
FAG Rulman NJ312E.M1.C3 623.51 € Komatsu is makinası rulmanı 26270355
FAG Rulman NJ312E.TVP2 267.20 € Komatsu is makinası rulmanı 26270355
FAG Rulman NJ312E.TVP2.C3 267.20 € Komatsu is makinası rulmanı 26270356
FAG Rulman NJ313E.TVP2 322.46 € Komatsu is makinası rulmanı 26270356
FAG Rulman NJ313E.TVP2.C3 345.66 € Komatsu is makinası rulmanı 26270356
FAG Rulman NJ314E.TVP2 381.77 € Komatsu is makinası rulmanı 26270358
FAG Rulman NJ314E.TVP2.C3 409.06 € Komatsu is makinası rulmanı 26270358
FAG Rulman NJ315E.M1.C3 736.73 € Komatsu is makinası rulmanı 26270358
FAG Rulman NJ315E.TVP2 443.11 € Komatsu is makinası rulmanı 26270372
FAG Rulman NJ315E.TVP2.C3 474.52 € Komatsu is makinası rulmanı 26270372
FAG Rulman NJ316E.TVP2 516.79 € Komatsu is makinası rulmanı 26270372
FAG Rulman NJ316E.TVP2.C3 553.64 € Komatsu is makinası rulmanı 26270384
FAG Rulman NJ317E.M1 1,147.76 € Komatsu is makinası rulmanı 26270384
FAG Rulman NJ317E.M1.C3 1,147.76 € Komatsu is makinası rulmanı 26270384
FAG Rulman NJ317E.TVP2 613.93 € Komatsu is makinası rulmanı 26273312
FAG Rulman NJ317E.TVP2.C3 613.93 € Komatsu is makinası rulmanı 26277147
FAG Rulman NJ318E.TVP2 765.68 € Komatsu is makinası rulmanı 26277147
FAG Rulman NJ318E.TVP2.C3 765.68 € Komatsu is makinası rulmanı 26288617
FAG Rulman NJ319E.TVP2 887.38 € Komatsu is makinası rulmanı 26288619
FAG Rulman NJ319E.TVP2.C3 887.38 € Komatsu is makinası rulmanı 26288621
FAG Rulman NJ320E.M1 1,930.02 € Komatsu is makinası rulmanı 26288621
FAG Rulman NJ320E.M1.C3 1,930.02 € Komatsu is makinası rulmanı 26288622
FAG Rulman NJ320E.TVP2 1,154.80 € Komatsu is makinası rulmanı 26288622
FAG Rulman NJ320E.TVP2.C3 1,154.80 € Komatsu is makinası rulmanı 26288622
FAG Rulman NJ322E.TVP2 1,496.76 € Komatsu is makinası rulmanı 26288623
FAG Rulman NJ322E.TVP2.C3 1,496.76 € Komatsu is makinası rulmanı 26288623
FAG Rulman NJ324E.M1 2,851.02 € Komatsu is makinası rulmanı 26288623
FAG Rulman NJ324E.M1.C3 2,851.02 € Komatsu is makinası rulmanı 2562211810
FAG Rulman NJ324E.TVP2 1,834.87 € Komatsu is makinası rulmanı 2562211810
FAG Rulman NJ324E.TVP2.C3 1,834.87 € Komatsu is makinası rulmanı 2562211820
FAG Rulman NJ326E.M1 3,449.36 € Komatsu is makinası rulmanı 2562211820
FAG Rulman NJ326E.TVP2 2,218.34 € Komatsu is makinası rulmanı 2610000890
FAG Rulman NJ328E.M1 4,142.70 € Komatsu is makinası rulmanı 2621411460
FAG Rulman NJ330E.M1 5,642.14 € Komatsu is makinası rulmanı 2621411470
FAG Rulman NJ332E.M1 6,341.91 € Komatsu is makinası rulmanı 2621411470
FAG Rulman NJ332E.M1.C3 6,341.91 € Komatsu is makinası rulmanı 2621411470
FAG Rulman NJ406M1 429.95 € Komatsu is makinası rulmanı 2621411480
FAG Rulman NJ407 338.21 € Komatsu is makinası rulmanı 2621411480
FAG Rulman NJ408 407.43 € Komatsu is makinası rulmanı 2621471360
FAG Rulman NJ408.C3 407.43 € Komatsu is makinası rulmanı 2627012290
FAG Rulman NJ408M1 591.36 € Komatsu is makinası rulmanı 2627012290
FAG Rulman NJ409M1 669.31 € Komatsu is makinası rulmanı 2627012290
FAG Rulman NJ409M1A.C3 621.72 € Komatsu is makinası rulmanı 2627058190
FAG Rulman NJ411 1,201.49 € Komatsu is makinası rulmanı 2627061220
FAG Rulman NJ412 720.28 € Komatsu is makinası rulmanı 2627061240
FAG Rulman NJ413 1,024.72 € Komatsu is makinası rulmanı 2628702140
FAG Rulman NJ414 1,649.61 € Komatsu is makinası rulmanı 2628709580
FAG Rulman NJ414.C3 1,649.61 € Komatsu is makinası rulmanı 2629751830
FAG Rulman NJ416M1 1,943.67 € Komatsu is makinası rulmanı 2629751830
FAG Rulman NJ417M1 2,417.93 € Komatsu is makinası rulmanı 2636101112
FAG Rulman NJ418M1 2,526.92 € Komatsu is makinası rulmanı 26170050000
FAG Rulman NN3006ASK.M.SP 967.04 € Komatsu is makinası rulmanı 26170050000
FAG Rulman NN3007ASK.M.SP 967.04 € Komatsu is makinası rulmanı 26170050100
FAG Rulman NN3008ASK.M.SP 914.69 € Komatsu is makinası rulmanı 26170050100
FAG Rulman NN3009ASK.M.SP 965.33 € Komatsu is makinası rulmanı 26230050600
FAG Rulman NN3010ASK.M.SP 967.04 € Komatsu is makinası rulmanı 26230050600
FAG Rulman NN3011ASK.M.SP 1,031.67 € Komatsu is makinası rulmanı 26659577000
FAG Rulman NN3012ASK.M.SP 1,091.02 € Komatsu is makinası rulmanı 26659578000
DPE price list 70 / 84
RULMAN BRÜT FİYAT LİSTESİ
Br. Fiyat Br. Fiyat
Marka Rulman No (Euro) Marka Rulman No (Euro)
FAG Rulman NN3013ASK.M.SP 1,129.47 € Komatsu is makinası rulmanı 26685236000
FAG Rulman NN3014ASK.M.SP 1,225.41 € Komatsu is makinası rulmanı 26685237000
FAG Rulman NN3015ASK.M.SP 1,228.90 € Komatsu is makinası rulmanı 26730050700
FAG Rulman NN3016ASK.M.SP 1,304.02 € Komatsu is makinası rulmanı 26730050700
FAG Rulman NN3017ASK.M.SP 1,429.63 € Komatsu is makinası rulmanı 1620047/1620050
FAG Rulman NN3018ASK.M.SP 1,698.48 € Komatsu is makinası rulmanı 16270018/16270019
FAG Rulman NN3019ASK.M.SP 1,867.75 € Komatsu is makinası rulmanı 16270066/16270067
FAG Rulman NN3020ASK.M.SP 1,914.97 € Kobelco P/H iş makinası rulmanı 2538512-00-S
FAG Rulman NN3021ASK.M.SP 2,166.27 € Kobelco P/H iş makinası rulmanı 25388-07091
FAG Rulman NN3022ASK.M.SP 2,276.26 € Kobelco P/H iş makinası rulmanı 25388-17001
FAG Rulman NN3024ASK.M.SP 2,604.46 € Kobelco P/H iş makinası rulmanı 25388-31121
FAG Rulman NN3026ASK.M.SP 3,177.04 € Kobelco P/H iş makinası rulmanı 25388-31121
FAG Rulman NN3028ASK.M.SP 3,546.96 € Kobelco P/H iş makinası rulmanı 25507050B
FAG Rulman NN3030ASK.M.SP 4,173.68 € Kobelco P/H iş makinası rulmanı 255-07-55030
FAG Rulman NN3032ASK.M.SP 5,444.46 € Kobelco P/H iş makinası rulmanı 2552987HE00000
FAG Rulman NN3034ASK.M.SP 6,769.97 € Kobelco P/H iş makinası rulmanı 256-00-20060
FAG Rulman NN3036ASK.M.SP 8,284.67 € Kobelco P/H iş makinası rulmanı 256-00-20060
FAG Rulman NNU4920S.M.SP 2,002.21 € Kobelco P/H iş makinası rulmanı 256A3-02021
FAG Rulman NNU4920SK.M.SP 2,288.36 € Kobelco P/H iş makinası rulmanı 256C1-12151
FAG Rulman NNU4921SK.M.SP 2,072.04 € Kobelco P/H iş makinası rulmanı 256C3-02021
FAG Rulman NNU4922S.M.SP 2,101.72 € Kobelco P/H iş makinası rulmanı 256C7-42081
FAG Rulman NNU4922SK.M.SP 2,101.72 € Kobelco P/H iş makinası rulmanı 256C7-42082
FAG Rulman NNU4924S.M.SP 2,325.13 € Kobelco P/H iş makinası rulmanı 256G3-02051
FAG Rulman NNU4924SK.M.SP 2,325.13 € Kobelco P/H iş makinası rulmanı 256J3-02051
FAG Rulman NNU4926S.M.SP 2,812.11 € Kobelco P/H iş makinası rulmanı 256J3-42021
FAG Rulman NNU4926SK.M.SP 2,812.11 € Kobelco P/H iş makinası rulmanı 256J3-42031
FAG Rulman NNU4930S.M.SP 3,831.58 € Kobelco P/H iş makinası rulmanı 256J3-42031
FAG Rulman NNU4930SK.M.SP 3,831.58 € Kobelco P/H iş makinası rulmanı 256J3-42101
FAG Rulman NU1005 119.83 € Kobelco P/H iş makinası rulmanı 256J3-42101
FAG Rulman NU1006 94.51 € Kobelco P/H iş makinası rulmanı 25784-32321
FAG Rulman NU1006M1 157.49 € Kobelco P/H iş makinası rulmanı 25784-32321
FAG Rulman NU1007M1 168.35 € Kobelco P/H iş makinası rulmanı 25784-32331
FAG Rulman NU1008M1 191.03 € Kobelco P/H iş makinası rulmanı 25784-32331
FAG Rulman NU1009M1 192.28 € Kobelco P/H iş makinası rulmanı 25902-1206
FAG Rulman NU1010M1 267.45 € Kobelco P/H iş makinası rulmanı 25902-1207
FAG Rulman NU1011M1 273.11 € Kobelco P/H iş makinası rulmanı 2593140-02-12
FAG Rulman NU1012M1 311.22 € Kobelco P/H iş makinası rulmanı 2593140-02-12
FAG Rulman NU1013M1 337.44 € Kobelco P/H iş makinası rulmanı 2593140-02-12
FAG Rulman NU1014M1 423.45 € Kobelco P/H iş makinası rulmanı 25AA41250-00
FAG Rulman NU1015M1 457.71 € Kobelco P/H iş makinası rulmanı 25AA47280-00
FAG Rulman NU1016M1 482.30 € Kobelco P/H iş makinası rulmanı 25AA47500-00
FAG Rulman NU1016M1.C3 482.30 € Kobelco P/H iş makinası rulmanı 25AA5244A
FAG Rulman NU1017M1 494.98 € Kobelco P/H iş makinası rulmanı 25AA52850
FAG Rulman NU1017M1.C3 494.98 € Kobelco P/H iş makinası rulmanı 25AA53571-04
FAG Rulman NU1018M1 561.03 € Kobelco P/H iş makinası rulmanı 25AA61160-00
FAG Rulman NU1019M1 644.72 € Kobelco P/H iş makinası rulmanı 25AA61160-01
FAG Rulman NU1019M1.C3 644.72 € Kobelco P/H iş makinası rulmanı 25AA75020-01
FAG Rulman NU1020M1 655.86 € Kobelco P/H iş makinası rulmanı 25AA75030-00
FAG Rulman NU1020M1.C3 655.86 € Kobelco P/H iş makinası rulmanı 25AA75060-00
FAG Rulman NU1021M1 506.04 € Kobelco P/H iş makinası rulmanı 25AA75070-00
FAG Rulman NU1021M1.C3 506.04 € Kobelco P/H iş makinası rulmanı 25AA75510-02
FAG Rulman NU1022M1 813.40 € Kobelco P/H iş makinası rulmanı 25AA75530 B
FAG Rulman NU1022M1.C3 872.34 € Kobelco P/H iş makinası rulmanı 25AA75530-00
FAG Rulman NU1024M1 876.05 € Kobelco P/H iş makinası rulmanı 25AA75530-00
