Vous êtes sur la page 1sur 11

Perancangan Akademik

JMG 517/4
CUACA DAN IKLIM

Sidang Akademik 2018/2019


KELAS SESI WEBEX
SESI WEBEX TARIKH MASA

Perjumpaan 1 29 September, 2018 02.00 - 03.00 ptg.

Perjumpaan 2 22 December, 2018 12.00 - 01.00 ptg.

Perjumpaan 3 5 January, 2019 08.00 - 09.00 pagi

Perjumpaan 4

Perjumpaan 5

Perjumpaan 6

(Tarikh dan masa kelas sidang webex selepas intensif perlu diisi oleh pelajar dengan merujuk kepada
jadual Sidang Webex Sidang Akademik 2018/2019 yang akan dimuatnaik kedalam portal oleh PPPJJ)

-1-
JMG 517/4 - CUACA DAN IKLIM

PENGURUS KURSUS: PROF. DR. HABIBAH LATEH

KANDUNGAN KURSUS

Kursus ini membincangkan tentang prinsip dan asas dalam cuaca dan iklim dengan
memberi penekanan kepada peranan, taburan dan imbangan tenaga, lembapan di
dalam atmosfera dan pola-pola pergerakan udara sedunia. Pengelasan iklim dan
aspek-aspek kaji iklim gunaan seperti kaji iklim pertanian, serta iklim dan kehidupan
manusia akan turut di bincangkan. Perubahan cuaca dan iklim yang melibatkan isu-su
semasa akibat daripada pengaruh manusia seperti iklim bandar, pencemaran udara,
hujan tiruan dan sebagainya akan juga diberi perhatian di dalam kursus ini. Tajuk-tajuk
yang dibincangkan dalam kursus ini ialah:

 Asas Kepada Cuaca Dan Iklim.


 Pengelasan Iklim Dan Taburan Iklim Dunia.
 Aspek-aspek Kaji Iklim Gunaan
 Pengaruh Manusia Terhadap Perubahan Cuaca Dan Iklim.

KELAS SIDANG WEBEX

Anda wajib menghadiri kelas sidang webex dan dikehendaki membuat persediaan
berdasarkan kepada agenda yang di sediakan sebelum hadir ke sidang webex dan
berbincang semasa sesi webex. Sidang webex ini bukanlah satu sesi syarahan atau
kuliah yang bersifat penyampaian maklumat oleh pensyarah tetapi adalah merupakan
satu sesi tutorial. Oleh itu, setiap pelajar yang hadir di dalam sidang webex ini perlu
membuat persediaan dan mengambil bahagian dengan aktif dalam perbincangan
berdasarkan kepada agenda yang telah disediakan.

-2-
TOPIK PERSEDIAAN PERBINCANGAN

Pelajar disarankan untuk membuat persediaan memerusi pembacaan kendiri


mengikut tempoh masa yang dinyatakan seperti berikut :

BULAN TOPIK

SEPTEMBER Tenaga dalam Sistem Bumi & Atmosfera


2018
1. Peranan tenaga dalam sistem bumi-atmosfera.

2. Taburan bahangan sedunia dan proses-proses yang terlibat


dalam taburan tenaga.

3. Imbangan tenaga bahangan, pertukaran dan pemindahan


tenaga dalam sistem bumi-atmosfera.

OKTOBER Sistem Pengelasan Iklim Sedunia


2018
1. Pengelasan iklim oleh ahli-ahli kaji iklim
a. C.W. Thornthwaite
b. Vladimir Koeppen

2. Taburan iklim Hujan Tropika (A) di Asia Tenggara

NOVEMBER Perubahan Cuaca dan Iklim


2018
1. Iklim mikro

2. Iklim bandar

DISEMBER Perubahan Cuaca dan Iklim...sambungan


2018
3. Cara-cara perubahan iklim boleh berlaku akibat daripada aktiviti
manusia.

