Vous êtes sur la page 1sur 8

c 

     

 
i
  
     
 


  


  
! " 

1 .WAT IS AMERICAN FOOTBALL?


American football, ook wel afgekort tot football, is voort gekomen uit het Engelse
rugby. Het is de populairste sport van de Verenigde Staten, maar hier in europa is
het niet erg bekend. We kennen het wel uit de Hollywood films en we weten dat het
op rugby lijkt, maar dat was het dan ook wel zo¶n beetje. American football word
soms ook verward met voetbal vanwege de naam, maar het is totaal niet hetzelfde.
Het is de bedoeling dat de bal aan de andere kant moet komen. En je kunt ermee
lopen, gooien en schoppen zodat de bal aan de andere kant van het veld komt. De
regels van American football lijken moeilijker dan ze zijn. Football wordt gespeeld
op een rechthoekig veld van 120 yards lang en 53,33 yards breed (ongeveer 110x50
meter). Het speelveld is 100 yards, want aan beide korte einden ligt de endzone van
10 yards. Het speelveld is verdeeld in stroken van vijf of tien yards breed, met
nummers erbij geschilderd, die oplopen tot de vijftig halverwege het veld aan iedere
zijde.
De bal heeft ongeveer dezelfde vorm als een rugbybal, zodat hij goed gedragen kan
worden. Het gooien van de bal zonder dat hij gaat zwabberen, vergt een speciale
vaardigheid, net als het schoppen ervan. Een wedstrijd duurt vier maal vijftien
minuten (quarter) zuivere speeltijd - het kan tweeënhalf à drie uur duren voordat
die tijd is vol gemaakt.
American football wordt gespeeld met twee teams van elk elf spelers, maar omdat er
onbeperkt mag worden gewisseld kan een ploeg in totaal wel 45 leden
hebben.Bijvoorbeeld als er verdedigd moet worden zet je iemand in die goed kan
verdedigen of als de bal tussen doe doelpalen door moet neem je iemand die goed
kan schoppen. Er is steeds een aanvallend team offence en een verdedigend team
defence, en alleen een interception waarbij de verdedigers de bal in handen krijgen
voordat er is afgefloten, of een gebrek aan vooruitgang van de aanvallende partij
kan de rollen omkeren.

2 .SPELREGELS:
Het idee van American football is : De ploeg die in balbezit is probeert te scoren, en
de verdedigende ploeg probeert dit te voorkomen. Zodra een aanvaller wordt
neergelegd of buiten de lijnen wordt gedwongen, stopt het spel en gaat iedereen
weer netjes klaar staan voor een volgende poging, vanaf het punt tot waar de
aanvallende ploeg is gekomen. Om dit niet eeuwig te laten duren is er een limiet
ingebouwd: Als de aanvallende ploeg niet in 4 pogingen 10 yards terreinwinst heeft
gemaakt (daarvoor staan die lijnen ook op het veld) , gaat het balbezit over naar de
andere ploeg.
Maar het is natuurlijk zoals bij elke sport eigenlijk de bedoeling om zoveel mogelijk
punten te scoren. Bijvoorbeeld door een touchdown te scoren: Een touchdown is 6
punten waard, en wordt verdiend als er een speler van de aanvallende ploeg met de
bal in de endzone van de tegenstander is gekome n. En dat is waarom er iedere keer
terreinwinst moet worden gemaakt : Stapje voor stapje in de richting van de
endzone. Als er een touchdown is gemaakt krijgt het aanvallende team de kans de
bal door de doelpalen te schieten voor 1 extra punt. Met een goede aanval kunnen er
dus 7 punten worden gescoord.
Maar er is ook nog de field goal: Een field goal is 3 punten waard, en daarvoor is
het moet je de bal tussen de twee doelpalen door te schoppen. Dit mag alleen binnen
30 yards.
Daarnaast zijn er nog wat minder vaak voorkomende manieren om punten te
scoren: Als een aanvaller in zijn eigen endzone wordt getackled levert dit de
verdedigende ploeg 2 punten en balbezit op.
Hoewel het spel op het eerste gezicht erg chaotisch, ruw en onbegrijpelijk lijkt, zijn
er eigenlijk binnen veel regels gevangen. Lichamelijk contact is niet verboden,
maar er zijn wel heel veel regels voor om te zorgen dat er geen ernstige
verwondingen kunnen gebeuren . Zo is het niet toegestaan een speler die een pass
probeert te vangen aan te vallen voordat hij de bal gevangen heeft. En er zijn ook
regels voor het tackelen van spelers; onder het middel is vaak niet toegestaan.
Scheidsrechters geven overtredingen aan door gele lapjes neer te gooien in de buurt
van de plaats van de overtreding. Als het spel dan afgelopen is en de bal stil ligt,
wordt de overtreding duidelijk gemaakt door armgebaren. Een straf voor de
verdedigende ploeg is bijvoorbeeld 20 yards terreinverlies, of een automatische first
down