FAG Rulman NU1024M1.C3 875.19 € Kobelco P/H iş makinası rulmanı 25AA75540-00
FAG Rulman NU1026M1 954.55 € Kobelco P/H iş makinası rulmanı 25AA75550-00
FAG Rulman NU1026M1.C3 954.55 € Kobelco P/H iş makinası rulmanı 25AA7722A
FAG Rulman NU1028M1 1,158.17 € Kobelco P/H iş makinası rulmanı 25AA7752A
FAG Rulman NU1028-M1-C3 1,269.90 € Kobelco P/H iş makinası rulmanı 25AA7754A
FAG Rulman NU1030M1 1,305.06 € Kobelco P/H iş makinası rulmanı 25AA7777A
FAG Rulman NU1030M1.C3 1,382.69 € Kobelco P/H iş makinası rulmanı 25AA7791A
FAG Rulman NU1032M1 1,573.65 € Kobelco P/H iş makinası rulmanı 25AA7793A
FAG Rulman NU1032M1.C3 1,573.65 € Kobelco P/H iş makinası rulmanı 25AA7922A
FAG Rulman NU1034M1 2,092.80 € Kobelco P/H iş makinası rulmanı 25AA79250-02
DPE price list 71 / 84
RULMAN BRÜT FİYAT LİSTESİ
Br. Fiyat Br. Fiyat
Marka Rulman No (Euro) Marka Rulman No (Euro)
FAG Rulman NU1034M1.C3 2,092.80 € Kobelco P/H iş makinası rulmanı 25BA20030-
FAG Rulman NU1036M1 2,259.60 € Kobelco P/H iş makinası rulmanı 25BA20030-01
FAG Rulman NU1036M1.C3 2,259.60 € Kobelco P/H iş makinası rulmanı 25BA53320
FAG Rulman NU1038M1 2,817.34 € Kobelco P/H iş makinası rulmanı 25BA53320-
FAG Rulman NU1038M1.C3 2,817.34 € Kobelco P/H iş makinası rulmanı 25BA53320-02
FAG Rulman NU1038M1A.C3 2,817.34 € Kobelco P/H iş makinası rulmanı 25BA53330-
FAG Rulman NU1040M1.C3 3,140.47 € Kobelco P/H iş makinası rulmanı 25BA53330-04
FAG Rulman NU1040M1A 2,964.71 € Kobelco P/H iş makinası rulmanı 25BA53450-01
FAG Rulman NU1040M1A.C3 3,140.47 € Kobelco P/H iş makinası rulmanı 25BA76010-00
FAG Rulman NU1044M1 4,181.50 € Kobelco P/H iş makinası rulmanı 25BA76030-00
FAG Rulman NU1048M1 5,069.91 € Kobelco P/H iş makinası rulmanı 25BA77191-03
FAG Rulman NU202E.M1A 120.16 € Kobelco P/H iş makinası rulmanı 25HA30263
FAG Rulman NU202E.TVP2 50.57 € Kobelco P/H iş makinası rulmanı 25HA30263-06
FAG Rulman NU203E.TVP2 56.65 € Kobelco P/H iş makinası rulmanı 25HA30263-06
FAG Rulman NU204E.TVP2 57.39 € Kobelco P/H iş makinası rulmanı 25HA53072
FAG Rulman NU204E.TVP2.C3 57.39 € Kobelco P/H iş makinası rulmanı 25HA53072-
FAG Rulman NU205E.M1.C3 138.09 € Kobelco P/H iş makinası rulmanı 25HA53072-04
FAG Rulman NU205E.TVP2 59.08 € Kobelco P/H iş makinası rulmanı 25HA53100
FAG Rulman NU205E.TVP2.C3 60.85 € Kobelco P/H iş makinası rulmanı 25HA53100-01
FAG Rulman NU206E.M1 159.26 € Kobelco P/H iş makinası rulmanı 25HA53292
FAG Rulman NU206E.TVP2 71.99 € Kobelco P/H iş makinası rulmanı 25HA53292-02
FAG Rulman NU206E.TVP2.C3 74.19 € Kobelco P/H iş makinası rulmanı 25HA77161
FAG Rulman NU206EK.TVP2.C3 99.62 € Kobelco P/H iş makinası rulmanı 25HA77161-02
FAG Rulman NU207E.M1 208.85 € Kobelco P/H iş makinası rulmanı 25JA75010-00
FAG Rulman NU207E.M1.C3 208.85 € Kobelco P/H iş makinası rulmanı 25JGS1509
FAG Rulman NU207E.TVP2 81.48 € Kobelco P/H iş makinası rulmanı 25JGS1509
FAG Rulman NU207E.TVP2.C3 83.77 € Kobelco P/H iş makinası rulmanı 25JGS1509
FAG Rulman NU207EK.TVP2.C3 116.62 € Kobelco P/H iş makinası rulmanı 25JGS1509-01
FAG Rulman NU208E.M1 227.96 € Kobelco P/H iş makinası rulmanı 25JGS1509-02
FAG Rulman NU208E.M1.C3 227.96 € Kobelco P/H iş makinası rulmanı 25JGS1509-03
FAG Rulman NU208E.TVP2 91.61 € Kobelco P/H iş makinası rulmanı 25K1
FAG Rulman NU208E.TVP2.C3 94.20 € Kobelco P/H iş makinası rulmanı 25K1-0201
FAG Rulman NU208EK.TVP2.C3 131.53 € Kobelco P/H iş makinası rulmanı 25K1-0202
FAG Rulman NU209E.M1 219.29 € Kobelco P/H iş makinası rulmanı 25K1-0403
FAG Rulman NU209E.TVP2 105.83 € Kobelco P/H iş makinası rulmanı 25K2-0304 5S
FAG Rulman NU209E.TVP2.C3 108.91 € Kobelco P/H iş makinası rulmanı 25K9-0286
FAG Rulman NU209EK.TVP2.C3 141.95 € Kobelco P/H iş makinası rulmanı 25K9-0287
FAG Rulman NU210E.M1.C3 265.05 € Kobelco P/H iş makinası rulmanı 25SA20520-00
FAG Rulman NU210E.TVP2 114.56 € Kobelco P/H iş makinası rulmanı 25SA-2190
FAG Rulman NU210E.TVP2.C3 117.79 € Kobelco P/H iş makinası rulmanı 25SA42050-02
FAG Rulman NU210EK.TVP2.C3 152.10 € Kobelco P/H iş makinası rulmanı 25SA42060-01
FAG Rulman NU211E.M1 309.60 € Kobelco P/H iş makinası rulmanı 25SA4333-A
FAG Rulman NU211E.M1.C3 309.60 € Kobelco P/H iş makinası rulmanı 25SA4850
FAG Rulman NU211E.TVP2 137.75 € Kobelco P/H iş makinası rulmanı 25SA-5340-01
FAG Rulman NU211E.TVP2.C3 137.75 € Kobelco P/H iş makinası rulmanı 25SA75010-01
FAG Rulman NU211EK.TVP2.C3 197.20 € Kobelco P/H iş makinası rulmanı 25SA76010-01
FAG Rulman NU212E.TVP2 147.73 € Kobelco P/H iş makinası rulmanı 25SA76020-01
FAG Rulman NU212E.TVP2.C3 147.73 € Kobelco P/H iş makinası rulmanı 25SA76030-01
FAG Rulman NU213E.M1.C3 422.08 € Kobelco P/H iş makinası rulmanı 25SA76030-01
FAG Rulman NU213E.TVP2 188.17 € Kobelco P/H iş makinası rulmanı 25SA76551-00
FAG Rulman NU213E.TVP2.C3 193.67 € Kobelco P/H iş makinası rulmanı 25SA76580
FAG Rulman NU213EK.TVP2.C3 253.50 € Kobelco P/H iş makinası rulmanı 25SA76590-00
FAG Rulman NU214E.TVP2 203.21 € Kobelco P/H iş makinası rulmanı 25SA76591-00
FAG Rulman NU214E.TVP2.C3 203.21 € Kobelco P/H iş makinası rulmanı 25SA77150-00
FAG Rulman NU215E.M1 427.51 € Kobelco P/H iş makinası rulmanı 25SA77160-00
FAG Rulman NU215E.M1.C3 427.51 € Kobelco P/H iş makinası rulmanı 25SA77250-02
FAG Rulman NU215E.TVP2 223.61 € Kobelco P/H iş makinası rulmanı 25SA77251-03
FAG Rulman NU215E.TVP2.C3 223.61 € Kobelco P/H iş makinası rulmanı 25SA77260-02
FAG Rulman NU216E.M1 485.15 € Kobelco P/H iş makinası rulmanı 25SA77440-02
FAG Rulman NU216E.M1.C3 485.15 € Kobelco P/H iş makinası rulmanı 25SA77440-02
FAG Rulman NU216E.TVP2 257.08 € Kobelco P/H iş makinası rulmanı 25T816D10
FAG Rulman NU216E.TVP2.C3 257.08 € Kobelco P/H iş makinası rulmanı 25T816D11
FAG Rulman NU217E.TVP2 299.35 € Kobelco P/H iş makinası rulmanı 25T816D12
FAG Rulman NU217E.TVP2.C3 299.35 € Kobelco P/H iş makinası rulmanı 25T816D14
DPE price list 72 / 84
RULMAN BRÜT FİYAT LİSTESİ
Br. Fiyat Br. Fiyat
Marka Rulman No (Euro) Marka Rulman No (Euro)
FAG Rulman NU218E.M1 737.07 € Kobelco P/H iş makinası rulmanı 25T816D15
FAG Rulman NU218E.M1.C3 737.07 € Kobelco P/H iş makinası rulmanı 25T816D15
FAG Rulman NU218E.TVP2 355.93 € Kobelco P/H iş makinası rulmanı 25T816D16
FAG Rulman NU218E.TVP2.C3 355.93 € Kobelco P/H iş makinası rulmanı 25T816D17
FAG Rulman NU219E.M1 847.54 € Kobelco P/H iş makinası rulmanı 25T816D19
FAG Rulman NU219E.M1.C3 847.54 € Kobelco P/H iş makinası rulmanı 25T816D20
FAG Rulman NU219E.TVP2 416.62 € Kobelco P/H iş makinası rulmanı 25T816D21
FAG Rulman NU219E.TVP2.C3 416.62 € Kobelco P/H iş makinası rulmanı 25T816D23
FAG Rulman NU2203E.TVP2 71.90 € Kobelco P/H iş makinası rulmanı 25T816D3
FAG Rulman NU2204E.TVP2 72.01 € Kobelco P/H iş makinası rulmanı 25T816D5
FAG Rulman NU2205E.TVP2 74.61 € Kobelco P/H iş makinası rulmanı 25T816D52
FAG Rulman NU2205E.TVP2.C3 79.11 € Kobelco P/H iş makinası rulmanı 25T816D6
FAG Rulman NU2206E.M1 182.78 € Kobelco P/H iş makinası rulmanı 25T816D7
FAG Rulman NU2206E.TVP2 88.65 € Kobelco P/H iş makinası rulmanı 25T816D8
FAG Rulman NU2206E.TVP2.C3 88.65 € Kobelco P/H iş makinası rulmanı 25T816D9
FAG Rulman NU2207E.M1.C3 206.70 € Kobelco P/H iş makinası rulmanı 25T817D1
FAG Rulman NU2207E.TVP2 101.35 € Kobelco P/H iş makinası rulmanı 25T817D10
FAG Rulman NU2207E.TVP2.C3 108.54 € Kobelco P/H iş makinası rulmanı 25T817D11
FAG Rulman NU2208E.M1.C3 235.91 € Kobelco P/H iş makinası rulmanı 25T817D12
FAG Rulman NU2208E.TVP2 118.23 € Kobelco P/H iş makinası rulmanı 25T817D13
FAG Rulman NU2208E.TVP2.C3 118.23 € Kobelco P/H iş makinası rulmanı 25T817D14
FAG Rulman NU2209E.TVP2 131.95 € Kobelco P/H iş makinası rulmanı 25T817D3
FAG Rulman NU2209E.TVP2.C3 131.95 € Kobelco P/H iş makinası rulmanı 25T817D4
FAG Rulman NU220E.M1 921.12 € Kobelco P/H iş makinası rulmanı 25T817D7
FAG Rulman NU220E.M1.C3 921.12 € Kobelco P/H iş makinası rulmanı 25T817D9
FAG Rulman NU220E.TVP2 486.86 € Kobelco P/H iş makinası rulmanı 25T818D10
FAG Rulman NU220E.TVP2.C3 486.86 € Kobelco P/H iş makinası rulmanı 25T818D11
FAG Rulman NU2210E.M1 544.40 € Kobelco P/H iş makinası rulmanı 25T818D13
FAG Rulman NU2210E.M1.C3 544.40 € Kobelco P/H iş makinası rulmanı 25T818D2
FAG Rulman NU2210E.TVP2 143.84 € Kobelco P/H iş makinası rulmanı 25T818D3
FAG Rulman NU2210E.TVP2.C3 148.02 € Kobelco P/H iş makinası rulmanı 25T818D4
FAG Rulman NU2211E.M1 376.42 € Kobelco P/H iş makinası rulmanı 25T818D5
FAG Rulman NU2211E.TVP2 169.75 € Kobelco P/H iş makinası rulmanı 25T818D7
FAG Rulman NU2211E.TVP2.C3 169.75 € Kobelco P/H iş makinası rulmanı 25T818D8
