Vous êtes sur la page 1sur 6

Panico, Vasile

Responsabilitate: Vasile Panico


Titlu: Teoria şi metodologia educaţiei/ Vasile Panico
Informație la
Suport de curs
titlu:
Detalii publicare: [s. n.]
Locul publicării: Chișinău
Anul Ediției: 2018
ISBN: 978-9975-76-242-7
Descriere: 122 p.

Mistreanu, Tatiana
Autor: Bologan, Ludmila
Responsabilitate: Tatiana Mistreanu, Ludmila Bologan
Titlu: Informare în problematica HIV/SIDA/ Tatiana Mistreanu,
Ludmila Bologan
Informație la
Ghid pentru profesori
titlu:
Detalii publicare: Almor-Plus
Locul publicării: Chişinău
Anul Ediției: 2016
ISBN: 978-9975-3087-4-8
Descriere: 70 p.

Sontag, Susan
Traducător: Lepădatu, Bogdan
Responsabilitate: Susan Sontag
Titlu: Boala ca metaforă/ Susan Sontag
Informație la
SIDA şi metaforele sale
titlu:
Detalii publicare: Vellant
Locul publicării: București
Anul Ediției: 2014
ISBN: 978-606-8642-03-1
Descriere: 175 p.

Opriş, Dorin
Autor: Opriş, Monica
Editor: Organizaţia Internaţională pentru Migraţie, Misiunea în
Moldova
Responsabilitate: Dorin Opriş, Monica Opriş
Titlu: Prevenirea traficului de fiinţe umane, prin activităţi pastorale
şi didactice/ Dorin Opriş, Monica Opriş
Detalii publicare: Rebel Media
Locul publicării: Chişinău
Anul Ediției: 2007
ISBN: 978-9975-9689-1-1
Descriere: 68 p. :

Dumneanu, Ludmila
Autor: Ştefănoaia, Mihai
Responsabilitate: Ludmila Dumneanu, Mihai Ștefănoaia
Titlu: Traficul de ființe umane/ Ludmila Dumneanu, Mihai
Ștefănoaia
Informație la
Monografie
titlu:
Detalii publicare: CEP USM
Locul publicării: Chişinău
Anul Ediției: 2015
ISBN: 978-9975-71-748-9
Descriere: 230 p

Drumea, Cristina
Responsabilitate: Cristina Drumea
Titlu: Evaluarea întreprinderii / Cristina Drumea
Informație la
Concepte fundamentale
titlu:
Detalii publicare: Editura Universităţii Transilvania
Locul publicării: Brașov
Anul Ediției: 2012
ISBN: 978--606-19-0105-0
Descriere: 106 p.

Roșca, Petru
Responsabilitate: Petru Roşca
Titlu: Economia întreprinderii/ Petru Roşca
Informație la
Manual
titlu:
Detalii publicare: [ s. n. ]
Locul publicării: Chişinău
Anul Ediției: 2018
ISBN: 978-9975-56-497-7
Descriere: 270 p.

Buglea, Alexandru
Responsabilitate: Alexandru Buglea
Titlu: Diagnosticul şi evaluarea întreprinderii/ Alexandru Buglea
Detalii publicare: Mirton
Locul publicării: Timişoara
Anul Ediției: 2015
ISBN: 978-973-52-1514-9
Ediţie: Ed. a 2-a reviz. şi adăug.
Descriere: 234 p.

Guga, Lucian
Responsabilitate: Lucian Guga
Titlu: Management strategic/ Lucian Guga
Detalii publicare: Editura Universităţii Transilvania din Braşov
Locul publicării: Braşov
Anul Ediției: 2011
ISBN: 978-973-598-979-8
Descriere: 167 p.

Băcanu, Bogdan
Responsabilitate: Bogdan Băcanu
Titlu: Practici de management strategic/ Bogdan Băcanu
Informație la
Metode şi studii de caz
titlu:
Detalii publicare: Polirom
Locul publicării: Iaşi
Anul Ediției: 2006
ISBN: 973-46-0279-9
ISBN: 978-973-46-0279-7
Descriere: 328 p.
Ovcerenco, Nadejda
Responsabilitate: Nadejda Ovcerenco
Titlu: Managementul strategic/ Nadejda Ovcerenco
Informație la
Note de curs : Studii Master
titlu:
Detalii publicare: [ s. n. ]
Locul publicării: Chişinău
Anul Ediției: 2018
ISBN: 978-9975-76-241-0
Descriere: 172 p.

Băcanu, Bogdan
Responsabilitate: Bogdan Băcanu
Titlu: Anti-Strategic Management: teorie și studii de caz/ Bogdan
Băcanu
Detalii publicare: Polirom
Locul publicării: Iași
Anul Ediției: 2014
ISBN: 978-973-46-4384-4
Descriere: 312 p. :

Băndoi, Anca
Autor: Ispas, Roxana
Responsabilitate: Anca Băndoi, Roxana Ispas
Titlu: Preţuri şi concurenţă/ Anca Băndoi, Roxana Ispas
Detalii publicare: Universitaria
Locul publicării: Craiova
Anul Ediției: 2013
ISBN: 978-606-14-0683-8
Descriere: 248 p.

Vlad, Mihai
Responsabilitate: Vlad Mihai
Titlu: Acţiunea în concurenţa neloială/ Vlad Mihai
Detalii publicare: Editura Universitară
Locul publicării: Bucureşti
Anul Ediției: 2011
ISBN: 978-606-591-131-4
Descriere: 258 p.

Baicu, Mariana
Responsabilitate: Mariana Baicu
Titlu: Managementul marketingului/ Mariana Baicu
Detalii publicare: Ed. Fundaţiei "România de Mâine"
Locul publicării: Bucureşti
Anul Ediției: 2012
ISBN: 978-973-163-619-1
Descriere: 594 p.

Gamanjii, Alexandru
Responsabilitate: Alexandru Gamanji
Titlu: Managementul personalului/ Alexandru Gamanji
Detalii publicare: Universitatea "Perspectiva-INT"
Locul publicării: Chişinău
Anul Ediției: 2018
ISBN: 978-9975-133-88-3
Descriere: 310 p. : tab.

Stratan, Alexandru
Autor: Anastase, Ileana
Responsabilitate: Stratan Alexandru, Anastase Ileana
Titlu: Dezvoltarea potenţialului economic al întreprinderii în
contextul tendinţelor europene/ Stratan Alexandru, Anastase
Ileana
Informație la
Monografie
titlu:
Detalii publicare: INCE
Locul publicării: Chișinău
Anul Ediției: 2014
ISBN: 978-9975-3032-0-0
Descriere: 214 p.

Toma, Sorin-George
Responsabilitate: Sorin-George Toma
Titlu: Economia întreprinderii/ Sorin-George
Toma
Detalii publicare: Ed. Universităţii din Bucureşti
Locul publicării: București
Anul Ediției: 2013
ISBN: 978-606-16-0329-9
Descriere: 284 p.

Charvet, Shelle Rose


Traducător: Mihăilescu, Bogdan
Responsabilitate: Shelle Rose Charvet
Titlu: Clienții nu-mi dau pace/ Shelle Rose
Charvet
Informație la titlu: Schimbarea atitudinilor îți îmbunătățește
rezultatele și îți crește câștigurile
Detalii publicare: Amaltea
Locul publicării: Bucureşti
Anul Ediției: 2012
ISBN: 978-973-162-108-1
Descriere: 224 p.