De belangrijkste spelers van een team zijn:


De quarterback: hij gooit het meest met de bal. Hij overlegt met de coach en geeft de
instructies door aan de rest van het team. Hij is dus min of meer de leider. Hij moet
beschermt worden door de andere van het team en hij is meestal de duurste speler
van het team en word niet of nauwelijks gewisseld.
De runningback: Is goed in rennen. Het woord zegt het al. Hij rent meestal met de
bal naar de endzone.
De receiver: vang meestal de bal die hij toegegooid krijgt van de Quarterback.

3. Posities


Ô 
De offensive line bestaat uit vijf spelers die de tegenstanders die aan komen rennen
tegen moeten houden en voor de eigen spelers die terreinwinst willen maken ruimte
moeten maken. De offensive line bestaat uit een center, twee guards, twee tackles en
een of twee tight ends.
Een center is een positie op het veld. Centers horen bij het aanvallende team en
staan in het midden van de eerste linie. Ze hebben verschillende taken, maar de
belangrijkste is het beschermen van de quarterback door spelers van andere team
tegen te houden. Daarnaast is een center degene die bij de start van elke
aanvalspoging de bal tussen zijn benen door naar achteren geeft aan de
quarterback. De center heeft ook als taak het aanspelen van de bal aan een punter
en hij moet ook de bal vast houden om de kicker in staat te stellen de bal te trappen.
Per poging tot aanvallen staan twee guards op het veld. De taak van een guard is de
quarterback beschermen tegen de opkomende defensive line en linebackers. Zij
moeten ook de ruimte in de voorste linie van de verdediging creeeren, zodat running
backs er doorheen kunnen. Guards mogen geen bal ontvangen uit een pass uit een
medespeler, wel mogen ij een bal pakker wanneer de bal de tegenstander eerst heeft
geraakt of wanneer een medespeler de bal laat vallen.
Tight ends behoren tot het aanvallende team en stellen zich op aan de zijkant van de
eerste linie. Tight ends hebben als taken het blokkeren van tegenstanders voor de
eigen baldrager en het ontvangen van een pass van de quarterback. Dez e taken
hangen af van de gekozen strategie en het speltype. Per aanvalspoging wordt een
tight end ingezet. De zijkant van de linie waar deze speler wordt ingezet wordt de
strong side genoemd, de zijkant waar de tight end niet staat wordt de weak side
genoemd.
Quarterbacks behoren tot het team dat aanvalt en nemen de positie direct achter de
center, in het midden van de aanvalslinie. Een quaterback is meestal spelverdeler
van het aanvallende team en leider. Hij is ook verantwoordelijk voor het doorgeven
van signalen en aanvalsstrategieen. Wanneer een quarterback merkt voor aanvang
van een aanvalspoging dat de verdediging van de tegenstander ongunstig is voor zijn
team, kan hij de strategie en opstelling op het laatste moment veranderen. Omdat hij
spelverdeler is heeft een quarterback een centrale rol in het spel. Hij ontvangt bij
elke aanvalspoging de bal van de center. Dit wordt snap genoemd. Vervolgens,
afhankelijk van de strategie, heeft de quarterback meerdere opties. Hij kan de bal
via een pass door de lucht naar een medespeler toewerpen, maar hij kan ook
besluiten de bal aan een medespeler te geven. Die medespeler moet vervolgens
rennend terreinwinst proberen te maken. De quarterback kan zelf ook proberen om
rennend met de bal terreinwinst te maken.
Een punter behoort tot het speciale team dat wordt ingezet tijdens specifieke
spelmomenten. Als het aanvallende team en het verdedigende team wisselen, moet
de punter de bal z over mogelijk het veld in trappen. Hierdoor wordt de afstand
vergroot, waardoor de tegenstander meer terreinwinst moet maken om bij de end
zone van de tegenstander te komen. Punters laten bij het trappen de bal uit hun
handen vallen en raken de bal aan de lange zijde (met de punten aan de zijkant).
Een kicker behoort tot het speciale team, deze wordt tijdens specifieke spelmomenten
ingezet. Dit type speler is een specialist in het trappen van de bal en wordt ingezet
voor het maken van fieldgoals en extra punten. De kicker moet hierbij de bal tussen
de palen en boven de lat zien te trappen. Het levert het team 3 punten op als er een
fieldgoal gemaakt wordt. Een fieldgoal die als bonus na een touchdown wordt
gegevens lever een extra punt op. Kickers zijn vaak verantwoordelijk voor de kick-