FAG Rulman NU2212E.M1 429.79 € Kobelco P/H iş makinası rulmanı 25T819D10
FAG Rulman NU2212E.M1A.C3 429.79 € Kobelco P/H iş makinası rulmanı 25T819D12
FAG Rulman NU2212E.TVP2 194.99 € Kobelco P/H iş makinası rulmanı 25T819D14
FAG Rulman NU2212E.TVP2.C3 201.15 € Kobelco P/H iş makinası rulmanı 25T819D20
FAG Rulman NU2213E.M1 492.67 € Kobelco P/H iş makinası rulmanı 25T819D21
FAG Rulman NU2213E.TVP2 230.51 € Kobelco P/H iş makinası rulmanı 25T819D4
FAG Rulman NU2213E.TVP2.C3 230.51 € Kobelco P/H iş makinası rulmanı 25T819D5
FAG Rulman NU2214E.TVP2 257.73 € Kobelco P/H iş makinası rulmanı 25T819D6
FAG Rulman NU2214E.TVP2.C3 257.73 € Kobelco P/H iş makinası rulmanı 25T819D7
FAG Rulman NU2215E.M1 653.46 € Kobelco P/H iş makinası rulmanı 25T819D7
FAG Rulman NU2215E.M1.C3 653.46 € Kobelco P/H iş makinası rulmanı 25T819D8
FAG Rulman NU2215E.TVP2 278.22 € Kobelco P/H iş makinası rulmanı 25T819D9
FAG Rulman NU2215E.TVP2.C3 278.22 € Kobelco P/H iş makinası rulmanı 25T820D5
FAG Rulman NU2216E.M1 680.96 € Kobelco P/H iş makinası rulmanı 25T820D8
FAG Rulman NU2216E.M1.C3 680.96 € Kobelco P/H iş makinası rulmanı 25T820D9
FAG Rulman NU2216E.TVP2 330.02 € Kobelco P/H iş makinası rulmanı 25T822D4
FAG Rulman NU2216E.TVP2.C3 330.02 € Kobelco P/H iş makinası rulmanı 25T822D5
FAG Rulman NU2217E.M1 733.37 € Kobelco P/H iş makinası rulmanı 25T823D11
FAG Rulman NU2217E.TVP2 389.32 € Kobelco P/H iş makinası rulmanı 25T823D13
FAG Rulman NU2217E.TVP2.C3 389.32 € Kobelco P/H iş makinası rulmanı 25T823D16
FAG Rulman NU2218E.M1.C3 815.37 € Kobelco P/H iş makinası rulmanı 25T824D2
FAG Rulman NU2218E.TVP2 456.17 € Kobelco P/H iş makinası rulmanı 25T828D8
FAG Rulman NU2218E.TVP2.C3 456.17 € Kobelco P/H iş makinası rulmanı 25T830D3
FAG Rulman NU2219E.M1 921.12 € Kobelco P/H iş makinası rulmanı 25T832D1
FAG Rulman NU2219E.M1.C3 921.12 € Kobelco P/H iş makinası rulmanı 25TAC62DBC10PN7
FAG Rulman NU2219E.TVP2 539.99 € Kobelco P/H iş makinası rulmanı 25U3011560
FAG Rulman NU2219E.TVP2.C3 539.99 € Kobelco P/H iş makinası rulmanı 25VE53010
FAG Rulman NU2220E.M1 1,112.57 € Kobelco P/H iş makinası rulmanı 25VE53010-00
FAG Rulman NU2220E.M1.C3 1,112.57 € Kobelco P/H iş makinası rulmanı 25VE53040
FAG Rulman NU2220E.M1A.C3 1,163.19 € Kobelco P/H iş makinası rulmanı 25VE53040-00
DPE price list 73 / 84
RULMAN BRÜT FİYAT LİSTESİ
Br. Fiyat Br. Fiyat
Marka Rulman No (Euro) Marka Rulman No (Euro)
FAG Rulman NU2220E.TVP2 648.37 € Kobelco P/H iş makinası rulmanı 25VE53070
FAG Rulman NU2220E.TVP2.C3 648.37 € Kobelco P/H iş makinası rulmanı 25VE53070-00
FAG Rulman NU2222E.M1 1,558.32 € Kobelco P/H iş makinası rulmanı 25W800L1T
FAG Rulman NU2222E.M1.C3 1,558.32 € Kobelco P/H iş makinası rulmanı 25X200X1
FAG Rulman NU2222E.TVP2 882.34 € Kobelco P/H iş makinası rulmanı 25X230X1
FAG Rulman NU2224E.M1 1,927.40 € Kobelco P/H iş makinası rulmanı 25X300X1
FAG Rulman NU2224E.M1.C3 2,152.19 € Kobelco P/H iş makinası rulmanı 25X30X20
FAG Rulman NU2224E.M1A.C3 1,927.40 € Kobelco P/H iş makinası rulmanı 25X33X24
FAG Rulman NU2224E.TVP2 1,114.10 € Kobelco P/H iş makinası rulmanı 25X42X1
FAG Rulman NU2224E.TVP2.C3 1,114.10 € Kobelco P/H iş makinası rulmanı 25X485X1
FAG Rulman NU2226E.M1 2,015.13 € Kobelco P/H iş makinası rulmanı 25X500X1
FAG Rulman NU2226E.M1.C3 2,015.13 € Kobelco P/H iş makinası rulmanı 25X505X1
FAG Rulman NU2226E.TVP2 1,228.58 € Kobelco P/H iş makinası rulmanı 25X515X1
FAG Rulman NU2226E.TVP2.C3 1,228.58 € Kobelco P/H iş makinası rulmanı 25X620X1
FAG Rulman NU2228E.M1 2,709.61 € Kobelco P/H iş makinası rulmanı 25X62-1DBP4
FAG Rulman NU2228E.M1.C3 2,709.61 € Kobelco P/H iş makinası rulmanı 25X765X1
FAG Rulman NU2228E.M1A.C3 2,709.61 € Kobelco P/H iş makinası rulmanı 25X970X1
FAG Rulman NU222E.M1 1,386.58 € Kobelco P/H iş makinası rulmanı 25Z100D13
FAG Rulman NU222E.M1.C3 1,386.58 € Kobelco P/H iş makinası rulmanı 25Z100D15
FAG Rulman NU222E.TVP2 616.39 € Kobelco P/H iş makinası rulmanı 25Z100D7
FAG Rulman NU222E.TVP2.C3 616.39 € Kobelco P/H iş makinası rulmanı 25Z102D17
FAG Rulman NU2230E.M1 3,032.28 € Kobelco P/H iş makinası rulmanı 25Z104D11
FAG Rulman NU2230E.M1.C3 3,105.02 € Kobelco P/H iş makinası rulmanı 25Z1064
FAG Rulman NU2232E.M1 3,904.13 € Kobelco P/H iş makinası rulmanı 25Z1077D1
FAG Rulman NU2234E.M1 4,577.76 € Kobelco P/H iş makinası rulmanı 25Z1093D2
FAG Rulman NU2236E.M1 5,348.63 € Kobelco P/H iş makinası rulmanı 25Z1098D1
FAG Rulman NU2236E.M1A 5,348.63 € Kobelco P/H iş makinası rulmanı 25Z1102
FAG Rulman NU2236E.M1A.C3 5,348.63 € Kobelco P/H iş makinası rulmanı 25Z1106D12
FAG Rulman NU2240E.M1 8,796.14 € Kobelco P/H iş makinası rulmanı 25Z1106D2
FAG Rulman NU2240E.M1.C3 8,796.14 € Kobelco P/H iş makinası rulmanı 25Z1106D23
FAG Rulman NU224E.M1 1,152.87 € Kobelco P/H iş makinası rulmanı 25Z1106D24
FAG Rulman NU224E.M1A.C3 1,152.87 € Kobelco P/H iş makinası rulmanı 25Z1106D29
FAG Rulman NU224E.TVP2 717.28 € Kobelco P/H iş makinası rulmanı 25Z1106D34
FAG Rulman NU224E.TVP2.C3 717.28 € Kobelco P/H iş makinası rulmanı 25Z1106D8
FAG Rulman NU226E.M1 1,682.59 € Kobelco P/H iş makinası rulmanı 25Z1106D8
FAG Rulman NU226E.M1.C3 1,682.59 € Kobelco P/H iş makinası rulmanı 25Z1106D9
FAG Rulman NU226E.TVP2 883.66 € Kobelco P/H iş makinası rulmanı 25Z111D11
FAG Rulman NU226E.TVP2.C3 883.66 € Kobelco P/H iş makinası rulmanı 25Z111D14
FAG Rulman NU228E.M1 1,928.18 € Kobelco P/H iş makinası rulmanı 25Z111D15
FAG Rulman NU228E.M1.C3 1,928.18 € Kobelco P/H iş makinası rulmanı 25Z111D16
FAG Rulman NU2304E.TVP2 121.59 € Kobelco P/H iş makinası rulmanı 25Z111D17
FAG Rulman NU2305E.M1 227.61 € Kobelco P/H iş makinası rulmanı 25Z111D18
FAG Rulman NU2305E.TVP2 100.47 € Kobelco P/H iş makinası rulmanı 25Z111D19
FAG Rulman NU2305E.TVP2.C3 108.99 € Kobelco P/H iş makinası rulmanı 25Z1120
FAG Rulman NU2306E.M1.C3 270.83 € Kobelco P/H iş makinası rulmanı 25Z1122D4
FAG Rulman NU2306E.TVP2 124.13 € Kobelco P/H iş makinası rulmanı 25Z112D6
FAG Rulman NU2306E.TVP2.C3 133.12 € Kobelco P/H iş makinası rulmanı 25Z113D14
FAG Rulman NU2307E.M1 319.54 € Kobelco P/H iş makinası rulmanı 25Z113D15
FAG Rulman NU2307E.M1A.C3 319.54 € Kobelco P/H iş makinası rulmanı 25Z113D6
FAG Rulman NU2307E.TVP2 131.98 € Kobelco P/H iş makinası rulmanı 25Z113D7
FAG Rulman NU2307E.TVP2.C3 131.98 € Kobelco P/H iş makinası rulmanı 25Z1170
FAG Rulman NU2308E.M1 404.43 € Kobelco P/H iş makinası rulmanı 25Z1170
FAG Rulman NU2308E.TVP2 172.53 € Kobelco P/H iş makinası rulmanı 25Z15
FAG Rulman NU2308E.TVP2.C3 172.53 € Kobelco P/H iş makinası rulmanı 25Z204D7
FAG Rulman NU2309E.M1 418.99 € Kobelco P/H iş makinası rulmanı 25Z246D11
FAG Rulman NU2309E.M1A.C3 418.99 € Kobelco P/H iş makinası rulmanı 25Z246D13
FAG Rulman NU2309E.TVP2 211.35 € Kobelco P/H iş makinası rulmanı 25Z246D5
FAG Rulman NU2309E.TVP2.C3 211.35 € Kobelco P/H iş makinası rulmanı 25Z246D6
FAG Rulman NU230E.M1 2,132.72 € Kobelco P/H iş makinası rulmanı 25Z246D9
FAG Rulman NU230E.M1.C3 2,132.72 € Kobelco P/H iş makinası rulmanı 25Z259D1
FAG Rulman NU2310E.M1 465.81 € Kobelco P/H iş makinası rulmanı 25Z259D106
FAG Rulman NU2310E.TVP2 255.02 € Kobelco P/H iş makinası rulmanı 25Z259D106
FAG Rulman NU2310E.TVP2.C3 255.02 € Kobelco P/H iş makinası rulmanı 25Z259D120
FAG Rulman NU2311E.M1 598.75 € Kobelco P/H iş makinası rulmanı 25Z259D135
DPE price list 74 / 84
RULMAN BRÜT FİYAT LİSTESİ
Br. Fiyat Br. Fiyat
Marka Rulman No (Euro) Marka Rulman No (Euro)
FAG Rulman NU2311E.M1A.C3 598.75 € Kobelco P/H iş makinası rulmanı 25Z259D136
FAG Rulman NU2311E.TVP2 316.37 € Kobelco P/H iş makinası rulmanı 25Z259D156
FAG Rulman NU2311E.TVP2.C3 338.91 € Kobelco P/H iş makinası rulmanı 25Z259D170
FAG Rulman NU2312E.M1 881.10 € Kobelco P/H iş makinası rulmanı 25Z259D173
FAG Rulman NU2312E.TVP2 380.51 € Kobelco P/H iş makinası rulmanı 25Z259D179
FAG Rulman NU2312E.TVP2.C3 408.40 € Kobelco P/H iş makinası rulmanı 25Z259D185
FAG Rulman NU2313E.M1 898.09 € Kobelco P/H iş makinası rulmanı 25Z259D204
FAG Rulman NU2313E.M1.C3 898.09 € Kobelco P/H iş makinası rulmanı 25Z259D210
FAG Rulman NU2313E.TVP2 467.70 € Kobelco P/H iş makinası rulmanı 25Z259D212
FAG Rulman NU2313E.TVP2.C3 501.17 € Kobelco P/H iş makinası rulmanı 25Z259D214
FAG Rulman NU2314E.TVP2 542.70 € Kobelco P/H iş makinası rulmanı 25Z259D214
FAG Rulman NU2314E.TVP2.C3 582.33 € Kobelco P/H iş makinası rulmanı 25Z259D215
FAG Rulman NU2315E.M1 1,133.62 € Kobelco P/H iş makinası rulmanı 25Z259D215
FAG Rulman NU2315E.M1.C3 1,133.62 € Kobelco P/H iş makinası rulmanı 25Z259D216
