Vous êtes sur la page 1sur 14

SULIT

Sains
Kertas 1 & 2
Peraturan
Pemarkahan

PROGRAM PEMANTAPAN PRESTASI AKADEMIK TINGKATAN 4


TAHUN 2017
MAJLIS PENGETUA SEKOLAH MALAYSIA ( KEDAH )

SAINS MODUL 3
Kertas 1 & 2
PERATURAN PEMARKAHAN

UNTUK KEGUNAAN PEMERIKSA SAHAJA

AMARAN

Peraturan pemarkahan ini SULIT dan Hak Cipta Jabatan Pendidikan Negeri Kedah.
Kegunaan khusus untuk pemeriksa yang berkenaan sahaja.
Sebarang maklumat dalam peraturan pemarkahan ini tidak boleh dimaklumkan kepada sesiapa.
Peraturan pemarkahan ini tidak boleh dikeluarkan dalam apajua bentuk penulisan dan
percetakan.

Peraturan pemarkahan ini mengandungi 13 halaman bercetak

1511 (PP)
2

PERATURAN PEMARKAHAN ( KERTAS 1 )

NOMBOR NOMBOR
JAWAPAN JAWAPAN
SOALAN SOALAN
1 C 26 D

2 A 27 D

3 C 28 D

4 A 29 B

5 A 30 D

6 C 31 D

7 C 32 C

8 B 33 C

9 A 34 B

10 D 35 A

11 B 36 C

12 C 37 D

13 B 38 D

14 C 39 D

15 D 40 A

16 D 41 B

17 C 42 C

18 B 43 A

19 A 44 C

20 A 45 A

21 D 46 D

22 B 47 B

23 C 48 C

24 B 49 A

25 A 50 B

Peraturan Pemarkahan Modul 3 Program Peningkatan Prestasi Sains SPM 2017


3

PERATURAN PEMARKAHAN ( KERTAS 2 )

No. Σ
Kriteria Pemarkahan Markah
Soalan markah
1 (a)

5 8 10 2 2 2

Nota:
Semua betul - 2 markah
3 betul - 1 markah
1 dan 2 betul - 0 markah

(b)

2 2

Nota:
1. Semua titik dipindahkan dengan betul -1m
2. Bar dilukis sama lebar - 1m

(c) Variasi tak selanjar 1 1

Peraturan Pemarkahan Modul 3 Program Peningkatan Prestasi Sains SPM 2017


4

JUMLAH 5

Σ
No.
Kriteria Pemarkahan Markah marka
Soalan
h
2 (a) Hipotesis

1. Logam boleh mengkonduksikan elektrik


2. Bukan logam tidak boleh mengkonduksikan
elektrik 1 1
3. (Rod) besi/logam boleh menyalakan mentol
4. (Rod) kaca/bukan logam tidak boleh
menyalakan mentol

(b) (i) Pembolehubah dimanipulasi:

Jenis bahan/rod 1

(ii) Pembolehubah dimalarkan:

1. Jenis mentol
2. Bilangan sel kering
3. Saiz/panjang rod 1 2

(c) Logam ialah bahan yang menyebabkan mentol 1 1


menyala.

(d)
Rod kuprum √
Rod plastik 1 1
Rod plumbum √
Rod sulfur
JUMLAH 5

Peraturan Pemarkahan Modul 3 Program Peningkatan Prestasi Sains SPM 2017


5

Σ
No.
Kriteria Pemarkahan Markah marka
Soalan
h
3 (a)(i) Pembolehubah bergerakbalas:

1. Kereaktifan logam
2. Isipadu gas hidrogen 1

(ii) Pembolehubah dimanipulasikan

1. Masa 1 2

(b) .
Isipadu gas hidrogen/cm3

60

50 x x x
x

40
x

30
x

20

10

0x Masa/s
30 60 90 120 150 180

Nota:
1. Semua titik dipindahkan dengan betul 1
-1 m
2. Graf garis yang licin tanpa 1 2
menggunakan pembaris
-1m 1 1

JUMLAH 5

Peraturan Pemarkahan Modul 3 Program Peningkatan Prestasi Sains SPM 2017


6

(c) Semakin bertambah masa, semakin


bertambah isipadu gas hidrogen

Σ
No.
Kriteria Pemarkahan Markah marka
Soalan
h
4 (a) (i)

imej

Nota:
1. Garis sinar yang mempunyai anak
panah dilukis 1
dengan betul - 1
1m
2. Imej dilukis dengan betul -
1m 1 3

(ii) …………+ 0.1(cm)


