Vous êtes sur la page 1sur 2

Dicta et sententiae II

1.
Ab aequis ad asinos. – S konja na magarca.
2.
Ad infinitum. – Beskonačno. U nedogled.
3.
Alienis gloriari bonis. – Dičiti se tuđim dobrom./ Kititi se tuđim perjem.
4.
Amicum secreto mone, palam lauda. – Prijatelja nasamo kori, a javno ga hvali. (Seneka)
5.
Amicus fidus rarus. – Vjeran je prijatelj rijedak.
6.
Anni currentis. – Tekuće godine. Ove godine.
7.
Antemurale Christianitatis. – Predziđe kršćanstva. (Hrvati u borbi s Turcima)
8.
Audi, vide, tace, si vis vivere in pace. – Slušaj, gledaj i šuti, ako želiš živjeti u miru.
9.
Aurea mediocritas. – Zlatna sredina. Ni previše ni premalo.
10.
Carpent tua poma nepotes. – Tvoje će jabuke brati unuci. / Treba misliti na budućnost.
11.
Causa civilis. Causa criminalis. – Građanska parnica. Krivična parnica.
12.
Cedendo victor abibis. – Popuštaj i otići ćeš kao pobjednik. / Pametniji popušta. (Ovidije)
13.
Compos sui. – Gospodar sebe samoga.
14.
Crede experto. – Vjeruj iskusnome.
15.
Crocodili lacrimae. – Krokodilske suze.
16.
Cuneus cuneum trudit. – Klin se klinom izbija.
17.
De lingua stulta veniunt incommoda multa. – Mnoge nevolje dolaze od luda jezika.
18.
Dei gratia. – Po milosti Božjoj.
19.
Donato non sunt ora inspicienda caballo. – Poklonjenom konju ne gleda se u zube.
20.
Elephantum ex musca facis. – Praviš slona od mušice.
21.
Et cetera. – I ostalo. / I tako dalje. (kratica etc.)
22.
Exceptio firmat regulam – Iznimka potvrđuje pravilo.
23.
Exitus acta probat. – Konac opravdava djelo. / Cilj opravdava sredstva.
24.
Facile volentem trahas. – Lako je povući onoga koji hoće. / Lako žabu natjerati u vodu.
25.
Fide, sed cui, vide. – Vjeruj, ali pazi kome.
26. Fortuna ad hominem plus quam consilium valet. – Sreća čovjeku vrijedi više nego pamet. /
Bolje se roditi bez pameti nego bez sreće.
27.
Habitus non facit monachum. – Odijelo ne čini nekoga redovnikom. / Odijelo ne čini čovjeka.
28.
Ignavis semper feriae sunt. – Lijenima su uvijek praznici.
29.
In angustiis amici apparent. – Prijatelji se pokazuju u nevolji.
30.
Incredibile visu. – Nevjerojatno za vidjeti. / Ne bi vjerovao svojim očima.
31.
Inter arma silent leges. – U ratnoj buci šute zakoni. (Ciceron)
32.
Levius dicere quam facere est. – Lakše je reći nego učiniti.
33.
Modus vivendi.- Način života.
34.
Nemo propheta in patria. – Nitko nije prorok u domovini.
35.
Neque protinus uno est condita Roma die. – Ni Rim nije sagrađen u jednom danu.
36.
Nolens-volens. – Hoćeš – nećeš./ Milom ili silom.
37.
Nomen nescio. – Ime ne znam. (Kratica: N.N.) / engl. John Doe
38.
Potius sero quam numquam. – Bolje ikad nego nikad.
39.
Quidquid discis, tibi discis. – Što god učiš, za sebe učiš.
40.
Qui multum habet, plus cupit. – Tko mnogo ima, želi više. (Seneka)
41.
Quot linguas calles, tot homines vales. – Koliko jezika govoriš, toliko ljudi vrijediš.
42.
Sub poena. – Pod prijetnjom kazne.
43.
Terra incognita. – Nepoznata zemlja. / Nešto nepoznato.
44.
Una hirundo non facit ver. – Jedna lasta ne čini proljeće.
45.
Via media optima. – Najbolji je srednji put. / Zlatna sredina.