4. Kesan perubahan iklim dan cuaca

JANUARI Wap Air


2019
1. Pembentukan Wap Air

2. Kelembapan mutlak dan kelembapan bandingan

3. Proses sejatan

-3-
FEBRUARI Proses Sejatan
2019
1. Faktor-faktor yang mempengaruhi proses sejatan

2. Proses pemeluwapa

3. Pembentukan awan

MAC 2019 Ozon

1. Pengenalan kepada Ozon


2. Lapisan Ozon
3. Lubang Ozon

APRIL 2019 Ozon...sambungan

4. Cara Pengukuran Ozon

5. Masalah Penipisan Lapisan Ozon

6. Tindakan dunia menghadapi masalah penipisan ozon

MEI 2019 Ulangkaji & Peperiksaan Akhir

JUN 2019 Ulangkaji & Peperiksaan Akhir

-4-
Agenda Sidang Webex

Perjumpaan Pertama

Tajuk Perbincangan

1. Peranan tenaga dalam sistem bumi-atmosfera.

2. Taburan bahangan sedunia, bahangan bergelombang pendek dan bahangan


bergelombang panjang, penyerakan, pemantulan, albedo dan proses-proses
yang terlibat dalam taburan tenaga.

3. Imbangan tenaga bahangan di dalam sistem bumi-atmosfera, pertukaran dan


pemindahan tenaga di dalam sistem bumi-atmosfera.

Rujukan:

1. Carbone, G. (2015). Exercises for Weather and Climate. Pearson.

2. Mason, J., Burt, J., Muller, P., De Blij, H. (2015). Physical Geography : The
Global Environment 5th Edition. Oxford University Press.

3. Aguado, E. and Burt, J. E. (2014). Understanding Weather and Climate – 7th


Edition. Pearson.

Perjumpaan Kedua

Tajuk Perbincangan

1. Pendekatan terhadap sistem pengelasan iklim sedunia

2. Pengelasan iklim oleh ahli-ahli kaji iklim


a. Pengelasan iklim oleh C.W. Thornthwaite
b. Klasifikasi iklim oleh Vladimir Koeppen

3. Taburan iklim Hujan Tropika(A) di Asia Tenggara

Rujukan:

1. Harrison, R. G. (2015). Meteorological Measurements and Instrumentation.


John Wiley & Sons.

2. Galvin, J. F. P. (2015). An Introduction to The Meteorology and Climate of


The Tropics. John Wiley & Sons.

-5-
3. Koppen, W., Wegener, A., Thiede, J., Lochte, K. (2015). The Climate of the
Geological Past. Borntraeger Gebruede.

4. Preston, C. J. (2012). Engineering the Climate – The Ethics of Solar Radiation


Management. Lexington Books, United Kingdom.

5. Modul 3

Perjumpaan Ketiga

Tajuk Perbincangan

1. Perubahan cuaca dan iklim

6. Iklim mikro

7. Iklim bandar

8. Cara-cara perubahan iklim boleh berlaku akibat daripada aktiviti manusia.

5. Kesan perubahan iklim dan cuaca

Rujukan:

1. Romm, J. (2015). Climate Change – What Everyone Needs to Know. Oxford


University Press.

2. Carbone, G. (2015). Exercises for Weather and Climate. Pearson.

3. Mason, J., Burt, J., Muller, P., De Blij, H. (2015). Physical Geography : The
Global Environment 5th Edition. Oxford University Press.

Perjumpaan Keempat

Tajuk Perbincangan

1. Wap Air
2. Kelembapan mutlak dan kelembapan bandingan
3. Proses sejatan
4. Faktor-faktor yang mempengaruhi proses sejatan

-6-
5. Proses pemeluwapan
6. Pembentukan awan

Rujukan

1. Kamfler, N. (2012). Monitoring Atmospheric Water Vapour: Ground-Based


Remote Sensing and In-situ Methods (ISSI Scientific Report Series).
Springerlink Verlag.

2. Ahrens, C. D. (2012). Meteorology Today: An Introduction to Weather,


Climate and the Environment, International Edition.

3. Chorley, R. J. and Barry, R. G. (2009). Atmospheric, Weather and Climate.


Routledge, New York.

