Vous êtes sur la page 1sur 4

Brandschutz und mehr.....

Knauf hochwertiger Trockenbau

Erläuterung der Symbole: Die Symbole geben Hinweise auf besondere Eigenschaften / Vorteile zu spezifisch
Brand- und Schallschutz sowie Festigkeitsverhalten
K751.ro
Größte Wandhöhen Insta
durch innovative Ausführung der Freier
Unterkonstruktion in Kombination raum
mit speziellen Knauf Produkten

chutz und mehr..... Schlanke Konstruktion Gerin


wertiger Trockenbau mit Raum- und Nutzflächengewinn Schla
gering

der Symbole: Die Symbole geben Hinweise auf besondere Eigenschaften / Vorteile zu spezifischen Knauf Systemen bei optimiertem
Brand- und Schallschutz sowie Festigkeitsverhalten

Fișă tehnică de produs 10/2010


Ohne Dämmstoff Beste
Größte Wandhöhen Freie Wahl (mind. A oder B2) oder
Installationshohlraum Durch
völlige Einsparung des Dämmstoffes Produ
durch innovative Ausführung der Freier nutzbarer Installationshohl-
unter Beibehaltung der brandschutz- ein ho
Unterkonstruktion in Kombination raum ohne störende Abhänger
technischen Eigenschaften
mit speziellen Knauf Produkten

K751 Knauf Fireboard - Placă specială


Schlanke Konstruktion
din ipsos pentru sisteme de Robustheit
Die Knauf Diamant
Geringster steigert die Qualität
Raumhöhenverlust
Nicht
diese

protecţie la foc
und Langlebigkeit des Knauf Systems beim - ohne
mit Raum- und Nutzflächengewinn Schlanke Deckenkonstruktion bei
Einsatz in stark beanspruchten Bereichen die Fi
geringer vorhandener Raumhöhe

Wasserabweisend Erhö
Ohne Dämmstoff Die imprägnierte
Bester Ausstattung der Platte
Schallschutz Ausfü
ermöglicht den problemlosen Einsatz in der U
Freie Wahl (mind. A oder B2) oder Durch Kombination bewährter Knauf
Feuchträumen Hohe
völlige Einsparung des Dämmstoffes Produkte verfügt dieses System über
Befes
unter Beibehaltung der brandschutz- ein hohes Schallschutz-Niveau
technischen Eigenschaften

Descrierea produsului Proprietăţi


Gute Aussteifung Einla
Knauf Fireboard este o placă specială din ipsos Rezistenţă
aufgrund la foc: Scheibentrag-
besonderer A1 Pe lângă încadrarea în clasa de materiale de Trotz
Robustheit Nicht brennbar, A1
pentru protecţie la foc A1 de tipul GM-F, conform conf. DIN 4102
fähigkeit construcţie A1, plăcile Fireboard rămân stabile gleich
Die Knauf Diamant steigert die Qualität diese Anforderungen an den Baustoff
und Z
SR EN
und Langlebigkeit des15283-1.
Knauf Systems beim -șiohne
SR EN 13501 Bestandteile -dimensional
brennbare erfüllt şi nu prezintă fisuri la expunerea la
Einsatz in starkSuprafeţele şi canturile
beanspruchten longitudinale sunt ar-
Bereichen die Fireboard A1 foc, nici chiar după deshidratarea completă. Prin
mate cu fibre de sticlă acoperite cu ipsos, re- urmare, scheletul de susţinere beneficiază de o
zistente la foc. În combinaţie cu partea centrală durată mai mare de protecţie la foc.
îmbunătăţită, armată cu fibre disperse, această
Greutate redusă
placă îndeplineşte cele mai stricte cerinţe de Gewichtsreduziert Einfa
permite
Der dimensionarea
EinsatzSpannweite
dieser Platte der
ermöglicht Das h
Wasserabweisend rezistenţă la foc. Erhöhte
adecvată a scheletului de Beplankung
Einsparungen bei der Unterkonstruktion, Platte
Die imprägnierte Ausstattung der Platte Ausführung auch bei größeren Abständen
gleichzeitig
susţinere al reduziert
tavanului.sich die Belastung die Mo
ermöglicht den problemlosen Einsatz in der Unterkonstruktion möglich;
der Rohdecke durch das geringere
Feuchträumen Hohe Wirtschaftlichkeit durch weniger
Eigengewicht der Unterdecke
Befestigungspunkte