FAG Rulman NU2315E.TVP2 670.91 € Kobelco P/H iş makinası rulmanı 25Z259D217
FAG Rulman NU2315E.TVP2.C3 670.91 € Kobelco P/H iş makinası rulmanı 25Z259D218
FAG Rulman NU2316E.M1 1,218.48 € Kobelco P/H iş makinası rulmanı 25Z259D219
FAG Rulman NU2316E.M1A.C3 1,305.06 € Kobelco P/H iş makinası rulmanı 25Z259D220
FAG Rulman NU2316E.TVP2 744.52 € Kobelco P/H iş makinası rulmanı 25Z259D222
FAG Rulman NU2316E.TVP2.C3 797.72 € Kobelco P/H iş makinası rulmanı 25Z259D223
FAG Rulman NU2317E.M1 1,618.83 € Kobelco P/H iş makinası rulmanı 25Z259D224
FAG Rulman NU2317E.M1.C3 1,618.83 € Kobelco P/H iş makinası rulmanı 25Z259D224
FAG Rulman NU2317E.TVP2 880.87 € Kobelco P/H iş makinası rulmanı 25Z259D231
FAG Rulman NU2317E.TVP2.C3 880.87 € Kobelco P/H iş makinası rulmanı 25Z259D232
FAG Rulman NU2318E.M1 1,758.16 € Kobelco P/H iş makinası rulmanı 25Z259D233
FAG Rulman NU2318E.M1.C3 1,758.16 € Kobelco P/H iş makinası rulmanı 25Z259D234
FAG Rulman NU2318E.TVP2 1,101.76 € Kobelco P/H iş makinası rulmanı 25Z259D239
FAG Rulman NU2318E.TVP2.C3 1,101.76 € Kobelco P/H iş makinası rulmanı 25Z259D240
FAG Rulman NU2319E.M1 1,935.47 € Kobelco P/H iş makinası rulmanı 25Z259D241
FAG Rulman NU2319E.M1.C3 1,935.47 € Kobelco P/H iş makinası rulmanı 25Z259D247
FAG Rulman NU2319E.TVP2 1,251.85 € Kobelco P/H iş makinası rulmanı 25Z259D25
FAG Rulman NU2319E.TVP2.C3 1,251.85 € Kobelco P/H iş makinası rulmanı 25Z259D260
FAG Rulman NU2320E.M1 2,518.52 € Kobelco P/H iş makinası rulmanı 25Z259D263
FAG Rulman NU2320E.TVP2 1,557.29 € Kobelco P/H iş makinası rulmanı 25Z259D263
FAG Rulman NU2320E.TVP2.C3 1,557.29 € Kobelco P/H iş makinası rulmanı 25Z259D27
FAG Rulman NU2322E.M1 3,118.37 € Kobelco P/H iş makinası rulmanı 25Z259D28
FAG Rulman NU2322E.M1.C3 3,118.37 € Kobelco P/H iş makinası rulmanı 25Z259D30
FAG Rulman NU2322E.TVP2 2,340.03 € Kobelco P/H iş makinası rulmanı 25Z259D32
FAG Rulman NU2324E.M1 4,058.70 € Kobelco P/H iş makinası rulmanı 25Z259D34
FAG Rulman NU2324E.M1A.C3 4,058.70 € Kobelco P/H iş makinası rulmanı 25Z259D35
FAG Rulman NU2326E.M1 4,887.79 € Kobelco P/H iş makinası rulmanı 25Z259D39
FAG Rulman NU2326E.M1.C3 4,887.79 € Kobelco P/H iş makinası rulmanı 25Z259D40
FAG Rulman NU2326E.M1A.C3 4,917.00 € Kobelco P/H iş makinası rulmanı 25Z259D41
FAG Rulman NU2328E.M1 6,917.18 € Kobelco P/H iş makinası rulmanı 25Z259D48
FAG Rulman NU2328E.M1.C3 6,917.18 € Kobelco P/H iş makinası rulmanı 25Z259D52
FAG Rulman NU232E.M1 2,252.77 € Kobelco P/H iş makinası rulmanı 25Z259D56
FAG Rulman NU232E.M1.C3 2,252.77 € Kobelco P/H iş makinası rulmanı 25Z259D60
FAG Rulman NU2330E.M1 8,129.81 € Kobelco P/H iş makinası rulmanı 25Z259D62
FAG Rulman NU2332E.M1 11,141.60 € Kobelco P/H iş makinası rulmanı 25Z259D64
FAG Rulman NU2332E.M1.C3 11,141.60 € Kobelco P/H iş makinası rulmanı 25Z259D91
FAG Rulman NU234E.M1 2,658.39 € Kobelco P/H iş makinası rulmanı 25Z259D99
FAG Rulman NU234E.M1.C3 2,658.39 € Kobelco P/H iş makinası rulmanı 25Z262D10
FAG Rulman NU234E.M1A.C3 2,658.39 € Kobelco P/H iş makinası rulmanı 25Z262D11
FAG Rulman NU236E.M1 3,131.61 € Kobelco P/H iş makinası rulmanı 25Z262D13
FAG Rulman NU236E.M1.C3 3,131.61 € Kobelco P/H iş makinası rulmanı 25Z262D14
FAG Rulman NU238E.M1 4,151.06 € Kobelco P/H iş makinası rulmanı 25Z262D17
FAG Rulman NU238E.M1.C3 4,519.22 € Kobelco P/H iş makinası rulmanı 25Z262D18
FAG Rulman NU240E.M1 4,856.16 € Kobelco P/H iş makinası rulmanı 25Z262D2
FAG Rulman NU240E.M1.C3 4,856.16 € Kobelco P/H iş makinası rulmanı 25Z262D20
FAG Rulman NU240E.M1A.C3 4,856.16 € Kobelco P/H iş makinası rulmanı 25Z262D21
FAG Rulman NU244E.M1 6,890.50 € Kobelco P/H iş makinası rulmanı 25Z262D21
FAG Rulman NU244E.M1A.C3 6,890.50 € Kobelco P/H iş makinası rulmanı 25Z262D22
FAG Rulman NU248E.M1.C3 10,562.28 € Kobelco P/H iş makinası rulmanı 25Z262D22
FAG Rulman NU252E.M1.C3 15,042.90 € Kobelco P/H iş makinası rulmanı 25Z262D3
DPE price list 75 / 84
RULMAN BRÜT FİYAT LİSTESİ
Br. Fiyat Br. Fiyat
Marka Rulman No (Euro) Marka Rulman No (Euro)
FAG Rulman NU252E.M1A 15,042.90 € Kobelco P/H iş makinası rulmanı 25Z262D4
FAG Rulman NU303E.TVP2 63.15 € Kobelco P/H iş makinası rulmanı 25Z262D5
FAG Rulman NU304E.M1 157.13 € Kobelco P/H iş makinası rulmanı 25Z262D6
FAG Rulman NU304E.TVP2 66.27 € Kobelco P/H iş makinası rulmanı 25Z262D8
FAG Rulman NU305E.TVP2 76.03 € Kobelco P/H iş makinası rulmanı 25Z262D9
FAG Rulman NU305E.TVP2.C3 76.03 € Kobelco P/H iş makinası rulmanı 25Z263D1
FAG Rulman NU306E.M1 213.31 € Kobelco P/H iş makinası rulmanı 25Z277
FAG Rulman NU306E.M1A.C3 213.31 € Kobelco P/H iş makinası rulmanı 25Z278D4
FAG Rulman NU306E.TVP2 86.79 € Kobelco P/H iş makinası rulmanı 25Z279D1
FAG Rulman NU306E.TVP2.C3 89.46 € Kobelco P/H iş makinası rulmanı 25Z297
FAG Rulman NU307E.M1 394.88 € Kobelco P/H iş makinası rulmanı 25Z338D36
FAG Rulman NU307E.TVP2 100.03 € Kobelco P/H iş makinası rulmanı 25Z353D1
FAG Rulman NU307E.TVP2.C3 102.96 € Kobelco P/H iş makinası rulmanı 25Z353D10
FAG Rulman NU308E.M1 253.69 € Kobelco P/H iş makinası rulmanı 25Z353D15
FAG Rulman NU308E.M1A.C3 253.69 € Kobelco P/H iş makinası rulmanı 25Z353D17
FAG Rulman NU308E.TVP2 118.96 € Kobelco P/H iş makinası rulmanı 25Z353D2
FAG Rulman NU308E.TVP2.C3 122.34 € Kobelco P/H iş makinası rulmanı 25Z353D20
FAG Rulman NU309E.M1 457.39 € Kobelco P/H iş makinası rulmanı 25Z353D29
FAG Rulman NU309E.M1.C3 457.39 € Kobelco P/H iş makinası rulmanı 25Z353D3
FAG Rulman NU309E.TVP2 143.22 € Kobelco P/H iş makinası rulmanı 25Z353D38
FAG Rulman NU309E.TVP2.C3 147.36 € Kobelco P/H iş makinası rulmanı 25Z353D40
FAG Rulman NU310E.M1 393.28 € Kobelco P/H iş makinası rulmanı 25Z353D44
FAG Rulman NU310E.M1.C3 393.28 € Kobelco P/H iş makinası rulmanı 25Z353D47
FAG Rulman NU310E.TVP2 172.53 € Kobelco P/H iş makinası rulmanı 25Z353D48
FAG Rulman NU310E.TVP2.C3 172.53 € Kobelco P/H iş makinası rulmanı 25Z353D57
FAG Rulman NU311E.M1 431.81 € Kobelco P/H iş makinası rulmanı 25Z353D63
FAG Rulman NU311E.M1.C3 430.28 € Kobelco P/H iş makinası rulmanı 25Z353D64
FAG Rulman NU311E.TVP2 201.82 € Kobelco P/H iş makinası rulmanı 25Z353D65
FAG Rulman NU311E.TVP2.C3 201.82 € Kobelco P/H iş makinası rulmanı 25Z353D70
FAG Rulman NU312E.M1 429.63 € Kobelco P/H iş makinası rulmanı 25Z353D74
FAG Rulman NU312E.M1.C3 429.63 € Kobelco P/H iş makinası rulmanı 25Z353D75
FAG Rulman NU312E.TVP2 239.98 € Kobelco P/H iş makinası rulmanı 25Z353D76
FAG Rulman NU312E.TVP2.C3 239.98 € Kobelco P/H iş makinası rulmanı 25Z353D79
FAG Rulman NU313E.M1 604.15 € Kobelco P/H iş makinası rulmanı 25Z353D79
FAG Rulman NU313E.M1.C3 604.18 € Kobelco P/H iş makinası rulmanı 25Z353D80
FAG Rulman NU313E.TVP2 279.60 € Kobelco P/H iş makinası rulmanı 25Z353D80
FAG Rulman NU313E.TVP2.C3 279.60 € Kobelco P/H iş makinası rulmanı 25Z353D82
FAG Rulman NU314E.M1 589.37 € Kobelco P/H iş makinası rulmanı 25Z353D86
FAG Rulman NU314E.M1.C3 589.37 € Kobelco P/H iş makinası rulmanı 25Z353D94
FAG Rulman NU314E.TVP2 337.51 € Kobelco P/H iş makinası rulmanı 25Z353D98
FAG Rulman NU314E.TVP2.C3 337.51 € Kobelco P/H iş makinası rulmanı 25Z356D11
FAG Rulman NU315E.M1 653.20 € Kobelco P/H iş makinası rulmanı 25Z36
FAG Rulman NU315E.M1.C3 688.93 € Kobelco P/H iş makinası rulmanı 25Z363D1
FAG Rulman NU315E.TVP2 391.78 € Kobelco P/H iş makinası rulmanı 25Z363D1
FAG Rulman NU315E.TVP2.C3 403.59 € Kobelco P/H iş makinası rulmanı 25Z363D2
FAG Rulman NU316E.M1 772.52 € Kobelco P/H iş makinası rulmanı 25Z365D2
FAG Rulman NU316E.M1.C3 772.52 € Kobelco P/H iş makinası rulmanı 25Z372D66
FAG Rulman NU316E.TVP2 460.88 € Kobelco P/H iş makinası rulmanı 25Z372D9
FAG Rulman NU316E.TVP2.C3 460.88 € Kobelco P/H iş makinası rulmanı 25Z372D9
FAG Rulman NU317E.M1 896.52 € Kobelco P/H iş makinası rulmanı 25Z377D15
FAG Rulman NU317E.M1.C3 896.52 € Kobelco P/H iş makinası rulmanı 25Z377D17
FAG Rulman NU317E.TVP2 531.81 € Kobelco P/H iş makinası rulmanı 25Z377D18
FAG Rulman NU317E.TVP2.C3 540.64 € Kobelco P/H iş makinası rulmanı 25Z377D25
FAG Rulman NU318E.M1 1,013.65 € Kobelco P/H iş makinası rulmanı 25Z377D6
FAG Rulman NU318E.M1.C3 1,013.67 € Kobelco P/H iş makinası rulmanı 25Z429D11
FAG Rulman NU318E.TVP2 612.93 € Kobelco P/H iş makinası rulmanı 25Z429D13
FAG Rulman NU318E.TVP2.C3 612.93 € Kobelco P/H iş makinası rulmanı 25Z434D23
FAG Rulman NU319E.M1 1,074.68 € Kobelco P/H iş makinası rulmanı 25Z436D22
FAG Rulman NU319E.M1.C3 1,045.93 € Kobelco P/H iş makinası rulmanı 25Z436D26
FAG Rulman NU319E.TVP2 675.75 € Kobelco P/H iş makinası rulmanı 25Z436D28