Perjumpaan Kelima

Tajuk Perbincangan

1. Pengenalan kepada Ozon


2. Lapisan Ozon
3. Lubang Ozon
4. Cara Pengukuran Ozon
5. Masalah Penipisan Lapisan Ozon
6. Tindakan dunia menghadapi masalah penipisan ozon

Rujukan

1. Carbone, G. (2015). Exercises for Weather and Climate. Pearson.

2. Fabian, P. and Dameris, M. (2014). Ozone in the Atmosphere: Basic


Principles, Natural and Human Impacts. Springerlink Verlag.

3. Muller, R. (2011). Stratospheric Ozone Depletion and Climate Change. RSC


Publishing.

-7-
Perjumpaan Keenam

Tajuk Perbincangan

1. Rumusan dan ulangkaji untuk Modul 1 hingga 5.

2. Persediaan Peperiksaan Akhir

ASAS PENILAIAN KURSUS

Peperiksaan Akhir : 60%

Kerja kursus : Projek 30%


40%
Kerja Lapangan 10%

PROJEK
Arahan:
a. Projek perlu dibuat secara berkumpulan. Satu kumpulan boleh terdiri daripada 3-
4 orang.

b. Tuliskan nama pelekat ’bar code’ masing-masing pada muka kulit hadapan
projek anda.

c. Jika perlu projek anda hendaklah di sertai dengan peta lakar kawasan kajian atau
lain-lain peta serta gambar-gambar yang berkaitan untuk memantapkan lagi
kajian anda.

d. Jalankan juga kajian literatur berkaitan dengan tajuk yang anda kaji untuk
menguatkan lagi hujah anda.

e. Projek anda mestilah berasaskan kepada penyelidikan dan bacaan sendiri dan
mengandungi nota kaki yang sesuai serta bibliografi yang lengkap. Setiap nota,
jadual dan gambarajah yang disertakan dalam teks anda mestilah mempunyai
punca (source) dari mana peta, jadual atau gambarajah itu dipetik.

f. Projek kajian anda mestilah di taip di atas kertas bersaiz A4 dan panjangnya di
antara 15 hingga 20 muka surat termasuk gambar foto, gambarajah, peta dan
sebagainya.

-8-
g. Laporan projek anda yang telah siap hendak sampai kepada pengurus kursus
tidak lewat daripada 22hb Januari 2019.

TAJUK PROJEK

Sila pilih salah satu dari dua (2) tajuk dibawah untuk menjalankan kajian anda:

1. Kajikan tentang pengaruh perubahan cuaca dan iklim terhadap kejadian


bencana alam di negara ini.

2. Jalankan satu kajian bagaimana perkembangan teknologi dan jaringan


global terhadap pemantauan iklim dan lautan membolehkan saintis
membuat ramalan keadaan cuaca yang dikaitkan dengan El Nino dan La
Nina.

Arahan: Penulisan laporan projek anda mestilah mengandungi :

1. Pengenalan
2. Kajian literatur /Ulasan karya
3. Metodologi
4. Hasil Kajian
5. Kesimpulan / Rumusan
6. Rujukan
KERJA LAPANGAN

Berikut ialah tajuk kerja lapangan bagi kursus ini dan ia perlu dilakukan secara individu.

Tajuk Kerja Lapangan

Pilih salah satu daripada dua (2) tajuk yang diberikan:

1. Dapatkan data-data yang berkaitan dengan corak dan taburan hujan serta suhu
di kawasan yang berhampiran dengan tempat tinggal anda. Berdasarkan data-
data tersebut buatkan satu analisis tentang trend kerpasan/hujan apabila
dibandingkan dengan suhu dan kesannya terhadap alam sekitar dan aktiviti
manusia di kawasan tersebut.

Atau

2. Cerapkan data-data hujan dan suhu dalam tempoh tiga (3) bulan di tempat anda
dan buat satu analisis berkaitan dengan corak atau trend data tersebut.

-9-
Nota: Selain daripada merujuk kepada bahan rujukan di perpustakaan, anda juga
dinasihatkan untuk mendapatkan maklumat di lapangan melalui pemerhatian,
temubual di Jabatan Kajicuaca, membuat capaian dari internet melalui kedaan
cuaca ditempat anda dan sebagainya. Panjangnya laporan/ulasan kerja lapangan
ini ialah lebih kurang 3 hingga 5 muka surat bertaip di atas kertas bersaiz A4.
Laporan kerja lapangan ini hendaklah sampai kepada pengurus kursus tidak lewat
dari 18hb Mac 2019.

ALAMAT PENGHANTARAN TUGASAN:

Hantarkan projek dan kerja lapangan anda ke :

Pusat Pengajian Pendidikan Jarak Jauh,


Universiti Sains Malaysia,
11800 Minden,
Pulau Pinang.
(U/P: Profesor Dr. Habibah Lateh)

KURSUS INTENSIF

Kursus intensif akan diadakan di kampus induk Pulau Pinang pada 24hb Januari 2019
sehingga 15hb Februari 2019.

SENARAI RUJUKAN

(a) Rujukan utama (terdapat di perpustakaan USM):

1. Barry, Roger Graham, Chorley, Richard J. (2003). Atmosphere, weather, and


climate. 8th ed. Publisher: New York, NY : Routledge.
(Perpustakaan Hamzah Sendut 1 [Call number: QC861.2. B2815 2003] (1),
Perpustakaan Kejuruteraan [Call number: QC861.2 .B2815 2003 Kejuruteraan]
(1).

2 Roger G. Barry and Richard J. Chorley. (2003). Atmosphere, weather and climate.
8th edition. Publisher: London : Routledge.
(Perpustakaan Hamzah Sendut 1 [Call number: QC861.2. B2815 2003] (1),
Perpustakaan Kejuruteraan [Call number: QC861.2 .B2815 2003 Kejuruteraan]
(1).

- 10 -
3. Mason, John. (1995). Cuaca dan iklim. Publisher: Petaling Jaya : Pustaka Delta
Pelajaran.
(Perpustakaan Hamzah Sendut 1 [Call number: QC981.3.M399 f m] (1).

4. Chorley, Richard J. (1987). Atmosphere, weather and climate. Publisher: Methuen


(Perpustakaan Hamzah Sendut 1 [Call number: QC861.2.B2814] (1).

5. Lye, Keith. (1984). Cuaca dan iklim. Publisher: Macmillan, Kuala Lumpur.
(Perpustakaan Hamzah Sendut 1 [Call number: QC981.L984 f m] (1).

6. Modul 1 – Modul 4 Kajian Cuaca dan Iklim. Pusat Pengajian Pendidikan Jarak
Jauh. Universiti Sains Malaysia. Pulau Pinang.

(b) Rujukan tambahan:

1. Edward Aguado , James E. Burt. (2017). Understanding Weather and Climate (7th
Edition) (MasteringMeteorology Series) 7th Edition. Publisher: Pearson.

2. C. Donald Ahrens. (2010). Extreme Weather and Climate. Publisher: Brooks Cole

3. Chan, N.W. (2008) Iklim Dan Cuaca. Pulau Pinang: Pusat Pengajian Ilmu
Kemanusiaan.

4. Adward Aguado & James E. Burt. (2012). Understanding weather and climate. 5
edition. Uk: Pearson College Division.

5. Chan, N.W. (2004) Managing Water Resources in the 21st Century: Involving All
Stakeholders Towards Sustainable Water Resources Management in Malaysia.
Bangi: Environmental Management Programme, Centre for Graduate Studies,
Universiti Kebangsaan Malaysia.

7. Chan, N.W. (2002) Pembangunan, Pembandaran dan Peningkatan Bahaya dan


Bencana Air di Malaysia: Isu, Pengurusan dan Cabaran. Penang: Penerbit
Universiti Sains Malaysia.

8. Chan, N. W. (1995) Asas Kaji Iklim. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

“Selamat belajar dan selamat maju jaya“

- 11 -