Gute Aussteifung Einlagige Beplankung


K751 Plăci Knauf Fireboard
Placă specială din ipsos pentru protecţie la foc A1

Domenii de utilizare ale plăcilor Knauf Fireboard


Sistemele Knauf din plăci Fireboard, aprobate de rezistenţă la foc F90 turii din oţel.
organizaţia de supraveghere în construcţii, oferă un Knauf Cubo F90 Îmbunătăţirea rezistenţei la foc a pereţilor
nivel înalt de siguranţă. Sistem autoportant cameră-în-cameră cu clasa de existenţi
Informaţii detaliate cu privire la protecţia la foc prin rezistenţă la foc F90 Pereţii de compartimentare existenţi, cu schelet de
intermediul plăcilor Fireboard sunt conţinute în Fişa Placarea grinzilor şi stâlpilor cu plăci Knauf susţinere din profile de metal sau din lemn, pot fi
tehnică Knauf a sistemului respectiv şi în broşura Fireboard îmbunătăţiţi prin aplicarea plăcilor Knauf Fireboard
„Protecţie la foc cu sisteme Knauf”. Căptuşeli de protecţie la foc pentru grinzi şi stâlpi până la clasa de rezistenţă la foc F90 (pereţi cu
Sisteme Knauf pt. tavane pe grinzi de lemn Sis- din lemn sau oţel, care menţin capacitatea portantă schelet din lemn) şi/sau F120 (pereţi cu schelet de
temele Knauf pentru tavane din grinzi de lemn sunt pentru perioada necesară de rezistenţă la foc, înt- susţinere din profile metalice), în funcţie de clasa de
optime pentru clădiri noi sau pentru îmbunătăţirea re F30 şi F180. rezistenţă la foc existentă.
nivelului de rezistenţă la foc al tavanelor, în cazul Tubulaturi Knauf din plăci Fireboard Rezistenţa la curbare
■ structurilor vechi ce trebuie refăcute complet sau În majoritatea cazurilor, cerinţele autorităţilor de su- Rezistenţa la curbare se încadrează în codul de
parţial, praveghere în construcţii (cerinţe de siguranţă la comportament la curbare LV 1.1.1.2 conform DIN
■ structurilor vechi existente. foc, scenarii de foc) în privinţa căptuşelii traseelor VDE 0303-5:1990-07, conform certificării din rapor-
Acoperişuri/tavane din tablă cutată trapezoidală de tubulatură de cabluri şi de ventilaţie includ ap- tul de încercare (testare) 06.0420.
acoperite cu plăci Fireboard cu rol de placare licarea unor materiale de construcţie din clasa A1.
Utilizarea plăcilor Knauf Fireboard
(căptuşeală) pentru tavane sau tavane suspenda- Soluția tubulaturilor pentru cabluri şi ventilaţie, es-
în construcţii navale
te, cu clasa de rezistenţă la foc F30 – F90. te realizată din plăci Knauf Fireboard, sunt soluţia.
Certificarea nr. 107.052 a Asociaţiei
Tavane A1 din plăci Fireboard Clase de rezistenţă la foc: între E / I / L 30 şi 120.
marinarilor pentru asigurare şi pre-
Tavane suspendate sau autoportante cu clasa de Proiectarea nivelului de rezistenţă la foc
venire a accidentelor permite utiliza-
rezistenţă la foc F90. O aplicaţie comună este placarea (căptuşirea)
rea plăcilor Knauf Fireboard în cad-
Pereţi A1 din plăci Fireboard suplimentară a componentelor, facilităţilor sau ca-
rul construcţiilor navale.
Pereţi de compartimentare din profile de metal merelor construcţiilor existente, pentru a obţine pe-
Perete Knauf rezistent la foc A1 rioade de rezistenţă la foc între 30 şi 180 minute. În
Perete de compartimentare din profile de metal cu acest caz, rezistenţa la foc este prevăzută dintr-o
clasa de rezistenţă la foc F90, cu rol de perete re- singură parte. Placarea (căptuşirea) structurilor din
zistent la foc. oţel în vederea atingerii rezistenţei la foc reprezintă
Pereţi pt ghene şi instalaţii A1 din plăci Fire- o altă aplicaţie comună. În acest caz, plăcile Knauf
board Fireboard cu o grosime conform indicaţiilor din ta-
Perete pentru ghene şi instalaţii cu clasa de belul 1 trebuie aplicate pe ambele părţi ale struc-