(ikut saiz ukuran pada imej yang
1 1
dilukis)

(b) Pembolehubah dimanipulasi: Jarak


objek

(c)
1 1

JUMLAH 5

Peraturan Pemarkahan Modul 3 Program Peningkatan Prestasi Sains SPM 2017


7

Σ
No.
Kriteria Pemarkahan Markah marka
Soalan
h
5 (a) 1. Sistem saraf 1
2. Sistem endokrin 1 2

(b) (i) Kelenjar adrenal 1


(ii) Menyediakan badan untuk 1 2
menghadapi
situasi cemas/bahaya

(c)
Rangsangan Reseptor Otak

Otot Jantung,hati, Kelenjar


peparu endokrin2 2

Gerak balas

Nota : 1. Betul 3 - 2 markah


2. Betul 2 - 1 markah
JUMLAH 6
6 (a) P : r 1
Q :r 1 2

(b) persenyawaan 1 1

(c) 2:2 // 1:1 1 1

(d) ½ 1 1

(e) Keturunan//Genetik 1 1

Peraturan Pemarkahan Modul 3 Program Peningkatan Prestasi Sains SPM 2017


8

JUMLAH 6

Σ
No.
Kriteria Pemarkahan Markah marka
Soalan
h
7 (a) Penyulingan 1 1

(b) (i) Kondenser Liebig 1


(ii) X....Y 1 2

(c) Cecair 1 1

(d) 1. Memecahkan gelembung gas


2. Mengelakkan campuran menggelegak dan
membuak masuk ke dalam kondenser Liebig 1 1

(e) Air tulen // Air suling 1 1

JUMLAH 6
8 (a) (i) P : (Sinaran) alfa 1
Q : (Sinaran) beta 1

(ii) Alfa 1 3

(b) (Kerana sinaranQ) bercas negatif 1 1

(c) ( Blok) plumbum 1 1

(d) Plutonium 1 1

JUMLAH 6
9 (a) Tindak balas Haber 1 1

(b) (i) Nitrogen 1

(ii) 1:3 1 2

Peraturan Pemarkahan Modul 3 Program Peningkatan Prestasi Sains SPM 2017


9

(c) 1. Suhu – 4500C hingga 5000C 1

2. Tekanan - 200 atm hingga 500 atm 1

3. Mangkin - serbuk besi 1 Maks


2
Catatan : Mana-mana dua jawapan yang betul.

(d) Membuat baja 1


1
JUMLAH 6

Σ
No.
Kriteria Pemarkahan Markah marka
Soalan
h
10 BAHAGIAN C
(a) Hipotesis:
Aloi /paku keluli lebih tahan kakisan berbanding 1 1
logam tulen/paku besi.

(b) (i) Tujuan:


1. Untuk mengkaji aloi lebih tahan kakisan
daripada logam tulen.
1 1
2. Untuk mengkaji ketahanan kakisan bagi
aloi/paku kelui dan logam tulen/paku besi

(ii) Pemboleh ubah


Dimalarkan :
Kepekatan larutan natrium klorida
Tolak: Isipadu larutan natrium klorida
1
Dimanipulasi :Jenis paku
1
Bergerak balas :
1. Ketahanan kakisan paku 1 Max. 2
2. Pengaratan paku
3. Keadaan paku

(iii) Senarai radas dan bahan


Sebatang paku keluli, sebatang paku besi,
larutan natrium klorida dan (dua) tabung uji 1 1

(iv) Prosedur/Kaedah:
1. Masukkan (100 ml) larutan natrium klorida ke 1
dalam tabung uji X dan Y. //Rajah - pt.1

Peraturan Pemarkahan Modul 3 Program Peningkatan Prestasi Sains SPM 2017


10

2. Masukkan paku besi ke dalam tabung uji X dan 1


paku keluli ke dalam tabung uji Y.// Rajah - pt.2

3. Biarkan selama 1 hari -pt.3 1

4. Perhatian keadaan/pengaratan paku –pt 4. 1 4

No. Σ
Soal Kriteria Pemarkahan Markah marka
an h
10 (v) Penjadualan data

Jenis logam Ketahanan kakisan paku//


Pengaratan paku//
Keadaan paku 1 1
Paku keluli
Paku besi

Jumlah 10
11 (a)

Tindak balas Tindak balas


eksotermik endotermik
Tenaga haba Tenaga haba diserap
dibebaskan ke daripada persekitaran 1
persekitaran

