Vous êtes sur la page 1sur 3

1.

kuda siput ikan katak


a) Perhatikan haiwan di atas dan nyatakan perbezaan haiwan tersebut.

( memerhati )

b) Kelaskan haiwan-haiwan tersebut mengikut ciri sepunya.

( mengelas )

2. Berdasarkan rajah sebelah, namakan kemahiran proses


sains yang digunakan.

3. Seekor tikus dimasukkan ke dalam bekas kedap udara.

a) Ramalkan apa yang akan berlaku selepas 6 jam.

( meramal )

b) Nyatakan inferens bagi jawapan 3(a).


( membuat inferens )
4. Hari : Isnin , bilangan murid yang mengalami selsema : 2 orang.
Hari : Selasa , bilangan murid yang mengalami selsema : 4 orang.
Hari : Rabu , bilangan murid yang mengalami selsema : 6 orang.
a) Berdasarkan maklumat yang diberi, bina sebuah jadual.

( berkomunikasi )

b) Nyatakan hipotesis.

5. Secawan ais batu diletakkan di atas meja. Nyatankan perubahan ais batu
selepas 2 jam.

( perhubungan ruang dan masa )

6. Harimau hanya makan haiwan lain sahaja. Harimau ialah haiwan karnivor.
Sila mendefinisi secara operasi maksud haiwan karnivor.

7. Jadual di bawah menunjukkan masa yang diambil oleh dua jenis pengangkutan
yang digunakan untuk menyeberangi selat Pulau Pinang.

Masa yang diambil untuk menyeberangi selat


Jenis pengangkutan
Pulau Pinang ( minit )
Sampan 50
Feri 20

Nyatakan

a) Pembolehubah dimalarkan :

b) Pembolehubah dimanipulasi :

c) Pembolehubah bergerakbalas :