FAG Rulman NU319E.TVP2.C3 675.75 € Kobelco P/H iş makinası rulmanı 25Z449D4
FAG Rulman NU320E.M1 1,394.70 € Kobelco P/H iş makinası rulmanı 25Z449D5
FAG Rulman NU320E.M1.C3 1,394.70 € Kobelco P/H iş makinası rulmanı 25Z489D19
FAG Rulman NU320E.TVP2 844.10 € Kobelco P/H iş makinası rulmanı 25Z489D28
DPE price list 76 / 84
RULMAN BRÜT FİYAT LİSTESİ
Br. Fiyat Br. Fiyat
Marka Rulman No (Euro) Marka Rulman No (Euro)
FAG Rulman NU320E.TVP2.C3 869.94 € Kobelco P/H iş makinası rulmanı 25Z489D30
FAG Rulman NU322E.M1 1,844.87 € Kobelco P/H iş makinası rulmanı 25Z489D33
FAG Rulman NU322E.M1.C3 1,844.83 € Kobelco P/H iş makinası rulmanı 25Z489D4
FAG Rulman NU322E.TVP2 1,140.07 € Kobelco P/H iş makinası rulmanı 25Z489D46
FAG Rulman NU322E.TVP2.C3 1,140.07 € Kobelco P/H iş makinası rulmanı 25Z494D16
FAG Rulman NU324E.M1 2,527.35 € Kobelco P/H iş makinası rulmanı 25Z494D17
FAG Rulman NU324E.M1.C3 2,453.80 € Kobelco P/H iş makinası rulmanı 25Z494D18
FAG Rulman NU324E.TVP2 1,465.91 € Kobelco P/H iş makinası rulmanı 25Z494D19
FAG Rulman NU324E.TVP2.C3 1,465.91 € Kobelco P/H iş makinası rulmanı 25Z494D8
FAG Rulman NU326E.M1 2,688.82 € Kobelco P/H iş makinası rulmanı 25Z494D9
FAG Rulman NU326E.M1.C3 2,577.20 € Kobelco P/H iş makinası rulmanı 25Z520D12
FAG Rulman NU326E.TVP2 1,789.11 € Kobelco P/H iş makinası rulmanı 25Z520D4
FAG Rulman NU326E.TVP2.C3 1,789.11 € Kobelco P/H iş makinası rulmanı 25Z520D6
FAG Rulman NU328E.M1 3,317.77 € Kobelco P/H iş makinası rulmanı 25Z520D7
FAG Rulman NU328E.M1.C3 3,131.61 € Kobelco P/H iş makinası rulmanı 25Z520D9
FAG Rulman NU328E.TVP2 2,941.47 € Kobelco P/H iş makinası rulmanı 25Z524
FAG Rulman NU328E.TVP2.C3 2,941.47 € Kobelco P/H iş makinası rulmanı 25Z539D5
FAG Rulman NU330E.M1 3,861.43 € Kobelco P/H iş makinası rulmanı 25Z572D20
FAG Rulman NU330E.M1.C3 3,861.43 € Kobelco P/H iş makinası rulmanı 25Z602D1
FAG Rulman NU332E.M1 4,769.22 € Kobelco P/H iş makinası rulmanı 25Z627D6
FAG Rulman NU332E.M1.C3 4,769.22 € Kobelco P/H iş makinası rulmanı 25Z627D7
FAG Rulman NU334E.M1 6,932.37 € Kobelco P/H iş makinası rulmanı 25Z627D8
FAG Rulman NU334E.M1.C3 6,932.37 € Kobelco P/H iş makinası rulmanı 25Z627D9
FAG Rulman NU338E.M1 9,381.93 € Kobelco P/H iş makinası rulmanı 25Z628D5
FAG Rulman NU338E.M1.C3 9,381.93 € Kobelco P/H iş makinası rulmanı 25Z654D1
FAG Rulman NU340E.M1.C3 10,870.92 € Kobelco P/H iş makinası rulmanı 25Z665
FAG Rulman NU405M1 385.03 € Kobelco P/H iş makinası rulmanı 25Z749D18
FAG Rulman NU406M1 301.40 € Kobelco P/H iş makinası rulmanı 25Z751D1
FAG Rulman NU406M1.C3 301.40 € Kobelco P/H iş makinası rulmanı 25Z784D10
FAG Rulman NU407 306.43 € Kobelco P/H iş makinası rulmanı 25Z784D12
FAG Rulman NU408 367.68 € Kobelco P/H iş makinası rulmanı 25Z784D4
FAG Rulman NU408.C3 367.68 € Kobelco P/H iş makinası rulmanı 25Z784D6
FAG Rulman NU408M1 548.35 € Kobelco P/H iş makinası rulmanı 25Z784D7
FAG Rulman NU409M1 568.42 € Kobelco P/H iş makinası rulmanı 25Z784D9
FAG Rulman NU410 457.71 € Kobelco P/H iş makinası rulmanı 25Z784D9
FAG Rulman NU410.C3 527.34 € Kobelco P/H iş makinası rulmanı 25Z804D16
FAG Rulman NU410M1 594.62 € Kobelco P/H iş makinası rulmanı 25Z804D18
FAG Rulman NU411 561.97 € Kobelco P/H iş makinası rulmanı 25Z804D22
FAG Rulman NU411M1 742.00 € Kobelco P/H iş makinası rulmanı 25Z857D5
FAG Rulman NU412 609.08 € Kobelco P/H iş makinası rulmanı 25Z874D18
FAG Rulman NU412.C3 580.68 € Kobelco P/H iş makinası rulmanı 25Z874D19
FAG Rulman NU413 762.51 € Kobelco P/H iş makinası rulmanı 25Z899
FAG Rulman NU413.C3 762.51 € Kobelco P/H iş makinası rulmanı 25Z901D1
FAG Rulman NU413M1 1,059.22 € Kobelco P/H iş makinası rulmanı 25Z901D2
FAG Rulman NU414 993.21 € Kobelco P/H iş makinası rulmanı 25Z901D2C341
FAG Rulman NU414.C3 1,168.40 € Kobelco P/H iş makinası rulmanı 25Z901D3
FAG Rulman NU415 1,171.57 € Kobelco P/H iş makinası rulmanı 25Z901D3
FAG Rulman NU416M1 1,636.40 € Kobelco P/H iş makinası rulmanı 25Z908
FAG Rulman NU416M1.C3 1,636.40 € Kobelco P/H iş makinası rulmanı 25Z908
FAG Rulman NUP203E.TVP2 87.21 € Kobelco P/H iş makinası rulmanı 25Z910
FAG Rulman NUP204E.TVP2 74.34 € Kobelco P/H iş makinası rulmanı 25Z929
FAG Rulman NUP204E.TVP2.C3 74.34 € Kobelco P/H iş makinası rulmanı 25Z92D11
FAG Rulman NUP205E.TVP2 82.12 € Kobelco P/H iş makinası rulmanı 25Z92D11
FAG Rulman NUP205E.TVP2.C3 82.12 € Kobelco P/H iş makinası rulmanı 25Z92D4
FAG Rulman NUP206E.TVP2 93.70 € Kobelco P/H iş makinası rulmanı 25Z944D9
FAG Rulman NUP206E.TVP2.C3 99.30 € Kobelco P/H iş makinası rulmanı 25Z968
FAG Rulman NUP207E.TVP2 103.92 € Kobelco P/H iş makinası rulmanı 25Z971
FAG Rulman NUP207E.TVP2.C3 123.00 € Kobelco P/H iş makinası rulmanı 26-0006
FAG Rulman NUP208E.TVP2 113.13 € Kobelco P/H iş makinası rulmanı 26-0013
FAG Rulman NUP208E.TVP2.C3 121.33 € Komatsu iş makinası rulmanı 260-13120-06
FAG Rulman NUP209E.TVP2 133.64 € Komatsu iş makinası rulmanı 260-13120-08
FAG Rulman NUP209E.TVP2.C3 143.18 € Komatsu iş makinası rulmanı 260-13120-11
FAG Rulman NUP210E.TVP2 146.55 € Komatsu iş makinası rulmanı 260-13135-00
FAG Rulman NUP210E.TVP2.C3 146.55 € Komatsu iş makinası rulmanı 260-13135-05
DPE price list 77 / 84
RULMAN BRÜT FİYAT LİSTESİ
Br. Fiyat Br. Fiyat
Marka Rulman No (Euro) Marka Rulman No (Euro)
FAG Rulman NUP211E.TVP2 180.02 € Komatsu iş makinası rulmanı 260-13135-06
FAG Rulman NUP211E.TVP2.C3 180.02 € Komatsu iş makinası rulmanı 260-13135-08
FAG Rulman NUP212E.TVP2 194.90 € Komatsu iş makinası rulmanı 260-13135-10
FAG Rulman NUP212E.TVP2.C3 194.90 € Komatsu iş makinası rulmanı 260-13135-12
FAG Rulman NUP213E.TVP2 226.25 € Komatsu iş makinası rulmanı 260-13135-15
FAG Rulman NUP213E.TVP2.C3 226.25 € Komatsu iş makinası rulmanı 260-13135-17
FAG Rulman NUP213EN.TVP2 251.91 € Komatsu iş makinası rulmanı 260-13135-20
FAG Rulman NUP214E.TVP2 275.23 € Komatsu iş makinası rulmanı 260-13135-25
FAG Rulman NUP214E.TVP2.C3 378.12 € Komatsu iş makinası rulmanı 260-13135-30
FAG Rulman NUP215E.TVP2 306.17 € Komatsu iş makinası rulmanı 260-13135-35
FAG Rulman NUP215E.TVP2.C3 306.17 € Komatsu iş makinası rulmanı 260-13135-40
FAG Rulman NUP216E.M1 686.79 € Komatsu iş makinası rulmanı 260-13135-45
FAG Rulman NUP216E.TVP2 362.10 € Komatsu iş makinası rulmanı 260-13135-50
FAG Rulman NUP216E.TVP2.C3 379.32 € Komatsu iş makinası rulmanı 260-13135-55
FAG Rulman NUP217E.TVP2 418.10 € Komatsu iş makinası rulmanı 260-13135-56
FAG Rulman NUP217E.TVP2.C3 418.10 € Komatsu iş makinası rulmanı 260-13135-58
FAG Rulman NUP218E.TVP2 453.39 € Komatsu iş makinası rulmanı 260-13135-60
FAG Rulman NUP219E.TVP2 627.93 € Komatsu iş makinası rulmanı 260-13135-62
FAG Rulman NUP2203E.TVP2 85.67 € Komatsu iş makinası rulmanı 260-13135-65
FAG Rulman NUP2204E.TVP2 83.96 € Komatsu iş makinası rulmanı 260-13135-67
FAG Rulman NUP2205E.TVP2 93.79 € Komatsu iş makinası rulmanı 260-13135-70
FAG Rulman NUP2206E.TVP2 110.81 € Komatsu iş makinası rulmanı 260-13135-75
FAG Rulman NUP2207E.TVP2 126.38 € Komatsu iş makinası rulmanı 260-13135-80
FAG Rulman NUP2208E.TVP2 154.77 € Komatsu iş makinası rulmanı 260-13135-85
FAG Rulman NUP2208E.TVP2.C3 166.30 € Komatsu iş makinası rulmanı 260-13135-90
FAG Rulman NUP2209E.TVP2 161.60 € Komatsu iş makinası rulmanı 26066-13651A
FAG Rulman NUP220E.TVP2 698.01 € Komatsu iş makinası rulmanı 2608043-00-10
FAG Rulman NUP2210E.TVP2 174.59 € Komatsu iş makinası rulmanı 2608043-00-10
FAG Rulman NUP2211E.TVP2 205.26 € Komatsu iş makinası rulmanı 2608043-00-10
FAG Rulman NUP2212E.TVP2 241.30 € Komatsu iş makinası rulmanı 2608043-00-9
FAG Rulman NUP2213E.TVP2 284.38 € Komatsu iş makinası rulmanı 2608043-00-9
FAG Rulman NUP2214E.TVP2 321.88 € Komatsu iş makinası rulmanı 26093-02241
FAG Rulman NUP2214-E-M1 569.16 € Komatsu iş makinası rulmanı 26093-02242
FAG Rulman NUP2215E.TVP2 351.16 € Komatsu iş makinası rulmanı 26093-22171
FAG Rulman NUP2216E.TVP2 410.46 € Komatsu iş makinası rulmanı 26093-22181
FAG Rulman NUP2216E.TVP2.C3 410.46 € Komatsu iş makinası rulmanı 26093-22191
FAG Rulman NUP2217E.TVP2 554.29 € Komatsu iş makinası rulmanı 26093-22191A
FAG Rulman NUP2218E.TVP2 630.03 € Komatsu iş makinası rulmanı 26093-22192
FAG Rulman NUP2219E.TVP2 779.49 € Komatsu iş makinası rulmanı 26093-22201
FAG Rulman NUP2220E.TVP2 983.25 € Komatsu iş makinası rulmanı 26094-12061
FAG Rulman NUP2222E.M1.C3 2,071.68 € Komatsu iş makinası rulmanı 26096-12903
FAG Rulman NUP2222E.TVP2 1,484.44 € Komatsu iş makinası rulmanı 260DX400DX87T