Date tehnice
■ Densitate: ≥ 780 kg/m³ Dimensiunile plăcii Tip de cant
■ Clasă de materiale de construcţie / rezistenţă Grosime: 12,5 / 15 / 20 / 25 / 30 mm Cant Longitudinal: VK (cant pătrat)
la foc: DIN 4102 și SR EN 13501: A1 Lățime: 1250 mm acoperit cu pâslă
Lungime: 2000 mm Cant transversal: SK
■ Rezistenţa la încovoiere ( Fireboard 20 mm)
- paralel: ca. 4,9 N/mm²
- perpendicular: ca. 1,8 N/mm²
■ Coeficient de difuzie a vaporilor de apă [ kg/m² ] Greutatea tavanului fals/ tavanului suspendat
SR EN 12524 Tabel. 1 μ = 10 65
■ Conductivitate termică
60
SR EN 12524 Tabel. 1 λ = 0,25 W/mK
55
Rază minimă de încovoiere (la rece)
Grosimea plăcii Rază minimă de 50
Fireboard încovoiere 45
în mm în m DF
A/
tip
12,5 4 40 n auf
ci K d
Plă
15 7 35 b oar
20 10 Fire
30
25 25
30 50
25

Greutatea plăcilor (valori aproximative) 20


12,5 mm ca. 10,5 kg/m²
15
15 mm ca. 12,0 kg/m²
11.5
20 mm ca. 15,8 kg/m² 10
25 mm ca. 20,0 kg/m² 12.5 15 20 25 30 35 40
2x 12.5 2x 15 20 + 15 2x 20
30 mm ca. 24,0 kg/m² Grosimea placării
K751 Plăci Knauf Fireboard
Placă specială din ipsos pentru protecţie la foc A1

Elementele de bază ale proiectării rezistenţei la foc cu plăci Fireboard

Tabelul 1: grosimea totală a placării Fireboard pentru durate de rezistenţă la foc de:

30 Min. 60 Min. 90 Min. 120 Min. 180 Min. proiectelor pentru exigenţa C (Securitate în caz de
20 mm 30 mm 40 mm 60 mm 70 mm
10-1995-privind calitatea în construcţii. Se recomandă
Fireboard Fireboard Fireboard Fireboard Fireboard
utilizarea serviciului de consultanţă Knauf pentru
(strat dublu) (strat dublu) (strat triplu) susţinerea proiectelor în derulare .

Prin intermediul tabelului 1, conform documentu- Aceasta reprezintă baza pentru proiectarea Observaţii
lui 173/93 Ap (MPA Braunschweig) grosimea individuală a protecţiei la foc şi pentru coordona- ■ Placarea într-un singur strat:
- rea cu autoritatea de supraveghere în construcţii : rosturile transversale trebuie
oade de rezistenţă la foc între 30 şi 180 min. (în ISC (Inspecţia de Stat în Construcţii).
medie, creştere max. a temperaturii de 140 K), : dispuneţi rosturile transvers
pentru expunere la foc conform curbei de ■ Placarea în mai multe straturi: decalaţi rosturile.
temperatură standard.

Tabelul 2: îmbunătăţirea rezistenţei la foc a pereţilor de compartimentare cu schelet de susţinere din metal cu
plăci Fireboard, conform raportului de încercare 3723/986/07-Ap
Perete compartimentare existent pana la F30 pana la F60 pana la F90 pana la F120

Placare pe ambele părţi pe o parte pe o parte ambele părţi pe o parte ambele părţi ambele

≥ 12,5 mm GKB 15 mm 20 mm 12,5 mm 30 mm 15 mm 25 mm

≥ 12,5 mm GKF - 15 mm 12,5 mm 20 mm 12,5 mm 20 mm

≥ 2x 12,5 mm GKB - - - 15 mm 12,5 mm 15 mm

≥ 2x 12,5 mm GKF - - - - - 12,5 mm

Stud spacing
Distanţa între profile Stud între
Distanţa spacing
profile
≤ 625 mm ≤ 625 mm

upgrading of one
Îmbunătăţirea pe side
o parte upgrading of both
Îmbunătăţirea sides părţi
pe ambele

The additional
Stratul Fireboard
suplimentar layer
de plăci can be fastened
Fireboard withcuscrews
poate fi fixat or sau lipit
şuruburi
be
cu glued with Filler
Fireboard Fireboard Filler pentru
+ şuruburi + Gypsum
plăciBoard Screws.
din ipsos.

