Vous êtes sur la page 1sur 3

Akcje dywersyjne oraz „Mały Sabotaż”

(CHRONOLOGICZNIE)

Akcje „Małego Sabotażu”:


1. Akcja „FOTO”: przeciw warszawskim fotografom; wystawienie fotografii żołnierzy
niemieckich: (kilka miesięcy - Alek)
1. Listowne wezwania o usunięcie zdjęć
2. Tłuczenie szyb wystawowych

Skutek: usunięcie zdjęć z wystaw.

2. Akcja „KINO”: zniechęcenie Polaków to oglądania w kinach niemieckiej propagandy:


(Rudy)
1. Slogan „Tylko świnie siedzą w kinie”
2. Slogan + dwie świnie siedzące na krzesłach.
3. Odwet Ohlenbuscha (szef propagandy) – plakaty zachęcające to chodzenia
do kin
4. Zagazowywanie kin – skutek odwrotny (zachęcenie do chodzenia do kin)

Skutek: klęska – zakończenie akcji.

3. „Akcja przeciwko Paprockiemu” – pośrednikowi niemieckiego tygodnika „Der


Sturmer”: (2 tygodnie)
1. Wysyłanie listów z pogróżkami
2. Wybijanie mu szyb
3. Ogłoszenia:
i. Słonina po korzystnej cenie
ii. Węgiel za pół ceny (NKW)
4. Obraźliwe słowa na murach domu
5. Plakat na drzwiach restauracji – żałobna klepsydra (śmierć właściciela)
6. Ponowne wybicie szyb

Skutek: zaprzestanie pośredniczenia (sukces)

4. Rozlepianie ośmieszających Hitlera afiszy, rysowanie na murach żółwia

5. Wojna z Goebbelsem (szef angielskiego propagandy Niemiec) (V):


1. Szereg ulotek i plakatów – litera V jako symbol zwycięstwa Niemiec
2. Pisanie na murach: „Deutschland verloren – Niemcy zgubione”;
3. Nadpisywanie „Deutschland siegt an alien Fronten” na „Deutschland liegt an
alien Fronten” (Niemcy zwyciężają… -> Niemcy leżą…)

6. Akcja „MIĘSNY”: przeciwko niemieckiemu sklepowi wędliniarskiemu Wohlfartha:


(Alek i Rudy)
1. Zagazowanie sklepu (razem z niemieckimi klientami) gazem łzawiącym
7. Zrywanie hitlerowskich flag (Alek): gmach PKO na rogu ulic Świętokrzyskiej i
Marszałkowskiej

8. Manifestacja 3 maja i 11 listopada (polskie święta narodowe, Alek i Rudy):


1. Malowanie kredą barw narodowych na murach
2. Biało-czerwone chorągiewki
3. Narzucenie flagi długiej na kilka metrów na: drutach tramwajowych i
latarniach
4. „Polska zwycięży!” na murach i chodnikach

9. Akcja „STEMPEL”: ostemplowywanie egzemplarzy NKW symbolem Polski Walczącej +


życzenia imieninowe dla Władysława Sikorskiego i Władysława Raczkiewicza (rząd
na okupacji)

10. „Kopernikowa afera”: odmontowanie mosiężnej tablicy z pomnika Kopernika w


Warszawie, by odkryć prawowity napis „Mikołajowi Kopernikowi – Rodacy”:

1. Kilka dni przed 19 lutym: okręcenie tablicy i zakopanie jej w zaspie

Akcje dywersyjne:
1. Akcja pod Arsenałem:
1. Skrzyżowanie Bielańskiej z Długą – 3 oddziały PSZ ukrywają się w pobliskich
ruinach
2. Łącznik daje znak; Orsza – komendant warszawskich SzSz daje znak innym
3. Ulica Bielańska – przyjechał patrol żandarmerii niemieckiej;
4. Na zakręcie – auto więzienne
5. Wyłonił się policjant – ze zdumienie dostrzegł pistolet w dłoni Zośki
6. Zośka strzela do policjanta – upada
7. Nadjeżdża więźniarka – chłopcy na nią wyskakują i rzucają w jej kierunki
butelki z benzyną
8. Dwaj gestapowcy wyskakują z płonącej więźniarki
9. Nadbiegł oficer SS – zastrzelony później przez Alka.
10. Chaotyczne strzelanie gestapowców – postrzeleni po serii z pistoletu
maszynowego
11. Strzelanie do Zośki – doskonale ukryty
12. Staranie Niemca by ukryć się za samochodem – postrzelony
13. Uwolnienie więźniów i Rudego
14. Przeniesienie go do samochodu – odjechał
15. Sekcja granatnikowa (Alek postrzelony przez cywila w brzuch)
16. Niemiec postrzelony przez Anodę.
17. Reszta skryła się za bramą, strzelając do chłopców.
18. Zatrzymanie samochodu i ucieczka Długą.
19. Rzucenie granatu przez Alka w stronę ścigających ich niemieckiej ciężarówki.
20. Zatrzymanie się przed domem Alka na Żoliborzu.

2. Akcja w Celestynowie:
1. 19 maja – pociąg nr 401: doczepiona więźniarka
2. Podróż do Lublina razem z kapitanem Pługiem
3. Po zmierzchu – chłopcy na miejscu
4. 23:00 – pociąg spóźniony o kilka godzin
5. Rozkaz Zośki – poczekać z cięciem drutu telefonicznego
6. Rozkaz powrotu na wyznaczone pozycje i przecięcie drutu
7. 01:00 – pociąg zatrzymał się
8. Z więźniarki wychodzi gestapowiec – postrzelony
9. Z okien pociągu – chaotyczne strzały; zasunięte drzwi więźniarki
10. Chaos wśród ludzi Zośki
11. Komenda – atakować
12. Ucichnięcie strzałów z okien przez rzucenie granatu
13. Uwolnienie więźniów za pomocą łomu
14. Przeprowadzenie więźniów w bezpieczne miejsce
15. Powrót do Warszawy.
3. Akcja w Sieczychach: (zlikwidowanie ponad 10 posterunków żandarmerii niemieckiej)
1. 20 sierpnia 1943: przygotowywanie broni
2. 19:30 – zbiórka: rozdzielenie broni + krótka lekcja dla lekarza
3. 20:00 – wymarsz (Zośka, Andrzej Morro, Długi i Maciek)
4. 0:00 – Andrzej dał znak Zośce
5. Ostrożne zbliżanie się do posterunku
6. Zośka daje znak, rzucenie granatu
7. Poderwanie się Zośki – szturm ku furtce
8. Zośka dostał w pierś.

Zwycięska bitwa – poległ dowódca Zośka. „Warszawa, kwiecień 1944r.”