FAG Rulman NUP2228E.M1.C3 4,110.59 € Komatsu iş makinası rulmanı 260F121-0X
FAG Rulman NUP222E.TVP2 861.52 € Komatsu iş makinası rulmanı 260F121-0Y
FAG Rulman NUP224E.TVP2 1,025.56 € Komatsu iş makinası rulmanı 260X2000
FAG Rulman NUP226E.M1.C3 2,129.85 € Komatsu iş makinası rulmanı 260X2000X1.2
FAG Rulman NUP226E.TVP2 1,294.75 € Komatsu iş makinası rulmanı 260X2250X1
FAG Rulman NUP2304E.TVP2 154.77 € Komatsu iş makinası rulmanı 26113-32001
FAG Rulman NUP2305E.TVP2 163.00 € Komatsu iş makinası rulmanı 26113-38131
FAG Rulman NUP2306E.TVP2 192.93 € Komatsu iş makinası rulmanı 26113-38151
FAG Rulman NUP2307E.TVP2 177.91 € Komatsu iş makinası rulmanı 26113-38161
FAG Rulman NUP2308E.M1 386.21 € Komatsu iş makinası rulmanı 26113-38171
FAG Rulman NUP2308E.TVP2 215.46 € Komatsu iş makinası rulmanı 26113-38181
FAG Rulman NUP2309E.TVP2 260.53 € Komatsu iş makinası rulmanı 26113-38191
FAG Rulman NUP230E.M1 2,910.11 € Komatsu iş makinası rulmanı 26113-38211
FAG Rulman NUP230E.M1.C3 2,910.11 € Komatsu iş makinası rulmanı 26113-38231
FAG Rulman NUP2310E.TVP2 319.09 € Komatsu iş makinası rulmanı 26113-38241
FAG Rulman NUP2311E.TVP2 414.87 € Komatsu iş makinası rulmanı 26113-38301
FAG Rulman NUP2312E.TVP2 497.06 € Komatsu iş makinası rulmanı 26204-30101
FAG Rulman NUP2313E.TVP2 898.63 € Komatsu iş makinası rulmanı 26214-52171
FAG Rulman NUP2314E.TVP2 768.12 € Komatsu iş makinası rulmanı 26216-12991A
FAG Rulman NUP2315E.TVP2 1,084.12 € Komatsu iş makinası rulmanı 26217-42071
FAG Rulman NUP2316E.TVP2 1,185.70 € Komatsu iş makinası rulmanı 26217-42071
FAG Rulman NUP2318E.TVP2 1,584.91 € Komatsu iş makinası rulmanı 26-24101146-A
DPE price list 78 / 84
RULMAN BRÜT FİYAT LİSTESİ
Br. Fiyat Br. Fiyat
Marka Rulman No (Euro) Marka Rulman No (Euro)
FAG Rulman NUP2320E.TVP2 2,237.46 € Komatsu iş makinası rulmanı 26-26121786-A
FAG Rulman NUP2322E.M1 3,914.59 € Komatsu iş makinası rulmanı 26-26121786-A
FAG Rulman NUP232E.M1 3,580.59 € Komatsu iş makinası rulmanı 26-30201001-A
FAG Rulman NUP232E.M1.C3 3,580.59 € Komatsu iş makinası rulmanı 26-30201002-A
FAG Rulman NUP236E.M1 4,553.51 € Komatsu iş makinası rulmanı 26304-52151
FAG Rulman NUP238E.M1 5,433.08 € Komatsu iş makinası rulmanı 26304-52151
FAG Rulman NUP244E.M1 9,231.12 € Komatsu iş makinası rulmanı 26-30511032-A
FAG Rulman NUP303E.TVP2 82.93 € Komatsu iş makinası rulmanı 26306-12781
FAG Rulman NUP304E.TVP2 89.10 € Komatsu iş makinası rulmanı 26306-12931A
FAG Rulman NUP304E.TVP2.C3 89.10 € Komatsu iş makinası rulmanı 26314-12161
FAG Rulman NUP305E.TVP2 98.41 € Komatsu iş makinası rulmanı 26-36421450-A
FAG Rulman NUP306E.TVP2 114.34 € Komatsu iş makinası rulmanı 26-36421450-A
FAG Rulman NUP306E.TVP2.C3 114.34 € Komatsu iş makinası rulmanı 263-7474
FAG Rulman NUP307E.TVP2 132.40 € Komatsu iş makinası rulmanı 26386-12341
FAG Rulman NUP307E.TVP2.C3 132.40 € Komatsu iş makinası rulmanı 26403-37031
FAG Rulman NUP308E.TVP2 150.98 € Komatsu iş makinası rulmanı 26405-42201
FAG Rulman NUP308E.TVP2.C3 150.98 € Komatsu iş makinası rulmanı 26423-37031
FAG Rulman NUP309E.M1 338.70 € Komatsu iş makinası rulmanı 26436-12961
FAG Rulman NUP309E.TVP2 161.41 € Komatsu iş makinası rulmanı 26436-12971
FAG Rulman NUP309E.TVP2.C3 161.41 € Komatsu iş makinası rulmanı 265X1700X1.2
FAG Rulman NUP310E.M1 412.10 € Komatsu iş makinası rulmanı 26603-57021
FAG Rulman NUP310E.TVP2 198.82 € Komatsu iş makinası rulmanı 26604-12501
FAG Rulman NUP311E.TVP2 215.31 € Komatsu iş makinası rulmanı 26606-13061
FAG Rulman NUP311EN.M1.C3 273.95 € Komatsu iş makinası rulmanı 26608110A
FAG Rulman NUP312E.TVP2 309.55 € Komatsu iş makinası rulmanı 26706-12921
FAG Rulman NUP313E.TVP2 359.97 € Komatsu iş makinası rulmanı 267-55-81010
FAG Rulman NUP313E.TVP2.C3 359.97 € Komatsu iş makinası rulmanı 267-55-82010
FAG Rulman NUP314E.TVP2 437.02 € Komatsu iş makinası rulmanı 267-55-83010
FAG Rulman NUP314EN.M1.C3 419.24 € Komatsu iş makinası rulmanı 267-55-83010
FAG Rulman NUP315E.M1.C3 839.07 € Komatsu iş makinası rulmanı 267-55-83020
FAG Rulman NUP315E.TVP2 541.38 € Komatsu iş makinası rulmanı 267-55-83020
FAG Rulman NUP316E.TVP2 645.66 € Komatsu iş makinası rulmanı 267-55-89010
FAG Rulman NUP316E.TVP2.C3 645.66 € Komatsu iş makinası rulmanı 267-55-90010
FAG Rulman NUP317E.TVP2 681.84 € Komatsu iş makinası rulmanı 267-77-30010
FAG Rulman NUP318E.TVP2 806.20 € Komatsu iş makinası rulmanı 267-8084
FAG Rulman NUP320E.TVP2 1,161.98 € Komatsu iş makinası rulmanı 267-E0-55810
FAG Rulman NUP322E.TVP2 1,487.18 € Komatsu iş makinası rulmanı 267-E0-55820
FAG Rulman NUP324E.TVP2 2,128.03 € Komatsu iş makinası rulmanı 267-E0-55830
FAG Rulman NUP326E.M1 3,540.65 € Caterpillar / CAT iş makinası rulmanı 300060
FAG Rulman QJ205MPA 150.24 € Caterpillar / CAT iş makinası rulmanı 300061
FAG Rulman QJ206MPA 155.40 € Caterpillar / CAT iş makinası rulmanı 1B 3980
FAG Rulman QJ207MPA 171.49 € Caterpillar / CAT iş makinası rulmanı 1B3934
FAG Rulman QJ208MPA 156.01 € Caterpillar / CAT iş makinası rulmanı 1B3978
FAG Rulman QJ208N.TVP 133.76 € Caterpillar / CAT iş makinası rulmanı 1B4677
FAG Rulman QJ208TVP 125.40 € Caterpillar / CAT iş makinası rulmanı 1B6577
FAG Rulman QJ209MPA 195.73 € Caterpillar / CAT iş makinası rulmanı 1B6579
FAG Rulman QJ209TVP 148.85 € Caterpillar / CAT iş makinası rulmanı 1H5338
FAG Rulman QJ210MPA 225.86 € Caterpillar / CAT iş makinası rulmanı 1J 2152
FAG Rulman QJ211MPA 278.56 € Caterpillar / CAT iş makinası rulmanı 1J 2860
FAG Rulman QJ211TVP 193.25 € Caterpillar / CAT iş makinası rulmanı 1J 2860
FAG Rulman QJ212MPA 358.85 € Caterpillar / CAT iş makinası rulmanı 1J2860
FAG Rulman QJ212TVP 219.17 € Caterpillar / CAT iş makinası rulmanı 1J4757
FAG Rulman QJ213MPA 430.76 € Caterpillar / CAT iş makinası rulmanı 1L7518
FAG Rulman QJ214MPA 480.99 € Caterpillar / CAT iş makinası rulmanı 1L7518
FAG Rulman QJ215MPA 534.48 € Caterpillar / CAT iş makinası rulmanı 1M 1604
FAG Rulman QJ215TVP 388.11 € Caterpillar / CAT iş makinası rulmanı 1M4095
FAG Rulman QJ216MPA 628.16 € Caterpillar / CAT iş makinası rulmanı 1M4120
FAG Rulman QJ216N2MPA 739.38 € Caterpillar / CAT iş makinası rulmanı 1M6573
FAG Rulman QJ217MPA 771.19 € Caterpillar / CAT iş makinası rulmanı 1M8923
FAG Rulman QJ217MPA.C3 771.19 € Caterpillar / CAT iş makinası rulmanı 1P 0622
FAG Rulman QJ218N2MPA 898.35 € Caterpillar / CAT iş makinası rulmanı 1P 2566
FAG Rulman QJ218N2TVP 627.36 € Caterpillar / CAT iş makinası rulmanı 1P 2662
FAG Rulman QJ219N2MPA 1,068.97 € Caterpillar / CAT iş makinası rulmanı 1P 2695
FAG Rulman QJ220N2MPA 1,236.24 € Caterpillar / CAT iş makinası rulmanı 1P 2697
DPE price list 79 / 84
RULMAN BRÜT FİYAT LİSTESİ
Br. Fiyat Br. Fiyat
Marka Rulman No (Euro) Marka Rulman No (Euro)
FAG Rulman QJ222N2MPA 1,515.60 € Caterpillar / CAT iş makinası rulmanı 1P 3935
FAG Rulman QJ226N2MPA 2,154.61 € Caterpillar / CAT iş makinası rulmanı 1P 4694
FAG Rulman QJ226N2MPA.C3 2,154.61 € Caterpillar / CAT iş makinası rulmanı 1P 4696
FAG Rulman QJ228N2MPA 2,584.57 € Caterpillar / CAT iş makinası rulmanı 1P 5420
FAG Rulman QJ232N2MPA 3,757.26 € Caterpillar / CAT iş makinası rulmanı 1P 7835
FAG Rulman QJ304MPA 144.19 € Caterpillar / CAT iş makinası rulmanı 1P 7896
FAG Rulman QJ305MPA 159.92 € Caterpillar / CAT iş makinası rulmanı 1P 9594
FAG Rulman QJ306MPA 189.03 € Caterpillar / CAT iş makinası rulmanı 1P2636
FAG Rulman QJ306TVP 141.65 € Caterpillar / CAT iş makinası rulmanı 1P2694
FAG Rulman QJ307MPA 221.64 € Caterpillar / CAT iş makinası rulmanı 1P2694
FAG Rulman QJ307TVP 164.06 € Caterpillar / CAT iş makinası rulmanı 1P2695
FAG Rulman QJ308MPA 256.72 € Caterpillar / CAT iş makinası rulmanı 1P2696
FAG Rulman QJ308TVP 179.79 € Caterpillar / CAT iş makinası rulmanı 1P3934
FAG Rulman QJ309MPA 309.42 € Caterpillar / CAT iş makinası rulmanı 1P4693
FAG Rulman QJ309TVP 228.41 € Caterpillar / CAT iş makinası rulmanı 1P4695
FAG Rulman QJ310MPA 392.33 € Caterpillar / CAT iş makinası rulmanı 1P4695
FAG Rulman QJ311MPA 477.56 € Caterpillar / CAT iş makinası rulmanı 1P5419
FAG Rulman QJ312MPA 580.49 € Caterpillar / CAT iş makinası rulmanı 1P7834
FAG Rulman QJ313MPA 662.37 € Caterpillar / CAT iş makinası rulmanı 1P7895
FAG Rulman QJ314MPA 801.33 € Caterpillar / CAT iş makinası rulmanı 1P9593
FAG Rulman QJ315N2MPA 913.42 € Caterpillar / CAT iş makinası rulmanı 1P9593
FAG Rulman QJ316N2MPA 1,067.30 € Caterpillar / CAT iş makinası rulmanı 1P9594
FAG Rulman QJ317N2MPA 1,244.61 € Caterpillar / CAT iş makinası rulmanı 1S3184
FAG Rulman QJ318N2MPA 1,396.81 € Caterpillar / CAT iş makinası rulmanı 1T 0163