offs, waarbij de bal aan het begin van elke helft door middel van een trap het spel in
wordt gebracht. De bal wordt getrapt vanaf de grond. Om de bal verticaal overeind
te houden worden verschullende manieren gebruikt. Bij een fieldhoal wordt de bal
door een holder met een of twee handen vastgehouden. De bal wordt bij een kick-off
vanuit een balhouder getrapt.
Een running back, ook wel halfback, tailback of wingback genoemd, hoort bij het
aanvallende team en stelt zich op achter de eerste linie. Zijn taak is terreinwinst
maken door met de bal richting de end zone van de tegenstander te rennen. Ook
ontvangt een running back passes over korte afstanden.
Er zijn twee verschillende fieldgoals te onderscheiden.
Bij een fieldgoal wordt de bal door gepasst tot ongeveer 7 yars achter de Line Of
Scrimmage, hier wordt de bal gevangen en door een holder op de grond geplaatst.
Een specialist in het team speciaal voor deze momenten, de kicker, probeert de bal
dan tussen de goalposts te schoppen. Als dit lukt scoort het team 3 punten, lukt dit
niet krijgt de tegenstanderde bal op de plaats waar de poging werd gedaan. Een
andere mogelijkheid tot een fieldgoal is de Point After Touchdown (PAT). Na een
touchdown krijgt een team nog de optie tot een extra score, deze kan op twee
manieren worden uitgevoerd. De makkelijkste is een fieldgoal te scoren. Deze levert
1 extra punt op. De moeilijkere mogelijkheid is om nog een touchdown te maken.
Deze levert dan ook 6 punten op.
è 
De defensive line bestaat uit zes spelers die zich opstellen tegenover de offensive
line. Zij proberen de baldrager van de tegenstander te blokkeren of een pass te
onderscheppen van de quarterback. De defensive line bestaat uit defensive ends,
defensive tackles en een nose tackle. Defensive backs dekken de receivers
(ontvangers) en proberen passes te onderschappen. Linebackers proberen receivers
te dekken of de quarterback van de tegenstander te bereiken.
Defensive linemen hebben als taak de aanvalspoging van de tegenstander te
verstoren door de eerste linie van de tegenstander door te dringen. Daarbij proberen
zij de bal te onderscheppen uit een pass of de baldrager te vloeren.
Defensive ends behoren tot het verdedigende team en stellen zich op aan de uiteinde
van de eerste linie. De belangrijkste taak is het tegenhouden van tegenstanders die
via de zijkanten opkomen. Zij moeten dus iedereen in het midden van het veld
houden. Zij moeten ook de tegenstanders die met de bal rennen tegenhouden.
Defensive tackles zijn de sterkste en grootste spelers van het verdedigende team en
staan opgesteld tegenover de offensive guards. De taken hangen af van de strategie,
zo kunnen ze een blok zetten, de quarterback vloeren of een pass blokkeren.
Een nose tackle staat opgesteld in de eerste linie, tegenover de center van de
tegenstanders. Dit is een van de belangrijks te posities van het verdedigende team en
wordt meestal ingevuld door de grootste speler. Zijn taak is een blok te zetten en een
of meerdere gaten te creeeren, waardoor medespelers heen kunnen gaan om de
baldrager te bereiken.
Een defensive back heeft als belangrijkste taak het voorkomen dat passes van de
tegenstander aankomen bij de receivers. Het vloeren van de quarterback en het
tackelen van running backs zijn nog andere taken van een defensive back. Er zijn
twee soorten defensive backs, cornerbacks en safeties. Een cornerback staat achter
en aan de zijkant van de eerste linie opgesteld. Hij moet reageren op het spel van de
tegenstander en hij verdedigt een bepaalde zone. Wat zijn taak heel moeilijk maakt
is dat het spel erg verschilt per strategie. De ene keer moet een receiver gedekt
worden die een pass kan ontvangen en een andere keer moet een baldrager gestopt
worden. Een Safety staat ook achter de eerste linie opgesteld. De afstand tot deze
linie hangt van de verwachte tactiek van de tegenstander af. Als er een pass wordt
verwacht staat de safety verder achter de eerste linie dan wanneer een doorbraak
van een baldrager verwacht wordt. De safety is de laatste verdediger.
Een linebacker staat enkele meters achter de eerste linie opgesteld. Deze speler moet
reageren op het spel van de tegenstander. Ook moeten linebackers gaten in de eerste
linie van de tegenstander creeeren of opkomende receivers stoppen.