Tabelul 3: îmbunătăţirea rezistenţei la foc a pereţilor cu schelet de susţinere din lemn cu plăci Fireboard
Perete existent pana la F90
Perete portant - schelet susţinere
din lemn Strat de izolare ambele părţi

Înălţime max. a peretelui: Vată minerală cf. SR EN 13162,


max. 5 m clasă de materiale de construcţie A,
20 mm
punct de topire ≥ 1000 °C cf. DIN 4102-17,
Profile lemn ≥ 100 x 100 mm
grosime ≥ 100 mm; densitate ≥ 50 kg/m3

Stud spacing
Distanţa între profile
≤ 1000 mm
K751 Plăci Knauf Fireboard
Placă specială din ipsos pentru protecţie la foc A1

Aplicarea Prelucrarea rosturilor plăcilor Knauf Fireboard


Aplicaţi şi fixaţi plăcile conform Fişei tehnice afe- Calitatea suprafeţei ■ Spre deosebire de specificaţiile oferite în Codul de
rente sistemului Knauf respectiv. ■ Prelucrarea rosturilor plăcilor de ipsos conform bună practică nr. 2, acoperirea cu un strat subţire
Tăierea clasificării specifice de calitate a suprafeţei de de pastă Fireboard Filler a întregii suprafeţe este
Trasaţi placa Knauf Fireboard cu un cuţit, la Q1 la Q4, conform Codului de bună practică necesară pentru atingerea clasei de calitate Q2.
sprijiniţi-o peste o margine şi rupeţi-o, apoi tăiaţi nr. 2 „Verspachtelung von Gipsplatten, Ober- ■ Dacă este necesar, sablaţi uşor suprafeţele vizibile
flächen güten” al BVG (IGG). după uscarea pastei de umplere
fibrele de armare de pe partea opusă.
Material de prelucrare Observaţie generală: în cazul placării în mai multe
Material de umplere adecvat: straturi, pt. asigurarea proprietăţilor de rezistenţă la
■ Fireboard Filler: prelucrarea manuală a rosturilor foc, izolare fonică şi stabilitate, este necesară umple-
plăcilor Fireboard cu bandă de armare fibră sticlă rea rosturilor tuturor straturilor de placare.
Aplicare
■ În cazul placării în mai multe straturi, umpleţi Temperatură/mediu la aplicare
rosturile straturilor ascunse cu material pen- ■ Umplerea şi acoperirea rosturilor trebuie să
tru clasa de calitate a suprafeţei Q1 (minim aibă loc doar după ce plăcile s-au adaptat la
tehnic), apoi umpleţi şi neteziţi rosturile stratu- umiditatea şi temperatura din încăpere şi după
lui superior conform clasei de calitate specifi- consumarea modificărilor dimensionale din di-
cate (Q2-Q3-Q4) în caietul de sarcini, elaborat latare şi contracţie.
de proiectantul de specialitate. ■ Nu umpleţi rosturile dacă temperatura aerului şi
■ Acoperiţi toate capetele de şuruburi vizibile. a suprafeţei este mai redusă de 10 °C (50 °F).
■ Aplicaţi bandă de armare din fibră de sticlă la ■ În cazul şapelor pe bază de ipsos sau ciment,
toate rosturile. turnate în câmp continuu, operaţia de umplere
■ Prelucrarea rosturilor: aplicaţi un strat subţire de a rosturilor va avea loc numai după aplicarea şi
pastă de umplere Knauf Fireboard Filler (min. 1 mm) uscarea şapei.
şi acoperiţi cu bandă de armare din fibră de sticlă. • Trebuie respectate observaţiile din Codul de
Continuaţi lucrarea doar după ce masa de bună practică nr. 1 „Baustellenbedingungen” al
şpaclu (pasta de umplere) s-a uscat complet. BVG (IGG).