Bahan tindak balas Bahan tindak balas


kehilangan haba ke menerima haba daripada
1
persekitaran persekitaran

Bahan tindak balas Hasil tindak balas


mempunyai lebih bayak mempunyai lebih banyak
1
tenaga daripada hasil tenaga daripada bahan
tindak balas tindak balas

Peraturan Pemarkahan Modul 3 Program Peningkatan Prestasi Sains SPM 2017


11

Suhu persekitaran Suhu persekitaran


meningkat menurun

Tenaga yang diperlukan Tenaga yang diperlukan


untuk memecahkan untuk memecahkan
ikatan lama dalam ikatan lama dalam bahan
bahan tindakbalas tindak balas adalah lebih 1
adalah kurang daripada besar daripada tenaga
Maks
tenaga yang dibebaskan yang dibebaskan apabila
2
apabila ikatan baru ikatan baru terbentuk
terbentuk dalam hasil dalam hasil tindak balas
tindak balas

Nota:
Mana-mana dua perbezaan setara .

No. Σ
Kriteria Pemarkahan Markah
Soalan markah
11
Contoh: Contoh:
i. Pembakaran i. Fotosintesis
ii. Peneutralan ii. Penguraian haba
iii. Tindak balas iii. Pendidihan air1+1 2
logam dengan air iv. Pelarutan
iv. Melarutkan asid sesetengah garam
sulfurik pekat seperti ammonium
dalam air klorida

Nota:
Mana-mana satu contoh bagi setiap
tindak balas

(b)
Kenalpasti masalah:

Menghalang lencana besi daripada 1 1


berkarat

Kaedah yang digunakan: 1 1


Penyaduran logam (secara elektrolisis)

Penjelasan kaedah: 1
1. Lencana besi dibersihkan dengan
kertas pasir. -pt1 1

Peraturan Pemarkahan Modul 3 Program Peningkatan Prestasi Sains SPM 2017


12

2. Bikar diisi dengan dengan larutan 1


kuprum(II) sulfat.//Rajah- pt 2
3. Plat kuprum disambung dengan 1
wayar ke terminal positif
bateri.//Rajah –pt3 1
4. Lencana besi disambung dengan
wayar ke suis. 1
//Rajah-pt4 Maks 4
5. Lengkapkan litar//Rajah-pt5
6. Arus dibiar mengalir melalui litar
selama 20 minit.-pt 6

Jumlah 10

No. Σ
Kriteria Pemarkahan Markah
Soalan markah
12 (a)

Sinar beta Ciri-ciri Sinar gama


Gelombang
Elektron
elektromagnet
1
(bertenaga Jenis zarah
(bertenaga
tinggi)
tinggi)
Negatif Cas Neutral 1
Laju Kelajuan Sangat laju
1
Sangat
Tinggi//Boleh
tinggi//Boleh
1
dihalang oleh Kuasa
dihalang oleh
aluminium penembusan
blok plumbum/
nipis 1
konkrit tebal
Kuasa
Sederhana Sangat rendah
1
pengionan
Dipesong oleh Kesan medan Tidak
1
plat positif elektrik dipesongkan Maks 4

Nota:
Mana-mana empat perbezaan setara.

Peraturan Pemarkahan Modul 3 Program Peningkatan Prestasi Sains SPM 2017


13

No. Σ
Kriteria Pemarkahan Markah
Soalan markah
12 (b)

Ya/Setuju/Sesuai 1

Alasan:
1. Membunuh mikroorganisma 1
2. Tidak ada bahan kimia tambahan 1
3. Tidak mencemarkan alam sekitar 1
4. Tidak membahayakan kesihatan 1
manusia 1
5. Kuasa penembusan yang tinggi 1
6. Kesegaran makanan dapat 1
dikekalkan
7. Kehilangan nutrient yang minimum 1
8. Memperlahan pembentukan
tunas/percambahan biji benih

Nota: Mana-mana lima alasan


1
Tidak/Tidak sesuai
Alasan:
1

Peraturan Pemarkahan Modul 3 Program Peningkatan Prestasi Sains SPM 2017


14

1. Menyebabkan kanser 1
2. Memusnahkan sel-sel badan 1
3. Menyebabkan mutasi 1
4. Menyebabkan kematian 1
5. Menyebabkan kerosakan organ 1 Maks 6
dalam badan
6. Menyebabkan kecacatan fetus

Nota: Mana-mana lima alasan

Jumlah 10

PERATURAN PEMARKAHAN TAMAT

Peraturan Pemarkahan Modul 3 Program Peningkatan Prestasi Sains SPM 2017