 
In specifieke situaties worden bepaalde type spelers opgesteld. Een voorbeeld van
zo¶n situatie is een fieldgoalpoging of een kick-off. Er zijn zes soorten µspeciale¶
spelers:
- Een placekicker, deze probeert te scoren door vanaf het veld de bal tussen de palen
en boven de lat te schieten.
- Een punter laat de bal uit zijn handen vallen en trapt vervolgens deze over een
lange afstand naar de tegenstander.
- Een long snapper gooit de bal over lange afstand tussen de benen door naar een
medespeler die achter hem staat.
- Een holder houdt de bal vast op de grond, zodat de placekicker de bal kan
schoppen.
- Een punt returner vangt de bal die de punter van de tegenstander heeft getrapt en
probeert zoveel mogelijk terreinwinst te maken in de richting van de tegenstander.
- Een kick returner vangt de bal die de placekicker van de tegenstander bij een kick-
off heeft getrapt en probeert zoveel mogelijk terreinwinst te maken.
- Een gunner probeert een opkomende kick returner of punt returner te tackelen.

Professioneel American Football2


National Football League is de Amerikaanse profcompetitie van American Football.
American Football is verreweg de best bezochte sport in de Verenige Staten. Per
wedstrijd is het gemiddelde bezoekersaantal 60.000 mensen.
De National Football League bestaat uit twee conferenties, de National Football
Conference en de American Football Conference. Elke conferentie heeft vier
divisies, alle vier bestaande uit vier teams. In totaal doen er dus 32 teams mee in de
strijd.
In een normaal seizoen staan 16 wedstrijden op de kalender plus eventuele play-
offwedstrijden. Een team dient de divisie te winnen of in ieder geval tot de zes beste
teams van de conferentie te horen om verzekerd te zijn van de play-offs.
Sinds een aantal jaar wordt hetzelfde systeem gebruikt; De twee hoogst geplaatste
teams per conferentie zijn de eerste play-offronde vrij (dit wordt een bye genoemd).
De andere vier teams spelen voor een plaats in de volgende ronde tegen deze
ploegen. Het hoogstgeplaatste team speelt altijd tegen het laagst geplaatste team in
de play-offs en heeft ook nog eens het thuisvoordeel.
De uiteindelijke finale, de Super Bowl, vindt plaats begin februari. Dit evenement
wordt bekeken door bijne een derde van de Amerikaanse bevolking.
In de Verenigde Staten kan de coach van een team aan de hoofdscheidsrechter
vragen om zijn beslissing te herzien op basis van televisiebeelden. Het spel wordt
hiervoor een minuut onderbroken. De meeste coaches aanvaarden in de praktijk de
beslissingen van de scheidsrechters, dus meestal hoeft dit niet.

Nog een foto van mij in actie ´

Dit was mijn verslag ´