Vous êtes sur la page 1sur 8

BAHAGIAN II – SASARAN KERJA TAHUNAN (SKT) 2019

NAMA : WAN AINI BINTI WAN MUHAMMAD JAWATAN : SETIAUSAHA UNIT PENTADBIRAN

1. PENGURUSAN KURIKULUM ( %) : GURU MATA PELAJARAN SEJARAH TINGKATAN 1

KAJIAN
PENETAPAN SASARAN KERJA PENCAPAIAN AKHIR
PERTENGAHAN
(Diisi pada awal tahun) TAHUN
TAHUN
SASARAN
PETUNJUK KERJA
AKTIVITI /PROJEK/KETERANGAN SASARAN KERJA PENCAPAIAN
BIL PRESTASI(Kuantiti/Kualiti (berdasarkan ULASAN
(Senaraikan Aktiviti Projek) (berdasarkan Petunjuk Prestasi) SEBENAR
/Masa/Kos) Petunjuk
Prestasi)
Menyediakan Rancangan Pelajaran
Kuantiti
Menyediakan Rancangan Pelajaran Tahunan Tahunan Tingkatan 1
1 Kualiti Mengikut DSKP yang ditetapkan
Tingkatan 1 bagi mata pelajaran Sejarah
Masa 1 kali setahun
Menyediakan Rancangan Pelajaran
Kuantiti
Tahunan Tingkatan 1
Menyediakan Rancangan Pelajaran Harian Mengikut Rancangan Pelajaran
2 Kualiti
Tingkatan 1 bagi mata pelajaran Sejarah Tahunan Sejarah Tingkatan 1
Masa 2 kali seminggu
91 orang pelajar menguasai DSKP
Kuantiti
Sejarah dengan baik
Melaksanakan tugas mengajar bagi Tingkatan 1 Mengikut Rancangan Harian yang
3 Kualiti
bagi mata pelajaran Sejarah ditetapkan
Masa 70 minit seminggu
2. PENGURUSAN KURIKULUM ( %) : GURU MATA PELAJARAN SAINS TINGKATAN 2 DAN TINGKATAN 3

KAJIAN
PENETAPAN SASARAN KERJA PENCAPAIAN AKHIR
PERTENGAHAN
(Diisi pada awal tahun) TAHUN
TAHUN
SASARAN KERJA
PETUNJUK PRESTASI
AKTIVITI /PROJEK/KETERANGAN SASARAN KERJA (berdasarkan PENCAPAIAN
BIL (Kuantiti/Kualiti ULASAN
(Senaraikan Aktiviti Projek) (berdasarkan Petunjuk Prestasi) Petunjuk SEBENAR
/Masa/Kos)
Prestasi)
1 : Rancangan Tahunan
Tingkatan 21
Kuantiti
Menyediakan Rancangan Pelajaran Tahunan Tingkatan 2 1 : Rancangan Tahunan
1 Tingkatan 2
dan 3 bagi mata pelajaran Sains
Kualiti Mengikut DSKP yang ditetapkan
Masa 1 kali setahun
1: Rancangan Harian Tingkatan
Kuantiti 1 1: Rancangan Harian
Menyediakan Rancangan Pelajaran Harian Tingkatan 2 Tingkatan 2
2 Mengikut Rancangan Tahunan
dan 3 bagi mata pelajaran Sains Kualiti
Tahunan Tingkatan 2 dan 3
Masa 10 kali seminggu
164 orang pelajar menguasai
Kuantiti
DSKP Sains dengan baik
Melaksanakan tugas mengajar bagi Tingkatan 2 dan 3 Mengikut Rancangan Harian
3 Kualiti
bagi mata pelajaran Sains yang ditetapkan
Masa 700 minit seminggu
Kuantiti 164 orang pelajar
Pelajar mencapai :
A:
Kualiti B:
Melaksanakan kelas tambahan kepada pelajar- C:
4
pelajar Tingkatan 2 dan 3 bagi mata pelajaran Sains D:
30 jam sepanjang kelas tambahan
Masa dijalankan
Ditaja oleh GPMS/Sekolah/Unit
Kos Kecemerlangan
KAJIAN
PENETAPAN SASARAN KERJA PENCAPAIAN AKHIR
PERTENGAHAN
(Diisi pada awal tahun) TAHUN
TAHUN
SASARAN KERJA
PETUNJUK PRESTASI
AKTIVITI /PROJEK/KETERANGAN SASARAN KERJA (berdasarkan PENCAPAIAN
BIL (Kuantiti/Kualiti ULASAN
(Senaraikan Aktiviti Projek) (berdasarkan Petunjuk Prestasi) Petunjuk SEBENAR
/Masa/Kos)
Prestasi)
Kuantiti
Mengendalikan kelas bimbingan intensif untuk pelajar Kualiti
5
Tingkatan 2 dan 3 yang lemah
Masa
4 kali peperiksaan dalaman
Kuantiti (mengikut giliran yang
ditetapkan oleh panitia)
Menyediakan dan mengendalikan kertas soalan untuk Soalan yang menepati format
6 Kualiti
peperiksaan dalaman kertas soalan awam sebenar.
Mengikut takwim peperiksaan
Masa -disiapkan dua minggu sebelum
tarikh peperiksaan bermula.
kuantiti 164 buah
Latihan disemak dengan teliti
Memeriksa dan menyemak buku latihan pelajar dan dikembalikan kepada
7 kualiti
Tingkatan 2 dan 3 jenis buku Sains pelajar selewat-lewatnya 4 hari
selepas pelajar hantar.
Setiap kali latihan diberi kepada
Masa
pelajar
BAHAGIAN II – SASARAN KERJA TAHUNAN (SKT)
3. PENGURUSAN SEKOLAH ( %) : i PENGURUSAN SETIAP UNIT PENTADBIRAN

