Vous êtes sur la page 1sur 1

ADEVERINŢĂ

Prin prezenta, se adevereşte că d-na profesor educator Mureșan Iuliana, a îndrumat elevii
clasei în confecționarea produselor participante la expoziția ,,Târgul Primăvara”, activitate în
cadrul Programului Eco-Școala.

Se elaborează prezenta adeverinţă pentru a servi la dosarul personal.

Director,

Profesor: Pal Delia