Vous êtes sur la page 1sur 1

FIȘA DE EVALUARE FORME GEOMETRICE

1. Încercuiți pătratul și tăiați cu o linie triunghiul;

2. Formează prin încercuire, mulțimi de elemente de aceiași formă

3. Colorează mulțimea cercurilor mici și mulțimea pătratelor mari