Vous êtes sur la page 1sur 1

SJK(C) YOKE HUA AIR MAWANG

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN


(RPT)
Guru : Cik Tong Li Xiang Tahun : 2019

BIL. MATA PELAJARAN TAHUN


1. BAHASA INGGERIS 1
2. PENDIDIKAN KESIHATAN 1
3. PENDIDIKAN KESIHATAN 2&3
4. SAINS 4
5. PENDIDIKAN MORAL 4
6. BAHASA CINA 6
7. SEJARAH 6

Telah disimpan di dalam google drive (Folder Rancangan Pengajaran Tahunan)

nbc1057@gmail.com

password: yokehua123

Disemak oleh:

___________________