Prelucrarea suprafeţei vizibile


În vederea aplicării straturilor de acoperire, ■ Vopsele:
suprafaţa trebuie să aibă cel puţin clasa de cali- ceramice. - Vopsea pe bază de răşini sintetice, vop-
tate Q2 (acoperirea întregii suprafeţe cu un strat Straturi de acoperire adecvate sea multicoloră („curcubeu”), vopsea pe
subţire de pastă Fireboard Filler). Următoarele straturi de acoperire pot fi utilizate bază de ulei, vopsea pe bază de lac mat,
pentru plăcile Knauf Fireboard: vopsea pe bază de răşini alchidice, vop-
Pre-tratarea ■ Tapet: sea poliuretanică (PUR), vopsea pe bază de
Pre-trataţi şi grunduiţi suprafeţele acoperite cu tapet din hârtie, pâslă, materiale textile şi ma- răşini polimerice, vopsea epoxidică (EP)
plăci Fireboard înainte de a aplica straturi de teriale sintetice. Utilizaţi doar adezivi fabricaţi ■ Vopseaua pe bază de silicaţi
acoperire şi căptuşeli (tapet) conf. Codului de din celuloză, conf. Codului de bună practică nr. cu respectarea recomandărilor producătorului
bună practică nr. 6 al BVG (IGG) „Vorbehand- 16 „Technische Richtlinien für Tapezier- und cu privire la grunduirea suprafeţei respective.
Klebearbeiten”, emis de Bundesausschuss
Farbe und Sachwertschutz. Nu sunt adecvate:
-bekleidung”. Asiguraţi-vă că grundul şi stratul de ■ Straturile de acoperire alcaline, precum vop-
acoperire sau vopseaua sunt compatibile. ■ Plăci ceramice (pt. pereţi compartimentare):
Grosime minimă a placării pentru plăci Knauf selele pe bază de var, silicat de sodiu sau
Pentru uniformizarea proprietăţilor de absorbţie di-
ferite ale zonelor şpăcluite şi ale suprafeţei plăcilor - pt. distanţă între profile de 625 mm: silicaţi.
Fireboard, se recomandă utilizarea grundurilor de 18 mm sau 2 x 12,5 mm
tip Knauf Tiefengrund/ Spezialgrund/ Putzgrund. - pt. distanţă între profile de 417 mm: 12,5 mm. sticlă sau aplicarea de tencuieli pe bază de
În cazul aplicării unui tapet, se recomandă apli- răşini/celuloză, uscarea rapidă trebuie asigurată
carea unui grund care permite îndepărtarea mai ■ Tencuieli: prin intermediul ventilaţiei adecvate.
uşoară a tapetului în cazul unei redecorări.
- tencuieli structurate/ de interior/ de finisaj
Pentru încăperi cu umiditate ridicată sau pentru
- tencuieli pentru întreaga suprafaţă, de ex.
zonele cu apă persistentă (exemplu duşuri) este
necesară aplicarea unei mase de etanşare sau a Readygips, Multi-Finish sau Multi-Finish M
unei emulsii de impermeabilizare Knauf Flächen-

Producătorul îşi rezervă dreptul de a modifica specificaţiile tehnice fără o înştiinţare prealabilă. Garanţia producătorului
Telefon: 021 - 650.00.40
se referă exclusiv la calitatea materialelor, a componentelor de sistem şi a sistemelor în ansamblul lor. Proprietăţile fizice,
Fax: 021 - 650.00.48 chimice şi mecanice ale produselor, respectiv caracteristicile fizico-constructive şi statice ale sistemelor Knauf sunt
valabile numai în condiţiile utilizării materialelor şi componentelor de sistem conform fişelor tehnice Knauf sau a
www.knauf.ro
produselor recomandate în scris de către compania Knauf. Indicaţiile privind consumurile specifice de materiale sau
office@knauf.ro componente de sistem sunt stabilite pe baza experienţei producătorului şi în condiţii de prelucrare care se abat de la
prevederile menţionate în fişa tehnică, nu pot fi preluate ca atare. Utilizatorul/Cumpărătorul va verifica pe propria
răspundere dacă materialul sau sistemul este adecvat domeniului de utilizare şi condiţiilor specifice din şantier. Toate
drepturile asupra fişei tehnice aparţin producătorului. Modificări, reeditări şi fotocopii, precum şi extrase din fişele tehnice
versiunea RO 10/2010 necesită aprobare scrisă din partea Knauf Gips SRL.
Adresa: 013702 Bucureşti, sector 1, Piaţa Presei Libere nr.3-5, City Gate Building-South Tower, Etj.4
versiunea DE 08/2009