KAJIAN
PENETAPAN SASARAN KERJA PENCAPAIAN AKHIR
PERTENGAHAN
(Diisi pada awal tahun) TAHUN
TAHUN
SASARAN KERJA
PETUNJUK PRESTASI
AKTIVITI /PROJEK/KETERANGAN SASARAN KERJA (berdasarkan PENCAPAIAN
BIL (Kuantiti/Kualiti ULASAN
(Senaraikan Aktiviti Projek) (berdasarkan Petunjuk Prestasi) Petunjuk SEBENAR
/Masa/Kos)
Prestasi)
5 unit :
Unit Pentadbiran
Kuantiti Unit Kurikulum
Unit HEM
Memastikan setiap unit pentadbiran sekolah Unit Ko-Kurikulum
1
menjalankan tugas yang diarahkan oleh pentadbir
Kualiti Sepanjang tahun

Masa Januari hingga Disember

Kuantiti 10 kali

2 Mencatat minit mesyuarat MKS dan Mesyuarat guru Kualiti Sepanjang tahun

Masa Januari hingga Disember


BAHAGIAN II – SASARAN KERJA TAHUNAN (SKT)
1. PENGURUSAN SEKOLAH ( %) : i PENGURUSAN UNIT PENTADBIRAN

KAJIAN
PENETAPAN SASARAN KERJA PENCAPAIAN AKHIR
PERTENGAHAN
(Diisi pada awal tahun) TAHUN
TAHUN
SASARAN KERJA
PETUNJUK PRESTASI
AKTIVITI /PROJEK/KETERANGAN SASARAN KERJA (berdasarkan PENCAPAIAN
BIL (Kuantiti/Kualiti ULASAN
(Senaraikan Aktiviti Projek) (berdasarkan Petunjuk Prestasi) Petunjuk SEBENAR
/Masa/Kos)
Prestasi)
5 unit di bawah Pentadbiran:
Unit Pejabat/Bilik Gerakan,
Unit Infrastruktur / Inventori,
Kuantiti
Unit Kewangan,
Unit Bilik Guru,
Memastikan setiap unit di bawah unit pentadbiran
1 Kelab Staf
menjalankan tugas yang diarahkan oleh pentadbir
Kualiti Sepanjang tahun

Masa Januari hingga Disember


BAHAGIAN II – SASARAN KERJA TAHUNAN (SKT)
1. PENGURUSAN HEM ( %) : i. PENGURUSAN UNIT SPBT

KAJIAN
PENETAPAN SASARAN KERJA PENCAPAIAN AKHIR
PERTENGAHAN
(Diisi pada awal tahun) TAHUN
TAHUN
PETUNJUK PRESTASI SASARAN KERJA SASARAN KERJA
AKTIVITI /PROJEK/KETERANGAN PENCAPAIAN
BIL (Kuantiti/Kualiti (berdasarkan Petunjuk (berdasarkan ULASAN
(Senaraikan Aktiviti Projek) SEBENAR
/Masa/Kos) Prestasi) Petunjuk Prestasi)

Kuantiti

1 Kualiti

Masa

Kuantiti

2 Kualiti

Masa

Kuantiti

3 Kualiti

Masa
BAHAGIAN II – SASARAN KERJA TAHUNAN (SKT)
1. PENGURUSAN HEM ( %) : ii. PENGURUSAN UNIT SELEPAS PEPERIKSAAN

KAJIAN
PENETAPAN SASARAN KERJA PENCAPAIAN AKHIR
PERTENGAHAN
(Diisi pada awal tahun) TAHUN
TAHUN
PETUNJUK PRESTASI SASARAN KERJA SASARAN KERJA
AKTIVITI /PROJEK/KETERANGAN PENCAPAIAN
BIL (Kuantiti/Kualiti (berdasarkan Petunjuk (berdasarkan ULASAN
(Senaraikan Aktiviti Projek) SEBENAR
/Masa/Kos) Prestasi) Petunjuk Prestasi)

Kuantiti

1 Kualiti

Masa

Kuantiti

2 Kualiti

Masa

Kuantiti

3 Kualiti

Masa
BAHAGIAN II – SASARAN KERJA TAHUNAN (SKT)
1. PENGURUSAN KOKURIKULUM ( %) : i. PENGURUSAN PERSATUAN PBSM

KAJIAN
PENETAPAN SASARAN KERJA PENCAPAIAN AKHIR
PERTENGAHAN
(Diisi pada awal tahun) TAHUN
TAHUN
PETUNJUK PRESTASI SASARAN KERJA SASARAN KERJA
AKTIVITI /PROJEK/KETERANGAN PENCAPAIAN
BIL (Kuantiti/Kualiti (berdasarkan Petunjuk (berdasarkan ULASAN
(Senaraikan Aktiviti Projek) SEBENAR
/Masa/Kos) Prestasi) Petunjuk Prestasi)

Kuantiti

1 Kualiti

Masa

Kuantiti

2 Kualiti

Masa

Kuantiti

3 Kualiti

Masa