Vous êtes sur la page 1sur 2

A Hatodik Pátriárka szavaival:

az elmét vizsgálni (a vakoskodó) elmével

a legnagyobb félreértés...

Minél többet beszél az ember róla

annál távolabbra kerül az igazságtól.6

Patanjali kijelentése klasszikus jóga leírásából:

Az elme nem a saját fényétôl tündököl.

Ez is csak egy objektum, a Maga-önmaga fényében...

De a Maga határtalan.

A tiszta tudat az, ami bevilágítja az elme tartalmát...

Nagyon érdekes, hogy noha az ember nem tudja mi is a tudat, hatalmas erôfeszítéseket tett, hogy
megváltoztassa a tapasztalatait vele kapcsolatban.

A történelem során a misztikus egyesülés célját summum bonum-nak, a legfôbb jónak tartották, és az
emberi törekvések legnemesebbjeként értékelték.

ASC-ék - Altered States of Consciousness

Szatipatthána; A megvalósítás egyenes útja / Tan Kapuja kiadvány!]

William James fogalmazta: "A legtöbb ember fiikailag, intellektuálisan, vagy morálisan egy nagyon
beszûkült körben él szendergô önmagában. Csak nagyon keveset használnak a tudatuk
lehetôségeibôl... Olyan tartalékaink vannak, amiket mozgósíthatunk, amirôl nem is álmodtunk."

Perls: ‘az emberi élet a befejezetlen szituációk folyamatos sorozataiból épül fel. Abban a pillanatban,
melyben befejezünk egy szituációt, egy másik kéri figyelmünket… és ez feszültséget hozhat létre,
tulajdonképpen olyan érzelmeket, mint a félelem (hogy a régit el merjük engedni) és ‘zsákutca
érzését’… ameddig az új helyzet meg nem valósul; - tudatosság, lásd alább.

minden jelenség ott jön létre ahol az organizmus és a környező világ találkozik. Például: az apa és az
anya nem azok, amik valójában, hanem azok, amelyet a személy belőlük megtapasztal… Számukra:
‘minden egy folyamatos, kreatív, változó folyamat’. Minden valóság kreatív!

Interjú egy Zen-Buddhisával: Mindig az igazságban való életet tapasztalja? ‘Igen’. Hogyan tesz azt?
‘Ha éhes vagyok, eszem, ha fáradt vagyok, alszom’. De hiszen mindenki ezt teszi… ‘Ez nem így van’!
Miért nem? ‘Mert amikor ön eszik, nem is eszik, hanem mindenféle olyan dolgon gondolkodik, amely
megzavarja az étkezést … és amikor alszik, igazából nem is alszik, hanem 1001 dologról álmodik’…