Vous êtes sur la page 1sur 3

Sarah Paauw Profiel

Enthousiaste, bevlogen en creatieve schoolleider/ orthopedagoog met ervaring in het


basisonderwijs in Caribisch Nederland (Bonaire en Sint Eustatius) en het speciaal
(basis-)onderwijs in Nederland. In het bezit van de basisaantekening
psychodiagnostiek, lid van de Nederlandse Vereniging van Pedagogen en
Onderwijskundigen (NVO) en geregistreerd in het Schoolleidersregister PO.

Mijn speciale aandacht als professional gaat uit naar de sociaal-emotionele en


leerontwikkeling van leerlingen, een positief pedagogisch schoolklimaat en een
goede samenwerking met ouders, leerkrachten en ketenpartners. Ik vind het een
uitdaging om met multiculturele doelgroepen en/ of gezinnen uit verschillende
sociaal-economische lagen van de samenleving te werken. Mijn leiderschapsstijl
kenmerkt zich door de volgende woorden: vertrouwen, innovatief, verbindend,
Personalia communicatief en betrokken. Ik word door anderen omschreven als een empatisch,
open en authentiek persoon. In mijn rol als leidinggevende vind ik het belangrijk om
Sarah Willemijn Paauw
mijzelf en anderen op zowel persoonlijk als professioneel gebied verder te (laten)
Kaya Baralt 2a ontwikkelen. Graag bouw ik samen aan een kansrijke toekomst voor ieder kind.
Kralendijk, Bonaire
Caribisch Nederland “We kunnen niet van alle kinderen dezelfde sterren maken,
maar we kunnen ze wel allemaal laten schitteren”.
+5997965525

sarahwillemijn@gmail.com Opleidingen
Geboortedatum:
Schoolleidersopleiding HBO+ (verwacht: 06-2019) 2017 - 2019
22 februari 1987
Trivium Management Consultancy, Bonaire
Geboorteplaats: Leiden Master Orthopedagogiek 2008 - 2010
Vrije Universiteit, Amsterdam
Geslacht: vrouw
Bachelor Pedagogische Wetenschappen 2005 - 2008
Nationaliteit: Nederlands Vrije Universiteit, Amsterdam

VWO 1999 - 2005


https://www.linkedin.com/in/sarah- Visser't Hooft Lyceum, Leiden
paauw-a8388249/

Vaardigheden ICT Werkervaringen


Microsoft Office Directeur Kolegio Rayo di Solo mei 2018 - heden
ParnasSys Stichting Openbaar Onderwijs Bonaire, Bonaire
SPSS
Directeur van een middelgrote reguliere basisschool op Bonaire, onderdeel van IKC
Uni-Verso. Kenmerkend voor de school is het relatief grote aantal zorgleerlingen, de
Talen sociaal-maatschappelijke problematiek, de gemengde instructietaal (Nederlands/
Papiaments) en nieuwkomersonderwijs. De kracht van de school is het creëren van een
Nederlands gestructureerde, voorspelbare en veilige leeromgeving vanuit het gedachtegoed van
Engels Conscious Discipline en het kunnen afstemmen op de verschillende onderwijsbehoeften
Papiaments van de leerlingen. De Nederlandse Inspectie van het Onderwijs heeft Kolegio Rayo di
Frans Solo sinds schooljaar 2016-2017 de basiskwaliteit toegekend.
Spaans
Orthopedagoog Basisonderwijs aug 2016 - mei 2018
Stichting Openbaar Onderwijs Bonaire, Bonaire

Individuele leerlingenzorg, advisering over het gedrag, de ontwikkeling en het


uitstroomprofiel van leerlingen op een reguliere basisschool en een school met
specifieke onderwijsbehoeften, en verdere beleidsontwikkeling/ professionalisering
met betrekking tot kwaliteitszorg, sociale veiligheid en opbrengstgericht werken.
Orthopedagoog Onderwijszorg jan 2015 - aug 2016
Compententies Expertise Centre Education Care, Sint Eustatius