FAG Rulman QJ320N2MPA 2,037.49 € Caterpillar / CAT iş makinası rulmanı 1T 0589
FAG Rulman QJ322N2MPA 2,766.83 € Caterpillar / CAT iş makinası rulmanı 1T0295
FAG Rulman QJ324N2MPA 3,128.30 € Caterpillar / CAT iş makinası rulmanı 1T0299
FAG Rulman QJ326N2MPA 3,758.94 € Caterpillar / CAT iş makinası rulmanı 1T0302
FAG Rulman QJ328N2MPA 5,105.52 € Caterpillar / CAT iş makinası rulmanı 1T0425
FAG Rulman QJ330N2MPA 5,409.99 € Caterpillar / CAT iş makinası rulmanı 1T0589
FAG Rulman QJ332N2MPA 6,637.86 € Caterpillar / CAT iş makinası rulmanı 1T786
FAG Rulman QJ334N2MPA 8,621.93 € Caterpillar / CAT iş makinası rulmanı 1T807
FAG Rulman QJ344N2MPA 25,223.35 € Caterpillar / CAT iş makinası rulmanı 2A 4577
SKF Rulman T2BC022 Caterpillar / CAT iş makinası rulmanı 2A4576
SKF Rulman T2BC045 Caterpillar / CAT iş makinası rulmanı 2D 9191
SKF Rulman T2BC050 Caterpillar / CAT iş makinası rulmanı 2D 9455
SKF Rulman T2BC055 Caterpillar / CAT iş makinası rulmanı 2D6421
SKF Rulman T2BC060 Caterpillar / CAT iş makinası rulmanı 2D9190
SKF Rulman T2BC065 Caterpillar / CAT iş makinası rulmanı 2D9454
SKF Rulman T2BC070 Caterpillar / CAT iş makinası rulmanı 2D9455
SKF Rulman T2BC075 Caterpillar / CAT iş makinası rulmanı 2D9457
SKF Rulman T2BC080 Caterpillar / CAT iş makinası rulmanı 2H8517
SKF Rulman T2BC085 Caterpillar / CAT iş makinası rulmanı 2J2152
SKF Rulman T2BC090 Caterpillar / CAT iş makinası rulmanı 2K 5067
SKF Rulman T2BC095 Caterpillar / CAT iş makinası rulmanı 2K 5069
SKF Rulman T2BD020 Caterpillar / CAT iş makinası rulmanı 2K 5097
SKF Rulman T2BD025 Caterpillar / CAT iş makinası rulmanı 2K5065
SKF Rulman T2BD028 Caterpillar / CAT iş makinası rulmanı 2K5066
SKF Rulman T2BD030 Caterpillar / CAT iş makinası rulmanı 2K5103
SKF Rulman T2BD032 Caterpillar / CAT iş makinası rulmanı 2K5253
SKF Rulman T2BD035 Caterpillar / CAT iş makinası rulmanı 2K5254
SKF Rulman T2BD040 Caterpillar / CAT iş makinası rulmanı 2K5254
SKF Rulman T2CC100 Caterpillar / CAT iş makinası rulmanı 2K9296
SKF Rulman T2CC105 Caterpillar / CAT iş makinası rulmanı 2M 0534
SKF Rulman T2CC110 Caterpillar / CAT iş makinası rulmanı 2M0533
SKF Rulman T2CC120 Caterpillar / CAT iş makinası rulmanı 2M8868
SKF Rulman T2CC120 Caterpillar / CAT iş makinası rulmanı 2N 2139
SKF Rulman T2CC130 Caterpillar / CAT iş makinası rulmanı 2N 3254
SKF Rulman T2CC140 Caterpillar / CAT iş makinası rulmanı 2N2138
SKF Rulman T2CD025 Caterpillar / CAT iş makinası rulmanı 2N3253
SKF Rulman T2CE040 Caterpillar / CAT iş makinası rulmanı 2N3253
SKF Rulman T2CE050 Caterpillar / CAT iş makinası rulmanı 2N3254
SKF Rulman T2CE055 Caterpillar / CAT iş makinası rulmanı 2P 1374
SKF Rulman T2CE060 Caterpillar / CAT iş makinası rulmanı 2P 4651
DPE price list 80 / 84
RULMAN BRÜT FİYAT LİSTESİ
Br. Fiyat Br. Fiyat
Marka Rulman No (Euro) Marka Rulman No (Euro)
SKF Rulman T2CE065 Caterpillar / CAT iş makinası rulmanı 2P 8987
SKF Rulman T2CE075 Caterpillar / CAT iş makinası rulmanı 2P1370
SKF Rulman T2CE090 Caterpillar / CAT iş makinası rulmanı 2P1373
SKF Rulman T2CE095 Caterpillar / CAT iş makinası rulmanı 2P1823
SKF Rulman T2CE100 Caterpillar / CAT iş makinası rulmanı 2P4649
SKF Rulman T2DB017 Caterpillar / CAT iş makinası rulmanı 2P4649
SKF Rulman T2DB020 Caterpillar / CAT iş makinası rulmanı 2P4651
SKF Rulman T2DC150 Caterpillar / CAT iş makinası rulmanı 2P4651
SKF Rulman T2DC160 Caterpillar / CAT iş makinası rulmanı 2P8482
SKF Rulman T2DC170 Caterpillar / CAT iş makinası rulmanı 2P8986
SKF Rulman T2DD020 Caterpillar / CAT iş makinası rulmanı 2S 480
SKF Rulman T2DD065 Caterpillar / CAT iş makinası rulmanı 2S 6401
SKF Rulman T2DE025 Caterpillar / CAT iş makinası rulmanı 2S0479
SKF Rulman T2DE030 Caterpillar / CAT iş makinası rulmanı 2S1437
SKF Rulman T2DE035 Caterpillar / CAT iş makinası rulmanı 2S6400
SKF Rulman T2DE040 Caterpillar / CAT iş makinası rulmanı 3B3967
SKF Rulman T2DE105 Caterpillar / CAT iş makinası rulmanı 3B3969
SKF Rulman T2DE110 Caterpillar / CAT iş makinası rulmanı 3B3969
SKF Rulman T2ED045 Caterpillar / CAT iş makinası rulmanı 3D 9133
SKF Rulman T2ED050 Caterpillar / CAT iş makinası rulmanı 3D9132
SKF Rulman T2ED070 Caterpillar / CAT iş makinası rulmanı 3D9133
SKF Rulman T2ED095 Caterpillar / CAT iş makinası rulmanı 3F 1396
SKF Rulman T2EE040 Caterpillar / CAT iş makinası rulmanı 3F 5920
SKF Rulman T2EE060 Caterpillar / CAT iş makinası rulmanı 3F 5920
SKF Rulman T2FB015 Caterpillar / CAT iş makinası rulmanı 3P1210
SKF Rulman T2FB017 Caterpillar / CAT iş makinası rulmanı 3S1404
SKF Rulman T2FB020 Caterpillar / CAT iş makinası rulmanı 3S9669
SKF Rulman T2FB025 Caterpillar / CAT iş makinası rulmanı 4B 9374
SKF Rulman T2FB030 Caterpillar / CAT iş makinası rulmanı 4B7270
SKF Rulman T2FB035 Caterpillar / CAT iş makinası rulmanı 4B8393
SKF Rulman T2FB040 Caterpillar / CAT iş makinası rulmanı 4B9373
SKF Rulman T2FB045 Caterpillar / CAT iş makinası rulmanı 4F 2041
SKF Rulman T2FB050 Caterpillar / CAT iş makinası rulmanı 4F 2041
SKF Rulman T2FB055 Caterpillar / CAT iş makinası rulmanı 4M 8794
SKF Rulman T2FB060 Caterpillar / CAT iş makinası rulmanı 4M1552
SKF Rulman T2FD020 Caterpillar / CAT iş makinası rulmanı 4M8793
SKF Rulman T2FD025 Caterpillar / CAT iş makinası rulmanı 4S 9783
SKF Rulman T2FD030 Caterpillar / CAT iş makinası rulmanı 4S9780
SKF Rulman T2FD040 Caterpillar / CAT iş makinası rulmanı 4S9782
SKF Rulman T2FD045 Caterpillar / CAT iş makinası rulmanı 5D6296
SKF Rulman T2FD050 Caterpillar / CAT iş makinası rulmanı 5D6298
SKF Rulman T2FD055 Caterpillar / CAT iş makinası rulmanı 5D7449
SKF Rulman T2FD060 Caterpillar / CAT iş makinası rulmanı 5D7453
SKF Rulman T2FE035 Caterpillar / CAT iş makinası rulmanı 5F1248
SKF Rulman T2GB065 Caterpillar / CAT iş makinası rulmanı 5F1248
SKF Rulman T2GB070 Caterpillar / CAT iş makinası rulmanı 5F2466
SKF Rulman T2GB075 Caterpillar / CAT iş makinası rulmanı 5H1901
SKF Rulman T2GD065 Caterpillar / CAT iş makinası rulmanı 5K 8591
SKF Rulman T2GD070 Caterpillar / CAT iş makinası rulmanı 5K 8592
SKF Rulman T2GD085 Caterpillar / CAT iş makinası rulmanı 5K3931
SKF Rulman T3CC020 Caterpillar / CAT iş makinası rulmanı 5K3932
SKF Rulman T3CC025 Caterpillar / CAT iş makinası rulmanı 5K9063
SKF Rulman T3CC045 Caterpillar / CAT iş makinası rulmanı 5L 2031
SKF Rulman T3CC050 Caterpillar / CAT iş makinası rulmanı 5L 2031
SKF Rulman T3CC055 Caterpillar / CAT iş makinası rulmanı 5L2030
SKF Rulman T3CC080 Caterpillar / CAT iş makinası rulmanı 5M 7706
SKF Rulman T3CC090 Caterpillar / CAT iş makinası rulmanı 5M 9644
SKF Rulman T3CD040 Caterpillar / CAT iş makinası rulmanı 5M 9644
SKF Rulman T3CE045 Caterpillar / CAT iş makinası rulmanı 5M7705
SKF Rulman T3CE050 Caterpillar / CAT iş makinası rulmanı 5M7934
SKF Rulman T3CE055 Caterpillar / CAT iş makinası rulmanı 5M7936
SKF Rulman T3DB030 Caterpillar / CAT iş makinası rulmanı 5P 0090
SKF Rulman T3DB035 Caterpillar / CAT iş makinası rulmanı 5P 0891
SKF Rulman T3DB040 Caterpillar / CAT iş makinası rulmanı 5P 2504
DPE price list 81 / 84
RULMAN BRÜT FİYAT LİSTESİ
Br. Fiyat Br. Fiyat
Marka Rulman No (Euro) Marka Rulman No (Euro)
SKF Rulman T3DB045 Caterpillar / CAT iş makinası rulmanı 5P 5067
SKF Rulman T3DB050 Caterpillar / CAT iş makinası rulmanı 5P 5168
SKF Rulman T3DB055 Caterpillar / CAT iş makinası rulmanı 5P 8139
SKF Rulman T3DC030 Caterpillar / CAT iş makinası rulmanı 5P 8876
SKF Rulman T3DC035 Caterpillar / CAT iş makinası rulmanı 5P0089
SKF Rulman T3DC040 Caterpillar / CAT iş makinası rulmanı 5P0177
SKF Rulman T3DC045 Caterpillar / CAT iş makinası rulmanı 5P0890
SKF Rulman T3DC050 Caterpillar / CAT iş makinası rulmanı 5P2503
SKF Rulman T3DC055 Caterpillar / CAT iş makinası rulmanı 5P2523
SKF Rulman T3DE045 Caterpillar / CAT iş makinası rulmanı 5P2525
SKF Rulman T3DE050 Caterpillar / CAT iş makinası rulmanı 5P3723
SKF Rulman T3DE055 Caterpillar / CAT iş makinası rulmanı 5P4354
SKF Rulman T3DE065 Caterpillar / CAT iş makinası rulmanı 5P4355
SKF Rulman T3DE070 Caterpillar / CAT iş makinası rulmanı 5P4920
SKF Rulman T3DE075 Caterpillar / CAT iş makinası rulmanı 5P4921
SKF Rulman T3DE080 Caterpillar / CAT iş makinası rulmanı 5P5045
SKF Rulman T3DE085 Caterpillar / CAT iş makinası rulmanı 5P5066
SKF Rulman T3DE090 Caterpillar / CAT iş makinası rulmanı 5P5167
SKF Rulman T3EB060 Caterpillar / CAT iş makinası rulmanı 5P7843
SKF Rulman T3EB065 Caterpillar / CAT iş makinası rulmanı 5P8046
SKF Rulman T3EB070 Caterpillar / CAT iş makinası rulmanı 5P8138
