Vous êtes sur la page 1sur 2

Numele și prenumele………………….. Data…………..

Revedere
de Mihai Eminescu

1.Marchează răspunsurile corecte:

Poezia este scrisă sub forma :


o unei scrisori adresate codrului;
o unei adresări directe către codru;
o unui dialog între poet și codru.
Codrul:
o simte trecerea anotimpurilor;
o a adus dorul poetului;
o rămâne neschimbat în fața timpului.

Poetul constată:
o că timpul trece;
o cum codrul îsi menține vigoarea și tinerețea;
o îmbătrânirea codrului.

Poezia exprimă:
o dragostea poetului față de codru;
o un tablou din natură;
o admirația față de prietenia lor statornică.

2.Unește cuvintele cu același sens : 3.Notează cuvintele cu sens opus extrase din poezie:
a umbla ramură puțin-....................................
creangă a frânge a se apropia-.................................
a rupe a cutreiera năvalnic-......................................
a goni a se scurge a goli-....................................
a trece a alunga a imbătrâni-................................

4.Transformă după model:


codru-codruț
drag-
creangă-
cântec-
izvor-
râu-
tânăr-

Spune-ți părerea!
Ce sentimente exprimă cuvintele ,,codruțule” , ,,drăguțule”, cu care autorul i se adresează codrului?
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
______
Reține!
Poezia ,,Revedere” prezintă discuția dintre poet și codru, după o lungă despărțire.Poetul se
adresează vechiului său prieten cu aceeași afecțiune. El constată că, în ciuda trecerii timpului, codrul
nu numai că rămâne neschimbat, dar chiar întinerește mereu.