Op basis van assessment onderzoek Het versterken van de competentie binnen het onderwijsveld d.m.v. het ondersteunen van
naar leiderschap (2017): leerkrachten bij het handelings- en opbrengstgericht werken, het adviseren over het
Bovengemiddeld probleem-analytische pedagogisch klimaat, het verrichten van psychodiagnostiek naar leer- en
vermogens op academisch niveau. gedragsproblemen en het geven van psycho-educatie aan ouders, leerlingen, leerkrachten.
Lerend vermogen: intellectuele aanleg
i.c.m. het vermogen te reflecteren. Orthopedagoog diverse S(B)O scholen okt 2011 - jan 2015
Visie en oordeelsvermogen: Stichting Sint Bavo en Dunamare, Haarlem
strategisch inzicht en koersvast.
Besluitvaardigheid, initiatief, SO & VSO de Schelp: individuele leerlingenzorg en advisering over het gedrag,
overtuigingskracht en doelgerichtheid. de ontwikkeling en het uitstroomprofiel van leerlingen met een lichte tot matige
Plannen en organiseren: efficiënt, verstandelijke beperking (leeftijd: 4-20 jaar).
gestructureerd en gericht op
implementatie. SO Prof. Dr. Gunningschool: individuele leerlingenzorg en advisering over het gedrag
Sociaal en communicatief ingesteld; en de ontwikkeling van leerlingen met ernstige gedragsproblemen en/ of
gericht op samenwerken. kinderpsychiatrische problematiek (leeftijd: 4-12 jaar).
Leidinggevend potentieel aanwezig.
SBO de Sateliet: individuele leerlingenzorg en advisering over het gedrag,
de ontwikkeling en schoolkeuze van leerlingen met een leer- en/ of
Programma´s onderwijs
ontwikkelingsachterstand (leeftijd: 4-12 jaar).
Bekend en/ of gewerkt met onder andere:
Persoonlijk (pedagogisch) begeleider jan 2013 - jan 2015
Conscious Discipline
Thema Welzijn, Haarlem
Positive Behavior Support
Kaleidoscoop Persoonlijk (pedagogisch) begeleider in de thuissituatie van een achtjarige
Zien!, Kijk!, CITO 3.0, IEP, AVI jongen bekend met hoogbegaafdheid, ASS en ADHD.
LOGO 3000, Woorden in de Weer
Directe Instructiemodel, GIP-model Pedagogisch Medewerker apr 2008 - jan 2015
Kanjertraining, Kids Skills, Rots & Water Stichting Kinderopvang Oegstgeest, Oegstgeest
Digitale Observatie Tool (DOT)
Pedagogisch medewerker diverse locaties buitenschoolse opvang en peuterspeelzaal.

Hobby's en interesses Stage/ Werkervaringsplaats


Yoga, Mindfulness
Beachtennis, Korfbal, Duiken, Voetbal Orthopedagoog jan 2009 - aug 2010
Reizen, Kamperen, Zeilen De Bascule, Duivendrecht
Schrijven, Lezen, Vreemde Talen
Klinische stage & werkervaringsplaats orthopedagoog kinder- & jeugdpsychiatrisch
centrum, afdeling verstandelijke beperking (4-20 jaar).
Referenties
Cursussen
Stichting Openbaar Onderwijs Bonaire
Mevr. Eveliene Coenen
Algemeen directeur (2013-2018) Taalcursus Spaans, Key Language Solutions, Bonaire 2019
+31630963767 Diverse Taalcursussen Papiaments. Key Language Solutions, Bonaire 2017 – 2019
evelienecoenen@hotmail.com
Yoga Teacher Training (YTT200), Inbound school of Yoga, Colombia 2017
Kolegio Rayo di Solo Taalcursus Cambridge Engels B1/ B2 & C1/C2, University Sint Maarten 2015 - 2016
Mevr. Enigma Giskus 2016
Rots & Water, Gadaku Institute, Caribbean Academy Curaçao
Coördinator IKC Uni-Verso
+5997957938 Emotionele ontwikkeling bij een verstandelijke beperking, Anton Došen 2014
enigma.giskus@gmail.com Sociale vaardigheidstraining voor groepen kinderen, RINO GGZ 2010

Mevr. Josephientje Goitia


Intern begeleider
+5997857922
Nevenactiviteiten/ Vrijwilligerswerk
josephiengoitia@hotmail.com
Orthopedagoog/ Stercoach op SterkID kamp
Trivium Management Consultancy Stichting de Ster, Amsterdam
Dhr. Henk Pepping
Opleider schoolleidersopleiding Korfbaltrainer diverse jeugdteams
+31643357809 KV Madjoe, Rijnsburg
pepping@triviummc.nl