SKF Rulman T3EB080 Caterpillar / CAT iş makinası rulmanı 5P8875
SKF Rulman T3EB085 Caterpillar / CAT iş makinası rulmanı 5P9505
SKF Rulman T3EC060 Caterpillar / CAT iş makinası rulmanı 5P9769
SKF Rulman T3EC065 Caterpillar / CAT iş makinası rulmanı 6B 3223
SKF Rulman T3EC070 Caterpillar / CAT iş makinası rulmanı 6B 4370
SKF Rulman T3EC080 Caterpillar / CAT iş makinası rulmanı 6B 5154
SKF Rulman T3EC085 Caterpillar / CAT iş makinası rulmanı 6B0132
SKF Rulman T3EC200 Caterpillar / CAT iş makinası rulmanı 6B4370
SKF Rulman T3EC220 Caterpillar / CAT iş makinası rulmanı 6B5153
SKF Rulman T3EC260 Caterpillar / CAT iş makinası rulmanı 6D 7690
SKF Rulman T3EE060 Caterpillar / CAT iş makinası rulmanı 6F2956
SKF Rulman T3EE065 Caterpillar / CAT iş makinası rulmanı 6H 3568
SKF Rulman T3EE070 Caterpillar / CAT iş makinası rulmanı 6H 3568
SKF Rulman T3EE075 Caterpillar / CAT iş makinası rulmanı 6H3566
SKF Rulman T3EE080 Caterpillar / CAT iş makinası rulmanı 6H7611
SKF Rulman T3EE085 Caterpillar / CAT iş makinası rulmanı 6H7612
SKF Rulman T3FB090 Caterpillar / CAT iş makinası rulmanı 6K 4718
SKF Rulman T3FB095 Caterpillar / CAT iş makinası rulmanı 6K 5623
SKF Rulman T3FB100 Caterpillar / CAT iş makinası rulmanı 6K 7883
SKF Rulman T3FB105 Caterpillar / CAT iş makinası rulmanı 6K 8323
SKF Rulman T3FB110 Caterpillar / CAT iş makinası rulmanı 6K 8329
SKF Rulman T3FC090 Caterpillar / CAT iş makinası rulmanı 6K4717
SKF Rulman T3FC095 Caterpillar / CAT iş makinası rulmanı 6K5616
SKF Rulman T3FC100 Caterpillar / CAT iş makinası rulmanı 6K5657
SKF Rulman T3FC105 Caterpillar / CAT iş makinası rulmanı 6K5746
SKF Rulman T3FC110 Caterpillar / CAT iş makinası rulmanı 6K8074
SKF Rulman T3FD300 Caterpillar / CAT iş makinası rulmanı 6K8323
SKF Rulman T3FD320 Caterpillar / CAT iş makinası rulmanı 6K8330
SKF Rulman T4CB100 Caterpillar / CAT iş makinası rulmanı 6S 2827
SKF Rulman T4CB120 Caterpillar / CAT iş makinası rulmanı 6S 2829
SKF Rulman T4CB130 Caterpillar / CAT iş makinası rulmanı 6S 3052
SKF Rulman T4CB140 Caterpillar / CAT iş makinası rulmanı 6S2826
SKF Rulman T4CC025 Caterpillar / CAT iş makinası rulmanı 6S2828
SKF Rulman T4CC030 Caterpillar / CAT iş makinası rulmanı 6S2828
SKF Rulman T4CC035 Caterpillar / CAT iş makinası rulmanı 6S2829
SKF Rulman T4CC060 Caterpillar / CAT iş makinası rulmanı 6S3051
SKF Rulman T4CC065 Caterpillar / CAT iş makinası rulmanı 6V 1014
SKF Rulman T4CC070 Caterpillar / CAT iş makinası rulmanı 6V1013
SKF Rulman T4CC075 Caterpillar / CAT iş makinası rulmanı 6V1636
SKF Rulman T4CC085 Caterpillar / CAT iş makinası rulmanı 6V1882
SKF Rulman T4CC095 Caterpillar / CAT iş makinası rulmanı 6V1921
SKF Rulman T4CC100 Caterpillar / CAT iş makinası rulmanı 6V1921
SKF Rulman T4DB075 Caterpillar / CAT iş makinası rulmanı 6Y2539
DPE price list 82 / 84
RULMAN BRÜT FİYAT LİSTESİ
Br. Fiyat Br. Fiyat
Marka Rulman No (Euro) Marka Rulman No (Euro)
SKF Rulman T4DB160 Caterpillar / CAT iş makinası rulmanı 6Y2540
SKF Rulman T4DB170 Caterpillar / CAT iş makinası rulmanı 7B 0357
SKF Rulman T4DC075 Caterpillar / CAT iş makinası rulmanı 7D 8349
SKF Rulman T4DC105 Caterpillar / CAT iş makinası rulmanı 7D8348
SKF Rulman T4DC110 Caterpillar / CAT iş makinası rulmanı 7H 4573
SKF Rulman T4DC120 Caterpillar / CAT iş makinası rulmanı 7H4566
SKF Rulman T4DC140 Caterpillar / CAT iş makinası rulmanı 7H7628
SKF Rulman T4DC180 Caterpillar / CAT iş makinası rulmanı 7H7629
SKF Rulman T4DC180 Caterpillar / CAT iş makinası rulmanı 7J 8894
SKF Rulman T4DC190 Caterpillar / CAT iş makinası rulmanı 7J8893
SKF Rulman T4EB240 Caterpillar / CAT iş makinası rulmanı 7K 5449
SKF Rulman T4EC130 Caterpillar / CAT iş makinası rulmanı 7K 8877
SKF Rulman T4EC150 Caterpillar / CAT iş makinası rulmanı 7K0394
SKF Rulman T4EC240 Caterpillar / CAT iş makinası rulmanı 7K5448
SKF Rulman T4EC280 Caterpillar / CAT iş makinası rulmanı 7K8876
SKF Rulman T4FD120 Caterpillar / CAT iş makinası rulmanı 7L 3283
SKF Rulman T4FD340 Caterpillar / CAT iş makinası rulmanı 7T6653
SKF Rulman T4FD360 Caterpillar / CAT iş makinası rulmanı 8B 2571
SKF Rulman T5CD025 Caterpillar / CAT iş makinası rulmanı 8B2570
SKF Rulman T5DC030 Caterpillar / CAT iş makinası rulmanı 8B5964
SKF Rulman T5FD040 Caterpillar / CAT iş makinası rulmanı 8B6342
SKF Rulman T5FD050 Caterpillar / CAT iş makinası rulmanı 8B6343
SKF Rulman T5FD060 Caterpillar / CAT iş makinası rulmanı 8F1610
SKF Rulman T7FB040 Caterpillar / CAT iş makinası rulmanı 8F4452
SKF Rulman T7FC045 Caterpillar / CAT iş makinası rulmanı 8H 0902
SKF Rulman T7FC050 Caterpillar / CAT iş makinası rulmanı 8H 0985
SKF Rulman T7FC055 Caterpillar / CAT iş makinası rulmanı 8H 5346
SKF Rulman T7FC060 Caterpillar / CAT iş makinası rulmanı 8H 901
SKF Rulman T7FC065 Caterpillar / CAT iş makinası rulmanı 8H0901
SKF Rulman T7FC070 Caterpillar / CAT iş makinası rulmanı 8H5345
SKF Rulman T7FC075 Caterpillar / CAT iş makinası rulmanı 8J 0412
SKF Rulman T7FC080 Caterpillar / CAT iş makinası rulmanı 8M6407
SKF Rulman T7FC095 Caterpillar / CAT iş makinası rulmanı 8S 2127
URB Rulman 7306B 14.80 EUR Caterpillar / CAT iş makinası rulmanı 8S 9076
URB Rulman 1206 9.05 EUR Caterpillar / CAT iş makinası rulmanı 8S2125
URB Rulman 1215 30.00 EUR Caterpillar / CAT iş makinası rulmanı 8S9075
URB Rulman 1205K 6.47 EUR Caterpillar / CAT iş makinası rulmanı 8S9075
URB Rulman 1306K 12.64 EUR Caterpillar / CAT iş makinası rulmanı 8S9152
URB Rulman 2205K2RS 17.43 EUR Caterpillar / CAT iş makinası rulmanı 9F7105
URB Rulman 2206K2RS 19.10 EUR Caterpillar / CAT iş makinası rulmanı 9H5322
URB Rulman 2307 25.17 EUR Caterpillar / CAT iş makinası rulmanı 9H5456
URB Rulman N205 7.06 EUR Caterpillar / CAT iş makinası rulmanı 9H8712
URB Rulman N209 26.60 EUR Caterpillar / CAT iş makinası rulmanı 9J747
URB Rulman NU210 31.72 EUR Caterpillar / CAT iş makinası rulmanı 9K1171
URB Rulman NU236M 588.17 EUR Caterpillar / CAT iş makinası rulmanı 9K1172
URB Rulman 30203 9.01 EUR Caterpillar / CAT iş makinası rulmanı 9M 2744
URB Rulman 30204 7.71 EUR Caterpillar / CAT iş makinası rulmanı 9M2014
URB Rulman 30205 8.71 EUR Caterpillar / CAT iş makinası rulmanı 9M2030
URB Rulman 30206 9.87 EUR Caterpillar / CAT iş makinası rulmanı 9M2031
URB Rulman 30207 11.84 EUR Caterpillar / CAT iş makinası rulmanı 9M2042
URB Rulman 30208 13.92 EUR Caterpillar / CAT iş makinası rulmanı 9S 3582
URB Rulman 30209 15.19 EUR Caterpillar / CAT iş makinası rulmanı 9S 4829
URB Rulman 3021 18.89 EUR Caterpillar / CAT iş makinası rulmanı 9S 5278
URB Rulman 30211 23.26 EUR Caterpillar / CAT iş makinası rulmanı 9S 5279
URB Rulman 30212 25.27 EUR Caterpillar / CAT iş makinası rulmanı 9S 5360
URB Rulman 30213 38.70 EUR Caterpillar / CAT iş makinası rulmanı 9S 7950
URB Rulman 30215 41.37 EUR Caterpillar / CAT iş makinası rulmanı 9S3581
URB Rulman 30302 11.03 EUR Caterpillar / CAT iş makinası rulmanı 9S4829
URB Rulman 30303 11.03 EUR Caterpillar / CAT iş makinası rulmanı 9S6575
URB Rulman 30304 9.79 EUR Caterpillar / CAT iş makinası rulmanı 9S7949
URB Rulman 30305 12.02 EUR Caterpillar / CAT iş makinası rulmanı 9S7949
URB Rulman 30306 15.87 EUR Caterpillar / CAT iş makinası rulmanı 9S7950
URB Rulman 30307 19.49 EUR
URB Rulman 30308 23.97 EUR
DPE price list 83 / 84
RULMAN BRÜT FİYAT LİSTESİ
Br. Fiyat Br. Fiyat
Marka Rulman No (Euro) Marka Rulman No (Euro)
URB Rulman 30309 27.79 EUR
URB Rulman 3031 33.18 EUR
URB Rulman 30311 43.47 EUR
URB Rulman 30324 399.70 EUR
URB Rulman 31305 19.66 EUR
URB Rulman 31306 23.06 EUR
URB Rulman 31307 26.38 EUR
URB Rulman 31308 33.76 EUR
URB Rulman 3131 46.45 EUR
URB Rulman 32004X 9.78 EUR
URB Rulman 32005X 10.21 EUR
URB Rulman 32006X 11.76 EUR
URB Rulman 32007X 13.73 EUR
URB Rulman 32008X 15.96 EUR
URB Rulman 32009X 18.19 EUR
URB Rulman 32010X 21.88 EUR
URB Rulman 32011X 24.89 EUR
URB Rulman 32012X 27.62 EUR
URB Rulman 32014X 37.14 EUR
URB Rulman 32205 17.60 EUR
URB Rulman 32206 15.19 EUR
URB Rulman 32207 17.25 EUR
URB Rulman 32208 19.22 EUR
URB Rulman 32209 20.77 EUR
URB Rulman 3221 23.26 EUR
URB Rulman 32211 31.92 EUR
URB Rulman 32212 37.50 EUR
URB Rulman 32213 47.28 EUR
URB Rulman 32305 16.92 EUR
URB Rulman 32306 21.15 EUR
URB Rulman 32307 22.14 EUR
URB Rulman 32308 30.81 EUR
URB Rulman 32309 39.24 EUR
URB Rulman 3231 45.01 EUR
URB Rulman 11749/11710 5.64 EUR
URB Rulman 11949/11910 6.78 EUR
URB Rulman 44649/44610 8.17 EUR
URB Rulman 48548/48510 12.87 EUR
URB Rulman 67048/67010 8.84 EUR

DPE price list 84 / 84

Centres d'intérêt liés