Vous êtes sur la page 1sur 214
ee ora ace am eee stiintele educatiei. Una urmaresle explicarea particularitatilor invatani | Tiree cra er aioe isa Ie eet de identificarea metodologilor care poi facilta producerea acest: proces. Sent onea he eee een Petrie Wemeunicc we Cet Metuect Ne Mtic) — ees orice activitate care dezvolt& noi cunostinje si abilitay ramos Oey mn tee et Sete Sere teat tench tices Somportament atuncl cand se afla in relate cu obiecte si evenimente ita seta Mika oir eter eee ee eee eae nentine pentru o petioada mai lunga de timp si care nu se datoreaza sroceselor de crestere (R. Gagne, 1975) ee eau u Re Wet ae en SD IMCre Manoa Mc -totesaccc Tee ue we eee) in organism poate s8 perceapa si sa isi modifice comportamentul se pune ca inva), ieee eon ae canes ae) Deere eee one ae eit ecru nae cm te ea es ce Seto rer ee en te pttee To rae rare ee en aT) nvatarea experientiala, de profesor cu rol de ghid sau de facilitator a ee eae te One eee ele a LE lecarui copil, de respectarea ritmului $a stilulul su eognitiv propriu Eo MM ge oe page ee SL ar Se eee acm eee oe ne ae eee tee eet Wace a ee roca a cetera rue c Secreta ry TEN et eI aie ee ite oe ISN nee eee ees CNN aie te Puree Pre nic Neen tc) eee it ee ans ene a) Se a a Nt ae ge ee er lteeteeic eminem eee et eet nit 'dezvoltariipersonale inca de la varstole timpuri Prema as =). - Inspector General pentru veer ineeceee=9 ISBNtI3} e979 soce26.2 IMT 220831000908 METODE INTERACTIVE DE GRUP-—GHID-METODIC___ seen 1.N : | bam i EL -1 | y eee eee Mihaela FULGA pentru invatamantul eee) Clg Es) © Editura Arves Toate drepturile sunt rezervate autorilor si editurit Orice reproducere integral sau parfialé, prin orice procedeu, a unor pagini din aceasti tucrare, efectuata fara autorizatia autorilor si a editurit, este ilicita si se pedepseste conform legii. Sunt acceptaie citdri justificate de interesul stiinfific, cu specificarea respective citar Referent stiintific: prof. univ. dr. Dorel UNGUREANU ~ Universitatea de Vest, Timisoara conf. univ. dr. fonel VIOREL — Universitatea din Craiova lect, univ. dr. Cornelia NOVAC ~ Universitatea din Craiova prof. Viorica PREDA, Inspector general pentru Invétimantul prescolar — Ministerul Educafiei si Cerceti Redactor: prof. Mirela PANAIT Ing. Mirela PESCU Coperta: ing: Sorin MATEL Desene: Sorin ENACHE Prelucrare graficé: ing. Marius BOGDAN DTP: ing. Sorin MATEI ISBN (10) 973-8904-26-9 ISBN (13) 978-973-8904-26-2 SILVIA BREBEN ELENAGONGEA GEORGETARUIU MIHAELA FULGA METODE INTERACTIVE DE GRUP - ghid metodic - 60 metode si 200 aplicatii practice pentra invatamantal pregcolar ARVE: