Vous êtes sur la page 1sur 16
(CURTEA SUPREMA DE JUSTITIE ‘THE SUPREME COURT OF JUSTICE. A REPUBLICI MOLDOVA OF THE REPUBLIC OF MOLDOVA ‘hn, Chg, se WE Roghnceana, 70, Cig, WM Rogalceana 70 ace Republica Moldova, MD-2009,, Republic of Moldova, MD-2008, {0h (+373 22) 223076 fe (+373 22) 22 5330, tel (+373 22) 22 30 96, fxr 37922) 225330, ail: nfo nd mal: infos Domnului Poatelungi Mihai Presedinte al Curtii Constitutionale a RM ‘un. Chisindu, str LApugneanu 28, MD-2008 in conformitate cu prevederile art 135 alin, (1) lit @), g) din Constinyia Republic ‘Moldova, Hotiriii Constitujionale nz. 2 din 09.02.2016, va expeiem incheierea nr. 1ea-83/2019 8 Colegiului penal tagit al Cui Supreme de Jusiie din 29.01.2019 si cereree din 10.12.2018 Brivind ridicaree excepjci de neconstitjionalitate a dispoziilr at, 327 alin. @) lit €) Cod ‘penal, pentru soluyionre Anes ~ cerrea din 10 decembrie 2018, privind riieareaexceptiei de neconstitijionalitet, eu sesizarea pe 13 file; + copia incheierii nr. Ira- 53/2019 din 29 ianvare 2019 a Colegiul penal largit al Curt Supreme de Justi, privind examinareacereril din 10 decembrie 2018, eu referice la ridicarea excepfii de neconsttionalitate-5 file; Judecitor % ttl ly Cobzac Elena holy eA CoNBTUTONATE CuRREnURLicH MOLoOVA or Cx BI CURTEA CONSTITUTIONALA A REPUBLICII MOLDOVA, st Alvan Lape 28, hii MO 204, epics bea SESIZARE ez acon ov aol 25) ia Lagan S17-Xi dl 1 semi 1954 cu pie a ures Consens 38 lin (tl 39 cin Col uel Constante ne S021 cn 1 ni 1998 | -AUTORUL SEStZARM y!-NuneDeumie Nigoari 2, Prone Vasile Si Fonga Avocet BAA ,Prp Dreptato™ 4 awss mun. Chin, sr... Seiusey 41 -B scree GSM 069103919 ‘6. Nurle preule rereseni* 1 Ociptn peta ore 10.Fax